Page 1


Inhoudsopgave

Welkom ...................................................................................................................................................... 3 Even voorstellen .................................................................................................................................... 4-7 Onze school........................................................................................................................................... 8-10 Met wie werken we samen ................................................................................................................. 11-12 CLB .............................................................................................................................................. 11 Scholengroep .............................................................................................................................. 11 Internaat .................................................................................................................................... 11 Semi-Internaat ............................................................................................................................ 11 OudercomitÊ .............................................................................................................................. 12 GON ............................................................................................................................................ 12 Feest op school ......................................................................................................................................... 13 Klare afspraken‌ goede vrienden ....................................................................................................... 14-19 Schoolkalender ......................................................................................................................................... 20

2


Welkom

Ons onderwijs is er voor jongens en meisjes die om één of andere reden niet in het gewoon onderwijs terecht kunnen. We zijn dan ook “buitengewoon” in onze manier van werken. We begeleiden elk kind op zijn niveau en volgen zijn tempo. Daarom is bij ons het aantal kinderen in een groep veel kleiner. Niet alleen leerkrachten begeleiden je kind, maar ook opvoeders, kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen en medisch personeel. Zij gebruiken speciale leermiddelen, methodes en therapieën.

LAAT DE ZON MAAR SCHIJNEN!

Vriendelijke groeten, schoolteam en directie

3


Even voorstellen

De begeleiding gebeurt door het schoolteam in samenwerking met alle betrokkenen: Directie, beheerder en hoofdopvoeder Semi Internaat (SI): •

Directeur: Veerle Hollevoet → veerle.hollevoet@mpizonneken.be

Beheerder internaat: Ina Steenwegen → ina.steenwegen@sgr17.net

Hoofdopvoeder SI: Nancy De Clippeleir → nancy.declippeleir@mpizonneken.be

Administratief personeel:

4

Annita Pauwels: personeelsadministratie → annita.pauwels@sgr17.net

Tina De Decker: leerlingenadministratie/boekhouding → tinadd@sgr17.net

Kristel Vroman: facturatie & ICT-coördinatie → kristel.vroman@mpizonneken.be


Carina Geeraert: opvolging afwezigheden leerlingen → aanwezigheden@mpizonneken.be

Buscoördinator: •

Hilde Maris

Psychologisch personeel, afdelingsverantwoordelijken: •

Magda Van Coillie

Lise Van Hemelryck

Rebekka Joye

Line Steels

GON-Coördinator: •

Greet Michiels

Onderwijzend personeel: • • •

Kleuteronderwijzers Onderwijzers Bijzondere leermeesters: • Lichamelijke Opvoeding 5


• •

Gelijke Onderwijskansen leerkracht Katholieke Godsdienst / Islamitische Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer

Paramedisch personeel: • • • • • •

Coördinator: Greet Michiels → Greet.michiels@mpizonneken.be Logopedisten Kinesitherapeuten Ergotherapeuten Verpleger Kinderverzorgers

Personeel internaat: •

Beheerder: Ina Steenwegen • Opvoeders • Kinderverzorgers

Personeel Semi-internaat: •

Hoofdopvoeder: Nancy De Clippeleir • Ergotherapeuten • Opvoeders • Psychologen

Medisch personeel:

6

Verplegers: Véronique Argeerts

Els De Smet

Schoolarts: Dr. De Cauwer


Meester- vak- en dienstpersoneel en conciërge: • • • • • • • •

Carine Trientpont Christel Verstraeten Luc Nicque Rudi Van De Perre Carla De Brucker Lieve De Graeve Marc De Bock Yaima Gomez Acosta

Schoolteam: juffen, meesters, team-verantwoordelijken, gon-medewerkers, paramedici, internaat, semi-internaat, secretariaat, mvd-personeel

7


Onze School

Zonneken 1

Eekhoornstraat 1, 9100 Sint-Niklaas Tel. 03-776 50 18

Eekhoorn-afdeling

Lager Onderwijs, type 1 en 4

Zonneken-afdeling

Lager Onderwijs, type 2 en 4

Auti-afdeling

Kleuter en Lager Onderwijs, type 1, 2 en 4

Internaat

Kleuter, Lager en Secundair Onderwijs, type 1, 2, 4 en 8

8


Zonneken 2

Breedstraat 194, 9100 Sint-Niklaas Tel. 03-766 67 63

Kleuter-afdeling

Kleuter Onderwijs, type 2

Zonneken 3

Zonneken 27a, 9100 Sint-Niklaas Tel. 03-776 54 16

Zonneken-afdeling

Lager Onderwijs, type 2 en 4

9


Schooluren

MAANDAG 09u00 15u45

10

DINSDAG 09u00 15u45

WOENSDAG 08u50 12u25

DONDERDAG 09u00 15u45

VRIJDAG 09u00 15u45


Met wie werken we samen CLB (= centrum voor leerlingenbegeleiding)

03/776.02.16

Scholengroep

Internaat

CLB Waasland BO-team Dr. A. Verdurmenstraat 2 - 9100 Sint-Niklaas Mail: info@clbwaasland.be

De werking van de scholengroep bestaat uit verschillende organen: - Raad van Bestuur - College van directeurs - Schoolraad Theo De Deckerlaan 2 – 9140 Temse Tel. 03-790 18 83 Voor kinderen uit Buitengewoon Onderwijs type 1, 2, 4 en 8 vanaf 2,5 jaar. Ligt in een groene omgeving aan de rand van SintNiklaas. Inschrijven kan het hele jaar, bij voorkeur op afspraak. Het internaat is bereikbaar op het nummer: 03-780 97 38

Semi-internaat

Prijs per dag: - voor internen van MPI Zonneken: € 9,50 per dag - voor internen van SBSO Baken: € 11,00 per dag Opvang in vakanties: € 5 per dag 1ste week van de paasvakantie 1ste week van juli Laatste 2 weken van augustus (vanaf 17 augustus) Voor- en naschoolse opvang (semi-internaat): Ochtend: € 0,50 Avond: € 0,50 tot 17 u. - € 1,00 tot 18 u. Woensdagnamiddag: € 3,00 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

8.00u/8.30u 7.30u/8.30u 7.30u/8.30u 7.30u/8.30u 7.30u/8.30u

15.45u/18.00u 15.45u/18.00u 12.25u/18.00u 15.45u/18.00u 15.45u/18.00u 11


12

Oudercomité

Het oudercomité denkt mee na over activiteiten en werkt ze mee uit. Iedereen is welkom! Voorzitter: Karel Dierick Penningmeester: Secretaris: Het oudercomité is dringend op zoek naar nieuwe leden. Hebt u zin om een handje toe te steken tijdens de feestelijkheden? Neem gerust contact op met voorzitter: dierick.karel@telenet.be

Gon

De school verzorgt GON-projecten binnen het gewoon basisonderwijs. De meeste kinderen binnen de GON hebben een type 4attest of een type 7-attest. De aanvraag voor GON-ondersteuning gebeurt via het CLB. Er moet een attest buitengewoon onderwijs en een inschrijvingsverslag worden opgemaakt.


Feest op school

Zondag

Spaghetti-slag op een zondag

20-11-2011 Donderdag

01-12-2011 Vrijdag

02-12-2011

Sinterklaasfeest

Maandag

05-12-2011 Dinsdag

06-12-2011 Vrijdag

Oudercontact, kerst

16-12-2011

Zaterdag

17-03-2012 Zaterdag 02-06-2012

Muziekavond

Schoolfeest

Data van nog andere leuke evenementen volgen nog via brief! Het is leuk voor uw kind(eren) als er iemand van het gezin of de familie aanwezig is op feesten en open klasmomenten! Uiteraard is het ook voor de kinderen zelf uiterst belangrijk en leuk om er zelf bij te zijn op die momenten! Verjaardagen vieren we in klasverband. u mag een traktatie voor de klas voorzien; soms wordt die mee naar huis gegeven (wanneer het niet past binnen het gezondheidsbeleid van de school).

