__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ÖNNESTADS GYMNASIET 2020

VÄ G L E D N I N G I N F Ö R D I T T G Y M N A S I E VA L T I L L Ö N N E S TA D S G Y M N A S I E T L Ä S Å R E T 2020/ 202 1


Gilla

Sandsjöfors Waggeryd Cell Rörvik Åboda

Uthyrning – Lantbruksservice

Moheda

Yngsjö • Tel: 070-547 54 21 • E-post: info@grahnsmaskintjanst.se

AktivEl

Eneryda

Widtsköfle

Sågverk och massaindustri i södra Sverige

Kristianstad

Tel. 0708 - 224154

Värendskog

www.ata.nu • 0472-361 00

Tillväxt tillsammans

I mer än ett sekel har sockerbetorna utgjort ryggraden i sydsvenskt lantbruk. Nu miljardsatsar Nordic Sugar med fortsatt stor tro på svensk sockerproduktion. Låt betorna bli ett plus i din gårdskalkyl och växtföljd!

Kontakta oss gärna!

AgriCenter_SE_Tillväxt tillsammans_210x148_annonce.indd 1

Tfn 040-53 70 00 · www.sockerbetor.nu

08/05/2019 21.22


Rektorn har ordet

Innehåll Skogsvårdare

4

Maskinförare

5

Jakt & Viltvård

6

Fiske & Vattenvård 7

Ett komplett gymnasium ÖNNESTADSGYMNASIET ÄR

en av Sveriges absolut modernaste utbildningsanläggningar. Vi erbjud­ er ett brett utbud av naturbruks­ utbildningar med inriktningarna Djur, Lantbruk och Skog som sammalagt har elva yrkes­utgångar. Vid skolan finns dessutom det högskoleförberedande Natur­ vetenskapsprogrammet. ­Önnestadsgymnasiet förfogar över den allra senast utrustningen och tekniken. Något som borgar för en hög utbildningskvalitet. Alla verk­ samheter vid skolan finns inom ett behagligt promenadavstånd. VÅR SATSNING på inriktning Skog med fyra yrkesutgångar har

ADRESS Skolgatan

NA

9

Hästskötare

10

Arbete med hund 11 Djurvårdare

12

NV Fördjupning

15

Växtodling

17

EFTERFRÅGAN PÅ personal inom de gröna näringarna ökar stadigt och det är en fantastisk nisch med massor av framtida möjligheter. Oavsett om man väljer att gå direkt ut i arbetslivet efter ­gymnasiet eller studera vidare.

Lantbruksdjur

18

Maskin

19

Smått & Gott

21

Välkommen till Önnestadsgymnasiet – en grön skola med många ­mervärden!

Internat

22

visat sig vara riktigt lyckosam. Vi har numera en bredd som möjlig­ gör ännu bättre kvalitet på alla våra utbildningar.

Hans Martinsson, rektor & vd

37, 291 73 Önnestad TEL 010-476 20 00 HEMSIDA www.onnestadsgymnasiet.se PRODUKTION www.krepart.se FOTO Curt-Robert Lindqvist TRYCK Risbergs 2019/09

3


”Att vara ute i skog och natur är både ett fysiskt och roligt arbete.”

Skogsvårdare

HUGO GRANQUIST, ELEV

Härligt jobb i naturen ETT HÄRLIGT, stimulerande och ansvarsfullt jobb ute i naturen. Det sammanfattar den exklusiva v­ ardagen för en skogsvårdare. Yrkesutgång Skogsvårdare ger bred och omfattande kunskap om hur skogen ska vårdas på bästa sätt. Önnestadsgymnasiet har dessutom en specialkurs om hur ädellöv­ skog ska skötas. Efterfrågan på skogsvårdare i såväl Sverige som övriga Europa är stor. Skogsvårdaren sköter manuella arbeten som maskinföraren har svårt att utföra, till exempel röjning, plantering och ­ädellövsföryngring. Ofta även rena naturvårdande insatser och tätortsnära skogsskötsel samt natur­ vårdsprojekt.

