Page 1

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet Zagreb Diplomski sveučilišni studij „Menadžerska informatika”

EDONATION

Seminarski rad

Autori: Haris Tinjić, Valon Zenuni Mentor: Doc. dr. sc. Božidar Jaković Kolegij: Elektroničko poslovanje

Zagreb, travanj 2018.


SADRŽAJ 1.

UVOD.................................................................................................................. 7 1.1. Predmet i cilj rada ......................................................................................... 7 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja ............................................................ 7 1.3. Sadržaj i struktura rada ................................................................................. 8 1.4. Kratki opis poslovnog modela ....................................................................... 8

2.

OPIS PROJEKTA................................................................................................ 9 2.1. Detaljan opis projekta .................................................................................... 9 2.2. Organizacija projekta .................................................................................. 10 2.3. Strateška osonova projekta ......................................................................... 10 2.3.1. Misija .................................................................................................... 10 2.3.2. Vizija ..................................................................................................... 10 2.3.3. Ciljevi projekta ...................................................................................... 11 2.4. INOVACIJE ................................................................................................. 11 2.4.1. Popis inovacija projekta ........................................................................ 11 2.4.2. Opis inovacija koje projekt sadrži ......................................................... 11 2.5. KONKURENCIJA ........................................................................................ 13 2.5.1. Popis glavnih konkurenata.................................................................... 13 2.5.2. Opis glavnih konkurenata ..................................................................... 13 2.5.3. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu ........................ 16


2.5.4. Konkurentska prednost projekta ........................................................... 16 3.

DIGITALNI POSLOVNI MODEL........................................................................ 17 3.1. Najvažniji poslovni partneri ......................................................................... 17 3.1.1. Popis najvažnijih poslovnih partnera .................................................... 17 3.1.2. Opis najvažnijih poslovnih partnera ...................................................... 17 3.2. VRIJEDNOST (PONUDA) POSLOVNOG MODELA ................................... 20 3.3. NAJVAŽNIJE AKTIVNOSTI ZA ISPORUKU VRIJEDNOSTI....................... 20 3.4. KLJUČNI RESURSI .................................................................................... 20 3.5. KATEGORIJE KLIJENATA ......................................................................... 21 3.5.1. Popis glavnih kategorija klijenata .......................................................... 21 3.5.2. Detaljan opis glavnih klijenata .............................................................. 21 3.5.3. Tržišta i jezik web stranica .................................................................... 23 3.5.4. Registracija klijenata ............................................................................. 23 3.5.5. Pogodnosti za registrirane klijente ........................................................ 23 3.6. UPRAVLJANJE ODNOSA S KLIJENTIMA ................................................. 24 3.7. KANALI POSLOVANJA .............................................................................. 24 3.8. STRUKTURA TROŠKOVA ......................................................................... 24 3.9. MODELI STVARANJA PRIHODA ............................................................... 25 3.9.1. Popis modela stvaranja prihoda ........................................................... 25 3.9.2. Opis svakog pojedinog modela............................................................. 26


4.

DIGITALNE TEHNOLOGIJE ............................................................................. 29 4.1. Mobilne tehnologije ..................................................................................... 29 4.1.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta ............................... 29 4.1.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone........................................ 29 4.1.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije ................................... 29 4.1.4. Grafički prikaz funkcionalnosti .............................................................. 30 4.1.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja ........................................................ 34 4.2. Društvene mreže ......................................................................................... 34 4.2.1. Facebook profil projekta ....................................................................... 34 4.2.2. LinkedIn profil autora projekta .............................................................. 34 4.2.3. Twitter profil projekta ............................................................................ 35 4.2.4. Instagram profil projekta ....................................................................... 36 4.2.5. Snapchat profil projekta ........................................................................ 36 4.3. RAČUNARSTVO U OBLAKU...................................................................... 37 4.4. VELIKI PODACI (big data) .......................................................................... 38 4.5. SENZORI I INTERNET STVARI (IoT) ......................................................... 38 4.6. 3D PRINTERI .............................................................................................. 39 4.7. ROBOTIKA.................................................................................................. 39 4.8. DRONOVI ................................................................................................... 39 4.9. VIRTUALNA I PROŠIRENA STVARNOST ................................................. 39


4.10. 5.

UMJETNA INTELIGENCIJA .................................................................... 40

DIGITALNI MARKETING .................................................................................. 41 5.1. Marketinški plan projekta ............................................................................ 41 5.2. Ključne riječi projekta .................................................................................. 41 5.3. Google AdWords oglas ............................................................................... 42 5.4. Oglašavanje na društvenim mrežama ......................................................... 43 5.5. Tablica marketinškog plana ........................................................................ 43

6.

DIGITALNO PLAĆANJE ................................................................................... 45 6.1. Popis oblika digitalnog plaćanja .................................................................. 45 6.1.1.

Opis oblika digitalnog plaćanja ................................................................ 45

6.1.2.

Oblik digitalnog plaćanja 1- mBanking ..................................................... 45

6.1.3. Oblik digitalnog plaćanja 2 - PayPal ..................................................... 45 6.1.4. Oblik digitalnog plaćanja 3 - Cryptovalutama........................................ 46 6.1.5. Oblik digitalnog plaćanja 4 - eBanking .................................................. 46 6.1.6. Oblik digitalnog plaćanja 5 - Snapcash ................................................. 46 6.2. Blockchain tehnologija ................................................................................ 46 7.

SWOT ANALIZA ............................................................................................... 47

8.

WEB MJESTO PROJEKTA............................................................................... 48 8.1.1. Web poslužitelj projekta .......................................................................... 48 8.1.2. Web domene projekta ............................................................................. 48


8.2. CMS sustav ................................................................................................. 48 8.2.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt ............................................... 49 8.2.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg) ................................................... 49 8.3. Web stranice projekta ................................................................................. 50 8.3.1. Struktura Web stranica projekta ........................................................... 50 8.3.2. Mapa Web stranica projekta (Sitemap)................................................. 51 8.3.3. Opis strukture Web stranica projekta .................................................... 52 9.

ZAKLJUČAK ..................................................................................................... 57

10.

POPIS LITERATURE ..................................................................................... 58

11.

POPIS WEB LINKOVA ................................................................................... 59

12.

POPIS SLIKA ................................................................................................. 60

13.

ŽIVOTOPIS .................................................................................................... 62

14. SAŽETAK ........................................................................................................... 63


1. UVOD U ovom poglavlju prikazani su predmet i cilj rada te izvori podataka koji su korišteni u izradi rada. Isto tako navedene su metode prikupljanja. Dan je opis sadržaja i strukture rada i kratak opis poslovnog modela.

1.1.

Predmet i cilj rada

Predmet rada je platforma koja bi omogućila jednostavno i tehnološki unaprijeđeno doniranje. Ideja je na jednom mjestu skupiti sve udruge koje se financiraju preko donacija i na taj način omogućiti ljudima da uz korištenje najnovijih tehnologija u samo nekoliko klikova pronađu želje udruge ili projekte kojima bi donirali svoja sredstva. U radu ćemo prikazati sve elemente naše platforme, odnosno cjelokupni sustav preko kojeg bi se ljudima približio i pojednostavio sustav za doniranje.

Platforma se sastoji od mobilne i web aplikacije. Udruge su podijeljene u 4 kategorije, a to su: udruge koje se bave zdravstvenim pitanjima, socijalnim/društvenim pitanjima, zaštitom životinja te za kraj udruge koje se bave kulturno umjetničkim uzdizanjem. Ideja je transparentno poslovati i prikazati kojim putem donatorska sredstva i na koji način stižu u različite udruge.

