Page 1

Toni STeiner

eve TharleT

&

Miška MiMi Maček huberT

ZaloŽba kreS


Slikanica Založbe kreS besedilo: © 2013 Toni Steiner ilustracije: © 2013 eve Tharlet naslov izvirnika: JennY & lorenZo koprodukcija z založbo Michael neugebauer Publishing ltd. hong kong Za izdajo v slovenščini: © 2014 Založba kreS d.o.o., ljubljana, Slovenija Prevod: Jana osojnik lektura: katarina Pevnik iSbn 978-961-250-118-1 CobiSS.Si-iD 271922944 Manufactured in China natisnjeno v 1000 izvodih vse pravice pridržane. Celotne knjige, tudi nobenega njenega dela, ni dovoljeno ponatisniti, razmnoževati ali razširjati s kakršnimikoli sredstvi, mehanskimi, elektronskimi, fotokopiranjem, zvokovnim snemanjem, dramatizacijo ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja založnika.

Založba kreS d.o.o., Dunajska cesta 158, Si-1000 ljubljana, 01 5302060, info@zalozba-kres.si, www.e-kres.si


&

Miška MiMi Maček huberT Toni STeiner eve TharleT

ZaloŽba kreS


nekJe viSoko naD oblaki, SkoraJ Že na konCu PoTi, ki ne voDi nikaMor, Je kraJ, kaMor greMo. TaM, Za velikiM račJiM ribnikoM, v DeŽeli TiSočerih hribčkov, Je na PriJaZni kMeTiJi še ne Dolgo Tega Živela MaJCena Miška.


iMe Ji Je bilo MiMi. iMela Je Dve navihani ušeSCi, na okrogleM noSku levo Dve brčiCi, DeSno Tri Ter na levi in na DeSni STrani Polno Sončnih PegiC.


»MaMi, ZakaJ Je MeSeC DaneS okrogel? in MavriCa PiSana? MaMi, ZakaJ Je MoJ noSek okrogel? in MoJe PegiCe PiSane?«


»oči, ZakaJ Mi Je iMe MiMi in ne luna? oči, kDo Dela DeŽ? in kaJ Je ZaJčJa DeTelJiCa?«


Mala Miška MiMi SleDi SvoJeMu Srčku in ve, kaJ hoče. PoguMna Je in nikoli ne obuPa. ZaTo Dobi nekaJ, kar Je Za vSakega oD naS Zelo PoMeMbno.

PriJaTelJa!

19,90 eur

ZaloŽba kreS

Profile for Založba KRES

Miška Mimi & maček Hubert  

Mala miška Mimi sledi svojemu srčku in ve, kaj hoče. Pogumna je in nikoli ne obupa. Zato dobi nekaj, kar je za vsakega od nas zelo pomembn...

Miška Mimi & maček Hubert  

Mala miška Mimi sledi svojemu srčku in ve, kaj hoče. Pogumna je in nikoli ne obupa. Zato dobi nekaj, kar je za vsakega od nas zelo pomembn...

Profile for kres
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded