Page 1

Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija

2009m. balandis, N r.7

Ir nubėgo dienos stirnom pabaidytom Į rūkų bedugnes, į gilias marias, Iš kur nieks negrįžta jau nė vieną rytą, Iš kur, kai išeisim, nebegrįšim mes. F. Kirša

Skaudi žinia aptemdė auštantį ba landžio 9-os rytą – nustojo plakusi Romanso Valio, mūsų gimnazijos Direktoriaus, širdis. Amžinybė į savo baltus sodus pakvietė puikų žmogų, patyrusį pedagogą, talentingą vadovą. Savo gyvenimo kelią Romansas Valys pradėjo 1950 m. lapkrič io 5 d. Raseinių rajone, Gėluvos kaime. Baigęs Ariogalos vidurinę mokyklą, studijavo matematiką tuometiniame Vilniaus va lstybiniame pedagoginiame institute. Jį baigęs mokytojavo Kauno rajono Čekiškės vidurinėje mokykloje. Jaunas, energingas, veiklus, visuomeniškas darbuotojas greitai buvo įvertintas ir paskirtas Vandžiogalos, vėliau – Raudondvario vidurinių mokyklų direktoriumi, o nuo 1990-ųjų vadovavo Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriui. Po to dirbo direktoriaus pavaduotoju ugdymui Garliavos J. Lukšos gimnazijoje, o nuo 2000-ųjų – Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos direktoriumi. Romanso Valio gyvenimo ir ve iklos metai kupini prasmingų darbų, dramatiškų ieškojimų ir kilnių siekių. Jis buvo II vadybinės kvalifikacinės kategorijos vadybininkas, turėjo savitą vadovavimo

stilių, pasižymėjo nepaprastais organizaciniais sugebėjima is, žavė jo įžva lgumu, tolerancija, atvirumu naujovėms. Be savo tiesioginių pareigų, D irektorius aktyviai dalyvavo visuomeninė je veikloje : priklausė Liberalų sąjunga i, daug metų buvo Kauno ra jono Saviva ldybės tarybos narys. Darbštumas, energija, jautrumas šalia esančiam, gebėjimas greita i perprasti esmę buvo išskirtiniai šio žmogaus bruožai, dide lio pedagoginio talento ženklas. Intensyvi darbinė veikla netrukdė tėviška me ile ir dėmesiu apglobti dukras Karoliną ir Ramintą, vyrišku petimi paremti žmoną Reginą. Mie las Direktoriau, Jūs išėjote į Amžinybę, bet mokinių, kolegų, draugų, bičiulių ir visų Jus pažinojusių atminty liko Jūsų prasmingi Darbai, nesavanaudiška Meilė , kilni Širdis. Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga. Brangiausi žmonės ima ir palieka, Tačiau nuo jų nusidriek ia šviesa Ir atminty gyvi išlieka. Amžinos Ramybės Jums...


Iš kur atsiranda šiukšlės? Turbūt nė vienam iš mūsų nepatinka šiukšlės. Nesmagu, kai pavasarį tirpstantis sniegas ir bundanti gamta atveria visas šitas „grožybes“. Tiesą pasakius, šiukšlės visur atsiranda ne vien dėl to, kad neišmetame jų į šiukšlių dėžes, o dar ir dėl to, kad labai uoliai ir negalvodami mes jas gaminame! Eikvojame begalę energijos ir žaliavų tam, kad galėtume pagaminti šiukšles. Imkime paprastą pavyzdį – indelį jogurto, porciją ledų ar saldainį. Jogurtą, ledus, saldainį mes suvalgysime, tačiau kur dėsime visus indelius, pakuotes ir popierėlius? Aišku, kad išmesime. Tačiau reikia atminti, kad visa tai neauga ant medžių – viską mes patys ir gaminame. O gaminame tik tam, kad po to visa tai išmestume. Vienintelė suprantama šių daiktų paskirtis yra būti išmestiems. Sugalvoti kažką pagaminti galime labai lengvai, tačiau nepagalvojame, kad iš to jokios naudos, o vargo dėl jų – labai daug. Gamyklos, perdirbinėdamos mūsų šiukšles, eikvoja ir taip brangų kurą, energiją, kurią būtų galima panaudoti geresniems tikslams. Be to, iš gamyklų kaminų kyla begalės dūmų, kurie taip pat teršia mūsų aplinką. O kas dėl to kaltas? Ar mokslininkai, išrandantys naujas ir geresnes medžiagas? O galbūt fabrikų savininkai, kurių fabrikai „leidžia“ nuodingus dūmus? Nieko panašaus! Kalti tik mes patys. Niekam kitam, tik mums turėtų rūpėti, ką, kur ir kaip perkame. Juk jeigu šalia padėtume „negražiai“ ir „gražiai“ įvyniotą saldainį, savaime aišku, kad imtume tą, kuris gražesnis, spalvingesnis. Ir nė kiek nepagalvotume, ar mums to reikia, ar ne. Iš tiesų tokios akcijos kaip „Darom09“ ir visos talkos yra sveikintinas dalykas, tačiau jeigu nešiukšlinsime, ar mums jų reikės?... Juk visai nesunku pavalgius neišmesti pakuotės, kur pakliuvo, o padėti ją ten, kur jai ir vieta. Pagalvokime, ar turime galimybę nešiukšlinti pasaulio. Jeigu taip, tuomet pradėkime. Tačiau ne nuo ko nors stebuklingo, o nuo savęs. Pradėkim nuo savęs – tuomet ir pasaulis bus su mumis . Lina Jankauskaitė,1g d

Narkotikų kelias, anksčiau į Vakarus ėjęs per Balkanus, Serbiją ir Juodkalniją, dėl neramumų šiose šalyse pasuko per Lietuvą, kurioje, kaip ir visame pasaulyje, yra žmonių, nesugebančių spręsti rimtų problemų, ieškančių netikrų malonumų, stokojančių meilės, pasitikėjimo, saugumo jausmo ir savigarbos, prislėgtų, nelaimingų, praradusių dvasinę pusiausvyrą, neturinčių gyvenimo tikslo. Tai rinkos objektas narkotikų prekeivoms, kurie gerai žino, kad prikalbinus žmogų pamėginti narkotikų vieną ar keletą kartų, atsiranda stiprus, nenugalimas potraukis toms medžiagoms, tad jų bus perkama vis daugiau. Narkotikai žaismingai bandomi vartoti tol, kol šie bandymai virsta vergišku įpročiu: žmogus tampa visiškai priklausomas nuo narkotikų. Narkomaną užvaldo vienintelė mintis – gauti naują dozę. To ir siekia narkotikų verslu užsiimančių nusikaltėlių grupių nariai. Išradingai platindami savo prekę, vis naujų aukų jie ieško ir randa jaunimo vakarėliuose, diskotekose, baruose. Neaplenkdami mokyklų, narkotikų prekeiviai sėja narkomaniją, o kartu su ja – dvasines kančias, fizinę negalę, provokacijas ir ekstremalias situacijas, bandymus nusižudyti ir žudyti. Prieš trejetą metų Lietuvoje buvo įregistruota kone trys tūkstančiai nuo narkotikų priklausomų žmonių. Šiandien tokių ligonių kur kas daugiau, nes daugelis žmonių, menkai teišmanančių apie sveiką gyvenseną, jau pakliuvo į narkotikų prekeivių žabangas. Leisdamiesi narkotikus tais pačiais švirkštais, šie žmonės sudarė palankią dirvą mirtinai pavojingoms per kraują plintančioms ligoms – AIDS, virusiniam hepatitui ir kitoms. Apsvaigę arba bandydami gauti narkotikų, jų vartotojai padarė įvairių nusikaltimų, perdozavę mirė patys ar pražudė kitus. Netapk vienu iš jų! ♦Nepavojingų narkotikų nėra, o ir veikia jie apgaulingai. Sukeldami trumpalaikę euforiją, narkotikai žaloja protą ir kūną, atbukina jausmus, išsekina sveikatą. ♦Net mažas bet kokių narkotikų kiekis sutrikdo koordinaciją, mąstymą, gebėjimą pasirūpinti savo saugumu. ♦Apsvaigę nuo narkotikų žmonės dažniau susižaloja. ♦Nuo per didelės narkotikų dozės galima prarasti sąmonę, numirti. ♦Narkotikai brangiai kainuoja, todėl jų vartojimas įstumia į skolas. ♦Reguliariai vartojantieji narkotikus išgyvena tiktai 4–7 metus, iš kurių paskutiniuosius – labai ligoti, psichiškai atsilikę, moraliai žlugę. Visuomenės sveikatos ugdymo centro inf.

2


Lietuvos švarinimo akcija vyksta jau antrus metus. Tačiau mūsų gimnazijos mokiniai bei Akademijos miestelio gyventojai joje dalyvavo pirmą kartą. Šio renginio organizatoriai buvo mūsų gimnazijos mokinių taryba ir LŽŪU studentai.

Viskas prasidėjo ankstų ir saulėtą balandžio 18-os rytą, kai po truputėlį prie mūsų gimnazijos pradėjo būriuotis žmonės. Akcijoje nebuvo jokio amžiaus limito, todėl sulaukėme ir darželinukų, ir senukų, kurie su didele pagarba Lietuvai gražino jos kraštovaizdį. Po keleto minučių organizatoriai dalyviams išdalijo baltas it sniegas pirštines ir juodus kaip nafta šiukšlių maišus. Šie du darbo įrankiai skyrėsi kaip diena ir naktis, bet abu buvo skirti ekologiškai misijai. Pagaliau buvo paskelbta AKCIJOS pradžia.

Ir štai didžiulis būrys gamtos mylėtojų pasidalijo į dvi grupes. Pirmoji tvarkė Kamšos draustinio teritoriją, o antroji – mūsų „brangiausių“ gimnazijos rūkalių miškelį. Kiek įdomių radinių buvo – nuo pačių mažiausių saldainių popierėlių iki didžiausių lovų, dviračių ar rogučių.Batai buvo vieni iš dažniausių radinių, taigi apsižiūrėkite, ar jums kokio netrūksta.

Aplinką tvarkėme apie 3–4 valandas, tačiau visų šiukšlių nepavyko sudoroti. Kai akcijos pabaigoje visi susirinkome ir pamatėme, kokią krūvą šiukšlių „išauginome“, labai nudžiugome. Tačiau jei toks kiekis šiukšlių yra surinktas, tik iš tokio mažo ploto, tai kiek mes, žmonės, šiukšliname! Jei tokiais kiekiais gamta bus teršiama ir toliau, mūsų brangi graži Lietuva gali pavirsti didele sąvartynų šalimi.

O štai ką apie šią akciją mano mokinių tarybos narė Kristina Margevičiūtė: –Mane labai nustebino, kad atėjo tikrai daug žmonių, kai kurie tiesiog prisijungė prie tvarkymosi, nėjo registruotis, tai, manau, labai sveikintina. Itin smagu, kad ir tikrai garbingo amžiaus žmonės prisidėjo, ir mūsų moksleiviai. Buvo surinkta daug šiukšlių ir Akademijos miestelis tapo tikrai švaresnis. Manau, ši akcija kiekvienais metais sulauks vis daugiau susidomėjimo . Po akcijos ne vienas žmogus klausė, kaip sekėsi, sakė, kad jam patiko, kad būtinai dalyvaus dar, kas dalyvavo, nesigaili, o kas ne, žadėjo prisidėti kitais metais . Kadangi šiukšlių liko, balandžio 23–24 dienomis gimnazijos aplinką tvarkė visos klasės, kurios gavo po nedidelę teritorijos dalį.

Akvilė Arlauskaitė, 2g c Irenos Gronskienės nuotraukos

3


Tūkstantmečio liepaitė Balandžio 20d. mūsų gimnazijos moksleiviai prisidėjo prie akcijos, skirtos Lietuvos tūkstantmečiui paminėti. Šia proga Kauno rajono bei kelių miesto mokyklų biologijos mokytojai sumanė mokyklose pasodinti po medelį, kad Lietuva būtų žalesnė ir oras švaresnis. Pirmų gimnazijos klasių moksleiviai su keliomis mokytojomis netoliese mažojo mūsų ąžuolyno pasodino dailią liepaitę. Mokytojos pirmosios griebėsi kastuvų ir kibo į darbą. Vėliau visi kartu liepą pasodinome ir parišome.

–Kiek buvo surinkta sauskelnių? –Negaliu pasakyti, kiek, bet galiu pasakyti, už kokią sumą – už 700 Lt. –Ar noriai moksleiviai dalyvavo šioje akcijoje? –Palyginus su kitomis akcijomis – taip. Ypač daug prisidėjo mokytojai. –Ar patys vežėte sauskelnes į vaikų namus? Kokie įspūdžiai? –Vežė Tadas (Merliūnas – aut.) su Gabriele, ten vyko renginys. Koncertavo vaikų grupės, vaikučius linksmino Zuikis Puikis ir žaismingieji teletabiai . –Kodėl ši akcija buvo organizuojama? –Sumažinus kūdikių namų finansavimą, jų vadovybė priversta rinktis – maitinti mažylius ar pirkti jiems sauskelnes. –Kadangi jau ne pirmą kartą renkate pinigus, ar padaugėjo norinčių prisidėti? –Priklauso nuo to, kokiu tikslu renkami pinigai. Daugiausia šiais metais buvo paaukota pinigų mirus anglų kalbos mokytojai. Ugnė, 2g c

___________________

Sportininkams atostogų nėra Atšilus orams, mūsų gimnazijos sportininkai vėl puikiai sudalyvavo visose šio mėnesio varžybose. Kaip visada , visus nudžiugino savo pergalėmis, užėmę pirmąsias bei antrąsias vietas. Balandžio 21 dieną Kauno rajono moksleivių žaidynėse mūsų mokyklai atstovavo dvi turizmo komandos: berniukų, užėmusi 2-ąją vietą: Martynas Jančius (4g b ), Tikimės, kad prie šios gražios akcijos prisidės ir Dovydas Narbuntas (4gb ), kitos Kauno bei Lietuvos mokyklos ir šia proga Justas Zorskas (3g b ), Lietuvoje užaugs dar tūkstantis jaunų medelių. Julius Šlapkauskas (3g b ), Laurynas Kluoda (2gb ), Justina Mizeraitė,2g d Autorės nuotrauka ir netikėtai juos aplenkusi mergaičių: ___________________ Aušra Zakarauskaitė (4ga), Agnė Mikulskytė (4ga ), Kristina Bartaškaitė (4ga ), Agnietė Jasiūnaitė (3g a ), Šių metų balandžio 2 dieną mūsų gimnazijos kuri iškovojo 1-ąją vietą. Komandos vadovas – abiturientė Gabrielė mokytojas R. Miknevičius. Taip pat šiose žaidynėse lengvosios atletikos kroso estafetėje balandžio 27 dieną Martirosianaitė, 2008 metų mūsų mokyklos bėgikai užėmė 2-ąją vietą. konkurso „Mis Lietuva“ Šio mėnesio 23 dieną įvyko Lietuvos moksleivių nugalėtoja, bei mokinių krepšinio (3 prieš 3) žaidynės, kuriose dalyvavo bei 1taryba organizavo akciją ąją vietą iškovojo šie krepšininkai: „Šiandien man reikia tavo pagalbos.“ Kelios Paulius Vaitiekūnas (2gd ), mokyklos, tarp jų ir mūsų, Modestas Butkus (2g a ), rinko sauskelnes vaikų Jonas Šiaudikis (2g a ), namams. Norėdami daugiau sužinoti apie šią akciją, Deividas Misevičius (2g a ), nusprendėm pakalbinti mokinių tarybos atstovę Juozas Keršys (2g c). Kristiną.

Nupirk sauskelnių!

Nukelta į 5 puslapį

4


Užmetus akį į kai kuriuos darbus ir juose esančius klausimus bei užduotis, galima būtų pasakyti, kad ne kiekvienas sugebėtų tinkamai sudalyvauti tokiame konkurse. Vien tik už drąsą ir ryžtą dalyvauti Juos treniravo kūno sveikiname visus dalyvius! Tačiau labiausiai sveikiname kultūros mokytojas S. nugalėtojus – didžiuosius žinovus . Jiems linkime rasti Margevičius. Taip pat ir atsakymus į visus klausimus ir užduotis ne tik rajono moksleivių popieriaus lape, bet ir plačiame gyvenimo kely! krepšinio žaidynėse jie Nugalėtojai: sutriuškino visus savo varžovus: Domeikavą 5 klasė: Tadas Budrikas (5b ) (54:44), Vilkiją (93:54), Kristupas Kazakevičius (5b ) J. Lukšos gimnaziją Kamilė Gruduls (5 c) (61:56). 6 klasė: Justė Krančiukaitė (6 d ) Sveikiname visus su Eimantas Zubavičius (6 b ) iškovotomis pergalėmis!  Aistė Čėliūtė (6 d) Agnė Latvytė, 1g d , Rūta Šlapikaitė, 1g a 7 klasė: Karolis Skučas (7d ) _____________________________ Justina Viršilaitė (7 c) Gabrielė Vaitkevičiūtė (7 c) Atkelta iš 4 puslapio