1.2.

Izvori podataka i metode prikupljanja

Podaci korišteni u ovome radu prikupljeni su iz različitih knjiga, znanstvenih i stručnih materijala. Za prikupljanje određenih statističkih i numeričkih podataka korišteni su stručni izvori sa interneta dok smo za izradu same web stranica i mobilne aplikacije koristili besplatne web servise. Problematika opisana u predmetu istraživanja nameće izbor statističkih i znanstvenih metoda kao što su: metoda analize i sinteze, induktivna i deduktivna metoda, metode generalizacije i specijalizacije, metoda klasifikacije, metode istraživanja, komparativne metode i metode dokazivanja.


1.3.

Sadržaj i struktura rada

Rad će biti podijeljen u 14 poglavlja. U uvodu će se opisati predmet i cilj rada, način prikupljanja podataka, kojima metoda i sa kojih izvora su prikupljeni podaci. U nastavku će biti opisan projekt, način organizacija te neizostavne misija, vizija i ciljevi projekta. Kratko ćemo se osvrnuti i na inovacije koje se koriste te opisati glavne konkurente. Sljedeće poglavlje je najopširnije te obuhvaća poslovne partnere, ključne resurse, kategorije klijenata te strukturu troškova. S obzirom da sva poduzeća žele ostvariti prihode u ovom poglavlju će biti opisano 5 modela ostvarivanja prihoda. Biti će opisane i digitalne tehnologije te plan digitalnog marketinga i digitalnih plaćanja. Prikazana će biti SWOT analiza kojom će se prikazati prilike, prijetnje te snage i slabosti te će uz to biti prikazani mogući CMS sustavi za projekt. Za kraj će biti izveden zaključak te će biti priložen popis literature, web linkova, slika te životopis autora rada.

1.4.

Kratki opis poslovnog modela

eDonation predstavlja sofisticirano rješenje za donacije. Omogućuje da u svakom trenutku pomoću mobilnog uređaja ili računala doniramo sredstva u udrugu čiji rad podržavamo. Donirati možemo na različite načinje plaćanja korištenjem različitih tehnologija. eDonation okuplja sve udruge na jedno mjesto u 4 kategorije te svojom preglednošću i korištenjem naprednih tehnologija olakšava i ubrzava doniranje. Naš cilj je stvoriti sigurno i transparentno okruženje u kojem je donator siguran da će njegova sredstva doći do željene udruge. S druge strane udruge koje budu u ulozi naših partnera profitiraju time što platforma na jednom mjestu okuplja velik broj donatora.


2. OPIS PROJEKTA Ovaj projekt predstavlja platformu koja bi bila mjesto susretanja osoba i poduzeća spremnih donirati svoja sredstva s udrugama koje prikupljaju sredstva kako bi realizirali željene projekte. U nastavku će biti detaljno opisan projekt i sve njegove stavke.

2.1.

Detaljan opis projekta

S obzirom na ubrzan stil života ljudi trebaju informacije u najkraćem mogućem roku kako bi mogli donositi odluke. Mnogi poslovni modeli su zahvaljujući intenzivnom korištenju digitalnih tehnologija redefinirali način poslovanja i postigli zavidne rezultate zahvaljujući tome što su rano prihvatili promjene u društvu. Primjeri toga su Netflix, AirBnb, Uber i mnogi drugi. AirBnb i Uber osim što u poslovanju koriste digitalne tehnologije dio poslovanja se oslanja na rastuću ekonomiju dijeljenja. Ekonomija dijeljenja govori o tome kako ljudima više nije u interesu vlasništvo već fleksibilnost. Sve to govori da ljudi imaju puno povjerenja jedni u druge što je dodatna motivacija za ovaj projekt. Zbog sve brže tempa potrebno je ljudima omogućiti da u samo nekoliko klikova mogu donirati. Točno to naša platforma i pruža i daje nekoliko rješenja, a o pojedincima ovisi koje će prihvatiti i koristiti. Prva je mogućnost platforme da generira QR kodove koje pojedinci preko svojih mbanking aplikacija mogu skenirati i jako lako donirati željeni iznos. Osim toga pruža se mogućnost uplate donacije preko PayPala kao jednog od najpoznatijih online financijskih servisa te putem blockchain tehnologija za koju se smatra da je najtransparentnija i najsigurnija zbog čega se očekuje široka primjena u budućnosti. Sve to se odvija preko web ili mobilne aplikacije. Sve udruge biti će grupirane prema karakteru djelovanja (udruge za zaštitu životinja, kulturno-umjetničke udruge, udruge zdravstvenog karaktera te humanitarno-socijalne udruge), a moguće će biti i pretraživanje po imenu udruge. Prilikom klika na određenu udrugu prikazuju se


osnovne informacije udruge (npr. Misija, vizija i ciljevi) te koliko je sredstava prikupljeno preko naše platforme. Sama aplikacije biti će dostupna za iOS i Android uređaje čime je pokriveno skoro pa cijelo tržište mobilnih telefona.

2.2.

Organizacija projekta

Prvi korak je registracija poduzeća, nakon toga zapošljavanje stručnog kadra te početak pregovora s partnerima i klijentima. Plan je poduzeće registrirati kao društvo s ograničenom odgovornošću. Biti će 4 zaposlenih, a glavni partner s kojim se mora sklopiti suradnja je Zagrebačka banka.

2.3.

Strateška osonova projekta

Svaki projekt mora imati definirane viziju, misiju i ciljeve kako bi poslovanje išlo u željenom smjeru. Važnu ulogu imaju ciljevi koji moraju biti mjerljivi, određeni, realni, vremenski određeni i da ih je moguće dostići.

2.3.1. Misija

Podići kvalitetu života kroz povezivanje pojedinaca i poduzeća željnih doniranja s udrugama koje trebaju sredstva. Kontinuirani razvoj platforme i povećanje broja klijenata ključ je uspjeha ovog projekta.

2.3.2. Vizija

Pozicionirati se na svjetskom tržištu kao najkorištenija, najsigurnija i najtransparentnija platforma za doniranje.


2.3.3. Ciljevi projekta Ciljevi ovog projekta su da kroz godinu dana postanemo najveća online stranica i baza udruga te da pokrijemo cijelo Hrvatsko tržište. Cilj je u narednih 5 godina uz dobro razvijenu platformu pokriti regiju te se polako proširiti na europsko tržište. Kako bismo to postigli kao kratkoročne ciljeve svakako moramo navesti i prikupljanje sredstava za pokretanje i usavršavanje platforme i zapošljavanje mladih inovativnih inženjera za razvoj i održavanje informatičkog sustava.

2.4.

INOVACIJE

U ovom poglavlju prikazati ćemo inovacije koje će biti realizirane u ovom projektu te ćemo ih detaljno opisati.

2.4.1. Popis inovacija projekta

U ovom projektu su korištene sljedeće inovacije: 

Primarne digitalne tehnologije

Plaćanje pomoću crypto valuta

Plaćanje pomoću mbankinga

Sakupljanje velikog broja udruga u jednu bazu podataka

Virtual reality

2.4.2. Opis inovacija koje projekt sadrži

Inovacije koje projekt sadrži sastoje se od primarnih digitalnih tehnologija te inovativnih načina plaćanja koja zasigurno mogu proširiti tržište te olakšati korištenje.

2.4.2.1.

Primarne digitalne tehnologije


Primarne digitalne tehnologije koje se koriste u ovom projektu su tehnologije poput cloud arhitekture, mobilnih uređaja i blockchaina.

2.4.2.2.