DU KAN TA

STUDERA VIDARE

RESOR

• TRAKTORKORT • MOTORSÅGSKORT • JÄGAREXAMEN • ATV-KORT • RÖJSÅGSKÖRKORT

• SKOGSMÄSTARE • SKOGSTEKNIKER • SKOGSKONSULENT • ARBORIST

• JAKTMÄSSA • SM I SKOG • SVERIGERESA

#plantering

#atvkort

ARBETE EFTER EXAMEN

• SKOGSMASKINFÖRARE • SKOGSVÅRDARE • TRÄDVÅRDARE • ENTREPRENÖR

4


”Att vara maskinförare är ett fritt och naturnära arbete.”

Maskinförare

VIGGO BERNTSSON, ELEV

Efterfrågade maskinförare SKOGSSEKTORN ÄR i stort behov av arbetskraft och efterfrågan på utbildade maskinförare är stor. Elever som läser Yrkesutgång Maskinförare är mer eller mindre garanterade jobb efter utbildningen. Under de tre åren ingår totalt 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande, där eleverna får delta i det dagliga skogsarbetet och praktisera de teoretiska kunskaperna. Förutom arbete i skarpt läge får eleverna öva upp sina maskinkunskaper i simulatorer och övningskranar på skolan. Efter gymnasiet kan eleverna bland annat vidareutbilda sig till jägmästare och skogsmästare vid högskola eller universitet.

DU KAN TA

STUDERA VIDARE

RESOR

• TRAKTORKORT • ATV-KORT • MOTORSÅGSKORT • RÖJSÅGSKÖRKORT • JÄGAREXAMEN

• SKOGSMÄSTARE • SKOGSTEKNIKER • VIRKESINKÖPARE • SKOGSKONSULENT

• JAKTMÄSSA • SM I SKOG • SVERIGERESA

#skogsarbete

#jagmastare

ARBETE EFTER EXAMEN

• SKOGSMASKINFÖRARE • ENTREPRENÖR • SKOGSVÅRDARE

5


”På Önnestadsgymnasiet finns ett fint vilthägn om 100 kvadratkilometer.”

Jakt & Viltvård

ROBIN WILLANDER, ELEV

Upplevelser av naturen FÖR DEN som vill fördjupa upplevelsen av naturen och förstå mer hur den fungerar är yrkes­utgången Jakt- och Viltvård det perfekta valet. Grunden i utbildningen handlar om jakt och under första året tar eleverna jägarexamen. Förutom att bli en bättre jägare så förbereder utbildningen även eleverna på att leda jakter, sköta hägn och förädla viltet till råvaror. Utbildningen är också bred och erbjuder ­kurser inom skog och skogsvård. Efter utbildningen kan eleverna bland annat arbeta med viltförvaltning, ­jakt­arrangemang, jaktbutik eller utbilda sig till viltmästare alternativt skogsmästare.

DU KAN TA

STUDERA VIDARE

RESOR

• TRAKTORKORT • MOTORSÅGSKORT • JÄGAREXAMEN • ATV-KORT • RÖJSÅGSKÖRKORT

• VILTMÄSTARE • JÄGMÄSTARE • SKOGSMÄSTARE • VILTFÖRVALTARE

• JAKTMÄSSA • JAKTRESOR TILL DALSLAND OCH JÄMTLAND

#jaktbutik

#vilthagn

ARBETE EFTER EXAMEN

• JAKTELEV • VILTVÅRDARE • SKOGSVÅRDARE • SKOTARFÖRARE

6


”Som fiskeguide finns det stora möjligheter till jobb efter skolan.”

Fiske & Vattenvård

FREDRIK ANDERSSON, ELEV

Möjlighet till bättre fiske PÅ ÖNNESTADSGYMNASIET finns möjlighet att både bli en bättre fiskare och samtidigt få unik kompetens om och kring fisk, natur och vattenbruk. Yrkesutgång Fiske & Vattenvård ger en exklusiv och bred utbildning inom just fisk, fiske och vattenbruk. På köpet blir eleverna mycket attraktiva på arbets­ marknaden.
Ett ben i utbildningen är fiskeguide där alla typer av fiske, från trolling till flugfiske, ingår. De andra två handlar om fiske- och vattenvård samt vattenbruk. Det finns även möjlighet att läsa vidare och så småningom jobba med restaurering av sjöar och skapa bättre ekologisk balans.

DU KAN TA

STUDERA VIDARE

RESOR

• TRAKTORKORT • JÄGAREXAMEN • MOTORSÅGSKORT • ELFISKE­CERTIFIKAT • ATV-KORT

• FISKVÅRDARE • VATTENVÅRDARE

• SPORTFISKE­ MÄSSAN • HAVSFISKE • SVERIGERESA

#fiskevard

#sportfiske

ARBETE EFTER EXAMEN

• SPORTFISKEGUIDE • FISKODLARE

• SPORTFISKEBUTIK • SPORTFISKEANLÄGGNING

7


På Handelsbanken arbetar vi lokalt och vi har lång erfarenhet av att erbjuda finansieringslösningar till skogsägare och lantbrukare. Välkommen!

handelsbanken.se/skogochlantbruk

Vi erbjuder tjänster inom entreprenad, transporter och uthyrning av entreprenadmaskiner

TILLSAMMANS FÖR SVENSKT KÖTT www.klsugglarps.se 0480 - 70 70 00

Välkommen till produktiva skoldagar. www.komatsuforest.se


Naturvetenskapsprogrammet ”Små klasser bidrar till ett positivt studieresultat.” ELLINOR FÄLT, ELEV

Öppnar dörrar till toppjobb NATURVETENSKAPSPROGRAMMET ÄR det givna valet för ungdomar som är intresserade av n­ atur, djur, teknik och miljö och som vill studera vidare efter gymnasiet. Efter att ha läst Naturveten­ skapsprogrammet är eleverna behöriga till de flesta högskole- och universitetsutbildningar och framtida jobb som läkare, veterinär, ekonom eller agronom. Det praktiska arbetet i skolans stallar eller på n­ ågot företag i närheten, spelar en viktig roll liksom närheten till djur och natur. Dessutom kan eleverna ägna det individuella valet åt vissa spännande karaktärskurser som till exempel djurvård, ridning och ­växtodling.

KURSER

STUDERA VIDARE

RESOR

• NATURBRUKS­ KURSER I ENLIGHET MED INDIVIDUELLT VAL

• LÄKARE • VETERINÄR • EKONOM • AGRONOM

• UTLANDSRESA

#studeravidare

#universitet 9


”Jag älskar hästar och här ­lägger jag grunden till mitt framtida yrkesliv.”

Hästskötare

WILMA SMITH, ELEV

Mycket attraktiva för arbetsmarknaden TRE INTENSIVA och lärorika gymnasieår som öppnar dörrarna till alla tänkbara hästrelaterade yrken. Via Yrkesutgång Hästskötare kan eleverna även läsa vidare till hippolog vid SLU, Sveriges Lantbruks Universitet, eller till sjuksköterska på högskolan. Med en yrkesexamen i bagaget är eleverna mycket attraktiva på arbetsmarknaden och kan bland annat vidareutveckla sig inom Ridsportsförbundets olika utbildningar. Hästen står i centrum under hela utbildningstiden. Egen galoppbana, skrittmaskin, terräng­ träningsbana, paddock, ridhus samt stor gräsbana med pulvermangrav är till både nytta och nöje.

DU KAN TA

STUDERA VIDARE

RESOR

• D9 • TRAKTORKORT • TAPPSKO­ KOMPETENS • HÄSTSKÖTAR­ EXAMEN

• HOVSLAGARE • TRÄNARE • HIPPOLOG • VETERINÄR • RIDLÄRARE • STALLCHEF

• SCANDINAVIUM

#egetridhus

#pulvermangrav

ARBETE EFTER EXAMEN

• HÄSTSKÖTARE • DJURVÅRDARE UTÖKAD KOMPETENS OM D9 GENOMFÖRTS

10

GODKÄNT • ARBETA I HÄSTSPORTSBUTIK • ARBETA MED FÖRSÄKRINGAR


”En fantastisk utbildning för alla som gillar och vill jobba med hundar.”

Arbete med hund

LIAM JOHANSEN, ELEV

Framtida jobb med fyrfotade vänner HUNDBRANSCHEN ÄR på stadig frammarsch. Yrkesutgången Arbete med hund ger stora möjlig­ heter till ett framtida jobb med våra fyrfotade vänner. Utbildningen ger fantastiska möjligheter att ­kombinera intresse med studier kring bland annat rehabilitering, hundtrim och olika former av t­ räning som exempelvis agility och lydnad. Eleverna får även fördjupa sig i hundens beteende, foder och ­friskvård. Förutom jobb direkt efter gymnasiet kan eleverna läsa vidare på högskola till bland a­ nnat hundförare inom polisen. För elever på internatet finns också möjlighet att ha med egen hund på r­ ummet.

DU KAN TA

STUDERA VIDARE

RESOR

• TRAKTORKORT • JÄGAREXAMEN • ALLMÄNLYDNADSINSTRUKTÖR • D9

• HUNDTRIMMARE • HUNDINSTRUKTÖR • HUNDFYSIOTERAPEUT • LEG. DJURSJUKVÅRDARE

• SKOL-SM • STORA ­STOCKHOLM HUNDUTSTÄLLNING

#agility

#hundtrim

ARBETE EFTER EXAMEN

• STARTA EGET: HUNDDAGIS, HUNDTRIM M M. • ALLMÄNLYDNADSINSTRUKTÖR • DJURVÅRDARE OM D9 •

ARBETA I ZOOBUTIK • HUNDSKÖTARE

11


”De relationer vi bygger upp med djuren skapar trygghet för framtida arbetsliv.”

Djurvård

MY BOISTRUP, ELEV

Utbildning med djuren i centrum ETT STORT engagemang kring att lära sig tyda djurens signaler. Det krävs av den som vill arbeta med djur.På yrkesutgången Djurvård med inriktning Djursjukvård står djuren alltid i centrum. Eleverna läser om såväl sällskapsdjur som lantbruksdjur under de tre åren. Utbildningen öppnar upp för många möjlig­ heter. Exempelvis en yrkeskarriär på djursjukhus eller djurklinik. Djurskötare för större djurbesättningar och djurskyddsinspektör är andra tänkbara vägar. Entreprenörskap är också en viktig del i utbildningen. Den som vill starta eget, i form av hundpensionat eller annan verksamhet med djur, får en bra grund att stå på.

DU KAN TA

STUDERA VIDARE

RESOR

• TRAKTORKORT • JÄGAREXAMEN • SEMIN­CERTIFIKAT • D9

• LEG. VETERINÄR • LEG. DJURSJUKSKÖTARE • AGRONOM

• KOLMÅRDEN

#jobbameddjur #agronom ARBETE EFTER EXAMEN

• DJURVÅRDARE • DJURVÅRDARE MED UTÖKAD BEHÖRIGHET

12

• ARBETA SOM DJURPARKSPERSONAL •

ARBETA I ZOOBUTIK • DJURSKÖTARE


Yrkesbutiken för Yrkesfolk

ALL RÅDGIVNING PÅ ETT STÄLLE LRF Konsult ger dig möjligheten att fokusera på det ditt företag är bra på. Vi bistår dig och ditt företag med Ekonomi & Skatt, Affärsrådgivning, Juridik och Fastighetsförmedling. LRF Konsult har 134 kontor i Sverige, varav 22 stycken i Skåne och Blekinge. Vi finns nära dig! 0771-27 27 27 lrfkonsult.se

Skyddskläder • Tryckeri

Tel 044-103 540 • Öppet Mån-Fre 07-17 Bredvid Biltema mitt emot Blomsterlandet

Tänker du dig en framtid inom Djur & Natur? Vi kan branschen. Ring oss om du har frågor om medlemsskap, lön och anställningsvillkor.

