Page 1

Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija

Kibirkštėlė

2006m. lapkritis, Nr.2

Tokios netradicinio ugdymo dienos idėją pasiūlė ir mokiniams padėjo ja i pasirengti biologijos mokytojos Kale ndoriuje spalio 4 minima Lore ta Banaitie nė ir Irena kaip Pasaulinė gyvūnijos die na. Ta Gronskie nė. proga mūsų gimnazijoje įvairių klasių mokiniams ji tapo Ieva Bielinskytė, 2ga ne tradicinio ugdymo die na.

Gyvūnų diena

Klevai nebežali, Jų lapuose tyla. Lietaus lašai mažiRudens šlapia rauda. Ir žemė nebe ta, Ir danguje pilku. Kelių spalva blausia Aš rudenį einu. Po kojom šiugždesys, Jį sugeria migla. Lapus vėl ilgesys Dengiąs ruda spalva. Klevai nebežali, Širdis jau nebe ta. Mylėti dar gali, Tik meilė nebe ta. Raimonda Baltrušaitytė, 3g c

Reikia išmokti ... mokytis „Mokausi, mokausi, be t man vis tiek nieko ne išeina“,– skundžiasi penktokai, aštuntokai, net ir dvyliktokai. Ką jiems patartumėte? Mokytis dar daugiau? Tai ne taip jau paprasta, o dažnai papildomos „kalimo“ valandos irgi ne daug naudos duoda. Tai ką daryti? Nukelta į 6 puslapį

Spalio 4 d. vyko gyvūnų kaukių paroda – 5-8 klasių mokinia i ga lėjo pademonstruoti savo išradingumą jas kurdami. Spa lio 12 dieną aktų sa lėje buvo surengta mokinių naminių gyvūnėlių paroda , kuri sulaukė didelio susidomėjimo. Taip pat tądien buvo rodomas dokumentinis filmas „Migruojantys paukščia i“, 5-8 klasių mokiniai pristatė projektus apie gyvūnus liaudies mene ir tautosakoje.Renginio tikslas buvo prisiminti, įsigilinti, daugiau sužinoti apie gyvūnų gyvenimą, žmogaus santykius su gyvūna is. Daugelis mokinių renginiu liko patenkinti, ypač džiaugėsi tie , kurie už aktyvų dalyvavimą buvo apdovanoti diplomais.

P.S. Mokinių įspūdži ai apie šį renginį – 3 psl.

„Esu krepšinio fanatikas“

Gyvūnų kaukių konkursą laimėjo 5 a , 6 b ir 6 d, 7 b, 8b klasės. Gyvūnų paroda i „Mano augintinis“ gyvūnus atnešė šie mokiniai: 6 d – Justina Muščinskaitė , Agnė Ramanauskaitė, Kamilė Zarskaitė ; 8 c – Valdas Ve nckūnas; 7 b – Gintarė Marčiulionytė, Kristupas Stumbrys; 6 b – Ugnė Baltmiškytė, Austė ja Putrimaitė; 6 c – Laurynas Baltrėnas, Ieva Bublytė , Robe rta Poškaitė; 5 b – Vincentas Punys; 5 a – Tomas Alijevas.

nuotrauka iš asmenin io albumo

Vyresniųjų klasių moksle iviai tikrai pažįsta šį aukštaūgį vaikiną, o kitiems pristatome: tai Adas JUŠKEVIČIUS iš 4g b klasės. Kodė l jis atsidūrė „Mokyklos tale ntų“ puslapyje ? Skaitykite interviu ir sužinosite! Nukelta į 5 puslapį


Galvos skausmas Rūpesčiai, nerimas dėl įvairiausių dalykų nesvetimi kiekvienam: tiek jaunam, tiek senam, tiek mokiniui, tiek mokytojui. Kokie „galvos skausmai“ (susiję su mokyklos kasdienybe) kamuoja joje dirbančius bei besimokančius? 2g b klasės mokines Agnę ir Gerdą: Norint lankyti papildomus dalykus, modulius, sunku suderinti laiką. Taip pat lankantiems užsiėmimus mieste, kurie užima daug laiko, beveik nelieka laiko paruošti visus namų darbus bei pasiruošti atsiskaitymams. Zitą LAUŽIKAITĘ, Laisvalaikio centro vadovę: Ne tik aš, bet ir visa Laisvalaikio centro taryba sukame galvas, kaip nugalėti mūsų mokykloje įsigalėjusį abejingumą. Sunku mokinius įtraukti į įvairių renginių organizavimą, dalyvavimą juose. Tarybos nariai kalbasi su klasių seniūnais, organizuoja apklausas, kokių renginių mokiniai pageidautų. Didžiausia dalis apklaustųjų pareiškia, kad pripažįsta vienintelę pasilinksminimo formą – diskotekas. Kitokie renginiai neįdomūs, nes jiems reikia pasiruošti, įdėti darbo. Tokiems dalykams nesinori gaišti savo laiko. Gal kas žino stebuklingą receptą, kokiu būdu pažadinti iš „gilaus miego“ mūsų mokinius? Gimnazijos rūbininką Joną KVALITĄ: Per ankšta rūbinė, po pamokų būna daug spūsties. Deimantę MAČIULYTĘ, raštinės vedėją: Darbą labai trukdo nuolatiniai kopijavimo aparato gedimai. Dėl to kalčiausi juo besinaudojantys mokiniai arba mokytojai. Problemos sprendimas yra tik vienas: švelniau naudotis mokyklos inventoriumi. Klausinėjo Ieva Bielinskytė, 2g a

valgykloje, tačiau kainos – ne mūsų valioje. -Ar žadate atsižvelgti į moksleivių pageidavimus? -Šiuo reikalu rūpinasi mokinių taryba, kuri nuo spalio 17 d. pradėjo tyrimą. Jo tikslas – pateikiant anketas mokiniams, sužinoti jų pageidavimus dėl valgyklos meniu. Tikimės, jog visų bendromis pastangomis pavyks išspręsti valgyklos problemas ir visi galėsime valgyti sveiką, skanų ir įvairų maistą. Simona Banaitytė, 2g a Paskelbę praėjusiame numeryje Inga Baranauskaitė, 2g a apie naująjį skyrelį „Skundai“, sulaukėme ne tik mokinių, bet ir mokytojų kritiškų atsiliepimų apie mūsų gimnazijos valgyklą. Valgyklos darbuotojos stengiasi visada maistą mums patiekti laiku, patiekalai būna karšti ir gardūs. Nežinote, kas tai? Tai 95 Tačiau mokiniai ir mokytojai mokinių sąjunga, kurie skundžiasi atstovauja visų Lietuvos • nesikeičiančiu meniu, moksleivių interesams. LMP • nešvariais įrankiais, rinkimai vyksta kas dvejus metus, • menku pasirinkimu, Kauno rajono moksleiviams • nešviežiomis bandelėmis, skiriamos dvi vietos. • nedidelėmis porcijomis. Spalio 27 d. vyko rinkimai į Išklausę šių nuomonių, nusprendėme išsiaiškinti nusivylimų LMP. Buvo du turai. Pirmojo metu iš aštuonių kandidatų balsuojant priežastis. Pirmiausia nuskubėjome pas buvo išrinkti šeši, kurie pateko į valgyklos šeimininkę, tačiau antrąjį turą. Per antrąjį turą iš šešių pasikalbėti pavyko ne iš karto – ji kandidatų buvo išrinkti du, t.y. buvo užsiėmusi: gamino valgį, nugalėtojai. Jais tapo daugiausiai skaičiavo pinigus. Pagaliau ji rado balsų surinkęs Mindaugas Janužis laisvą minutę ir pasikalbėjo su (Karmėlavos Balio Buračo vid. mokyklos dešimtokas) ir mumis. Skirmantas Sinkevičius (Garliavos -Mokiniai skundėsi dėl kainų. Juozo Lukšos gimnazijos 1 klasės Kodėl jos smarkiai šoktelėjo? -Brangsta maisto produktai, mokinys). Kad ir kaip būtų gaila, mūsų darbuotojams atlyginimus reikia neatstovavo išmokėti tokius pačius, todėl gimnazijai niekas (neatsirado norinčių). Tai sukėlė patiekalų kainos taip pat kyla. didelę nuostabą Kauno rajono -Yra nemažai nepatenkintų savivaldybės administracijos nuolatiniu, nesikeičiančiu meniu. -Gaminame tik tai, kas išperkama, o kultūros, švietimo ir sporto skyriaus atsižvelgiame tik į tuos darbuotojams. Tikėkimės, kad po dvejų metų pageidavimus, kurių yra dauguma. atsiras ir mūsų gimnazijos mokinių, Paskui kreipėmės į direktorių: norinčių tapti LMP nariais. -Ar gimnazijos administracija gali Nebūkime tokie pasyvūs. įtakoti valgyklos darbą? Justė Ivanauskaitė, 3ga -Galime keisti meniu ir tvarką

NORIU VALGYTI!

