Page 1

Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija

2010m. gruodis, Nr. 4

„Žodžiai tampa per maži“ Ant delno nusileidžia puri snaigė, oras net skamba nuo skaidrumo… Padvelkia stebuklu – artėja Kalėdos. Bet dar neskubėkime, prisėskime ir pasikalbėkime su Tabariškių parapijos klebonu Rimantu BALTRUŠAIČIU. –Ką derėtų žinoti apie Advento laikotarpį? –Kiekviena i šventei reikia pasiruošti. Žmogus įsisuka į kasdienybę ir atrodo, kad visos dienos vienodos. O štai Bažnyčia pakviečia sustoti, į tą patį savo gyvenimą pažvelgti nauja i. Kalėdoms, ka ip ir kiekvienai šventei, reikia pasiruošti ne tik prisikepant pyragų, bet ir dvasiškai. Vidinis pasiruošimas Kalėdoms ir būtų Adventas, Bažnyčioje apimantis daug prasmių. Pirmiausia pažve lkime į Senąjį Testamentą. Žmonės laukė ir ilgėjosi ge lbėtojo, apie ta i ka lbė jo pranašai.Vieni laukė politinio ge lbėtojo, kiti dvasinio. Ir tas laukimo la ikas Adventas yra Dievo ilgesio laikas. Jei žmogus įsiklauso į savo širdį, suvokia, kad ji dažna i primena dykumą, kuri ilgisi Dievo, šviesos, gėrio. Krikščionims Adventas primena ke istą la iką. Sakome „Tikiu Dievą Tėvą“ maldoje, tikiu Jėzų, kuris dabar yra danguje pas Tėvą, ateis gyvųjų ir mirusiųjų te isti. Taigi, krikščionims Adventas dar ir tas ruošimosi la ikas. Nežinia, kada tai bus, kuria i kartai, bet aš kada nors atsistosiu prieš Dievo veidą ir man teks žvelgti Dievui į akis. Koks aš ten atsistosiu? Tai ir primena Adventas. Jis turi daug prasmių. Tarp jų yra mūsų gyvenimas, mūsų ieškojimai, Dievo ilgesys. Ir šiandien suvoki, kad kažkas vyksta tavo gyvenime , ilgiesi, lauki ir ne tik Kalėdų. Galbūt kažko daugiau. –Ką Jums reiškia Kalėdos? Galbūt kaip nors ypatingai joms ruošiatės? –Kalėdos man daugiausiai re iškė vaikystėje. O dabar, būnant kunigu, ta i sunkios dienos. Pirmiausia norisi šventę padaryti kitiems. Bloga i, je i ta prasmė

pasimeta ir kunigui per visus darbus be i lėkimus.Bet visada per Kalėdas, bent jau Kūčių vakarą aplankau tėvus. Kartu valgome Kūčių vakarienę, tik ji visuomet būna pakankama i anksti, nes reikia grįžti į parapiją, kur vyksta Kalėdų Mišios. Kalėdos yra graži šventė, kai artimiausiems žmonėms pasakai gražiausius žodžius, nes Kalėdos tam įkvepia. Įkvepia būti geresnį, jautresnį. Kunigą taip pat. –Kokios akimirkos išliko atmintyje iš vaikystės Kalėdų? –Mano vaikystėje Kalėdos nebuvo švenčiamos, labiau buvo minimi Naujie ji metai, kai buvo ne Kalėdų senelia i, o Senelia i Šalč ia i. Visa mano vaikystė iki aštuoniolikos metų prabėgo tarybinia is laikais. Aš visuomet priklausiau bažnytinei bendruomenei. Parapijoje, kur augau, buvo daug jaunų žmonių. Būdavo taip, kad kartais specialia i neini į mokyklą, o eini į Kalėdų Mišias. Nežinau, kiek norėdavai melstis, kiek norėdavai, kad nereikėtų e iti į mokyklą . Į bažnyčią eidavai tarsi protestuodamas, tarsi teigdamas, kad reikia švęsti Kalėdas. Būdavo, kad gauni pylos mokykloje, jog buva i bažnyčioje, o ne pamokose. Man labiausiai įstrigusios Kalėdos, kai tu žinai, jog šventi jas, o paskui už tas Kalėdas reikės atsiimti. Reikėdavo ne tiek drąsos švęsti, kiek nebijoti kartais pabūti kitokia m. Kiek atsimenu, Kūčios visada būdavo še imoje , ir niekas niekada nesislapstydavo. Kalėdų dovanos, naktinės Piemenėlių Mišios buvo ir tais laika is. Kalėdos, prisimenamos iš vaikystės, visada buvo gražios, šiltos ir mie los, netgi tada, kai nebuvo reklamuojamos ar le idžiamos. Kalėdas visi šventė, tik ne tiek viešai, o slapčiau. Tuo laiku tai laba i suvienydavo šeimas. –Ar manote, kad dabartiniams žmonėms trūksta dvasinio susikaupimo prieš didžiąsias šventes? –Pirmiausia reikėtų atrasti priežastį, dė l ko žmogui reikia susikaupti. Juk nepasakysi žmogui: „Susikaupk“, nes tada jis bus tyloje, ji bus nieko nesakanti ir spengianti. Lekiant, skubant, būnant triukšme norisi išgirsti save, išgirsti tylą, o paskui ir Dievą. Kartais žmonės sako: „Aš bet kada galiu pabūti ramybėje“, bet dažniausia i tam neranda laiko. Nukelta į 2 puslapį


