Smådjurskliniken Oskarshamn

Page 1

Fokus på smådjur


Komplett vård för alla smådjur NYTT NAMN, nya ägare, nyrenoverade lokaler och ett nytt koncept med tydlig inriktning på smådjur. OSKARSHAMNS VETERINÄRSTATION i ­Kristine­bergs centrum blev för en tid sedan Smådjurs­kliniken Oskarshamn, i samband med att Jennie Larsson och Ylva Alexandersson tog över verksamheten. Övertagandet innebär att mor och dotter numera är kompanjoner. Jennie är klinikchef medan Ylva fungerar som rörelsens vd. TRE VETERINÄRER, tre djursjukskötare samt en djurvårdare ser till att hundar, katter, kaniner, ­marsvin, hamstrar och andra smådjur har tillgång till kvalificerad djursjukvård i Oskarshamn. Jennie Larsson Klinikchef

Nytt koncept Tre veterinärer Inriktning smådjur Nyrenoverade lokaler


Modern klinik SMÅDJURSKLINIKEN ÄR en modern klinik där det finns alla förutsättningar för att utföra grundliga undersökningar och behandlingar av smådjur. Oavsett om det handlar om friskvård, tandvård eller sjukvård. KLINIKEN I Kristineberg har fyra behandlingsrum varav ett är ett speciellt kattrum. Veterinärer och djursjukvårdare har till sin hjälp en sofistikerad utrustning, som bland

Dagkirurgi Eget laboratorium

annat innefattar narkosutrustning, digital röntgen och tandröntgen. VID KLINIKEN utförs dagligen operationer, som inte kräver att djuren behöver stanna kvar över natten. Kastrationer, operationer av juvertumörer, nybildningar samt tandextraktioner är vanligt förekommande ingrepp. Ytterligare en fördel är att kliniken förfogar över ett eget laboratorium. Något som garanterar att djurägaren får en snabb återkoppling vad gäller djurets hälsotillstånd.


Smidigt abonnemang

Vetplan – smart plan SMÅDJURSKLINIKEN OSKARSHAMN erbjuder

numera Vetplan, som är ett abonnemang kring förebyggande djurhälsovård för hundar och katter. Tack vare abonnemanget slipper du som djurägare att hålla koll på årliga vaccinationer och kontroller, eftersom du alltid blir kallad av Smådjurskliniken. I VETPLAN utförs två årliga hälsokontroller, en av veterinär och en av legitimerad djursjukskötare. Vid besöken ingår även vaccination, parasitkontroll samt rådgivning kring bland annat djurets vikt och tandstatus. Inom ramen för Vetplan finns också ett plusabonnemang. I detta ingår årliga blodprover samt urinprover. Allt för att i ett tidigt skede

Vetplan Bas

Vetplan Plus

per månad

per månad

139 kr

199 kr

förebygga och upptäcka eventuell sjukdom. ­Abonnemanget innebär att djurägaren betalar en månadsavgift och inget vid besöken. FLER FÖRDELAR med Vetplan är att hund- och kattägare får fina rabatter på kvalitetsfoder i klinikens ­välsorterade butik. Abonne­ manget innebär också attraktiva rabatter på tandrengöring och ­tandröntgen. Smådjursklinikens medarbetare informerar om ännu flera mervärden vid besök på kliniken.


Viktig tandvård STATISTIKEN SÄGER att över 80 procent av landets hundar och 70 procent av katterna lider av någon form av inflammation i munnen. DÅLIG TANDHÄLSA är ett vanligt förekommande fenomen bland hundar och katter. Hög kompetens bland Smådjursklinikens medarbetare i kombination med modern utrustning för såväl tandrengöring, tandröntgen som gasnarkos talar för bästa möjliga tandvård. Lika mycket när det gäller akut vård av svårare tandsjukdomar som vid förebyg-

Ny modern röntgen Undvik onödigt lidande

gande tandvård. Tandröntgen är, precis som för oss människor, nödvändig för att kunna bedöma tandhälsan på smådjur. Många plågsamma sjukdomar ­upptäcks vid röntgen. Samtliga tandbehandlingar vid S ­ ­mådjurskliniken utförs med hjälp av inhalationsnarkos. Vid ingrepp i munnen är det viktigt att minimerar risken att hunden/katten andas in bakteriefyllda partiklar som frigörs under tand­ rengöringen. Lika viktigt är det att inte ­maginnehåll hamnar i luftstrupen. För Smådjurskliniken är säkerheten runt alla behandlingar av största vikt.


Kloklippning KLOKLIPPNING OCH pälsvård är en viktig del i skötseln av smådjur. Men ibland kan den nödvändiga vården vara besvärlig för både människa och djur. Oavsett om det handlar om kloklippning eller tovklippning kan Smådjurskliniken hjälpa till.

Pass för djur VID UTLANDSRESOR med sällskapsdjur kan det krävas ett pass, rabiesvaccinationer och chipmärkning. En veterinär på Smådjurs­kliniken ­utfärdar passet och undertecknar de vaccinationer, avmaskningar och hälsokontroller, som krävs för olika länder.

Stort foderutbud I lokalerna i Kristinebergs centrum finns också en butik med ett brett sortiment av produkter för hundar och katter. Foderleverantörer som Royal Canin, Hills och Specific är en garanti för hög kvalitet. Utbudet av friskfoder är stort. Och butikens hyllor rymmer också mycket sjukfoder, som väl kommer till pass vid exempelvis djurens njurproblem eller allmänna magåkommor. Medicinskt schampo, klosaxar, tandvårds­ produkter, öronrengöring och understödjande komplement till leder är andra viktiga produkter för husdjurens bästa. Till djurens glädje finns också tuggben, leksaker med mera.

Ring 0491-170 88 för tidsbokning och rådgivning

www.krepart.se

BESÖKSADRESS Arkitektvägen 20, Oskarshamn (Kristinebergs Centrum) TELEFON 0491-170 88 E-POST info@vetstn.se HEMSIDA www.vetstn.se ÖPPETTIDER Måndag-Torsdag 08.00–17.00, Fredag 08.00–16.00, Lunchstängt 12.00–13.00