Sportininkams atostogų nėra

„Aš žinau, todėl ir einu...“

8 klasė: Austėja Markevičiūtė (8 d ) Balandžio 23 dieną, ketvirtadienį, per šeštą Lina Šernaitė (8d ) pamoką 411 ir 412 kabinetuose rinkosi visi jaunesnieji Gintarė Daukšaitė (8 d ). mokyklos žiniukai. Jiems buvo pateikti klausimai, užduotys iš įvairių sričių. Mokiniai turėjo visą pamoką Deimantė Stulgytė, 1g a atlikti užduotims ir atsakyti į klausimus, tačiau mūsų Gailės Juknytės (1gc) nuotrauka mokinukai buvo tokie protingi, jog... „Jiems pakako tik _____________________________ 30 minučių,“ – sakė viena iš mokinių tarybos narių. „Žinovo“ konkursas mūsų gimnazijoje vyko jau nebe pirmą kartą, o atsakomybę už jį buvo prisiėmę mūsų mokyklos tarybos nariai kartu su mokytoja Z. Balandžio mėnesį mūsų gimnazijos moksleiviai vėl Laužikaite. garsino savo mokyklą puikiais pasiekimais. Tad džiaugiamės ir nuoširdžiai sveikiname Rugilę Jurevičiūtę, 6 klasės moksleivę, lietuvių kalbos apskrities olimpiadoje laimėjusią I vietą; pradinių klasių komandą, šauniai pasirodžiusią „Šviesoforo“ varžybose: I vieta rajone, III vieta zonoje. Štai tie šaunuoliai: Justina Vienožindytė (1b ), Gintvilė Rutkutė (1b ), Ugnė Makarevičiūtė (2 a ), Radvydas Pocevičius (2a ), Barbora Petronytė (3 a ), Ieva Gudelevičiūtė (3a ), Augustas Brazauskas (4 a ), Mantas Patašius (4a ). Kad ir kaip būtų gaila, tačiau šiame konkurse Juos paruošė pradinių klasių mokytojos V. patikrinti savo žinias ir išbandyti jėgas galėjo tik 5–8 Žeglevičienė ir B. Darbutienė. Ačiū joms už nuoširdų klasių mokiniai. Paskaičiavę su tarybos nariais, triūsą! pamatėme, jog konkurse dalyvavo net 67 mokinukai! Pradinukai ne tik puikiai orientuojasi kelyje, bet ir Bet… „Vaikai buvo labai nepaklusnūs, nusirašinėjo moka gražiai, raiškiai skaityti. Tai parodė 1–4 klasių vienas nuo kito. Turėjome juos raminti, prižiūrėti ir skaitovų konkursas „Mėlynoji paukštė“ (jį organizavo bėgioti iš vieno kabineto į kitą, kad būtų tvarka,” – mokytojos R. Tilickienė ir O. Kinderienė). Jo nugalėtoja skundėsi viena iš organizatorių. Po konkurso iš tapo Erika Zenkevičiūtė iš 3b klasės. Sėkmės Tau, kiekvienos klasių grupės buvo išrinkta po tris mokinius, Erika! geriausiai atlikusius užduotis. Visų dvylikos žiniukų Ugnės (2g c) ir Vytenio (4g a ) inf. vardus jūs galite pamatyti straipsnio apačioje. 

Sveikiname!