to išmoko, ir laikui bėgant pradedi kitaip suvokti vertybes. Bet tam reikia laiko.

Atkelta iš 1 puslapio

„Žodžiai tampa per maži“

–Ko palinkėtumėte sau ir kitiems artėjančių švenčių proga? –Kai apie tokius gražius dalykus pradedi kalbėt, jie nuskamba banaliai. Žodžiai tampa per maži. Taigi, nuoširdžiai linkiu šviesos ir vidinės ramybės, dvasinio džiaugsmo, Dievo artumo, gražios bendrystės ir kad per Kalėdas suptų patys mieliausi žmonės.

Adventas skiriasi nuo kito bažnytinio laikotarpio Gavėnios. Adventas yra džiugus laukimo metas, kai būna Dievo ilgesys. Gavėnia labiau atgailos laikas, primenantis Kristaus kančią. Kiekvienam Adventas skirtingas, skirtingai žmonės jį išgyvena. Adventas negali būti per prievartą, tai atsiliepimas į širdies ilgesį Dievui, kuris yra mumyse. Nepasakysi žmogui: „Tylėk, nešok“. Jis nematys prasmės, iš tokio Advento nebus jokios naudos, galbūt kažkas iškęs sukandęs dantis, bet Advento nereikia iškęsti būnant tyloje. Nors mano vaikystėje būdavo visko. Mus auklėdavo pogrindinės vienuolės. Nebūdavo šokių, saldainius, jei jų iš kur nors gaudavom, taupydavom per visą Adventą Kalėdoms. Visi vaikystėje buvo kviečiami, galbūt dėl vienuolių įtakos, laikytis didesnių pasninkų. Tą dieną nieko nevalgyti arba valgyti tik duoną ir gerti vandenį, nesikeikti ir nepykti. Taigi Adventas yra toks susikaupimo metas, kai žmogus daug ką permąsto, perkainoja. Bažnyčia tau pasiūlo galimybę padaryti tai dabar. Aišku, viską galima atlikti bet kada, tačiau kodėl to nepadarius prieš Kalėdas?

Ieva Mocevičiūtė, 8d ___________________________________

Tolerancijos diena 1995-aisiais UNESCO lapkričio 16-ąją paskelbė Tarptautine tolerancijos diena. Nuo tada šią dieną mini daugelis demokratinių valstybių, tarp jų – ir Lietuva. Nors tikrąja tolerancijos diena galima laikyti 1579 sausio 24, kai Utrechto unijoje buvo paskelbta, kad negalima persekioti žmonių už jų tikėjimą.

–Parduotuvėse „Kalėdos“ jau prasidėjo. Kaip išmokti atsispirti masiniam kiniškų blizgučių pirkimui? –Nepirkti ir atsispirsi . Aišku, kartais norime pradžiuginti saviškius, ir kiekvienas pradžiuginimas yra gerai. Manau, jei padovanojęs mielą smulkmeną žmogui padarai jį laimingesnį, tai yra visai gražu. Šis laikas galbūt ir priverčia atsispirti visiems blizgučiams. Kalėdos tai ne blizgučiai. Kalėdos – vidinė ramybė, įsiklausymas, buvimas su žmonėmis. Manyčiau, kad yra blogai, kai prieš Kalėdas leki, bėgi per parduotuves, ieškai dovanų, o pamiršti tuos, kam tas dovanas nori įteikti. Svarbi ne dovana, o tie, kam tas dovanas teiksi. To nereikėtų pamiršti.

