Page 1

Kresnièek Giuliano Ferri

Založba KRES

Sueli Menezes

Nino


Slikanica Založbe KRES Prviè izšla leta 2011 pri Michael Neugebauer Publishing Ltd., Hong Kong Besedilo: © 2011 Sueli Menezes Ilustracije: © 2011 Giuliano Ferri Naslov izvirnika: Nino, das Glühwürmchen Koprodukcija z založbo Michael Neugebauer Publishing Ltd., Hong Kong. Za izdajo v slovenšèini: © 2011 Založba KRES d.o.o. Prevod: Ina Boš Lektura: Katarina Pevnik ISBN 978-961-250-098-6 COBISS.SI-ID 255698432 Manufactured in China Natisnjeno na FSC papirju v 1000 izvodih. Vse pravice pridržane. Celotne knjige, tudi nobenega njenega dela, ni dovoljeno ponatisniti, razmnoževati ali razširjati s kakršnimikoli sredstvi, mehanskimi, elektronskimi, fotokopiranjem, zvokovnim snemanjem, dramatizacijo ali kako drugaèe, brez predhodnega pisnega dovoljenja založnika.

Založba KRES d.o.o., Dunajska cesta 158, SI-1000 Ljubljana, 01 5302060, info@zalozba-kres.si, www.e-kres.si


Sueli Menezes

Kresnièek

Nino

Giuliano Ferri

Založba KRES


Kresnièku Ninu so pošle moèi. Vso noè je namreè s prijatelji svetil v gozdu.


A nekaj mu je rojilo po glavi in mu ni dalo spati. Vprašal je mamico: »Kresnièke lepo svetimo, ali ne? Misliš, da bi zmogle noè razsvetliti tako, kot jo zna Luna?« Mamica se je za hip zamislila in potem rekla: »Kakšno hecno vprašanje, Nino! Zakaj bi pa to rad vedel?«


Kresnièek Nino je svetil vsako noè. Le Luna je sijala moèneje od njega. A kaj bi se zgodilo, èe bi se Luna utrudila?

9

789612

22,66 EUR

ISBN 978-961-250-098-6

500986

Bi se Ninu morda izpolnile njegove sanje? Založba KRES

Kresniček Nino  

Kresniček Nino je svetil vsako noč. Le Luna je sijala močneje od njega. A kaj bi se zgodilo, če bi se Luna utrudila? Bi se Ninu morda izpol...