Page 1

Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija

2007m. vasaris, Nr.5

Meilė – tai saulėtekis, vidurdienis, ilgasis ir kaitrus, ir vakaras, stebuklingas, tylus, o ją pagimdė ilgesys. Meilė – tai akimirka, švystelėjanti visų pasaulių ir žvaigždžių visatos spindėjimą. Meilė – tai grynojo aukso tiltas per gyvenimo upę, kuri skiria „gėrio ir blogio“ krantus. Meilė – tai stiprūs, balti sparnai. Meilė – tai senas pušų miškas kaitrią dieną, tai poilsis jame, miegui ošia pušys. Meilė – tai vieškelis į saulę, grįstas aštriais deimantais, kuriuo turi eiti basas. M. K. Čiurlionis

Neringos Petrauskaitės (2ga) piešinys


kone dvigubai didesnis nei Vakaruose, tai mokiniams nelieka laiko „savam“ gyvenimui, o ne vien Kokie rūpesčiai, susiję su namų darbų ruošimui. Be to, čia mokyklos kasdienybe, Jus nuolat beveik išvis nėra praktikos, t.y. vien kamuoja, neduoda Jums teorija, kuri, patikėkit, labai greit ramybės? pamirštama.

Galvos skausmas

Mokyklos Banelienę:

budėtoją

B.

Rūpesčiai? Tokių didelių lyg ir nėra. Jaunimas yra jaunimas – daug energijos, entuziazmo. Ypač pasireiškia ruošiant įvairius renginius. O šiaip (kas susiję su galvos skausmu) tai mokinių bėgimas iš pamokų, žinoma, kai kurių mokinių. Na, ir labai skaudu matyti, kada laužomas, gadinamas mokyklos inventorius. Žinoma, labai opi problema mokinių rūkymas, kada yra bejėgė mokyklos valdžia ką nors padaryti, sudrausminti. Bet čia aktuali problema visose mokyklose. D. Lingaitytę, moksleivę:

2ga

klasės

Turbūt mano nuomonė sutaps su daugelio mokinių nuomone – nepatinka mokytojų subjektyvumas, jų nekvalifikacija ir nuotaikų kaita. Tai, manau, pagrindinė „galvos skausmų“ priežastis. Aš manau, kad kiekvienas turi dirbti pagal savo svajonių profesiją, tai kam gadinti sau ir kitiems nuotaiką kiekvieną dieną nenorom einant į mokyklą ir neva mokyti mokinius. Be to, tikrai ne visi gali tokį darbą dirbti, nes reikia labai daug kantrybės ir dar daugiau kvalifikacijos. Nepatinka mokytojų „nusistatymai“: „Va, šis mokinys yra labai geras, o šis nieko nepasieks“. Jie visiškai nepažįsta mokinių, nesidomi jų poreikiais, o sprendžia tik iš to, kaip mokiniai elgiasi per pamokas. Mokiniai mėgsta nuolat vartoti žodžius: „Ji mane sodina“, nes iš tikrųjų mokytojai retai kada mokinį vertina objektyviai. Mokyklose ne tik mokytojai yra „bėda“, pavyzdžiui, Lietuvoje mokiniams mokymosi krūvis yra

Pasirodo, jog toks skaudus dalykas kaip pavyzdinis pamokų lankymas skaudus toli gražu ne visiems. Štai pradinukai nepraleido NĖ VIENOS pamokos be pateisinimo (nesugadintas jaunimas). Iš jų geriausiai lankė 4b klasė. Taip pat tarp labiausiai nusipelniusių galima c a d Technologijų mokytoją G. įvardyti ir 5 , 6 ir 6 klases. Apie tai, ar pasikeitė bendr i Klimašauską: mokinių rezultatai, direktoriaus Nemažai daliai mokinių jaučiamas pavaduotojos teigė, jog padėtis pagarbos, pagalbos, taikaus ir kultūringo bendradarbiavimo pradinėse klasėse žymiai nekito, trūkumas. Taip pat didelis triukšmas tačiau tarp vyresniųjų atsirado daugiau pirmūnų ir netgi nepažangių pertraukų ir pamokų metu. mokinių. Galime pradžiuginti 2gc (auklėtoja V. Staškevičienė) ir 8b (G. Lialienė) klases, kurios yra realios pretendentės į prizą už geriausią budėjimą – kelionę. Susumavus visus rezultatus galima tvirtinti, jog pasidžiaugti tikrai yra kuo. Ir toliau džiuginkite save, Nors, rodos, dar ne per seniausiai artimuosius ir gimnaziją gerais pilni optimizmo ir entuziazmo pasiekimais ir aktyvumu! pradėjome naujuosius mokslo metus, O gal kai kam atrodo, jog labai dažnas kartais jau paskaičiuoja, gerai mokytis yra be galo sunku? kiekgi mėnesių dar liko mokytis. Tai Išklausykime vieno pirmūno ypač paryškėjo tuomet, kai po nuomonės. Pakalbinome 6a klasės paskutiniųjų triūso savaičių pagaliau mokinį Deividą Kučinską: užbaigėme PIRMĄJĮ PUSMETĮ (dar ne laikas džiaugtis)! Taigi kokius –Ar lengva buvo išlaikyti gerus rezultatus pavyko „išspausti“ šįkart? rezultatus? Iš 1–4 klasių daugiausia pirmūnų –Na, šiaip tai nėra sunku, bet reikia suskaičiuota 1a klasėje (jauniausieji per pamokas susikaupti, o tai pasiryžę labiausiai). Po 5 pirmūnus nelengva (kam šiais laikais pasidalijo 1b , 3b ir 4b klasės. Iš 6–8 lengva...). klasių pirmieji, daugiausia pirmūnų –Kas skatina gerai mokytis? turintys – 6c klasė (7 pirmūnai). Nuo jų nedaug atsilieka 6 pirmūnus –Gerai mokytis skatina mama, kur i turinti 6a ir 5 pirmūnus turinti 8a savo laiku buvo pirmūnė visas 12 klasės. Sveikiname! klasių.

Pasirodo, mokykloje reikia... mokytis 

–Ar daug laisvalaikio tenka paaukoti mokslams? –Laisvalaikio beveik neturiu, nes lankau muzikos mokyklą, į kurią tenka važinėti beveik kiekvieną dieną. Dažniausiai viską stengiuosi suprasti pamokoje, kartais namų darbus spėju atlikti per pamoką. Atrodo taip paprasta... O jums? Sėkmės visiems II pusmetį! Puslapį parengė Ieva Bielinskytė, 2ga

2


Dalyvaujam, varžomės, laimim!

1g–4g klasių a

1g 3g c

I vieta II v ieta

Valius Fo minas Dovilė Jurkevičiūtė Raimonda Baltrušaitytė Asta Mauzaitė

kuriame ir Milda Vibrantytė, ir Valius Fominas laimėjo III vietą.

Kauno raj. Moksleivių žaidynių Sausio mėnuo išties nepašykštėjo 3g c II v ieta šaškių varžybose iškovota I vieta. įvairių konkursų, olimpiadų, Komanda: b III vieta varžybų, kur atsiskleidė kartais visai 4g S. Urba 4g b netikėti, o kartais L. Vaštakas 4g b Beje, jau vyko ir Kauno raj. „nuolatiniai“ talentai. Sveikiname V. Rimkus 4g c skaitymo konkursas, nugalėtojus, linkime nenusiminti meninio Ž. Butkutė 4g b kitiems dalyviams – galbūt kitąmet čia puikuosis ir jūsų pavardės.

„Visažinio“ konkursas

Jaunųjų fizikų olimpiados I turo rezultatai 1g kl.

I vieta

2g kl. 3g kl.

I vieta I vieta II v ieta I vieta II v ieta

4g kl.

Jovilė Makutėnaitė Rūta Zin kevičiūtė Artūras Savickas Edgaras Varan ka Linas Vaštakas Gediminas Kabišius

Biologų olimpiados rezultatai 8c 8d 8d 1g a

I vieta II v ieta III vieta I vieta

1g a

II v ieta

1g c

III vieta

2g a

I vieta

2g c

II v ieta

2g c 3g b 3g c 3g a

III vieta I vieta II v ieta III vieta

4g a

I vieta

4g a 4g a

II v ieta III vieta

Justė Kuklerytė Julita Ju kštaitė Rytė Poškutė Vida Venskūnaitė Jovilė Makutėnaitė Kristina Margevičiūtė Inga Baranauskaitė Andrius Andziulevičius Emilis Binokas Rasa Palaimaitė Milda Varat iejūtė Eugenijus Ulachovičius Aurelija Judita Abraitytė Ieva Šiaudikytė Eg lė Vaitkutė