Šiais metais idėją įdomiai paminėti Tolerancijos dieną pasiūlė Kauno r. Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos Tolerancijos centras. Mūsų gimnazijoje buvo nunerta 1200 apyrankių (darbavosi ir mokiniai, ir mokyklos administracijos atstovai). Jomis iš ryto buvo apdovanoti visi pravėrę gimnazijos duris. Prie šios dienos minėjimo prisidėjo ir pradinių klasių mokiniai: Ib ir IVa piešė toleranciją. Mokyklos mažieji pateikė labai įdomių ir brandžių pieštų interpretacijų. Jų piešiniai bus eksponuojami gegužės mėnesį, Draugystės dieną. Trečiame aukšte buvo kuriamas tolerancijos plakatas, kuriame mokiniai rašė savo mintis. Dažniausiai vartojamas tolerancijos sinonimas buvo draugystė ir bendravimas, tačiau buvo galima rasti ir įvairesnių apibūdinimų (pagarba, keistesnių žmonių priėmimas į mūsų bendruomenę, gebėjimas džiaugtis kartu su kitais, atsakomybė, nedidelė šviesa naktyje, šiluma) ar net interpretacijų ištraukų. Tikimės, kad ši diena privertė ne vieną susimąstyti apie kitokius nei jie ir pažvelgti į pasaulį kitokiu, kupinu tolerancijos, žvilgsniu.

–Ką, Jūsų manymu, reikėtų daryti, kad jauni žmonės pradėtų labiau vertinti dvasinius dalykus? –Jei kas žinotų, kaip tai padaryti, tai seniai būtų padaręs. Bet niekas nežino. Kiekvienas nueina savo kelią Dievo link, dvasinių dalykų ieškodamas. Bažnyčia yra susikoncentravusi į vyresnius žmones, jaunimą pamirštame. Iš kitos pusės, jaunimą nėra lengva užkalbinti. Negali sakyti, kad jaunimas nesiilgi dvasinių vertybių, kaip mano Bažnyčia. Jie ilgisi kiek kitaip. Bažnyčia ne visada moka atsiliepti į jaunimo Dievo ilgesį. Jaunimo yra tikrai gražaus – ir dvasingo, ir gero. Šiluvoje man yra tekę matyti savanorių, kurie ten sėdi kelias savaites, organizuoja, padeda. Arba Maltos ordino jaunimas – jie lanko senelius ir pan. Dvasingumą sunku pasverti ir įvertinti. Kad kas žinotų, kaip jį duoti kitam. Kaip žmogui išmokti priimti jį? Gyvenimas turbūt pats

Birutė Grigaitytė, 4g d Gailės Juknytės (3gc) nuotrauka

2


Tyrinėtojų naktis tęsėsi... lapkričio 12-ą!

Žaisminga paroda

Turbūt ne vienas 4 aukšto fojė pastebėjo smagius „Kiekvienas yra atradėjas, tik ne kiekvienas tai žino“, – šiais įvairiaspalvius piešinius. Tai – žodžiais lapkričio 12 dieną visi buvo kviečiami į Mokslų fiestą, kuri vyko mokyklos dailės būrelio (1–7kl.), biologijos mokytojų L.Banaitienės ir I.Gronskienės dėka. Renginys kurio vadovė V.Laužadienė, darbelių paroda „Gyvybės medis“. pratęsė Tyrėjų naktį, vykusią rugsėjo 24-ą. Ji skirta Ugnės Karvelis gimnazijos Mokslų fiesta kvietė vardo dienai paminėti. iš arčiau pažvelgti į mokslininkus ir mokslo paslaptis. Visą dieną gimnazijoje vyko netradicinės pamokos, per kurias mokiniai galėjo pabendrauti su universitetų dėstytojais, studentais, stebėti eksperimentus, pristatyti savo projektinius darbus, apibendrinti tyrimų rezultatus. Paroda iškilmingai atidaryta Gimnazijos aukštų fojė lapkričio 24-ą. Susirinkusiuosius vyko mokslui skirtos linksmai nuteikė akordeonistas parodos, surengtos pačių Deividas Kučinskas (2ga). mokinių. Taip pat visi Architektas Linas Pikšrys kalbino buvo kviečiami į darbų autorius bei komentavo jų ekskursiją – aplankyti kūrinius. O direktorius, pasakęs LŽŪU laboratorijas. trumpą kalbą, visus pavaišino Gimnazijoje tą dieną skaniomis spurgomis. apsilankė nemažas būrys P.S. Prieš pradėdami darbą, garbių svečių. Biologijos vaikai susipažino su Gyvybės pamokoje išvydome LŽŪU doc. dr. E.Klimą ir medžio samprata ir jos kilme. O kad S.Kazlauskaitę, fizikos mokinukai lengviau suprastų, pamokoje – KTU vadovė jiems vaizdžiai papasakojo, profesorių G.Laukaitį. kokios būtybės su juo susijusios, kas Šventę aplankė ir Miškų jame gyvena. Pasak jos, paroda instituto mokslininkė doc. pavyko šimtu procentu – žaisminga dr. S.Kusienė bei „Mokslų kavinės“ vedėja ir vaikiškai lengva. I.Kubiliūtė-Vedeikienė, kurios su užsidegimu kalbėjo apie savo darbus ir kvietė drąsiai reikšti idėjas bei prisidėti prie jų veiklos. Be to, mokiniai smalsiai stebėjo į gimnaziją atvykusių Vilniaus universiteto studentų mobilioje laboratorijoje atliekamus fizikinius eksperimentus ir buvo kviečiami prisijungti prie „Jaunųjų tyrėjų“ klubo. Vakare svečiai ir gimnazijos bendruomenė buvo pakviesti į Muzikos vakarą, kuris ir užbaigė šią netradicinę šventę. Mokslų fiestos projektas – vienas iš ženklų, jog į ateitį mes neisime vieni. Dėkojame svečiams ir visiems tiems, kurie prisidėjo prie šios šventės organizavimo. Deimantė Stulgytė, 3g C Gailės Juknytės (3gC ) nuotrauka

3

Indrė Maleckaitė, 2g b Virginijos Laužadienės nuotraukos


Šventėme gimnazijos vardadienį Lapkričio 26-osios rytas mūsų gimnazijoje išaušo džiaugsmingas – juk tądien vyko Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos vardo dienos šventė, skirta prisiminti žymiąją visuomenės veikėją Ugnę Karvelis, kurios vardu pavadinta mokykla. Šia proga gimnazijoje apsilankė visas būrys garbingų svečių: smuikininkas Martynas Švėgžda von Bekker, URM ambasadorė ypatingiems pavedimams, Lietuvos nuolatinė atstovė prie UNESCO (2003–2010 m.) Ina Marčiulionytė, Kauno r. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja I. Marcinkevičienė, Kauno r. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistės A. Čičinskienė ir J. Chudinskienė, Tabariškių parapijos klebonas R. Baltrušaitis, Akademijos seniūnijos seniūnės pavaduotoja F. Šerstabojevienė, Noreikiškių policijos nuovados viršininkas R. Muliuolis, Garliavos meno mokyklos direktorė R. Guobė, ilgametis gimnazijos mokytojas, kraštotyrininkas A. Dagilis. Nuo pat ankstyvo ryto mokykloje netilo šurmulys. Mūsų mažiausieji, pradinių klasių mokiniai, suėję į klases, pirmieji pamatė filmą apie Ugnę Karvelis ir galėjo jį aptarti su savo klasės draugais. Kiek vėliau pradinukai sugužėjo į 4-ojo aukšto fojė, kur buvo apdovanoti „Ugniuko“ konkurso nugalėtojai. Mažiesiems koncertavo Garliavos muzikos mokyklos auklėtiniai. Vos tik nuskambėjo paskutinis koncerto kūrinys, pirmajame gimnazijos aukšte jau derino instrumentus dūdų orkestras, surengęs pusvalandžio trukmės koncertą visiems mūsų mokyklos mokiniams. Kai tik nutilo dūdų orkestro garsai, 2-ojo gimnazijos aukšto fojė buvo atidengtas Ugnės Karvelis portretas ir iškilmingai atidarytas atnaujintas gimnazijos muziejus. Kiek vėliau, kai gimnazijos svečiai apžiūrėjo muziejų, visi buvo pakviesti į aktų salę, kur vyko pagrindinis Ugnės Karvelis vardo dienos paminėjimo renginys, palikęs neišdildomų įspūdžių. Gimnazijos mokiniai pasakojo ir netgi vaidino Ugnės Karvelis gyvenimo epizodus, grojo įvairius kūrinius, dainavo. Savo prisiminimais apie Ugnę Karvelis dalijosi smuikininkas Martynas Švėgžda von Bekker, sutikęs susirinkusiesiems pagriežti keletą trumpų kūrinių. Šiltų žodžių Ugnei Karvelis negailėjo ir Ina Marčiulionytė. Renginio pabaigoje buvo apdovanoti vyriausiųjų klasių „Ugniuko“ konkurso nugalėtojai. 5–8 klasių mokiniai tuo metu stebėjo spektaklį „Benjamino kelionė“ LŽŪU aktų salėje. Tačiau tai dar ne viskas. Paskutinis šventės akcentas – muzikos ir poezijos vakaras mokytojams – nuskambėjo tikrai džiaugsmingai. Tikimės, kad Ugnės Karvelis gimnazijos vardo dienos paminėjimo tradicija išliks ilgai. Lina Jankauskaitė, 3g a Gailės Juknytės (3gc) nuotrauka

4

Geriausi iš geriausiųjų Turbūt sutiksite, kad vienas iš įdomiausių gimnazijos vardadieniui skirtų renginių buvo „Ugniukų“ konkursas, vykęs dviem etapais. Pirmiausia visi norintys dalyvauti konkurse išbandė jėgas savo klasėse. Jie turėjo atlikti labai įvairias užduotis, nes klausimus konkursui rengė visų dalykų mokytojai. Geriausiai pasirodę klasių mokiniai atstovavo savo klasėms finaliniame etape. Finale išties buvo nelengva – reikėjo ne tik paruošti prisistatymą, bet ir atlikti daugybę ne tokių jau paprastų užduočių. Klasių atstovai, palaikomi sirgalių komandos, stengėsi iš visų jėgų. Sėkmė, kaip ir dera, lydėjo pačius šauniausius. Nenusiminė ir kiti – visiems buvo smagu dalyvauti, be to, ir šį tą naujo sužinojo. O mes sveikiname šauniausius „ugniukus“, linkime jiems kuo didžiausios sėkmės ir dar daug tokių konkursų. „Ugniukų“ konkurso nugalėtojai: Povilas Plikūnas (1 b ), Ugnė Judickaitė (2 b), Milda Kasparavičiūtė (3 a), Viltė Liaudinskaitė (4 b ), Emilija Tarvainytė (5c), Akvilė Bartkutė (6 b), Martynas Rutkus (7d ), Deimantė Čekanauskaitė (8 a), Vaidas Slavinskas (1g b), Laura Slabadaitė (2g c), Sigitas Mikutis (3g c), Solveiga Žibaitė (4ga ). Mes didžiuojamės jumis! Rūta Kazlauskaitė, 1g c


Minėjome Tarptautinę nerūkymo dieną

Šaunieji krepšininkai Mūsų gimnazijos sportininkai tikri šaunuoliai! Lapkričio 10 ir 17 dienomis vyko Kauno r. vaikinų ir merginų krepšinio varžybų finalai. Nors visos komandos buvo labai stiprios, mūsų gimnazistės užėmė 2-ąją vietą, o gimnazistai 1-ąją. Finale, kuris vyko Babtų gimnazijoje, merginos susikovė su Garliavos jaunučių komanda, o vaikinai LŽŪU sporto salėje susirungė su Babtų gimnazijos mokiniais. Iki finalo tiek merginoms, tiek vaikinams teko sužaisti po 5 rungtynes.

Kasmet trečiasis lapkričio ketvirtadienis minimas kaip Tarptautinė nerūkymo diena. Šiemet tai buvo lapkričio 18oji. Minėdami Tarptautinę nerūkymo dieną, prisiminėme, kad priklausomybė nuo tabako yra liga, ir nors 75 proc. rūkančiųjų norėtų mesti rūkyti, ne visiems tai pasiseka be artimųjų ar specialistų pagalbos. Paraginti rūkančiuosius atsisakyti rūkymo, o norintiems mesti suteikti informacijos, kaip galima tai padaryti, – svarbiausias Tarptautinės nerūkymo dienos tikslas. Šią dieną kartu su 8a klasės mokiniais organizavome akciją „Palinkėkime sau ir kitiems sveikatai palankaus vėjo“. Kaip nerūkymo simbolį vaikai gamino vėjo Dabar mūsų gimnazijoje vyksta įvairių sporto malūnėlius ir visiems linkėjo, kad šie malūnėliai būrelių varžybos (tinklinio, šachmatų, krepšinio ir kt.). išsklaidytų tabako dūmus, kurie nuodija ir Linkime mūsų gimnazijos sportininkams ir rūkančiuosius, ir šalia esančiuosius. toliau siekti puikių rezultatų!  Sveikatos priežiūros specialistė Inga Lukševičienė Ugnė Lisauskaitė ir Gabrielė Svėržaitė, 7 c _____________________________________ __________________________________

Programa „Vaisiai mokykloms“

Ateitininkų rekolekcijos Kulautuvoje

Lapkričio 15 d. gimnazijoje pradėta vykdyti programa „Vaisiai mokykloms“, skirta I–IV klasių mokiniams. Pradinukams 3 kartus per savaitę dalijami vaisiai. Programos tikslas – pagerinti vaikų mitybą, ugdyti vaisių vartojimo įpročius. Pernai pradėjome dalyvauti programoje „Pienas vaikams“, kuri taip pat skirta I–IV kl., ir sėkmingai tęsiame šią veiklą šiais metais. Už programų vykdymą ir koordinavimą atsakinga sveikatos priežiūros specialistė. Dalyvauti minėtose programose rekomenduoja Sveikatos apsaugos ministerijos specialistai, todėl į mokyklas, dalyvaujančias šiose programose, žiūrima kaip į pažangias, naujoves priimančias švietimo įstaigas. Programose dalyvaujame ne dėl naujovių švietimo įstaigose, bet dėl mokinių sveikos mitybos įpročių gerinimo. Vaikų mityba turi būti visavertė, vaikas turi gauti kuo įvairesnį maistą. Su maistu turi gauti pakankamą kiekį kalcio, kurio yra piene, varškėje (programa „Pienas vaikams“), vitaminų, kurių gausu vaisiuose ir daržovėse (programa „Vaisiai mokykloms“).

