Page 1

INDUSTRIEEL ONTWERPEN BACHELOR - Master in de industriële wetenschappen (Industrieel ingenieur) KORTRIJK

UNIEK IN VLAANDEREN


Waarom kiez en voor I ndu s trieel ontw erp en?

Van alle producten die we elke dag gebruiken, bestonden er vele tien jaar geleden nog niet. Of ze zagen er op zijn minst helemaal anders uit. Het ontwikkelen van nieuwe producten en het verbeteren van bestaande producten is voor bedrijven van levensbelang. Hier situeert zich het actieterrein van de master (industrieel ingenieur) Industrieel ontwerpen. Een interactieve afstandsbediening, een tvscherm dat automatisch uit het plafond komt, sfeerverlichting die verandert volgens je emoties, een ligfiets met gps…: al deze ideeën kan jij realiseren, met zin voor creativiteit, design en

Dries Coutigny

techniek. Jij maakt er industriële producten van die een commercieel succes worden, betrouwbaar zijn én technologisch vernieuwend. Jij bouwt werkende prototypes zodat je ‘live’ kan toetsen of jouw ontwerp aan alle vooropgestelde criteria voldoet. Je bent eigenlijk een “architect van producten” die bestaande zaken verbetert, aanpast volgens de nieuwe trends, of die de wereld verrast met zijn/haar ingenieuze creativiteit. Jouw kijk op de toekomst vertaalt zich in een passie voor design, innovatie en de durf om te veranderen.

2

Iets voor jou? Ben je geïnteresseerd in wetenschappen en technologie? Ben je benieuwd naar de producten van de toekomst? Ben je graag praktisch bezig maar wil je evenzeer de theoretische achtergrond kennen? Ben je nieuwsgierig naar de werking en het gebruik van nieuwe producten? Dan moeten we zeker verder praten over onze masteropleiding Industrieel ontwerpen. Wist je trouwens dat de vraag naar ingenieurs nog steeds zeer groot is? Zowel vrouwen als mannen gaan aan de slag in een brede waaier aan

Jan De Paepe

3

functies op hoog niveau. We stellen vast dat na 1 jaar 0% van onze industrieel ontwerpers op zoek is naar werk. Deze opleiding scoort dan ook bij de top inzake jobgarantie (bron: VDAB 2010).

Designed to design Ons gebouw biedt alles om jou de knepen van het vak in de praktijk aan te leren. De eigentijdse werkplaatsen, ateliers, materiaalbibliotheek, maquetteruimte, brainstormhoekjes en ontwerpstudio’s zijn uitgerust voor jouw ontwerpuitdagingen.


S p eci f ieke vaardi g heden van een indu strieel ontwerper Masters Industrieel ontwerpen zijn polyvalente personen die technologische innovatie introduceren, versterken of stimuleren. Het zijn ingenieurs die op een vakoverschrijdende en conceptuele manier over een product - vormgeving, materiaalkeuze, technologie, productieproces… - en de interactie tussen het product

en de mens nadenken en er naar handelen. Dit gebeurt met zin voor creativiteit en methodologie. De polyvalente ingenieursvaardigheden zorgen samen met de 9 specifieke ontwerpersvaardigheden dat zij in staat zijn om de producten van de toekomst te ontwerpen.

Vormgeving De kennis van een correcte vormgeving van industriële producten maakt de industrieel ontwerper tot een uniek ingenieur. Zowel via handschetsen, renderen als geavanceerde CAD-tools is de ontwerper in staat om naast technologie ook vormgeving gepast te gebruiken om een meerwaarde te geven aan nieuwe producten.

MateriaAlkennis

Prototyping

De kennis van materialen en productietechnieken beperkt zich niet alleen tot de fysieke eigenschappen zoals sterkte, kras- of waterbestendigheid. Ook emotionele aspecten bepalen mee de materiaalkeuze. Kunststoffen vormen een belangrijk kennisdomein van industrieel ontwerpers.

Prototyping is een essentieel onderdeel van het ontwerpproces. Via prototypes valideert de ontwerper zijn productideeën, voert hij/zij ergonomische experimenten uit of overtuigt hij/zij het management en de marketingafdeling van het eindproduct. Howest beschikt over uitgebreide infrastructuur om prototypes te bouwen.

Creativiteit

Relatie mens-product-omgeving

Je hoeft geen creatief supertalent te zijn om te starten met deze opleiding. Iedereen is van nature creatief. Creativiteitstechnieken helpen jou om nieuwe ideeën te bedenken. Je wordt daar dan ook vanaf het eerste semester in getraind.

Voor een industrieel ontwerper is de context van het product in relatie tot de gebruiker en zijn omgeving van groot belang. Een ontwerper leeft zich in in de denkwereld van de gebruiker en maakt ontwerpbeslissingen vanuit een duurzaam gedachtengoed.

Technologie

Communicatie

Als ingenieur en ontwerper van nieuwe producten is technologiekennis essentieel. Daarom is het aandeel technologie in het programma groot. Aan het eind van je Howest-loopbaan ben je een volwaardig ingenieur.

Communicatie is belangrijk voor een ontwerper. Via een gepaste communicatievorm (prototype, ontwerpdossier, presentatiepaneel, CAD-rendering…) krijgt de ontwerper feedback van de buitenwereld. Daarmee kan hij/zij het ontwerp bijsturen.

Ontwerpmethodologie

Ondernemerschap

Ontwerpmethodologie staat centraal binnen de ontwerpersvaardigheden. Een ontwerper gaat niet lukraak te werk maar gebruikt verschillende methodes om het proces ‘van idee tot afgewerkt product’ in goede banen te leiden. Creativiteitstechnieken, beslissingsondersteunende methodes en onderzoeksvaardigheden worden gebundeld in een structuur van 4 belangrijke fasen: informatiefase - exploratiefase - beslissingsfase - communicatie- en testfase.

De opleiding besteedt bijzondere aandacht aan het stimuleren van ondernemerschap bij studenten. Ontwerpstudenten kunnen deelnemen aan nationale en internationale ontwerpwedstrijden en in het masterjaar starten ze hun eigen onderneming op. De opleiding industrieel ontwerpen kreeg een bijzonder kwaliteitskenmerk toegewezen van "Innovatie en Ondernemerschap".

4

5


O nt werp en: van schet s tot afg ewerkt p roduct

2

3

6

2

Onderzoek van materiaaleigenschappen in de verlichtingsindustrie, Dries Coutigny voor PSM Lighting 7


De rode draad doorheen jouw ontwer p o pleiding

1e bachelor Industrieel ontwerpen In semester 1 en 2 combineer je creativiteit met vorm. Via korte ontwerpprojecten maak je kennis met het ontwerpproces en leer je zelf producten ontwerpen binnen een eisenpakket. Je leert de basisvaardigheden van het handschetsen, je scherpt je creativiteit aan en je vindt je weg in de werkplaats.

3e bachelor Industrieel ontwerpen In semester 5 en 6 leer je werken volgens een methodologie. Je exploreert oplossingstrajecten en onderbouwt elke beslissing in je ontwerpproces. Je leert kritisch omgaan met bestaande ontwerpmethodes en je leert ze efficiĂŤnt gebruiken. Je onderzoeksvaardigheden worden aangescherpt om innovatie te brengen in producten of processen. In de bachelorproef bewijs je dat je als ontwerper kan innoveren binnen een multidisciplinair team.

A.d.h.v. specialisatiemodules komen de studenten in contact met de verschillende facetten van het ontwerpen. Handtekenen, vormstudie- en creativiteitsoefeningen en het bouwen van prototypes in verschillende materialen komen uitgebreid aan bod. De theorie wordt altijd toegepast in concrete ontwerpprojecten, die vaak georganiseerd worden in samenwerking met een industriĂŤle partner of in het kader van een ontwerpwedstrijd. De integratie en de complexiteit nemen toe naarmate men verder in de opleiding evolueert.

2e bachelor Industrieel ontwerpen In semester 3 en 4 wordt techniek aan creativiteit gekoppeld en denk je na over de interactie mens-product. Je analyseert de functie van een product, je zoekt naar nieuwe toepassingen vertrekkende van de materiaaleigenschap-

pen en je vertaalt de technische principes in een verbeterd productontwerp. Je verbetert je schets- en renderkwaliteiten. Voor je ontwerp gebruik je CAD en je prototypes worden steeds verfijnder.

8

Master Industrieel ontwerpen In het masterjaar (semester 7 en 8) kan je je managementvaardigheden verder ontplooien en de ondernemer in jezelf wakker maken. Je krijgt de kans om je eigen onderneming op te starten, op basis van je marktanalyse en studie

9

van het innovatiepotentieel van je ontworpen product. In de masterproef bewijs je dat je in een industriĂŤle context een onderzoeksvraag kan vertalen naar een productontwerp.


I ndu strial D esi gn Center

Industrial Design Center (IDC) Het Industrial Design Center van Howest (Howest|IDC) is het kennis- en onderzoekscentrum inzake industrieel (product)ontwerpen. Howest|IDC is een communicatieplatform met industriële en wetenschappelijke partners in binnen- en buitenland. Howest|IDC huisvest twee unieke opleidingen: de professionele bachelor Industrieel productontwerpen en de master industrieel ontwerpen. Het IDC-team biedt kwalitatief, projectgestuurd onderwijs aan en voert onderzoeksactiviteiten

Events

uit (zowel basisonderzoek als implementatiegericht onderzoek). Het ondersteunt ook dienstverleningsvragen uit het werkveld. Howest|IDC koestert grote ambities en wil het werkveld -met betrekking tot productontwerpen- niet enkel prospecteren, maar ook actief mee vormgeven door voortdurend kennis en expertise uit te wisselen. Bezoek www.industrialdesigncenter.be en bekijk ons portfolio op www.industrieelontwerpers.be.

