Page 1

www.sick.be

K l a n t e n m a g a z i n e   S I C K

2012_1

e Welk typ steem y s s g in beveilig elk past bij w el ? > nce Lev Per forma . 19 pag

> Vloeistofniveaumeting met microgolven

met de nieuwe SICK LFP Cubic

Positiebepaling met barcodes

RFU630 RFID-systeem

Veiligheidslaserscanner S300 Mini

Belgomilk positioneert in de bochten met OLM van SICK Pagina 04

FORD garandeert kwaliteit dankzij het RFU630 RFID-systeem Pagina 12

Maximale veiligheid in een supercompacte behuizing Pagina 16


: Inhoudstafel : Anwendungen

: Voorwoord

: Applicaties

Nauwkeurige positiebepaling met Optical Lineair Measurement bij Belgomilk.......................04 State-of-the-art sensortechniek bij Moerman ......08 Efficiënte productie en eindcontrole van voertuigen met RFID bij Ford..................................12

: Technologie

08

LED’s talk industrial Ethernet................................18

: Productnieuws

18

LFP Cubic niveausensor.........................................03 ML20 markless - Drukmerksensor die zonder drukmerk werkt.......................................................07 Pallets controleren met MLG lichtscherm en VLC100....................................................................11 RFID-scanner RFU630............................................14

15

Betrouwbare detectie van in folie verpakte goederen met W27-3 MultiPac .............15 Veiligheidslaserscanner S300 Mini.......................16

: Onder de loep

16

Beste lezers, Innovatie is één van de basisfundamenten waarop het bedrijf SICK is gebouwd. SICK investeert bijna 10% van de gerealiseerde omzet in de ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten. Al 60 jaar spelen we doelbewust een actieve rol als innovator op het vlak van optische veiligheid. Innovatie hoeft echter niet altijd spectaculair te zijn. Soms maken de details het grote verschil. Een goed voorbeeld hiervan is het recent vernieuwde M4000 advanced lichtscherm. Dankzij de uitbreiding met L-muting en een geheugen van de 4 laatste afschakel-standen is dit het meest geavanceerde lichtscherm voor muting-toepassing op dit ogenblik. Diagnose was nog nooit zo eenvoudig. Ook in alternatieven voor muting wordt flink geïnvesteerd. Het C4000 fusion parametreerbaar lichtscherm, zeer gegeerd bij toepassingen van palettransport en in de auto-­‐industrie, is daar een perfect voorbeeld van. 60 jaar ervaring en innovatie, waarvan 20 jaar met veiligheidsscanners, resulteert in een constante productoptimalisatie in stabiliteit, schokbestendigheid en immuniteit tegen stof. In dit nummer vind je die laatste nieuwe ontwikkelingen in onze S300 Mini. Met de introductie van de Flexi Soft programmeerbare veiligheidsinterface heeft SICK ook zijn stempel gedrukt op de “interface-markt”. In 2011 mochten we in België reeds onze 1000ste machine met dit soort interface in dienst nemen. Ook dit jaar hebben we heel wat nieuwe ontwikkelingen op stapel staan. Met de motion control interfaces hebben we ons gamma sterk uitgebreid en we maken ons sterk dat we ook op dit domein binnenkort een grote rol zullen spelen. Steeds vaker krijgen we interessante vragen over normen, richtlijnen en passende oplossingen op maat. Ook op dit vlak delen wij graag onze ervaring en standpunten. In dit nummer vertellen wij u welk optische veiligheidssysteem volgens onze visie het best bij een bepaald Performance Level past.

Welk type beveiligingssysteem past bij welke Performance Level?.................................19

Frank Vermoote Product Manager Safety

012012


: Productnieuws

LFP Cubic niveausensor: Vloeistofniveaumeting met microgolven

Net als de LFP Inox is de LFP Cubic ontwikkeld voor het meten van vloeistofniveaus. Beide sensoren hebben vrijwel dezelfde specificaties, alleen heeft de LFP Inox isolatieklasse IP69K en LFP Cubic klasse IP67. Hoewel de processensor daarmee niet onmiddellijk geschikt is voor de dranken- en voedingsmiddelenindustrie, is hij wat prijsniveau betreft wel beter bereikbaar. >> De LFP Cubic kent geen mechanisch bewegende delen. Dat maakt ‘m uiterst duurzaam en betrouwbaar. De sensor werkt met TDR-technologie. Automatisch kalibreren gaat met één druk op de knop. Kerninformatie Voor vloeistofniveaumeting (bijv. olieniveau) Met TDR-technologie (Time Domain Reflectometry) Grote meetnauwkeurigheid Voor kleine containers Analoge output 4 … 20 mA / 0 … 10 V en twee transistoruitgangen Leverbaar met diverse sondelengtes (van 200 tot 2000 mm) RVS-sonde is los te schroeven en te vervangen

Toepasbaar bij temperaturen tot +100°C en een procesdruk tot 10 bar Gemakkelijk in te stellen via duidelijke display De twee schakelpunten en het analoge uitvoermeetbereik kunnen met IO-Link worden geparametreerd via de machinebediening; daarmee kan tevens worden bewaakt en gewijzigd Toepassingen: - Opvolgen van koel- en smeermid- delenniveaus in machines - Detecteren en meten van detergen- ten en reinigingsmiddelen in schoonmaaktoestellen - Meten van vulniveau van brand- stoftanks in de automobielbranche - Niveaubepaling in industriële processen ook bij lastige en complexe omstandig- heden

03


: Applicaties

Nauwkeurige positiebepaling met Optical Lineair Measurement

Belgomilk positioneert in de bochten met OLM van SICK De shuttles die in het nieuwe hoogbouwmagazijn van Belgomilk kazen aan- en afvoeren, rijden rondjes op een ovaalvormige rail. Dat unieke concept werd gekozen in plaats van een rollenbaan om de omgeving stofvrij te kunnen houden. Een specifieke uitdaging in dit project is de positiebepaling: dankzij de Optical Lineair Measurement (OLM) van SICK op basis van barcodes kan elk transferwagentje ook in de bochten nauwkeurig definiëren waar het zich bevindt. >> Een van de belangrijkste fases bij het maken van kaas is het rijpen. Dat proces, dat een maand tot meer dan een jaar kan duren, is bepalend voor de smaak van de kaas, en zijn uitzicht. Het rijpen van kazen is meer dan ge-

04

woon wat laten rusten: de temperatuur, vochtigheidsgraad en luchtcirculatie moeten nauwkeurig bewaakt worden en twee keer per week moeten alle kazen behandeld worden. Wanneer kaas op grote schaal gemaakt wordt, zoals-

bij Belgomilk in Moorslede, vraagt dit om innovatieve oplossingen. De sterke groei die de fabriek de laatste jaren heeft gekend, onder meer door het aanboren van nieuwe markten, heeft geleid tot de investering in een nieuw hoogbouwmagazijn voor het rijpen van de kazen. Intussen is men gestart met een tweede project om ook de productiecapaciteit op te drijven. Belgomilk maakt deel uit van Milcobel, een coöperatieve vennootschap waarin de landbouwers participeren die jaarlijks meer dan 1,1 miljard liter melk aanleveren. De fabriek in Moorslede staat in voor het maken van consumptiekazen. De merken “Brugge” en “Nazareth” zijn