Mes, gimnazijos ateitininkai, pirmą gruodžio savaitgalį vykome į Kulautuvos Jėzuitų namus. Ten būryje labai šiltų ir gerų žmonių linksmai leidome laiką. Žaidėme įvairius žaidimus, atlikome kūrybines užduotis, nagrinėjome Marijos jausmus, kai jai apsireiškė angelas. Grupelių vadovės iš Jėzuitų gimnazijos ateitininkės Julija, Neringa, Gintarė ir Teresė padėjo palaikyti dvasingą nuotaiką. Vakare mus aplankė Tabariškių parapijos klebonas Rimantas Baltrušaitis. Kartu pavakarieniavome, pasikalbėjome, po to susirinkome į salę diskutuoti apie tai, ką reikėtų daryti, kad prieš Kalėdas nebūtų lėkimo, barnių, nesantaikų. Vienuoliktą valandą vakaro draugiškai susėdę žiūrėjome filmą „Kristaus gimimas“. Sekmadienį kėlėmės anksti, papusryčiavome ir susirinkome į salę aptarti visos vykusios programos, pasakyti vienas kitam gražių žodžių. Vėliau ėjome į bažnyčią. Tikimės, kad mūsų nuostabioji tikybos mokytoja Renata Markevičienė mus pakvies dar ne į vienas tokias rekolekcijas. Ačiū Jums, mokytoja! Ieva Mocevičiūtė, 8d

Sveikatos priežiūros specialistė Inga Lukševičienė 5


„Visada ieškau stipresnės partnerės“ Šokėjų poroje priimtina, kad rimtų santykių geriau nebūtų ,nes tai trukdo šokių pasiekimams. Nors, mano manymu, jeigu jauti vienas kitam simpatiją, galima kurti rimtesnius santykius .

Išgirdome priekaištų, kad mūsų talentų puslapyje dažniau vieši merginos. Tad skubiai puolame taisyti padėtį ir kviečiame susipažinti su abiturientu Eimantu SALIAMONU, kuris šokių aikštelėje, skambant Lotynų Amerikos ritmams, gali parodyti aukščiausią šokių lygį.

–Kokiose varžybose teko dalyvauti? Gal pavyko ką nors laimėti? –Oi, dalyvauti tenka labai dažnai...  Daugumą savaitgalių praleidžiu konkursuose, kurie vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje (Latvijoje, Lenkijoje, Estijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Baltarusijoje, Rusijoje). Esu daugkartinis Lietuvos ir pasaulio varžybų prizininkas. Konkurse „Lithuanian open 2002“ tapau jaunių grupės čempionu. Taip pat šoku vestuvėse, gimtadieniuose, koncertuose, klubuose.

–Eimantai, kas tau yra šokis? –Tai didžiausias mano pomėgis. Lotynų Amerikos šokiai mane lydi nuo 6 metų. Jie man reiškia labai daug – laisvalaikį, darbą ir labai mėgstamą užsiėmimą. Be jų aš savęs neįsivaizduoju. –Kuo tave patraukė būtent šis šokių stilius? –Energinga, greita ir linksma muzika bei judriais žingsneliais. Nebuvau jų išsižadėjęs net trumpam.

–Nors laisvo laiko daug nelieka, ypač šiais metais, bet gal dar turi ir kitų pomėgių? –Tai jau tikrai, ypač šiais metais laiko labai trūksta, reikia daug mokytis . Jeigu lieka laiko, mėgstu ir stengiuosi nuveikti viską, ką tik galiu. Vienas iš didesnių mano hobių – žvejyba (didžiausias laimikis – lydeka, svėrusi 8,2 kg ), o šiaip dar patinka eiti į klubus, žaisti krepšinį, futbolą, stalo tenisą, tinklinį...

–Turbūt ir treniruotis tenka dažnai? Ar vargina nuolat kartoti tuos pačius žingsnelius? –Treniruotis tenka išties dažnai – 5 kartus per savaitę. Žingsneliai nevargina, juos kartodamas visada tobulėji.