5


Pabaiga. Pradžia 5 nume ryje

Diena su... Šį kartą dirbti trukdėme bibliotekos vedėjai Reginai Kascenskaitei. –Daugelis mano, kad bibliotekininko darbas labai paprastas. Ar tikrai? –Darbas gimnazijos bibliotekoje nėra toks paprastas, kaip manoma. Lyginant su darbu viešojoje bibliotekoje, jis sunkesnis tuo, kad mes turime išmanyti visas bibliotekinės veiklos sritis: komplektavimą, katalogavimą, dokumentų tvarkymą, darbą su vadovėliais ir kt. Viešojoje bibliotekoje šiuos darbus atlieka atskiri darbuotojai, o filialai išvis kai kurių funkcijų neatlieka. Be to, aptarnavimas taip pat daug problematiškesnis. –Ar daug vaikų užsuka į biblioteką? –Daug, tikrai dėl lankytojų skaičiaus nesiskundžiame. Tik kiek tie apsilankymai prasmingi!? Įdomu būtų atlikti tyrimą. Tačiau dažniausiai vaikai pasiima knygas į namus, skaito periodiką, naudojasi internetu. –Ar leidžiate nusirašinėti namų darbus? –Kai pastebime, neleidžiame. –Ar dažnai kyla problemų dėl mokinių drausmės? –Gaila, bet dažnai. Pagrindinė problema – triukšmas. –Kokios bausmės neatnešusiems knygos laiku? –Delspinigių neimame, nors tai daryti leidžia bibliotekų įstatymas. Stengiamės išaiškinti, kokią žalą jie padaro kitiems vaikams, laikydami knygas namuose. –Ar daug tokių, kurie pamiršta atnešti pasiskolintas knygas? –Ne taip jau daug, bent du kartus per metus mes pačios primename, kad laikas grąžinti pasiimtas knygas. –O ar pati mėgstate skaityti? –Skaityti tikrai mėgstu. Jeigu nemėgčiau, manau, nedirbčiau tokio darbo. –Kokių įdomių įvykių yra nutikę bibliotekoje? –Įdomiausias įvykis nutiko su durim. Kai dar buvo senos durys, vieną pertrauką jos ėmė ir užstrigo. Bibliotekoje buvo keletas mokytojų ir gana daug mokinių, o durys niekaip neatsidarė. Teko skambinti pavaduotojai, kuri nuėjo pakviesti darbininkų. Taip mokytojai ir mokiniai pavėlavo į pamoką apie 15-20 minučių. –Ar jums patinka šis darbas? –Patinka, tačiau norėčiau daugiau padaryti. Dėl patalpų stygiaus kai kurios funkcijos atliekamos nepilnai. Bet dirbu su viltim... –Kada vyks knygų paroda? –Jos vyksta kiekvieną mėnesį. Šiuo metu – „Naujų knygų parodėlė“, „Romualdui Granauskui – 70“. –Ačiū. Sėkmės Jums! Juozas, 2g c Gailės Juknytės (1gc) nuotrauka

Mokykimės... mokytis! Kaip sumažinti egzaminų stresą Ruošdamiesi egzaminui ar kontroliniam darbui turėtume nusistatyti, ką reikia išmokti pirmiausia, ir nenukrypti nuo numatyto veiksmų plano. Ruošimuisi reiktų skirti pakankamai laiko, ir daugiau, nei atrodo, kad prireiks (palikti laiko nenumatytiems dalykams). Jei jaučiame, kad mokantis kyla nerimas, galime: •2–5 min. giliai pakvėpuoti; •įtempti ir atpalaiduoti skirtingas raumenų grupes; •kelias minutes skirti aplinkai stebėti. Pasirinkime vaizdinių, kurie ramina, nuteikia pozityviai; •pabandyti apibūdinti nerimą. Susitelkti ties nerimo jausmu ir įvertinti, kokius jausmus jis sukelia – ar jis didelis, kurioje kūno dalyje susikaupęs, kokia jo spalva, forma; •naudoti teigiamą Aš kalbą, galvoti apie teigiamus atsakymus kaip atsaką į negatyvias mintis (pvz., užuot sakius „Man nepasiseks“ sakyti „Man pavyks. Tiesiog man reikia šiokios tokios pagalbos“). Prieš egzaminą patariama: •skirti pakankamai laiko atvykti į mokymosi įstaigą, vengti asmenų, kurie nervinasi, kelia stresą, aiškina, kad nieko nemoka, užduoda trikdančius klausimus; •vengti paskutinės minutės diskusijų. Kai kurie taip įsijaučia į savo emocinę būseną, kad nemoka per egzaminą parodyti to, ką mokėjo; •vengti diskusijų po egzamino. Kadangi rezultatai dar neaiškūs, bereikalingos diskusijos tik padidins nerimą, privers jaustis nesėkmingai pasiruošus, taigi bus sudėtinga ruoštis būsimiems atsiskaitymams; •prieš egzaminą išgerti vandens ir lengvai užkąsti; •gerai pailsėti. Mokiusis visą naktį negalima tikėtis, kad pavargęs organizmas atgamins tą informaciją, kurią paskubomis „sukišote“ į galvą; •egzamino išvakarėse geriausia programa – atsipalaidavimas, lengva pramoginė programa, kuri pakeltų nuotaiką (filmas), ir ankstyvas ėjimas miegoti. Per egzaminą: •pirma atsakyti į lengvesnius klausimus, o vėliau sugrįžti prie sunkesnių, jei lieka laiko; •kurį laiką pagalvoti apie tai, kaip bus gerai pasibaigus egzaminui. Pasvajoti apie paskatinimą, kuriuo save apdovanosite. Tai padidins motyvaciją ir sumažins įtampą; •naudoti pozityvius teiginius galvojant apie egzaminą (pvz., „tai tik testas“, „aš žinau informaciją“, „tai tik žinių patikrinimas. Nuo jo rezultatų nepriklausys, kaip kiti mane vertins“). Atsimink: tavo gyvenimas ne tik egzaminai. Nuviliantys rezultatai – dar ne pasaulio pabaiga, net jei taip dabar atrodo. Tu gali pabandyti juos perlaikyti, be to, bus dar daug galimybių parodyti, ką sugebi. Sėkmės!