Sektion trafik, teknik, djur och natur når du på telefon 010-442 80 60 eller e-post trafik-tekn-djur-natur.skane@kommunal.se Du kan också kontakta Kommunal Direkt på telefon 010-442 70 00 eller mejla till direkt@kommunal.se


Nygjorda fyllda baguetter & bredda frallor alla vardagar.

Närhet, Service, Kvalité

MATÖPPET ÖNNESTAD – Öppet alla dagar – Tel: 044-701 30

Vi bakar varje dag! Fikabröd & Frukostbullar Många goda kakor att välja på!

ombud för telefonkort, post & apotek

Hela kedjan från markberedning, plantering, gallring och slutavverkning

mixterdata AB

IT

när det är som bäst Datorer, surfplattor och tillbehör Nätverk och molntjänster Service och support

Jörgen Nackmar 070-319 51 21 • www.riskab.se

044-23 85 55 www.mixterdata.com

info@mixterdata.com

- Tillförlitlighet är vår styrka

www.opmaskinersyd.se - www.opmaskiner.se www.opmaskiner.se Bengt Siggelin Havdhem 0708-48 12 63

Fredrik Persson Tvååker 0706-80 91 64

Lennart Hansson Ängelholm 0702-94 79 43

Stefan Funkquist Havdhem 0703-48 12 61

Mattias Viberg Sennan 0706-80 90 52

Vi finns i hela landet för service och försäljning. Vi har total lösning för din utbyggnad av grisproduktionen, ring så planerar vi för en lösning för din situation. Vi har 30 års erfarenhet i branchen. Nina Söderström Havdhem 0707-42 06 95

Tel. kontor +46 4 98 48 19 30 • Fax +46 4 98 48 19 31 • www.lifsung.se • info@lifsung.se

Bengt Siggelin Havdhem 0498-48 19 34

Fredrik Persson Tvååker 0498-48 19 21

Lars Glemne Färjestaden 0498-48 19 18

Bli en trygg kund! Totallösningar för om- och utbyggnad av grisproduktion. Helhetsansvar från idé, ritning, projektering, leverans, installation - till underhåll och service.

LennartHansson Ängelholm 0498-48 19 23

Nina Söderström Siri Siggelin Havdhem Havdhem 0498-48 19 33 0498-48 19 35

Johan Siggelin Havdhem 0498-48 19 37

Tel +46 4 98 48 19 30 www.lifsungs.se info@lifsungs.se

Service och försäljning i hela landet

Beng Ha 0708

Vi finns i hela landet för service och försäljning. Vi har total lösning för din utbyggnad av grisproduktionen, ring så planerar vi för en


”Här får jag ytterligare ­behörighet till högskolan.”

NV fördjupning

LINNEA LINDSTRÖM, ELEV

Förberedelse för vidare studier EN BRA förberedelse för den som vill läsa vidare på universitet eller högskola. På Önnestadsgymnasiet kan eleverna läsa Naturvetenskaplig fördjupning till samtliga elva yrkesutgångar. Fördjupningen innebär att eleverna, utöver respektive yrkesutgångs ordinarie kurser, läser flera kurser i matematik och dess­ utom i kemi och fysik. Ofta är elevgrupperna relativt små vilket underlättar studierna. Att k­ omplettera utbildningen med Naturvetenskaplig fördjupning ger ökad valfrihet och möjlighet att hoppa på högskole­ tåget för utbildning till veterinär, hippolog, agronom eller något annat drömyrke efter gymnasiet.

