Page 1

ARON OCH ALEXANDER INSTALLERADE ETT HELT NYTT KONTOR UNDER SIN PRAKTIK PÅ OKG. SID 18 –19

PAULINE SJÖSTEDT OCH PAULINA WEHLIN PÅ DYNAMATE FÅR SCANIAS HJUL ATT RULLA. SID 28 – 29

LANDSTINGSFASTIGHETERS ADAM KARLSSON SPRIDER LJUS OCH VÄRME I VÅRDSEKTORN. SID 15

Magasin En informationstidning utgiven av

Elajo Technical Education Center AB i Oskarshamn

2013

Magnus Samuelsson bekräftar: På Etec går studierna som en dans!

Världens starkaste teknikutbildningar


XXXXXXXXXXXXX

Ett klokt val Söker du teknisk kompetens till dina automationsprojekt? Rejlers erbjuder ett brett kunnande med lokal närvaro som stärker samarbetet och underlättar kontakten med kunden. Ett utvecklat kvalitets- och miljöledningssystem garanterar genomförandet i projekten. Välj Rejlers - du gör ett klokt val!


Innehåll 2013 Rektorn har ordet...................................... 4 Många yrkesutgångar............................... 5 För framgångsrika elever.......................... 6 En praktisk ingenjörsutbildning.. .............. 7

Automationsmässan 2012............ 8 Smått & gott från Etec................ 22 Evenemang och fritid.................. 25

London Calling........................................ 10 Mycket matte.......................................... 12 Teknikcollege.......................................... 14 Räddaren i nöden................................... 15

Från lärling till projektledare........ 16 Släkten tände intresset................ 17 Praktik kärnfrågan....................... 18

Verklighetstrogna installationer............... 20 Praktiken gav höjdarjobb........................ 26 Dynamisk duo ........................................ 28 Följer strömmarnas kraft......................... 30

Saft välkomnar Etecstudenter.... 32 Problemlösare............................ 35 Praktik som ger mersmak.......... 37 En exakt vetenskap.................... 38

Elajo Technical Education Center AB Förrådsgatan 6, 572 36 Oskarshamn Tel. 0491-76 76 99 www.elajotec.com Produktion: KrePart AB Box 4010, 572 04 Oskarshamn Tel: 0491-178 80 Hemsida: www.krepart.se Ansvarig utgivare: Ylva Alexandersson Mediekommunikatör: Yvonne Forsberg Traffic: Hans Ericson CD: Andreas Hult Foto: Curt-Robert Lindqvist Annonsoriginal: Nina Svedegård Layout: Jens Lindström Upplaga: 15.000 exemplar Tryck: V-TAB, 2013/01

www.elajotec.com

|3


REKTORN HAR ORDET

Vi fortsätter satsningen framåt! ETEC HAR GJORT väldigt stora

tekniksatsningar under 2012. Först och främst installationen av våra nya robotceller som verkligen är top of the line. Inte bara själva robotorna, utan även styrskåp, säkerhetsanordningar och mjukvara har fått en rejäl uppdatering. VIDARE EN HELT ny skolsal för våra

larm- och säkerhetsutbildningar med den allra senaste utrustningen. Satsningen fortsätter givetvis 2013 med nya sofistikerade brand- och inbrottslarm att använda i undervisningen. VÅRA NYA AUTOMATIONSSVAGNAR

i Teknikhusen, som du läser mera om längre fram i denna tidning, används flitigt av studenterna på vår Yh-utbildning redan från dag ett. I och med gymnasiereformen Gy11, då eleverna genom sitt avslutande gymnasiearbete ska bevisa vad de har lärt sig under sina tre år på el- och energiprogrammet, kommer automationsvagnarna att gå fortsatt varma.

FRAMFÖRALLT ÄR DET fantastiskt

hur företagen kliver in och stöttar skolan, genom att hjälpa till och bidra till alla dessa investeringar, som ligger till grund för fortsatt utveckling av Etec och våra utbildningar. VÅR STOLTHET KOMMER direkt av

det faktiska resultat vi sedan redovisar, när vi ser hur våra elever och studenter på ett smidigt och enkelt sätt snabbt blir duktiga och uppskattade medarbetare på alla dessa företag. 2013 BLIR OCKSÅ startskottet för

vår senaste vision ­– att komma fram till en kravspecifikation och projektera hur vi vill bygga ut hela skolan med nya, praktiska lokaler. Trevlig läsning – och varmt välkommen till oss!

Ylva Alexandersson, rektor

Jokab Safety Maskinsäkerhet från ABB

4|

Med vårt kompletta program av säkerhets- och lågspänningsprodukter och långa erfarenhet inom maskinsäkerhet kan vi leverera helhetslösningar som bidrar till ökad produktivitet samtidigt som personoch maskinsäkerheten optimeras. www.abb.se/lagspanning

www.elajotec.com


DIN FRAMTID – VÅR FRAMTID!

Många yrkesutgångar El- och energiprogrammet är en treårig gymnasieutbildning med många yrkesutgångar, både för dig som är sugen på att börja jobba direkt efter gymnasiet och för dig som vill fortsätta studera på högskola och universitet. På vår eftergymnasiala yrkeshögskola utbildar du dig till Automationsingenjör. Som Automationsingenjör kan du jobba inom flera olika branscher med utveckling, installation, idrifttagning och underhåll av automatiserade system. Etec ger dig möjligheterna! Några exempel på yrkesutgångar efter din Etec-utbildning:

Yrkesutgång Automation • Automationstekniker • Drift- och underhållstekniker • Industrielektriker • Instrumenttekniker • Robottekniker • Operatör/Driftoperatör • Mät- och reglertekniker • Teknisk säljare • Fastighetstekniker • Hissmontör Yrkesutgång Elteknik • Elektriker • Installationselektriker • Servicetekniker • Vitvarutekniker • Eventtekniker • Larm- och säkerhetstekniker • Tele- och kommunikationstekniker • Driftoperatör, allmänt • Eldistributionstekniker

• Automationsingenjör

www.elajotec.com

|5


ETEC – UTBILDNINGSPROGRAM

För framgångsrika elever Eftersom vi vill ge våra elever, näringslivet och samhället en bra teknisk utbildning och duktiga tekniker inom vårt område, spänner vår gymnasiala friskola över El- och energiprogrammets yrkesutgångar

Automation och Elteknik. På Etec får du en bred teknisk kompetens, utvecklar ditt entreprenörskap samt jobbar med miljö och hållbar utveckling. Du får också en nära kontakt med många företag.

• Ansökningskod: EE-ETEC • Program: El och energiprogrammet • Skol-id: 19892 • Kommunkod: 0882

Gymnasium: El- och energiprogrammet • Många stipendier från företag delas ut. • Allmän behörighet till högskolestudier ingår. • Många veckor Arbetsplatsförlagt lärande, APL, 15 – 24 veckor. • Social kompetens tillsammans med värdegrundsarbete.

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p

Inför årskurs 2 gör du valet Automation eller Elteknik

Engelska 5 Historia 1a1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1a eller 1c Naturkunskap 1a1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1a1 Svenska 1

Yrkesutgång Automation, 400 p Mät- och styrteknik 100 Mät- och reglerteknik 100 Praktisk ellära 100 Programmerbara styrsystem 100

Yrkesutgång Elteknik, 500 p Elkraftteknik 100 Elinstallationer för Elteknik 200 Kommunikationsnät 1 100 Praktisk ellära 100

Programfördjupningar, 750 p CAD 1 50 Elinstallationer för Automation 200 Elkraftteknik 100 Elmotorstyrning för Automation 100 Entreprenörskap 100 Kommunikationsnät 1 100 Servicekunskap 100

Programfördjupningar, 750 p Belysningsteknik CAD 1 Elmotorstyrning för Elteknik Entreprenörskap Larm- övervakningoch säkerhetssystem Servicekunskap

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

100 50 100 100 50 50 50 100

Programgemensamma karaktärsämnen, 400 p Datorteknik 1a Elektromekanik Energiteknik 1 Mekatronik 1

6|

• Du erhåller en laptop avsedd för skolarbete från årskurs 1. • Gratis körkortsteori med tillhörande läromedel. • Skolan samarbetar med Ung Företagsamhet, UF. • Elajo erbjuder ett antal lärlingplatser varje år.

100 100 100 100

100

100 50 100 100 100 100 100

www.elajotec.com


ETEC – UTBILDNINGSPROGRAM

Praktisk ingenjörsutbildning Etec skiljer sig från traditionell utbildning där du lär dig allting vid skrivbordet. På vår Yh-utbildning till Automationsingenjör ägnar du minst en fjärdedel av tiden åt praktiskt arbete på något av de företag som vi samarbetar med, dessutom är utbildningen uppbyggd så att alla kunska-

per verifieras i praktiska uppgifter. Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen inom området automationsteknik. När industriell produktion blir alltmer automatiserad, behövs ingenjörer som kan utveckla, underhålla och reparera anläggningar och robotar.

Yh-utbildning: Automationsingenjör •P  assar såväl industri inriktad mot produktion, som mot process. • Studiemedelsberättigande under två år (400 Yh-poäng), varav 24 veckor är praktik ute i arbetslivet, uppdelad i fyra stora sammanhängande perioder. • Förkunskapskravet är gymnasial utbildning, inom det naturvetenskap- liga eller tekniska området.

• För att få examensbevis krävs att du har minst betyget G på samtliga kurser. För övriga utfärdas ett utbildningsbevis där samtliga godkända kurser redovisas. • Stort behov av utbildad arbetskraft inom industriell automation, som gör att en mycket positiv arbetsmarknad väntar dig som utexaminerad.

BLIVANDE INGENJÖRER. Tobias Björklund och Joacim Gustafsson är snart klara med studierna.

