Page 1

Bülten Sayı: 4

Güvenlik Konuları Hakkında

Araç Park Kurallarına Uyalım Açık Havada Sinema Keyfi Sigara Düşmanı Tere Otu Isı Paylaşım Sistemi Çocuğunuzu Kimseyle Kıyaslamayın


Değerli site sakinlerimiz,

Gelir Gideri Karşılamıyor

Sitemiz bülteninin dördüncü sayısını sizlerle

Sitemizde gözle görülmeyen, fakat düzenli kontrol-

buluşturuyor olmanın heyecanını yaşıyoruz...

leri ve arızaları yapılmadığında ciddi sıkıntılara yol açabilecek pek çok nokta ve hizmet bulunmakta-

Eylül ayı itibari ile 9. blok oturuma açılmış olup,

dır. Bu hizmetlerin ve teknik malzemenin büyük bir

böylelikle Ekim ayı itibari ile sitemiz doluluk

kısmı döviz ile alınmaktadır. Artan zam ve masraf

oranı %80’e ulaşmıştır. Sitemiz sakinlerinin

yükünü, sitemize alternatif gelir kaynakları bulmaya

%20’si yabancı uyrukludur.

gayret ederek amorte etmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda reklam firması ile anlaşma yapılmış, asan-

Az Elemanla Çok İş

sörlere ve site çevresine reklam panoları yerleşti-

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar

rilmiştir.

göz önünde bulundurulup, size daha fazla yük oluşturmamak için, 2.350 konut ve yaklaşık

Aidatların Ödenmesi

6000 nüfusa sahip olan sitemizin başlıca hiz-

Site yönetimleri kâr güden bir kuruluş olmadığından

metleri olan güvenlik, temizlik, peyzaj, bakım

dolayı, gelir gidere denktir. Bu nedenle ödenmeyen

onarım ve büro işlerinde mümkün olduğu kadar

ve geciktirilen her aidat, hizmetlerin aksamasına

az eleman ile çok hizmet vermeye çalışıyoruz.

veya durmasına sebep olmaktadır. Çeşitli sebep-

Tasarrufa azami riayet ederek, harcamalarda

lerle aidatlarını ödemeyen sakinlerimiz ile ödeme-

ihtiyacın önem derecesine ve zaruriyetine ba-

lerini zamanında yapan sakinlerimiz arasında kul

kılmaktadır.

hakkı durumu söz konusu olmaktadır. Bu durumdan dolayı, yönetim olarak tahsilatlara daha fazla

İGDAŞ’dan Doğalgaza Zam

ağırlık verilecek ve hizmetlerin aksamaması, ba-

Ağustos ayında %14 ve Eylül ayında %14 ya-

kımların zamanında yapılabilmesi için gerekli tüm

pılan zamlardan sonra, 1 Ekim itibari ile de do-

tedbirler alınacaktır. Tek gayemiz, herkesin huzur

ğalgaza %18.5 zam yapıldı. Böylece üç ayda

içinde yaşadığı, mutlu ve mesut olduğu, tüm ihti-

üç defa zam yapılmış oldu. Yapılan zamlar,

yaçlara cevap verebilen bir hizmet anlayışını site-

Temmuz fiyatına göre toplamda %54’e tekabül

mizde gerçekleştirmektir.

etmekte olup, bu zamlar sıcak su sistemine, zorunlu olarak birebir yansıtılmıştır.

Sevgiyle Kalın...

Tashih Furkan Özdemir Reklam İlan reklam@kristalsehir.com


Güvenlik konuları hakkında... Güv. Müd. Yüksel Balaban

Emniyet ekipleri ile yapılan ortak çalışmalar periyodik olarak denetlenip, sorgulamalar yapılmaktadır.

ristalşehir sitemizde, 16 Ekim 2017 tarihinden bu

ğumuzu belirtmek istiyorum. Sitemizin huzur ve refahının

yapmaktayız. Site içinde üç sabit nokta personeli,

malar periyodik olarak denetlenip, sorgulamalar yapılmak-

K

güne kadar MT Özel Güvenlik Şirketi olarak görev

devriye amiri ve güvenlik müdürü olmak üzere toplamda

16 kişi ile, site sakinleri ve çalışanlarının can ve mal güvenliğini korumakla beraber, meydana gelebilecek suçları önlemek için görev yapmaktayız.

Saygıdeğer site sakinlerimiz, özel güvenlik personeli

genel anlamda dış güvenlik hizmeti yapmaktadır. Dışarıdan gelebilecek tehlikeleri önleme görevi üzerinde titizlikle

durulmaktadır. Emniyet teşkilatı ile sürekli irtibat halinde olduğumuzu, böylelikle sitemize içeriden ve dışarıdan ge-

lebilecek olumsuz durumlara karşı koordine halinde oldu-

devamlı olması için, emniyet ekipleri ile yapılan ortak çalıştadır. Bu denetimlerde birçok olumsuzluklar giderilmiş; site

içinde huzur bozucu durumlar, oluşumlar ve şahıslardan sitemiz temizlenmiştir. Bu konu detaylı bir konu olduğu

için, siz site sakinlerimizin her olumsuzluğu bizlere bildirmeniz ile daha hızlı bir şekilde mesafe katetmeğe devam edeceğiz. Sitemizde bugüne kadar birçok hırsızlık olayı

tarafımızca çözülmüş ve kontrol altına alınmıştır. Siz site

sakinlerimizin huzur içinde yaşayabilmesi, ana hedefimizdir. Mevcut kamera sistemimizle, sitemiz gece gündüz gözetlenmekte olup, her türlü olumsuzluğa anında müdahale

edilmektedir. Olumsuz durumlar, ‘durum tespit raporu’ ile

personellerimiz, 7/24 sitemizin ve bloklarımızın emniye-

bir adet güvenlik arabası ve iki adet motosiklet ile gerçek-

Bloklara gelen her kim olursa olsun, blok sorumluları ta-

site yönetimimize gönderilmektedir. Güvenlik hizmetleri,

leşmektedir. Devriye araçlarımız site genelinde 7/24 devriye halinde dolaşmaktadır.