Plaćanje pomoću crypto valuta

Korisnici će moći pomoću otvorenih BTC, ETH, LTC i mnogih drugih adresa donirati direktno sredstva za udrugu koju žele. Ova inovacija uvelike olakšava doniranje iz bilo kojeg dijela svijeta velikim brzinama i malim provizijama.

Slika 1- Crypto

2.4.2.3.

Plaćanje pomoću mbankinga

Korisnici naše platforme moći će kroz lagano generiranje QR ili bar codea uplatiti preko mbankinga svoja sredstva za udruge koje žele.

2.4.2.4.

Sakupljanje velikog broja udruga u jednu bazu podataka

Na našoj platformi što veći broj udruga će biti sakupljen i grupiran po vrsti te na taj način će osobe i poduzeća koje se odluče za doniranje moći uz kratak opis udruge znati u koju svrhu i na koji način pomažu svojim sredstvima.

2.4.2.5.

Virtual reality

Prvi u svijetu ćemo omogućiti korisnicima koji doniraju iznad određenog iznosa da mogu uz pomoć virtual reality tehnologije doživjeti sami trenutak primopredaje sredstava ili poklona te na taj način u potpunosti vidjeti veselje i sreću na licima osoba koje su zaprimile donaciju.


2.5.

KONKURENCIJA

U ovom poglavlju probati ćemo nabrojati konkurenciju iako dosad nigdje nije izmišljena platforma koja na ovaj način objedinjuje toliko udruga. Konkurencija je usmjerena na inozemna tržišta i razloga što u Hrvatskoj ne postoji niti jedan sličan projekt.

2.5.1. Popis glavnih konkurenata 

Charity: Water

American heart association

Fundly

Save the children

Alzheimer's society

2.5.2. Opis glavnih konkurenata Naši glavni konkurenti su inovativne kompanije i startup-ovi koji se bave e donacijama ali ne na istom principu kao naša platforma.

2.5.2.1.

Charity: water

Charity:Water je web stranica koja kroz vrlo privlačan i detaljno prikazan način pomoću emotivnih fotografija odaje stvarno stanje i situaciju u određenim dijelovima svijeta. Omogućavaju doniranje jednom, mjesečno ili da se sponzorira cijela zajednica.

Slika 2 Charity water


2.5.2.2.

American heart association

Istraživanja su pokazala da što je veći broj clickova do same donacije time više ljudi odustane od iste. American heart association na svojoj stranici omogućava korisniku doniranje na početnoj stranici i predlaganjem poklona odnosno određene sume su shvatili da ljudi više doniraju nego da sami unose iznos. Inače, stranica donira u svrhu pomaganja srčanim bolesnicima.

Slika 3 American Heart Association

2.5.2.3.

Fundly

Fundly je Internet stranica koja omogućuje doniranje također svrstano po kategorijama ali je više orijentirano na određene individue nego na same udruge. Jako dobro imaju razvijen sustav koji dopušta udrugama i individualcima da se prijave ako osobe ili udruge kojima je potrebna pomoć te ostavljaju na izbor donatorima kome će i koliko donirati.

Slika 4 Fundly


2.5.2.4.

Save the children

Save the children je stranica sa jakom porukom i bitnom misijom. Omogućava doniranje jednom, mjesečno ili sponzoriranje djece. Grafički vrlo slikovito utječe na korisnika i može se donirati putem paypala, kreditne kartice ali također zahtjeva dosta osobnih podataka, od adrese, broja mobitela, poštanskog broja itd.

Slika 5 Save the children

2.5.2.5.

Alzheimer's society

Alzheimer's society je stranica na kojoj se već na početnom zaslonu može donirati ali uz jednu dobru i snažnu poruku: My donation is in memory of someone. Na taj način direktno dopire do osoba koje su nažalost imali takvih slučajeva u okolini.

Slika 6 Alzheimer's society


2.5.3. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu

Što se tiče sličnosti s ostalim projektima na tržištu možemo vidjeti da je svakako najveća sličnost u toj humanitarnoj noti te što većina projekata također ima razvijene web stranice i mobilne aplikacije. Točka različitosti je ne zahtijevanje kreiranja profila i odavanja previše podataka što ujedno predstavlja i našu konkurentsku prednost.

2.5.4. Konkurentska prednost projekta

Konkurentska prednost našeg projekta je ta što grupira određene udruge te u svakoj skupini u kratkim crtama opiše udrugu i način na koji rade te gdje novac koji se donira odlazi. Aplikacija omogućava plaćanje pomoću blockchaina te time svakako povećava populaciju koja može donirati iz svih dijelova svijeta. Donacija pomoću par clickova olakšava korisnicima te zbog brzog postupka ne odvraća od darivanja.


3. DIGITALNI POSLOVNI MODEL

U ovom poglavlju biti će detaljno opisani partneri i njihovi zadaci u projektu. Dobra suradnja s partnerima je ključna za uspjeh projekta. Neki partneri svoju ulogu izvršavaju u izradi projekta dok ostali doprinose projektu u fazi održavanja.

3.1.

Najvažniji poslovni partneri

Kako bi projekt mogao biti odrađen točno i na vrijeme pouzdani i uspješni partneri predstavljaju važnu stavku. Bitno je pronaći partnere kojima možemo vjerovati i koji će svoje dužnosti odrađivati u zadanim rokovima. Iz gore navedenih razloga partnere biramo veoma pažljivo te odnose u partnerstvu određujemo ugovorima. Ključni partneri za ovaj projekt su banke, web hosting poduzeća, poduzeća koja pružaju cloud usluge, PayPal te poduzeće za razvoj i održavanje mobilne aplikacije.

3.1.1. Popis najvažnijih poslovnih partnera

U nastavku je popis partnera bez kojih projekt nije moguće realizirati:

-

Zagrebačka banka

-

Privredna banka Zagreb

-

S.H.O.P. CENTAR d.o.o.

-

PayPal

-

Profico.hr

3.1.2. Opis najvažnijih poslovnih partnera

U nastavku će biti opisani najbitniji poslovni partneri te njihove uloge u ovom projektu.


3.1.2.1.

Zagrebačka banka

Zagrebačka banka odabrana je kao prvi partner iz razloga što ima najveću aktivu od svih banaka u Hrvatskoj te najveći broj građana koristi usluge mobilnog bankarstva u Zagrebačkoj banci. Uloga banaka u ovom projektu je izvršenje plaćanja. Doprinos Zagrebačke banke je dvostruki: za uplate izvršene preko naše platforme neće biti naplaćene nikakve naknade s obzirom da su humanitarnog karaktera, također Zagrebačka banka će biti jedan od glavnih investitora te će donirati potreban početni kapital.

Slika 7 Zaba

3.1.2.2.

Privredna banka zagreb

Kao druga najveća banka u Hrvatskoj, kako po prometu, tako i po broju korisnika mobilnog bankarstva idealan je partner u ovom projektu. Također će ugovorom biti određeno da se ne naplaćuje naknada za plaćanja preko naše platforme.

Slika 8 Pbz

3.1.2.3.

S.h.o.p. Centar d.o.o.

Pruža nam usluge web hostinga, održavanja stranica te podršku platforme. Osim toga dostavljat će nam dnevne, tjedne i mjesečne statističke podatke.


Slika 9 S.h.o.p centar

3.1.2.4.

PayPal

Servis preko kojeg ćemo omogućiti korisnicima obavljanje alternativnog načina plaćanja (najčešće za međunarodne uplate).

Slika 10 Paypal

3.1.2.5.

