Page 1

Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija

Datos

Vincui Kudirkai – 150

2009m. sausis, N r.4

Sausio13-oji – Lietuvos dvasios pergalė

(1858 12 31–1899 11 16)

Taip vadinosi paroda, kurią šį mėnesį galėjome apžiūrėti mūsų bibliotekoje. Nemanau, kad gimnazijoje yra bent vienas moksleivis, kuris negalėtų nieko papasakoti apie 1991 metų sausio 13-osios įvykius, kai Jūsų dėmesiui – šio daug Lietuvai davusio žmogaus žuvo 14 niekuo nekaltų žmonių, buvo sužeista apie 1000. – visuomenės veikėjo, publicisto, satyriko, poeto, vertėjo Šie žmonės paaukojo savo gyvybę už MUS, Lietuvos vaikus, kad dabar galėtume džiaugtis ir gyventi – eilėraštis. nepriklausomoje Lietuvoje. Labora * Kaip ir visa Lietuva, tą dieną visi gimnazijos mokiniai ir darbuotojai pagerbė žuvusiuosius. Lygia i 8val. Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio grūdus uždegėme žvakutes, vėliau pagerbėme tylos minute. Visi Ir dirvos ne‘pleiski! Tuomet, kada jausi, iki vieno tą akimirką Kaip kūns ima stingti, dvasia jau susnūdus, buvo tikri Lietuvos Vėlu juk prie darbo: nesėsi – nepjausi. patriota i. Tylos minutės metu viskas sustojo, Kol dega krūtinė j šventa ugnis toji, atrodo, net laikas. Kur traukia prie darbo ir duoda tiek vieko, Gimnaziją persmelkė Jog menkas ir silpnas net milžinu stoji, susikaupimas ir ramybė. O, dirbk, idant neitų ugnis ta ant nieko! Lauke dar tamsoje pro langus švietė mažytės Kol da idealais, brol, besigėrėsi, žvakutės, kurios Siek prie idealo, tik doro ir aukšto, simbolizavo padėką ir O skubink! Paskui tu... jų išsižadėsi viltį. Dėl trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto. Filmas apie Sausio 13-osios įvykius Gyvenimo knygą skaityk laps į lapą, neprailgo, bet sukrėtė, o Nestodams, kad kartais, į tinginius kliuvęs, pagalvojus, kad realybė Tu nesupelytum ir neitum kapą buvo dar šiurpesnė, Be likusio ženklo, kad žmogumi buvęs. darėsi baisu. Gimnazijoje visą dieną O jeigu apilsi sunkiam darbe savo tvyrojo pagarbos aura, o Ir, nykstant spėkoms jau, nuliūsi, nerimsi, 2-ajame aukšte degančios žvakutės ir medinis angelas tą Tai žvilgtelk ant darbo jaunų draugų tavo– aurą tik sustiprino. Vienoj akimirkoj iš naujo atgimsi. * Dirbk

Nukelta į 3 puslapį


Minutės interviu

To neįmanoma nepastebėti!

Mielieji, nusipirkime pagaliau vaistų..!

Smurtas – tai ne vien fizinė žala. Nemažai Žiema – ne tik gražiausios metų šventės, bet ir slidūs keliai, šaltis, pusnys... Apie tai nusprendėme žmonių smurtą patiria kasdien. Nesvarbu, koks jis – fizinis ar psichologinis. Labai abejotina, ar atsirastų pakalbinti mūsų mokyklos mokinius ir darbuotojus. toks žmogus, kuris nė –Ar džiaugiatės taip gausiai mus aplankiusiu karto nepatyrė smurto, sniegu? O gal jis pridarė jums rūpesčių? Ar spėjote nebuvo tapęs išbandyti žiemos malonumus? smurtautoju ar tiesiog Kiemsargis Alfonsas: smurtautojo „padėjėju“. –Nesidžiaugiu, nes nėra technikos nuvalyti kelius, Smurtaujantysis dažnai tenka imtis kastuvo. Nemažai rūpesčių. Patinka mums nebūna teisiamas, o su technika pavažinėti, o dabar užklimpstam . Kai auka nebūna ginama. jūsų metų buvau, ir su rogutėmis pavažinėdavau. Žinoma, būna, kai Patikdavo. žmogus mato ir nori IV aukšto budėtoja: padėti, bet dauguma neišdrįsta to padaryti. O ar jūs –Džiaugiuosi, vaikai prineša mažiau purvo, tuomet kada nors mėginote įsivaizduoti save kaip asmenį, ir darbo mažiau. Labai graži gamta, labai švaru ir balta. esantį smurto ir patyčių centre? Galbūt, tačiau tikrai nedaugelis... Lietuvių kalbos mokytoja G. Miknevičienė: Kuo skiriasi patyčios nuo smurto? Patyčios yra –Žiema man labai patinka, puikus metų laikas, nes žiemą mano gimtadienis, o pagrindinis žiemos simbolis apibrėžiamos kaip kabinėjimasis, prasivardžiavimas, sniegas . Išbandžiau ir malonumus, ir nemalonumus. erzinimas, apkalbinėjimas, gąsdinimas, o smurtas – stumdymas, mušimas, spardymas... Manyčiau, Vienas iš jų buvo, kai įvažiavau į pusnį, be traktoriaus kiekvienas iš mūsų tai kuo puikiausiai žino, o kai būčiau mašinos neištempusi. Buvau ant Kauno marių kuriems tenka su tuo susidurti labai dažnai, gal net ir pavažinėti . Malonumas tai, kad visi nemalonumai kiekvieną dieną. išsisprendė. –Geriau pavadinkime tai patyčiomis, o ne smurtu. Vidurinio ugdymo skyriaus vedėja J. Pinkuvienė: Mūsų gimnazijoje labiau vyrauja šis reiškinys,– kalbėjo –Taip, žiema man labai patinka. Būtų labai gerai, socialinė pedagogė Renata Dubauskienė, kuri kartu su jei keliai prie mokyklos būtų nuvalyti. Manęs neužpustė, mokyklos psichologe Ingrida Pilkioniene stengiasi nes gyvenu prie pat autostrados, o ten keliai dažnai kovoti su šia problema. Pasak jų abiejų, patyčios yra valomi. tikrai pakankamai paplitęs reiškinys mūsų mokykloje. c Daug moksleivių, o ypač 5-8 klasių, labai dažnai 2g klasės mokinė Agnė: –Puiki žiema. Jau spėjau apsimėtyti sniegu su apsilanko socialinės darbuotojos kabinete skųsdamiesi, kad iš jų šaipomasi, tyčiojamasi. broliu ir išsimaudyti pusnyse. Gimnazijoje yra rengiami, vykdomi labai įvairūs Mingailė (10 metų): projektai, konfliktų sprendimų užsiėmimai, rengiamos –Labai džiaugiuosi. Namo niekada neinu keliu – savipagalbos grupės, kad vaikai kuo daugiau susipažintų brendu pusnimis. Smagu, kai kojos sminga. Labai su tolerancija vienas kitam, suprastų ir įvertintų ją, ko, patinka važinėtis rogutėmis. pasak R. Dubauskienės, labiausiai ir stinga mokiniams. Kad ir kiek sniegas būtų pridaręs rūpesčių, visi Nuo lapkričio mėnesio buvo vykdomi prevenciniai džiaugiasi pagaliau prasidėjusia žiema. patyčių užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 6-8 klasių mokiniai. Moksleiviams buvo dalijamos anketos su specialiais klausimais, į kuriuos jie turėjo atsakyti. Šio projekto rezultatai bus pateikti vasario mėnesį. Patyčios vyrauja beveik visur. Kartais mes jų nematome arba tiesiog nenorime matyti. Tačiau mums reikia kovoti, kad šis žodis daugumai netaptų baisia kasdienybe. Patyčios – tai tarsi gripas, tačiau niekas neskelbia epidemijos, nors kenčia nuo jos daugelis. Ir todėl reikia skubiai gydytis patiems, mielieji. Tik nusipirkime tinkamų vaistų ir vartokime juos reguliariai. V..J..Ugnelė

Deimantė Stulgytė, 1g a

Laisvydo Kriščiūno nuotrauka

2


Gimnazijos biologai tylūs, bet galvoti

Atkelta iš 1 puslapio

Sausio13-oji...

Galime tik pasidžiaugti, kad mūsų gimnazistai yra aktyvūs ir domisi Motule gamta. O mokytoja Irena Gronskienė nepaliauja stebinti ir Dienai įpusėjus, 2gb ir 2gd mokinių, ir mokytojų savo projektų gausa. Norėdami daugiau sužinoti apie dar vieną projektą, kalbiname 2g c klasės moksleivę, biologijos klasių mokiniai ir jų auklėtojos vyko į Sausio 13-osios minėjimą olimpiadų laureatę Justę KUKLERYTĘ. Juragiuose. Įspūdžiais dalijasi 2gd klasės moksleivė Justina Mizeraitė: –Iš pradžių atvykome į stotį, ko gero, įdomiausia buvo matyti, kaip pasikeitė technika per tuos metus Seniau vienam kanalui buvo skiriamas vienas siųstuvas, užimantis visą kambarį, o dabar siųstuvas yra šaldytuvo dydžio ir transliuoja 10 kanalų. Lauke vyko minėjimas, vaikų nebuvo daug, gal keletas klasių, buvo labai šalta. Degė laužas, nuo kurio aprūko visi drabužiai. J. Lukšos gimnazijos moksleiviai, kaip ir kiekvienais metais, parengė programėlę, deklamavo eilėraščius, dainavo dainas, kurios nelabai tiko –Nuo šių mokslo metų pradžios Tado Ivanausko zoologijos muziejuje tokią dieną, nes buvo pernelyg rengiamas nemokamas paskaitų ciklas jauniesiems zoologams, linksmos. besidomintiems gyvūnų įvairove bei norintiems praplėsti savo akiratį. Šiame projekte dalyvauja ir būrelis mūsų mokyklos mokinių. Sausio 8 d. šeši patys aktyviausi gamtos mylėtojai, lydimi mokytojos I. Gronskienės, po pamokų važiavo į Zoologijos muziejų ir klausėsi žuvų skyriaus vedėjos paskaitos apie šiuos nuostabius vandenų gyventojus. Sužinojome, kaip klasifikuojamos žuvys, kokie jų tipai, kaip žuvys prisitaikiusios prie aplinkos sąlygų, kokia tų sąlygų įtaka organizmų anatomijai bei fiziologijai, kaip įvairios rūšys pasiskirsčiusios jūrose ir vandenynuose, kokia žmogaus veiklos įtaka žuvims bei kuo jos naudingos žmonėms. Visi mokiniai įdėmiai klausėsi vedėjos pasakojimo, drąsiai uždavinėjo iškilusius klausimus, diskutavo tarpusavyje. Po paskaitos moksleivių veiduose spindėjo šypsenos, nes mes ne tik sužinojome daug naujų Sustoję į ratą žmonės dalijosi dalykų, apie kuriuos nerašoma prisiminimais apie Sausio 13-osios vadovėliuose, bet ir gerai įvykius, bet įdomiausia buvo, kai praleidome laiką, pabendravome savo išgyvenimus dėstė pastotės su bendraminčiais iš kitų mokyklų. Visi kartu draugiškai padėkojome už viršininkas. paskaitą ir važiavome namo. Akvilė Arlauskaitė, 2g c

Akvilė Arlauskaitė, 2g c

Irenos Gronskienės nuotraukos

Autorės nuotraukos

3


„Tai buvo geriausias laikotarpis mano gyvenime“ Apie Gabrielę MARTIROSIANAITĘ, 4gc –Ar neliko nuoskaudų? klasės gimnazistę, tapusią „Mis Lietuva 2008“, jau –Tikrai neliko jokių nuoskaudų ar blogų skaitėte mūsų laikraščio puslapiuose. Dabar ji grįžo iš prisiminimų, tai buvo geriausias laikotarpis mano konkurso „Mis Pasaulis“ ir labai mielai sutiko atsakyti gyvenime, kuris man davė daug naujų draugų visame į mūsų smalsuolių klausimus. pasaulyje, patirties bei labai gražių prisiminimų. –Kokių sunkumų iškilo kelionėje? –Tikėjausi, kad kelionėje susidursiu su sunkumais, bet iš tiesų jokių sunkumų neiškilo. Manau, tai lėmė labai geri konkurso organizatoriai, kurie pasirūpino, kad per visą mėnesį mums netektų susidurti su problemomis. –Ar nebuvo nedrąsu vienai svetimoje šalyje? –Esu drąsi mergina, todėl jokių sunkumų dėl to, kad buvau viena, neiškilo. Tapus modeliu visuomet tenka į svetimas ir tolimas šalis keliauti vienai, todėl manau, kad tose kelionėse įgyta patirtis man labai pravertė „Mis Pasaulis“ konkurse. –Ką ten taip ilgai veikėte? –Konkurso organizatoriai stengėsi kuo geriau mus supažindinti su Pietų Afrikos Respublikos kultūra, istorija, papročiais, žmonėmis ir gamta. Pirmąją savaitę praleidome safaryje, apsuptos natūralios gamtos ir laukinių gyvūnų, vėliau keliavome po žymias šalies vietoves, susipažinome su Pietų Afrikos istorija bei kultūra. –Ar nebuvo baisu dalyvauti tokiame dideliame projekte? –Aš esu labai laiminga, kad turėjau galimybę dalyvauti „Mis Pasaulis“ konkurse. Tai buvo neįkainojama patirtis, galimybė pažinti tiek daug skirtingų žmonių ir pristatyti savo šalį pasauliui, todėl baisu tikrai nebuvo. –Kokios patirties įgijai? –Manau, kad įgijau nemažai naujos patirties, kuri man tikrai pravers ateityje. Dabar žinau, kaip reikia reprezentuoti savo šalį ar pristatyti save, kaip šalies atstovę.

Gabrielė su konkurso „Mis Pasaulis“ vedėja ir komisijos nariu

–Ar nenusivylei pralaimėjimu? –Žinoma, nenusivyliau. Buvau pastebėta, mano –Ar patiko egzotiška šalis? Žmonės? Papročiai? pastangos buvo įvertintos, todėl iš konkurso grįžau –Mane Pietų Afrikos Respublika sužavėjo, tai laiminga. Žinojau, kad laimės tik viena mergina iš 109 tikrai nuostabi šalis, kurią siūlyčiau aplankyti konkurso dalyvių, todėl nuoširdžiai džiaugiausi kiekvienam. Nuostabi gamta ir klimatas patiko kiekvienai konkurso dalyvei. Žmonės nuoširdūs, laimėtojos sėkme ir apie nieką kita negalvojau. besidžiaugiantys gyvenimu ir labai draugiški. Man taip –Ar manai, kad „Mis Rusija“ buvo verta pat labai patiko tradiciniai šokiai ir muzika. Senovinių pergalės? Jei ne, kas tada, tavo nuomone, buvo papročių, su kuriais teko susipažinti kelionėje, šalies verčiausia? gyventojai laikosi ir šiandien, buvo malonu pažinti –Ksenia graži ir protinga mergina, todėl manau, visiškai kitokią kultūrą. kad ji buvo verta pergalės. Tikiuosi, kad per šiuos metus ji visiems įrodys, kad buvo verta tapti „Mis Pasaulis 2008“. Nukelta į 5 puslapį

4


Atkelta iš 4 puslapio

Sportininkų pergalės

„Tai buvo geriausias laikotarpis mano gyvenime“

Mūsų gimnazijos sportininkai nepaliauja džiuginti savo pasiekimais. Sausio mėnuo jiems itin dosnus pergalių. Štai sausio 12 d. Jonučiuose vyko rajoninės virvės –Ar norėtum karjerą pratęsti televizijoje? traukimo varžybos. Mūsų komanda (L. Gurkšnys –Niekada apie tai negalvojau, todėl kol kas savo b (2g ), L. Kluoda (2g b ), D. Laurinavičius (2g d ), A. ateities nesieju su karjera televizijoje. b Šnipas (3g ), M. Gurkšnys (3gb ), J. Zorskas (3g c), J. –Koks tavo vaikino idealas? Endziulis (4g c), V. Petkus (4g c)) laimėjo I vietą ir –Niekada negalvojau, kokį vaikiną galėčiau ruošiasi finalinėms Lietuvos mokyklų varžyboms, pavadinti idealiu. Man svarbiausia, kad vaikinas būtų kurios vyks balandžio mėnesį. supratingas. –Ar manai, kad ši kelionė gali paveikti tavo egzaminų rezultatus? –Ši kelionė tikrai neįtakos būsimų egzaminų rezultatų. Žinoma, pasiruošimas konkursui ir visas laikas, praleistas Pietų Afrikoje, šiek tiek atitolino mano mintis nuo mokslų, bet dabar, kai konkursas baigėsi, galiu visą dėmesį skirti mokslams. –Kokie tolesni planai? Ar tęsi modelio karjerą? –Nemėgstu kurti tolimų ateities planų, todėl žinau tik tiek, kad šiuo metu man svarbiausia gerai baigti mokyklą ir užsiimti savo, kaip „Mis Lietuva“ konkurso nugalėtojos, veikla. Žinoma, nepamiršiu ir modelio karjeros. –Ačiū už nuoširdžius atsakymus! Sėkmės per egzaminus ir visur kitur!

Virvės traukimo komanda

Sausio 17 d. Kaune vyko zoninės svarmens kėlimo varžybos. Mūsų stipruoliai, su kuriais supažindinome gruodžio mėnesį, jas laimėjo ir pateko į Lietuvos tarpzonines varžybas, kuriose jėgas išbandys 16 stipriausių komandų. Varžybos vyks sausio 31 d. Sėkmės jiems! Mūsų vaikinų krepšininkų (1993 m. ir jaunesni) komanda sausio 15 d. pusfinalio varžybose Jonučiuose nugalėjo J. Lukšos gimnazijos moksleivius ir pateko į finalą. Finalinėse rungtynėse, vykusiose sausio 20 d. LŽŪU salėje, mūsų vikruoliai pasirodė tiesiog puikiai – sutriuškino savo varžovus – Jonučių vidurinės mokyklos komandą – net 28 taškų skirtumu ir pelnytai didžiuojasi I vieta. Mūsų gimnazijos komandoje žaidė: E. Serkevičius (7 b ), A. Gavelis (8 a), T. Vaitkevičius (8 b ), M. Bindokas (8 c), J. Leonavičius (8 d), T. Maluška (1ga ), Su „Mis Portugalija 2008“

Smalsavo 3g b klasės merginos Nuotraukos iš asmeninio albumo

K. Kumža (1gb ), M. Deinis (1g c), S. Žebrauskas (1g c), P. Misevičius (1g d), D. Misevičius (2ga ).

Sveikiname! Dėkojame už informaciją kūno kultūros mokytojams S. Margevičiui ir P. Visockui

5


Norite vaidinti? Ieškokite Urtės!

Sveikiname! Biologijos olimpiados I turo, vykusio sausio 9 d., nugalėtojais tapo:

Tikriausiai mažai kas žino, kad mūsų gimnazijos mokinė Urtė PAKERS (3g c) Danijos laikraščiuose lapkričio mėnesį puikavosi pirmuose puslapiuose. Ten ji visus sužavėjo savo filmuku, kurio tema buvo „Kitas aš“. Tai – vienas iš septynių svarbiausiųjų Europos kultūrų dialogo metų projektų.

Lina Dapkutė (1g c), Justė Kuklerytė (2g c), Kristina Margevičiūtė ( 3g c), Simona Banaitytė ( 4g a).

Visai netikėtai dailės mokytoja S. Kaziūnaitė baigiantis praėjusiems mokslo metams pasiūlė dalyvauti tarptautiniame projekte „Alter ego“ (išvertus iš lotynų kalbos, „Kitas aš“). Bendraklasiai nesusigundė, juk prieš akis atostogos, bet Urtė iš karto sutiko – juk tokios progos nuvažiuoti į Daniją nebuvo galima praleisti. Ji pasakojo, kad Danija paliko didžiulį įspūdį: labai tvarkinga šalis, nerasi menkiausios šiukšlelės. Sakė, kad bendrabučiai prilygsta Lietuvos trijų žvaigždučių viešbučiams. Urtė pasirodė nuostabiai, laimėjo pirmąją vietą ir publikos simpatijų prizą – muzikinį mobilųjį telefoną. Iš viso norą dalyvauti pareiškė 99 jaunuoliai, o darbų buvo sulaukta net 119, todėl Urtei užimti pirmąją vietą buvo tikrai nelengva. Bet komisija teigė, kad nugalėję kūriniai – brandūs ir stiprūs. Apdovanojimus laureatams įteikė prodiuseris ir režisierius A. Matelis.

Sausio 17 d. mūsų gimnazijoje įvyko Kauno raj. jaunųjų biologų olimpiados II turas. Dalyvavo 47 (9–12 kl.) geriausi rajono biologai. Džiaugiamės geru visų mūsiškių pasirodymu, o ypač Justės Kuklerytės laimėta I vieta dešimtų klasių tarpe. Justė pretenduoja vykti į respublikinę biologų olimpiadą.

Irenos Gronskienės nuotraukoje – 2gc klasės moksleivė Justė Kuklerytė

Kol mokiniai atliko užduotis, vyko rajono biologijos mokytojų seminaras „Susipažink – biologijos vadovėliai“, kurio metu mokytojai aptarinėjo naujus biologijos vadovėlius ir jų pritaikymą darbui Urtė su muzikos dirbtuvių dalyviais ir mokytojais pamokoje. Fizikos olimpiados I turo, Paklausus, kaip ji reagavo, kai sužinojo, kad buvo taip puikiai įvertinta, atsakė, kad buvo „jėga“. Nesitikėjo laimėti kažko panašaus, bet vykusio sausio 8 d., nugalėtojai: pati pripažino, kad jos darbas tikrai buvo geras. Kūrė jį apie penkias dienas, Rokas Raudonius (1g d ), taip pat prisidėjo bendraklasė Viktorija Gaidytė, bet į kūrybines dirbtuves Danijoje, kurias rengė garsiausi Europos menininkai, galėjo važiuoti vienas Justas Raudonius (2g b ), žmogus, todėl Urtė ir buvo už viską atsakinga. Danijoje ji viešėjo penkias Skirmantas Stanaitis (3g a ), dienas, sakė, kad matėsi, kurie darbai buvo tikrai geri, o kurie šiaip sau. Tomas Dromantas (4g c). Įsiminė portugalo darbą. Jai tai buvo tarsi uždavinys pasirodyti kitur, nes, kaip ji sakė, mokykloje to neįvertina. Įvyko ir II fizikos olimpiados Kas susidomėjo šiais darbeliais, žinokite: sausio mėnesį per visą turas. Jame mūsų gimnazistai, nors Europą veš šių darbų parodą, taip pat jie bus įdėti į internetą. ir pasirodė neblogai, prizinių vietų Sveikiname Urtę! nelaimėjo. Tik nenusiminkite, gal P.S. Urtė greitai kurs filmą ir visi norintys vaidinti laukiami . Rūta Šlapikaitė, 1g c kitąmet seksis geriau . STAMPMEDIA nuotraukos

6


Praėjusiame numeryje džiaugėmės mūsų pradinukais – 3 b klasės mokiniais, su savo mokytoja Rasa Kazakevičiene sukūrusiais knygelę, kuri buvo pripažinta geriausia rajone. Tad šįkart pakvietėme trečiokus į mūsų kūrybos puslapį. Jų knygelė – tai daugybė istorijų apie du linksmuolius draugus – Dryžių ir Mimi. Šiems mieliems neišskiriamiems draugams nutinka įvairiausių netikėčiausių nuotykių. Draugai savo pasakiškame miške randa daug naujų draugų, kurie, kaip ir Dryžius su Mimi, yra patys keisčiausi ir nuostabiausi.

  

Pagalba ligoniui Vieną dieną, kaip ir visuomet, Dryžius su Mimi išsiruošė į Šimtamylę girią. Ten kvepėjo didžiulės gėlės, o medžių aplink kokių tik nori – ir mažų, ir nykštukų. Susitiko draugai voveraitę ir klausia: –Kur keliauji? –Skubu pas Geniuką daktariuką – reikia vieną medelį gelbėti. Mimi su Dryžium pasisiūlo voveraitę palydėti. Visi kartu patraukė pas Genį. –Sveikas, Geny!– šaukia atskubėję draugai. –Padėk išgydyti vieną medį,– prašo voveraitė. Geniukas daktariukas pasiėmė savo instrumentus ir nuskubėjo pas ligonį. –Ką gi tau skauda? –Pilvuką,– atsako medelis. Geniukas daktariukas iškalė skylę ir ištraukė ilgą ilgą kirminą. Medelis ir visi draugai padėkojo gerajam daktarui. Visi laimingi parkeliavo namo. Aušra Bačytė

  

Namų vaiduoklis Šimtamylėje girioje Dryžius ir Mimi gyveno name, kur buvo kimšte prikimšta vaiduoklių. Vieną naktį Mimi atsikėlė, nes susapnavo, kad turi mėlynas ausis. Jis ėmė ieškoti atostogų albumo, nes kai jis išsigąsta ko nors, jį gali nuraminti tik albumas. Bet

prisiminė, kad albumas palėpėje! Mimi murmėjo sau: –Brrr, nenoriu ten eiti, bet teks. Kaip tarė, taip padarė – nuėjo į palėpę. O ten – vaiduoklis! Mimi, siaubo pagautas, apsisuko ir puolė bėgti. Vaiduoklis jam riktelėjo: –Nebijok manęs, aš geras vaiduoklis, pažaiskime! Jei nori atgauti albumą, turėsi mane pagauti! Mimi gaudė, gaudė, bet nesugavo. Tada nustriksėjo į Dryžiaus kambarį ir žadina: –Kelkis, Dryžiau! –Kas? Kur? Kada?– akis trina draugas. –Einam, kai ką tau parodysiu! Mimi parodė vaiduoklį, kurį abu draugai tuoj pagavo. Domantas Juodikis

  

Mimi ir Dryžius Gražią rudens dieną Mimi ir Dryžius išsiruošė į iškylą. Jie nutarė prisirinkti miške rudens gėrybių žiemai. Keliaudami miško takeliu jie pamatė keistai vingiuotą kelią, panašų į labirintą. Mimi sako: –Gal einame šiuo takeliu? –Einam!– linksmai šūktelėjo Dryžius. Ir draugai patraukė nežinomu miško takeliu. Vaikštinėdami rinko uogas, grybus, klausėsi gražių miško garsų. Staiga kažkas suriaumojo. Draugai ne juokais išsigando, sukluso. Drebėdami iš baimės žengė vis gilyn ir gilyn į miško tankumyną. Net nepastebėjo, kaip pasiklydo. O griausmas ir riaumojimas vis garsėjo... Priėję seną ąžuolą bičiuliai pamatė nulūžusią didelę ąžuolo šaką, o po ja gulintį liūtą. Heraklis riaumojo iš skausmo. Jis niekaip negalėjo išlįsti, jo letena buvo stipriai prispausta. Nieko nelaukdami Mimi su Dryžiumi suskubo į pagalbą savo draugui liūtukui. Meškutis pakėlė ąžuolo šaką, o Mimi padėjo išlįsti Herakliui. Liūtas džiaugsmingai dėkojo savo draugams. Ir tik dabar Mimi su Dryžiumi pastebėjo, kad jie pasiklydo. Ne juokais išsigando draugužiai. Bet Heraklis išdidžiai pakėlė sužeistą leteną ir tarė: –Nenusiminkite, mielieji mano gelbėtojai. Aš parvesiu jus namo, kelią žinau labai gerai. Liūtas žengė pirmas, o paskui jį ėjo Mimi su Dryžiumi. Visi trys linksmai šnekučiavosi ir džiaugėsi, kad vieni kitiems galėjo pagelbėti. Ir iki šiol jie yra labai geri draugai. Gustas Činčiukas Rasos Kazakevičienės nuotraukos

P.S. Daugiau smagių istorijų – kitame numeryje.

7


Naujas numeris – naujas kryžiažodis!

–Kas važiuos kasti bulvių, du Belieka tik džiaugtis, kad vos išleidus naują laikraščio numerį gausybė žingsnius į priekį. Išeina du kareiviai. jūsų atskuba su teisingais kryžiažodžio atsakymais. Tad ir vėl sveikiname –Likusieji eis pėsčiomis. burtų keliu paaiškėjusius laimėtojus, kuriems atitenka mūsų prizai: Smiltę Udrėnaitę (5 b ), Aureliją Musteikaitę (5 d ), Gintarę Tumaitę (6b ), Dianą Butkutę (6 b ), Pauliną Dambrauskaitę (6 c).

Vakar vakare atsiguliau į lovą ir žiūrėjau į gražias žvaigždes, mėnulį... Tada aš pagalvojau: „Kur, po Nenusiminkite, jei likote be prizų. Jums – naujas kryžiažodis. Teisingus velnių, yra mano stogas?” atsakymus neškite į 405 kab.

1. Augalų, žmogaus ir gyvūnų pažinimo pamoka. 2. Popierėlis laiškui įdėti. 3. Mėnuo medžio pavadinimu. 4. Vieta, kur laikomi ką tik sumalti grūdai. 5. Ilgiausia Lietuvos upė. 6. Laikraštis „Kauno .....“. 7. Populiariausias styginis instrumentas. 8. Skaudžiai geliantis ir kraują siurbiantis vabzdys.

Kabo du šikšnosparniai, kaip visuomet, žemyn galva. Vienas klausia: –Kokia buvo tavo juodžiausia diena gyvenime? Antrasis atsako: –Tai ta diena, kai buvo paleidę vidurius.

1.

Sėdi asmuo apsirūkęs namuose. Kažkas skambina į duris. Asmuo: –Kas ten? Balsas anapus durų: –Aš! Asmuo pasipiktinęs: –Kaip tai aš? Nesąmonė kažkokia...

2. 3. 4. 5. 6.

7.

Ant baikerio striukės: „Jeigu skaitai šį užrašą, vadinasi, mergina jau nukrito.”

8.

__________________________

Ateina studentas pas daktarą: –Daktare, man prieš 5 metus ausyje 10 centų užstrigo. *Kiaulei pasižiūrėti į dangų nėra jokių fizinių galimybių. –O kodėl tik dabar atėjot? *Leonardo da Vinči galėjo viena ranka rašyti, o kita tuo pačiu metu –Iki šiol neprireikė.

Ar žinojai, kad ..?

tapyti.

*Fiziškai yra neįmanoma nusičiaudėti atsimerkus. *Liežuviu negalite paliesti savo alkūnės. *Kosmose astronautai negali verkti, nes nėra gravitacijos. Taigi ašaros negali bėgti. *Jūs sudeginate daugiau kalorijų miegodami, negu žiūrėdami televizorių. *Iki 1800 m. nebuvo batų kairiajai ir dešiniajai kojai. *Dauguma dramblių sveria mažiau negu mėlynojo banginio liežuvis. *13 proc. amerikiečių iš tiesų tiki, kad dalis mėnulio yra iš sūrio.

Vaikystėje aš labai džiaugdavausi, kai per gimimo dieną kas nors padovanodavo būgną. Neseniai man sukako 70, ir aš sau galvoju: „O kam man tiek būgnų?“ Puslapį parengė Gailė Juknytė, 1g c

8 Laikraštį leidžia Jaunųjų žurnalistų būrelis

2009 sausis  

2008 sausis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you