Saygıdeğer site sakinlerimiz, sitemizde bulunan çarşı alanınından dolayı, ilk giriş kapısından giriş yapan tüm araç-

ları sistem gereği sorgulayamıyoruz. Ana girişteki özel gü-

venlik personeli; dilenci, seyyar satıcı, ve şüpheli kişilerin site içine girişlerine kesinlikle izin vermemektedir. Kamyon

ve kamyonetler, site iç ve dış taşınmaların sorgulaması ya-

pılarak içeriye alınmaktadır. İçeri ve dışarı taşınmalar saat 10:00’da başlayıp,18:00’e kadar devam etmektedir. Bu saatler dışında içeriye büyük araç girişi yasaktır.

2 Blok girişlerindeki blok sorumlusu (resepsiyon görevlisi)

tinden sorumlu olarak hizmet vermektedir.

rafından daire aranıp, onaya müteakip kayıtları yapılarak

içeriye alınmaktadır. Ayrıca, blok girişleri güvenlik merkezinden (kamera odasından) takip edilmektedir. Site sakin-

lerimizin kendi emniyetleri için, kartlarını okutarak bloklara girmeleri gerekmektedir. Dışarıdan sipariş ve buna benzer durumlarda gelenler, personelimiz tarafından daire

aranıldığında, cevap alınmadığı takdirde kesinlikle içeriye alınmamaktadır. Olumsuz durumlarda personel derhal

sorumlu amiri, güvenlik amirini ve özel güvenlik devriye personelini elindeki telsizle ivedilikle arayarak, mevcut mevkiye süratle çağırmaktadır. Blok içlerindeki herhangi

bir olumsuzlukta örnegin; asansör içinde kalan şahıs ol-


duğunda ilk müdahale blok sorumlusu tarafından yapıl-

7. Yangın merdivenlerine, elektrik odalarına, sahanlıklara

sağlığı ve güvenliği, yangın söndürme, asansörde kalanla-

8. Kapılarınızın zillerine basıldığında, sorgulama yapma-

maktadır. Zaman zaman tüm blok sorumlusu personele iş

rı kurtarma gibi eğitimler verilmekte; böylelikle her personel işinin bilincinde tutulmaktadır. Blok giriş ve çıkışlarının

bir kısmı otoparklardan yapılabilmektedir. Bundan dolayı,

otopark girişlerinin kontrol altında tutulabilmesi için, bu bölgeler özel güvenlik kamera odasından 7/ 24 izlenmektedir.

Bloklardaki resepsiyon görevlisi, kendi bloklarını monitöründen takip etmektedir.

Saygıdeğer sakinlerimiz, birkaç konuda sizlerden yardım talep etmekteyiz;

1. Araçlarınızı Beyaz Masa’ya başvurarak kayıt ettirmeniz, güvenliğiniz ve otomatik geçiş sisteminden faydalanabilmeniz açısından önemlidir. Kayıtsız araçların sorgulama-

sında, sizler için orada bulunan güvenlik personeline yardımcı olmanızı bekliyoruz.

2. Yaya girişlerinizde, giriş-çıkış kartınızı kullanmanız gerekmektedir. Giriş çıkış-kartı olmayanların sorgulanması

ve koridorlara herhangi bir malzeme bırakmayınız.

dan kapılarınızı açmayınız ve kapı arkalarındaki emniyet kilidini takılı bulundurunuz.

10.Acil durumlarda resepsiyonu veya güvenlik birimimizi arayınız.

11. Siparişlerinizi getiren kişilerin çıkışlarını takip ediniz.

12. Emniyetiniz için blok girişlerinizde kendi kartlarınızı kullanmayı tercih ediniz.

13. Blok katlarındaki teraslara çocuklarınızın çıkışına izin vermeyiniz.

14. Balkon ve camlarınıza çiçek saksıları ve buna benzer

malzemeler bırakmayınız. Çünkü bu durum hem emniyet zaafına hem de görüntü kirliliğine sebep olmaktadır.

15. Camii yanından okul için geliş ve gidişlerinizde dikkatli

olunuz. Çocuklarımızı emniyetli bir şekilde okullarına bırakalım ve böylelikle üzücü olayların gerçekleşmesine fırsat tanımayalım.

gerektiğinden, sizin için de zaman kaybı olmaktadır.

Değerli site sakinlerimiz, yukarıda bahsettiğimiz hususlar-

buradaki araçlar trafiği olumsuz etkilemekte, böylelikle de

takdirde, sitemiz sisteminin ve düzeninin daha da işler

3. Birinci ve ikinci blok önleri araç park alanı olmadığından, haklı şikayetlere sebep olmaktadır.

4. Otoparklardaki araçlarınızı dairenize ait park bölgesine

park etmeniz oldukça önemlidir. Park yerlerinin numarasını bilmeyenlere, özel güvenlik personeli ve Beyaz Masa yardımcı olacaktır.