Profico

Profico je kompanija u Hrvatskoj koja će biti zadužena za razvoj i održavanje naših mobilnih aplikacija. Odabrali smo ju iz razloga što imaju dobre reference te vrhunska


cloud rješenja. Surađivali su na projektima s: codeanywhere, VIPnet Officebox, Radison Blue, Zračna luka Split, itd…

Slika 11 Profico

3.2.

VRIJEDNOST (PONUDA) POSLOVNOG MODELA

Vrijednost poslovnog modela nalazi se u samoj platformi koja bi se financirala kroz uzimanja postotka od donacije ne zbog profita vlasnika već za podmirenje fiksnih troškova. Drugi kanal ostvarivanja prihoda za pokrivanje operativnih troškova biti će reklame na web stranici i u mobilnoj aplikaciji. Nuđenjem raznih poboljšanja i dodatnih usluga stvarat ćemo nove kanale vrijednosti.

3.3.

NAJVAŽNIJE AKTIVNOSTI ZA ISPORUKU VRIJEDNOSTI

Poduzeće ćemo registrirati kao društvom s ograničenom odgovornošću s naglaskom na pružanje usluga putem web i mobilnih platformi. U početku će biti zaposleno 4 ljudi od toga jedan pravnik kako bi sve bilo legalno, jedan informatičar koji će održavati sustav te komunicirati sa partnerima koji naprave platformu te dvoje ekonomista koji će držati sve pod kontrolom.

3.4.

KLJUČNI RESURSI

Resursi će biti podijeljeni na tehnološke i ljudske. Pod tehnološke resurse svakako ubrajamo inovativne procese poslovanja te predstavljanje inovacija na tržištu donacija.


Ljudski resursi su bitna karika ovog projekta a oni uključuju veliku ambiciju te sposobnost zaposlenika, povjerenje i menadžerska umijeća.

3.5.

KATEGORIJE KLIJENATA

Klijente ćemo podijeliti na udruge koje će koristiti prednosti naše platforme te potrošači kao krajnji korisnici naših usluga.

3.5.1. Popis glavnih kategorija klijenata

Glavne kategorije klijenata su krajnji potrošači te udruge: -

Za zaštitu životinja

-

Humanitarno-socijalne

-

Zdravstvene

-

Kulturno-umjetničke

3.5.2. Detaljan opis glavnih klijenata

Kao što smo već prethodnoj točci napisali, klijente dijelimo na dvije velike kategorije, a to su krajnji potrošači i udruge. Udruge se dijele na 4 skupine ovisno o karakteru same udruge.

3.5.2.1.

Klijent 1

Krajnji potrošači su našem slučaju donatori, odnosno svaka individua ili poduzeće koje je odlučilo donirati putem našem platforme. Nama krajnji potrošači ne predstavljaju direktne klijente već smo mi posrednici između njih i naših direktnih klijenata, odnosno udruga koje prikupljaju sredstva.


3.5.2.2.

Klijent 2

Udruge za zaštitu životinja predstavljaju prvu skupinu udruga s kojima ćemo surađivati. Kao i svim ostalim udrugama, nedostatak sredstava predstavlja problema za efektivniji i bolji rad udruge. Povezat ćemo se na način da će te udruge biti na našoj platformi što sigurno bude pomoglo u prikupljanju sredstava.

3.5.2.3.

Klijent 3

U Hrvatskoj djeluje 2.841 udruga humanitarno-socijalnog karaktera. Sredstva prikupljaju klasičnim putem, najviše preko državnog i lokalnog proračuna, ali svakako bitan udio imaju i donacije prikupljene od strane pojedinaca i poduzeća.

3.5.2.4.

Klijent 4

1587 udruga u Hrvatskoj je zdravstvenog karaktera te su 2015. godine iz državnog proračuna dobili 13.047.572,00 kuna. Udruge ovog karaktera bile su pod budnim medijskim okom zbog netransparentnosti poslovanja, odnosno malverzacija. Iz tog razloga javnost nije sklona doniranju zbog straha da će sredstva završiti u krivim rukama. Zahvaljujući transparentnosti naše platforme udruge će moći ponovno pridobiti povjerenje javnosti i medija.

3.5.2.5.

Klijent 5

Najveći broj udruga je u ovoj posljednjoj kategoriji. Čak 8.040 udruga u hrvatskoj je registrirano kao kulturno-umjetničko te također smatramo da je veliki interes javnosti za taj tip udruga.


3.5.3. Tržišta i jezik web stranica

Orijentirani smo na hrvatsko tržite, ali i na globalno koje nam je trenutno zbog nedostatka sredstava i resursa nedostupno. Zbog domaćih klijenata te potencijalnih inozemnih, kako iz praktičnosti, tako i iz odavanja ozbiljnog dojma bitno je imati stranicu na više jezika. Korisnik će imati mogućnost odabira nekoliko jezika (za početak hrvatski, engleski, njemački, francuski, španjolski, ruski) te će se broj jezika povećavati sukladno povećanju područja djelovanja naše platforme.

3.5.4. Registracija klijenata

Korisnici će imati direktni pristup informacijama o svim udrugama i njihovim računima na koje će donirati. Ukoliko žele dobiti potvrdu o donaciji koja služi kao porezna olakšica moraju se registrirati i dati podatke potrebne za izdavanje potvrde. Za korisnike koji se odluče registrirati procedura bi bila jednostavna i brza. Podaci koje će morat dati su:

-

Ime i prezime/ime poduzeća

-

Adresa

-

Email

-

OIB

Podaci bi se pohranjivali u našu bazu podataka i ne bi bili javno dostupni.

3.5.5. Pogodnosti za registrirane klijente

Kao što smo već napisali pogodnost klijenata je ta što na automatiziran način prilikom donacija mogu dobiti potvrdu u doniranju koja služi kao osnova za porezni odbitak.


Prema odredbama čl.7 Zakona o porezu na dobit, porezno priznatim rashodom smatraju se darovanja u naravi i novcu koja su učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge opće-korisne svrhe ako njihov ukupan iznos ne prelazi 2% ukupnog prihoda poslovnog subjekta za proteklu godinu. Ako darovanja prelaze 2% ukupnog prihoda prethodne godine tada je taj iznos rashoda porezno nepriznati rashod. U tom slučaju za iznos donacije iznad 2% prihoda protekle godine povećavamo poreznu osnovicu.

3.6.

UPRAVLJANJE ODNOSA S KLIJENTIMA

Naš odnos sa klijentima moguć je samo za registrirane korisnike iz razloga što su bitni podaci kako bi se moglo kontinuirano pratiti njihovo „ponašanje“. Sustav identificira navike korisnika te udruge kojima najviše donirate kada udruga pokrene novi projekt sustav automatski obavještava korisnika o tome te ga informira o novim prilikama i novim humanitarnim akcijama. Sustav automatizmom prilikom doniranja dostavlja potvrdu o donaciji koja služi kao dokaz za poreznu olakšicu.

3.7.

KANALI POSLOVANJA

Naš jedini kanal poslovanja je Internet. Grana se u mobilnu i web aplikaciju te korisnici mogu donirati korištenjem digitalnih tehnologija poput mbankinga, blockchaina i paypala. Iako istraživanja pokazuju da ljudi najviše doniraju klasičnim kanalima npr. Kada ih se zamoli u mailu ili osobno na ulici, mi smatramo da je to prenapadan i zastarjeli način te prikupljanje sredstava baziramo na online uplate i obavještavanje newsletterima korištenjem sustavima za upravljanje odnosa s klijentima.

3.8.

STRUKTURA TROŠKOVA

U ovom poglavlju prikazana je tablica sa planiranim troškovima projekta. Svakako najveću stavku predstavlja osoblje dok su troškovi poput izrade stranice i aplikacije, trošak opreme te trošak osnivanja poduzeća jednokratni.


