Page 1

Catherine Leblanc

Eve Tharlet

Pa je tu! Založba KRES


Slikanica Založbe KRES Prviè izšla leta 2014 pri Michael Neugebauer Publishing Ltd., Hong Kong Besedilo: © 2014 Catherine Leblanc Ilustracije: © 2014 Eve Tharlet Naslov izvirnika: Here She Is! Koprodukcija z založbo Michael Neugebauer Publishing Ltd., Hong Kong Za izdajo v slovenšèini: © 2014 Založba KRES d.o.o., Ljubljana, Slovenija Prevod: Jana Osojnik Lektura: Katarina Pevnik ISBN 978-961-250-120-4 COBISS.SI-ID 273438976 Manufactured in China Natisnjeno v 1000 izvodih Vse pravice pridržane. Celotne knjige, tudi nobenega njenega dela, ni dovoljeno ponatisniti, razmnoževati ali razširjati s kakršnimikoli sredstvi, mehanskimi, elektronskimi, fotokopiranjem, zvokovnim snemanjem, dramatizacijo ali kako drugaèe, brez predhodnega pisnega dovoljenja založnika.

Založba KRES d.o.o., Dunajska cesta 158, SI-1000 Ljubljana, 01 5302060, info@zalozba-kres.si, www.e-kres.si


Catherine Leblanc

Pa

je tu! Eve Tharlet

Založba KRES


Mali medvedek se je najraje igral z oèkom. Zdaj pa je izvedel, da se bo kmalu lahko igral še z nekom. Mamica in oèka sta mu namreè povedala, da se bo zgodilo nekaj prav posebnega. Dobil bo bratca ali sestrico. Kdaj in kaj bo – to bo pa preseneèenje.


Medvedka je razganjalo od prièakovanja. Novi èlan družine pa se je še kar skrival pod maminim srèkom v varnem zavetju njenega trebuha.


Naslednje jutro je mali medvedek vstal in odcapljal v spalnico, da bi mamici in oèku zaželel dobro jutro. Toda soba je bila prazna in v hiši je bilo èudno tiho. »Le kaj se dogaja?« je zamomljal in odtacal po stopnicah. »In kje so vsi?« »Mami!« je pogumno poklical. Iz kuhinje je prišla babica. »Dobro jutro, srèek,« je rekla. »Si se naspal?« »Kje je mami? Kje je oèka?« je hotel vedeti medvedek. »V porodnišnici sta. Danes ponoèi se je rodila tvoja sestrica. Popoldne jo bova šla obiskat.« Konèno je prišel tisti mali nekdo! Medvedek si je takoj zamislil vse, kar bosta lahko skupaj poèela.


Mali medvedek je navdušen. Dobil bo bratca ali sestrico! Po tem, ko postaneš veliki brat, pa se zgodi nekaj popolnoma drugega, kot tisto, kar prièakuješ.

Založba KRES

Pa je tu!  

Mali medvedek je navdušen. Dobil bo bratca ali sestrico! Po tem, ko postaneš veliki brat, pa se zgodi nekaj popolnoma drugega, kot tisto, k...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you