5. Misafirlerinizin araçlarını başkalarının park yerlerine

park ettirmeyiniz. Kapalı otoparklarda, haricen misafir park yerleri bulunmamaktadır.

da lütfen daha da dikkatli olalım. Bu dikkatin sağlandığı

hale geleceğini hep birlikte gözlemleyeceğimizi düşünüyorum. Özel güvenlik olarak tüm site sakinlerimize huzurlu ve sağlıklı günler diler; her zaman, her konuda yanınızda olduğumuzu hatırlatmak isteriz. Saygılarımla...

Yüksel Balaban

6. Daire kapılarınızın önünde ayakkabı vb. malzemeler bırakmayınız.

tehlike teşkil ediyorlardı. Yapılan çalışma ile otopark giriş bariyeri en başa alınmış ve orta şerit boyunca yol bölünerek delinatörler eklenmiştir.

Öncesi

Sonrası

3


Açık Havada Sinema Keyfi Kristalşehir Site Yönetimi olarak, sitemizde bu yaz ilk defa ‘açık hava sineması’ etkinliği gerçekleştirdik. Esenyurt Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleşen etkinliğe, sitemizden yediden yetmişe yüzlerce kişi ilgi gösterdi. Site Yönetimi bünyesinde, imkânlar el verdiği müddetçe, ilerleyen zamanlarda da sosyal ve kültürel faaliyetlere devam edilecektir.

Araç Park Kurallarına Uyalım... Araçlarımızı dairemize ait park yerine ve sarı çizgiler ile belirlenmiş sınır içerisine park edelim. Bunu yapmadığımızda, hem başka bir komşumuzun park yerini işgal ediyor, hem de araçların manevralarını kısıtlıyoruz. Özellikle, blok otopark girişlerinin yanında yeri bulunanların, aracını düzgün park etmesi, giriş ve çıkışlara engel teşkil etmemesi bakımından oldukça önem arz etmektedir. Çarşı alanındaki park yerleri, çarşı esnafı müşterilerine ait olup,

6

site sakinlerimizin buraları kullanmaları çeşitli sorunlara ve araç trafiğine neden olmaktadır. 1. Blok sakinlerimizin kısa süreli de olsa blok önüne araç bırakmamalarını önemle rica ederiz. Buraya yapılan parklar, tek şeritin kapanmasına neden olmaktadır. Dairenize ait araç park numaranızı Beyaz Masa’ dan veya 0(212) 809 11 13 numaralı telefondan öğrenebilirsiniz.


KELİME İLANLAR 5-6-7. sınıf ortaokul öğrencilerine Türkçe derslerinde

ACİL DURUM TELEFONLARI

destek, 8. sınıflarda LGS Türkçe desteği, 9-10-11. sı-

YANGIN İHBAR

110

nıf öğrencilerine Türk Dili ve Edebiyatı ders takviyeleri,

SIHHİ İMDAT

112

12. sınıflarda ise Türkçe ve Edebiyat derslerinde takvi-

ALO SAĞLIK YARDIM

113

SOSYAL YARDIM HATTI

144

ALO ZABITA

153

POLİS İMDAT

155

JANDARMA İMDAT

156

ALO TÜKETİCİ

175

ALO GÜRÜLTÜ

176

ORMAN YANGIN İHBAR

177

ALO VALİLİK

179

ÇEVRE BİLGİ

181

ALO ÇOCUK VE KADIN HATTI

183

SAĞLIK DANIŞMA

184

SU ARIZA

185

ELEKTRİK ARIZA

186

Özel okul öğretmeninden ilkokul ve ortaokul kademe-

GAZ ARIZA

187

sinde her branştan özel ders verilir. Ödevlere yardımcı

CENAZE HİZMETLERİ

188

olunur. Eğitim koçluğu yapılır. Okuma-yazma öğretilir.

VERGİ DANIŞMA

189

Tayfun Onur

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

444 16 00

0 (505) 108 05 20

ESENYURT BELEDİYESİ

622 03 33

Not: Bayan öğretmen tercihi de yapabilirsiniz.

SİTE YÖNETİMİ

ye özel ders verilir. 0 (542) 244 88 61 18 Yıllık tecrübeye sahip, bayan fizik öğretmeninden, ilkokul, ortaokul matematik ve fen bilgisi dersleri, 9-1011 ve 12. sınıf fizik dersleri verilir. 0 (505) 801 84 71 İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine ingilizce özel ders verilir. Eylem Durgun 0 (534) 470 66 61

AİDAT HESAP BİLGİLERİ Türkiye Finans IBAN No: TR38 0020 6002 3103 2553 0800 01 Akbank IBAN No: TR37 0004 6006 4488 8000 1151 02 Garanti IBAN No: TR04 0006 2000 5440 0006 2966 24

0 (212) 809 11 13

Beyaz Masa’ya 4705

müracaat yapıldı

Kristalşehir Site Yönetimi bünyesinde kurulan Beyaz Masa’ya, 2018 yılında yapılan 4705 müracaatın 3969’u teknik ekibimiz tarafından çözüme kavuşturulmuştur. Kalan müracaatların büyük kısmının zamana ve maddi imkânlara bağlı işler olduğu tespit edilerek sıraya konmuştur.

7


Site Sakinlerinin Hakları ve Yükümlülükleri “Toplu Yapı” kavramı kanunlarla düzenlenmiştir. Buna göre toplu yapı; bir veya birden fazla imar parseli üzerinde, belirli bir onaylı yerleşim planına göre yapılmış veya yapılacak altyapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı ifade eder. Kat Maliklerinin Hakları Kat Maliklerinin haklarını; tasarruf hakkı, ortak alanlardan faydalanmak hakkı ve yönetime katılma hakkı olarak üç ana başlıkta inceleyebiliriz.

8

mevcutsa, bunlar da ortak yerlerden kabul edilir. Bu sayılanların dışında kalıp da yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler de ortak yer kabul edilir. Bu yerlere ilişkin giderler de kat malikleri veya varsa kiracı tarafından ödenir. Bir kat maliki veya kiracı ortak yeri kullanmaktan vazgeçemez. Meselâ, bahçeden yararlanmak istemediğini belirterek peyzaja ilişkin gideri ödememezlik yapamaz. Bunun gibi hiçbir kat maliki veya kiracı, yeterli derecede yararlanmadığı veya yararlanmaya gereği olmadığı gerekçesiyle yine bunlara ilişkin giderleri ödemeyeceğini belirtemez.

1-Tasarruf Hakkı Kat maliki, hukuk düzenine ve komşuluk haklarına riayet etmek koşuluyla, maliki olduğu daire üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Kat malikinin kullanma, yararlanma ve gayrimenkul üzerinde tasarruf etme hakkı varken, kiralayanın ise bu haklardan sadece kullanma ve yararlanma hakkı vardır. Malikin, gayrimenkul üzerinde maddi ve 3-Yönetime Katılma Hakkı hukuki tasarrufta bulunma, mülkiyetini devKat malikinin, toplu yapının yönetimine retme ve maliki olduğu gayrimenkul üzeilişkin geniş yetkileri bulunmaktadır. Toplu “Kişi yararlanrinde taşınmaz rehni kurma hakkı varken; yapı, kat malikleri kurulu tarafından yönekiralayan, kiraladığı gayrimenkul üzerinde madığı hizmete tilir. Kat malikleri kurulu, kat maliklerinden tasarruf hakkına sahip değildir. Kat maliki oluşur. Buna göre kat maliklerinin her biri ilişkin gideri ve kiracı, gayrimenkul üzerinde kullanma yönetime ilişkin olarak alınacak kararlarda ve yararlanma hakkını kullanırken, komşuoy verme hakkına sahip olmakla birlikte, ödememezlik luk hakkına riayet ederek, toplum yararına karşı oldukları kararların iptali için mahkeyapamaz” ve dürüstlük kuralına uygun davranmak meye müracaat etme hakkına da sahiptirzorundadır. Komşuluk hakkına riayet huler. Kat maliki, yönetime katılma hakkını susu, Türk Borçlar Kanunu’nda; “Herkes bizzat kendisi kullanabileceği gibi, vekil taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri aracılığıyla da kullanabilir. Toplu yapılarda, kullanırken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taş- kat malikleri kurulunun üzerinde toplu yapı temsilciler kukınlıktan kaçınmakla yükümlüdür. Özellikle taşınmazın rulu bulunmaktadır. Toplu yapı temsilciler kurulu, eğer yödurumuna, niteliğine ve yerel adete göre, komşular ara- netim planında başka bir şekilde düzenlenmemişse; blok sında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, ku- yapılarda, her blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerince rum, toz, koku çıkartarak, gürültü veya sarsıntı yapacak seçilen blok yöneticileri ve blok niteliğinde olmayan yapırahatsızlık vermek yasaktır.” şeklinde düzenleme alanı lar da bağımsız bölüm maliklerince seçilen temsilcilerden bulmuştur. Buna göre kriter olarak, komşular arasında hoş oluşur. Toplu yapı temsilciler kurulunun sayısı ve nasıl segörülebilecek dereceyi aşmaması belirlenmiştir. Bu ölçüt çileceği hususları, toplu yapının özelliği dikkate alınarak subjektif olup, kişiden kişiye ve olaydan olaya değişkenlik yönetim planında belirtilir. Yönetime ilişkin bu hususlar, tagösterebilmektedir. mamlanmış toplu yapılar için geçerlidir. Henüz toplu yapı tamamlanmamış ve toplu yapı temsilciler kurulu kurula2-Ortak Alanlardan Faydalanma Hakkı mamışsa, yönetim plânında toplu yapı temsilciler kurulu Kat malikleri veya kiracılar, gayrimenkulün bütün ortak oluşuncaya kadar, bu kurulun görevlerini üstlenmek, yetkiyerlerine, arsa payları oranında ortak mülkiyet hükümle- lerini kullanmak ve kurulun oluşması için gerekli girişim ve rine göre malik olurlar. Buradaki mülkiyet hakkı, kat ma- çağrılarda bulunmak üzere, bir geçici yönetim kurulması likine tasarrufta bulunma yetkisi vermez. Meselâ, bir kat öngörülebilir. Geçici yönetim, en geç toplu yapının bitimini maliki ortak yerler üzerindeki hakkını üçüncü bir kişiye izleyen bir yıl sonrasına kadar devam edebilir. Bu süre, satamaz, devredemez ve rehnedemez. Toplu yapıya ait toplu yapı kapsamındaki ilk yapı ruhsatının alınmasından spor salonu, yüzme havuzu gibi sosyal aktivite alanları itibaren on yıl geçmesi ile sona erer.