6


Rašau, kai būnu geros nuotaikos. Tiesiog ateina toks laikas, kai norisi ką nors parašyti, ir tiek.

*

*

*

Išgirsk, ką tau sako tyla, Ką dainuoja išgirdus tavo balsą. Išmok iš tamsos nupiešti pasaulį, Pamatyk, kokias spalvas ji dovanoja. Paimk gabalėlį meilės ir pagamink sparnus, Pakilk su jais į žydrą dangų, Kur žvaigždės klaidžioja naktim, Kur tavo rojus visatos pakrašty! *

*

*

Vienumoj užrakinta– Nėra ką apkabinti. Sėdi susigūžus, Visai palūžus. Sapnų nebeturi, Užmigt nebegali. Širdis sudužus, Gyvenimas sugriuvęs.

*

*

*

Maloniausi prisiminimai, Linksmiausi vakarėliai Sudegs, sugrius, Bet ten dar rasiu jus. Šypsenos, veidai, Pamiršti jausmai. Įskaudinta artimiausių Amžinai kentėsiu.

*

*

*

Skausmas, verčiantis gyventi, Liepiantis įkvėpti, Paragauti kančios Lyg šypsenos saldžios, Verčiantis nekęsti vilties, Gėrio ir minties, Apie džiaugsmą kalbančios Mylinčios širdies. Vakarė Rutkauskaitė, 7a

Rašau, kai susikaupia per daug Tąnakt danguje švietė pilnatis. jausmų. Buvo ruduo. Medžiai stovėjo Rašau tam, nuogais veidais, o mums po kojomis kad juos tyliai čežėjo lapai. Motina padėjo išliečiau. delnus mums ant galvų ir švelniai glostė. Jos skruostais riedėjo ašaros, o drėgnuose veiduose atsispindėjo dangus. Aš neverkiau. Kažkas giliai širdyje mane tramdė, malšino mano jausmus. Pagaliau mama nuėmė rankas mums nuo galvų, atsiklaupė, kad matytų mūsų akis, ir tarė: –Nuo šiol jūs nebesat vaikai. Dabar turėsite pačios tvarkyti savo gyvenimą. Noriu pasakyti jums tik tiek – niekada nebūkit tokios, kaip aš. Būkit geresnės. Mama švelniai nusišypsojo. Tada kreipėsi į mane: –San, turiu vieną prašymą. Pažadėk, kad niekada nedažysi plaukų. Nustebusi pažiūrėjau į ją. –Kodėl? –Tu labai panaši į savo tėvą. Visapusiškai panaši. Jo plaukai taip pat buvo žali. Nejučiom prunkštelėjau, pagalvojusi, kaip turėtų atrodyti vyras žaliais plaukais, tačiau supratau mamą. Mano tėvas mirė prieš man gimstant. Motina septynerius metus viena augino dvi dukras, o dabar turi ir su jomis išsiskirti. –Pažadu,– ramiai tariau. –Tada eikit. Mama pabučiavo mums galvas ir apsisukusi patraukė namų link.

