Page 1

B

AA

RLE

1 1 20

U

C

R E U V I A TE L RS

EN

Introductieboekje

-NAS

A S


We zijn al sinds 1932 een actieve vereniging voor pony en paard, voor ruiters en menners ook wel: Enclaveruitertjes Enclaveruiters Enclavekoetsiers De vereniging is gevestigd op het sportveld Boschoven in Baarle-Nassau. De vereniging bestaat uit circa 23 Ponyruiters, 25 Landelijke ruiters, 12 Menners en een groot aantal niet rijdende leden die actief bij de vereniging betrokken zijn. De leden zijn zowel actief in de wedstrijdsport als recreatief.

Accommodatie

Activiteiten

De verenging beschikt over een eigen terrein met een grote zandpiste, voor de jongste onder ons een afgerasterde dressuurring, buitenverlichting en een gezellige kantine. Rijdende leden kunnen het terrein onbeperkt gebruiken voor het beoefenen van hun sport.

We organiseren diverse activiteiten voor en door de leden: • Onderlinge wedstrijd • Officiële wedstrijden, springen, dressuur en diverse menwedstrijden • Dropping • Strandrit • Diverse buitenritten waaronder paas-/snert-/maanrit • Meerdaagse ritten • Ponykamp • Sinterklaas voor de ruitertjes • Lesavonden theorie en vaardigheid

Lessen Afhankelijk of je een pony ruiter, ruiter of menner bent, worden er een x aantal lessen per week/maand gegeven. Mocht je niet kunnen komen oefenen dan graag tijdig doorgeven aan je eigen secretariaat, zodat de instructeur tijdig ingelicht kan worden.

Voor de ponyruiters Zolang het weer het toelaat wordt er buiten geoefend op woensdagavond van 19.00 - 20.00 uur en zaterdag van 10.30 - 11.30 uur. In de wintertijd kunnen we bij slecht weer uitwijken naar de binnenbak in Poppel. Er wordt dan lesgegeven in 2 groepen.

Er wordt van ieder lid enkele malen per jaar een inspanning verwacht bij de te organiseren activiteiten. Zonder de actieve medewerking van onze leden is het niet mogelijk om activiteiten te organiseren.

Voor de menners

Indien er een wedstrijd wordt georganiseerd door de Enclaveruiters voor de eigen categorie (pony’s, paarden of menners) dan is het niet toegestaan om elders deel te nemen aan een wedstrijd. Dit is ongeacht de discipline. Enkel met toestemming van het bestuur kan hier eenmalig een uitzondering voor worden gemaakt.

Elke zondag van 10:00 - 12:00 uur wordt er een buitenrit gemaakt of er wordt geoefend op eigen terrein. Eenmaal per maand is er dressuurles van Jac Hop op vrijdagavond van 19.00 - 21.00 uur. Als de avonden korter worden wordt er begonnen om 17.30 uur.

Lidmaatschap Het lidmaatschap van de vereniging wordt aangegaan voor een minimale periode van een jaar, met inachtneming van de verenigingsstatuten en het huishoudelijk reglement.

Voor de landelijke ruiters In de zomertijd dinsdagavond van 19.00 - 22.00 uur. In de wintertijd op dinsdagavond tussen 19.00 - 21.00 uur, in de rijbak van in Poppel.


Bijdragen voor het jaar 2011 Jaarlijks medio december ontvang je de factuur voor het lidmaatschap van de club. Periodiek ontvang je de factuur van je discipline secretariaat omtrent het inschrijfgeld voor de wedstrijden, en e.v.t. KNHS kosten voor startkaart en startcoupons. Het betalen van elke factuur moet geschieden binnen 6 weken na ontvangst van de factuur op het aangegeven banknummer. Het eventueel later betalen, kunnen administratieve sancties voor worden opgelegd.