Meninio skaitymo konkurso nugalėtojai: 5–8 klasių a

5 5a

I vieta II v ieta

7a 7c 8d

II v ieta III vieta III vieta

Milda Vib rantytė Dau mantas Pinkus Rūta Šlapikaitė Lina Dap kutė Justina Tarvydaitė

Keletą „visažinių“ pavyko „pagauti“ mokyklos bibliotekoje

Sausio 25-tą dieną 52 penktų–aštuntų klasių moksleiviai bandė išsiaiškinti, kas iš jų daugiausiai žino. Konkursas vyko per septintą pamoką, fizikos ir dailės kabinetuose. Visi mokiniai sprendė kryžiažodį, atsakinėjo į bendro išsilavinimo ir mokomųjų dalykų klausimus. Į apdovanojimų ceremoniją (vasario 5d.) aktų salėje buvo pakviesti visi dalyviai. Deja, atėjo toli gražu ne visi. Vieni galbūt nusivylė savo rezultatais, kiti – konkursu, o kitiems galbūt buvo per sunku pasidžiaugti kitų sėkme. Nugalėtojais tapo šie moksleiviai: 5d klasė 5c klasė 5a klasė 6a klasė 6b klasė 6b klasė 7d klasė 7c klasė 7b klasė 8b klasė 8a klasė 8d klasė

Motiejus Kamparavičius Justina Viršilaitė Gustė Beržanskaitė Deiv idas Kučinskas Austėja Putrimaitė Gabrielė Tamu lytė Ignas Rimkus Sig itas Mikutis Kristina Urmaitė Vaiva Lialytė Jonas Žemaitait is Rytė Poškutė

(I v ieta) (II vieta) (III vieta) (I v ieta) (II vieta) (III vieta) (I v ieta) (II vieta) (III vieta) (I v ieta) (II vieta) (III vieta)

Sveikiname! Jūs tikri šaunuoliai! Renginio organizatoriai – mokinių laisvalaikio centras ir mokinių taryba. Užduotis vertino Andrius Žičkevičius, Simona Danikauskaitė, Rūta Vladičkaitė ir Asta Butkutė. Vytenis Radžiūnas, 2g a Ingos Basevičiūtės (2gb ) nuotrauka

3


„Tikrai nedaryčiau to, kas man kelia baimę“

automobiliais, tad tikrai bus labai sunku!

Ko gero, visoje Europoje gerai žinomas lenktynininkas Jonas –Kokie didžiausi Tavo GELŽINIS (4g b ) mūsų gimnazijoje nėra jau toks garsus. Norėdami laimėjimai? daugiau apie jį sužinoti, skaitykite interviu ir patys įsitikinsite. –Jų labai daug, vieni iš paskutiniųjų ir svarbiausių yra šie: laimėta pernai I vieta 1003 km varžybose, taip pat „Volkswagen Castrol“ taurėje užimta II vieta. Jei iš kartingų, tai 10 vieta „Rok World Cup“. –Kokiose šalyse esi buvęs? –Beveik visoje Europoje. Praėjusį sezoną daugiausia laiko teko praleisti Lenkijoje, ateinantį – Švedijoje. –Ką planuoji studijuoti? –Dar tiksliai nežinau. –O gal visą gyvenimą susiesi su automobiliais? –Laikas parodys. –Kelerių metų pirmą kartą –Ar Tavo gyvenime pirmąją vietą –Ar mėgsti su draugais atsisėdai prie vairo? užima lenktyniavimas? „pabaliavoti“? –Mhmmm... Prie kartingo 7 –Žinoma. ... (Matyt, užsisvajojo ir pamiršo metų, o prie mašinos truputį vėliau. atsakyti į šį klausimą). –Turi panelę? –Ar nebuvo baisu? –Kas dedasi Tavo galvoje, kai –Ne, neturiu. –Tikrai nedaryčiau to, kas man stiprus priešininkas Tave aplenkia? –Palinkėk ko nors sau ir kitiems. kelia baimę. –Pradedu galvoti, kaip jį aplenkti. –Sėkmingų Kiaulės metų ir patys –Žinovai teigia, kad sportininkai nebūkit kiaulės. labai prietaringi. O tu ar esi prietaringas? Turi kokių nors ritualų, kuriuos atlieki prieš Ak, kaip įdomu apie naują varžybas? talentą viską sužinoti pirmai. Bet –Šiaip aš visada pirmiausiai tokią galimybę suteiksiu ir Jums aunuosi dešinįjį batą, nors tai ne (specialiai panelėms). Atkreipkit dėmesį į priešpaskutinį klausimą. visada padeda. Nesnauskit – Jis vis dar vienišas!  –Kurios firmos automobiliai Tau –Žinau, kad esi lenktynininkas. labiausiai patinka? Kokio tipo? –Tiksliai negalėčiau pasakyti, bet –O kokie tipai būna??? jei reikėtų rinktis važinėjimui gatvėse, (Na, kadangi aš tokioje veikloje tai rinkčiausi saugų ir taupų. neturiu nė menkiausios patirties –Kokios svarbiausios varžybos  (čia aišku kaip dieną), tai Tavęs laukia artimiausiu metu? nežinau, ar teisingai pasakiau, klausdama „tipo“. Gal reikėjo –Ateinantis sezonas bus išties labai sakyti rūšies ar dar ko nors? Aš sunkus. Naujas, labai greitas tai žinau, kad yra žiedinės „Porsche“ automobilis, naujos trasos lenktynės (kuriose Tu dalyvauji), bei stiprūs konkurentai, kurių bus krosas, ralis, dragas, bulių tikrai daug. Visi lenktynininkai Kristina Bartaškaitė, 2ga kautynės, ralis-krosas). dalyvaus su identiškais „Porsche“ Nuotraukos iš asmeninio albumo