Lietuvos mokinių parlamento rinkimai

2


Atkelta iš 1 puslapio

Gyvūnų

parodoje su savo augintiniais galėjo dalyvauti 5-12 klasių mokiniai. Buvo labai įdomu, nes galėjai pamatyti nematytų gyvūnų. Kai kurie mokiniai parašė gyvūno vardą ir truputėlį Gyvūnų paroda man labai patiko, informacijos apie jį. Kelios klasės nes labai įdomu pamatyti visokių parašė informacijos, nors gyvūno gyvūnėlių. Patiko mieli šuniukai, nebuvo. Apie varles, vilkus, lapes, pūkuoti kačiukai... Buvo daug meškas – ką tik sugalvojo. Per žiurkėnų, bet aš labiau domiuosi šventę mokiniai galėjo pamatyti ir šunimis ir katėmis. Nelabai mėgstu filmą apie paukščius. Šventę surengė peles. gamtos mokytojos, kai kurie kiti mokytojai ir patys mokiniai. Jomilė Kazlauskaitė, 5a Jovilė Grigaitytė, 5a

Gyvūnų diena

Laurynas Baltrėnas (6 C) Irenos Gronskienės nuotraukos

Mokytojų dienos įspūdžiai

Ievos Bublytės (6 C) augintinis

Gyvūnų paroda buvo labai įdomi, įspūdinga, „gyvūniška“... Gyvūnų įvairovė maža, bet labai graži: maži šuniukai, dideli šunys, katės, žiurkėnai. Mano bendraklasė buvo atsinešusi didelį didelį katiną, aš niekaip neįsivaizduoju, kaip jis toks didelis užaugintas, turbūt labai nupenėtas. Kita bendraklasė atsinešė mažą kačiuką, vos 3 mėnesių. Jis, atvirščiai negu didelis katinas, bijojo visų. Buvo bailus ir nenuspėjamas. Didelis katinas išdidžiai sėdėjo savo narve. Šuniukai lojo, katinai miauksėjo, žiurkėnai miegojo, triušiukai tupėjo ir nuobodžiavo... Niekaip nesuprantu, kaip šunys su katėmis, o katės su žiurkėnais nesusimušė. Gyvūnų paroda paliko daug įspūdžių tiek man, tiek kitiems! Darius Bagdonavičius, 6d

Gintarė Marčiulionytė (7B )

Dalyvavome

kaukių konkurse. Paruošėme pasirodymą. Šokome, skaitėme informaciją, kurią surinkome, vaidinome. Buvo įspūdinga! Man labai patiko! •••••

Ruošėmės net per visas pertraukas. Mes buvome boružėlės, pasiruošėme eilėraštį, šokį, šūkį ir surinkome informacijos. Labai jaudinomės, nes norėjome gerai pasirodyti. Kai pasirodėme, mums visi paplojo. Labai apsidžiaugėm. Mes laimėjom 1-ąją vietą. Buvo labai smagu!

Mokytojų diena, dvyliktokų akimis, yra ir rimtas darbas, ir ne. Vieni tikėjosi išbandyti save, pajusti mokytojų duoną, kiti norėjo bent trumpai atsipūsti nuo mokslų, praleisti dieną nekasdieniškai. Kai kurie mokiniai buvo sumanę atrodyti kuo panašesni į pavaduojamą mokytoją. Paklausus dvyliktokų, kaip jiems sekėsi tvarkytis su mokiniais, atsakymų buvo įvairių. Su mažiukais buvo lengva, nes, mokytojui griežčiau paliepus, jie paklūsta. Su vyresniais (6-8kl.) sudėtingiau. Jie kaprizingi, triukšmauja, ne visuomet klauso mokytojų. Su gimnazistais yra lengviausia. Mokytojai atlieka savo darbą, o mokinio laisva valia ar mokytis, ar ne. Tad iš tikrųjų, pasirodo, nėra taip paprasta su mokiniais – kantrybės reikia nemažai. Nors nė vienas kalbintas dvyliktokas neprisipažino ketinąs tapti mokytoju, bet galbūt „praktika“ per Mokytojų dieną vis dėlto paskatins šiai profesijai. Kristina Bartaškaitė, 2g a

3


Praėjusiame numeryje žadėjome tęsti pažintį su naujais mokytojais, tad tesime pažadą! Šį sykį „nutvėrėme“ Astą VASILIAUSKAITĘ, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d ir 7a klasių matematikos mokytoją.

-Kokie prisiminimai iš mokyklos, kurią baigėte? -Visokie: puikūs mokytojai, turiningas popamokinis gyvenimas, pedagoginio darbo pradžia (dirbau su jaunesniais, mokiau klasės draugus); gana daug skaudžių

-Kokias knygas mėgstate skaityti? -Jurgos Ivanauskaitės kūrybą pamėgau nuo pirmų publikacijų žurnaluose, Ričardo Gavelio (a.a.), japonų ir skandinavų bei Lotynų Amerikos mistikus. -Kokia muzika patinka? -Kai dirbu mokykloje – klasikinė. Džiazo ir „kietojo“ metalo klausytis iš viso sunku: pakanka vidinės disharmonijos ir be to. -Ar turite augintinių? Jei taipkokių? -Neturiu. Iki šiol su nostalgija prisimenu turėtą šuniuką, bet dabar suprantu, kad, gyvenant daugiabučiame name, lojimas – nelaimė kaimynams. -Svajonių mašina? -Mažutė, naudojanti mažai degalų, kad kuo mažiau gestų. P.S. Geltona. -Ar dažnai vaikštote į pasimatymus? -Nevaikštau: laukiu, kol „pasimatymai“ateis pas mane.

Autorės nuotrauka

„Buvau ryžtingai nutarusi nedirbti mokykloje...“

bendravimo su bendraklasiais akimirkų.

-Dėkojame, kad leidotės sutrukdoma. Linkime sėkmės pritampant mūsų gimnazijoje. Kalbino Aušra Zakarauskaitė, 2g a

-Mėgstamiausia pamoka? -Buvo, aišku, matematika. Tačiau  – ne dabartinė. Dabar būtų literatūra, Vienas mokytojas skundžiasi -Kelerių metų supratote, kad teatras, dailės istorija. kitam: norite būti mokytoja? -Kai tik pradėjau kalbėti. Gal tai -Kaip sekasi bendrauti su -Bet ir kvailus mokinius man davė! Aiškinu jiems vieną kartą teoremą genuose, nes, pradedant seneliais, mokiniais ir auklėtiniais? jie nesupranta. Aiškinu antrą kartą visi bent truputį dirbo mokytojais, o -Bendravimo vaizdas primintų jie nesupranta. Aiškinu trečiąkart mama ir jos tėvai – visą gyvenimą. kardiogramą: nuo gražiausių pats supratau, o jie nesupranta! Pas juos nuolat į namus ateidavo ir santykių, po mokyklos peraugusių į atvažiuodavo jų mokiniai. nuoširdžią ilgametę draugystę, iki   tikros neapykantos, primenančios -Kodėl įsidarbinote mūsų siaubo filmą. Chemijos mokytoja Jonukui: mokykloje? -Prisipažink galų gale, kas už tave -Buvau ryžtingai nutarusi nedirbti -Kokios, jūsų nuomone, išsprendė uždavinius: tėtė ar mama? mokykloje. Rugpjūčio 26 d. įvyko svarbiausios žmogaus savybės? -Garbės žodis, nežinau. Aš vakar grupės susitikimas, per kurį draugai -Gebėjimas gilintis į savo sielą, į anksti atsiguliau... nutarė, kad man reikia dirbti dvasines sferas, leidžiantis atskleisti gimnazijoje. Vienas ir „rado“ man unikalumą, skatinantis tobulėjimą   jūsų gimnaziją (todėl pradėjau dirbti nekenkiant kitiems. nuo rugsėjo 4 d.).

4


Atkelta iš 1 puslapio

„lietuviukas“, kuris susirgo šia liga Čekijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, krepšiniu. Ukrainoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje. -Mėgstamiausias sportininkas? Idealas? -Ar sieji savo ateitį su krepšiniu? -Stengiuosi stebėti savo pozicijos -Taip, sieju. Stengiuosi, daug žaidėjus (įžaidėjus, atakuojančius dirbu, esu tikras krepšinio fanatikas, -Kelerių metų pradėjai žaisti gynėjus): mėgstamiausi iš jų Steve atiduodu visas jėgas aikštelėje, taigi krepšinį? -Krepšinį pradėjau žaisti būdamas Nash, Dwayne Wade, Šarūnas darysiu viską, kad būčiau vienas iš bei Arvydas geriausių. šešerių metų. Kai man sukako 10, Jasikevičius Macijauskas.Gaila, bet idealo tėvelis nuvedė į A.Sabonio krepšinio neturiu. Iš kiekvieno žaidėjo -Kokios panelės tau patinka? mokyklą, kurioje vyko rimta stengiuosi išmokti tuos elementus, -Mėgstu paprastas, nuoširdžias atranka. Man pasisekė ją įveikti ir Labiau mane žavi pradėjau sėkmingai užsiiminėti šia kuriuos galėčiau panaudoti krepšinio paneles. aikštelėje ir kurie būtų efektyvūs. šviesiaplaukės, bent jau dabar. sporto šaka. Panelė turi būti supratinga, žinanti tai, ką dera daryti, ko ne, ji turi save kontroliuoti.

„Esu krepšinio fanatikas“

-Ar turi merginą? -Taip, turiu. Labai džiaugiuosi, kad suradau tokią, kuri mane be galo žavi. Ji savo elgesiu ir geromis manieromis nusipelnė, kad aš ją mylėčiau, skirčiau daug dėmesio jai. Galiu drąsiai teigti, kad ji – pirmoji mano tikra meilė. -Apibūdink save, kaip asmenybę. -Galiu pasakyti, kad esu jautrus, reaguoju į menkniekius. Esu gana paprastas, nelepus, kartais karštakošis. Siekiu užsibrėžtų tikslų, ginu ir laikausi savo nuomonės. Nuotrauka iš asmeninio albumo

-Ar tiki horoskopais? -Horoskopų neskaitau netikiu.

ir jais -Koks tavo ūgis? Ar jis niekada netrukdo? -Ar vairuoji automobilį? Ar -Mano ūgis – 191cm. Krepšinyje esu mažiukas, gyvenime didelis . sustoji, kai kas nors stabdo? -Taip, vairuoju automobilį. Ūgis tikrai netrukdo, kaip tik gal žmonių pakeliui padeda. Juk aukštesni vaikinukai Nepažįstamų labiau patinka panelėms (juokauju). neimu, bet jei stabdytų graži, simpatiška panelė, tada ja -Kiek kartų per savaitę vyksta pasitikėčiau ir tikrai paimčiau . treniruotės? -Ačiū už nuoširdžius ir išsamius -Per savaitę turiu tik vieną laisvą dieną, ir tai ne visada. Visos kitos atsakymus. Sėkmės siekiant dienos užimtos treniruočių ir užsibrėžto tikslo! varžybų, tokių krūvių, kokius gaunu -Kodėl pasirinkai būtent aš, nelinkiu patirti niekam. krepšinį? -Kur esi buvęs? Kamantinėjo -Krepšinis mane žavėjo labiau nei -Esu buvęs: JAV, Ispanijoje, Kristina Bartaškaitė, 2g a kitos sporto šakos. Esu tipinis Italijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, -Ar daug pasiekei sporte? Kokioje komandoje žaidi? -Laimėjau daugelį čempionatų, turnyrų. Svarbiausi iš jų – 4 Lietuvos čempiono titulai, Europos jaunių krepšinio lygos (EYBL) 1-oji vieta, Eurolygos finaliniame ketverte užimta 2-oji vieta. Siekti tikrai yra ko, tiesiog reikia labai koncentruotis, priimti daug gerų sprendimų, daug dirbti, ir visa tai tam, kad siekiai taptų realybe. Aš tai ir stengiuosi daryti.

5


Atkelta iš 1 puslapio

Mūs pirštukai rašė, rašė... 