–Ar sunku rasti partnerę, kurios lygis atitiktų tavąjį? Kokių savybių ji turi turėti? –Ko palinkėtum kitiems šokantiems ir ne tik jiems? –Partnerių pakeičiau nemažai . Tai atsitinka dėl –Visiems šokėjams palinkėčiau puikių rezultatų ir įvairiausių aplinkybių – nesutarimų, ūgio skirtumo ir t.t. neslidaus parketo . Savo draugams ir bendraklasiams Lietuvoje daugiau šokančių merginų, bet rasti linkiu sėkmės kitais metais, kuo geresnių rezultatų per pakankamai gerai šokančią iš tikrųjų yra sunku. Aš egzaminus!!!  visada ieškau už save stipresnės partnerės, man labiau –Asmeniškai dėkoju Eimantui už palinkėjimą. patinka stengtis pasiekti jos lygį. Sėkmės tau ne tik moksluose bei šokiuose, bet ir kitose –Ar neatsiranda romantikos tiek laiko praleidžiant veiklose. su partnere?  Justina Mizeraitė, 4gd –Mes su partnere šokiuose esame tik geri draugai. Nuotraukos iš asmeninio albumo

6


Žurnalistų būrelis Jums linki, kad namams pakvipus kepiniais, mandarinais ir kepta žuvimi, užsidegus kalėdinėms žvakutėms ir žiūrint į pasipuošusią eglutę, užplūstų šilčiausi jausmai, kurie neapleistų Jūsų visus artėjančius metus.

Atsargiai –karštas pyragas!

Karštas šokoladas

Gardus ir be galo gražus pyragas, papuošiantis Jūsų Produktai: Kalėdų stalą. Reikia įspėti iš anksto – nepradėkite  2 puodeliai pieno, gaminti paskutinę minutę, nes tešla turi pasipuikuoti  pusė tarkuoto pieniško šaldytuve. Bet niekis, laukti verta! šokolado,  1 valg. šaukštas cukraus,  0,5 arb. šaukštelio cinamono,  1 kiaušinis.

Gaminimas Supilkite pieną į tinkamą indą ir aukštoje temperatūroje pakaitinkite jį mikrobangų krosnelėje 2min. Įmaišykite cukrų, cinamoną ir šokoladą. Išplakite kiaušinį iki putų ir įmaišykite į šokolado masę. Indą vėl įdėkite į mikrobangų krosnelę ir „kepkite“ 3–4min., kol suputos. Žiūrėkite, kad neužvirtų. Gėrimą gerai išplakite ir mėgaukitės! ________________________________

Tešlai reikės:     

2 stiklinių miltų, žiupsnelio druskos, 3–4 valg. šaukštų cukraus (bet galima ir daugiau), ¾ stiklinės gerai atšaldyto vandens, ¾ pakelio sviesto.

Kalėdiniai apelsinai

Tešlos gaminimas:

Supjaustykite sviestą smulkiais kubeliais ir dėkite į šaldymo kamerą, kol šis stipriai sušals. Į birius Kokios Kalėdos be mandarinų ir apelsinų? Yra produktus supilkite atšaldytą vandenį ir suberkite puikus būdas šiais vaisiais ne tik pilvukus pamaloninti, sviesto kubelius. Greitai minkykite tešlą, kol ši taps bet ir namus papuošti ir iškvėpinti! Štai keletas jų . vientisa, jei reikia, berkite dar miltų. Svarbu, kad sviesto kubeliai visiškai neištirptų jums bemaišant. Tešlą Griežinėliai – papuošimai Paprasčiau ir nebūna! Supjaustome apelsinus ar palikite šaldytuve mažiausiai 5 val. Galite ir savaitei . mandarinus griežinėliais ir paliekame juos šiltoje vietoje Įdarą galima ruošti iš visiškai visko: džiūti. Namai pakvips gaiva, o akis džiugins  Jei dėsite šviežius vaisius ar uogas (obuolius, natūralumas ir grožis. slyvas,kriaušes,serbentus ir t.t.), juos gana smulkiai supjaustykite ir sumaišykite su miltais, cukrumi, Žievelės – žaisliukai Neišmeskite apelsinų žievelių – jos dar gali jums vaniliniu cukrumi ir cinamonu. Maišykite tol, kol vaisiai patarnauti! Atsargiai įpjaukite apelsino žievelę šonuose visiškai aplips. ir „iškrapštykite“ apelsino vidų. Vidų galite prikimšti  Jei dėsite uogienę, ją pasaldinkite ir miltų taip pat popieriaus, kad žaisliukas išlaikytų formą. Palikite nepagailėkite. Kuo tirštesnis jūsų įdaras, tuo geriau pagamintą žaisliuką lėtai džiūti. iškeps pyragas. Įdaro pasigaminkite tiek, kad užimtų visą kepimo skardą, ar net daugiau.

Pyrago gaminimas: Tešlą padalykite į dvi dalis (viena šiek tiek didesnė). Mažąją dalį iškočiokite į „blyną“ ir ja išklokite paruoštą kepimo skardą. Kočiokite greitai, kad sviesto gabaliukai tešloje neištirptų. Suberkite/supilkite pasigamintą įdarą. Likusią tešlą taip pat iškočiokite ir uždenkite ja pyrago viršų (galite ją supjaustę juostelėmis daryti pynutę.) Gerai „užkamšykite“ pyrago kraštus. Kepkite 180°C apie 40–50min., kol viršus gražiai apskrus.

Justina Mizeraitė, 4gd 7


Prizų pūga

Kalėdų įdomybės

Tikrai nudžiuginote savo aktyvumu – praėjusio Vienas iš 17 amerikiečių tiki, kad Naujųjų metų numerio kryžiažodį teisingai išsprendė ir nepatingėjo  šventė yra Kalėdų senelio gimtadienis. atnešti atsakymų daugiau nei 100 skaitytojų! Tad mums liko tik viena išeitis – padvigubinti prizų skaičių ir net Seniausiuose išlikusiuose istoriniuose raštuose 10 moksleivių nudžiuginti mielomis kalėdinėmis minimos Kalėdos švęstos 353 mūsų eros metais. dovanėlėmis. Sveikiname Daugelyje namų dalį kalėdinio pudingo valgymo Roką Liutiką (4 b ), linksmybių sudaro radybos. Rasti pudinge monetą Luką Kunauską (5 b ), reiškia, kad tapsi turtingas, rasti žiedą – kad susituoksi, Karoliną Stankutę (7 c), o sagą – liksi viengungis. Mintis slėpti kažką pudinge Mindaugą Gargasą (7b ), kilusi iš viduramžių tradicijos slėpti pupą pyrage, kuris Ugnę Kardelytę (8 b ), būdavo patiekiamas Dvyliktąją naktį. Kas rasdavo pupą, Daumantą Pinkų (1g a ), tapdavo viso tolesnio vakaro „karaliumi“. Robertą Poškaitę (2g c), Keliaudamas iš Rytų į Vakarus Kalėdų senelis Viktoriją Eimutytę (2g d ), Dovydą Roką (3g c), pirmąją šios šventės dieną turi net 31 valandą per parą. Nerijų Jonaitį (4g c). Septynias papildomas valandas laimėti jam padeda Linkime jiems ir Jums visiems jaukių ir linksmų skirtingos laiko juostos, tačiau norėdamas aplankyti visus pasaulio vaikus jis turi paskubėti – per vieną Kalėdų ir sėkmės kituose konkursuose! sekundę jis privalo pasisvečiuoti pas maždaug 800 O dabar – naujas kryžiažodis. Spręskite ir neškite vaikų. atsakymus į 405 kab. (P.S. Laikraščių atnešti nereikia – atsakymus parašykite ant lapelio.) Ar kada susimąstėte, kodėl Kalėdų senelis atvyksta per kaminą? Vienoje Kalėdų legendoje pasakojama, kad vienąkart Kalėdų senelis norėjęs padėti trims sunkiai gyvenančioms merginoms ir sugalvojęs joms padovanoti po maišą pinigų. Pirmus du kartus Kalėdų senelis dovanas įmetė pro langą, o trečiąkart radęs langą uždarytą jis sumaniai pasinaudojo kaminu.

1. Eglės giminaitė. 2. Kai labai liūdna, rieda skruostu. 3. Didžkukuliai kitaip. 4. Pagrindinis gimtadienio patiekalas. 5. Ką puošiame per Kalėdas? 6. Vieta mieste, kur malonu pasivaikščioti, dažniausiai apsodinta medžiais. 7. Miško kilimas. 8. Varnos „pusseserė“.

Tičfylde, Hempšyro grafystėje (Jungtinė Karalystė), „Hallmark Jewellers“ sukūrė Kalėdų eglės papuošalą iš 18 karatų baltojo aukso su 1 578 paviršiuje inkrustuotais deimantais. Papuošalą supa du žiedai iš 188 rubinų. Ši 82 tūkst. svarų (apie 310 tūkst. litų) įvertinta dekoracija įvardyta kaip brangiausias kalėdinis papuošalas pasaulyje.

1. 2. 3.

Ar visos šalys Kalėdas švenčia tą pačią dieną? Pavyzdžiui, olandai nekantriai laukia gruodžio 5-osios vakaro, nes sakoma, kad tą dieną atkeliauja Sinterklaas Avond arba Šv. Mikalojus, apie kurio gerumą ir dosnumą legendos sklando po visą pasaulį. Tačiau olandų vaikučiams tikrai sekasi, nes gruodžio 6 jie linksmai leidžia laiką su šeima, vėliau ruošiasi Kalėdoms gruodžio 25, dar vėliau – Trims Karaliams sausio 6-ąją.

4. 5. 6. 7. 8.

Parinko Daina Naujokaitė, 3ga

Sudarė Kotryna Laukaitytė, 6 c 8

Laikraštį leidžia Jaunųjų žurnalistų būrelis Maketavo Ieva Borutaitė, 4gc

2010 gruodis  

2010 gruodis