4


Su Šv. Valentino diena norėčiau pasveikinti kelias mielas ir linksmas mergaites: Karoliną Vilkevičiūtę (1gc), Editą Vilkevičiūtę (4gb ), Dainorą (1gd ), Brigitą Petraitytę (8d ). Norėčiau palinkėti šią laimingą ir pilną meilės dieną būti tokiomis mylinčiomis ir laimingomis, kokios esate dabar. Nesikeiskite, būkite tokios žavios ir patrakusios mergytės! 

Mylėkite vieni kitus ir būsite mylimi. Ieškokit savojo žmogaus, o jį atradę stipriai apkabinkite ir nepaleiskite. Kristina, 2g a

Meilės! Be galo daug meilės visiems, nes tik su ja gyvenimas gražus. Sveikinu visą 2gb klasę, ypač Gerdutę. Taip pat Eglę Kasnauskaitę iš 4gb ir visus kitus, kuriuos pažįstu – Ievą, Rūtą, Dovilę, Karolį, Jorį (2ga), Ievutę, Povilą (2gc), Lujaną ir Starelą  (iš 2gd ). Tik vieną kartą metuose yra ši Myliu, pa  Agnė, 2g b diena – vasario 14 – VALENTINO DIENA!!! Todėl sveikinu pirmiausia visas mūsų mokyklos įsimylėjėlių poreles. Linkiu, kad tas jausmas, tas nuostabus jausmas meilė, jų širdyse Sveikinu gražuolę iš 1ga klasės. išliktų ilgai ilgai. Taip pat sveikinu visus mokyklos mokinius ir linkiu, Šią laimingą meilės dienelę kad jei neatradote savo vienintelės (norėčiau pasveikinti visus šios io), kuo greičiau susirastumėte savo Linkiu kiekvienam surasti savo mokyklos žmogučius . širdies antrąją puselę! Juk dviese Norėčiau palinkėti visiems linksmiau gyventi negu vienam. Valentiną. Nesudaužykit niekam širdžių! neapsakomos laimės, didžiulės Mylėkite ir būkite mylimi! a meilės ir neišblėstančios šilumos tą Justina, 2g dieną.  Šią dienelę linkiu visiems būti ne vieniems, o su antra savo širdies Noriu pasveikinti savo pačią pusele.  O jei taip nėra, geriausią draugę Gretutę su Šv. neliūdėkite... Šv. Valentino dieną Valentino diena . Linkiu tau neverta liūdėti, dar ne viskas surasti savo svajonių Valentiną. Taip prarasta. pat sveikinu visą 2gb klasę su šia SU ŠV. VALENTINU ♥ gražia ir kupina meilės dienele. Inga, 2g b 2ga klasę su Šv. Valentino diena ir linkime įsimylėti. Rūta ir Ieva, 2g a

Sveikiname

Su Šv. Valentino diena sveikinu brangiausius, ir Sveikinu Simoną Banaitytę iš 2g . fainiausius žmones,geriausius ypač Agnutę , Slaptas gerbėjas taip pat Justą, Dovilę (2gb ), Rūtą, Ievą, Karolį, Jorį, Dovilę (2ga), Povilą, Ievutę Pukelevičiūtę (2gc), Gerdą, Laimą iš 2gd . Linkiu jums, Sveikinu 2ga klasės mergaites su aišku, daug MEILĖS, mylėkite ir būkite mylimi! Šv. Valentino diena. Gerda, 2gb Audrius a

Sveikinu

visus gimnazijos žmogeliukus su Šv. Valentino diena.