NATURVETENSKAPLIG FÖRDJUPNING •E  lever som väljer NV fördjupning studerar Svenska 2 och 3, Engelska 6, Matematik 2 och 3, Kemi 1 och Fysik 1. Därtill utökat Matematik 4, Kemi 2 och Fysik 2. • Ger också möjlighet att välja Samhällskunskap 1a2, Historia 1a2 och Engelska 7.

#flerakurser

#valfrihet 15


0451-70 57 80 www.skyddatnorden.se

Östra Sönnarslöv 044-33 10 87

Hässleholm 0451-140 75

Asarum 070-699 04 47

Traktorer • Tröskor • Entreprenadmaskiner Redskap • Butik & Tillbehör

www.traktorservice.com • info@traktorservice.com

Välkomna till ett av södra Sveriges bästa skogsföretag 0451-38 49 90 • www.skanetimmer.se

Roalövs Maskinstation AB Jens 070-5734010 • Tony 070-6373154 • Ola 070-2172214 bl.a Vi erbjuder ad

24 m bogser •Sprutning ende 24 m självgå g in •Sprutn 3 m 25 •Hill tunna mp med 24 m ra 3 18m a n n tu l il •H mp eller med 16 m ra e 12 m myllar fyrkant & •Pressning astning rundbal, pl ssning re •Rundbalsp er n li in med gläggare •Stensträn g •Diknin •Tröskning ing •Betupptagn

www.roalov.com


”Jag gillar kombinationen av teori och praktik.”

Växtodling

PONTUS HANSSON, ELEV

Praktisk växtodling på schemat UNDER ÅRETS tre vallskördar bärgar Önnestads växtodlingselever sammanlagt cirka 600 ton vall som sedan förvandlas till ensilage. Såväl konventionell som ekologisk växtodling står på schemat. På Yrkesutgång Växtodling får eleverna chansen att prova på yrket på riktigt innan det är dags att ge sig ut i verkligheten. Grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper om jordarter, ogräs och grödor ingår i utbildningen. Likaså service och reparationer av olika typer av jordbruksmaskiner. Eleverna får dessutom både traktorkort och sprutcertifikat för kemiska växtskyddsmedel under utbildningstiden.

DU KAN TA

STUDERA VIDARE

RESOR

• TRAKTORKORT • TRUCKCERTIFIKAT • LASTMASKINS­ CERTIFIKAT • SPRUTCERTIFIKAT

• DRIFTSLEDARE • GÅRDSMÄSTARE • LANTMÄSTARE • AGRONOM

• VÄDERSTAD • ELMIA • SVERIGERESOR

#ekologiskodling

#traktorkort

ARBETE EFTER EXAMEN

• LANTARBETARE • MASKINFÖRARE • TRAKTORFÖRARE

17


”En utbildning med stora möjligheter och fantastiska djurupplevelser.”

Lantbruksdjur

ANDREAS OLSSON, ELEV

Anpassad för verklighetens behov TEORIPASS I djurskötsel varvat med praktik i skolans stallar under ledning av den erfarna personalen. Yrkesutgång Lantbruksdjur ger både djupa och breda kunskaper kring allt från foderbehov, djurmiljö och djurhälsa till djuretik, avel, produktkvalitet och ekonomi. Dessutom behandlas lantbruksdjurens ­betydelse för landskapsvård och biologisk mångfald utförligt. Utbildningen inom yrkesutgång Lantbruks­ djur är utformad efter de behov som finns i arbetslivet för att efterlikna verkligheten inom modernt lantbruk i så stor utsträckning som möjligt. Dessutom ingår praktik ute på gårdar i regionen.

DU KAN TA

STUDERA VIDARE

RESOR

• TRAKTORKORT • TRUCKCERTIFIKAT • LASTMASKINS­ CERTIFIKAT • D9

• LANTMÄSTARE • RÅDGIVNING • FÖRMAN • AGRONOM

• VÄDERSTAD • ELMIA • SVERIGERESOR

#djuretik

#kossor

ARBETE EFTER EXAMEN

• DJURSKÖTARE KO/GRIS • LANTARBETARE

18


Maskin

”Min förhoppning är att börja jobba direkt efter skolan.” HENNING MÅRTENSSON, ELEV

Tillgodoser kompetensbehovet FÖR DEN som tycker om att meka, är intresserad av jordbruksmaskiner och har siktet inställt på ett jobb direkt efter utbildningen är gymnasievalet lätt. Bristen på duktiga maskinmekaniker har medfört att eleverna på Yrkesutgång Maskin är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. Skolans maskin­ verkstad och väl anpassade lokaler med modern teknisk utrustning ger goda förutsättningar att bedriva en ­högklassig utbildning. Under första året står bland annat traktorkort på schemat. I tvåan och trean specialiserar sig eleverna och skaffar den spetskompetens de behöver för det framtida yrkeslivet.

CERTIFIKAT

STUDERA VIDARE

RESOR

• MOTORSÅGSKORT • TRUCKCERTIFIKAT • TRAKTORKORT • RÖJSÅGS­KÖRKORT

• DRIFTSLEDARE • GÅRDSMÄSTARE • LANTMÄSTARE • AGRONOM

• VÄDERSTAD • ELMIA • SVERIGERESOR

#eftertraktade

#modernamaskiner

ARBETE EFTER EXAMEN

• LANTARBETARE • MASKINFÖRARE • REPARATÖR

19


Telefon

040-60 80 440

Diesel ldningsE AdBlue olja

Texac

Smörjmedoe l

Gullviks är Sveriges ledande företag när det gäller växtskydd Gullviks är ett företag med lång tradition inom växtskydd och vi står för en djup och aktuell kunskap inom vårt område. Ring oss! TOMMY AXELSSON

Skogen är guld värd!

tfn 070-665 86 68 CARL-ÅKE DANIELSSON tfn 070-315 61 12 LARS-GÖRAN OLSSON tfn 076-126 01 16

Kunskap, både ny och gammal, är viktig för att skogen ska utvecklas och även långsiktigt bli ekologiskt och ekonomiskt hållbar. Forsätter vi tillsammans att satsa på skogens möjligheter kommer den att vara guld värd! Vi bidrar med vårt kunnande – och du med ditt ! Sydved, distrikt Hässleholm Tel 070-546 15 98

MASKINER I VÄRLDSKLASS OCH LOKAL SERVICE MED DET LILLA EXTRA

– VÄLKOMMEN TILL RINKABY

Åhusvägen 85, Rinkaby www.sodhaak-rinkaby.se www.rinkabymaskin.se 044 - 22 80 00


Smått & Gott

PÅ ÖNNESTAD är det möjligt att ta med sin egen häst under gymnasiestudierna. Skolan har ett antal boxplatser och det går även att använda ridhuset och paddocken under ledig tid.

INTERNATBOENDE MED egen hund. Elever som bor på Önnestads internat kan ansöka om och få tillstånd att få ta med sig sin egen hund till skolans boende under veckorna.

15 VECKORS APL ger både praktiska erfarenheter och bidrar till viktiga ­kontakter för framtida arbetsliv. Eleverna på Önnestadsgymnasiet har totalt 16 veckors APL - arbetsplatsförlagt lärande - under andra och tredje året på ­utbildningen. Praktiken är ett viktigt inslag i utbildningen och Önnestads­gymnasiet erbjuder många olika alternativ för eleverna beroende på intresse och inriktning.

ÖNNESTADSGYMNASIET HAR ett av Sveriges absolut modernaste lösdriftsystem för grupphållning av hästar. Lösdriftsystemet togs i bruk 2012 och är utrustat med både ligghall och uppvärmt uppbindningsstall.

”Jag är stolt över vår engagerade och ­kompetenta lärar- och ­instruktörskår.” HANS MARTINSSON, REKTOR & VD

21

Utbildningsjakter Jakter • Skytte Ungdomsläger l Skytte Hundkurser • Jägarexamen Hundkurser l Jägarexamen Gör Görsom som 15 12 000 000 andra, andra, häng häng med med du du också! också! www.jagareforbundetskane.se


”Att bo på internat ­innebär att vi lär känna varandra ­mycket bättre.”

Internat

THYRA OLSSON, ELEV

Internat ger vänner för livet ATT BO på internat ger studietiden en ytterligare dimension. Det är spännande och utvecklande och lär eleverna att både samarbeta och ta ansvar. Dessutom finns stora möjligheter att skapa nya k­ ontakter och träffa vänner för livet. Önnestadsgymnasiet erbjuder internatboende i olika former för elever som bor långt från skolan och som har svårt att pendla fram och tillbaka varje dag. Skolans internat har totalt cirka 100 platser i såväl enkelrum som dubbelrum. Och består av två större internatbyggnader och sju fristående vilIor. På skolan och internatet finns personal tillgänglig dygnet runt vilket skapar en ­utvecklande och trygg boendemiljö.

INTERNATBOENDE • I nternatverksamheten erbjuder enkel- och dubbelrum samt villaboende med eget kök och toalett. • I nternatet är öppet för elever från måndag klockan 08:00 till klockan 16:30 fredagar. • J ourpersonal finns tillgänglig under vardagar mellan klockan 17:00 och 06:00. •D  et finns möjlighet att inackordera såväl hund och häst på skolan.

22


Önne Trä & Byggvaror AB ndel

ggha tig by

En rik Andree Raasum • Telefon 0733-90 60 66 andree@vvs-montoren.com

Önnestad 044-701 70 www.otbab.se info@otbab.se

Från odling till färdig produkt www.gransbo.com

Södra visar vägen Södra är Sveriges största skogsägareförening och en internationell skogsindustrikoncern. Vi är en av de största leverantörerna i Europa på pappersmassa och har en av Sveriges största sågverksrörelser. Innovation, kreativitet och nyfikna medarbetare är en viktig förutsättning för att vara nästa generations skogsföretag. Hela vägen från lokalt skogsbruk till en global marknad.

www. sodra.com


Gör ett grönt gymnasieval! AVSTÅND • MALMÖ 10 MIL • HELSINGBORG 9 MIL • VÄXJÖ 12 MIL • HALMSTAD 12 MIL • KARLSKRONA 12 MIL

GÖTEBORG

• KALMAR 19 MIL • VÄSTERVIK 30 MIL • GÖTEBORG 26 MIL • YSTAD 8 MIL • KRISTIANSTAD 1 MIL

VÄSTERVIK

VÄXJÖ

HALMSTAD

KALMAR

ÖNNESTAD

KRISTIANSTAD KARLSKRONA

HELSINGBORG

MALMÖ YSTAD

VILL DU ha en ljus framtid inom de gröna näringarna? Då är en gymnasie­utbildning vid Önnestadsgymnasiet, beläget en knapp mil från Kristianstad, ett utmärkt alternativ. Maskinförare, lantbrukare, skogsmaskinförare, djurvårdare, sportfiskeguide, ­yrkes­jägare, djuruppfödare, hundförare och hästskötare är några av de jobb en yrkesexamen vid Naturbruksprogrammet kan leda till. ­Yrkesutgångarna kan ­kombineras med Natur­ vetenskaplig fördjupning, som ger ytterligare behörighet till högskolan. En snabbare väg till drömjobb som läkare, veterinär, agronom och ingenjör är Naturvetenskaps­programmet, som i Önnestadsgymnasiets tappning ger många ­konkurrensfördelar på högskolan.

#onnestadsgymnasiet ADRESS Skolgatan

37, 291 73 Önnestad TEL 010-476 20 00 HEMSIDA www.onnestadsgymnasiet.se

@onnestadsgymnasiet

Snabb väg till drömjobbet

Profile for KrePart

Önnestadsgymnasiet – 2020  

Önnestadsgymnasiet – 2020  

Profile for krepartab

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded