Page 1

Krieet Graphic Design Online magazine

Sponsoring loont!

b d oen h ’ t isn t ady


Sponsoring loont! p Os itief i nvesteren,

zo zo u j e

h e t s p o n s o re n va n “g o e d e d o e l e n ” o o k we l ku n n e n n o e m e n . K r i e et is e r

het resultaat

va n ove r t u i gd dat h u l p b i e d e n a lt i j d l o o nt. Mede daarom hebben wij in de afgelopen periode dan ook bewust geïnvesteerd in een aantal projecten die om steun vroegen. De Stichting Vrienden van Hunedoara levert al jaren de broodnodige hulp aan de bevolking van deze gelijknamige provincie in Roemenie. Speciaal voor deze stichting krieeërden wij al een catalogusomslag, een brochure en zullen we ons er in de toekomst ongetwijfeld nog vaker voor inzetten. Ook voor montessorischool Elzeneind uit Oss hebben wij al diverse werkzaamheden kosteloos verricht zoals de hiernaast afgebeelde poster voor hen laatste schoolspektakel. Bijzonder bij dit laatste project is dat Krieet hierbij de hulp heeft ingeroepen van haar brede netwerk met als gevolg dat we voor deze school de posters en bijbehorende flyers middels extra sponsoring ook daadwerkelijk hebben kunnen laten drukken. Mochten we geen rechtstreekse orders krieeëren uit deze manier van sponsoring dan houden we er in ieder geval een heerlijk gevoel aan over in de wetenschap dat we ruim 300 blijde gezichten hebben weten te krieeëren. Zo zie je maar weer...Sponsoring loont!


reach out and touch...


Supportersvereniging A jax toont zich tevreden klant

Sp o r t ve r b ro e d e rd i s e e n ve el geh o o rd m otto en wat ons b e t re ft ook ze e r te re cht . K r i e e t rea l i s e e r t d a n o o k reg e l m at i g l e u ke p ro j e c te n vo o r o a d e t ro ts van o nze h o ofdstad. rdam e Amste an d s g n onla en v en we de wens Met Zo hebb opgepimpt naar f x (SVA). e ja ti c A fi g a in n n Are s Verenig .000 exemplare r te r o p p 80 op de Su van ruim trots zijn it e t g s la e p b o e een er oo dat w e Arena ereiken d b f u O lt . n? s u z en te zie ublicatie m p o e k l jk a li z e o uit derg erkelijk z w d a a d k oo


jdig?

lzi e e v o ez

l

et.n e i r k . www

Ho


Een GRO OT visitekaartje zou je het ook we l ku n n e n n o e m e n

d e n i e u we ste i ge r re cla m e b a n i e r va n Re m u s s c h i l d e r w e r ke n o o g t fris en is du idelijk zichtbaar vo o r ie d e re vo o rb i j gan ge r. Ee n u ite rst kr i e e t i eve m a n i e r o m g ro o t s u i t te p ak ke n zo n d e r al te ve e l ex tra o n koste n te m o ete n make n .


O o k h e t O ss e Re m u s schilderwerken w i st K r i e e t te v i n den. ..


b e h i n d don’t stay A n n o 2009 verlangen o nze klanten ste e ds vaker onze vaardigheden in te kunnen zetten vo or web gerelate erde pro du cten. Het ein de van papieren vo rm gev i n g is ze ke r n og lan g n i et i n z i cht ma ar a c hte r b l i j ve n o p d e a c t u a l i te i t z u l l e n w e ze ke r o o k niet do en... Zo kwam 3D specialist Simply Blender bij ons met het verzoek een nieuw modern, strak en aansprekend logo te onwerpen met daaraan gekoppeld een pakkende en passende website header. Inmiddels heeft Simply Blender met succes de nodige bezoekers welkom mogen heten en zijn de reacties doorgaans zeer positief. De markt die Simply Blender met haar nieuwe look in amper 4 maanden verwoven heeft bewijst eens te meer dat een krachtige uitstraling van je bedrijf voor een belangrijk percentage succesbepalend kan zijn. Daarom ons advies, don’t stay behind maar laat je zien en geef je bedrijf de aandacht en uitstraling die het verdiend.


Krieezine  

online magazine krieet

Krieezine  

online magazine krieet

Advertisement