Kat Maliklerinin Borçları “Yapıda vaave Yükümlülükleri Kat maliklerinin borçladedildiği halrı ve yükümlülüklerinin de eksik olan başında, genel giderlere katılma yükümlülüğü buhususlardan lunmaktadır. Aidat olarak ötürü de aidat adlandırılan bu genel giderlerden kat maliki; gayödememezlik rimenkul kiraya verilmişse yapılamaz.” kiracı sorumludur. Bunun dışında diğer yükümlülükler; dürüstlük kuralına uygun davranma, gayrimenkulü tahsis amacına uygun kullanma, gayrimenkulde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım yapmama, onarım için dairesine girme izni verme, dairesinde gerekli işlerin yapılmasına müsaade etme, gayrimenkulün bakımı, mimari durumu ile güzelliği ve sağlamlığını koruma yükümlülüğüdür. 1-Genel Giderlere Katılma Yükümlülüğü Genel giderler, ana gayrimenkul sigorta ettirilmişse sigorta primleri ve ortak yerlere ilişkin bakım, koruma, güçlendirme, onarım ile yönetim ve işletme giderleridir. Örnek olarak, asansör, çatı, dış cephe gibi yerlerin onarım ve bakım giderleri; güvenlik, bahçıvan, kapıcı, yönetim, kalorifer, teknik servis, ortak yerlerdeki su, elektrik ve ısıtma giderleri genel giderlerdendir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, kat maliki veya kiracı genel giderlere katılma yükümlülüğünden ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi dairesinin durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürerek kurtulamaz. Yine aynı şekilde, toplu yapıda vaadedildiği hâlde eksik olan hususlardan ötürü de aidat ödememezlik yapılamaz. Payına düşen ortak gideri hiç ödemeyen veya gereği gibi ödemeyen kat maliki veya kiracıya karşı, yönetici dava açabilir ve icra takibi yapabilir. Bu dava sonucunda verilen kararda kat maliki veya kiracıya aidatı ödemesi için bir süre tayin edilir. Eğer bu sürede yine ödenmezse kat maliki veya kiracı belirli bir miktarda para cezasına çarptırılabilir. Gider ve avans payının (aidat) tamamını ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için aylık %5 hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. Kat maliki, maliki olduğu daireyi kiraya vermişse, aidat borcundan kat maliki ve kiracı müştereken ve müteselsilen sorumludur. Kat maliki, aidat borcunu ödemeyen kiracıya karşı dava açarak veya icra takibi başlatarak bu borcun tahsilini sağlayabilir. 2-Dürüstlük Kuralına Uygun Davranma Yükümlülüğü Her kat maliki, diğer kat maliklerini rahatsız etmemek, onlara zarar vermemek ve yönetim planı hükümlerine uy-

makla yükümlüdür. Bu yükümlülüğe kiracılar, oturma hakkı sahipleri ve bu yerlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlar uymak zorundadır. Bu yükümlülüğe aykırı davrananlar, kat maliki ile birlikte müteselsilen sorumludur. Yukarıda tasarruf hakkında bahsettiğimiz gibi, herkes taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür. Özellikle taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel âdete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, kurum, toz, koku çıkartarak, gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır. Bu konuda açıklığa kavuşturulması gereken meselelerden birisi de evcil hayvanlardır. Eğer site yönetim planında evcil hayvan beslenmesini açıkça yasaklayan bir hüküm varsa, bütün kat malikleri bu hükme uymak zorundadır. Evcil olmayan hayvanların beslenmesi ise her durumda yasaktır. Bu yasağa rağmen evcil hayvan besleniyor ise, hayvan sahibi hayvanın diğer kişilere verdiği bütün zararlardan sorumludur. 3-Bağımsız Bölüm ve Eklentisini Tahsis Amacına Uygun Kullanma Yükümlülüğü Mesken olarak kayıtlı dairede hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi kurumlar kurulması yasaktır. Kat malikleri aralarında anlaşarak, mesken olarak kullanılması öngörülen dairenin, sonradan yukarıda sayılanlardan birisi olarak kullanılmasını kararlaştıramazlar. Bu konuda taraflar arasında yapılacak sözleşme de geçersizdir. Klinik, dispanser ve poliklinik niteliği olmayan muayenehaneler bu yasak kapsamında değildir. Meselâ, bir doktor muayenehane açarak mesleğini icra edebilir. Mesken olarak kayıtlı dairenin; gazino, pavyon, bar, kulüp, sinema ve tiyatro gibi sosyal alan, fırın, lokanta, pastahane gibi gıda yerleri olarak kullanılması o binadaki bütün kat maliklerinin oy birliğiyle verecekleri bir kararla mümkün olabilir. Avukatlık Kanunu’na göre avukatlar apartmanın mesken olarak kayıtlı bölümlerinde hiçbir izin ve şarta ihtiyaç duymadan, avukatlık bürosu olarak faaliyette bulunabilirler. Bu konuda yönetim planında aksine hükümler varsa bile bu hükümler uygulanmaz. 4-Bağımsız Bölümünde Apartmana Zarar Verecek Nitelikte Onarım Yapmama Yükümlülüğü Hiçbir kat maliki, dairesinde apartmana zarar verecek nitelikte onarım, bakım ve değişiklik yapamaz. Diğer kat maliklerinin bu hususa ilişkin onay vermesi bile kat malikinin bu yükümlülüğüne halel getirmez. Kat maliki, kendi dairesinde yaptığı onarım dolayısıyla, ana yapıya veya diğer kat maliklerine kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumlu olur. Meselâ, duvar delerken komşusunun duvarına da zarar veren kat maliki, komşusuna verdiği bu zararı gidermekle yükümlüdür. Saygılarımla... Av. Mahmut Gürleyik - mgurleyik@gmail.com