012012


Nauwkeurige positiebepaling met Optical Lineair Measurement

: Applicaties

allicht het meest gekend bij het grote publiek, maar ook tal van light kazen, bierkazen als “Brigand”, “Corsendonck”, “Ename” en “Watou” worden in Moorslede gemaakt. Liever shuttles dan rollenbaan Voor de realisatie van de nieuwe kamers voor het rijpen van de kazen deed Belgomilk een beroep op Ceratec. Het hoogbouwmagazijn is ingedeeld in zes kamers waarvan het klimaat apart geregeld kan worden. Doorheen de opslagruimtes lopen geperforeerde buizen die zorgen voor een homogene luchtverdeling. Hoogbouwkranen zijn voortdurend in de weer om boxen met kazen aan- en af te voeren. Twee keer per week gaan de kazen naar de behandelingslijnen waar ze uit de box genomen worden en automatisch omgekeerd en behandeld worden om dan weer terug naar de rijping te gaan. Het uitslagtransportsysteem tussen de rijping en de kaasbehandeling staat ook in voor de aanvoer van nieuwe kazen uit de productie en de uitslag van gerijpte kaas naar de verpakkingszone. Het is een cruciale schakel, waaraan dan ook hoge eisen gesteld worden inzake productiviteit en betrouwbaarheid. En er is nog een bijkomende voorwaarde. “De kazen worden bewaard in metalen

van links naar rechts : Bart Baert (SICK), Nico Declercq (Ceratec) en Mario Dessein (Belgomilk) frames die elk 2 ton wegen. We wilden voor het transport een systeem waarbij de boxen met vorken opgetild worden, zoals een heftruck dat doet”, legt Mario Dessein van Belgomilk uit. Hij heeft als hoofd technische dienst en engineering de implementatie geleid. “We hadden gemerkt dat er bij het gebruik van rollenbanen en onze metalen frames te veel ijzerstof zou vrijkomen, wat we uiteraard niet willen. Er moest dus een systeem komen met transferwagentjes met vorken zodat men de frames netjes kan optillen en neerzetten. Het probleem was

Een visiesysteem bepaalt de exacte positie van de transferwagens op basis van barcodes.

dan om een concept te vinden waarbij meerdere transferwagens tegelijk ingezet konden worden zonder dat ze elkaar zouden hinderen.”

Nauwkeurige positiebepaling Als oplossing bedacht Mario Dessein een systeem op rails waarbij de transferwagens rondjes rijden over een ovalen traject dat zowel de rijpingskamers, de kaasbehandeling als de in- en uitslagzones aandoet. Samen met Ceratec werd gezocht naar een aantal bijkomende oplossingen om het systeem volledig stofvrij te houden, met name door wrijving zoveel mogelijk te vermijden. “De voeding van de transferwagens gebeurt daarom inductief, dus zonder sleepcontacten”, legt Nico Declercq, project manager bij Ceratec uit. “In de rails zitten 2 kabels met hoogfrequente voeding. Opnemers op de wagentjes halen daaruit hun energie, volledig contactloos.” Elke shuttle heeft verder een omvormer aan boord en een 4 kW gelijkstroommotor voor de aandrijving. De communicatie met de sturing van het systeem gebeurt eveneens contactloos, ook voor de safety sturing. En dan was er nog de uitdaging voor de positiebepaling van de wagentjes.“We wilden op elk moment de exacte positie van de wagentjes kennen”, zegt Mario Dessein. “Op een aantal plaatsen is dat nodig om de frames precies te kunnen oppikken en neerzetten, maar ook tussen die stati-

05


: Applicaties

Nauwkeurige positiebepaling met Optical Lineair Measurement

ons willen we weten waar elk wagentje zich bevindt. De controle van de onderlinge afstanden is daarop gebaseerd. Ook de regeling die in de bochten de snelheid verlaagt, doet dat op basis van de positiebepaling.” En net die bochten waren een uitdaging, want de meest voor de hand liggende oplossing, een afstandsmeting op basis van een laser, is in de bochten niet bruikbaar. Optical Lineair Measurement (OLM) De oplossing vonden Belgomilk en Ceratec in de Optical Lineair Measurement op basis van barcodes (OLM). Bij dit systeem van SICK wordt het traject over de hele lengte uitgerust met een band met barcodes. Een visiesysteem op elke transferwagen leest de barcodes en kan aan de hand daarvan zijn absolute positie bepalen. “Het systeem heeft een resolutie van 0,1 mm en een nauwkeurigheid van 1 mm”, legt Bart Baert van SICK uit. “Omdat de camera telkens meerdere barcodes ziet, is het systeem zeer betrouwbaar, ook wanneer een barcode beschadigd zou raken. De band met barcodes kan ook onderbroken worden, zoals hier op de plaats waar de rails een mechanisme hebben om shuttles uit het traject te nemen voor onderhoud.” De hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid zijn te danken aan het visiesysteem. De camera leest niet alleen de barcode, maar kijkt ook naar de positie van de barcode in het beeld om zeer nauwkeurig te bepalen waar men zich bevindt. Aangezien het systeem in tegenstelling tot een klassieke laserscanner geen bewegende delen heeft, vergt het ook nauwelijks onderhoud. Wat voor Belgomilk nog een belangrijk punt was, is de flexibiliteit van het hele systeem. Zodra de productie verder opgedreven wordt, kan men zonder extra aanpassingen bijkomende transferwagens op het traject plaatsen om ook de capaciteit van het transportsysteem te verhogen.

>> OLM200 : De nieuwe lineaire optische OLM-positiesensor meet zowel lineaire als gebogen bewegingen. Voordelen : Voor lineaire of gebogen bewegingen Cameratechnologie en led-verlichting met zichtbaar licht dus zeer lange levensduur Onbeperkt positioneren: verplaatsingen tot 10 km, trajecten van bochten, werkt ook met onderbroken barcodestrip Hoge schokbestendigheid want geen bewegende componenten Betrouwbare meetresultaten: snelle verplaatsing tot 10 m/s, grote herhalingsnauwkeurigheid PROFIBUS on board Typische applicaties : Positionering van zwevende transportbanden Antibotsbeveiliging voor zwevende transportbanden Verticale en horizontale positionering van stapelkranen Positionering van gebogen stapelkranen Positionering van en antibotsbeveiliging voor portaalkranen Positionering van en antibotsbeveiliging voor shuttles

