Page 1

wij doen

dan

veel JIJ meer

denkt
Midden in de gemeenschap Als onderneming staan wij midden in de Kamper gemeenschap. Er zullen maar weinig mensen zijn die ons bedrijf niet kennen. Vreemd is dat niet: Dagelijks rijden onze wagens door de straten van Kampen, IJsselmuiden, Kampereiland, Kamperveen, de Zande, ’s Heerenbroek, Mastenbroek, Wilsum en Zalk. Een beeld dat vertrouwen oproept. Maar vertrouwen krijgt je natuurlijk niet zomaar. Het is iets wat je moet waarmaken, elke dag weer.

Meerwaarde De burgers van de gemeente Kampen gunnen ons hun afgedankte goederen. Wij geven daar op onze beurt wat voor terug, graag zelfs. Wij zorgen ervoor dat overtollige huishoudelijke goederen en textiel op een gemakkelijke en duurzame manier worden afgevoerd. Hierdoor wordt het milieu minder belast. Via onze winkel komen herbruikbare spullen tegen een lage prijs beschikbaar voor de klant. Voor mensen met een kleine beurs een uitkomst, voor anderen een prettige bijkomstigheid. Onze gezellige en originele winkel aan de Trekvaart is een ontmoetingsplaats voor alle groepen uit de samenleving. Zo wordt geven krijgen, dĂĄt is de meerwaarde!


Duurzaam en verantwoord ondernemen Duurzaam en verantwoord ondernemen. We zouden

gestort. Tel uit je (milieu) winst! Kringloop Kampen is

niet anders willen. Jaarlijks worden wij meer dan 2000

al sinds jaar en dag officieel WEB (wit-en bruingoed)

keer gebeld voor het ophalen van allerlei herbruik-

innamepunt. Daarmee zijn wij onderdeel van het

bare huishoudelijke goederen. Van afwasborstel tot

systeem dat er voor zorgt dat afgedankte elektrische

vaatwasmachine, van spijkerbroek tot gala jurk en

apparaten op een verantwoorde manier worden af-

van krukje tot bankstel. Daarnaast zijn we dagelijks

gevoerd voor verwerking en recycling. Ook zo worden

actief met de huis-aan-huis inzameling van textiel en

milieu en grondstoffen gespaard.

klein metaal. En dat zet zoden aan de dijk! In 2011 werd door Kringloop Kampen alles bij elkaar zo’n 800 ton ingezameld. Daarvan werd 30 procent in de winkel aan de Trekvaart voor hergebruik verkocht en 64,7 procent gerecycled. Maar een kleine 5,3 procent moest worden
Elektrisch De elektrische apparaten die Kringloop Kampen inzamelt worden afgevoerd naar Friesland. Daar is de OMRIN (Fries voor Kringloop) al jaren onze vertrouwde partner. De apparaten worden afgeleverd op het Ecopark De Wierde te Oudehaske. ‘Afval is niet niks’ dat is het motto van OMRIN. Daar zijn wij het volhartig mee eens! OMRIN is voortdurend bezig met het bedenken en toepassen van duurzame en innovatieve oplossingen op het gebied van afvalinzameling en recycling. In Oudehaske wordt de apparatuur samen met ander huishoudelijk afval verantwoord verwerkt. In een hypermoderne scheidingsinstallatie worden metaal, papier en plastic van elkaar gescheiden. Organische restproducten worden vergist voor de productie van biogas.