9


0 (538) 812 15 00 0 (530) 434 00 25

1010

ÖYQ KUAFÖR


TOPRAK SAHİBİ SATIŞ OFİSİ 0532 267 60 90

11


12


13


1114


15


Isı Paylaşım Sistemi Avantajları

■ Binanın merkezi ısıtma tesisatı ve daire içi tesisatlarının

özelliklerine uygun ısı ölçüm ve kontrol cihazları belirlenir. ■ Isı ölçüm cihazları sayesinde ısı giderlerinin düzenli olarak

ölçülmesi mümkün hale gelir ve ısı giderinin, %30’u bağımsız bölümlerin m²’leri oranında, %70’i ısı ölçüm cihazlarından okunan kullanım miktarları oranında bağımsız bölümlere paylaştırılır.

■ Böylece merkezi sistemdeki ısınma konforu ile bireysel

sistemlerin ısındığın kadar öde avantajı bir araya gelerek kullanıcılar açısından verimli ve daha düşük maliyetli ısınma imkanı ortaya çıkar.

16


SIKÇA SORULAN SORULAR 11 merkezi ısınma ve sıhhive sıcak su gider vanalarının minumum 15C alt sıcaklık bir birim fiyat belirlemeleri söz konusu Merkezi ısınma sıhhi sıcak su paylapaylaşımları neye göre yapılmaktadır? değildir. Gider bildirimi üzerinde belirtilen şımları neye göre yapılmaktadır? ayarına sabitlenmesi zorunludur. Bu 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu nedenle radyatörleri tamamen kapatmak birim fiyatlar tedarikçi firmanın binaya 5627 sayılı enerji verimliliği kanunu geregereğince yayınlanan “Merkezi Isıtma yasal değildir. kestiği fatura tutarlarının ölçümü yapılan ğince yayınlanan ‘‘merkezi ısıtma ve sıhve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerininde sayaçlardan alınan toplam tüketime hi sıcak su sistemlerinde ısınma ve sıhhisu giderlerinde, merkezi ısınmada Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin 5 Sıcak bölünmesi ile elde edilir. Birim fiyatlar sıcak su giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik”paylaştırılmasına olduğu gibi ortak kullanım gideri var mıdır? mevsim şartları, sistem kayıpları, binanın ilişkin göre yönetmelik” esaslarına göreHayır, meresaslarına Merkezi ısı merkezinden kış aylarında sıhhi sıcak su için doluluk oranları gibi nedenlere bağlı kezi ısıbağımsız merkezinden yararlanan bağımyararlanan bölümler arasında ortak kullanım gideri söz konusu değildir. olarak değişiklik gösterir. paylaşım yapılır. arasında paylaşım yapılır. Bağımsız bölümlere ait sıcak su sayacı sız bölümler bulunmaktadır ve su sayacında yapılan 8 evimdeki tüm radyatörlere termostatik ölçüm, toplam sıcak su tüketimine göre vana takmalı mıyım? 22 merkezi giderlerinin Ortaksistem gider nedir?içeriği bağımsız bölümün tüketiminin Merkezi ısıtma sistemlerinde kanun ve nelerden oluşmaktadır? paylaşım oranlarınailgili Yönetmelikteki göre, hesaplanmasında esas olarak alınır. yönetmelik gereği, tasarruf ve konfor Merkezi ısınma ve sıhhi sıcak su merkezi ısınma faturasını, ısınmayaYazharayları içinse ; “Toplam doğalgaz sağlamak için evinizdeki tüm radyatörlere sistemine sahip binalarda ısının canan olarak yüzdegiderinden 30’u sıhhi sıcak su ısıtma gideri termostatik vana takılması zorunludur. elde edildiği kısmını kaynaklaradirekt ait giderler alınıp,faturası dairelerin göre düşüldükten sonra kalan tutar bağımsız Ayrıca bireysel sistemlerde de önemli (doğalgaz vs.) ve anametrekarelerine şebekeden paysuyun edilir. Bu (su ortak alanlarda kullanılan bölümlere ısıtılan kapalı kullanım ölçüde tasarruf ve konfor sağlaması alınan giderleri faturası alanları oranında paylaştırılır” olarak nedeniyle termostatik vana kullanımı vs.) paylaştırılır. Paylaşımlar daire kayıpları, asgari ısınma enerjisi, sistem düzenlenmiştir. tavsiye edilir. girişlerinde ve ısı sayaçları ısınma bulunan vs. gibisufaktörleri içerir. ile radyatörlerde bulunan pay ölçerden verilerle yapılır. Sıcak su için neden iki farklı gider 9 radyatörlerimin yarısı sıcak yarısı 3alınan Neden radyatörlerimi tamamen6 kapahesaplanıyor? soğuk. ne yapmalıyım? 3tamıyorum? ortak gider nedir? Su dağıtım firmasından (İSKİ, ASKİ vb.) A) Radyatörün üstü sıcak Merkezi ısıtma ısınangöre, binalardatedarik Binaedilen su soğuk olarak binaya altı soğuk ise; Yönetmelikteki paylaşımile oranlarına yani bina kazanının Enerjiısınma Performans “BEP” yönetmeliği Radyatörlerinizin üst köşe kısmında, ter- sıcak altgeçişlerinde; gelir. Bu suyu ısıtabilmek için kazan bir Radyatörünüzün üst tarafı tarafı merkezi faturasının ısınmaya çalışmadığı durumlarda vana miligereğikısmının ve enerjinin bina mostatik radyatör vanasının aksi tarafında miktar yakıt (gaz, kömür vb.) harcayarak soğuk ise termostatik radyatör vananız harcanan direkt olarak yüzdebazında verimli nin uzun süre hareketsiz kalmasınçalışır ve sıcak su‘pürjör’ temin edilir.adı Dolayısıyla çalışmaktadır. 