Page 1

MASTER INDUSTRIEEL ONTWERPEN

CATALOGUS EXPO 2010

INDUSTRIEEL ONTWERPEN HOWEST


architect VK STUDIO | photo MARC DETIFFE

DEZE PUBLICATIE IS GEREALISEERD MET DE STEUN VAN


MASTER INDUSTRIEEL ONTWERPEN

CATALOGUS EXPO 2010

INDUSTRIEEL ONTWERPEN HOWEST

Marksesteenweg 58 85OO Kortrijk België www.industrialdesigncenter.be www.howest.be


De masteropleiding industrieel ontwerpen is een vierjarige ingenieursopleiding met specialisatie in productontwerpen. Sinds de Europese Bolognaverklaring, die de 2-cycli opleidingen in het hoger onderwijs omvormt naar een tweeledige bachelor-master structuur, is er heel wat veranderd. Het academiseringsproces moet de academische bachelor en masteropleidingen tot volwaardige “academische” opleidingen omvormen zodat ze in hetzelfde kader als universiteiten kunnen beoordeeld worden. Niet alleen docenten en assistenten worden actief betrokken bij onderzoek maar ook bij de studenten wordt speciale aandacht geschonken aan het bijbrengen van onderzoeksvaardigheden. In het opleidingsprogramma gaat veel aandacht naar de onderzoeks- en ontwerpmethodologie bij het ontwerpen van nieuwe producten. Via literatuurstudie, patentenonderzoek, analyse van de stand van de technologie, uitgebreide testcampagnes,

gebruikersanalyse, … gaat de student op zoek naar een perfecte match tussen de technologie, de gebruiker en de interactie met de omgeving wat resulteert in innovatieve producten met meerwaarde voor alle stakeholders. Via talrijke ontwerpprojecten, waarvan de meeste in samenwerking met de industrie, ervaart de student elke stap in het ontwerpproces en bouwt op deze manier aan een kritische ontwerpattitude om zodoende in de masterproef een individueel ontwerp voor een bedrijf te realiseren. Een master industrieel ontwerpen is via de hervorming nog sterker een integrator van kennis en vaardigheden om op een multidisciplinaire manier innovatieve producten te bedenken … De masteropleiding Industrieel Ontwerpen wordt gegeven in het Industrial Design Center van Howest, een unieke atelierruimte/onderzoeks- en expertisecentrum te midden van het groen.

dr. ir. Rino Versluys

Opleidingscoördinator master industrieel ontwerpen

industrieel ontwerpen rino.versluys@howest.be

Master industrial design engineering is a 4 year education program engineering education with a specialization in product design. A lot has been changed since the European Bologna process has started, which aims at reforming 2-cycli higher education programs into bachelormaster structure. The process of academic reform will convert academic higher education programs into the same framework as universities. This process has initiated the organization of university associations in Flanders and a mentality change in the educational landscape is noticed. Besides the fact that professors and assistants are actively involved in research projects, special attention is given to teaching research attitudes. In the education program, for example, special modules research and design methodology are being teached. Through literature and patent search, analysis of the technology state of the art, test campaigns, user analysis, … the student finds the optimal match between technology, user and environ-

ment interaction, resulting in innovative products with added value for all stakeholders. Through many design projects, of which the major part is in cooperation with industry, the student experiences every step of the design process and trains a critical research attitude that will be used within the master thesis project. Through this academic reformation, a master industrial design engineering has become a stronger integrator of knowledge and attitudes to design innovative products in a multidisciplinary way … The master’s program in Industrial Design Engineering is set up in the Industrial Design Center at Howest University College, which is a unique fab lab (fabrication laboratory)/research and expertise centre in a green area.


WORK IN PROGRESS 1IO


HANDTEKENEN Het basis communicatiemiddel van een ontwerper. ONTWERPEN & WERKPLAATS Thema: vorm gekoppeld aan creativiteit, verschillende materialen verkennen HEMA ontwerpwedstrijd “Herontwerp een bestaand product” Ontwerp van kinderspeelgoed (Cesar Vandevelde) VORMSTUDIE Vormsemantiek: karaktereigenschappen vertalen naar een insectenvorm (Kor Baetens) Vorm & taal: huisstijl vertalen naar een loopfietsje (Alexander Debie)

BACHELOR INDUSTRIEEL ONTWERPEN

WORK IN PROGRESS 1IO BACHELOR INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING SKETCHING The basic communication tool for an industrial designer. INDUSTRIAL DESIGN & PROTOTYPING Theme: form follows creativity, exploring different materials HEMA design award “Redesign an existing product” Design of children toy (Cesar Vandevelde) FORM & SHAPE Form semantics: translating a character into an insect shape (Kor Baetens) Form and language: translating a company identity into a childrens toy (Alexander Debie)


WORK IN PROGRESS 2IO


ONTWERPEN & WERKPLAATS Thema’s: vorm gekoppeld aan materiaal - creativiteit gekoppeld aan techniek - vorm gekoppeld aan functie Innovatieve flessenverpakking (WINE - Brecht Dewaele) Nieuwe productconcepten met afvalmateriaal ism Outdoor Wood Concepts (STRANDSTAND - Julien De Nys) Ideegeneratie voor Outdoor Wood Concepts (Cesar Vandevelde)

BACHELOR INDUSTRIEEL ONTWERPEN

WORK IN PROGRESS 2IO BACHELOR INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING INDUSTRIAL DESIGN & PROTOTYPING Theme: form follows material - creative technology - form follows function Innovative packaging concept for bottles (WINE - Brecht Dewaele) New product concepts with waste cedar material in collaboration with Outdoor Wood Concepts (Beach Support - Julien De Nys) Idea generation for Outdoor Wood Concepts (Cesar Vandevelde)


WORK IN PROGRESS 3IO


BACHELORPROEF Intensive Program “Green products through a multicoloured approach” (internationaal ontwerpproject met studenten uit Italië, Portugal, Nederland, Frankrijk, Engeland) DUURZAME PRODUCTONTWIKKELING & ERGONOMIE I_MUGSTER (Wouter Dever, Marc Van Strydonck, Oliver Dewolf) ONTWERPMETHODOLOGIE Ontwerp een toepassing voor de TEC technologie (Thermo Electric Generator) opdracht i.s.m. Imec (Jeff Stubbe)

BACHELOR INDUSTRIEEL ONTWERPEN

WORK IN PROGRESS 3IO BACHELOR INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING BACHELORPROJECT Intensive Program “Green products through a multicoloured approach” (international innovation project with students from Italië, Portugal, the Netherlands, France, UK) SUSTAINABLE PRODUCT DEVELOPMENT & ERGONOMICS I_MUGSTER (Wouter Dever, Marc Van Strydonck, Oliver Dewolf) DESIGN METHODOLOGY Development of new applications for the TEC technology (Thermo Electric Generator) in collaboration with Imec (Jeff Stubbe)


WORK IN PROGRESS 4IO


DESIGN STUDIO Thema: Open design hulpmiddelen op maat van specifieke eindgebruikers, Design for every[one] (samenwerking opleiding ergotherapie) NAGELKNIPPER 1.7 (IO - Evy Allemeersch, Louis-Philippe Vancraeynest; ERGO - Charlotte Schatteman UZGENT); AUTIKLOK 1.7 (IO: Thomas Valcke, Jan De Paepe; ERGO: Nena Verleyen, Justine Vanhee) COMPUTER AIDED INDUSTRIAL DESIGN Blobjects (kleurrijk, kunststof-gebaseerd, emotioneel gebruiksvoorwerp met een gekromde, vloeiende vorm) (Dries Coutigny) ONDERNEMERSCHAP De studenten richten in hun masterjaar een eigen studenten onderneming op. VIBE: decibelmeter voor de bewustmaking van de problematiek rond gehoorschade op fuifen & festivals. (ZEBRA team: Levi Algoet, Fauve Collie, Tine Depauw, Elke Vanmaele, Basil Vereecke)

BACHELOR INDUSTRIEEL ONTWERPEN

WORK IN PROGRESS 4IO BACHELOR INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING DESIGN STUDIO Theme: Custom made assistive devices for disabled users, Design for every[one] (cooperation with ergotherapy students) NAGELKNIPPER 1.7 (IO Evy Allemeersch, Louis-Philippe Vancraeynest; ERGO - Charlotte Schatteman UZGENT); AUTIKLOK 1.7 (IO - Thomas Valcke, Jan De Paepe; ERGO - Nena Verleyen, Justine Vanhee) COMPUTER AIDED INDUSTRIAL DESIGN Blobjects (a colorful, plastic-based, emotionally engaging consumer product with a curvilinear, flowing shape) (Dries Coutigny) ENTREPRENEURSHIP Starting up of a student company. VIBE: sound level meter for the awareness of problems concerning ear damage at parties & festivals. (team ZEBRA: Levi Algoet, Fauve Collie, Tine Depauw, Elke Vanmaele, Basil Vereecke)


AVC, Davy Parmentier | HOWEST, Godwin Van Hooreweder


AVC’s trapsystemen worden ontworpen met het gebruik van aluminium profielen. Binnen het gamma van AVC’s alu trappen, maakt het bedrijf gebruik van een inox platform dat moet worden gelast, dit is een dure job. AVC wil van deze tijdrovende werkmethode afstappen door het gebruik van een slim alu profiel. AVC’s AluFlat is een modulaire bordes dat perfect past binnen het gamma van AVC’s trapsystemen, dit binnen de ontwerpgrenzen van aluminium extrusie. Deze bordes biedt enerzijds een oplossing voor de tijdrovende assemblagemethode en anderzijds een creatieve oplossing volledig naar de wens van de eindgebruiker, dit op basis van kennis en middelen aangeboden door AVC.

Levi Algoet

AVC’s AluFlat algoetlevi@gmail.com

AVC staircase systems are designed with the consideration of using aluminium extrusion profiles. Within the range of AVC’s alu staircases, the company uses a inox platform that has to be welded together, this is an expensive job. AVC wants to leave this time-consuming working method by using smart alu profiles. AVC’s AluFlat is a modular platform that is designed within the range of AVC’s staircase systems, this within the boundaries of alu extrusion design rules. This platform provides solutions as well for the time-consuming assembly method as for finding a creative solution entirely to the wishes of the end-consumer yet on the basis of AVC’s knowledge and resources.


UMBROSA, Jimmy Vanhoucke | HOWEST, Jan Detand


Tot nu toe had een parasol één functie, namelijk schaduw geven. Bij het hedendaagse gamma van schaduwproducten houdt men meestal een element over die verder geen functie heeft wanneer de parasol niet gebruikt wordt. Fohlia is uniek doordat ze twee evenwaardige functies combineert, nl. schaduw en licht, en biedt zo een meerwaarde doorheen heel de dag. Met de permanente voet en het losneembaar schaduwvlak zijn er drie verschillende configuraties mogelijk. Overdag biedt de Fohlia een ruim roteerbaar schaduwoppervlak, dat onder een hoek staat voor maximaal effect. ’s Avonds geeft de hele voet licht, al dan niet in combinatie met het schaduwvlak. Het schaduwvlak kan zelfs verplaatst worden naar een andere voet.

Evy Allemeersch

Fohlia evy.allemeersch@hotmail.com

Up until now, a parasol had one function, providing shade. When the modern scale of shade makers isn’t used, a non-functional object remains. Combining two functions of equal value, namely light and shadow, makes Fohlia unique. By doing this it creates a surplus value through the entire day. The permanent foot and movable shade plane, make three configurations possible. During the day, Fohlia offers a large and rotatable shade plane, which is under an angle for maximum effect. At night the foot lightens up. This can be done with or without the shade plane, which can be moved to another foot if desired.


AVC, Davy Parmentier | HOWEST, Godwin Van Hooreweder


Motex is een plafondsysteem dat elke ruimte sfeervol en uniek kan maken. De modulaire opbouw zorgt ervoor dat het plafond volledig aanpasbaar is aan zijn omgeving. De basismodule kan in twee richtingen opgehangen worden, waardoor er patronen in het plafondsysteem ontstaan. Deze patronen kunnen versterkt worden door rechtlijnige verlichting tussen de modules te plaatsen. Daarnaast is het mogelijk accenten te leggen in de ruimte door volumes te creĂŤren of door de modules te doen oplichten. De architect heeft een enorme waaier aan mogelijkheden om elk plafond aan de wensen van de klant aan te passen. Motex maakt van het plafond een multifunctionele eyecatcher.

Jelle Busschaert

Motex Jelle.busschaert@gmail.com

Motex is a ceiling system that gives every room a unique touch. The modular composition makes it possible to transform the ceiling to the specific characteristics of the room. De basic module can be hung up in two directions, which creates a pattern in the ceiling. With extra lights in between the modules, this pattern can be intensified. At last it is possible to accentuate the room by creating volumes or by lighting up the modules. The architect has the opportunity to adapt every ceiling to the wishes of the customer. Motex transforms the ceiling into a multifunctional eyecatcher.


PHILIPS BRUGGE, Tom Devoldere | HOWEST, Olivier Rysman


Voor het gebruiken van een afstandsbediening zijn batterijen een handige energiebron maar zij moeten worden veranderd of opgeladen worden. Dit zorgt voor een grote ecologische en economische impact. De E-mote maakt geen gebruik van batterijen zodat haar energieconsumptie, over de 10-jarige levensduur van het product, 30 tot 82% minder impact heeft op het milieu dan de huidige modellen op de markt. Bij de ontwikkeling werd gekeken naar de volledige levenscyclus met name de productie (gerecycleerde materialen), het verbruik (minimaal energieverbruik en geen batterijen nodig) en recyclage (gebruik van gemakkelijk recycleerbare materialen). Daarnaast is de E-mote ergonomisch verantwoord.

Ruth Cleemput

Green remote control Ruth.cleemput@hotmail.com

For using a remote control batteries are a practical power source but they must be changed or recharged and so the disposal of batteries is growing. For this remote control you don’t need any batteries so the E-mote does 30% to 82% better on its environmental impact involving energy consumption, over the products 10 year life span, than current models on the market. Also the whole lifecycle was taken into perspective: the impact of the production (using recycled materials), the usage (minimal energy consumption, no use of batteries) and the disposal (utilizing easily recyclable materials). This ecological approach will not influence the usability.


LUMINAR BVBA, Jan Verhelle | HOWEST, Lieven David


OmbraLuce is een tuinzetel, met creatie van schaduw overdag en verlichting ‘s avonds. Het schaduw- en lichtvlak kan gemakkelijk veranderd worden door de stengels onder een andere hoek te draaien, of door deze uit het meubel te halen. De innovatieve manier van verlichten geeft het product een exclusieve loungesfeer. De stengels zijn een knipoog naar de natuur en zorgen voor een gezellig en knus gevoel. Dit in combinatie met een strak design voor de zetel, zorgt voor een evenwichtige, frisse uitstraling. Als extra handigheid heeft het meubel een opbergruimte. OmbraLuce is een groen product, door gebruik te maken van RGB powerleds, is het verbruik zeer laag, terwijl het lounge gevoel blijft.

Hanne Cool

OmbraLuce Hanne_cool@msn.com

OmbraLuce is a garden seat, which creates shadow during daytime and light at night. The amount of shadow can easily be changed, by rotating the elements, or taking the stalks out of the furniture. The innovative way of illuminating gives the product an exclusive lounge atmosphere. The halms are a wink to nature and provide a nice cosy feeling. This in combination with a tight design of the seat makes a well-balanced and fresh appearance. As an added value, the furniture has a storage space. OmbraLuce is a green product, by using RGB powerleds, the use of energy is very low, while the lounge feeling stays.


PSM LIGHTING, Pieter Mortier | HOWEST, Ralph Nafzger


Licon is een lichtarmatuur met een dubbel leven. Overdag doet hij dienst als zitobject maar wanneer de avond valt, krijgt de bank een tweede bestaan als lichtobject. Het beton komt tot leven door een lichtspel van lijnen. Dit effect wordt bekomen door de aanwezigheid van optische vezels in het beton. De vezels werden langs ĂŠĂŠn kant gebundeld en van daaruit belicht. Het overige licht wordt gereflecteerd en zorgt voor een warme gloed rond de bank. Licon is minimalistisch met een warm karakter.

Dries Coutigny

Licon coutigny_dries@hotmail.com

Licon is a light object with a double life. During the day Licon serves as a seat, whereas when the night falls, it reveals its second function as a light object. The light patterns in the concrete are illuminated and give the bench a vivid impression. This effect is obtained by integrating optical fibers in the concrete, bundling the fibers and illuminating them on one side. The remaining light is reflected, creating a peaceful ambient light around the bench. Licon is minimalistic with a warm character.


MAY-17, Fabiaan Van Severen | HOWEST, Ann Bonneux


ZACK is een product dat tegemoet komt aan de noden van daklozen in BelgiĂŤ. Het is een slaapconcept bestaande uit een rugzak met geĂŻntegreerde slaapzak. Een isolerende mat zorgt voor bescherming tegen de koude ondergrond wanneer de dakloze op straat slaapt. De slaapunit kan op een snelle en eenvoudige manier worden omgevormd tot een compacte rugzak waarin ze extra gerief kunnen opbergen. Op die manier kunnen ze zich verplaatsen zonder veel zakken met zich mee te hoeven dragen. ZACK is ondermeer vervaardigd uit een stevige nylon die zorgt voor een hoge levensduur en de gebruiker bovendien droog houdt op vochtige locaties.

Bram De Mets

ZACK demetsbram@hotmail.com

ZACK is a product that meets the needs of homeless people in Belgium. It is a concept consisting of a backpack with integrated sleeping bag. An insulating mat provides protection from the cold surface when the homeless sleeps on the street. The sleep unit can quickly and easily be transformed into a compact backpack in which they can store their belongings. This avoids the homeless to carry many different bags. ZACK is made of a firm nylon ensuring a long lifecycle and keeps the user dry when he lies on moist places.


BRABANTIA, David Cornelis | HOWEST, Jan Detand & Thomas Valcke


HYDE is een nieuw concept van vuilnisemmer waarbij de problemen rond vuilnisemmers worden opgelost door in te spelen op het gedrag van de gebruiker in plaats van de fysische problemen op te lossen. Deze stevige en stijlvolle afvalemmer doet dit door zichzelf te sluiten en te ‘verbergen’ voor de gebruiker wanneer hij vol is. Door gebruik te maken van een klein mechanisme zal de afvalemmer de maximum toelaatbare hoeveelheid afval kunnen waarnemen. Dit zet een ander mechanisme in gang waardoor het deksel langzaam zal sluiten. Hierdoor zal de gebruiker eerder geneigd zijn een andere afvalemmer te zoeken in plaats van te proberen hun afval kwijt te spelen in iets dat niet direct aan een afvalemmer doet denken.

Jan De Paepe

Hyde: A bin concept Jan.de.paepe@hotmail.com

HYDE is a new dust-bin concept. Instead of trying to solve the many physical problems users have with dust bins, the problems get solved by letting the bin change according to the way users use them. This sturdy, smart looking dust bin does this by closing and “hiding” from the user when it’s full. Using a small mechanism, the bin will notice when the maximum tolerable amount of waste has been thrown inside. This triggers another mechanism which lets the bin close its lid softly. This will make the users search for another bin rather than trying to put their waste inside something that doesn’t remind them of a bin at first.


ROYAL BOTANIA, Frank Boschman | HOWEST, Thomas Valcke


Somnia doet ons denken aan dromen. Dit is ook juist wat de Somnia zal aanwakkeren bij de gebruiker. Door zijn vulling van lucht geeft hij het gevoel alsof je drijft op wolken. Hiernaast gaat hij ook nog de nieuwsgierigheid gaan stimuleren. Op het eerste zicht lijkt de Somnia op een gewone opblaasbare ligzetel maar wanneer de gebruiker op de knoppen gaat drukken zal hij al snel merken dat de Somnia veel verborgen potentieel in zich heeft. Door te spelen en te testen ontdekt hij een totaal nieuwe wereld in opblaasbare meubelen. Door gebruik te maken van materialen die nog niet zijn toegepast bij opblaasbare meubelen (batyline, leer) verhoogt ook de luxe factor. Door deze materialen heeft de Somnia ook niet het uiterlijk van een opblaasbaar meubel. Somnia. Get Inspired‌

Frederick De Pauw

Somnia Frederick.de.pauw@skynet.be

Somnia makes us dream. This is precisely what the Somnia will encourage. Because the Somnia is filled with air, it feels like you are drifting on clouds. It also will stimulate curiosity. At first sight the Somnia seems an ordinary inflatable lounger but when the user is pressing the buttons, he will soon find out that the Somnia has much hidden potential. By playing and testing, the user will discover a whole new experience within the world of inflatable furniture. By using materials that have not been applied to inflatable furniture yet (Batyline, leather), it will increase the luxury factor. The use of these materials also gives a different look that cannot be associated with inflatable furniture as we know it. Somnia. Get inspired‌


BELLE ET BIEN速, Carla Christiaens | HOWEST, Cies Vanneste


Klanten van Belle et Bien® vroegen steeds naar een goed product ter bescherming van gipsverbanden bij het baden en douchen. Door het analyseren van de bestaande producten werd al duidelijk dat het verbeteren van deze producten niet evident zou zijn. Door gebruik te maken van een functieanalyse werden deeloplossingen gevonden voor elke functie. Uiteindelijk werden combinaties van deze deeloplossingen in prototypes uitgewerkt en zo is men dan tot het huidige product ‘Aqualeone’ gekomen. ‘Aqualeone’ vervult al de taken die het zou moeten vervullen en bovendien is het mogelijk om met ‘Aqualeone’ te zwemmen, dit vormt een niet te onderschatten meerwaarde voor het product.