Intensive Programme Voor het vierde jaar op rij al vond een internationaal Intensive Programme (IP) plaats in Howest. Ongeveer 160 creatieve studenten uit Portugal, Italië, Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk lieten samen met hun docenten tien dagen lang hun creatieve en innovatieve hersenspinsels de vrije loop op zoek naar oplossingen voor concrete innovatieproblemen van bedrijven. Onder de noemer “Green Products through Multicoloured Approach” sloegen de buitenlandse studenten en hun Kortrijkse collega’s van de ingenieursopleidingen Industrieel ontwerpen, Elektronica-ICT, Elektromechanica, Chemie, Milieukunde en de bachelors Industrieel productontwerpen de handen in elkaar. In gemengde teams van telkens 6 studenten zochten ze gedurende 10 dagen naar duurzame en milieuvriendelijke oplossingen voor reële problemen. Howest toont met dit project aan dat een multidisciplinaire en multiculturele aanpak essentiële onderdelen zijn van innovatie. Een ploeg studenten Journalistiek (Howest, Kortrijk) zorgde trouwens voor de verslaggeving in woord en beeld.

IF...”IF you have an idea” Innovatie Festival, IF…is een Europees evenement waaraan verschillende partnersteden deelnamen zoals Barcelona, Milaan, Lissabon,

Vilnius, Tallinn en ook stad Kortrijk. Ongeveer 150 inzendingen uit heel Vlaanderen met verschillende ideeën voor nieuwe producten werden verzameld. Een wedstrijdjury selecteerde de 40 beste ideeën. Samen met drie studenten Industrieel ontwerpen (master) én Industrieel productontwerpen (prof. bachelor) kon de bedenker van het idee aan de slag. Dit resulteerde in schitterrende prototypes die werden geëxposeerd tijdens de Interieur Biënnale. De beste ontwerpen dingen mee naar de Europese IF... award!

Expo Industrieel Design Week van het ontwerpen Jaarlijkse expo voor het grote publiek waarop alle masterproevenen ‘work in progress’ van de industrieel ontwerpers worden getoond. Deze expo maakt deel uit van de Kortrijkse Week van het Ontwerpen.

Jobhappening De Jobhappening is een recruteringsevenement op de campus van Howest waar de laatstejaars in contact komen met mogelijke werkgevers uit verschillende sectoren. Vanzelfsprekend gaat daar een intensieve sollicitatietraining aan vooraf. Voor wie wil verder studeren, belichten we tijdens dat event ook een aantal richtingen die je uit kan met een masterdiploma op zak.

Univer s itair di ploma in Kortrijk Vanaf academiejaar 2013-2014 wordt de opleiding master in de industriële wetenschappen geïntegreerd in de Universiteit Gent. Daardoor wordt jouw masterdiploma een universitair diploma. De opleiding blijft – zoals nu – gelokaliseerd op de campus van Howest in Kortrijk. Op die manier krijgt Howest de eerste volledige universitaire opleiding in Kortrijk.

10

11


AWA RD S

Elk jaar nemen onze studenten deel aan tal van (inter)nationale wedstrijden. niet zonder succes! Zowel op eigen initiatief als in het kader van lesopdrachten bouw je op deze manier je portfolio uit.

Handicap International heeft een jarenlange ervaring opgebouwd in bewegingshulpmiddelen. De jury van de wedstrijd ‘Kus voor een Klus 2010’ koos voor de stabiele meegroeistoel ‘Bumbo seat’ voor een kind met cerebrale parese. De stoel is een ontwerp van studenten Industrieel ontwerpen, Fauve Collie en Elke Vanmaele, en van studenten ergotherapie, Lies Pacquet en Stéfanie Theuninck. Het stoeltje groeit met het kind mee (tot ongeveer twaalf jaar). Delphine Depuydt (master) werd genomineerd voor de Optimo Portfolio Awards 2010 voor haar ontwerp van een User Centered Bilirubinemeter (in samenwerking met Pili Pili). Met de bilirubinemeter voert men in ziekenhuizen geelzuchtmetingen uit bij pasgeboren kinderen zonder dat er bloed moet worden getrokken.

Peter Herman won de ‘Innovation Award 2008 in de categorie Technologische en mechanische ontwikkeling’ met zijn masterproef ‘Fre:z - Ontwikkeling van een innovatieve cryogene pomp voor vloeibare stikstof’

In 2008, 2009 én 2010 krijgt Howest internationale erkenning met de Design Management Europe award. Deze award bekroont organisaties die op een succesvolle manier design toepassen als oplossing voor strategische uitdagingen. In 2008 was het de eerste keer dat een Vlaamse Hogeschool deze titel behaalde. Howest mag zich nu voor de derde maal op rij ‘Design ambassador van Design Vlaanderen’ noemen. Louis-Philippe Vancraeynest won de ‘Pro Carton Award 2008’ en haalde met zijn kauwgumverpakking 2 prijzen binnen, nl. beste verpakkingsontwerp voor snoepgoed en meest haalbare verpakkingsproject uitgereikt door Carrefour. De jury feliciteerde Louis-Philippe voor het spitsvondige ontwerp, de mooie grafische vormgeving en de praktische haalbaarheid van het ontwerp.

Maaike Kock, Steven Verbrugge en Alexandre Mèndez winnen de ‘OVAM Ecodesign Award 2010’ met de duurzame koelkast Leaf!

Bart Vaneeckhout won de ‘Innovation Award 2009 in de categorie Gezondheidszorg’ met zijn masterproef ‘Orthopedische schouderbrace’, een innovatief product voor de revalidatie van een schouder.

Frederick De Pauw, Delphine Depuydt, Nathalie Ghyselbrecht, Ruben Serruys, Thomas Vandendriessche winnen met hun team Rapta de Vlajo wedstrijd ‘Beste Vlaamse Small Business Project 2010 in de categorie Beste Dienst’. Rapta staat voor alternatieve manieren van marketing voeren en zo een kleine revolutie teweegbrengen in de marketingwereld.

Het Zebra-team met Levi Algoet, Fauve Collie, Tine De Pauw, Elke Vanmaele en Basil Vereecke sleepte met Vibe de prijs van de categorie beste product 2010 in de wacht bij de Vlajo wedstrijd ‘Beste Vlaamse Small Business Project 2010’. Vibe is een armband die omgevingsgeluid registreert en waarschuwt wanneer het geluidsniveau schadelijk kan zijn voor het gehoor.

12

13


p rog ramma indu strieel ontw erpen* Bachelor Industrieel ontwerpen

Master Industrieel ontwerpen

SEMESTER 1

SEMESTER 2

SEMESTER 3

SEMESTER 4

SEMESTER 5

SEMESTER 6

SEMESTER 7

SEMESTER 8

Industrieel ontwerpen I Ontwerpen en werkplaats 1 Handtekenen 1 Creativiteit en vormstudie 1

Industrieel ontwerpen II Ontwerpen en werkplaats 2 Handtekenen 2 Vormstudie 2 P:5

Industrieel ontwerpen III Ontwerpen en werkplaats 3 Ergonomie: inleiding en antropometrie Presentatietekenen en vormstudie P:5

Industrieel ontwerpen IV Ontwerpen en werkplaats 4 Esthetische vormgeving Ontwerpmethodologie: inleiding P:5

Ontwerpstudio I Prototyping 1 Ontwerpcommunicatie 1 Ontwerpstudio 1 P:5

Ontwerpstudio II Prototyping 2 Ontwerpcommunicatie 2 Ontwerpstudio 2 P:5

CAD/CAM/CAE Computer Aided Manufacturing Computer Aided Engineering P:5

Ontwerpstudio III Computer Aided Industrial Design Ontwerpstudio 3 P:5

Engineering I Machineonderdelen en productinformatie Materiaalleer Technisch tekenen & CAD 1 T:3, L:2

Engineering II Technisch tekenen & CAD 2 Uitvoeringstechnieken T:3, L:2

Engineering III Functioneel bematen Werkplaatsmeettechnieken Technisch tekenen & CAD 3 P:5

Vormgeving en Advanced CAD I Perspectieftekenen CAD theorie CAD oefeningen P:5

Vormgeving en Advanced CAD II Advanced CAD 2 theorie Advanced CAD2 oefeningen Industriële vormgeving Productvisualisatie P:5

Vormgeving Industriële vormgeving 2 Geschiedenis industriële vormgeving EMO-design P:5

Masterproef

Masterproef

Elektrotechniek I Gelijkstroomtheorie, halfgeleiders, elektromagnetisme, elektrostatica T:3, L:2

Elektrotechniek II Wisselstroomtheorie Labo elektrische machines Labo elekronica T:3, L:2

Chemische principes Theorie en oefeningen Labo T:3, L:2

Toegepaste chemie en milieukunde Theorie Labo T:3, L:2

Productontwikkeling I Ontwerpmethodologie Project ontwerpmethodologie P:5

Productontwikkeling II Ergonomie Duurzame productontwikkeling Project ergonomie/DPO P:5

Productontwikkelingsbeleid Concurrent engineering Innovatiemanagement Ontwerpgerichte marketing

Basisfysica Algemene fysica Mechanische systemen Meet- & verwerkingstechnieken T:4, L:1

Toegepaste fysica 1 Fluïdomechanica Labo toegepaste fysica 1 T: 2 , L: 1 3

Toegepaste fysica II Thermodynamica, Toegepaste fysica 2 Wetenschappelijk project T:4, L:1

Basisprincipes automatisering PLC (STEP 7), sensoren, elektrische en pneumatische actoren, Basis regeltechniek T: 3, L: 2

Constructief ontwerpen Constructieleer Technologisch ontwerpproject P:5

Technologisch ontwerpen Materialen, processen en productiesystemen Project technologisch ontwerpen P:5

Mechatronisch productontwerpen

Minor

Wiskunde I Coördinaatstelsels, complexe getallen, afgeleiden, onbepaalde integralen, bepaalde integralen + toepassingen T:3, O:2

Wiskunde II Rijen en reeksen, Taylor en Maclaurin, functies van meerdere veranderlijken, differentiaalvergelijkingen, numerieke methoden

Toegepaste mechanica Dynamische systemen Sterkteleer T:3, L:2

Statistiek Combinatoriek + kansrekening, verdelingen, kengetallen, testen hypothesen, regressie T:3, L:2

Bedrijfsbeleid Economie en projectmanagement, Productie en logistiek Financieel beheer van de onderneming T/Workshops:5

Bachelorproef

Ondernemerschap Theorie Project

Bedrijfsmanagement Marketing en communicatie Groeimanagement IKZ, Veiligheid Management accounting T/Workshops: 6

P:5

Informatica T: 3

3

T:3, O:2

Bachelor en master Door het bachelor-mastersysteem heb je als student een extra voordeel: na het succesvol behalen van 180 studiepunten, heb je reeds een bachelordiploma. Dit is een volwaardig diploma dat jou de mogelijkheid biedt om enerzijds een masterstudie te beginnen, of anderzijds de arbeidsmarkt te betreden. Wie zijn masterdiploma behaalt, krijgt tezelfdertijd ook de titel Industrieel Ingenieur.

Semesters en modules Bij inschrijving kies je tussen Industrieel ontwerpen, Chemie, Milieukunde, Elektromechanica of Elektronica-ICT. Stel je na één academiejaar vast dat je interessesfeer verschoven is, dan kun je nog steeds van opleiding veranderen. Jouw keuze is pas definitief na semester 3, m.a.w. vanaf het 2e jaar, als de verdere specialisatie van de opleiding start.

14

Elke module (één gekleurd blokje) is 6 studiepunten (stp) waard (tenzij anders vermeld) en omvat meestal 5 uur hoor- en werkcollege, oefeningen of lab. Een lesweek wordt dan 25 à 26 uur. Op het einde van elk semester worden de modules van dat semester geëvalueerd.

Modules die je introduceren in de polyvalente ingenieurswetenschappen Specialisatiemodules Industrieel ontwerpen Criteria worden vermeld in het studiecontract en zijn afhankelijk van de opleiding.

* onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en goedkeuring door het Hogeschoolbestuur. Kijk ook op www.howest.be. P: Project bestaat uit uren theorie, consult en zelfstandig werk, T: uren theorie, L: uren labo, O: uren oefeningen 15


De link met het w erkveld

In je opleiding werk je heel wat projecten uit in opdracht van of in samenwerking met bedrijven. Op deze manier ben je steeds bezig met boeiende en concrete cases. De feedback op je project komt direct uit het werkveld. Enkele partners waar we regelmatig mee samenwerken zijn AGC, Ahrend, Cras, Saey, Recticel, Futuro textiel, Ocas, Philips, Pili Pili , Imec, Bekaert… Ook alle stages en eindwerken lopen binnen KMO’s en multinationals in Vlaanderen en daarbuiten. Om de vinger aan de pols te houden, brengen we ook af en toe een bezoek aan een bedrijf of beurs. In de thematische ‘ontwerpweken’ maak je ook kennis met grote namen uit de ontwerperswereld.

Waar vind je de job van je leven? Bedrijven zoeken vaak creatieve ingenieurs die in staat zijn om vanuit nieuwe ideeën marktconforme producten te ontwikkelen. Het beroepenveld van een master Industrieel ontwerpen is zeer ruim. Je komt in de meest diverse sectoren en functies terecht. Je kan aan de slag in sectoren als interieur, hout, verlichting, meubilair, textiel, CAD/CAM, elektronica, machinebouw, engineering- en ontwerpbureaus, webdesign, consumentengoederen, kunststoffen, matrijzenbouw, standenbouw, onderwijs en onderzoekscentra. Functies die voor jou zijn weggelegd? Zelfstandig ontwerper, designingenieur, service ingenieur, R&D ingenieur, productontwikkelaar, technisch-commercieel kader, productiemanager, mechanisch ontwerper, technical writer, bedrijfsleider of projectleider.

Johan Bonner Pars pro toto

Jo De Wachter Outreach Coordinator bij Imec

‘De opleiding is aantrekkelijk omwille van zijn nauwe relatie met het bedrijfsleven. Zo kunnen de afstuderenden wat ze vandaag leren op de schoolbanken, morgen toepassen in de bedrijfscontext van hun eindwerk en overmorgen samen met de begeleidende docenten bijsturen. Hierdoor worden zowel bedrijf, student als opleiding slimmer.’

‘Howests Industrial Design Center is een unieke omgeving waar open-ended design projecten alle kansen krijgen. Een uitgelezen opportuniteit voor Imec om haar onderzoeksresultaten aan integratie- en productdesign tests te onderwerpen. Met verfrissende en vernieuwende creaties als resultaat.’

16

Studente Judith Lievens

Afgestudeerde Bram Roelens Ontwerper bij Enthoven Associates

‘Na mijn middelbare studies was de keuze zwaar. Ik wou mijn diploma wetenschappen-wiskunde niet verwaarlozen maar zag een zwaar theoretische richting als burgerlijk ingenieur absoluut niet zitten. Gelukkig belandde ik op een sid-in beurs op de stand van Howest en na een uitvoerige uitleg over de richting industrieel ontwerp was mijn nieuwsgierigheid geprikkeld! Mijn keuze laat me toe creatief bezig te zijn in het atelier alsook theoretisch dieper te graven in probleemstellingen. Kortom, industrieel ontwerpen was voor mij de enige en perfecte keuze!’

‘Voor ik aan Howest begon, had ik reeds een opleiding Productdesign gevolgd. Ik merkte al gauw dat ik niet over voldoende technische kennis beschikte. Aan Howest vond ik de ideale combinatie: een brede theoretische basis én de technische kennis rond productontwerpen. Tijdens je opleiding verwerf je heel veel kennis over materialen en productieprocessen. Je bouwt ook ervaring met reële ontwerpprocessen op. Dankzij mijn technische bagage heb ik mijn droomjob kunnen vinden. Ik werk nu bij Enthoven Associates, een vermaard ontwerpbureau in Antwerpen (www.ea-dc.com) met klanten over de hele wereld. Ik ben dagelijks betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten, gaande van kleine consumentengoederen tot treinen. Elke collega heeft zo zijn of haar eigen profiel, maar met mijn diploma master Industrieel ontwerpen beschik ik over een uitstekende basis om tot realiseerbare en verkoopbare resultaten te komen.’

17


S T U DEREN AAN HO W EST

KWALITEIT VOOR ALLES Howest is een sterk groeiende hogeschool met campussen in Kortrijk en Brugge. Onze campussen zijn bovendien goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Ze zijn dan ook gelegen in de stad zelf en zo maak je deel uit van het echte leven. De 22 bacheloropleidingen en de 7 masteropleidingen zijn van een hoogstaande kwaliteit. Uit jaarlijks onderzoek bij de studenten blijkt dat de tevredenheid groot is. Ook bij de werkgevers geniet Howest een stevige reputatie, getuige daarvan de verkiezing van Howest voor de zevende keer al als meest ondernemende Hogeschool. De opleidingen met boeiende stages zijn volop gericht op de praktijk en leiden naar goede jobs. STUDEREN IN EEN AANGENAME OMGEVING In West-Vlaanderen wordt er niet alleen gewerkt, het is ook een gezellige provincie. Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, straalt dat mee uit. Je studeert op aangename en sfeervolle campussen en je staat als student centraal. Je hebt nauwe contacten met je lesgevers en de begeleiding is heel persoonlijk. Je bent hier zo thuis als thuis.

D E T R O E V E N VA N J O U W C A M PU S: K O RT R I J K

GENT IN WEST-VLAANDEREN Howest maakt deel uit van de Associatie Universiteit Gent. Dat garandeert uitstraling, zowel in eigen land als internationaal. Het zorgt er ook voor dat je na je opleiding kunt doorstromen naar andere bachelors en masters binnen de Associatie. We staan klaar om je te begeleiden bij je traject. Join the (studenten)club Er zijn ook heel wat studentenverenigingen actief op de campus. De grootste en overkoepelende is hoogstudentenclub Centaura (www. centaura.be). Centaura baat campuscafé ’t Bunkerke uit. Daarnaast zijn er nog kleinere clubs per opleiding of voor alumni: Moeder EM voor studenten en alumni Elektromechanica (www.moederem.be), Ecliptica voor de Elektronicastudenten, MCT Community voor studenten Multimedia en communicatietechnologie http://www.mctcommunity.com ,DAE-bier voor de Digital Arts and Entertainment-studenten en Leonardo voor de eerder cultuurbewuste en internationale studenten.

MEE MET DE TOEKOMST Toekomst wordt gemaakt met de modernste technieken en technologie. In elke opleiding staan die voor jou ter beschikking. Bovendien heeft elke campus een professionele mediatheek met een uitgebreide collectie boeken, naslagwerken, vaktijdschriften, cd-roms, dvd’s en andere digitale bestanden. Je kunt dit alles ter plaatse raadplegen of gratis ontlenen. Ook de opleidingen evolueren mee met hun tijd. Meer nog, de opleiding stelt zich innoverend op. Via een digitaal leerplatform wisselen studenten en docenten onder andere cursussen uit. Studeren kan je bij ons niet meer zonder laptop.

Een campus in de stad en het groen De groene campus in de Graaf Karel de Goedelaan ligt op 10 minuten wandelen van het station en het stadscentrum. Rechtover het Magdalenapark - ideaal voor een lunch in de frisse lucht - bevindt zich het hoofdgebouw waar de meeste studenten les volgen. Bits, bytes, boeken en broodjes Als Howest-student heb je toegang tot onze moderne computerinfrastructuur. Via het laptopproject, draadloos internet, het elektronisch leerplatform Leho en tal van andere ICT-faciliteiten, heb je alles wat je nodig hebt voor schoolen zelfstudieopdrachten, groepswerk, opzoekingswerk... Elke Howest-student krijgt ook een eigen e-mailadres. Je cursussen bestel je online en haal je later af bij cursusdienst Cursoa in het hoofdgebouw. De mediatheek (de Beep) is de ideale plek om rustig te werken of de uitgebreide vakliteratuur, tijdschriften, kranten, weekbladen, didactisch materiaal, software, boeken, video's, dvd's, cdroms of eindwerken te raadplegen of gratis te ontlenen.De meeste studenten beschikken over een eigen laptop, maar wie er geen heeft, kan onze vaste pc’s in de mediatheek of het Forum gebruiken om snel iets op te zoeken. Campusrestaurant ’t Obee serveert elke lesdag ontbijt, warme en koude dagschotels, soep en belegde broodjes (ook voor vegetariërs).

Kortrijk, waar studenten welkom zijn Kortrijk heeft de laatste jaren heel wat geïnvesteerd om een echte studentenstad te worden. Het aantal studenten hoger onderwijs stijgt er elk jaar, momenteel zijn er ongeveer 8000. De studentenvoorzieningen van de twee hogescholen en de universiteitscampus hebben samen met de stad een beleid uitgestippeld waarin de studenten centraal staan. De aftrap van elk academiejaar wordt gegeven tijdens het (gratis) Student Welcome Concert op het Schouwburgplein. Naast een gevarieerd aanbod aan winkels (goedkope supermarkten, snackbars, frituren en restaurants, boekenwinkels, tweedehandskledij, kotspullen…) en cafés, bieden de lokale musea, jeugdhuizen, concert- en filmzalen (De Kreun, Budascoop…) je ook elke maand een uitgebreide cultuurkalender aan. Cafés van allerlei pluimage vind je op verschillende plekken in het centrum (ondermeer in de Burgemeester Reynaertstraat ook wel ’t Stratje genoemd, op de gezellige Vlasmarkt en rond de filmzaal Budascoop). Sportivo’s komen volop aan hun trekken in de talrijke sporthallen, zwembaden en fitnesscentra van de stad. De trein brengt je overal, de bus is gratis De stadskern kan je makkelijk te voet verkennen, en wie met de fiets komt, profiteert ook van het aanbod aan de rand van de stad én in de deelgemeenten. En in Kortrijk rijden studenten gratis met de bus (in samenwerking met onze hogeschool). Vanuit Kortrijk heb je heel wat treinen naar de belangrijkste steden in West-Vlaanderen, maar ook Gent, Antwerpen en Brussel zijn vlot bereikbaar. En wist je dat Rijsel (Frankrijk) op amper 25 km van Kortrijk ligt? Een goed overzicht van wat Kortrijk jou biedt vind je op www.kortrijk.be en www.kortrijkstudentenstad.be.

Overal kan je bij ons draadloos surfen. Meer info op www.howest.be/laptops.

18

Summer School

19


N E E M JE S TUDIE S IN EI GE N HANDEN

ZOR G E L O OS E N A A N GE N A A M STU D E R E N D A N K Z IJ ST U V O

EVK, EVC EN TOELATINGSONDERZOEK

LEERKREDIET & FLEXIBILISERING

Met wat je eerder hebt gestudeerd (eerder verworven kwalificaties - EVK) of elders hebt geleerd door ervaring (eerder verworven competenties - EVC) kan je voor jouw studietraject misschien wel vrijgesteld worden voor één of meerdere opleidingsonderdelen of partims.

Als student ben je mee verantwoordelijk voor je studieloopbaan via het leerkrediet. Elke student krijgt bij de start in het hoger onderwijs in Vlaanderen een virtuele rugzak met 140 studiepunten. Bij de inschrijving gaat het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft uit je rugzak leerkrediet. Alle studiepunten die je verwerft als je slaagt komen er weer bij. Je denkt dus best goed na over je studiekeuze en hoe je met je studies omgaat. Je kan bovendien zelf min of meer flexibel bepalen hoe snel je door je opleiding gaat. Je kan een geïndividualiseerd traject volgen als je voor bepaalde opleidingsonderdelen niet slaagt of als je je studies wil combineren met werk, sport of een gezin. Voor meer info kan je terecht op www.howest.be .

Stuvo (studentenvoorzieningen) zorgt voor de studenten van Howest. Het is een professionele dienst die alle studenten de kans geeft om in optimale omstandigheden te studeren en die het leven aan de hogeschool boeiend, aangenaam en zorgeloos maakt.

Via het Toelatingsonderzoek verkrijg je misschien ook zonder diploma secundair onderwijs een ticket voor het hoger onderwijs. Voor EVC’s en Toelatingsonderzoek werden speciale procedures opgesteld die geldig zijn voor alle partnerinstellingen van de Associatie Universiteit Gent. Denk je hiervoor in aanmerking te komen, neem gerust een kijkje op www.howest.be.

Studenten kunnen bij de studentenvoorziening terecht voor een brede waaier van diensten:

20

Per campus is er een vaste Stuvo-contactpersoon. Het Stuvo-loket is elke dag open van 8u tot 16u en de medewerkers zijn ook per chat bereikbaar. Per mail is Stuvo Howest bereikbaar via stuvo@ howest.be. Check ook www.howest.be/stuvo.

• studiefinanciering: studietoelagen, financiële vragen, informatie over uitkeringen, kinderbijslag e.d.; • psychosociale begeleiding en groepstrainingen (bv. faalangst, relaxatie, gezond vermageren, koken op kot) www.psywest.be; • informatie over studentenhuisvesting: • zoek je een kot, surf dan naar www.kotwest.be • laptopverhuur; • ondersteuning van studentenorganisaties en -activiteiten; • ondersteuning van de studentenparticipatie; • informatie over studentenjobs; • mobiliteit: verhuur fietsen en tegemoet- koming in Buzzy Pazz; • studentensteden: stimuleren van een studentvriendelijk stadsbeleid; • studenten met een speciaal statuut.

21

Intensive Programme


S T U DIEBE GELEIDIN G

EEN MONITOR VOOR DE LEERSTOF

Instapcursussen vóór de start

Elke lector is buiten de lessen beschikbaar voor vragen in verband met de leerstof. Je kunt de betrokken docent daartoe vóór of na de lessen aanspreken of een specifieke afspraak met hem of haar maken.

Vóór je start in het eerste jaar van je opleiding kan je je in augustus/september voorbereiden dankzij onze instapcursussen. Vraag de brochure instapcursussen voor de master- en professionele bacheloropleidingen aan via kortrijk@howest.be.

EEN MENTOR VOOR DE OPLEIDING Je krijgt in het begin van het academiejaar een mentor toegewezen. Bij die mentor kun je altijd terecht met algemene studievragen. In de loop van het eerste academiejaar kom je een aantal keren met je mentor samen om eventuele moeilijkheden te bespreken en studietips te krijgen.

EEN COACH VOOR JE STUDIES In elke campus is er een studiecoach. De studiecoach kan je 'leren leren' en je heel wat nuttige tips geven over studiemethode of studieplanning. De studiecoach helpt je in alle vertrouwen met zijn of haar expertise.

Extra begeleiding bij de start van je opleiding Tijdens de extra begeleiding voor wiskunde in het eerste jaar, herhalen we de leerstof uit het secundair onderwijs , werken we veel extra oefeningen uit, en krijgen alle vragen uit de groep een duidelijk antwoord. Na de examens zijn er feedbacksessies waar jouw examens individueel worden besproken en je jouw kopij kan inkijken.

TALENT COACH: PRO DIVERSITEIT De Hogeschool West-Vlaanderen staat voor iedereen open. Als er bijzondere omstandigheden zijn die je studies bemoeilijken, dan helpen we jou. Samen zoeken we naar faciliteiten op maat. In de Wegwijzer met Faciliteiten voor Studenten vind je alles over het aanvragen van faciliteiten - www.howest.be/diversiteit. Al onze gebouwen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

22

23


M E E R IN FO EN IN SCHRIJVIN G EN

STUDENTENSECRETARIAAT

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het studentensecretariaat helpt je met alles wat te maken heeft met je inschrijving en je studies. Voor de opleiding industrieel ontwerpen kun je je inschrijven op het studentensecretariaat van Howest in de Graaf Karel de Goedelaan 5 8500 Kortrijk - Tel 056 24 12 11.

Je moet minstens een diploma secundair onderwijs hebben behaald of een toelating verkregen hebben via een toelatingsonderzoek.

Dat kan het hele academiejaar elke werkdag van 8u tot 16u. Voor openingstijden in juli en augustus verwijzen we naar onze website. Je kunt je natuurlijk ook inschrijven tijdens een infodag. Alle info en online inschrijven op www.howest.be.

STUDIEGELD Het studiegeld* bedraagt tussen de 100 en 564,30 euro, afhankelijk van het beursstatuut. Surf voor meer info naar www.howest.be/oer of bel het studentensecretariaat.

Wat breng je mee bij de inschrijving? Om in te schrijven moet je de volgende documenten meebrengen: • identiteitskaart • een kopie van je diploma secundair onderwijs • eventueel attesten van je loopbaan na het secundair onderwijs (diploma, attest VDAB, werkzoekende, uitschrijvingsattest vorige school…) • attest waarmee je aantoont dat je recht hebt op een studiebeurs (als dit vorig jaar zo was)

Contactpersoon Rino Versluys rino.versluys@howest.be

KOM HET ZELF ONTDEKKEN Blijf kritisch en kom het zelf ontdekken. Op onze infodagen verneem je ter plaatse al wat je wil weten over onze opleidingen, de lessen, de roosters, de lesgevers, de persoonlijke begeleiding en de voorzieningen. En je krijgt het rechtstreeks te horen van studenten. Welkom!

Woensdag 23 februari: Zaterdag 26 februari: Maandag 7 maart – vrijdag 11 maart: Zaterdag 7 mei: Dinsdag 5 juli: Zaterdag 3 september:

Lesnamiddag in Brugge en Kortrijk Infodag op alle campussen van 10 tot 17 u. Proefstuderen Opendeur op alle campussen van 10 tot 17 u. Infoavond op alle campussen van 18 tot 20 u. Infodag op alle campussen van 14 tot 17 u

24

Industrieel Ontwerpen  

Industrieel Ontwerpen - Opleidingsbrochure 2011 - Howest Kortrijk

Advertisement