Page 1

Mitte kaugel Põlvast … elab elu Ahja ! Alanud 2018. aastal on Friedebert Tuglase nimelises Ahja koolis toimunud meeleolukaid tegevusi. Tegevused nii koolis tundide ajal kui ka vahetundides ning õppereisid ja muuseumide külastused on rikastanud kõikide õpetajate ja õpilaste toimetusi. Tooksin välja killukesi, mis meie koolis on aset leidnud. Iga uus nädal algab mõnusa rütmi saatel tantsimisega. Esmaspäevaste vahetundide ajal on avatud muusikaklass, kus kõik õpetajad ja õpilased hoogsate Just Dance videode ja rütmidega end aktiivselt välja elavad. Julgemad ees ja vaiksemad järel, seda ikka tasa ja targu. Päeva lõpus on kõigil huvilistel võimalus osaleda Marju Marga Draamaringis. Kehastudes end teise rolli saab kaaslastega erinevatel teemadel suhelda. Samal päeval on kõigil kunstihuvilistel võimalus lüüa kaasa kunstiringis. Vanemate klasside poisid tunnevad huvi pinksilaulal ping pong pallidega mängimisest. Teisipäeviti on avatud pinksilaud. Kolmapäeviti kogunevad õpihimulised õpetajad digikohvikusse, et haridustehnoloogi juhendamisel nautida peale mõnusat kohvi innovaatilisi võimalusi, kuidas õppeaineid erinevalt õpetada. Tore on see, et ise õppides ja teisi õpetades suurenevad meie kõikide oskuseid. Kuna digitunnid veel lapsekingades, siis oleme õpetaja Triinuga õnnelikud ka siis, kui õppima tuleb kasvõi 2 õpetajat. Neljapäeviti kuuleme koolimajas kitarride, laulude ja dobrode muusikat, sest siis on õpetaja Krista muusikaringide ja õpetaja Rometi kitarriõpetuse/dobride päev. Reedeti ja kolmapäeviti saavad õpilased rohkem liikuda, sest siis tegutseb õpetaja Maie Spordiring. Iga õppepäev on koolis omalaadne, mis lubab tulla huviringidega tavarutiinist välja ja nautida kõike, mida koolis teha saab.


Ka meie koolis nagu igas teises, valmistatakse ette Eesti 100-ndaks juubeliks. Kõik õpetajad on püüdnud olla nagu väikesed uudishimulikud Tuglased. Õpetajate abikäsi traditsiooniliste sümbolite - rukkilillede, pääsukeste - väljalõikamine on kooli keskkonda eestihõnguliseks muutnud. Üheskoos on koostatud väärikate lugemismaterjalidega Eesti teemaline sein. Iga klassi ülesandeks oli uurida eesti ajaloost ühte kümnendit ning tuua välja olulisemaid fakte, milles on kajastatud eesti ajalugu ja inimesi. Leian, et ka Ahjaga seotud sündmused on väga kenasti välja toodud - õpetades, õppides Ahjal on läbi aegade olnud täis inspiratsiooni. Kooli seinale kujundatud Eesti ajaloosündmuste ajatelg rikastab vahetunni tegevusi, mida saab vaadata, lugeda ka ​SIIT .

http://lingid.ee/ahjaAJATELG Vabariigi sünnipäeva nädalal korraldame ajatelje materjalide põhjal viktoriini, kus kutsume osalema kõiki õpilasi. Viktoriinile pääseb ​SIIT Piduliku päeva - Eesti Vabariigi sünnipäeva - tähistamine toimub 23.veebruaril. Koolis viiakse läbi erinevaid töötube, ettekannete kuulamisi ja esinemisjulguse arendamist. Noorem kooliosa 1. - 3. klass toimetab samal päeval “Märkamispeol”. Peol tehakse kokkuvõtteid tervel poolaastal toimunud hoolivuse, sallivuse ja teistega arvestamise tegevustest. Lapsed panid kirja koolipäevadel märgatud erinevaid heategusid, nt, “Kui märkad, et keegi aitab kedagi, siis tuleb see kirja panna “Märkamise tabelisse”. Eesti Vabariigi sündmuste päevategevusi jääb lõpetama pidulik aktus, mis toimub 8. klassi õpilaste loovtööna Ahja kultuurimajas. Enne suurejoonilisi pidustusi oleme saanud ka kogu kooliga nautida talverõõme. Vastlapäeval käisime Mammaste terviseradadel kelgutamas, kus selgusid kõige pikema ja stiilsema liu tegijad. Mõnus ilm, rõõmus meel, turvaline mägi ja üksteisega arvestamine tekitas hea, kokkuhoidva tunde. ​Vastlapäeva video


Sõbrapäevaks on kooli kujundatud sõbrateemaline fotonurk. Iga laps, sõber, õpetaja saab endast jäädvustada meeldejääva emotsiooni, mida tulevikus meenutada. Meenutuseid veel hiljutistest kooli tegevustest: 4. klass käis loodusõpetuse raames Tartu loodusmajas, 5. ja 6. klass ühiskonnaõpetuse ja muusika lõiming Fridebert Tuglase Muuseumis, 7. ja 8. klass ajaloo ja eesti keele lõiming Väikese Illimari loodusrajal, tehnoloogiaõpetaja koos 5. ja 6. klassi lastega Sillaotsa koolis meisterdusvõistlusel. Kui südamete otsimise mäng läbi ja tõeliste sõpradega toimunud sündmustele tagasi vaatamise aeg käes, siis võiks küll öelda, et Fridebert Tuglase nimelises Ahja koolis on väga tore õppida ja õpetada. Krista Brusko Friedebert Tuglase nimelise Ahja kooli huvijuht

Fr. Tuglase nimelise Ahja kooli tegemised veebruaris  

Koos me teeme palju rohkem

Fr. Tuglase nimelise Ahja kooli tegemised veebruaris  

Koos me teeme palju rohkem

Advertisement