06

012012


ML20 markless - Drukmerksensor die zonder drukmerk werkt

Nieuwe detectiemethode klaart de klus

Verpakkingstechnologie : Eindelijk een ‘drukmerksensor’ die zonder drukmerk werkt Om goed te functioneren, hadden sensoren voor labelingmachines tot nu toe altijd een drukmerk nodig. Bij gebruik hiervan werden labels om cosmetische redenen, ook nog eens overlappend geplakt. Los van het feit dat dit niet mooi is, is het ook verspilling. De ML20 markless rekent hier voorgoed mee af: drukmerken heeft hij niet meer nodig. De ML20 markless detecteert immers een ingeleerd beeldpatroon. >> Qua principe en opbouw doet de markless sensor in alles aan drukmerksensoren denken. Hij maakt echter een beeldpatroon van het etiket en schakelt op dat patroon. Voor toepassing van de ML20 markless moet de verpakkingsmachine wel worden aangepast. Zo is bijvoorbeeld een encodersignaal vereist. Maar na ombouw bespaart u zoveel op de verpakkingsmaterialen dat u de investering snel terugverdient. Patronen in plaats van drukmerken De ML20 markless, die bijvoorbeeld gebruikt kan worden om het snijden van hoeken te controleren, maakt gebruik

De ML20 markless sensor van SICK detecteert ingeleerde beeldpatronen en heeft geen optische merktekens op de verpakking nodig

van een nieuwe methode voor de detectie van contrastpatronen. Bij deze techniek wordt een rij patronen bij de sensor ingeleerd. Het patroon wordt tijdens het proces tegen een scansnelheid tot 7 m/s gedetecteerd, waardoor een schakelsignaal wordt gestart. Zelfs bij complexe ontwerpen, spelingen in de track course van het continue materiaal en hoge machinesnelheden, zet de ML20 markless overtuigende prestaties neer dankzij de reproduceerbaarheid van 0,6 mm en de uiterst stabiele en nauwkeurige detectie van nagenoeg elk patroon. Top voor creatieve geesten, constructeurs en cost calculators De ML20 markless opent nieuwe perspectieven op het vlak van verpakkingsprocessen. Het voordeel voor creatievelingen is dat ze bij het ontwerp van verpakkingen en labels geen optisch storende merkpunten meer moeten aanbrengen. Vanuit het standpunt van constructeurs zijn de sensoren enorm stevig en garanderen ze een vlotte integratie en inbedrijfstelling. Zo kunnen de patronen die herkend moeten worden optioneel ingeleerd, opgeslagen en hersteld worden via het bedieningspaneel van de sensor, via de stuurkabel of via

: Productnieuws

Ethernet. De economische efficiĂŤntie van de ML20 markless overtuigt ongetwijfeld elke cost calculator. De stabiele en procestolerante detectie van zelfs ingewikkelde beeldpatronen garandeert een hoge beschikbaarheid en beperkt stilstandtijden tot een minimum. Het wisselen van formaat gaat bijzonder vlot, wat betekent dat ook de instellingskosten laag zijn. Duurzaamheid standaard ingebouwd De ML20 markless draagt ook zijn steentje bij tot de zorg voor het milieu. Bij het vervangen van label- of filmrollen vermijdt de sensor onnodig snijverlies en afval, omdat de patroondetectie onmiddellijk ingeschakeld is, waardoor het materiaal erg snel na het begin van het rolletje gebruikt kan worden. Bovendien is het bij diverse verpakkingsprocedures, bv. bij het aanbrengen van labels op flessen, mogelijk om extra materiaal te besparen dat vroeger exclusief voor het drukmerk gebruikt werd. Dat maakt van de ML20 markless niet alleen een zuinige, maar ook een duurzame oplossing. De voordelen van ML20 markless : Drukmerken zijn niet nodig Meer vrijheid bij labelontwerp, minder verpakkingsmateriaal Snelle en gemakkelijke teach-in en wissel van etiketten Parameters en teachset via dis play, via SOPAS of externe teach 2 aansluitingen M12, 12 pins (encoder signaal), M12, 4 pin (Ethernet UDP) Hoge nauwkeurigheid (0,6 mm reproduceerbaarheid) Toelaatbare materiaalrek en - slip max. 4 % Kleinste herkenbare structuurspot 1 x 1 mm Zichtbare witte LED-lichtlijn Voor etiketten met een lengte tot 1000 mm Robuuste metalen behuizing IP65 Voor snelheden tot 7 m/sec

Voor meer productinfo: www.sick.be

07


: Applicaties

State-of-the-art sensortechniek bij Moerman met SICK

Betrouwbaarheid en kwaliteit op wereldniveau bij Moerman dankzij SICK Door sterk in te zetten op automatisering, flexibiliteit en kwaliteit slaagt Moerman uit Meulebeke erin om zijn positie als wereldmarktleider in de productie van stalen vloerwissers te handhaven. De nieuwe productiemachines van het bedrijf bevatten een uitgebreid arsenaal aan sensoren van SICK om de betrouwbaarheid en kwaliteit van de producten te garanderen. Het bedrijf Moerman Het West-Vlaamse Moerman is een familiebedrijf dat vorig jaar zijn 125-ste verjaardag vierde. Aanvankelijk was het een producent van borstels, zoals er destijds vele waren in de streek. Het was een verre oom van de huidige bedrijfsleiders die net na de tweede wereldoorlog startte met de industriĂŤle productie van vloerwissers. Een kennis van de familie had het concept bedacht om een strook rubber met klinknagels in een metalen frame vast te zetten. Moerman zette de productiemethode op punt en ontwierp een machinepark om dit op industriĂŤle schaal te doen. Meer dan vijftig jaar later worden de

08

vloertrekkers van het bedrijf overal ter wereld verkocht en staan de merknamen VERO, DURAFLEX, MTM en MOERMAN garant voor kwaliteit en degelijkheid. Ook de opkomst van tal van moderne alternatieven voor het reinigen van vloeren lijken de deugdelijkheid van de klassieke vloerwisser niet in vraag te kunnen stellen. Intussen heeft Moerman zijn gamma flink uitgebreid, onder meer naar oplossingen voor het reinigen van ruiten. Ook zakelijk heeft een belangrijke evolutie plaatsgevonden want waar het bedrijf vroeger een pure toeleverancier was, neemt Moerman de distributie nu zelf voor zijn rekening. Moerman is als merknaam nu ook terug

