Issuu on Google+

1800

tallet

av Kristoffer H. Stokkerud


Napoleonkrigene er betegnelsen p책 konfliktene som utspant seg fra 1800 til 1815 i midt Europa. Konfliktene var mellom Napoleon Bonapartes Frankrike p책 den ene siden og Storbritannia, de tyske statene og Russland p책 den andre. Frankrike led det endelige nederlag ved slaget ved Waterloo i 1815

Maleri 1: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Austerlitz-baron-Pascal.jpg

Maleri 2: http://25.media.tumblr.com/9f5afb241d75e2 41a998366219778a5e/tumblr_mg0xwqVCXh1qg1pljo1_1280.jpg


Som følge av at DanmarkNorge hadde sluttet seg til den tapende siden under Napoleons krigen, lovet stormaktene (Storbritannia, Russland og Østerrike) at Norge skulle overføres til Sverige som påskjønnelse for at svenskene sto på dere side i krigen mot Napoleon, og som erstatning til Sverige for tapet av Finland i 1809. Bilde:

http://www.norskfolkemuseum.no/PageFiles/1208/660pxNorge-Unionsflagg-1844_svg.png

Maleri: http://no.altermedia.info/images/Skandinavism-300x432.jpg


Bilde: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Stephenson%27s_Rocket_drawing.jpg

Det første brukbare damplokomotivet antas å være Richard Trevithicks lokomotiv for Pen-y-Darren gruven i Wales fra 1804. Det første vellykkede damplokomotivet regnes å være StephensonsRockets fra 1829 mellom Liverpool og Manchester. Til Norge kom de første damplokomotivene i 1851.


I 1814 ble en dampdrevet trykkpresse lansert. To av de første modellene ble solgt til «The Times». Jobben gikk omtrent fire ganger så raskt med denne vidunder maskinen. Bilde:

http://static.ndla.no/mik/mediehistorieBM/presse/images/Koenig’s_steam_press_-_1814.png

Etter lanseringen av den dampdrevende pressen, kom nye oppfinnelser innen avistrykk på løpende bånd. I 1863 ble rotasjonspressen satt i bruk. Den kunne produsere 100 000 aviser i timen som gjorde den omtrent 10 ganger så effektiv som dens forgjenger.

Bilde: http://static.ndla.no/mik/mediehistorieBM/presse/images/800px-Hoe’s_six-cylinder_press.png


Den amerikanske borgerkrigen herjet fra 1861 til 1865. Krigen gikk ut på at elleve sørlige stater nektet å avskaffe slaveri og erklærte dermed løsrivelse fra USA. Mot slutten av krigen ble president Abraham Lincoln snikmyrdet av en støttespiller til Konfederasjonen.

Maleri:

http://www.topicsites.com/abraham-lincoln/AbrahamLincoln-Shooting.jpg

Avis: The National News 1866

http://www.awesomestories.com/images/user/ thumb_80a8712b29.jpg


Spedalskhet ble for første gang beskrevet i 1873 av den norske legen Gerhard Armauer Hansen. Sykdommen affiserer spesielt hud og nerver, infeksjonen kan behandles men vil gi varige skader. Spedalskhet er en smittsom sykdom, men før 1873 trodde man at det var arvelig. Bilde

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Leprosy.jpg


I 1893 malte Edvard Munch maleriet som de fleste nordmenn i dag har hørt om. «Skrik» som det blir kalt ble malt til sammen 4 ganger av Munch i løpet av 1893 til 1910. Et av maleriene ble solgt for 190 922 600 millioner dollar i 2012.

Maleri: Edvard Munch http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f4/The_Scream.jpg


I 1895 viste brødrene Lumier verdenshistoriens første offentlige filmfremvisning i Paris. Programmet besto av ti korte opptak med titler som «arbeideren forlater fabrikken» og «Barnets frokost». Det vakte en voldsom interesse verden over. Plakat 1:

http://static.ndla.no/mik/mediehistorieBM/film/images/syba30e2.jpg

Plakat 2: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/Cinematograph_Lumiere_advertisment_1895.jpg/434px-Cinematograph_Lumiere_advertisment_1895.jpg


1800 tallet