Mildutę iš 8a su Šv. Valentino diena, linkiu MEILĖS, džiaugsmo tarp berniukų ir po bučkį nuo visų . Taip pat sveikinu dvi mergaičiukes: Ievutėlę ir Indrutę (iš 2gc) su MEILĖS DIENA. Žinokite, panelės, kad MEILĖ aukso perlas, žinokite, kad MEILĖ paslaptis, žmogus be meilės aklas vergas, o ir gyvenimas tartum naktis. Sveikinu 2gb klasę su Šv. b Yra žmogus, kuris beprotiškai Sveikinu Ingą B. iš 2g klasės su Valentino diena  MYLĖKIT kitus tave myli! Pabandyk atspėti, kas?  Šv. Valentino diena. ir būsit mylimi.  Geriausia draugė Vaidotui, 4g c Dovilė, 2g b

Sveikinu

5


Ne vienam iš mūsų žodis „šventė“ reiškia nuo įvairiausių valgių lūžtantį stalą, gal dar šiek tiek muzikos ir ... plepėjimą apie šį bei tą. Tačiau 1ga klasės mokinės Ana, Erika, Radvilė ir Gerda, per technologijų pamokas (mokytoja L. Česnauskienė) pristačiusios įdomų projektą ir surengusios išties puikią gimtadienio šventę pradinukams, įrodė, kad švęsti – tai ne tik sėdėti prie spalvingo šventinio stalo. Technologijų kabinete tuomet skambėjo vaikiškas juokas, tvyrojo pakili nuotaika ir nė vienas nenuobodžiavo. Jei ir jūs norėtumėte surengti tokią nepakartojamą ir neužmirštamą šventę (juolab kad artėja širdutėmis išbučiuota Šv. Valentino diena), pasinaudokite merginų pasiūlymais. Inga Baranauskaitė, 2g a Riestainėlius išmirkykite piene. Šventiniam vakarėliui Varškę sudėkite į dubenėlį, įmuškite kiaušinį, suberkite cukrų, cinamoną Vaišės (galima įberti aguonų), viską gerai išmaišykite. Į skardą sudėkite Salotos su laukiniais ryžiais išmirkytus riestainius, į jų vidų 1 – 2 pomidorai, 1 avokadas, 1 pridėkite paruoštos varškės. Kepkite apelsinas, 0,5 stiklinės virtų juodų orkaitėje 10-15 min. Iškepusius ryžių. Padažui: 1 šaukštas tarkuoto riestainius sudėkite į lėkštę, obuolio, 1 šaukštas tarkuoto papuoškite šaldytomis uogomis. svogūno, 1 šaukštas majonezo, 1 Kokteilis „Skanutis“ šaukštas grietinėlės, 1 šaukštas obuolių acto, truputis druskos, 1 stiklinė pieno, 1 stiklinė sulčių pipirų, susmulkintų petražolių. (vynuogių, obuolių, bananų), 100 g Nuluptą ir supjaustytą plonomis grietininių arba pieniškų ledų, 2 skiltelėmis apelsiną ir avokadą šaukštai tarkuoto šokolado. išdėliokite lėkštėje. Susmulkintą Pieną išplakite su sultimis ir pomidorą ir virtus ryžius ledais. Išplaktą kokteilį supilkite į sumaišykite su paruoštu padažu ir stiklinaites, jo paviršių apibarstykite sudėkite kalneliu lėkštės viduryje. tarkuotu šokoladu.

Sumuštiniai „Mozaika“

Ledų ir vaisių desertas

10 riekelių skrebučių duonos, 150 g rūkyto kumpio arba virtos dešros, 100 g fermentinio sūrio, 2 marinuoti agurkėliai, raudona paprika, 2 kiaušiniai, 75 g sviesto, kelios petražolių šakelės. Duonos riekeles užtepkite sviestu. Kumpį ar dešrą, papriką, agurkus ir petražoles smulkiai supjaustykite, sūrį sutarkuokite. Kiaušinius išplakite plaktuvu, sumaišykite su kumpio, sūrio ir paprikos gabaliukais. Šia mase aptepkite sumuštinius ir šaukite į vidutinio karštumo orkaitę. Kepkite 10 min. Puoškite petražolių lapeliais ir skanaukite karštus.

200 g ledų, 2 bananai, vynuogių kekė, 3 mandarinai, 3 obuoliai, 2 šaukšteliai cukraus pudros, 100 g 35 % riebumo grietinėlės. Į ledainę sudėkite ledus, supjaustytus vaisius, mikseriu išplakite su cukraus pudra, papuoškite vaisiais.

„Judantis“ tortas

2-3 pakeliai žėlė, 1 l grietinės, 12 pakeliai želatinos, 1 stiklinė cukraus ir sodos nugesinimui. Visus žėlė pakelius išvirkite, supilkite į atskirus indus ir palikite, kol sustings. Jau sustingusią žėlė pjaustykite induose gabalėliais ir suberkite į bendrą, patartina didesnį, Įdaryti riestainiai puodą. Želatiną užpilkite drungnu 20 riestainėlių, 1 pakelis varškės, virintu vandeniu, galite truputį 2 šaukštai cukraus, 1 šaukštelis pakaitinti, kad ji išsilydytų. cinamono, 1 kiaušinis, 0,5 l pieno, Į puodą pilkite visą grietinę, šaldytų uogų (vyšnių, braškių). sumaišykite su cukrumi ir nugesinta

soda. Tada į paruoštą grietinės užpilą pilkite ištirpintą želatiną, truputį pamaišykite ir visą šią masę pilkite ant jau supjaustytų žėlė gabaliukų. Užpilą paskirstykite, kad pasiektų dugną. Statykite tortuką į šaldytuvą ir palikite visai nakčiai sustingti. Tikrai nesunkiai paruošiamas ir labai skanus. Dar galima papuošti, tačiau jį savaime puošia įvairiaspalviai žėlė gabaliukai.

Žaidimai Suvalgyk obuolį Obuoliai sukabinami ant siūlų. Žaidėjai turi suvalgyti obuolius, nepaliesdami jų rankomis. Laimi tas, kuris suvalgo obuolį greičiausiai.

Muzikinės kėdės Žaidėjai: 6–40 Priemonės: viena kėde mažiau nei žaidėjų skaičius, muzika. Pasiruošimas: išrikiuokite kėdes, kas antrą apsukite nugarėle į priekį. Šis žaidimas senas ir visiems gerai žinomas, tačiau jis vis dar vienas geriausių pobūvių žaidimų. Be to, yra nuostabių „Muzikos kėdžių“ variantų. Pradėkime nuo pagrindinio žaidimo. Kai pradeda groti muzika, visi žaidėjai vaikšto vorele aplink kėdes. Staiga muzika nutyla. Kyla grumtynės dėl kėdžių. Vienas žaidėjas lieka be kėdės ir iškrenta iš žaidimo. Jam iš paskos nunešama viena kėdė, todėl visą laiką žaidėjų yra daugiau nei kėdžių. Vėl pradeda groti muzika. Žaidėjai vėl vaikšto ratu, kol nutyla muzika. Visi stengiasi atsisėsti. Nukelta į 7 puslapį

6


Kuriame per pamoką Lietuva Narsiai nešė knygas Mūs kaimynai! Jie įkvėpė mums viltį, Kad Lietuva dar gyvuos! Mūsų kaimo žmonės – Tai tikri didvyriai, Šauniai jie kariavo savo kalavijais. Atkakliai vis grūmės Su Muravjovo būriais. Buvo jie atkaklūs ir išdidūs, Nepabūgo caro, jo valdžios, Nes jie siekė vieno tikslo – Laisvės Lietuvos! Lina Kardaševičiūtė, 6d .............................................

S. Daukantas Štai Simonas Daukantas – Istorikas puikus, Parašė jis Lietuvos metriką Ir knygelių šimtus. Štai Simonas Daukantas Susirgo staiga, Išėjo iš darbo Ir į pensiją. Liga pasunkėjo, Ir jis mirė, deja. Jo ilgis lig šiolei Visa Lietuva. Lina Šernaitė, 6 d .............................................

