Midva sva prijatelja

Page 1

Midva sva prijatelja

Michael Engler ~ Joëlle Tourlonias

Midva sva prijatelja

16,95 €

Michael Engler ~ Joëlle Tourlonias

Zajček in ježek sta postala najboljša prijatelja. Njuno prijateljstvo je bilo toplo kot kakav, sladko kot med in brezmejno, kot je bilo nebo nad njima. »Veš, ježek,« je zajček nekega dne rekel, »midva bova vedno prijatelja!« »Bova,« je prikimal ježek.

www.kupiknjigo.si

Založba KRES

Midva sva prijatelja_ovitek.indd 1

07/01/2019 19:44:32


© privat

Michael Engler je študiral vizualne komunikacije v Düsseldorfu. Po študiju je delal kot scenarist in ilustrator in nekaj časa tudi kot umetniški direktor v oglaševalski agenciji. Zdaj kot samostojni umetnik piše tekste za otroke in mladino.

© Beatrice Treydel

Joëlle Tourlonias je študirala vizualne komunikacije s poudarkom na ilustraciji in slikanju. Od leta 2009 naprej pa kot samostojna umetnica riše in slika.

Naslov izvirnika: Wir zwei gehören zusammen Besedilo: Michael Engler Ilustracije: Joëlle Tourlonias Baumhaus Verlag in the Bastei Lübbe AG © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln, Germany Prevod: Ina Boš © 2019 Založba KRES d.o.o., Ljubljana, Slovenija Printed in China, 2019 Natisnjeno v 700 izvodih. ----------------------------------------------------------CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 821.112.2-93-32 087.5 ENGLER, Michael Midva sva prijatelja / Michael Engler ; [ilustracije] Joëlle Tourlonias ; [prevod Ina Boš]. - Ljubljana : Kres, 2019 Prevod dela: Wir zwei gehören zusammen ISBN 978-961-250-131-0 298216192 ----------------------------------------------------------Vse pravice pridržane. Celotne knjige, tudi nobenega njenega dela, ni dovoljeno ponatisniti, razmnoževati ali razširjati s kakršnimikoli sredstvi, mehanskimi, elektronskimi, fotokopiranjem, zvokovnim snemanjem, dramatizacijo ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja založnika.

Midva sva prijatelja_notranjost.indd 4

07/01/2019 19:46:29


Michael Engler ~ JoĂŤlle Tourlonias

Midva sva prijatelja

ZaloĹžba KRES

Midva sva prijatelja_notranjost.indd 5

07/01/2019 19:46:31


Bilo je toplo pomladno jutro. Zajček je tovoril svoj prvi korenček čez jaso, ko je zagledal ježka. Česa tako bodičastega še nikoli ni videl. Radovedno se mu je približal. Ovohala sta se. Zajčka so očarale ježkove bodice, ježek pa se ni mogel načuditi mehki in gladki zajčkovi dlaki. »Bi odgriznil košček?« je vprašal zajček ježka in pokazal na korenček. Ježek se je nasmehnil.

Midva sva prijatelja_notranjost.indd 6

07/01/2019 19:46:32


Midva sva prijatelja_notranjost.indd 7

07/01/2019 19:46:33


Od takrat sta se vsako jutro srečevala na jasi ob potoku. Ježka so zabavale zajčkove šale, zajčka pa ježkov prešerni smeh. Bila sta vesela, da sta se spoznala. Včasih ponoči celo spati nista mogla, ker sta se tako zelo veselila prihodnjega dneva.

Midva sva prijatelja_notranjost.indd 8

07/01/2019 19:46:35


Midva sva prijatelja_notranjost.indd 9

07/01/2019 19:46:36


Vse poletje sta se lovila in skrivala, ali pa le sanjarila na jasi. Opazovala sta ribe, ki so skakale iz vode in jo mehurčkale. Skupaj sta iskala korenčke za zajčka in polže za ježka. Najbolj sta bila vesela, če sta našla korenček, na katerem je že čepel kakšen polž.

Midva sva prijatelja_notranjost.indd 10

07/01/2019 19:46:37


Midva sva prijatelja_notranjost.indd 11

07/01/2019 19:46:38


Midva sva prijatelja_notranjost.indd 12

07/01/2019 19:46:40


Zajček in ježek sta postala najboljša prijatelja, kar jih je kdaj videl gozd. Njuno prijateljstvo je bilo toplo kot kakav, sladko kot med in veliko, kot modro nebo nad njima. »Veš, ježek,« je rekel zajček nekega večera ob slovesu, »midva bova vedno prijatelja!« »Bova,« je prikimal ježek.

Midva sva prijatelja_notranjost.indd 13

07/01/2019 19:46:41


Midva sva prijatelja

Michael Engler ~ Joëlle Tourlonias

Midva sva prijatelja

16,95 €

Michael Engler ~ Joëlle Tourlonias

Zajček in ježek sta postala najboljša prijatelja. Njuno prijateljstvo je bilo toplo kot kakav, sladko kot med in brezmejno, kot je bilo nebo nad njima. »Veš, ježek,« je zajček nekega dne rekel, »midva bova vedno prijatelja!« »Bova,« je prikimal ježek.

www.kupiknjigo.si

Založba KRES

Midva sva prijatelja_ovitek.indd 1

07/01/2019 19:44:32