Reikia išmokti ... mokytis Nereikia nuleisti rankų ir pamėgint išmokti... mokytis. Mokytis nelengva ne tik dėl to, kad vadovėliai sunkūs, taisyklės sudėtingos, o užduočių daug. Reikia įdėti pastangų ir tam, kad pasiruoštumėte išmokti. Juk pirmiau apsiaunate batus, o paskui užsirišate raištelius (žinoma, būna ir atvirkščiai). Mokytis nepasiruošus – tai lygiai tas pats, kaip mėginti apsiauti batus, neatsirišus raištelių. Galbūt tai ir pavyksta, bet batai dėl to tikrai nukenčia. Kad mokytis būtų lengviau, svarbu atkreipti dėmesį į keletą dalykų: Mokymosi vieta. Geriausia, jei yra specialiai mokymuisi skirta vieta (rašomasis stalas). Ji turi būti sutvarkyta taip, kad būtų patogu. Jei knygos krenta, mėtosi pieštukai, sunku surasti trintuką, jei reikia bėgioti liniuotės į kitą kambarį, blaškomas dėmesys. Dėmesiui sukaupti reikia nemažai energijos, tinkamai susitvarkius mokymosi vietą, galima jos sutaupyti. Mokymosi laikas. Geriausia yra mokytis kasdien tuo pačiu laiku. Smegenys „įsidėmi“ tą valandą, kada į jas kraunama informacija, ir, atėjus laikui, pasiruošia. Tiems, kas mėgsta atidėti namų darbus rytui, reiktų žinoti, jog smegenys „atsibunda“ tik praėjus maždaug 1 valandai po to, kai atsikeliate. Mokymosi tvarka. Geriausia, jeigu galite iš karto apsispręsti, nuo ko pradėsite ir ką darysite vėliau. Galima pradėti ir nuo sunkesnių užduočių, ir nuo lengvesnių, tai neturi reikšmės. Svarbiausia, kad nesiblaškytumėte nuo vienos užduoties prie kitos; pradėję spręsti matematikos uždavinį, nenumestumėte ir negriebtumėte lietuvių rašinėlio. Blaškymasis irgi „suvalgo“ daug energijos, kurią būtų galima panaudoti mokymuisi.

Mokymosi strategijos. Jeigu užduočių daug, tai mėginti jas atlikti be jokio plano būtų lygiai tas pats kaip praryti dramblį – greitai užspringtumėte ir kiltų noras viską mesti. Labai svarbu užduotis padalyti į smulkesnes ir tik tada pradėti. Pvz., jeigu reikia išmokti 4 posmelių eilėraštį, juk neskaitysite viso eilėraščio tol, kol išmoksite. Mokysitės po dvi eilutes ar posmelį, išmokę pereisite prie kito. Taip pat reikėtų elgtis ir su kitomis užduotimis: mokantis pasakoti ilgą tekstą- dalyti visą tekstą į dalis, rašant rašinėlį – kruopščiai apgalvoti jo planą ir tik tuomet pradėti. Svarbu, kad, susidūrę su sudėtinga užduotimi, sugalvotumėte kaip ją įveiksite. Mokymosi motyvacija. Gerai, jeigu užduotis labai įdomi ir mielai ją atliekate. O jeigu ne? Tuomet galima šiek tiek save apdovanoti, pvz., saldainiu (tik nepadauginkite). Teigiamos emocijos labai svarbu, tuomet ir lengviau, ir greičiau galima atlikti kad ir pačius nuobodžiausius namų darbus. Be šių, iš pirmo žvilgsnio paprastų dalykų yra ir daugiau būdų, kaip galime patys sau padėti mokydamiesi. Nėra vienodų žmonių, todėl nėra ir vienodų sėkmingo mokymosi receptų. Kiekvienas turėtų atrasti jam tinkamiausius pagal savo asmenines savybes. Bus daugiau

Psichologė Eglė Mikučionienė

•Paukščius reikia globoti: vasarą jie padeda sodininkams bei daržininkams lesti vabzdžius. •Afrikoje daug krokodilų ir kitokių gyvačių. •Asilas nusižvengė, parodydamas savo arkliškus dantis. •Aš mokausi dešimtoje klasėje, todėl labai mėgstu piešti. •Štai ir prasidėjo pamoka, kurios visi taip nekantriai bijojo. •Kovos lauke girdėjosi numirėlių šauksmai ir dejonės. •Į pasaulį kasdien ateina naujos gyvybės, o senosios traukiasi. •Knyga prasiskverbia pro storą šiuolaikinio žmogaus dvasinį kūną, įsiskverbia į širdį, protą. •Kiekvienas mūsų susiduria su vaikyste. •R.Granausko kūryboje žmogus buvo neatsiejamas nuo gyvulių ir nuo kaimo tradicijų. •Gimtadienyje mus vaišino tortu ir petardomis. •Žiemą miške neliko nė vieno čiulbančio paukštelio, išskyrus varną. •Skaitytojas sužino apie namus, kuriuose ir tūno lyrinis subjektas. •Parėjęs namo aš aplaistau gėles. •Laukdamas autobuso pro šalį praėjo arklys. •Pilietinis karas – tai karas, vykęs pilyje. •Meška suėdė vieną avilį ir nuėjo prie kito. •Juozapėlis už Mikę buvo visu pusgalviu aukštesnis. •A.Baranauskas „Anykščių šilelyje“ iš pradžių aprašo samanas, paskui pakyla aukštyn ir rašo apie krūmus. Parinko Ieva Bielinskytė, 2ga

6


Gimnazijos taryba Ko gero, ne visi žinote, kas tai yra ir ką ji gali? Tad leidžiame prisistatyti. Į tarybą renkami 5 mokytojai, 5 mokiniai, 5 tėvai. Mokiniai renkami mokinių susirinkime, mokytojai – mokytojų tarybos susirinkime, tėvai – visuotiniame tėvų susirinkime. Gimnazijos tarybos pirmininkas renkamas gimnazijos tarybos susirinkime. Gimnazijos tarybos sudėtį tvirtina direktorius, tarybos posėdžiai vyksta kartą per 3 mėnesius.

Gimnazijos taryba priima sprendimus dėl: - gimnazijos ugdymo plano, - mokslo metų skirstymo į trimestrus ar pusmečius, - klasių dalijimo į grupes, - papildomų atostogų 1-5 kl. mokiniams, - pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių pasiūlos, - profilio pakraipos formavimo, - papildomojo ugdymo organizavimo ir valandų skyrimo.

Gimnazijos tarybos sudėtis: pirmininkas – Stepas Margevičius – kūno kultūros mokytojas – metodininkas;

nariai: mokytojai: R.Škarnienė – istorijos mokytoja – metodininkė, R.Valys – mokyklos direktorius, L.Banaitienė – biologijos mokytoja – metodininkė, L.Barkevičienė – prad. ugd. vyr. mokytoja; tėvai: I.Gronskienė, A.Pugevičius, S.D.Arasimavičienė, L.Urba, R.Zinkevičius; mokiniai: E.Bartkutė (2gb ), V.Radžiūnas (2ga), M.Kunauskas (3gb ), J.Šikšnytė (4ga), R.Vladičkaitė (3ga).

Po ilgų diskusijų sprendimai:

buvo

priimti šie

1.Siūlyta nepardavinėti mokykloje traškučių, vaisvandenių, plėsti gaminamų patiekalų asortimentą. Nutarta leisti pardavinėti tik mineralinį vandenį. 2.Nutarta duoti produktus prieš atostogas. 3.Nutarta rakinti duris šaltu metu. Atrakinti tik per ilgąją pertrauką. 4.Siūlyta skirti lėšas mokinių poreikiams gerinti, nutarta išnuomoti dar vieną kopijavimo aparatą (kortelių) 3 aukšte. 5.Ketinama pirkti spausdintuvų, tačiau galutinis sprendimas bus priimtas, kai fondo lėšos bus pervestos gimnazijai. Vytenis Radžiūnas, 2g a

Skelbimai Gimnazijos administracija informuoja: • lapkričio 7 d. gimnazijoje viešės savivaldybių švietimo padalinių vadovai; • vyks projekto „Kad mūsų širdys sušiltų“ renginiai nuo lapkričio iki sausio; • lapkričio 6-10 d. – „Profesinės karjeros savaitė“; piešinių paroda „Kuo aš noriu būti“. Mokinių taryba ir Laisvalaikio centras skelbia: • makulatūros rinkimo konkursą. Dalyvauja visi . Pinigai už makulatūrą bus skirti vaikų namams. (Po atostogų bus skirta savaitė nešti makulatūrą į tarybos kambarį.) • diskoteka vyks 17d. Lapkričio renginiai:

mėnesį

vyks

šie

sporto

• tarpklasinės krepšinio varžybos (8-1g; 2g4g) – visą mėnesį; • Kauno rajono moksleivių pirmenybės Spalio 17 d. vykusiame gimnazijos tarybos posėdyje buvo mergaitėms: Domeikava – U.Karvelis gimnazija aptarti šie klausimai: – 14d. (vieta – mūsų gimnazija); • Kauno rajono moksleivių pirmenybės 1. Valgyklos produktų asortimentas. berniukams: Domeikava – U.Karvelis gimnazija 2. Nemokamas maitinimas per atostogas. – 16 d. (vieta – Domeikavos vidurinė mokykla). 3. Patalpų rakinimas šaltu metu. 4. 2% lėšų paskirstymas. 5. U.Karvelis fondo lėšų paskirstymas. •

7


Testas Tikriausiai turi galybę draugų, rūpesčių, reikalų ir nė minutėlės laisvo laiko, kurį galėtum skirti savo kambariui sutvarkyti? Atlik testą ir sužinosi, ar dar gali laukti, ar turi čiupti šepetį ir semtuvėlį. Jei bent pusė atsakymų „taip“ – imkis darbo!               

KONKURSAS ! KONKURSAS ! KONKURSAS ! Dalyvauti galite visi, kurie tik norite. Bus įskaityti ne tik teisingi, bet ir išradingi atsakymai. Taigi netingėk, atsakyk į klausimus ir nešk į 405 kabinetą. Prizų daug – visiems užteks!

Savo drabužius randi tik po storu dulkių sluoksniu. Tau nebereikia užuolaidų, nes pro langą vis tiek nieko nesimato. Tavo šeima jau kurį laiką valgo iš vienkartinių indų, nes tavo kambaryje lėkštės mistiškai išnyksta. Niekas jau neprisimena tikrosios tavo kilimo spalvos. Mėgstamiausio pakabučio turi ieškoti metalo detektoriumi. 1. Niekas negali pasakyti, kas Norėdama patekti į savo lovą, turi perlipti kalną drabužių ir kitų aš esu, tik aš pats. nenaudojamų daiktų. 2. Kas turi tiek akių, kiek Ant tavo kambario durų tėtis pakabino lentelę su užrašu: „Be metai dienų? dujokaukės ir specialios aprangos neiti“. 3. Norint kirsti Italijos – Vaikinas gimtadienio proga padovanojo tau šluotą ir semtuvėlį bei Vokietijos sieną, reikia paso palinkėjo jais nors kartą pasinaudoti. ar užtenka asmens Pradėjai pirkti tik ryškius drabužius. Tik ant tokių nesimato pažymėjimo? kakavos, pomidorų padažo ir kitokių dėmių. 4. Kas yra tarp kranto ir upės? Į mokyklą turi keliauti skirtingais batais. 5. Ką galima pamatyti Ant sienos kabo ryškus Britney Spears plakatas. Deja, per šiukšles užmerktomis akimis? vos gali matyti tik jos viršugalvį. Vargšelė Britney! Tarakonai bei pelės tavo kambaryje jau nieko nestebina.  Rašomojo stalo stalčiuje randi apatinių drabužių, o drabužių spintoje – knygų. Atėjo Petriukas į parduotuvę, bet Su tavimi nesišneka mama. nemokėjo sakyti „trys“ ir tarė: Testą surado -Duokit keturias bandeles, o vienos Milda Žilinskaitė, 2g b nereikia.

 -Kiek šiandien gavai? – klausia tėtis Petriuko. -Šešis, – atsako Petriukas. -O kodėl, pavyzdžiui, ne devynis ar dešimt? -Šiandien tik šešios pamokos buvo.

 Ateina Petriukas pas močiutę, duoda jai saldainį ir klausia, ar skanu. Senelė sako: -Labai skanu, Petriuk. Petriukas pagalvoja ir sako: -Hm, o šuo jį vis išspjaudavo.

 Parinko Simona Banaitytė, 2ga

8 Laikraštį leidžia Jaunųjų žurnalistų būrelis

2006 lapkritis  

2006 lapkritis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you