... Neša, neša knygnešiai knygas, Bet ne šiaip sau kokias. Daraktoriai jas ima Ir vaikus mokina.

samanomis, negailestingai plėšė iš pailsusių sparnų žalias plunksnas. Jas pagavęs vėjas supo žemyn, niekada nedovanodamas žemei. Sparnuotieji guldė savas galvas puriuose debesyse, klojo širdis paskutine saulės atiduota šiluma. Jūros purslai skandino jų gintaru virtusį prakaitą, vis gilėjanti tamsa gėrė ošimą desperatiškos vilties ir nerimastingo ilgesio. Pušys gracingai lenkėsi atsisveikinimo reveransu. Lyg paskutiniai paukščių gyvybės syvai iš debesų krito pieno lašai, trupėdami į baltas smėlio dulkes. Pagautos sūkurio, jos šoko ratus banguojančiose kopose, nakčiai uždengdamos lieknus smilgų liemenis. Svetimi horizonto takai tapo amžinais namais. Niekieno gyslomis nebepulsavo žalias kraujas. Aušo. Vangiai kildama saulė tirpdė stingdančią vėsą. Inga Kiškytė, 3g c ............................................. Atkelta iš 6 puslapio

Šventiniam vakarėliui Likęs be kėdės žaidėjas išeina iš žaidimo. Į šalį nunešama dar viena kėdė. Taip tęsiasi, kol lieka tik du žaidėjai, sukantys ratu aplink vienintelę kėdę. Artėja lemiamas momentas. Laimi žaidėjas, kuriam pavyksta atsisėsti, kai muzika nutyla.

„Užnuodytos“ pagalvėlės

Žaidėjai: 10–12 Priemonės: pagalvėlės. Pasiruošimas: sukraukite Žandaras ateina – pagalvėles maždaug 2 m spinduliu. Visi išeina, Susiėmę rankomis žaidėjai stovi Slepia knygeles, ratu aplink pagalvėles. Žaidimo Atidaro dureles. užduotis – nustumti ar nutempti Darius Bagdonavičius, 6d kitus žaidėjus ant ............................................. „užnuodytų“ pagalvėlių, o pačiam jų išvengti. Kai žaidėjas paliečia, ... užmina ar nukrenta ant Vakarėjo. Palengva į jūrą skendo „užnuodytų“ pagalvėlių, jis iškrenta raudona saulė. iš žaidimo. Žaidėjų vis mažėja, todėl Pametę namus, ieškodami kitų, gali prireikti pakelti kelias klaidžiojo paukščiai. Nudažę kūnus pagalvėles ir sumažinti ratą.

Skelbimai Gimnazijos administracija praneša, kad vasario mėn. vyks šie renginiai: 1d. – „Sumaniųjų išradingųjų klubas“. Rajoninė pradinių klasių mokinių šventė, konkursas. 3d. – profesinės karjeros diena. Aukštųjų mokyklų mugė „Kur studijuoti?“ 1-28d. – psichologinio saugumo jausmo tyrimas 3-8, 1g klasėse. 1-28d. – gimnazijos 5-6 klasių krepšinio varžybos. 1-28d. – prevenciniai smurto užsiėmimai 5-6 klasių mokiniams. 7d. – socialinių mokslų olimpiada. 9-28d. – tarpklasinės tinklinio varžybos. 9-28d. – tarpklasinės krepšinio varžybos 12d. – 1-2g klasių mokiniams paskaita „Administracinė atsakomybė“. 13d. – pradinių klasių mokinių išvyka į Kauno lėlių teatrą, spektaklis „Katės namai“. 13d. – Kauno statybininkų rengimo centro pristatymas 2g klasių mokiniams. 13d. – tarpklasinio keturkovio varžybos. 14d. – renginys pradinių klasių mokiniams, skirtas Lietuvos nepriklausomybės dienai „Lietuva – gintarinė mano ašara“. 14d. – Kauno vaikų mados teatro koncertas. 14d. – Valentino dienos šventė. 15d. – abiturientų šimtadienis. 16d. – gimnazijos bendruomenės šventė, skirta Vasario 16-ajai. 16d. – rajono mokinių žaidynių krepšinio pusfinalis. 19-28d. – paskaitos-pokalbiai su 3g klasių mokiniais profesijos pasirinkimo ir prekybos žmonėmis tema. 20d. – Užgavėnių šventė. 24d. – gimtosios kalbos olimpiada.