bijdragen van leden en donateurs

voor het jaar 2011 lidgeld KNHS Paard & sport steunkaarten totaal

1 Donateur (rustend lid) € 20,00 2a Rustend lid + KNHS + Paard en Sport € 20,00 € 14,50 € 29,00 2b Rustend lid + KNHS € 20,00 € 14,50 2b 2e Rustend gezinslid € 20,00 € 14,50 3 Recreatief lid zonder Paard en Sport € 105,00 € 14,50 4 Actief lid ruiter + KNHS € 105,00 € 14,50 € 29,00 3 2e Gezinslid € 105,00 € 14,50 3b 2e Gezinslid reeds lid KNHS € 105,00 5a Actief lid pony + KNHS € 80,00 € 14,50 € 29,00 € 25,00 5b 2e Gezinslid € 80,00 € 14,50 € 25,00 6 Ouders ponyruiters + KNHS € 20,00 € 14,50 7 Donateur (rustend lid) met paard € 105,00 8 Gebruik honden van terrein € 105,00

€ 20,00 € 63,50 € 34,50 € 34,50 € 119,50 € 148,50 € 119,50 € 105,00 € 148,50 € 119,50 € 34,50 € 105,00 € 105,00

* officials en houders van startkaarten zijn verplicht geabonneerd op Paard en Sport behalve het tweede of volgend gezinslid. * Jeugdleden van de menafdeling en ponyruiters hebben de keuze tussen de contributie van € 105,- of de contributie van € 80.- + € 25.- voor 10 steunkaarten. * Jeugdleden zijn leden jonger dan 18 jaar.

Om allerlei leuke en sportieve activiteiten te kunnen verrichten, dragen alle leden een steentje bij aan alle vormen van werkzaamheden en activiteiten binnen de vereniging.

Voor het laatste nieuws, verenigingsstatuten en huishoudelijkreglement kijk je op www.enclaveruiters.nl.


Toelating vereniging Enkel rijdende leden die actief betrokken zijn bij de vereniging en zich committeren aan de geldende regels zijn welkom bij de Enclaveruiters. Wij zijn dus geen inschrijfbureau voor de wedstrijden.

Deelname wedstrijden Pony’s Alle wedstrijden waaraan de ponyruiter wil deelnemen kunnen via Corné Adriaensen opgegeven worden of u kunt volledig op eigen gelegenheid inschrijven.

Paarden Alle selectiewedstrijden waaraan de ruiter wil deelnemen zal via het paarden secretariaat, Lidewij Voeten, lopen en indien mogelijk vooraf worden betaald. Alle andere wedstrijden worden op eigen gelegenheid ingeschreven.

Menners Bijna alle wedstrijden zijn te vinden op www.inschrijfsysteem.nl en www.startlijsten.nl. Voor meer informatie zie het informatieboekje “Deelnemen aan wedstrijden, hoe doe ik dat?” van de KNHS.

Vrijwilligers Wij zijn steeds op zoek naar vrijwilligers die zich in willen zetten voor allerhande werkzaamheden (werkgroepen en omschrijving werkzaamheden).

Vergaderingen Ieder 1e dinsdag van de maand vergadert het bestuur. Dit bestuur bestaat uit: Kim Jacobs bestuurslid Frans van de Zee bestuurslid Simonne Tuytelaars penningsmeester Corné Adriaensen Vice-voorzitter Mieke Smolders bestuurslid Kris Jespers algemeen secretariaat

Heb je punten van aandacht, kritiek of gewoon een onwijs leuk/goed idee dan horen wij dit graag van je. We zullen dit dan meenemen in de vergadering en je zo snel mogelijk een antwoord geven. Dit kun je doen bij een van de bestuursleden.


Gebruik terrein Je krijgt bij het betalen van een vergoeding van € 5,éénmalig een sleutel van de toegangspoort van het oefenterrein. Je kunt dan onbeperkt gebruik maken van het terrein voor het beoefenen van de paardensport (enkel rijdende leden). Mocht je het terrein of de kantine voor andere doeleinden willen gebruiken dan dien je hiervoor toestemming te hebben van het bestuur. De kosten hiervan zijn tevens bij het bestuur op te vragen. Het dragen van een cap is bij het beoefenen van de paardensport altijd verplicht op het terrein.

dressuurringen, omheining, binnen- en buitenkant gebouw, binnenkant loods, hinderniswagen, electriciteitsinstallatie, waterleidingen, afvoer en rioleringen.

Kantine / frietkot en catering: Het beheren van de kantine en frietkot, inkoop drank, etenswaren en aanverwante artikelen, schoonhouden kantine en frietkot.