Tine De Pauw

Aqualeone tinedepauw@hotmail.com

Customers of Belle et Bien asked for a good product to protect their casts against water during showering or taking a bath. By analyzing the existing products it was seen that it wouldn’t be evident to optimize these products. By using the Fast-diagram, solutions were found for each function. Combinations of these solutions were prototyped so the current concept ‘Aqualeone’ was born. ‘Aqualeone’ is fulfilling the required functions and moreover it is possible to swim with ‘Aqualeone’, this feature is a high added value to the product.


PILIPILI, Brecht Bonte | HOWEST, Cies Vanneste & Lieven De Couvreur


Ziekenhuizen gaan in de nabije toekomst veel veranderen. Een pak nieuwe meettechnologieĂŤn worden op punt gesteld. Deze bilirubinemeter is hier een voorbeeld van. Met dit toestel kan men geelzucht bij pasgeborenen gaan opsporen zonder dat er bloed moet getrokken worden. Maar als ziekenhuizen meer gaan digitaliseren en meer “handheldâ€? toestellen krijgen, welke impact zal dat dan hebben op de gebruiker? Deze bilirubinemeter werd samen met het verplegend personeel ontworpen, met aandacht voor zowel de interactie, de vorm als de userinterface om zo te komen tot een user-centered ontwerp waarbij de noden van de verpleegster en de veranderingen in de omgeving centraal staan.

Delphine Depuydt

User-centered bilirubinemeter delphine.depuydt@gmail.com

Hospitals will drastically change in the near future. Lots of new technologies are being perfected. This bilirubin meter is an example of such technology. With this device jaundice can be tracked without taking a blood sample. But if hospitals digitalise strongly and more handheld devices are introduced, what impact will this have on the user? This bilirubin meter has been developed in close co-operation with the nursing staff, in terms of interaction, shape and user interface. This is how this user centred bilirubin meter has come about. It responds to the needs of both the nurses and the changing environment!


PROCTER & GAMBLE, Tom Van Houtven | HOWEST, Carl Grimmelprez


Deze masterproef kwam tot stand in samenwerking met Procter & Gamble. De onderzoeksvraag werd gesteld door de productieafdeling van de Pringles chips, heeft betrekking op de shingling techniek en bestaat uit twee delen. Shingling is een techniek die tijdens het productieproces aangewend wordt om de chips van een horizontale positie naar een verticale te verplaatsen. Dit gebeurt door de zogenaamde shingling guide. Dit proces verloopt niet altijd feilloos waardoor de productielijn regelmatig vastloopt en grote aantallen chips zich in een spoedtempo opstapelen. Het eerste deel van deze masterproef omschrijft het ontwerpproces van een handgereedschap dat de werknemers moet helpen de chips op een snelle, ergonomische en veilige manier van de productielijn te verwijderen. In het tweede deel wordt op zoek gegaan naar een conceptuele aanpassing aan de productielijn, die deze problematiek moet verhelpen.

Philippe De Vos

Ontwerp Shingling Tool philippe@onli.be

This thesis was created in collaboration with Procter & Gamble. The research question was posed by the production department of the Pringles chips and distinguishes two parts within the thesis. Both parts stand in relation with the same problem: shingling. Shingling is a technique used halfway along the production line to shift the chips from a horizontal to a vertical position. This is done by the shingling guide. The technique used is not flawless and causes regular jams in the production line. In case of a jam, chips quickly gather together which can cause the production to stop. The first part of this thesis describes the design of a hand tool that should enable the employee to clear a jam in a fast, ergonomic and safe manner. In the second part, we are looking for an adjustment that can be made to the production line to solve the problem of shingling all together.


BETAFENCE, Kerlijne Deneyer | HOWEST, Pieter Michiels


Tempofor U is een update van de huidige tijdelijke afsluiting van Betafence. Met de focus op de eindgebruiker die de afsluiting moet plaatsen, omvat dit concept drie producten. Bij het verplaatsen van de hekken kan gebruik gemaakt worden van een handvat. Deze voorkomt verwondingen tijdens het verplaatsen. Het handvat bevat ook een unieke sleutel waarmee de connection clip wordt aangespannen om zo 2 afsluitingen te verbinden. Een handeling die een pak minder arbeidsintensief blijkt dan het aanbrengen van de huidige connectors. Na het plaatsen van de hekken in de gerecycleerde PVC blokken kan er meer stabiliteit en gewicht bekomen worden door de nieuwe module toe te voegen. Het eindwerk is een volledige ‘INNOWIZ methodologie’ case.

Thomas Dhaenens

TEMPOFOR U dhaenens.thomas@hotmail.com

Tempofor U is an update of the current temporary fencing of Betafence. With the focus on the end user who has to set up the fence, this concept includes three products. A handle can be used while moving the fences, which prevents injuries. This handle has a unique key that can be used to tighten the connection clip and joining two fences in one act, making it far less laborintensive than fixing the current connectors. After placing the fences in the recycled PVC blocks, more stability and weight can be added by placing the new module. The thesis is a complete ‘INNOWIZ methodology’ case.


VERHOFSTE NV, Filip Verhofsté | HOWEST, Jurgen Ceuppens


BI-POSIT is een modulair systeem voor het diefstalveilig stallen van fietsen ontwikkeld i.s.m Verhofsté nv. De gekozen materialen en afwerking maken diefstal, vandalisme en invloed van weersomstandigheden totaal onmogelijk. De keuze van diepe schuifdeuren geeft het product een erg hoog gebruikscomfort en maakt het ook voor kinderen mogelijk het product te gebruiken. Bovendien geven de ronde deuren het product een unieke en elegante uitstraling die in elke omgeving kan geïntegreerd worden. Door het modulair karakter kan het systeem heel makkelijk worden opgebouwd als individuele kluis voor één fiets of als fietstrommel voor meerdere fietsen hierdoor heeft het systeem een heel ruim toepassingsgebied.

Ben Ebben

BI-POSIT eb_ben@hotmail.com

BI-POSIT is a modular system for the safe storage of bicycles developed in association with Verhofsté nv. The selected materials and finish make theft, vandalism and influence from weather conditions completely impossible. The choice to use deep sliding doors makes the product very user-friendly. It also makes it possible for children to use the product. Moreover, the rounded doors give the product a unique and elegant appearance that can be integrated in any environment. Because of the modular construction the system can very easily be built as an individual vault for one bicycle or as a group vault, which gives it a very wide range of application.


SYMO, Kurt De Groote | HOWEST, Jan Detand


HYPAR is een zonnewering voor gebruik in de horeca. Het doel van het product is om ontspanning en verfrissing te brengen op warme dagen. Er wordt niet uitgegaan van een groot textielvlak dat al het zonlicht blokkeert. Bij dit concept wordt de schaduw gecreĂŤerd door stroken textiel op te spannen tussen een aluminium skelet. De verweven textielrepen zorgen voor een speels schaduwvlak met verschillende intensiteiten en een flinke dosis sfeer. De wind kan door de openingen tussen de textielrepen, waardoor het geheel meer windresistent is dan de klassieke overhangende parasol. De product is opgebouwd met aandacht voor usability, snelle en eenvoudige productie en assembly en het drukken van de kostprijs.

Sarah Grison

HYPAR grison.sarah@hotmail.com

HYPAR is a parasol designed for use in the hotel and catering industry. The purpose is to relax and refresh during hot summer days. It is not the intention to use big pieces of textile to block all the sunshine. In HYPAR the shadow is created by stretching narrow pieces of fabric between an aluminum frame. The woven strips block the bigger part of the sunlight. The produced shadow shows a playful variation of intensity. In general the product creates a pleasant atmosphere. The wind can escape between the bands of textile leaving the structure unaffected. Therefore HYPAR is more wind-resistant than the classical overarm umbrellas. The product structure is defined addressing the usability, assembly and the price.


PACKO AGRI, Frans Delepierre | HOWEST, Godwin Van Hooreweder


In bepaalde situaties heeft een gebruiker nood aan verlichting maar is hij niet in staat of is het onnodig om de volledige ruimte te verlichten. Soms is het verlichten van één pagina voldoende. Voor wie is dit product ontworpen? Mensen die wonen in verarmde gebieden, die geen toegang hebben tot reguliere elektriciteit, of anderzijds dienen te improviseren om het wel te hebben. Dit is een leeslichtje dat het mogelijk maakt (hoofdzakelijk voor schoolgaande kinderen) om te lezen en te werken lang nadat de zon is ondergegaan. Het licht is afkomstig van LED’s en werkt in combinatie met een uniforme lichtverdeler. Door te draaien aan de knop krijg je 10 minuten een mooi egaal verlicht oppervlak op uw pagina. Het kan steeds opnieuw gebruikt worden zonder gebruik van batterijen of andere energiebronnen.

Mikhael Kutlu

Page of Light Mikhael.kutlu@hotmail.com

In some circumstances, the user needs light but is not capable of - or sometimes it’s not necessary to - lighten up the whole room. Sometimes, lighting only one page may be sufficient. This product is designed for people who live in impoverished areas, who don’t have access to regular electricity or otherwise must improvise to have it. This is a reading light that allows people -mainly children from school - to read and work long after sundown. The light is produced by LED’s and works in conjunction with a special uniform light distributor. Just by turning the button and winding up the spring you’ll get a smooth illuminated surface for more than 10 minutes on your page. There is no need for any batteries or what so ever.


IMEC, Jo De Wachter, Imke Debecker & Stijn De Jonge | HOWEST, Walter Dejonghe


Met zonnecellen en hun mogelijkheden als hoofdfocus voor dit project werd een computer ontwikkeld. Deze computer werd opgebouwd rond de cellen, waardoor hij volledig herdacht moest worden. Door het creëren van een autonome laptop die virtualisatie aan een enorme bewegingsvrijheid kan koppelen, verkrijgen we een duidelijke meerwaarde t.o.v. de huidige computers. Door gebruik te maken van slechts 2 cellen om de volledige computer light-powered te maken, wordt de kracht van IMEC’s technologie duidelijk geaccentueerd.

Jan Leyssens

Computer leyssensjan@gmail.com

With solar cells and their capabilities as the main focus of this project, a computer is developed. With the main focus on solar cells, the computer is rethought as an application for these cells. By designing an autonomous laptop that combines virtualization with an enormous freedom of movement, a clear extra value is added to the average laptops. By using only 2 cells to make this entire computer light-powered, the power of IMEC’s technology is clearly underlined.


MAY-17, Fabiaan Van Severen | HOWEST, Ann Bonneux


Aura is niet zomaar een ruimteverdeler die warme en koude zones creëert. Het onderscheidt zich op meerdere gebieden. Dit product kan op een meer ecologische en economische wijze een ruimte binnenin een grote ruimte functioneel maken. Zowel warmte als het voor de mens noodzakelijke licht worden aangeboden in minder dan een seconde. De functionele ruimte die ontstaat valt op een eenvoudige wijze te positioneren. Naast het aanbieden van warmte en licht, creëert Aura een locatie waar het menselijk lichaam voordeel uit haalt. Dit op basis van infrarood. Kortom, Aura is ontwikkeld voor mensen met een druk leven die op een snelle en groene manier warmte in hun huis willen brengen.

Ruben Martyn

Aura martijn.ruben@gmail.com

Aura isn’t just a room divider based on the creation of warm and cold areas. It distinguishes itself in several ways. The product is capable to create a functional area in a more ecological and economical way. Light and warmth can both be applied in seconds. The functional area which can be created, is easy to position. It also improves the health of the user due to the IR-light. In short, Aura is a product which is developed especially for people with a busy professional life who want to create a warm and a cosy home in a green way.


ROLVAPLAST NV, Bernard Lootens | HOWEST, Cies Vanneste


VELUM van Rolvaplast nv is een elegante en lichte vouwdeur, passende in haast alle ruimtes. Het oppervlak is zeer vlak en het plaatsverlies is minimaal. Deze vouwdeur bestaat uit veel minder onderdelen, zodat er geen verwarring kan zijn bij het monteren. Door de doorgedreven vereenvoudiging van alle onderdelen is de kostprijs aanzienlijk lager dan de concurrentie. De Velum past in het assortiment bij Masterline, een uitgebreid gamma die ook rolluiken en vensterprofielen biedt. Kortom, de Velum blinkt uit door zijn eenvoud en betaalbaarheid.

Thomas Onraet

Velum onraetthomas@hotmail.com

VELUM produced by Rolvaplast is an elegant and light folding door, fitting in almost every room. The surface is very smooth and the loss in door space minimal. This folding door consists of less parts, so there can be no confusion during construction. Due to persisting simplicity of parts, the price is considerably lower compared to competitive players. The Velum fits in the range of Masterline, which also includes rolling schutters and window profiles. Shortly, the Velum excels in its simplicity and affordability.


VENLET INTERIOR ARCHITECTURE, Danny Venlet | HOWEST, Lieven David


BULLET is een inbouwspot ontwikkeld in samenwerking met Danny Venlet voor Delta-Light. De grote vernieuwende factor van dit ontwerp is dat er nieuwe mogelijkheden gecreëerd zijn voor inbouwarmaturen. Met de BULLET is het mogelijk om naast de functionele verlichting ook sfeer verlichting te maken. De twee zijn ook apart aanstuurbaar om het één meer tot zijn recht te laten komen dan het ander, afhankelijk van de noden van het moment. De spot of het functioneel licht van de BULLET is zeer flexibel, het kan volledig roteren en scharnieren van -30° tot + 120°.

Ruben Serruys

BULLET ruben.serruys@gmail.com

BULLET is a recessed lighting system developed in association with Danny Venlet for Delta-Light. The big innovation of this fixture is the new possibility of recessed lighting. With the BULLET it is possible to generate mood light and functional light with one fixture. These two kinds of light are separately adjustable to make one stand out more than the other, depending on the needs of the moment. The functional lighting of the BULLET is very flexible, it can rotate entirely and can adjust from -30° to +120°.


TOPFLOOR, Theo De Roeck | HOWEST, Ralph Nafzger


FLOAT is een architecturale verlichting met een minimalistische vormgeving voor vergader- en kantooromgevingen. Deze armatuur zorgt voor dynamisch, persoonlijk licht, aanpasbaar aan de behoefte van de persoon of situatie. Hiernaast is deze ook in alle type ruimtes bedienbaar, zelfs op plaatsen waar geen inbouwmogelijkheden voorzien zijn. Dankzij de slimme ophanging kan Float overal gemonteerd worden, ongeacht het plafondtype. De unieke vormgeving is niet enkel esthetisch, maar ook functioneel. Het armatuur kan in alle richtingen uitgebreid worden, waarbij veel combinaties mogelijk zijn. Deze sterke punten maken van Float een opmerkelijke lichtarmatuur waarbij zeer veel mogelijkheden zijn.

Jorrit Sevenants

Float Jorrit_s@hotmail.com

FLOAT is an architectural lighting with a minimalistic design for meeting and office environments. This fixture provides dynamic, personal light, adaptable to the needs of the person or situation. It is also operable in all types of spaces, even in places where no installation options are provided. Thanks to the clever suspension ‘Float’ can be mounted anywhere, regardless of the type of ceiling. The unique design is not only aesthetic but also functional. The fixture can be extended in all directions, with many combinations. These strengths make ‘Float’ a remarkable light fixture with great potential.


AGC - GLASSILED R&D CENTRUM, Antoine Luijkx | HOWEST, Walter Dejonghe


Glassilight is een nieuw product, gebaseerd op de Glassiled technologie. Het is een gelamineerd glas met ingesloten licht emitterende diodes (LEDs). De LEDs worden gevoed met een hoog technologische, onzichtbare, geleidende coating. Het licht wordt totaal intern gereflecteerd en gelijkmatig verdeeld door gebruik te maken van een tussengevoegde film met textuur. Glassilight is ontworpen om met glas een variabele privacy te kunnen instellen. Met licht wordt de transparantie geregeld. Het is ook een excellent product voor signalisatietoepassingen. Glassilight kan geĂŻntegreerd worden in een gamma van industriĂŤle producten: kantoorverdelingen, bushokjes, bureauscheidingen en vele andere.

Jan Van Loo

Glassilight janpaulvanloo@gmail.com

Glassilight is a new product, based on the Glassiled technology. It comprises a laminated glass with embedded light-emitting diodes (LEDs). The LEDs are powered through a high-performance invisible conductive coating. The light from the LEDs is totally internally reflected and equally distributed by using a textured film. Glassilight is designed to control the privacy with a glass by changing its transparency. It is also an excellent product for all kind of signs. Glassilight can be integrated into a range of industrial products: office partitions, bus stations, lighting desk divisions and many others.


CKO DE KOEPEL, Peter De Greef | HOWEST, Lieven De Couvreur


Vanuit CKO De Koepel, centrum voor kinderopvang in Kortrijk, kwam de vraag naar een evacuatieproduct die in voorzieningen van kinderopvang zoveel mogelijk kinderen kan evacueren met zo weinig mogelijk begeleiders. Het eindproduct, eVa, is een koker die aan de muur wordt bevestigd. Bij een noodsituatie wordt de koker omgevormd tot een mat die dan effectief dienst doet als evacuatieproduct. Deze is hanteerbaar met minimum ĂŠĂŠn begeleider en maximum vier kinderen van 0 tot 18 maanden, op zowel de begane grond als op de trap. Daar de mat volledig symmetrisch is, kan de mat eveneens door twee personen worden gehanteerd en is verwarring uitgesloten aan welke kant de begeleider de mat moet voorttrekken.

Elke Vanmaele

EVA elkevanmaele@hotmail.com

From CKO De Koepel, center for child care Kortrijk, the question came to develop an evacuation product for child cares which evacuates as many children as possible with the assistance of a minimum number of educators. The final product, eVa, is a tube which is fixed on the wall on several strategic places at the daycare center. When an emergency occurs, the tube transforms into a mat which effectively serves as evacuation product. The mat is usable with a minimum of one educator and four children of 0 to 18 months and can be used on the floor and on stairs. Because the mat is symmetrical, confusion is impossible. The product can also be used with two educators.


BOMBARDIER TRANSPORTATION BRUGGE, Stéphane Vanhove | HOWEST, Olivier Rysman


Het Cameleon treinzetelconcept heeft haar naam te danken aan haar kenmerkende adaptatievermogen. Deze kan dynamisch mee evolueren met haar omgeving, of dit nu veranderende passagierseisen, designtrends of technologische innovaties zijn. De modulaire opbouw draagt bovendien bij aan onderhoudsvriendelijkheid alsook flexibele productie en logistiek. Deze aspecten gaan hand in hand met de principes van duurzaamheid, en ook daar blijven geen kansen onbenut. Doorheen de levenscyclus kunnen nog talloze manieren gevonden worden waarmee deze zetel geoptimaliseerd en uitgebreid kan worden. Daardoor wordt dit concept meer dan een gewoon statisch object, dit concept is ontworpen om te leven.

Basil Vereecke

CAMELEON basilvereecke@gmail.com

The Cameleon train seat concept’s name refers to its characteristic adaptation skills. It is able to dynamically evolve depending on its environment, whether it is the changing passenger demands, design trends or technological innovations. Also, the modular structure greatly contributes to maintainability, flexible production and logistics. These aspects form a solid base for sustainability, an aspect of which no opportunities are left unused. Innumerable ways are to be found by which this seat can be optimized and expanded during its lifecycle, thus taking this concept to a higher level which, in contrast with ordinary static objects, has been designed to live.


PROCEPT, Russel Pescod | HOWEST, Jurgen Ceuppens


De ExtruSpher 4M8-Trix is een redesign van een Extruder/Spheronizer, een machine die gebruikt wordt om onderzoek te doen naar de productie van pellets in chemische laboratoria. Deze pellets kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om tabletten te persen of om op te slaan in gelatinecapsules. Dankzij de modulariteit van verschillende onderdelen en de transparante uitstraling van de machine; is de laborant in staat het proces beter te leren begrijpen en hieruit nieuwe producten te ontwikkelen. Om in te spelen op het gebruiksgemak en de ergonomie, zijn tal van handelingen vereenvoudigd en kan de ExtruSpher 4M8-TRix gecombineerd worden met reeds bestaande machines van het bedrijf.

Manu Vollens

ExtruSpher 4M8-Trix manu.vollens@gmail.com

The ExtruSpher 4M8-Trix is a redesign of an Extruder/Spheronizer, a machine that can be used to perform research in the production of pellets in chemical laboratories. These pellets can be used, for example, to compress tablets or to store in gelatin capsules. Thanks to the modularity of different parts and the transparent look of the machine, the user is able to understand the production process in a better way, which can lead to the development of new innovative products. To respond to the ease of use of the machine, different handlings where simplified and the ExtruSpher can be combined with other products of the company.


parasols since 1932

BEDRIJVEN | COMPANIES


Industrieel Ontwerpen  

Industrieel Ontwerpen - Catalogus 2010 - Howest Kortrijk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you