7


Man taip patinka tavo plaukai. Reikia dirbti ir gyventi taip, kad Netgi sriuboje. mus supantys augalai, gyvūnai ir laukite naujo ! žmonės būtų patenkinti.  Šį kartą buvote truputį aktyvesni, Mes esame ne vieninteliai gyviai tad praėjusiame numeryje skelbto šiame pasaulyje. Po vestuvių vyrai nustoja pirkti kryžiažodžio konkurso gėles ir pradeda pirkti daržoves. Kai dar nėjau į 7 klasę, jaučiausi nugalėtojus lėmė burtai. Jais tapo mažesnio rango nei dabar.  Ugnė Čingaitė, 5 c b Laikau save jau nebesubrendėle. Ugnė Kardelyje, 4 Idealų vyrą moterys įsivaizduoja Albinas Endziulis, 5 c skirtingai. Vienoms reikia Sveikiname ! Mes džiaugiamės  milijardieriaus, o kitoms pakanka ir Jūsų aktyvumu, o Jūs džiaukitės kuklaus milijonieriaus. prizais. –Tu šiandien atrodai nuostabiai, – P.S. Kryžiažodžio atsakymas –  sako vaikinas. PASAULIS. O kitame numeryje vėl –Tu tikriausiai visoms gražioms ieškokite konkurso. Ar nori su manim nuvykti į panelėms taip sakai, – atšauna Paryžių? Aš kaip tik po dešimties mergina. metų ruošiuosi ten važiuoti. –Ne, gražioms panelėms aš sakau kitaip. 

KONKURSAS baigėsi –

Mūs pirštukai rašė, rašė ... 



–Jūs labai blogai mokotės matematikos,– sako mokytoja. – S. Nėries eilėraštis „Per lūžtantį –Tu net matematiką myli labiau Manau, kad daugiau nei ledą“ moko nelipti ant ledo, nes gali negu mane, – suraukia nosį panelė. aštuoniasdešimt procentų jūsų į jį įlūžti. –Ne, kaip tu galėjai taip pagalvoti! neišspręs kontrolinio. – ima gintis vaikinas. Nors Jurga ir Girdvainis –Aštuoniasdešimt procentų?! Čia –Įrodyk! nuskendo, tačiau jų meilė niekada mūsų iš viso tiek nėra,– pasigirsta –Gerai, sakykim, kad A yra balsas iš klasės galo. neištirps. mylimų objektų aibė… Rašytojas viską stebi šuns akimis.   Nes tik mirusieji viską supranta ir atleidžia. Skelbimas mokyklos skelbimų Kalbasi du draugai. lentoje: „Mokiniai, prašau savo Žmogus kaip medis: jis ir uosis, ir –Kodėl tu nedraugauji su visureigius prie mokyklos statyti beržas, ir ąžuolas. Andželika? glausčiau, nes mokytojai nebeturi –Jos prastas skonis. Lyrinis subjektas mums pasakoja, kur pasistatyti dviračių. –Ir kaip tu tai supratai? ką išdarinėja su Vilnium. Direktorius.“ –Na, ji pareiškė, kad aš ne jos Jis (žiurkėnas) labai mėgsta skonio. atsitrenkti į narvelio groteles ir po to būna kaip prigėręs. Jei jį laikai Ar žinote, kad...  rankose, tai neišsisuksi nuo reketo. –Mieloji, o ką tu labiau norėtum Mūsų klasė kartais būna kaip gauti Valentino dienos proga: SMS kisielius – juokiasi be reikalo. ar MMS? Kartais įžeidimo nuospaudos išlieka.  Kai kurie žmonės ištisas dienas Įsimylėti – tai tas pats, kas vaikšto pikti, susiraukę arba visai be prisisioti į kelnes – visi mato, bet tik reakcijos. tu vienas jauti tą šilumą. Maironis lietuvių narsumą, didvyriškumą, meilę tėvynei  perteikia baisumu.

•Akvilėjo mieste stovi paminklas Venerai su plikai nuskusta galva. Kai šį miestą ilgam apsupo romėnų armija, visos moterys nusikirpo plaukus, kad vyrai galėtų nusipinti temples lankams ir katapultoms. •Žmogui šypsantis dirba 17 mimikos raumenų. •Bučiuodamasis per vieną minutę žmogus sudegina 26 kalorijas.

8 Laikraštį leidžia Jaunųjų žurnalistų būrelis

2007 vasaris  

2007 vasaris

2007 vasaris  

2007 vasaris

Advertisement