Atsisveikinimas

Motinos laiškas Įėjome į nedidelį, bet gražų kiemelį. Tvorą atstojo jau lapus numetę vaismedžiai, o kiemą puošė paskutinių rudenio gėlių žiedai. Pasibeldėme į duris. Jas atidarė jaunas, gal dvidešimties metų amžiaus vyras. –Labas vakaras,– pasisveikinome. –Mes ieškome pono Kijošio. –Tai aš,– atsakė vyras. Pažiūrėjau į jį kiek nustebusi. Niekada nebuvau mačiusi mūsų pusbrolio, bet nemaniau, kad jis toks jaunas. –O kas jūs tokios?– draugiškai paklausė vyras. –Aš Ina, čia San,– ramiai atsakė sesuo. Kijošis minutėlę stovėjo susimąstęs. –Ak taip, jūsų motina man rašė, prašė jus priimti,– jo veidas kažkodėl apsiniaukė. –Nežinau, ar jūsų mama būtų norėjusi, kad aš jums tai pasakočiau, bet, manau, jūs turite žinoti. Savo laiške ji prašė jus prižiūrėti ir mokyti. Ji rašė, kad tėvas būtų to norėjęs. Ir dar ji rašė,– Kijošis nutilo, giliai įkvėpė ir greitai išbėrė:– jog kai ji nebeturi vyro, o dabar ir dukrų, ji nebėra reikalinga šiame pasaulyje. Ji sakė, kad atliko savo pareigą ir dabar gali ramiai išeiti. Mano akys išsiplėtė, o širdis ėmė plakti kaip pašėlusi. Puikiai supratau, ką sakė Kijošis. Motinos nebėra. Nebėra amžiams. Saulė Paulikaitė, 7a

7


Naujas numeris – naujas kryžiažodis!

–Kas važiuos kasti bulvių, du žingsnius į priekį. Belieka tik džiaugtis, kad vos išleidus naują laikraščio numerį gausybė Išeina du kareiviai. jūsų atskuba su teisingais kryžiažodžio atsakymais. Tad ir vėl sveikiname –Likusieji eis pėsčiomis. burtų keliu paaiškėjusius laimėtojus, kuriems atitenka mūsų prizai: Smiltę Udrėnaitę (5 b ), Aureliją Musteikaitę (5 d ), Gintarę Tumaitę (6b ), Dianą Butkutę (6 b ), Pauliną Dambrauskaitę (6 c).

Vakar vakare atsiguliau į lovą ir žiūrėjau į gražias žvaigždes, mėnulį... Tada aš pagalvojau: „Kur, po Nenusiminkite, jei likote be prizų. Jums – naujas kryžiažodis. Teisingus velnių, yra mano stogas?” atsakymus neškite į 405 kab.

1. Augalų, žmogaus ir gyvūnų pažinimo pamoka. 2. Popierėlis laiškui įdėti. 3. Mėnuo medžio pavadinimu. 4. Vieta, kur laikomi ką tik sumalti grūdai. 5. Ilgiausia Lietuvos upė. 6. Laikraštis „Kauno .....“. 7. Populiariausias styginis instrumentas. 8. Skaudžiai geliantis ir kraują siurbiantis vabzdys.

Kabo du šikšnosparniai, kaip visuomet, žemyn galva. Vienas klausia: –Kokia buvo tavo juodžiausia diena gyvenime? Antrasis atsako: –Tai ta diena, kai buvo paleidę vidurius.

1.

Sėdi asmuo apsirūkęs namuose. Kažkas skambina į duris. Asmuo: –Kas ten? Balsas anapus durų: –Aš! Asmuo pasipiktinęs: –Kaip tai aš? Nesąmonė kažkokia...

2. 3. 4. 5. 6.

7.

Ant baikerio striukės: „Jeigu skaitai šį užrašą, vadinasi, mergina jau nukrito.”

8.

__________________________

Ateina studentas pas daktarą: –Daktare, man prieš 5 metus ausyje 10 centų užstrigo. *Kiaulei pasižiūrėti į dangų nėra jokių fizinių galimybių. –O kodėl tik dabar atėjot? *Leonardo da Vinči galėjo viena ranka rašyti, o kita tuo pačiu metu –Iki šiol neprireikė.

Ar žinojai, kad ..?

tapyti.

*Fiziškai yra neįmanoma nusičiaudėti atsimerkus. *Liežuviu negalite paliesti savo alkūnės. *Kosmose astronautai negali verkti, nes nėra gravitacijos. Taigi ašaros negali bėgti. *Jūs sudeginate daugiau kalorijų miegodami, negu žiūrėdami televizorių. *Iki 1800 m. nebuvo batų kairiajai ir dešiniajai kojai. *Dauguma dramblių sveria mažiau negu mėlynojo banginio liežuvis. *13 proc. amerikiečių iš tiesų tiki, kad dalis mėnulio yra iš sūrio.

Vaikystėje aš labai džiaugdavausi, kai per gimimo dieną kas nors padovanodavo būgną. Neseniai man sukako 70, ir aš sau galvoju: „O kam man tiek būgnų?“ Puslapį parengė Gailė Juknytė, 1g c

8 Laikraštį leidžia Jaunųjų žurnalistų būrelis

2009 balandis  

2009 balandis