012012


State-of-the-art sensortechniek bij Moerman met SICK

van links naar rechts: Matthias Deslee (SICK) en Christine Van Ryckeghem (Moerman). te vinden in de winkelrekken van enkele grote warenhuisketens. State-of-the-art sensortechniek Dat een KMO uit West-Vlaanderen wereldmarktleider is en kan blijven in zijn niche dankt het bedrijf aan een sterke focus op automatisering, flexibiliteit en kwaliteit. “Alles moet perfect zijn”, beweert productiemanager Christine Van Ryckeghem. “De rubberkwaliteit is belangrijk, maar ook de kwaliteit van het staal en de afwerking. Omdat we nu ook zelf de distributie doen, zijn we ons ook meer gaan toeleggen op de service, de klantopvolging en de snelheid van levering. We hebben pas twee nieuwe assemblagemachines in gebruik genomen, waarin al deze waarden vertaald zijn. De productie is sterk geautomatiseerd maar ook heel flexibel zodat we een breed gamma aan producten kunnen maken en snel kunnen omschakelen. In het kader van de HACCP-problematiek hebben we vloerwissers in verschillende kleuren en er zijn diverse afmetingen. We wilden die allemaal op dezelfde machines kunnen assembleren. Op die manier slagen we er in de kosten te beheersen en competitief te blijven in een wereldmarkt.” De nieuwe assemblagemachines combineren de knowhow die het bedrijf jarenlang heeft opgebouwd in de productie van vloerwissers met state-of-the-art sensortechniek en automatiseringstechnologie die de betrouwbaarheid van het proces en de kwaliteit van de producten moet waarborgen. In dat kader zijn de machines uitgerust met

een breed gamma aan sensoren die alle mogelijke aspecten van het assemblageproces bewaken. Op zich was dat een bijzonder moeilijke oefening, want producten zoals de gegalvaniseerde monturen en het rubber in verschillende kleuren brengen heel wat uitdagingen met zich mee wanneer men ze met sensoren wil detecteren en controleren. “De gecombineerde expertise van SICK en de machinebouwer heeft ons geholpen om dit voor mekaar te krijgen”, klinkt het bij Moerman.

: Applicaties

Kwaliteitscontrole in 3D De nieuwe machines zijn qua sensortechniek uitgerust met componenten van SICK en bevatten optische, inductieve en magneetsensoren. Deze bewaken voor elke stap in de assemblage de juiste positionering van de onderdelen. De klinknagels, bijvoorbeeld, worden langs darmpjes met perslucht tot bij de plaats gebracht waar de bevestiging moet gebeuren. In de kopjes waar deze toekomen, zijn kleine inductieve sensoren geplaatst die verifiëren of het pneumatisch transport de nageltjes correct heeft aangebracht. De aanvoer van het rubber wordt bewaakt met optische sensoren – een hele uitdaging want het zwarte, poreuze materiaal, geeft slechts een zeer beperkte reflectie. Bovendien moeten deze sensoren ook andere kleuren van rubber aankunnen, zonder dat men de instellingen van de sensoren moet wijzigen. Verder zijn de machines uitgerust met veiligheidsschakelaars en moderne, compacte veiligheidslichtschermen van ▸ Lees verder op pagina 10

De aanvoer van het rubber wordt bewaakt met optische sensoren van SICK.

09


: Applicaties

State-of-the-art sensortechniek bij Moerman met SICK

SICK die met LED’s een indicatie geven aan de gebruiker over hun toestand. Zo krijgt de operator een signaal wanneer hij de veiligheidszone betreedt en wordt men zich bewust van de ingestelde veiligheidsperimeter rond de bewegende delen van de machine. Sluitstuk in de automatisering is een 3D-camera die elke geproduceerde vloerwisser visueel inspecteert. De camera tekent een laserlijn dwars over de wisser die vervolgens over de hele lengte verschoven wordt. Op die manier krijgt men een 3Dbeeld van het product en kan precies gecontroleerd worden of het rubber netjes gecentreerd is ten opzichte van het montuur en of het rubber zo geplooid en bevestigd is dat beide uiteinden precies aansluiten op elkaar. De Ranger camera is gekoppeld aan een Ind PC, de constructie en sturing ervan werden ontwikkeld door NiniX Technologies nv.

lecteerd die er meer dan 50 jaar geleden de eerste automatiseringsprojecten heeft uitgevoerd. Ook al had men voor dit project ook een hele reeks andere kandidaten aangezocht. Het geeft aan hoe belangrijk de specifieke knowhow is voor een KMO die zich in een bepaalde niche gespecialiseerd heeft en daarin ook echt onklopbaar wil zijn. Tegelijk zijn de automatisering en de flexibiliteit sterk toegenomen. Het gamma dat vroeger op zes verschillende machines geproduceerd werd, kan nu op elk van de nieuwe assemblagelijnen geproduceerd worden. De expertise van SICK speelt een belangrijke rol in die flexibiliteit omdat de hele controle van de machine hierop afgestemd is. In een mum van tijd kan men een productwissel doorvoeren, wat het bedrijf in staat stelt om snel en kostenefficiĂŤnt de nodige klantenservice te kunnen garanderen.

Expertise van SICK Een boeiende vaststelling is dat het Moerman team voor de bouw van de nieuwe assemblagelijnen dezelfde machinebouwer (Cafmeyer NV) heeft gese-

De SICK sensoren detecteren verschillende kleuren van rubber zonder dat de instellingen van de sensoren moeten gewijzigd worden.

10

012012


Pallets controleren op uitstekende delen

: Productnieuws

VLC100 en MLG lichtscherm voor een probleemloze palletbehandeling Bij het verwerken van pallets ontstaan afwijkingen door trillingen over de transportbanen of tijdens het transport, of doordat de lading niet goed genoeg is vastgemaakt. Hierdoor kan de lading buiten de pallet uitsteken. Bij een uitstekende lading is het van belang of de toegelaten speling, bv. voor het opslaan in hoge rekken, al dan niet gerespecteerd wordt. Het productgamma van SICK omvat twee oplossingen die ideaal zijn voor verschillende behoeften en omgevingsomstandigheden: het MLG lichtscherm en VLC100.

Detectie en lokalisatie met een MLG lichtscherm De geüpgradede versies van het geautomatiseerde MLG lichtscherm met nieuwe software voor de controle van pallets biedt één oplossing: de sensor begint met het detecteren van de basis van de pallet op het niveau van de transportband. Indien de lichtstraal in de zone boven de pallet onderbroken wordt nog voor de basis van de pallet gedetecteerd wordt, puilt de lading uit aan de voorkant van de pallet. Bij een constante snelheid van de transport-

band komt de tijd tussen de detectie van de uitstekende delen en de detectie van de basis overeen met de grootte van het uitstekende gedeelte. Omdat het lichtscherm daarnaast informatie verstrekt over welke lichtstralen onderbroken werden, kan men daaruit ook nog eens afleiden waar de lading precies uitsteekt. Op dezelfde manier kunnen ook aan de achterzijde nauwkeurig uitstekende delen gedetecteerd wordt.

Pallets controleren vanuit een hoek met VLC100 De andere oplossing om pallets te controleren is het VLC100 image-based geautomatiseerde lichtscherm met een diagonaal bereik van 2,8 meter en – over die afstand – een resolutie van 18 mm. De zender en ontvanger zijn in dezelfde behuizing geïntegreerd. Dankzij het compacte, driehoekige design kan de module geïnstalleerd worden in of op de hoek van sectionale frames, maar ook achter machinepanelen – d.w.z. in plaatsen waar de sensor grotendeels beschermd is tegen schokken of een verkeerde uitlijning. Er wordt een reflecterende tape bevestigd aan de zijden tegenover de plaats waar de

sensor gemonteerd is. De image-based sensor dekt het volledige oppervlak van de reflector en detecteert veranderingen in het 2D-veld dat zo wordt gegenereerd. De VLC100 is uiterst geschikt als retrofitoplossing voor de bewezen OptoTrap/OTD contoursensor van SICK, aangezien u het reflectorframe van de laatste kunt blijven gebruiken en de sensor verbonden kan worden met alle gangbare geautomatiseerde systemen. Voor meer productinfo: www.sick.be

11


: Applicaties

Efficiënte productie en eindcontrole van voertuigen met RFID

FORD garandeert de kwaliteit van haar voertuigen mede dankzij het nieuwe RFU630 RFID-systeem van SICK In de auto-industrie staat de naam Ford voor de modernste productie- en assemblagetechnologieën. Dat geldt ook voor de Ford-fabriek in Keulen-Niehl, een van de grootste Europese autofabrieken waar de Ford Fiesta en Ford Fusion van de band rollen. In overeenstemming met de kwaliteitseisen van het merk hecht Ford veel belang aan het tijdig opsporen van eventuele gebreken, en dit voor de voertuigen worden geleverd.

Functionele en kwaliteitsgebreken – bv. bij constructiematen, zitfuncties, functies van het dashboard, algemene elektronische functies, lekken in schijven of lakfouten – worden opgelost in de manuele eindstations. Om op basis van de productie- en testgegevens voor elke aanpassing gerichte werkinstructies te genereren en de oplossing van

< Het RFU630 RFID systeem geïntegreerd in de FORD fabriek in Keulen.

12

012012


Efficiënte productie en eindcontrole van voertuigen met RFID

: Applicaties

de gebreken te documenteren, zocht Ford een geschikt elektronisch identificatiesysteem. SICK zorgde voor een efficiënte oplossing die voldoet aan de strenge eisen van Ford inzake bedrijfszekerheid. RFID-systeem RFU630 van SICK garandeert efficiënte processen bij het afwerken van het voertuig. Voertuigidentificatie in de productielijn gebeurt in de transporteenheden zoals skids, schuifplaten of hangende elektronische transportinrichtingen. Na de eindassemblage staat de wagen voor het eerst op zijn eigen wielen en is geen transportinrichting meer vereist. Vanaf hier kan het voertuig ook zelf bewegen en wordt het niet meer voor 100 % in de juiste positie gestuurd. Tegelijkertijd is de voertuigidentificatie vanaf nu in verschillende beschikbare IT-infrastructuren

Het nieuwe RFID-systeem van SICK controleert de kwaliteit van de Ford voertuigen. geïntegreerd. Om ook hier een perfecte voertuig-identificatie te garanderen, heeft Ford Keulen gekozen voor een Long-Range-RFID-systeem van SICK (RFU630) met beschrijfbare tags. Bij de overgang na het laatste assemblageproces worden de voor de sturing vereiste gegevens op de RFID-tag geschreven die op het voertuig aangebracht is. Deze data bevatten informatie over het voertuigidentificatienummer, testresultaten uit het productieproces – “in orde” (i. o.) of “niet in orde” (n. i. o.) worden in het bijbehorende besturingssysteem gekoppeld aan het voertuigidentificatienummer. Voertuigen met een kwaliteitsafwijking worden aan de hand van de “n. i. o.”-informatie naar het juiste eindstation gesleept. De gebreken aan het voertuig worden manueel opgelost en de foutmeldingen worden in het besturingssysteem gereset. Hierna wordt het voertuig op

de CAL (Customer Acceptance Line) gesleept. Hier wordt in het kader van de eindcontrole ook de afwerkingsstatus gecontroleerd aan de hand van het voertuigidentificatienummer op de RFID-tag. Dit zorgt ervoor dat alle vereiste aanpassingen worden uitgevoerd.

▸ Lees verder op pagina 14

13


: Applicaties

Efficiënte productie en eindcontrole van voertuigen met RFID

>> Voordelen van deze RFU630 RFID oplossing uidelijke indeling van kwaliteitsafwijkingen van het voertuig D Voertuigidentificatie is bruikbaar in de verschillende productiestappen (eindassemblage, eventueel extra afwerking, Customer Acceptance Line) Alle vastgestelde gebreken worden veilig opgelost Maximale kwaliteit bij levering wagens gegarandeerd Eenvoudige integratie in bestaande IT-infrastructuur Het algemene voertuigidentificatienummer op het voertuig vergemakkelijkt de besturingstechnische follow-up van het voertuig en ook de in de processen geïntegreerde update van gegevens overeenkomstig de respectievelijke productiestappen – en dit doorheen de verschillende productiefases en -systemen. Kwaliteitsafwijkingen kunnen voor elk voertuig individueel worden ingesteld. Het proces garandeert dat alle vastgestelde gebreken

worden opgelost zodat een maximale kwaliteit van de voertuigen gegarandeerd is. Op grond van de vele voordelen van het RFID-systeem is een uitbreiding van de toepassing gepland voor het opleveringsproces. SICK biedt met de RFU630 een RFIDoplossing aan op maat van de eisen van fabrieksautomatisering, gekenmerkt door o.a. een eenvoudige systeemintegratie en maximale bedrijfszekerheid van het systeem.

Industriële RFID-scanner RFU630

De RFID-familie wordt uitgebreid met de RFU630! het mogelijk maakt om de module op standaardveldbussen aan te sluiten. Met de RFH620, de RFH630 en nu dus ook de RFU630 is er altijd een RFIDoplossing voorhanden voor controle en traceren in industriële domeinen zoals de auto-industrie en de logistieke sector. De RFH620 is een afstandssensor (IP67) die de HF-band gebruikt (13,56 Hz) met een ingebouwde antenne waarmee u op een afstand van 160 mm tags kunt lezen en schrijven.

Na de lancering van de industriële RFIDscanner RFU620 blijft SICK zijn identificatieproducten rond het IDPro-concept ontwikkelen. Met het IDPro-concept kunnen de drie identificatietechnologieën (scannen van barcodes, 2D-codes zoals datamatrices en RFID-tags) door elkaar gebruikt worden dankzij een integratieconcept waarbij gebruik gemaakt wordt van een identieke communicatie en dezelfde parametersoftware, en dat

