__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 6

Kristelig Lægeforening

Indkaldelse til generalforsamling i Kristelig Lægeforening Lørdag d. 3. oktober 2020 kl. 10.30 På Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af bestyrelses- og udvalgsberetninger til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2019 til godkendelse og fremlæggelse af budget for 2021 4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 5. Valg af formand (udgår i år) 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Tobias Nissen og Jakob Ørskov Sørensen er på valg. Alle er villige til genvalg. 7. Valg af bestyrelsessuppleant: Eva Futtrup Maksten er på valg. 8. Valg af revisor 9. Fastsættelse af kontingent for 2021 10. Eventuelt

Vel mødt! Bestyrelsen for Kristelig Lægeforening

Fra venstre: Jakob Ørskov Sørensen (bestyrelsesmedlem), Birgit Kyndesen (bestyrelsesmedlem), Eva Futtrup Maksten (suppleant), Tobias Nissen (bestyrelsesmedlem), Anne Bodilsen (formand) og Jeff Sørensen (næstformand). Mangler på billedet: Tobias Kjøller (suppleant).

6 

S E R P E N S

A E N E U S

Profile for Kristelig Lægeforening

Serpens Aeneus 2020  

Advertisement
Advertisement