13


Klare afspraken‌ goede vrienden Algemeen en schooleigen schoolreglement Zie website

Gedrag op school De belangrijkste regels op school:

We zorgen voor elkaar, wij zijn vrienden.

We laten anderen meespelen.

We praten verzorgd Nederlands.

We luisteren naar alle juffen en meesters.

We houden de school en het materiaal netjes. We gebruiken de toiletten op een hygiĂŤnische, rustige en verstandige manier.

We schelden en roepen niet.

We doen niemand pijn.

14


We maken niets stuk.

We blijven bij de groep. We nemen een time-out wanneer dit nodig is. Een time-out betekent niet dat uw kind even aan de kant gaat. Het is een moment om even tot rust te komen en na te denken over wat er fout ging en hoe het beter kan. Uw kind leert hier uit.

15


Brengen en ophalen Parkeren kan altijd in de Eekhoornstraat. Te voet kan u de school betreden langs het hekje aan het zebrapad. Fietsers komen met de fiets aan de hand op het domein. Er is een fietsenstalling. BRENGEN

opvang lagere school

kleuterschool

• • • • • •

tussen 7u00 en 8u00 in het gebouw van de opvang tussen 8u00 en 8u25 op de speelplaats van de lagere school in de speelzaal bij regen vanaf 9u00: in de kleuterzaal in de Breedstraat

Het is fijn als iedereen op tijd is! OPHALEN (kleuters en lager)

om 15u45 na 16u00

• op de speelplaats • aan het gebouw van het secretariaat In het gebouw van de opvang

op woensdag om 12u25 na 12u30 * * *

In het gebouw van de opvang

Voor de veiligheid van de kinderen willen wij vragen dat er geen auto’s of bromfietsers op het domein rijden en er ook niet parkeren !!! Niet parkeren op gehandicaptenstrook. Afhalen en brengen op de speelplaats, niet in gangen, afscheid kort houden.

Het schooldomein is toegankelijk van 8u00-18u00. Het is verboden te roken op het volledige schooldomein. We laten voor de veiligheid van de kinderen niet toe dat personen vreemd aan de school het domein als doorgang gebruiken. Sluit steeds de hekjes a.u.b., zo kunnen de kleintjes niet naar buiten! Respecteer a.u.b. de regels en afspraken van de school ook zelf wanneer u op school komt; dat is leuker voor de kinderen! Het schooldomein 16


Centjes Er is elke middag verse soep te verkrijgen.

Soep met factuur

Er is elke middag een warme maaltijd te verkrijgen.

Middagmaal met factuur - Breedstraat + A1: - Alle andere klassen:

We hanteren de maximumfactuur. Spaargeld in de klas. Kleuters: max. € 20/jaar Lagere school: max. € 60/jaar Bosklassen

€ 0,50

€ 2,70 € 3,20

Tot dit bedrag behoren: zwemmen: € 0,75 / half uur zwemmen: € 1 / uur 1-daagse uitstappen binnen het leerplan. -

Wordt in het schooljaar gespaard. Maximum 60 euro. Het oudercomité en de school legt bij. De mutualiteit kan een deel terugbetalen.

Turnen en zwemmen TURNEN EN ZWEMMEN

Als Uw kind zwemmen of turnen heeft en zich daarvoor moet omkleden, voorzie dan makkelijke kledij. Zo gaat het omkleden vlugger! We zwemmen om de twee In de zwemzak: weken. De bus brengt ons naar • Handdoek het Zwembad Sinbad te Sint• Zwemgerief (aansluitende zwembroek of Niklaas badpak) • Kam of borstel • Badmuts of elastiek bij lang haar

17


Uw kind heeft 1 of twee keer per week turnles in onze sportzaal.

In de turnzak: • Een korte broek/short • Een t-shirt • Sokken • Sportschoenen

Afwezigheden Het is fijn als u ons verwittigt wanneer uw kind niet op school kan zijn!

AFWEZIGHEIDSBRIEFJE OF DOKTERSATTEST

Voor leerplichtige leerlingen en kleuters (vanaf 6 jaar): Wie één, twee of drie opeenvolgende dagen ziek is, heeft geen doktersbriefje nodig, een briefje van de ouder(s) volstaat dan. u mag dit vier keer doen. U vindt zo’n briefje in het agenda. Vanaf vier opeenvolgende ziektedagen is een briefje van de dokter nodig. Bezorg het a.u.b. zo snel mogelijk aan de leerkracht of het secretariaat. Verwittig ook zeker de school als u verwacht dat uw kind lang ziek zal zijn, dan kunnen we eventueel voor onderwijs voor Uw ziek kind zorgen. Ook wanneer Uw kind niet kan sporten of zwemmen, moet u voor een briefje van de dokter zorgen. Uw kind krijgt op school dan een passende taak tijdens die lessen. Voor afwezigheden omwille van andere redenen dan ziekte (bv. begrafenis, persoonlijke redenen, sportevenement), is toestemming van de directie noodzakelijk. Let op: bij teveel dagen afwezigheid zonder briefje, kan u Uw schooltoelage verliezen (ook kleuters).

Het is mogelijk dat wij u opbellen wanneer Uw kind afwezig is en we niet weten hoe dat komt.

Soms is er een leerkracht afwezig; U leest dit in het agenda.

18


Nuttig om te weten Informatiebronnen voor ouders Agenda of heen- en weermapje van je kind

Website en klasblog

Bekijk het agenda en de brieven dagelijks en parafeer het regelmatig. Zo weten we dat u op de hoogte bent. Je mag zelf ook in het schriftje schrijven Op onze website www.mpizonneken.be vindt u een hoop algemene informatie. Daarnaast is er een link naar de verschillende klasblogs; de moeite waard! Picto’s worden overal gebruikt om de ouders en de leerlingen wegwijs te maken

Picto-s

Uiteraard kan u ons steeds bellen of mailen.

MPIGO Zonneken Eekhoornstraat 1 9100 Sint-Niklaas Tel.: 03 – 776 50 18 Fax: 03 – 780 97 35 Mail: info@mpizonneken.be Web:

19


2011 – 2012 VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 1ste SCHOOLDAG

donderdag 1 september 2011

EERSTE TRIMESTER Herfstvakantie Pedagogische studiedag Wapenstilstand Facultatieve vrije dag Kerstvakantie

maandag 31 oktober ‘11 t.e.m. zondag 6 november ‘11 donderdag 10 november ’11 (verlof voor de leerlingen) vrijdag 11 november ’11 maandag 14 november ‘11 maandag 26 december ’11 t.e.m. zondag 8 januari ‘12

TWEEDE TRIMESTER Krokusvakantie Paasvakantie

maandag 20 februari ‘12 t.e.m. zondag 26 februari ‘12 maandag 2 april ’12 t.e.m. zondag 15 april ‘12

DERDE TRIMESTER Facultatieve vrije dag Dag van de arbeid Pedagogische studiedag Hemelvaart Pinkstermaandag

maandag 30 april ‘12 dinsdag 1 mei ‘12 woensdag 2 mei ’12 (verlof voor de leerlingen) donderdag 17 mei ‘12 vrijdag 18 mei ‘12 maandag 28 mei ‘12

Laatste schooldag

vrijdag 29 juni ’12 (lessen stoppen om 12u)

INFO ALGEMEEN ste

1 oudercontact 2de oudercontact 3de oudercontact

donderdag 29 september ‘11 vrijdag 16 december ‘11 vrijdag 22 juni ‘12

SCHOOLFEEST

zaterdag 2 juni ‘12

20

infoboekje 2011-2012  
infoboekje 2011-2012  

infoboekje

Advertisement