14

De RFH630 is ook een HF-afstandssensor (13,56 Hz) van beschermingsklasse IP67 met een ingebouwde antenne waarmee u op een afstand van 240 mm tags kunt lezen en schrijven. Er kan een externe antenne met de RFH630 verbonden worden om een leesafstand tot 400 mm te bekomen. De RFU630 is een scanner die gebruik maakt van de UHF-middenband (865868 MHz; 902-928 MHz) en met een ingebouwde antenne (er is ook de mo-

gelijkheid om externe antennes aan te sluiten) waarmee u op een afstand tot 5 meter kunt lezen en schrijven in UHFtags (ISO/IEC 18000-6C / EPC G2C1). Deze scanners zijn compact en gemakkelijk te installeren (ook op metaal, zonder dat dit mindere prestaties met zich meebrengt). Ze hebben talrijke diagnosefuncties (waaronder de testknop) en zijn gemakkelijk in te stellen met of zonder pc, met de bedieningsknoppen of met de universele SOPAS software van SICK. Het formaat van de gegevensoutput kan volledig naar wens worden aangepast. Deze intelligente scanners kunnen cyclisch of gebeurtenisgestuurd lezen en schrijven, en kunnen in een CAN, CANOPEN, PROFIDUS DP, PROFINET, ETHERNET TCP/IP, ... netwerk geïntegreerd worden. Voor meer productinfo: www.sick.be

012012


W27-3 MultiPac detecteert in folie verpakte goederen

: Productnieuws

Betrouwbare detectie van in folie verpakte goederen met W27-3 MultiPac

Briljante oplossing voor glanzende en oneffen oppervlakken Het betrouwbaar detecteren van sixpacks in plastic folie op transportsystemen is een hele uitdaging voor optische sensoren. De beste oplossing hiervoor is de nieuwe WTB27-3 Multipac afstandssensor van SICK. >> In de meest uiteenlopende industrieën werden automatiseringsspecialisten die glimmende en oneffen objecten – zoals in folie verpakte sixpacks of glanzende metalen oppervlakken – met foto-elektrische sensoren willen detecteren tot op heden met drie problemen geconfronteerd: onberekenbare reflecties van de folie, oneffen oppervlakken – bv. in het geval van verpakkingen voor met krimpfolie verpakte flessenhalzen – en verschillende verpakkingshoogtes, afhankelijk van de grootte van de flessen. Fotocel met twee ontvangers De WTB27-3 Multipac verlegt de grenzen op het vlak van de detectie van erg reflecterende en oneffen oppervlakken. Dat is het gevolg van de ideaal afgestemde combinatie van drie optimalisa-

ties: het gebruik van twee compleet van elkaar gescheiden ontvangers garandeert een verdubbeling van de detectieprestaties, een krachtige LED zorgt voor een buitengewone lichtintensiteit en de applicatiespecifieke software controleert de complexe evaluatie. Stijging van de productiviteit De compacte WTB27-3 Multipac fotoelektrische afstandssensor is de toekomstbestendige oplossing om bijvoorbeeld het transport van verpakkingen op transportsystemen met één of meerdere banen efficiënt te monitoren en te controleren. Daarbovenop kan de sensor tot 500 mm boven het transportsysteem gemonteerd worden om de meest uiteenlopende types en hoogtes van verpakkingen te detecteren met één enkele vaste sensorpositie. Bijgevolg moet

de sensor, in tegenstelling tot vroeger, niet langer mechanisch in de hoogte versteld worden – wat zowel de inspanningen als de kosten drastisch doet dalen. De norm voor detectie van verpakkingen Kiezen voor W27-3 MultiPac is kiezen voor zekerheid. Gebruikers bevestigen dat “dit de eerste sensor voor de detectie van verpakkingen is die écht werkt”. Een nieuwe norm voor de detectie van verpakkingen is geboren.

Voor meer productinfo: www.sick.be

15


: Productnieuws

Veiligheidslaserscanner S300 Mini

Nieuwe veiligheidslaserscanner S300 Mini

Maximale veiligheid in een supercompacte behuizing Na het succes van de S3000 (het grootste bereik op de markt) en de S300 (compacter) is de S300 Mini de nieuwste revolutie in miniatuurscanners. >> Met veiligheidslaserscanners is het mogelijk om vooraf ingestelde oppervlakken contactloos te bewaken. Net zoals optische radars tasten deze compacte systemen hun omgeving af in waaiervorm en bepalen ze of een object zich in de detectiezone bevindt. Ze worden ingezet in zowel productie-

zones als opslagplaatsen, voor mobiele of stilstaande applicaties: de S300 Mini is een eenvoudige veiligheidslaserscanner die geschikt is voor alle industriesectoren. Beveiliging van individuen in uiteenlopende branches De S300 Mini veiligheidslaserscanner is ideaal om gevaarlijke zones of punten te beveiligen, om de toegang tot machines en installaties te monitoren en om automatisch geleide voertuigen (AGVâ&#x20AC;&#x2122;s)

S3000

te beveiligen, en dit in erg verschillende industriebranches. Economisch en eenvoudig te integreren Het compacte formaat en het vedergewicht van de S300 Mini zorgen voor een vlottere integratie. Hij kan nagenoeg overal gemonteerd worden en vormt geen obstakel in de applicatie. De S300 Mini is dan ook een flexibele veiligheidsoplossing die eenvoudig en goedkoop in bedrijf kan worden genomen. Dankzij de identieke positie van de montagegaten kan de S300 Mini gemonteerd worden op de plaats waar nu een S300 hangt.

S300

104

S300 Mini

95 cm²

minimum grootte 102

Met een hoogte van 116 mm is de S300 Mini de kleinste SICK veiligheidslaserscanner.

16

012012


Veiligheidslaserscanner S300 Mini

: Productnieuws

Waarschuwingsveld 2 Waarschuwingsveld 1 Veiligheidsveld

Scanhoek 270° Straal van 2 m Straal van 8 m

De waarschuwings- en veiligheidsvelden van de S300 Mini garanderen een flexibele reactie op verschillende gevaarlijke situaties. Compact, met meerdere functies De S300 Mini Standard leent zich dankzij zijn uitstekende prijs-prestatieverhouding perfect voor eenvoudige taken. In de Remote-uitvoering biedt hij een grote diversiteit aan functies in een minimum aan ruimte.

Eigenschappen Supercompacte behuizing Drievoudige veldsets (1 veiligheids veld en 2 waarschuwingsvelden) Superflexibel dankzij 16 veldsets Tot 32 controlecases

 canhoek van 270° S Veiligheidsveldradius tot 2 m Verbeterde systeemoplossingen dankzij de ingebouwde EFI-interface Verticale en horizontale beveiliging mogelijk

Voordelen van S300 Mini : Gemakkelijk te integreren dankzij zijn supercompacte design Beperkt de stilstandtijden en de remslijtage dankzij zijn drievoudige veldfunctie Flexibel: tot 16 veldsets voor een optimale afstemming voor eender welke route Buitengewoon eenvoudige modulaire uitbreidingen en extra functies via de veiligheidsinterfaces van SICK Lagere bekabelingskosten dankzij communicatie via de EFI-interface van SICK Onklopbaar op het gebied van kostenefficiëntie: de scanhoek van 270° maakt een volledige beveiliging rondom mogelijk met slechts twee scanners Gebruiksvriendelijk, kosten- en tijdbesparend

De S300 Mini op ware grootte: 102 x 116 x 104 mm (L x H x D)

17


: Technologie

LED’s talk industrial Ethernet

LED’s talk industrial Ethernet

Intelligent, krachtig, snel, nauwkeurig maar vooral bedrijfszeker dankzij de ingebouwde DLR-functionaliteit.

Er is een duidelijk groeiende trend in de richting van Industriele Ethernet gebaseerde bussystemen. Snelle technologische ontwikkelingen zoals Fast Ethernet, dual port switches en full-duplex transmissie, maken van Ethernet een zeer krachtig communicatiesysteem. Eerste Ethernet IP absoluut encoder Ethercat en Profinet encoders worden later dit jaar op de markt gebracht, maar SICK lanceert nu met de AFS60 en de AFM60 zijn eerste Ethernet IP absoluut encoder singleturn of multiturn. Beide Ethernet IP encoders zijn bovendien uitgerust met de Device-Level-Ring (DLR) functie. DLR is een revolutionaire ring-topology communicatie zonder gebruik te maken van extra switches. De bekabeling gebeurt direct van encoder naar encoder. Met hun uitgebreide zelfcontrole- en diagnosemogelijkheden zetten de AFS60/AFM60 Ethernet IP encoders vandaag de standaard voor de encoder van de toekomst. Een 30-bit resolutie voor de mutliturn AFM60 encoder,

18

en een 18-bit resolutie voor de AFS60 singleturn encoder staan garant voor een uiterste exacte positiebepaling. Verder beschikken de nieuwe Ethernet IP encoders over ingebouwde alarmmeldingen en programmeerbare schakelpunten voor werkingstemperatuur, snelheid, operating hours...., en zijn ze uitgerust met 5 LED’s (duo LED’s) welke alle nodige informatie verschaffen voor een snelle en exacte diagnose van eventuele fouten.

Voordelen DLR communicatie : eer hoge bedrijfszekerheid Z dankzij de redundante bekabeling Kabelbreuk detectie dankzij redundante bekabeling Aanpasbaar (inbouwbaar) in bestaande klassieke netwerksystemen zoals “star topology” of “line-topology” Minimale installatiekost omdat er geen extra switches nodig zijn

Meer weten over de nieuwe generatie Ethernet IP encoders AFM60/ AFS60? Bel onze klantendienst en vraag de brochure aan.

012012


Welk type beveiligingssysteem past bij welke Performance Level? Machinefabrikanten die bij de selectie van opto-elektronische beveiligingssystemen alleen uitgaan van de Performance Level conform EN ISO 13849-1, kunnen bedrogen uitkomen. Want de nieuwe norm zegt niets over de technische vereisten die gelden voor het component. Hierdoor kunnen gaten in de veiligheid ontstaan. SICK stelt een daarom een veiligere aanpak voor als het gaat om de selectie van veiligheidscomponenten. >> Tot voor kort was er bij opto-elektronische veiligheidscomponenten sprake van een duidelijke relatie tussen de veiligheidscategorieën conform de besturingsnorm EN 954-1 enerzijds en de veiligheidsclassificatie volgens de normeringsreeks voor opto-elektronische veiligheidscomponenten EN 61496

anderzijds. Voor een Categorie 2-situatie koos je een Type 2-component, bij Categorie 4 koos je voor Type 4. Eenvoud en eenduidigheid, waarmee machinebouwers, designers en engineers makkelijk uit de voeten konden. Met de introductie van de EN ISO 13849-1 lijkt het te zijn gedaan met de eenvoud.

De norm doorontwikkeld De huidige norm is veel meer afgestemd op de hedendaagse stand van de technologie. Uitgangspunt van de oude norm was: “wat defect kan raken, raakt ook defect”. Daarbij werden besturingssystemen in vijf categorieën ingedeeld. De veiligheidsfuncties van een machine moesten – afhankelijk van het risico – beantwoorden aan de eisen van een van de vijf categorieën

Type conform EN 61496

Hoe hoger de vereiste risicoreductie, hoe hoger de Categorie en hoe hoger het Type.

19


In deze tijd van programmeerbare systemen en complexere technologie schiet deze benadering tekort, omdat bijvoorbeeld wordt voorbijgegaan aan de betrouwbaarheidscijfers van de individuele systeemcomponenten en aan externe factoren die tot systeemuitval kunnen leiden. Wetenschappelijk onderbouwd Met de huidige norm EN ISO 13849-1 worden nu vrijwel alle criteria die van invloed zijn op de continuïteit van de veiligheid, betrokken bij het bepalen van het veiligheidsniveau. Denk aan de ‘mean time to dangerous failure’ (MTTFd) en de gevoeligheid voor uitval als gevolg van combinaties van oorzaken (CCF, common cause failure). De categorieën van de oude EN 954-1 zijn nu – met overeenkomstige en verder uitgebreide beschrijvingen – terug te vinden in de Performance Levels (PL) van de EN ISO 13849-1. Daarbij staat ‘a’ voor een lage risicoreductie, en ‘e’ voor een hoge. Hoe goed en wetenschappelijk de nieuwe methode ook is onderbouwd, op componentniveau levert ze helaas niet de helderheid die de EN 954-1 met de connectie tussen Categorie en Type wel bood.

20

Hiaten in de veiligheid Om veiligheids-, procestechnische en ergonomische redenen worden veelal opto-elektronische veiligheidscomponenten ingezet. Hoewel de definitie van Performance Levels volgens EN ISO 13849-1 voor onder meer lichtschermen, laserscanners en camerasystemen voortdurend de stand van de techniek volgt, dekt ze de veiligheidslading niet volledig. Want de veiligheidsnorm beschrijft weliswaar nauwkeurig de eisen die worden gesteld aan de functionele veiligheid van de veiligheidsbesturing, maar niet de aanvullend noodzakelijke karakteristieken van een veiligheidscomponent. Denk bij een lichtscherm bijvoorbeeld aan EMC, de optische prestatiekenmerken, de detectieprestaties en -betrouwbaarheid. Ten tijde van de EN 954-1 was dit de taak van de bekende normenreeks EN 61496 – dit is overigens ook het geval bij de huidige EN ISO 13849-1. Voor gebruikers waren vroeger de Categorie en het Type van een component gelijk. De normwijziging plaatst de gebruiker nu echter voor een dilemma. Het voorbeeld hiernaast licht een en ander toe.

Voorbeeld van een veiligheidsdilemma: Type 2 voor PL d? Door de grote flexibiliteit binnen de norm EN ISO 13849-1, die het gevolg is van de kwantitatieve methoden die nu worden gevolgd, voldoet het Type 2 lichtscherm C2000 aan de eisen van PL d. Dat is opmerkelijk, want volgens de norm EN 954-1 komt dat lichtscherm niet verder dan Categorie 2. Omgekeerd kan een machinebouwer die bij de risicobeoordeling op PL d uitkomt, niet simpelweg een C2000 lichtscherm inzetten. Want de in de applicatie vereiste risicoreductie wordt optisch met een Type 2-component niet bereikt. Daarvoor is een C4000 als Type 4-component nodig. Dit komt omdat voor Type 4-componenten veel strengere eisen gelden op het gebied van EMC, optische storingsbronnen, reflecterende oppervlakken en verkeerde uitlijning bij normaal gebruik.

