Page 1

Adele Sansone ~ Anke Faust

Adele Sansone ~ Anke Faust

Zeleni piščanček

Zeleni piščanček Založba KRES

zeleni piscancek cover.indd 3

18. 01. 2019 14:41:00


Naslov izvirnika: Das grüne Küken Besedilo: Adele Sansone Ilustracije: Anke Faust © 2010 NordSüd Verlag AG, Franklinstrasse 23, CH-8050 Zürich Prevod: Jana Osojnik Založba KRES d.o.o., Ljubljana, Slovenija © 2019 DESK d.o.o. Printed in China, 2019 Natisnjeno v 700 izvodih. ----------------------------------------------------------CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 821.112.2(436)-93-32 087.5 SANSONE, Adele Zeleni piščanček / [besedilo] Adele Sansone ; [ilustracije] Anke Faust ; [prevod Jana Osojnik]. - Ljubljana : Kres, 2019 Prevod dela: Das grüne Küken ISBN 978-961-250-133-4 298393600 ----------------------------------------------------------Vse pravice pridržane. Celotne knjige, tudi nobenega njenega dela, ni dovoljeno ponatisniti, razmnoževati ali razširjati s kakršnimikoli sredstvi, mehanskimi, elektronskimi, fotokopiranjem, zvokovnim snemanjem, dramatizacijo ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja založnika.

zeleni piščanček.indd 4

18. 01. 2019 14:43:10


Adele Sansone ~ Anke Faust

Zeleni piščanček

Založba KRES

zeleni piščanček.indd 5

18. 01. 2019 14:43:10


zeleni piščanček.indd 6

18. 01. 2019 14:43:11


V toplem hlevu na kmetiji so živeli pes, petelin, štiri kokoši, nekaj piščančkov in zelo prijazen gosak. Z malimi piščančki se je vsak dan lovil, se skrival, ali pa jih je pospremil k ribniku in jim kaj prijaznega zagagal.

Toda čisto srečen vendarle ni bil. Potihem si je namreč želel svojega otročička, majhnega puhastega piščančka.

zeleni piščanček.indd 7

18. 01. 2019 14:43:11


zeleni piščanček.indd 8

18. 01. 2019 14:43:12


Ko so spomladi kokoši sedle v gnezda in pričele valiti, je bilo gosaku še posebej težko pri srcu. Poskusil si bom uresničiti željo, si je mislil in odkorakal h gnezdu, kjer je čepela rjava kokoš. Dostojanstveno se je priklonil in rekel: »Dober dan, ljuba rjavka! Ali mi, prosim, lahko podariš eno jajce? Tako rad bi si sam izvalil piščančka!« Ko je kokoš to slišala, je tako glasno zakokodakala, da je skoraj padla iz gnezda. Gosak je žalostno odracal iz kurnika. Naslednje jutro pa si je rekel: »Ne smem obupati! Izpolniti si moram največjo željo!«

zeleni piščanček.indd 9

18. 01. 2019 14:43:12


EK

zeleni piščanček.indd 10

JA

OL

JC A OS KE V

18. 01. 2019 14:43:13

iz

RE


CA

KE

iz

RE

JE

zeleni piščanček.indd 11

Napotil se je najprej h gnezdu, kjer je valila bela kokoš, nato h gnezdu črne kokoši in končno h gnezdu grahaste kokoši. Pred vsako se je, kar se da vljudno, priklonil in poprosil: »Bi mi, prosim, lahko dala en svoj jajček? Tako rad bi si sam izvalil piščančka!« »KOKO, KOKOKO, KOKOKOOO?« Ko so kure slišale gosakovo prošnjo, so se razjezile in se tako razkokodakale, da so skoraj popadale iz gnezd. Gosak je žalostno odracal iz kurnika.

18. 01. 2019 14:43:14


Zeleni piščanček Adele Sansone ~ Anke Faust

Gosak bi rad imel svojega piščančka. Nekega dne najde čudno jajce in prične valiti. Iz jajca se izleže zelenček, prav nič podoben gosaku – ampak tu se zgodba pravzaprav šele začne.

19,90 €

Založba KRES

zeleni piscancek cover.indd 1

18. 01. 2019 14:40:57

Profile for Založba KRES

Zeleni piščanček  

Gosak bi rad imel svojega piščančka. Nekega dne najde čudno jajce in prične valiti. Iz jajca se izleže zelenček, prav nič podoben gosaku – a...

Zeleni piščanček  

Gosak bi rad imel svojega piščančka. Nekega dne najde čudno jajce in prične valiti. Iz jajca se izleže zelenček, prav nič podoben gosaku – a...

Profile for kres
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded