Page 1

O E

BJ CT

째01


interventie in de mentale ruimte beelanalyse, kristel posen 2011,2012


7 inleiding 9 design & kunst 15 schetsen 22 kantelpunt 22 uitwerking 24 object n째01


inleiding interventie in de mentale ruimte

Als vertrekpunt voor een interventie in de mentale ruimte te bedenken, vertrok ik vanuit mijn interesses. Toch wou ik me begeven in een mentale ruimte die ik nog niet had betreden. Door mijn achtergrond als architect, mijn huidige studies als grafisch vormgever, belandde ik bij de voor mij nog onverkende vormelijke en inhoudelijke wereld van de dagdagelijkse objecten. De fysieke ruimte waarin we wonen, werken, ontspannen wordt door voorwerpen opgedeeld of ingedeeld. Deze ruimtelijke vormen zijn vanzelfsprekend geworden als onderdeel van ons alledaags bestaan. Verwondering over deze objecten is grotendeels weggevallen, al wordt ze door enkele ontwerpers of kunstenaars terug naar de oppervlakte gebracht. Deze verwondering wil ik in mijn interventie hanteren als ĂŠĂŠn van de uitgangspunten. Naast functie of vorm wordt er vaak aan voorwerpen een herinnering gekoppeld. We zitten vandaag in postmoderne tijden waarin het verleden terug wordt geĂŻntegreerd in onze maatschappij. Zo werd de jacht op vintage meubels geopend en vinden ze nu een plaatsje in ons postmoderne interieur. Modernisme lijkt even de strijd te verliezen met het postmodernisme. We zijn nu op zoek naar nieuwe vormen van opdelen, indelen, vormgeven in het algemeen, dit mede onder invloed van de digitale wereld die ons bestaan sterk heeft veranderd.


“De verrassing zit in het samenbrengen van kleuren, materialen, functies en vooral ook alledaagsheid”

(1)

(1) Bouchez H., ‘Muller Van Severen tegenspraak en harmonie’, Valerie Traan, http://www. valerietraan.be/nl/exhibition/03_muller_van_severen/, geraadpleegd op het worldwideweb op 2 januari 2012


design & kunst

Ontwerpers zoals Bram Boo of kunstenaars zoals Gert Robijns proberen de kinderlijke verwondering over het alledaagse op te roepen in hun werk. Volgens Bram Boo moet design verbazen en oplossingen naar voor brengen. Vandaag wordt ook steeds meer gevraagd van design. Digitale tijden hebben als gevolg dat we steeds meer willen uit steeds minder. De Iphone bijvoorbeeld is niet louter een telefoon, maar ook een mini-computer, een zaklamp, een gps,... We hebben nood aan multifunctionaliteit om ons hectische leven te organiseren. Dit digitaliseren of compacteren kan ook toegepast worden op onze dagelijkse gebruiksvoorwerpen. Digitaliseren niet in de betekenis van het digitaal maken van, maar de logica van het digitale erop toepassen. Muller Van Severen is een ontwerperscollectief bestaande uit Fien Muller, fotografe en Hannes Van Severen, kunstenaar. Samen besloten ze een meubelcollectie te ontwerpen waar archetypes van meubels gecombineerd worden tot ĂŠĂŠn geheel. Hierbij zijn de afzonderlijke meubels nog steeds herkenbaar binnen het geheel. Door hun materiaalgebruik, gekleurde marmer, messing en polyethyleenplaten, samen met een minimaal lijnenspel willen ze refereren naar de eenvoud van het modernisme en de glans van de art-deco. Ze voegen vormelijk niets toe, maar de gekleurde marmers of kunststofkleuren vormen een contrast toe met het strakke vormenspel. Door deze meubelcollectie kaarten ze aan dat het minimalisme als beeld is uitgeput. De collectie gaat dan ook het gevecht aan met het minimalisme en maakt er tegelijkertijd gebruik van.(1)

Het resultaat toont meubels die in hun eenvoud

blijven verwonderen. ( zie volgende pagina )


(1)


(schetsen)


kantelpunt Ons alledaags bestaan wordt ondersteund door voorwerpen zoals een tafel en een stoel. Ze zijn ondenkbaar geworden in het leven van iedereen, maar zeker in dit van een ontwerper. Tafel en stoel zijn twee archetypes (geïdealiseerd oermodel dat aan de oorsprong van latere varianten ligt

(2)

), iedereen kan ze

omschrijven. Bij het ontwerpen ervan wordt er vertrokken van standaardafmetingen, die gerelateerd zijn aan de afmetingen van de mens. Deze twee archetypes liggen aan de basis van de verdere uitwerking van mijn ingreep in de mentale ruimte.

uitwerking

Door tafel en stoel als uitgangspunt te nemen en deze te digitaliseren of samen te brengen, werd al snel duidelijk dat ze één object zouden moeten vormen. Dit om een symbiose van de twee voorwerpen tot stand te brengen waarbij de grenzen ertussen vervagen. Op deze manier wordt de logica van het meubel als archetype veranderd. Het proces naar het eindresultaat werd ondersteund door een reeks schetsen waar toevoegingen werden gemaakt of onderdelen werden weggelaten (zie verder). Het uiteindelijke resultaat is een tussenvorm, tussen tafel en stoel, een versmelting van vorm en functie, van het esthetische en het functionele. Het object zet aan tot zoeken naar zijn gebruik. De gebruiker onderneemt een actie om het object te ondervinden. Zo neemt hij deel aan het meubel. Object 01 heeft verscheidene facetten, die associaties kunnen uitlokken met zowel tafel, stoel als kast of als een combinatie ervan. Het object is dus niet eenzijdig, maar toont andere karaktertrekken vanuit verschillende standpunten. Het is zowel


open als gesloten, ingetogen als vrij. Het gesloten, ingetogen aspect van de vorm, die je in vooraanzicht kan ondervinden, vindt zijn oorsprong in mijn jeugd. Spelen deed ik verborgen achter een grote stapel dozen, ver weg in mijn eigen wereld. Dit gevoel kan tijdens het ontwerpen ook ontstaan waardoor ik dit mee wou nemen in mijn interventie. De benaming van het project ‘Object 01’ is bewust gekozen. 01 verwijst naar een eerste in een reeks omdat de ruimte die ik bij deze opdracht betreden heb, zeker voor herhaling vatbaar is. Tijdens mijn zoektocht naar mijn eigen identiteit als grafisch ontwerper/architect vond ik dit een leerrijke en verruimende ervaring, die hoogst waarschijnlijk een invloed zal hebben op mijn masterproject en thesis van volgend jaar.

(2) Wikipedia, archetype, http://nl.wikipedia.org/wiki/ Archetype_(model), geraadpleegd op het worldwideweb op 2 januari 2012


O E

BJ CT

째01

Object n°01  

Object n°01 is a book about an intervention in mental space. I started with the idea of converting everyday-objects into multifunctional and...

Object n°01  

Object n°01 is a book about an intervention in mental space. I started with the idea of converting everyday-objects into multifunctional and...

Advertisement