Textiel Het textiel dat wij huis-aan-huis inzamelen wordt door onze medewerkers gesorteerd. Alleen de beste kleding komt in onze winkelrekken te hangen. Daarbij leggen wij de lat hoog: Kwalitatief goede kleding voor weinig geld, dat is ons uitgangspunt. Het textiel dat onze winkel niet haalt wordt afgevoerd naar KRINGTEX. Dit meermaals bekroonde


Plastic Amersfoortse bedrijf is specialist in het verwerken van

Het plastic dat wij inzamelen wordt verder verwerkt

textiel en is bij uitstek een milieuvriendelijk bedrijf.

door Brink Recycling Kampen. Brink Recycling is beslist

Een belangrijke meerwaarde van KRINGTEX is hun

geen kleine jongen in de business. Gelegen op een

sociale doelstelling. Zo bieden zij werkplekken voor

groot terrein aan de Haatlanderhaven weet het bedrijf

het opdoen van werkervaring, voor arbeidsintegratie

precies hoe verschillende restafvalproducten milieu-

projecten en stagiaires. Verder worden er werkplaat-

vriendelijk verwerkt moeten worden.

sen aangeboden voor mensen die door de Reclassering en Raad voor de Kinderbescherming worden doorverwezen. Via hergebruik van textiel naar begeleiding en werk op maat, kan het mooier?


Metalen

Milieu-winst

Al vanaf het allereerste begin worden de door ons inge-

De activiteiten van Kringloop Kampen leveren een

zamelde metalen afgevoerd naar Regelink schroothan-

grote milieuwinst op. Via ons hergebruik wordt een

del. Dit oer Kamper familiebedrijf weet als geen ander

hoeveelheid energie bespaard gelijk aan het jaarlijks

hoe waardevol afgedankt metaal als grondstof is.

gasverbruik van 3300 gemiddelde huishoudens.

Naast de hierboven genoemde grondstoffen wordt door ons ook op kleinere schaal hout en keramiek voor recycling gescheiden. Omdat alle beetjes helpen.


wat maakt ons? geven is krijgen

maar er is meer!

wat vind jij?


CO2 vermindering Kringloopbedrijven zoals het onze leveren verder een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van de schadelijke uitstoot van CO2 (kooldioxide) en remmen zo het beruchte broeikaseffect. Door gebruikte goederen een tweede leven te gunnen, wordt minder afval verbrand en hoeven minder nieuwe goederen worden geproduceerd. Dat scheelt tonnen aan CO2. Het gerenommeerde onderzoeksbureau TNO ontwikkelde een methode om uit te rekenen hoeveel CO2 door hergebruik wordt bespaard. Uit die rekenmethode blijkt dat het inzamelen van één ton herbruikbare goederen voorkomt dat eenzelfde hoeveelheid CO2 de lucht in gaat. Zo zorgt Kringloop Kampen er met zijn jaarlijkse inzameling van 800 ton dus voor dat 800 ton CO2 uitstoot wordt voorkomen. Nou zegt zo’n getal u misschien weinig. Maar om een beeld te geven: Dat is evenveel als 80 hectare bosaanplant jaarlijks uit de lucht kan zuiveren. Dat staat weer gelijk aan een perceel ter grote van 120 voetbalvelden of een stuk bos van 4 bij 2 kilometer, da’s toch lekker wandelen?Maar er is meer

Samen

Regelmatig bieden we taakplaatsen aan voor Reclas-

U ziet, Kringloop Kampen d贸et er toe. Wij doen dat

sering en/of kinderbescherming. Verder vinden veel

samen met u. De gemeente Kampen onderkent het

leerlingen van de Kamper scholen voor het voortgezet

belang van ons bedrijf. Al jaren trekken gemeente

onderwijs bij ons bedrijf dicht bij huis goed begeleide,

en Kringloop Kampen samen op. Wij steunen zo de

veilige en leuke maatschappelijke stageplaatsen. Ook

gemeentelijke milieudoelstellingen, en de gemeente

is de Kringloop actief bij het bieden van passend werk

steunt op haar beurt ons werk. Samen tegen ver-

voor mensen met een achterstand. Het is een maat-

spilling en voor een gezond milieu. Zo wordt geven

schappelijke activiteit die wij in de toekomst verder

krijgen!

willen uitbreiden.t 038 332 62 16 e info@kringloopkampen.nl I www.kringloopkampen.nl

vormgegeven door


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.