1.

VRSTA TROŠKOVA

Iznos u kn/ god

Trošak izrade stranice i

35.000,00 kn

aplikacije 2.

Trošak poslužitelja (12 mjeseci)

828,00 kn

3.

Trošak opreme

18.000,00 kn

4.

Trošak osoblja

120.000,00 kn

5.

Trošak osnivanja j.d.o.o.

800,00 kn

6.

Trošak knjigovodstva

18.000,00 kn

7.

Trošak promidžbe

60.000,00 kn

8.

Trošak najma ureda

3.000,00 kn

9.

Ukupan trošak

220.628,00

3.9.

MODELI STVARANJA PRIHODA

U nastavku će biti prikazani modeli stvaranja prihoda. Svaki od modela biti će detaljno objašnjen.

3.9.1. Popis modela stvaranja prihoda Određeno je 5 modela stvaranja prihoda, a to su:

1.

Prihod od naplate provizije

2.

Prihod od oglašavanja na web stranici

3.

Prihod od oglašavanja u mobilnoj aplikaciji


4.

Prihod od naplate izdavanja potvrde o donaciji??

5.

Prihod od klijenata – 100 kn godišnje

3.9.2. Opis svakog pojedinog modela

U sljedećim točkama biti će objašnjeni načini ostvarivanja prihoda iz gore navedenih modela. Svaki model ostvaruje različite prihode i zahtjeva određene dogovore s partnerima i klijentima.

3.9.2.1.

Prihod od naplate provizije

S obzirom da pružamo usluge povezivanja donatora s udrugama koje traže sredstva za svoje djelovanje i projekte svaka uplata izvršena preko naše platforme biti će naplaćena. Naplata je u obliku provizije, tj. postotna je i formira se prema iznosu uplaćene donacije. Niže su prikazani razredi iznosa provizije:

-

Do 200 kn  7%

-

201-500 kn  6%

-

501-1000 kn  4%

-

Više od 1001 kn  3%

3.9.2.2.

Prihod od oglašavanja na web stranici

Prihodi od oglašavanja na web stranici bit će jedan od prihoda uzlaznog trenda. S obzirom da se planira proširenje platforme po regiji, a kasnije i po Europi i svijetu, broj korisnika će svakim danom rasti i samim time ostvarivat će se veći prihodi od oglašavanja na web stranici. Kako će se proširivati mogućnosti platforme privlačit će još veći broj pojedinaca i poduzeća što će imati pozitivan utjecaj na prihode ostvarene od oglašavanja na web stranici.


Poduzeća čiji se oglasi budu prikazivali na našoj web stranici moraju biti eco-friendly te moraju podržavati razvoj zajednice i povećanje standarda jer bi u protivnom naša prikazani oglasi bili kontradiktorni našoj viziji i misiji.

3.9.2.3.

Prihodi od oglašavanja u mobilnoj aplikaciji

Ostvarivanje ovih prihoda modelom je jednako kao i ostvarivanje prihoda od oglašavanja na web stranici. Porastom broja aktivnih korisnika naše platforme rasti će i prihodi ostvareni od oglašavanja. Svako ulazak na novo tržište dovodi i nove klijente koji će htjet reklamirati svoje proizvode ili usluge, a osim klijenata, raste i broj korisnika. U aplikaciji bi se mogli i sami naši klijenti reklamirati kako bi promovirali svoje akcije ili projekte kako bi prikupili željena sredstva. Važno je napomenuti da bez obzira što se prihod lako može skupljati oglašavanjem cilj je na stranici i u aplikaciji prikazivati što je manje moguće oglasa kako od velike zasićenosti ne bi sadržaj stranice bio nepregledan.

3.9.2.4.

Prihod od izdavanja potvrde o donaciji

Prihodi od izdavanja potvrde o donaciji su fiksni, tj. naplaćivali bismo 2 kune po potvrdi. Iz razloga što očekujemo rast broja klijenata, a samim time očekujemo i sve veći broj zahtjeva za izdavanje potvrde o donaciji prihodi će s vremenom biti sve veći. U ukupnoj strukturi ostvarivanja prihoda na ove prihode otpada najmanji postotak.

3.9.2.5.

Prihodi od klijenata – članarina

Iako dio klijenata predstavljaju udruge humanitarnog karaktera, članarinom od 100 kuna dobit će pristup velikom broju donatora te smatramo kako taj mali trošak može udrugama generirati velike donacije/sredstva kojima će izvršavati svoje projekte ili akcije.


Kao i u prethodnim modelima ostvarivanja prihoda i za ovaj prihod oÄ?ekujemo rast svake godine jer se ĹĄirimo na nova podruÄ?ja. Iznos je fiksan i jednak za sve udruge.


4. DIGITALNE TEHNOLOGIJE Digitalne tehnologije potiču transformaciju društva i industrija. Važno je pripremiti se i prilagođavati promjenama na tržištu koje su brže nego ikad. Ukoliko želimo uspješan poslovni model, poslovanje se mora temeljiti na korištenju digitalnih tehnologija kako bi se na najbolji mogući način moglo pružiti uslugu ili proizvod kupcima. 4.1.

Mobilne tehnologije

U ovom poglavlju opisati ćemo način mobilnog poslovanja projekta. Prikazat ćemo mobilnu aplikaciju koju planiramo za Andorid i iOS platformu. Detaljno će biti prikazane funkcionalnosti mobilne aplikacije. 4.1.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta Zbog nedostatka vremena te stalnog pokreta vrlo je bitno da imamo razvijenu mobilnu aplikaciju iz razloga što velika većina ljudi koristi smartphone te njihov broj samo raste. Mobilna aplikacija koju bismo razvili omogućavala bi korisnicima sve funkcionalnosti platforme dok su u pokretu. Mogli bi pristupiti informacijama o udrugama, vlastitom profilu te bi mogli pratiti newsfeed i povijest svojih donacija. 4.1.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone Aplikacija bi bila veoma jednostavna za korištenje, princip rada bi bio sličan našem web siteu. Kao što smo i naveli razvili bismo aplikacije za Android i iOS platformu. Na početnom zaslonu vidjeli bismo oosnovne kategorije udruga te mogućnosti pretraživanja. Korisnici mogu pristupiti funkcionalnostima aplikacije bez izrade korisničkog računa ali postoji mogućnost kreiranja istoga čime se povećavaju mogućnosti unutar aplikacije (slanje newslettera na mail, prikaz povijesti prijašnjih donacija, izdavanje potvrde o donaciji). 4.1.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije Ulaskom u aplikaciju korisnik će moći izabrati kategorije koje ga zanimaju te sukladno odabiru kategorije vidjeti udruge koje se nalaze u našoj bazi. O svakoj udruzi će biti ukratko napisano čime se bave i na koji način djeluju. Udruge će


također moći pronaći preko tražilice koja ima mogučnost pretraživanja po ključnim riječima. Prilikom odabira udruge odmah se korisniku nudi opcija doniranja nakon čega upisuje željeni iznos te odabir načina doniranja. Korisnik može odabrati jedan od tri načina, a to su: 1. mBanking 2. Paypal 3. Cryptovalutama 4.1.4. Grafički prikaz funkcionalnosti Na niže prikazanoj slici vidi se početna stranica u mobilnoj aplikaciji. Moguće je pretraživati udruge preko tražilice ili sortirano pregledati po kategorijama.

Slika 12 Aplikacija 1

Ukoliko se korisnik mobilne aplikacije odluči svoja sredstva donirati za neku udrugu koja spada u kategoriju zaštita životinja prikazat će mu se popis udruga iz te kategorije. To je prikazano u sljedećoj slici.


Slika 13 Aplikacija 2

Kada se odluÄ?i za udrugu prikazat će mu se kratki opis rada udruge te mogućnost doniranja.

Slika 14 Aplikacija 3


Kada klikne da gumb doniraj prikazat će mu se različiti načini plaćanja što je prikazano u slici 15.

Slika 15 Aplikacija 4

Nakon odabira načina plaćanja korisnik može upisati željeni iznos te klikom na znak nastavlja proceduru.

Slika 16 Aplikacija 5


Ovo je prikaz QR koda koji aplikacija sama generira ukoliko se korisnik odluÄ?i koristiti mBanking za doniranje.

Slika 17 Aplikacija 6

Na kraju procesa prikazuje se poruka zahvale i obavijesti o zaprimljenoj donacjii.

Slika 18 Aplikacija 7


4.1.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja Na našoj aplikaciji t će prikazivani određeni banneri primjerenog sadržaja u skladu sa misijom i vizijom ovog projekta. 4.2.

Društvene mreže

Platforma ima kreirane profile na najkorištenijim društvenim mrežama kao što su Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn. U ovom poglavlju grafički ćemo prikazati izrađene profile. 4.2.1. Facebook profil projekta Na slici je prikazan Facebook profil projekta. Može se pronaći na linku: www.facebook.com/edonation.abt.

Slika 19 Facebook stranica

4.2.2. LinkedIn profil autora projekta Niže su prikazani LinkedIn profili autora: Haris Tinjić i Valon Zenuni.


Slika 20 Linkedin 1

Slika 20 prikazuje profil autora Harisa Tinjića, dok slika 21 prikazuje profil autora Valona Zenunija.

Slika 21 Linkedin 2

4.2.3. Twitter profil projekta Kao i svaki uspjeĹĄni projekt i projekt eDonation ima aktivan Twitter projekt kako bi stalno komunicirao sa svojim korisnicima.


Slika 22 Twitter stranica

4.2.4. Instagram profil projekta Instagram profilom planira se privući velik broj osoba s obzirom da je jedna od najpopularnijih društvenih mreža.

Slika 23 Instagram

4.2.5. Snapchat profil projekta Na slici 24 prikazan je ekranski prikaz Snapchat profila. Ukoliko netko želi dodati eDonation potrebno je samo preko svoje Snapchat aplikacije skenirati kod sa slike.


Slika 24 Snapchat

4.3.

RAČUNARSTVO U OBLAKU

Pomoću računarstva u oblaku nećemo umrtviti kapital nego ćemo koristiti onoliko serverskog prostora točno kolika je i potražnja. Plaćamo onoliko resursa koliko trebamo te time efikasno raspolažemo sredstvima i ne moramo brinuti o održavanju svojih servera u trenutcima kada broj posjetitelja drastično naraste.


Slika 25 Cloud

4.4.

VELIKI PODACI (big data)

Naša platforma generira veliki broj podataka koji se prikupljaju, obrađuju i stavljaju na raspolaganje za analizu. Svi ti podaci kontinuirano se prikupljaju u realnom vremenu te nam prikazuju stvarnu sliku stanja, posječenosti i što može biti bitno za napredak i smanjenje odustajanja od doniranja.

Slika 26 Big data

4.5.

SENZORI I INTERNET STVARI (IoT)

Postoji mogućnost postavljanja GPS trackera na fizičke poklone kako bi donator u svakom trenutku mogao pratiti i uvjeriti se da je njegova pošiljka (poklon) stigla na željenu adresu.


Slika 27 IOT

4.6.

3D PRINTERI

Donatorima sa doniranih sredstava na godišnjoj razini ćemo pomoću 3D printera u znak zahvalnosti isprintati određenu figuru u obliku našeg loga.

4.7.

ROBOTIKA

Umjesto ljudi koji po cijeli dan u shopping centrima na štandovima prezentiraju različite udruge i projekte zasigurno će roboti privući više pažnje te zaintrigirati prolaznika da stane i dobije informacije a vrlo vjerovatno nakon toga i donira sredstva.

4.8.

DRONOVI

Pomoću dronova ćemo najvećim donatorima dostaviti figure izrađene 3D printerima.

4.9.

VIRTUALNA I PROŠIRENA STVARNOST

Prilikom realizacije svakog većeg projekta na web stranici i u mobilnoj aplikaciji biti će dostupan link preko kojeg će donatori moći pratiti putem virtualne i proširene stvarnosti sami trenutak realizacije projekta na mjestu gdje je projekt realiziran makar bio na drugom kraju svijeta.


4.10. UMJETNA INTELIGENCIJA Umjetnom inteligencijom koju bismo implementirali u robote na štandovima omogućuje lakšu procjenu koji projekt i koju udrugu predstaviti osobi s kojom razgovara te bi tim načinom se povećala efikasnost i vjerojatnost doniranja.


5. DIGITALNI MARKETING Digitalni marketing jedan od najnovijih trendova u oglašavanju. Razlikuje se od klasičnog marketinga iz razloga što intenzivno koristi digitalne tehnologije te pruža individualan i personaliziran pristup klijentu ili potrošaču. Digitalni marketing obuhvaća oglašavanje na web stranicama, društvenim mrežama, banerima, email marketing, mobilni marketing, TV, SMS i slično. Također zahtjeva da stranica ima dobar SEO, tj. dobru optimizaciju za tražilice. 5.1.

Marketinški plan projekta

Cilj marketinškog plana projekta je odrediti smjer odvijanja marketinških aktivnosti neophodnih za ostvarivanje uspjeha projekta. Oglašavati ćemo se na tražilicama i društvenim mrežama. Naglasak će se staviti na društvene mreže gdje će se s vremenom generirati velik broj pratitelja koje ćemo lako i jednostavno informirati o našoj platformi. Kako bismo mogli doći do željenih ciljanih skupina koristit ćemo različite društvene mreže. LinkedIn i Facebook targetiraju osobe srednje starosti i starije osobe, s time da LinkedIn ima velik potencijal jer je ideja te društvene mreže povezivanja poslovanja. Kako bismo došli i do mlađih osoba željnih doniranja koristit ćemo Instagram i Snapchat s obzirom da su korisnici tih društveni mreža mlađe generacije. Osim društvenih mreža oglašavat ćemo se na banerima na različitim forumima gdje su tema zdravlje, pomoć, donacije i udruge.

5.2.

Ključne riječi projekta

Ključne riječi projekta će biti: -

Projekt

-

Udruga

-

Pomoć

-

Donacija


-

Darivanje

-

Akcija

-

Humanitarno

-

Kultura i umjetnost

-

Zaštita životinja

-

Platforma

-

Donirati

-

Pomagati

-

Donacija bez naknada

-

Potvrda o donaciji

-

Porezna uprava

-

Odbitak poreza

-

Porez

-

Pomozimo

-

Siromaštvo

-

Voda

-

Hrana

5.3.

Google AdWords oglas

Ovaj oglas funkcionira tako da se nakon besplatne registracije počinje naplaćivati ukoliko netko klikne na naš oglas koji vodi na našu web stranicu ili neki od profila društvenih mreža. Ovaj tip oglašavanja jedan je od najpoželjnijih jer se može veoma točno odrediti ciljana skupina i samo toj skupini će se oglas prikazivati. Na ovaj način lako možemo privući nove korisnike naše platforme čime ostvarujemo veće prihode od donacija. Prvi korak u realiziranju ovoga projekta je ulogirati se s postojećim google (gmail) računom, a nakon toga možemo izmjenjivati postavke oglasa tijekom kampanje kako bismo postigli najveću efikasnost oglasa. Veoma je bitno postaviti dobre i relevantne ključne riječi kako bi oglas bio prikazan ciljanoj skupini.


U nastavku je prikazan Google AdWords oglas od naše web stranice. Funkcionira na način da klikom na oglas korisnik je automatski preusmjeren na našu web stranicu gjde može pronaći sve bitne informacije te linkove za naše društvene mreže. Oglašavanje na društvenim mrežama

5.4.

Najviše ćemo se oglašavati putem facebook addsa te ćemo oglase boostati na naše ciljane korisnike. Na isti način ćemo se oglašavati i na svim ostalim društvenim mrežama. 5.5.

1.

Tablica marketinškog plana Oblik

Web adrese

oglašavanja

oglašavanja oglašavanja

Banner oglasi

Termini

Uvijek

Troškovi

Opis oglašavanja

10lp/klik

Klik na oglas koji vodi u App store ili Google play store te našu web stranicu

2.

Oglašavanje na

Google

search

yahoo

Uvijek

10lp/klik

Klik na oglas koji vodi u

enginima

App store ili Google play store te našu web stranicu

3.

Plaćeni oglasi

Facebook, Instagram, LinkedIn

Povremeno

200kn po

Klik na sliku

kampanji

koja vodi na na naše društvene mreže


5.

Content sharing

Twitter

svakodnevno 0

Dijeljenje raznh zanimljivih sadrĹžaja


6. DIGITALNO PLAĆANJE Sve više plaćanja u svijetu vrši se u digitalnom obliku. MasterCard predviđa da će do 2020. godine 38% plaćanja u Europi biti digitalno. S obzirom na sve intenzivnije korištenje digitalnih tehnologija ovaj trend je u potpunosti očekivan i sukladno tim trendovima u ovom projektu je zamišljeno pet različitih oblika digitalnog plaćanja. 6.1.

Popis oblika digitalnog plaćanja

U nastavku je popis oblika digitalnog plaćanja: 1. mBanking 2. Paypal 3. Cryptovalutama 4. eBanking 5. Snapcash

6.1.1. Opis oblika digitalnog plaćanja Zahvaljujući današnjoj tehnologiji i digitalnom plaćanju doniranje odnosno prebacivanje sredstava sa jednog računa na drugi nikada nije bilo lakše. Preko naše platforme moći će se platiti gore navedenim opcijama. 6.1.2. Oblik digitalnog plaćanja 1- mBanking Prilikom klika na doniranje prikazuje se opcija odabira načina plaćanja te odabirom na mBanking automatski se nakon unosa iznosa generira QR code koji možemo skenirati našim mobilnim uređajima korištenjem mBanking aplikacija (mZaba, mPbz, erste, raiffeisen) 6.1.3. Oblik digitalnog plaćanja 2 - PayPal Naša platforma će biti povezana sa PayPalom te klikom na taj način plaćanja automatski vas aplikacija usmjerava na PayPal. Registrirani korisnici samo moraju


upisati korisničko ime i lozinku i potvrditi plaćanje dok neregistrirani korisnici moraju prvo kreirati korisnički profil a zatim izvršiti plaćanje. 6.1.4. Oblik digitalnog plaćanja 3 - Cryptovalutama eDonation će imati otvoren više eWalleta adresa (BTC, ETH, LTC…) te će biti omogućeno korisnicima da samo kopiranjem adrese mogu preko svojih walleta prebaciti određenu količinu sredstava. 6.1.5. Oblik digitalnog plaćanja 4 - eBanking Prilikom odabira plaćanja pomoću eBankinga korisnik će dobiti informacije koje su potrebne za provedbu plaćanja (poziv na broj, IBAN, iznos) 6.1.6. Oblik digitalnog plaćanja 5 - Snapcash Snapcash omogućava da putem njihove aplikacije Cash direktno pošaljete donacije na račun eDonationa 6.2.

Blockchain tehnologija

Korištenjem blockchain tehnologije omogućili smo našim korisnicima platforme da izvrše plaćanje putem svojih digitalnih walleta i to pomoću više crypto valuta, a ne samo Bitcoinom.


7. SWOT ANALIZA

U ovom poglavlju prikazati ćemo našu SWOT analizu.

SNAGE -

-

definiran i reguliran odnos s

-

nedostatna financijska potpora

udrugama

-

nova platforma s kojom korisnici

-

ekonomija obujma  niska cijena naknada

-

nisu upoznati slab brand image

kombinacija inovativnosti i jednostavnosti

-

SLABOSTI

nova platforma  mali broj korisnika

-

softverski dizajnirana i definirana

potrebna zahtjevan i skupa platforma za kontinuiran rad

infrastruktura i aplikacije -

primjena Blockchain tehnologije

PRILIKE -

stalni rast i napredak

-

širenje na nova tržišta

-

stvaranje sigurnog okruženja za

PRIJETNJE -

ulazak novih konkurenata na tržište

-

modernizacija konkurentskih načina poslovanja

donatore -

postizanje lojalnosti kod donatora

-

pojava supstituta

-

promjena svijesti donatora i

-

strah od doniranja

ukazivanje na korisnost našeg

-

moguće neprihvaćanje platforme

proizvoda

od osoba koje imaju malo

-

pristupni fondovi EU

povjerenje u digitalnu tehnologiju

-

dodatna zarada od oglašavanja


8. WEB MJESTO PROJEKTA U ovom poglavlju ćemo prikazati grafički prikaz našeg weba te navesti naše web poslužitelje te CMS sustav koji ćemo koristiti.

8.1.

Web poslužitelji i domene

Domena je ime ili naziv web stranice, prostor koji predstavlja određenu bazu podataka i informacija dostupnih pod tim web imenom. Registracijom domene postajemo i njeni vlasnici te na internetu stoji naša djelatnost tvrtke. Web domena koju bismo koristili je www.edonation.hr. Ovo je prva web domena za lokalno tržište. 8.1.1. Web poslužitelj projekta Web poslužitelj projekta će nam biti S.H.O.P Centar d.o.o. koji će za tu uslugu mjesečno 8.1.2. Web domene projekta Web domene projekta kao što smo i naveli će za početak biti lokalne te ćemo s razvojem poslovanja i širenjem na nova tržišta pokušati otkupiti domenu www.edonation.com. 8.1.2.1. .hr domena Hr domena koju bismo na početku imali te koja je slobodna je www.edonation.hr. 8.1.2.2. komercijalne domene Ovisno s koje se IP adrese pristupa korisniku će se prikazati na drugačijem jeziku odnosno ukoliko pristupa sa hrvatske IP adrese jezik stranice biti će hrvatski a ukoliko je strana IP adresa stranica će se prikazati na engleskom jeziku. 8.2.

CMS sustav

Definicija CMS internet stranice jest to da je to aplikacija koja služi za upravljanje sadržajem. Omogućava većem broju korisnika različite razine prava pristupa


upravljanja internet stranicom, sadržajem internet stranice, podacima ili aplikacijama. Sam naziv sve to govori, a CMS na engleskom jeziku znači Content management system. Primjeri najpoznatijeg CMS su Joomla i WordPress, a pomoću njih se može kreirati, uređivati i objavljivati internet stranice, članke i blogove. Osim toga moguće je dodavati i uređivati različite kalendare događaja te dodavati i uređivati opise. Također CMS sustave možemo koristiti pri sinkronizaciji podataka sa više izvora. 8.2.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt Najpoznatiji alati za izradu CMS sustava su: -

Joomla!

-

Drupal

-

PHP-Nuke

-

Typo3

-

Mambo

-

PHP-Fusion

-

CMS sustavi zasnovani na Microsoft.NET tehnologijama

8.2.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg) Joomla! je jedna od najpopularnijih aplikacija otvorenog koda napisana u programskom jeziku PHP i izdana pod GLP (eng. GNU General Public License) licencom. Dostupna je za većinu operacijskih sustava, kao što su: Microsoft Windows, Linux i MAC OS X. Svoju popularnost zahvaljuje jednostavnom korištenju i mogućnosti proširivanja, kao i širokoj dostupnosti svim korisnicima. Prednost alat je jednostavna izgradnja i dodavanje modula što je omogućilo razvoj raznih novih funkcionalnosti samog sustava. Joomla! alat razvijen je kao rezultat rada stručnjaka iz razvojnog tima Mambo CMS sustava, koji je kasnije pobliže opisan. Joomla! je kompletan sustav pogodan za korporacijske stranice kao i za jednostavnije manje stranice, a neke od raspoloživih mogućnosti su:


-

podrška za više autora sadržaja

-

objavljivanje sadržaja tek nakon odobravanja

-

arhiviranje starijih sadržaja

-

organiziranje sadržaja u kategorije,

-

podrška za više administratora i/ili moderatora

-

razvijeno administratorsko sučelje (slika 2),

-

grupiranje korisnika po pristupnoj razini (dodjeljivanje korisnicima različite razine dozvola za pristup i izmjenu sadržaja),

-

upravljanje privremeno izbrisanim sadržajima,

-

objavljivanje reklama uz pomoć Baner komponente,

-

napredna instalacija dodatnih elemenata (komponente, moduli, predlošci).

8.3.

Web stranice projekta

Web stranica projekta veoma je bitna iz razloga što korisnici mogu na njoj pronaći sve bitne informacije i kontakte. Koristit ćemo HTTPS protokol za što veću sigurnost. Stranica je oblikovana tako da bude intuitivna i user friendly kako bi broj posjeta bio što je moguće veći.

8.3.1. Struktura Web stranica projekta Struktura naše web stranice poprilično je jednostavna i standardna. Na početnoj stranici prikazan je slogan, misija, vizija i ciljevi. Također korisnik može kliknuti na nekoliko tabova koji će ga preusmjeriti. Osim početne tu su i stranice: -

O nama

-

Novosti

-

Događaji

-

Kontakt

-

Udruge:


o P1 o P2 o P3 o P4 o P5 8.3.2. Mapa Web stranica projekta (Sitemap) Na ovoj slici prikazana je struktura web stranice.

Slika 28 Sitemap


8.3.3. Opis strukture Web stranica projekta Stranica je složena na način da u svakom trenutku korisnik može kliknuti na početnu stranicu, stranicu O nama, Novosti, Kontakt i Udruge. Ovaj prikaz je iz stranice Udruge, a prikazuje kategoriju Humanitarno-socijalne udruge. Naziv kategorije pojavljuje se tek kada se mišem pređe preko slike.

Slika 29 Web stranica 1

Korisnici će nas moći kontaktirati direktno preko naše stranice, a imati će i broj telefona te mail.

Slika 30 Web stranica 2


Ovo je još jedan prikaz stranice Udruge gdje se može vidjeti i naslov kategorije Kulturno-umjetničke udruge.

Slika 31 Web stranica 3

Svi korisnci će moći na našoj web stranici pratiti sve novosti vezane za udruge koje su naši klijenti. Redovno će se ažurirati kako bi bili u toku sa stanjem i novostima.

Slika 32 Web stranica 4


Slika 33 Web stranica 5

Slika 34 i 35 prikazuju poÄ?etnu stranicu te slogan na hrvatskom i engleskom jeziku.

Slika 34 Web stranica 6


Slika 35 Web stranica 7

Slika 36 Web stranica 8


Slika 37 Web stranica 9

Slika 38 Web stranica 10


9. ZAKLJUČAK eDonation predstavlja platformu koja na inovativan i moderan način pristupa doniranju. Ideja ove platforme je korištenjem digitalnih tehnologija omogućiti ljudima na lak način doniraju sredstva za rad udruga koje podržavaju. Iz perspektive korisnika predstavlja sigurnu i jednostavnu platformu preko koje na transparentan način mogu donirati svoja sredstva. S durge strane, iz perspektive udruga kao klijenata platforme, ova platforma predstavlja mjesto na kojem su agregirane sve udruge te zajedno privlače velik broj korisnika. Najveća razlika ove platforme u odnosu na slične i postojeće je u tome što ne zahtjeva nikakvo kreiranje korisničkih profila što će zasigurno imati pozitivan utjecaj na broj donacija. Istraživanja su potvrdila da većina ljudi odustaje od donacije ukoliko se preusmjeri više od 3 puta. Naša platforma će omogućiti doniranje u samo nekoliko klikova. Postoji i mogućnost registracije, a registrirani korisnici profitirati će na način što će moći zatražiti potvrdu o donaciji koja služi kao porezni odbitak.


10. POPIS LITERATURE


11. POPIS WEB LINKOVA


12. POPIS SLIKA Slika 1- Crypto .......................................................................................................... 12 Slika 2 Charity water ................................................................................................ 13 Slika 3 American Heart Association ......................................................................... 14 Slika 4 Fundly ........................................................................................................... 14 Slika 5 Save the children .......................................................................................... 15 Slika 6 Alzheimer's society ....................................................................................... 15 Slika 7 Zaba ............................................................................................................. 18 Slika 8 Pbz ............................................................................................................... 18 Slika 9 S.h.o.p centar ............................................................................................... 19 Slika 10 Paypal ........................................................................................................ 19 Slika 11 Profico ........................................................................................................ 20 Slika 12 Aplikacija 1 ................................................................................................. 30 Slika 13 Aplikacija 2 ................................................................................................. 31 Slika 14 Aplikacija 3 ................................................................................................. 31 Slika 15 Aplikacija 4 ................................................................................................. 32 Slika 16 Aplikacija 5 ................................................................................................. 32 Slika 17 Aplikacija 6 ................................................................................................. 33 Slika 18 Aplikacija 7 ................................................................................................. 33 Slika 19 Facebook stranica ...................................................................................... 34


Slika 20 Linkedin 1 ................................................................................................... 35 Slika 21 Linkedin 2 ................................................................................................... 35 Slika 22 Twitter stranica ........................................................................................... 36 Slika 23 Instagram.................................................................................................... 36 Slika 24 Snapchat .................................................................................................... 37 Slika 25 Cloud .......................................................................................................... 38 Slika 26 Big data ...................................................................................................... 38 Slika 27 IOT ............................................................................................................. 39 Slika 28 Sitemap ...................................................................................................... 51 Slika 29 Web stranica 1............................................................................................ 52 Slika 30 Web stranica 2............................................................................................ 52 Slika 31 Web stranica 3............................................................................................ 53 Slika 32 Web stranica 4............................................................................................ 53 Slika 33 Web stranica 5............................................................................................ 54 Slika 34 Web stranica 6............................................................................................ 54 Slika 35 Web stranica 7............................................................................................ 55 Slika 36 Web stranica 8............................................................................................ 55 Slika 37 Web stranica 9............................................................................................ 56 Slika 38 Web stranica 10.......................................................................................... 56


13. ŽIVOTOPIS


14. SAŽETAK

Haris tinjić valon zenuni edonation  
Haris tinjić valon zenuni edonation  
Advertisement