Page 1

EEN SLIMME START VOOR ONDERNEMERS!

Krijn van de Kerkhof 07-08-2018


EEN SLIMME START VOOR ONDERNEMERS!

www.keistoer.nl


Impressum Algemeen Titel afstudeerverslag Afstudeer periode Datum van uitgave

Student Naam student Studentnummer Afsudeerrichting Email Telefoon

Bedrijf Naam bedrijf Adres Plaats

Bedrijfsbegeleider Naam bedrijfsbegeleider Functie Email Afdeling

Docentbegeleider Naam docentbegeleider Functie Email


Een slimme start voor ondernmers! 12 maart 2018 t/m 20 juli 2018 07-08-2018

Krijn van de Kerkhof 2336189 ICT & Media Design krijnvdker@gmail.com +31 6 27 05 85 88

Keistoer Randweg-Zuid 25A, 6021 PT Budel

Jos van de Laar Directie & Developer jos@keistoer.nl Development

Huub PrĂźst Docent & Afstudeerbegeleider h.prust@fontys.nl


Voorwoord Ik kijk met plezier terug op het afgelopen halfjaar. De tijd dat ik mijn afstudeerstage heb gedaan bij Keistoer. Het is een leuke en ook zeer leerzame tijd geweest. Ik wil als eerste mijn docentbegeleider Huub Prüst bedanken. Hij heeft mij goed begeleid door het proces heen en heeft waar nodig mijn vragen snel en goed beantwoord. Verder heeft hij mij altijd voorzien van goede en snelle feedback waar ik veel aan heb gehad. Ook wil ik Jos van de Laar bedanken voor zijn goede begeleiding tijdens mijn afstudeertraject. De tijd die hij vrijmaakte voor mij om met mij te sparren over de opdracht en de mogelijke uitkomsten. Als laatste wil ik alle collega’s van Keistoer bedanken voor de leuke leerzame tijd. Naast hard werken was er altijd tijd en plaats voor lol onder de collega’s. Dit zorgde voor een prettige werksfeer.

Krijn van de Kerkhof


Inhoudsopgave Samenvatting Verklarende woordenlijst Inleiding 01. Het Bedrijf 1.1 Keistoer


Scriptie indesign  
Scriptie indesign  
Advertisement