Public relations: Het communiceren naar buiten, bijwonen van recepties, uitreiken nieuwjaargeschenken.

Gebruik kantine Laat de kantine altijd netjes achter. Laat niet onnodig licht branden en sluit ramen en deuren als de laatste weg gaat. Laat geen geopende eet- en drinkwaren achter.

Gebruik materiaal Het matriaal dat aanwezig is netjes en correct gebruiken, en na afloop opruimen daar waar het hoort. Na gebruik van het springmateriaal de balken van de grond af leggen. Dit verlengt de levensduur van het springhout. De Enclaveruiters verhuren ook hun materiaal. Denk bijvoorbeeld aan de z-ring.

Relatieonderhoud leden: Het communiceren naar de leden, opstellen en versturen van nieuwsbrief, uitnodigingen, rouw, felicitatie, beterschaps en verjaardagskaarten (ponnyruiters).

Administratie tijdens wedstrijden: Betalingscontrole, puntentelling, publicatie uitslagen.

Oefenen + commandanten: Het lesgeven aan landelijke ruiters.

Omgang mens en dier Als lid van de Enclaveruiters zul je te allen tijde respectvol en correct omgaan met medemens en dier. Het bestuur en de KNHS kunnen indien nodig sancties opleggen indien er geconstateerd wordt dat dit niet het geval is.

De Enclaveruiters heeft verschillende werkgroepen:

respectievelijk

ponnyruiters

Advertenties: Het uitdelen, verzamelen en inleveren bij de drukker van verkochte advertenties.

Onderlinge wedstrijd: Het organiseren van de wedstrijd, spelmiddag en bbq.

Onderhoud oefenterrein, wedstrijdmateriaal en gebouwen:

Website:

Het onderhouden van het terrein, hindernismateriaal,

Het onderhouden van de site.

Links:

www.enclaveruiters.nl alle informatie digitaal over jouw vereniging

www.knhs.nl

voor alle informatie voor recreatie en wedstrijdruiters

en

www.inschrijfsysteem.nl en

www.startlijsten.nl

voor alle gegevens omtrent de georganiseerde wedstrijden

www.enclaveruiters.hyves.nl gezellig kletsen en foto’s bekijken


Adressen Ponyruiters Corné Adriaensen Bedaf 4 5111 PH Baarle-Nassau tel. 013 - 508 13 48 c.adriaensen@hetnet.nl

Landelijke ruiters Lidewij Voeten Zevenhuizenbaan 11 5111 EX Baarle-Nassau tel. 06 - 30 60 57 05 lidewij_voeten@hotmail.com

Routebeschrijving 1. Vanuit Breda - Chaam - Baarle-Nassau • Als je de bebouwde kom binnenkomt ga je linksaf de Sportlaan in. • Daarna ga je linksaf het Ruiterpad in, dit blijf je volgen tot aan het bos, hier ga je rechtsaf het verharde pad op tot aan het oefenterrein.

2. Vanuit Tilburg - Gilze - Alphen - Baarle-Nassau • 200 meter na het bordje “Camping De Venneweide” ga je rechtsaf Boschoven in. • Net voor de bebouwde kom ga je rechtsaf het zandpad in. • Het fietspad oversteken (let op fietsers hebben voorrang!) en zandpad links volgen. • Je komt nu vanzelf bij het oefenterrein.

Menners Kees van den Brandt Boschoven 22 5111 XG Baarle-Nassau tel. 013 - 507 90 68 kees.van.den.brandt@hetnet.nl

3. Vanuit Turnhout - Baarle-Nassau • Als je Baarle-Nassau-Hertog binnenkomt volg je de richting Alphen-Gilze-Tilburg. • Bij de rotonde ga je linksaf (3e straat) • 100 meter verder ga je rechtsaf de Nassaulaan in. • Net voorbij de bebouwde kom, ga je rechtdoor het zandpad in. • Fietspad oversteken en zandpad links aanhouden. Let op de fietsers op het fietspad hebben voorrang! Zandpad volgen tot aan het oefenterrein.


1.

2.

Enclave ruiters

3.


Enclaveruiters instructieboekje 2010 | Foto’s: Hanne Dirven | Vormgeving: Femke Krijnen

Enclaveruiters 2011  

introductieboekje

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you