012012


: Onder de loep

De vuistregel van SICK: PL + type = veiligheid Eén ding is zeker: bij het bepalen van de toe te passen opto-elektronische veiligheidssystemen kan onmogelijk alleen vanuit de Performance Level conform EN ISO 13849-1 worden gewerkt. Wie daar wel voor kiest, kan tot verkeerde conclusies komen. Het advies van SICK: kijk ook naar de eisen die volgens de norm IEC 61496 worden gesteld aan de opto-elektronische veiligheidssystemen binnen de betreffende applicatie. Alleen zo is een juiste typebepaling mogelijk.

EN 61496

PL + Type Overigens geldt ook ‘SIL + Type = veiligheid’, want het bepalen van de vereiste veiligheidsniveaus volgens de eveneens toepasbare norm EN 62061 leidt – los van de EN 61496 – in bepaalde gevallen ook tot een hiaat in de veiligheid.

EN 61496 PL + Type in vereisten

Cruciaal in de export Het volgen van genoemde vuistregel iszeker ook in internationaal opzicht aan te raden. Neem bijvoorbeeld NoordAmerika. Daar kennen ze vele normen en regelingen die ‘control reliable’ apparaten (lees: failsafe componenten en systemen) voorschrijven. Interpretatie van de zwaarwegende norm ANSI B11.19 stelt dat alleen PL d-apparaten met minimaal Categorie 3 aan die eisen voldoen. Dit houdt dus in dat Type 2-componenten, ook al zijn ze van PL d-niveau zijn, niet aan de door de Noord-Amerikaanse autoriteiten gehanteerde eisen voldoen. Wie bijvoorbeeld chipmontage- of verpakkingsmachines met PL d-veiligheidsfuncties naar Amerika exporteert, loopt een risico met een Type 2-component. De norm in de toekomst Oorspronkelijk lag het in de bedoeling om de geldigheid van de oude EN 954-1 tot eind 2009 te handhaven. Inmiddels is er om praktische redenen voor gekozen om deze met twee jaar te verlengen. De praktijk bewijst namelijk

dat de gevolgen van de nieuwe EN ISO 13849-1 veel groter zijn dan aanvankelijk werd verwacht. Veel bedrijven moeten hun achterstand nog inhalen. Hoewel de meerderheid van de betrokkenen erkent dat de nieuwe norm verbetering heeft gebracht, moet er zeker nog de nodige finetuning plaatsvinden. De verwachting is dat aanpassing van de EN ISO 13849 -2 (validatie) veel duidelijkheid zal scheppen. Insiders verwachten tevens dat het risico op hiaten in de veiligheid, die nu nog kunnen ontstaan door verkeerde combinaties van PL d en Type 2, door de actualisering van de normenreeks IEC 61496 binnen afzienbare tijd niet meer bestaat. Samen met andere partijen, waaronder de IFA (voorheen de BGIA), maakt SICK zich dan ook sterk voor een snelle actualisatie.

21


Type 2 of Type 4? Als het gaat om de vuistregel ‘PL + Type = veiligheid’, kan de vereiste PL vrij gemakkelijk worden bepaald. Een risicobeoordeling van machine of gevaarlijke zone is veelal voldoende. Maar dan… hoe bepaalt u nu of het een Type 2- of Type 4-component moet worden? Omdat de huidige IEC 61496 nog geen relatie legt tussen Typeklassen en PL/SIL, zijn machinebouwers hierbij veelal aangewezen op de ervaring en support van experts. SICK helpt u onder meer op weg met de volgende selectiemethoden.

> SELECTIEMETHODE 1:

Raadpleeg de bepalingen in de reeds bestaande C-normen. De lijst van productnormen voor speciale machinetypen staan opgenomen in het ‘Publicatieblad van de Europese Unie’, te vinden onder www.newapproach.org. Zijn de bepalingen in de C-normen nog niet aangepast aan de nieuwe veiligheidsnorm, of is er geen relevante C-norm voorhanden, dan biedt de beslissingstructuur van methode 2 uitkomst.

> SELECTIEMETHODE 2:

Doorloop onderstaande beslissingsstructuur. Twijfelt u over een van de antwoorden, kies dan voor het model in stap 3 op de volgende pagina.

Beslissingsstructuur voor typebepaling

22

012012


: Onder de loep > SELECTIEMETHODE 3:

Hanteer de aanbevelingsstructuur van SICK en IFA. Om tot een waterdichte keuze te komen, kan van onderstaande indeling worden gebruikgemaakt. Deze is door SICK in samenwerking met het Duitse â&#x20AC;&#x2DC;Institut fĂźr Arbeitsschutz van de DGUV (IFA - oa. de ontwerpers van de Sistema-software) opgesteld.

Beslissingsstructuur voor typebepaling

Goed om weten Uiteraard helpt SICK machinebouwers nog met tal van andere tools voor een optimaal veilige componentselectie. Zowel in de SICK-catalogi, de technische datasheets, de handleidingen als in de online-productdocumentatie vindt u informatie en adviezen met betrekking tot PL, SIL en typeclassificatie. Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze veiligheidsspecialisten. Zij staan u graag bij en komen, indien nodig, uw machine ter plaatse bekijken. Email: marcel.dejonge@sick.be.

23


CEP, opslag en distributie: Sorteren en verwerken van pakjes aan hoge snelheid Ingebouwde camera/volume/lasermeetoplossingen om meerdere zijden te scannen

Innovatieve en flexibele oplossingen dankzij het IDPro-concept Hetzelfde communicatienetwerk, dezelfde accessoires, dezelfde parametersoftware

Van het voorbereiden van bestellingen in bakken tot het traceren van pallets Een uniek en modulair gamma van scanners voor alle identificatie-applicaties: 1D-, 2D-, RFID-codes

IDPro-concept

Alle identificatietechnologieĂŤn compatibel met elkaar.

SICK maakt het u graag makkelijk. Daarom zorgen we dat al onze Auto ID-componenten compatibel zijn met elkaar. Of het nu gaat om laserscanners, camera- of RFID-systemen... dragen ze het IDPro-label dan weet u zeker dat u ze allemaal op dezelfde wijze kunt aansluiten, dat u altijd van dezelfde grafische userinterface gebruikt kunt maken en dat u voor elk Auto ID-component altijd dezelfde accessoires kunt gebruiken! Zo makkelijk hoort het, vinden we bij SICK.

1D-barcodescanners 1D/2D-barcodescanners Manuele scanners RFID

Interfaces voor codescanners Volumemeetsystemen Codescanners Hybride systemen en complete oplossingen

SICK nv/sa | Doornveld 10 | 1731 Asse | Tel: +32 (0)2 466 55 66 | Fax: +32 (0)2 466 60 26 | E-mail: info@sick.be

SICK Info 2012_1  

SICK info magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you