30’u alınıp dairelerin metrekarelerine göre kullanılabilmesi için termostatik radyatör verilen bir doğru havaolarak alma vanası Oda sıcaklığı, dan dolayı takılı kalmasını engelletedarik edilen su miktarı için su gideri istenilen (ayarlanan) oda sıcaklığına pay edilir. Bu ortak alanlarda kullanılan vanalarının minimum 15C alt sıcaklık olduğunu göreceksiniz. Tesisat işlerine ha(binaya ve bu suyu yaklaştığı gevşeterek, için termostatik radyatörmek vanasıiçin ‘5’ konumuna getirin. ısınma enerjisi, sistem kayıpları, asgari ayarına sabitlenmesi zorunludur. Bu ne-gelen su faturası) kim bir kişi kolaylıkla pürjörü ısıtmak için harcanan yakıt bedeli kısar; böylece radyatöre suyun ısınma vs. gibi faktörleri içerir.tamamen kapatmak denle radyatörleri radyatör içindeki havayı enerjiyi boşaltabilir. (doğalgaz faturası vb.) sıcak su ısı gideri girdiği üst kısım sıcak, alt kısım9soğuk olur. Termostatik vana bakımı gerekir yasal değildir. olarak tarafınıza yansıtılır. B) Radyatörün yarısı sıcak yarısı soğuk 4 neden radyatörlerimi tamamen mi? 2) Tesisatın havayı kendi kendine atması: ise radyatörde hava olabilir ya da kapatamıyorum? Tesisattaki suyun tortulu olmaması 4Merkezi Evimdeki Bubloktan uygulama bulunan bütün yetersiz olabilir; ısıtma iletüm ısınanradyatörlere binalarda Bina termostatik 7 Birim fiyatlar neden bloğa için binadadebi için düzenli olarak temizlenmesi ve vana takmalı mıyım? konumuna getirilradyatör vanaları takılırken Enerji Performans “BEP” yönetmeliği farklılık gösterir? termostatik vanaların ‘5’Termostatik bakımın yapılması gereklidir. Aksi kalorifer tesisatlarında bulunan su gereği ve enerjinin bina bazında verimli Yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri gaz veya Merkezi ısıtma sistemlerinde kanun ve mesi ve kazan dairesinde bulunan pompataktirde termostatik vanada sorunboşaltılır ve montaj işleminden sonra kullanılabilmesi termostatiktasarruf radyatör ve konfor su tedarikçisi olmadıkları herhangi yönetmelikiçingereği, nın 48için saat boyunca çalıştırılması gerekir. tesisata tekrar su doldurulur. Tesisatınıza lara neden olabilir. sağlamak için evinizdeki tüm radyatörlesu doldurulurken birtakım radyatörlerin re termostatik vana takılması zorunludur. 6 Radyatörüm tüm gün soğuk ya da tüm (peteklerin) içinde hava kalabilir. 10Bu Evimde merkezi ısıtmaya ek Ayrıca bireysel sistemlerde de önemli gün sıcak. Termostatik vanam arızalı mı? problemin çözümü tesisatta bulunan olarak bir ısıtıcı sistem daha kulölçüde tasarruf ve konfor sağlanması Radyatörünüz gün içinde ısınıyor, daha havanın boşaltılması ile mümkündür. lanmaktayım. Bu durumda ısı pay nedeniyle termostatik vana kullanımı tavsonra soğuyorsa termostatik vananız doğ1) Radyatördeki havanın manuel ölçerimin yazdığı tüketim nasıl etsiye edilir. ru çalışıyor demektir. Unutulmamalıdır ki, olarak alınması: kilenecek? üst köşe kısmında, manuel radyatör vanasıRadyatörlerinizin kullanılan sistemtermostatik radyatör radvanasının aksiEvinizde ya da herhangi bir odanız5 Radyatörlerimin yarısı sıcak, yarısı solerde vanalar sürekli açık, dolayısıyla ‘pürjör’ adı verilen daalma kullandığınız ek ısıtıcı sistemi, ğuk. Ne yapmalıyım? yatörler sürekli sıcaktır.tarafında Öte yandan ter- bir hava olduğunu göreceksiniz. Tesisat ısı pay ölçerinizin çalışmasını hiçbir A) Radyatörünüzün üst tarafı sıcak, alt mostatik radyatör vanasıvanası otomatik radyatör işlerine hakim bir kişi kolaylıkla pürjörü şekilde etkileyemeyecektir. Kullanıtarafı soğuk ise termostatik radyatör vavanasıdır. Örneğin; siz gevşeterek, termostatik vanayı radyatör içindeki havayı lan ek ısıtıcı, ev ve oda sıcaklığını nanız doğru olarak çalışmaktadır. Oda ‘3’ konumuna getirdiğinizde oda sıcaklığını boşaltabilir. verdiği enerji kadar arttıracak ve ısı sıcaklığı istenilen (ayarlanan) sıcaklığına 20 dereceye ayarlamak için komut vermiş 2 )Tesisatın havayı kendi kendine pay ölçerinizin kaydettiği tüketim yaklaştığı için termostatik radyatör vanaoluyorsunuz. Oda sıcaklığınız atması: 20 derece değeri aynı oranda düşecektir. Bu uygulama için binada sı enerjiyi kısar; böylece radyatöre suyun sıcaklığa ulaştığında, radyatörünüzün so-bulunan tüm termostatik vanaların ‘5’ konumuna girdiği üst kısmı sıcak, alt kısım soğuk ğuması doğaldır. Oda sıcaklığı ayarlanan getirilmesi ve kazan bulunan olur. değerin altına düştüğünde tekrar açardairesinde ve pompanın 48 saat boyunca çalıştırılması B) Radyatörün yarısı sıcak, yarısı soğuk radyatörünüz ısınır. gerekir. ise radyatörde hava olabilir ya da debi yetersiz olabilir. Termostatik radyatör vanaları takılırken kalorifer tesisatlarında bulunan su boşaltılır ve montaj işleminden sonra tesisata tekrar su doldurulur. Tesisatınıza su doldururken birtakım radyatörlerin (peteklerin) içinde hava kalabilir. Bu problemin çözümü tesisatta bulunan havanın boşaltılması ile mümkündür. 1) Radyatördeki havanın manuel olarak alınması:

7 Termostatik vanam ses yapıyor. Ne yapmalıyım? Termostatik radyatör vanaları oda sıcaklığını kontrol eder. İçerisinde ses yapabilecek herhangi bir mekanizma yoktur. Ses, vana içinden geçen suyun basıncından oluşur. 8 Bahar/Yaz döneminde termostatik vanamı hangi konumda bırakmalıyım? Termostatik radyatör vanalarınızı bahar ve yaz

17


A STAR IS BORN

Yönetmen: Bradley Cooper

7.1/Dram,Müzikal

Bir zamanların ünlü country şarkıcısı Jackson Maine (Bradley Cooper), artık kariyerinde düşüşe geçtiği bir dönemi yaşarken Ally (Lady Gaga) adında yetenekli ancak tanınmamış bir genç müzisyenle tanışır. Ally ile kısa sürede yakınlaşan Jackson, aynı zamanda genç yıldız adayının tanınmasına yardımcı olacaktır. Cinetech Seanslar 11:20-14:00-16:40-19:20-22:00 Cinemaximum Seanslar 11:45-14:50-17:55-21:00 Cinemapink Seanslar 11:00-13:45-16:15-19:00-21:45

Yönetmen: Damien Chazelle

Biyografi,Tarih / 6.9

Film, astronot Neil Armstrong’un (Ryan Gosling) hayatının 1960’lardaki dönemini konu alıyor. Armstrong’un 1969’da Ay’a ayak basan ilk insan olduğu yolculuğa giden süreçte hem NASA’da yaşananlar, hem de Armstrong’un özel hayatı ve eşi Janet’la (Claire Foy) ilişkisi filmde yer buluyor. Cinetech Seanslar 11:00-13:40-16:20-19:00-21:40 Cinemaximum Seanslar 11:30-16:50-15:00-18:00-21:00 Cinemapink Seanslar 12:00-15:00-18:00-21:00

18

FİRST MAN


Vizyonda Neler Var Yönetmen: Taner Elhan

Biyografi,Tarih / 6.6

Geçmişte eşinden gördüğü şiddetin ardından bir süre sığınma evinde yaşayan genç bir kadın, sevgilisi Cengiz (Selim Bayraktar) ile birlikte yepyeni bir hayata adım atmıştır. Artık insanlara yeniden güvenmeye başlamış, mutlu olmayı hatırlamıştır. Sevgilisiyle birlikte bir eve taşındığında, her şeyin çok daha güzel olmasını beklemektedir.

?

SEVGİLİ KOMŞUM

Cinetech Seanslar 11:00-19:00-21:00-23:00 Cinemaximum Seanslar 13:05-15:10-17:20-19:30-21:40 Cinemapink Seanslar 11:30-13:30-15:30-17:30-19:30-21:30

KARLAR PRENSİ ELLİOT Aile / 6.9 Karlar Prensi Elliot, hayallerinin peşinden koşan minyatür at Elliot ve arkadaşı Hazel’in maceralarını konu ediyor. Minyatür bir at olan Elliot, rutin yaşantısından oldukça sıkılmaktadır. Evcil bir hayvan çiftliğinde yaşayan Elliot, amcası ile birlikte çiftliğin keçilerini gütmektedir. Fakat çiftlik Ren geyiği Eğitim Kampı’na dönüştürülünce, Elliot yaptığı işten sıkılmaya başlar. Yönetmen: Jennifer Westcott Cinetech Seanslar 11:30-13:30-15:30-17:30-19:30 Cinemaximum Seanslar 11:10-13:20-15:30-17:40-19:50 Cinemapink Seanslar 11:00-13:00-15:00-17:00

Hazırlayan: Murat Özdemir 19


20

Hazırlayan: Bilal Türkmenoğlu


Sayı 4  
Sayı 4  
Advertisement