Ladda ner ansökningsblankett: www.elajotec.com/etec-yh/ansokan

Yrkeshögskola: Automationsingenjör Grundläggande automationsteknik del 1 Grundläggande automationsteknik del 2 Industriella automationssystem och industriell IT Underhållsteknik och Lean production Examensarbete LIA (lärande i arbete) Automation för processindustrin (valbar kurs) Automation för tillverkningsindustrin (valbar kurs)

50 65 90 10 15 120 50 50

Gymnasium: El- och energiprogrammet Etecs val 450 p ingår i elevens studieplan för att ge allmän högskolebehörighet Engelska 6 100 Matematik 2a 100 Psykologi 1 50 Svenska 2 100 Svenska 3 100

Individuellt val 950 p

Engelska 7 100 Fysik 1a 150 Historia 2a 100 Idrott och hälsa 2 100 Kemi 1 100 Matematik 3c 100 Matematik 4 100 Matematik 5 100 Psykologi 2a 50 Psykologi 2b 50

www.elajotec.com

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) Yrkesutgång Automation eller Elteknik väljs inför årskurs 2 samt antal veckor APL. Färre veckor APL ger möjlighet att läsa kurser som ger särskild högskolebehörighet. 15 veckors APL, utgångar: • Högskola eller Universitet • Yrkeshögskola • Yrkesutgång

24 veckors APL, utgångar: • Yrkeshögskola • Yrkesutgång • GymnasieVux; som i sin tur ger behörighet till Högskola eller Universitet.

|7


ETECS AUTOMATIONSMÄSSA

Automationsmässa och 10-årsjubileum! Etecs traditionella automationsmässa, i samarbete med ÅF Industry och Rejlers Ingenjörer, blev i samband med skolans 10-årsfirande i november 2012 den största någonsin! Tack vare ”Världens starkaste man” och tillika föreläsaren Magnus Samuelsson, mönstrades även den allra starkaste uppställningen utställare och föreläsare.

Oscar Carlsson, Johannes Ekh och Felix Kjellgren lyssnade noga på föreläsaren Magnus Samuelsson.

Jonathan Albertsson, André Juhlin och Eric Renér knöt nya kontakter.

Större delen av automationsbranschen i regionen samlad på ett ställe.

8|

Lyckligtvis var intresset större för autografer än armbrytning. www.elajotec.com


ETECS AUTOMATIONSMÄSSA

Johan Svenningsson från OKG höll en intressant föreläsning om kärnkraftsindustrin.

Självklart väntade en rejäl jubileumsmiddag och bankett framåt aftonen.

Elajos VD Per-Eric Ericsson och kommundirektör Ann-Christine Vösu.

Långsiktighet i kärnkraftsindustrin, en bransch i ständig förändring.

Anton Fritz och Adam Käll i Invensys/ Eurotherms/Wonderwares monter.

www.elajotec.com

”Världens starkaste man” och världens första Etecrektor, Agneta Wallenberg.

|9


GYMNASIAL UTBILDNING Därför läser vi Engelska 7: 1. Jonathan Erlandsson – Jag har ganska lätt för språk och det är bara bra att ha med sig så mycket engelska som möjligt in i framtiden, både i jobbet eller om jag pluggar vidare. Jämfört med de två första kurserna är det mer bokredovisningar och uppsatser, vi skriver mer. 2. Victor Roos – Det här är svårare än de två första engelskakurserna vi läste i ettan och tvåan, men jag har lätt för engelska, så det var självklart för mig att läsa extra. Vi blir ett kul gäng som ska åka till London! 3. Sebastian Kvist – Eftersom jag har bestämt mig för att studera vidare efter gymnasiet ger Engelska 7 behörighet oavsett vad jag väljer. Tekniska manualer är ju också ofta på engelska. Londonresan är bara ytterligare ett plus. 4. Rasmus Sjösten – För att jag tycker om språk och engelska är kul. Det talas över hela världen och är i princip något man inte klarar sig utan. Att sedan få åka till London och kolla på allt spännande är en extra sporre...

BRITTSOMMAR. I trean belönas alla elever som läser Engelska 7 med en resa till London.

London Calling – skolresa An all English education? Yes, please! Lika självklart är det förstås med en långweekend i London för alla godkända elever i Engelska 7. I kurserna Engelska 5 och 6, som är gymnasiegemensamma och obligatoriska, är målet att alla talar engelska i klassrummet. Dessutom används det för elprogrammet specialinriktade läromedlet Tracks Electricity, där alla branschtekniska facktermer följer med på köpet. 10 |

– Redan i årskurs ett ger karaktärsämneslärare Per Nilsson mig en teknisk manual på engelska, som eleverna sedan får översätta till svenska. Det blir naturligt på en liten skola att alla ämnen hänger ihop och vi försöker integrera undervisningen så mycket som möjligt, säger Etecs

engelsklärare Camilla Alm. Sistaårseleverna har sedan möjlighet att som individuellt val läsa Engelska 7, vilken även ingår i den särskilda högskolebehörigheten som ger tillgång till samtliga utbildningar. – Då höjs ribban ytterligare ett snäpp, med mera självstudier och personligt ansvar, berättar Camilla Alm. Självstudier och personligt ansvar

I litteraturlistan ingår såväl Octavia E. Butlers Kindred – vilken för huvudpersonen Dana innehåller lika många www.elajotec.com


4 1 3 2

SPRÅKBEGÅVNING. Etecs engelsklärare Camilla Alm omgiven av en hel kvartett som har valt att läsa extra mycket språk.

  belöningen i trean oförklarliga som livsviktiga tidsresor tillbaka till det tidiga amerikanska 1800-talets slaveri – som en mer samtida polisroman signerad Michael Connelly. Belöningen för elevernas hårda slit låter inte vänta på sig. Framåt försommaren, strax före studenten, belönas samtliga godkända elever med en resa till London torsdag till söndag. Guidade visningar i London

– Vi bockar av alla måsten som till exempel Buckingham Palace, Westwww.elajotec.com

” Varje elev får var sin sevärdhet och guidar resten av gruppen.

minister Abbey, St Pauls Cathedral och Shakespeare’s Globe Theatre. Varje elev får var sin sevärdhet och guidar resten av gruppen. Vi hinner också med lite nöjen och shopping och en utflykt till Camden Market. Examensarbetet är en personlig uppsats, som blir Camilla Alms sista chans att lära känna eleverna ännu lite bättre innan färden västerut. – Genom åren har jag läst om allt från Ford Mustanger och Internet, till Iron Maiden och Chelseas fotbollslag, sammanfattar hon med ett leende.

Info Engelska på Etec Åk 1: Engelska 5, 100 p – obligatorisk Åk 2: Engelska 6, 100 p – obligatorisk Åk 3: Engelska 7, 100 p – individuellt val

| 11


MATEMATIK

Om eleven vill:

Lika mycket matte som på Teknikprogrammet På Etec kan du, om du vill, läsa lika mycket matematik som på Gymnasiets Teknikprogram. Tacka läraren Lars-Olof Eriksson för det, som ser till att lektionerna inte bara blir väldigt lärorika – utan dessutom roliga! Läsåret 12/13 har mer än halva avgångsklassen på Etec, 15 gymnasieelever, valt att läsa extra mattekurser. – Jag gillar att se eleverna utvecklas i sitt tänkande och plocka fram nya kunskaper och metoder. Det var därför jag blev lärare, säger Lars-Olof Eriksson anspråkslöst. – Matte är inte bara att räkna, det handlar lika mycket om problemlösning och logik. Svaret är alltid absolut och antingen rätt eller fel, men det finns ofta flera olika vägar dit.

”tävla” mot varandra, både enskilt och tillsammans i lag. Klasskamraterna ger då varandra uppgifter, som ska lösas på tid. Men finns det inte risk för att eleverna ger varandra alldeles för kniviga uppgifter, för att vinna?

– Nej, dom måste ju själva kunna lösa sin egen uppgift också, svarar han. Slutresultatet är lika logiskt som matematik. – Ja, hittills har alla mina matteelever blivit godkända och det är jag mycket nöjd med, avslutar Lars-Olof.

Fördjupat samarbete

” Det är mycket räknande i elläran.

12 |

På El- och energiprogrammet är förstås även den obligatoriska matematiken extra viktig, kurserna 1a och 2a, då kunskaperna genast tillämpas praktiskt i många av karaktärsämnena. I höstas inledde därför Lars-Olof ett fördjupat samarbete med kollegan Michael Greiffe, som bland annat håller i elläran. – Det är mycket räknande i elläran, så jag försöker använda mig av mycket exempel därifrån i undervisningen. Jag drar det matematiska och ger eleverna verktygen, Michael går sedan igenom det praktiska, berättar Lars-Olof. Låter eleverna tävla

För att göra kunskaperna lättare att ta till sig, har han en rad olika och smarta knep. – Det håller inte att bara nöta, utan man måste variera undervisningen på olika sätt. Vi har till exempel ett verktyg på webben, med olika övningar och spel. Han låter också ofta eleverna

UPPSKATTAD LÄRARE. Lars-Olof Eriksson brinner för att se eleverna utvecklas. www.elajotec.com


MATEMATIK

2 5 6

1

3 4

Eleverna som håller räkningen 1. Matilda Jansson, åk 3 – L-O har väldigt mycket kunskap och det märks att han vill lära ut, vilket gör matten lättare. Att läsa extra kurser ger även andra möjligheter efter gymnasiet.

3. Oscar Carlsson, åk 3 – Det roliga med matten är att komma fram till logiska svar, genom att fundera och använda så många olika metoder för att lösa uppgiften.

5. Rikard Nilsson, åk 2 – Det är mer bokstäver än siffror och matten är helt klart en utmaning, men det är viktigt att lära sig för att hänga med i de andra ämnena.

2. Jonathan Albertsson, åk 1 – När man kan dra paralleller till elläran med effektformler och annat förstår man lättare hur allting hänger ihop.

4. Christoffer Velander, åk 2 – Det är svårt, det är ganska mycket man ska lära sig. Men saker som cosinus fi måste man kunna som elektriker.

6. Gustav Hagman, åk 1 – Matten går redan i ettan att koppla samman med verkligheten, det finns en praktisk tillämpning av allt.

Info Matematik på Etec – kursinnehåll Matematik 1a (obligatorisk) Överslagsräkning, huvudräkning. De fyra räknesätten med bråk. Algebra. Prefix, procent, ppm och sannolikhet. Skala, trigonometri, area och volym.

www.elajotec.com

Matematik 2a (obligatorisk) Budgetering. Förenkling av uttryck. Kvadreringsoch konjugatregeln. Räta linjens ekvation och linjära ekvationssystem. Potens- och andragradsekvationer. Logik och problemlösning.

Matematik 3 (valbar kurs) Absolutbelopp, cirkelns ekvation. Derivata. Introduktion av talet e. Extremvärdesproblem och andraderivata. Primitiv funktion och bestämning av enkla integraler.

Matematik 4 (valbar kurs) Komplexa tal. Användning och bevis av de Moivres formel. Enkla polynomekvationer. Derivator, integraler och differentialekvationer. Faktorsatsen.

Matematik 5 (valbar kurs) Tolkning av differentialekvationer. Mängdoperationer och Venndiagram. Grafer. Kongruensräkning. Permutationer och kombination inom sannolikhetsläran.

| 13


TEKNIKCOLLEGE

I NÄRA SAMVERKAN. Processledare Rickard Bäck och Maria Edner, ordförande i Teknikcollege Östra Smålands regionala styrgrupp, samverkar tillsammans med Stefan Petersson, medlem av Oscarsgymnasiets programråd och praktikhandledare på Scania, för att ytterligare vässa teknikutbildningarna och bättre möta framtidens kompetensbehov

Samlar kompetenskraft Teknikcollege Östra Småland är ett samarbete som tar ett samlat grepp på regionens grundutbildningar inom teknikområdet. – Det handlar om att utveckla något som är mycket bra till något ännu bättre, säger processledare Rickard Bäck.

” Med en teknisk bakgrund finns det nästan obegränsat antal yrkesvägar.

14 |

I första hand ska Teknikcollege Östra Småland på ett strukturerat sätt samarbeta ännu bättre med utbildningsanordnarna, något som kvalitetssäkras och certifieras av Industrirådet. Den studerande får en utbildning av god kvalitet och den kompetens som efterfrågas av företag inom industrin, energisektorn och andra tekniskt inriktade företag. Dessa företag har en annan viktig nyckelroll. De kommer att vara delaktiga i såväl styrningen av utbildningarnas inriktning, liksom vara en samtalspartner kring utformningen av själva innehållet. Stefan Petersson är praktikhandledare på Scania och även medlem i Oscarsgymnasiets programråd. – Teknikcollege är förstås en bra möjlighet för oss att påverka utbild-

ningarna för att matcha vårt framtida kompetensbehov så bra som möjligt, konstaterar han. Påverkan säkrar kompetensbehov

Just matchning är en annan viktig knäckfråga. Med en fot i klassrummet och den andra i arbetslivet, blir hela undervisningen mer verklighetsnära och efterfrågestyrd. – Den täta dialog som tack vare Teknikcollege kommer att föras mellan skola och näringsliv, gör att eleverna verkligen utbildas för att svara mot ett verkligt behov. Samtidigt säkerställs att utbildningen är lik den verkliga situationen i arbetslivet, säger Maria Edner som är ordförande i Teknikcollege Östra Smålands regionala styrgrupp. Verklighetsnära utbildning

Maria Edner vill förstås gärna att fler skolor och företag engagerar sig i Teknikcollege, för att säkerställa att kompetensbehov tillgodoses. – Samtidigt får skolorna möjlighet att byta bra arbetssätt med varandra. Det gör att utbildningarna kan bli ännu bättre, med hjälp av enkla medel.

Genom att underlätta samverkan med företagen, ges också goda förutsättningar för lärarna att hålla sig à jour med aktuell teknik och samtidigt större tydlighet kring den faktiska efterfrågan av arbetskraft. Flera skolor under certifiering

– Med en teknisk bakgrund finns det nästan ett obegränsat antal yrkesvägar att gå. Våra teknik- och industriföretag är med och utvecklar samhället. Inom dessa företag finns en mängd kreativa och spännande jobb, på alla nivåer, sammanfattar Rickard Bäck. Ökad samverkan sker dels mellan utbildningsanordnare och företag. Tack vare Teknikcollege kommer kommunerna Oskarshamn, Mönsterås, Hultsfred och Vimmerby tydligare kunna hjälpa varandra att dra åt samma håll. Genom en kontinuerlig dialog anpassas hela tiden utbildningarna efter rådande kompetensbehov. Just nu är Oscarsgymnasiet, Vimmerby gymnasium och Mönsteråsgymnasiet under certifiering. Även Etec och Nova är delaktiga i arbetet och planerar att ansöka om certifiering. www.elajotec.com


LANDSTINGSFASTIGHETER

Räddaren i nöden Elektrikern Adam Karlsson på Landstingsfastigheter Oskarshamn ser till att sjukhus, vårdcentraler och alla patienter mår bra. – Det handlar om patientsäkerhet, vilket gör att jag alltid är väldigt noggrann och gärna pratar med dem under tiden jag arbetar. Adam Karlssons arbetsuppgifter spänner mellan allt från stora elinstallationer till vanliga byten av glödlampor. Han utför kontroller, service och underhåll på livsviktiga maskiner, bland annat de spolar som används för att rengöra kirurgiska instrument. Ibland hjälper han som elektriker även sina snickare- och rörmokarekollegor. – Det är det som är det roligaste med det här jobbet, omväxlingen och arbetskamraterna. Jag har ingen aning om hur dagen ska bli när jag kommer hit på morgonen, eftersom ingen dag är den andra lik. Socialt kompetent

Den mesta arbetstiden spenderar han på sjukhuset i Oskarshamn, men Adam Karlsson servar även vårdcentralerna runt om i Oskarshamn, Hultsfred och Högsbys kommuner. – En sak jag verkligen har haft nytta av är den sociala kompetensen som skolan lär ut. Jag möter dagligen patienter och då är det trevligt att kunna prata lite under tiden man jobbar, säger han. Ordning och dokumentation

På frågan om vilka andra kunskaper han har mest nytta av från Etec svävar han först lite på målet. – Hela utbildningen förstås, men framförallt att kunna läsa en ritning, hålla ordning och dokumentera. www.elajotec.com

Det är förstås speciellt viktigt på ett sjukhus där patientsäkerheten måste garanteras. På liv och död

Adam ingår i ett team på tio personer och har fungerat som en frisk fläkt. – Jag har lärt mig oerhört mycket på bara ett halvår. Ingen av mina arbetskamrater är i min ålder direkt, så de har väldigt mycket erfarenhet att dela med sig av. Den största skillnaden mellan skola och arbetsliv, Etec och landstinget, beskriver han träffsäkert: – Nu har man inte längre bara ansvar för sig själv och sina egna studier, eftersom mitt jobb i förlängningen faktiskt handlar om liv och död. – Det är något jag verkligen trivs med och något som gör att man alltid är väldigt noggrann!

Info Landstingsfastigheter finns i hela Kalmar Län, med personal på samtliga sjukhus, hälsocentraler folkhögskolor och liknande. Ett 70-tal medarbetare fördelade på förvaltning/ bygg, samt drift & service. Det totala fastighetsbeståndet är cirka 400 000 kvadratmeter.

LYSANDE, ADAM! Landstingsfastigheters senaste nyförvärv rycker ut och fixar det mesta. | 15


ELAJO

Från elektrikerlärling till projektledare 19-årige Philip Wallman fick direkt efter skolavslutningen jobb som elektrikerlärling på Elajo. Hans projektledare är förstås en annan gammal Etecelev – Anton Fellt, 25. I juni 2012, bara dagar efter att en händelserik gymnasietid på Etec var till ända, började Philip Wallman på Elajo i Oskarshamn. – Hela sommaren var vi två man ute på Kristdala skola, för att installera ett nytt brandlarm. Det var en kul och spännande första utmaning, konstaterar Philip Wallman. I skrivande stund håller han precis på med de allra sista installationerna på en helt ny förskola i Havsslätt, där endast slutbesiktningen återstår. – Däremellan har jag hunnit med lite andra servicejobb och felsökningar. Tiden har verkligen gått fort, eftersom jag trivs så bra. Bred utbildning

Framförallt tycker han det är riktigt skönt att komma ut och jobba, efter ett antal år i skolan. – På Etec har jag fått en bred utbildning som ger både möjligheten till jobb och att sedan plugga vidare, säger Philip Wallman som definitivt inte heller utesluter en framtida fortsättning i skolbänken. Först siktar han emellertid på att bli behörig elektriker. Lagom till nyåret tickade han nämligen över 1 000 arbetstimmar, mer än halvvägs förbi de 1 600 som lärlingstiden utgör. – Även fast man fortfarande ”bara” är lärling får man hela tiden ta mer ansvar. Det blir samtidigt ett kvitto på att allt man har lärt sig verkligen funkar i praktiken. Ett riktigt bra system, säger han. Anton har också ”hittat hem”

Projektledare för Philip Wallman är 16 |

PROJEKTLEDARE. Anton Fellt gillar stora och komplexa utmaningar.

” Det vore kul att jobba med något som man kanske löser under flera år.

LÄRLING. Philip Wallman trivs med att ta ansvar som installatör.

en annan före detta Etecelev, Anton Fellt. Efter fem lärorika år som elektriker på DynaMate, hittade han i januari 2012 ”hem” till fadershuset och Elajo. Trivs kanonbra

– Vi pratar förstås en del om skolan och att den fortfarande håller stilen. Dessutom var vi på tioårsjubileumet och Etecs automationsmässa tillsammans.

Alltifrån byggen till reparationer och renovering av befintliga installationer står på projektledaren Anton Fellts arbetsschema. Men även om han trivs kanonbra, så tycker han det vore det extra roligt att få vara med i något mer omfattande projekt. – Det vore kul att jobba med något som man kanske löser under flera år. Men det kommer säkert något snart, säger Anton Fellt. www.elajotec.com


Foto: Ove Jansson

START-UP

KRAFTKARL. Jakob Hällmar bestämde sig tidigt att det är elkraftsbranschen som gäller.

Släkten tände tidigt intresset för elkraft På Värtaverken förser elingenjören och Start-Ups konsult Jakob Hällmar den kungliga huvudstaden med värme. – Jag har en farbror på OKG, som inspirerade mig att läsa vidare inom elkraftsområdet. Det kändes helt rätt för mig redan från början.

Up-konsulter på OKG där jag sommarjobbade efter Etec. Ägaren Göran Jonsson har dessutom släkt i Oskarshamn och hans son David och jag gick i samma klass på Etec, förklarar Jakob Hällmar.

Som tekniker utför han revisionsarbete, felsökning och löpande underhåll på elavdelningen på Värtans Kraftvärmeverk i Stockholm. – Det är förstås en hel del allmänt underhåll, men jag gillar också att gå mer mot driftsättning då man får jobba med ny teknik, säger elingenjör Jakob Hällmar.

Nyfikenhet viktig egenskap

Ambitiös elev

Något som har bjudit honom på en lika snabb som brokig resa. Den 22-årige Ankarsrumsgrabben gick alltså gymnasiet på Etec i Oskarshamn, pluggade vidare i Trollhättan – www.elajotec.com

och har nu hamnat i Stockholm. Vilket förstås också har sin fullkomligt naturliga förklaring. – Vi fick göra studiebesök på Etec i nian och lärarna kändes verkligen motiverade och bra. Jag var en ganska ambitiös elev, så jag har verkligen aldrig behövt ångra mitt gymnasieval. När Yh-myndigheten inte beviljade förlängning av Etecs yrkeshögskoleutbildning till Eldistributionstekniker hittade han av en lycklig slump en liknande tvåårig utbildning – med inriktning mot just elkraftsområdet – på Högskolan Väst. – Det fanns också ett gäng Start-

Nyfikenheten är annars den allra bästa egenskapen för en elingenjör. – Det finns så väldigt mycket att lära sig. Olika typer av utrusning, både gammal och ny, gör att man hela tiden utvecklas och får variera sig. Man vet inte vad som ska hända från dag till dag. Fortum har även fått tillstånd att i början av 2013 börja bygga ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i Värtan, som kommer att vara Sveriges största när det tas i drift 2016. Räkna med att Jakob Hällmar kommer att ha ett finger med även i det spelet.

” Det finns så väldigt mycket att lära sig.

| 17


OKG

KONTORSARBETARE. Etec-eleverna Aron Eriksson och Alexander Konradsson hj채lpte till att bygga ett helt nytt kontor under praktikperioden p책 OKG.

18 |

www.elajotec.com


OKG

Praktik – en kärnfråga för OKG Meningsfull praktik är verkligen en kärnfråga för OKG. – Vi lärde oss något nytt varje dag, konstaterar Eteceleverna Alexander Konradsson och Aron Eriksson som fick bygga ett helt nytt kontor. De båda klasskamraterna har precis kommit tillbaka till skolan efter sin praktikperiod på OKG. – Det var bara att sätta i gång och jobba direkt! De gör om en hel matsal till kontor, så vi började genast med att installera el- och nätverksuttag, berättar Alexander Konradsson. – Sedan är det roligt att komma ut på en riktig arbetsplats. Det blir verkligare och mer naturligt – inte minst är det viktigt att installationerna ser bra ut, säger Aron Eriksson med ett skratt. Återkommer gärna efter 18

Förutom att vara med och bygga upp ett nytt kontorslandskap, hann de även med att fixa lite armaturer. Men när du så småningom läser de här raderna, är det än så länge bara halvtid i deras gymnasietid på Etec. Med ett och ett halvt år kvar, finns också gott om tid för ytterligare en runda på OKG. – Jag fyller år i mars och Aron i

augusti, det är ju 18-årsgräns inne vid reaktorerna. Där finns många små komponenter som lockar, vi gillar båda installationsbiten och variation, så jag både hoppas och tror att vi båda återvänder, konstaterar Alexander Konradsson. Allra högsta betyg

Inte bara arbetsuppgifterna, utan även mottagandet, får allra högsta betyg av Eteceleverna. – Bra praktikhandledare och fantastiska kollegor, säger en nöjd Alexander Konradsson. – Jag håller med, bemötandet var perfekt och vi fick mycket hjälp, fyller Aron Eriksson i. Hans-Olof Carlsson är rutinerad praktikhandledare, som ser till att alla nyfikna elever hamnar precis rätt under sitt äventyr på OKGs stora område på Simpevarpshalvön. Han har också bara gott att säga om Aron, Alexander och alla andra unga duktiga adepter från Etec.

ÅTERBESÖK. Aron och Alexander vill gärna återvända efter 18-årsdagen.

– De är generellt sett väldigt duktiga och företagsamma. Det är ju också viktigt att visa framfötterna på sin praktik och se till att få prova på arbetsuppgifter som man verkligen är intresserad av. Därför försöker vi se till att de snabbt kommer in och blir en i gänget, säger praktikhandledare Hans-Olof Carlsson.

” Vi började genast med att installera el- och nätverksuttag.

VILDGÄSSEN. hade gjort en god resa över havet och slagit Annons_AR_180x64_121128.indd www.elajotec.com

2

2012-11-29 08.48

| 19


YRKESHÖGSKOLA

Verklighetstrogna installat Fem stycken vagnar med dubbelsidiga installationsväggar har lyft automationsutbildningen till en helt ny nivå. – Förståelsen blir så mycket bättre när allting kopplas i en verklighetstrogen miljö. Vi använder oss heller inte av några ”skolkomponenter”, utan de företag som är med och stöttar skolan bistår oss även med material, säger automationslärare Thomas Norström. Tidigare läste Yh-studenterna på Etec olika automationsämnen som ellära, ritningsläsning, motordrift, maskinsäkerhet med mera i olika fristående moduler och gjorde lösa

laborationer på bänkarna. Numera sker allting parallellt. Teori och praktik kombineras i realtid, när automationssystemet växer fram på riktiga installationsväggar.

– Det är ett bättre sätt att lära sig. Allting integreras och det ser ut precis som ute på en riktig industri, säger elektrikern Tobias Zeilon som har valt att vidareutbilda sig på Etec. Testar allting direkt på tavlan

Tillsammans med klasskamraten Bjarne P Eklund bygger han en motorstyrning som ska programmeras så att den kan byta arbetsriktning. – Först konstruerar och ritar vi anläggningen i CAD med hjälp

HELT ENLIGT RITNINGARNA. Tobias Zeilon och Bjarne P Eklund bygger automationssystem på den nya installationsväggen. 20 |


tioner av verktyget Eplan. När vi sedan byggt och monterat anläggningen på automationsvagnarna enligt Eplanritningarna så programmerar och testar vi systemet med hjälp av mjukvaran GX Worx, säger Bjarne P Eklund.

4 5

1

7

6

Förståelsen kommer direkt

Dags för förbättringar, dokumentation, justering av ritning och ny PLCprogrammering. – Det känns mer som i verkligheten, man ser allt på ett annat sätt. Det blir lättare att felsöka och snabbare komma fram till rätt lösning, förståelsen kommer direkt, säger Bjarne P Eklund.

2

3

” Det ser precis ut som på en riktig industri.

8 9

Säkerheten viktigast

I det kompletta automationssystem som Tobias och Bjarne bygger upp finns till och med motorn med. Märkningen av samtliga kablar, komponenter och utgångar är förstås klanderfri och vid allt installationsarbete på väggen måste förstås först strömmen mekaniskt brytas i säkerhetsmodulen. – Vi jobbar helt enligt maskindirektiven, säkerheten är viktigast av allt, säger Tobias Zeilon. Speglar verkligheten

Dessutom fungerar den färdiga installationen och gör hela jobbet den programmerats till i praktiken. Med exakt samma komponenter och metoder som ute i näringslivet. – Tack vare installationsvagnarna har vi också kommit mycket längre på bara tio veckor än under tidigare årskurser. Diskussionen är på en annan nivå, frågorna ställs mycket tidigare, säger Thomas Norström. www.elajotec.com

10

www.elajotec.com

Komplett installationsvägg – 10 komponenter bildar ett automationssystem 1. Säkerhetsmodul Före allt installationsarbete måste strömmen mekaniskt brytas.

6. Maskinsäkerhetsrelä/ nödstopp 7. Kontaktorer för motorstyrning

2. PLC Programmable Logic Controller – hjärnan och systemet som styr hela automationsprocessen. 3. Spänningsmatare 230 V -> 24 V

8. I/O Här kopplas laptop in för att programmera PLC-enheten. 9. Kopplingsplintar Här ansluts motorn eller roboten.

4. Säkringar 230 V 5. Säkringar 24 V

10. HMI Human Machine Interface – gränssnitt för maskinoperatören.

| 21


SMÅTT & GOTT FRÅN ETEC

Vår historia Initiativet till Etec togs av Elajokoncernens grundare Alf Josefsson, som 1958 startade det företag som i dag har närmare 1 000 anställda. Den första gymnasieutbildningen startade 2002. Hösten 2006 infördes KY-utbildningar och ett år senare började vi med uppdragsutbildningar åt näringslivet.

Egen

laptop Från och med årskurs ett erhåller alla elever en egen laptop avsedd för skolarbete och Etec bjuder bland annat även på gratis körkortsteori med tillhörande läromedel.

Aldrig för sent

Ä

ven om din gamla studentmössa har samlat damm länge, är det aldrig för sent att sätta sig i skolbänken igen. Etec skräddarsyr olika uppdragsutbildningar inom teknik-

området, anpassade utifrån företagens önskemål. För kursprogram och mer information gå in på www.elajotec.com – eller hör av dig till ingela.yderhag@elajotec. com, 0491-76 76 99.

Värdegrunder På Etec arbetar vi med våra fyra värdegrundsord – respekt, ansvar, trygghet och engagemang – som ligger till grund för hur vi resonerar och löser problem. Varje år gör vi en genomgång med nya elever om hur de uppfattat sina nio år i grundskolan – och vad som går att göra bättre. Våra grundfundament som ingår i varje kurs är också fyra till antalet: Entreprenörskap, social kompetens,

bred teknisk kompetens, miljö & hållbar utveckling. När det gäller ansvar och elevinflytande har Etec den lilla skolans fördelar. Vi genomför varje termin utvecklingssamtal, klassråd, skolkonferenser, datorråd och elevråd. Vi har även elevskyddsombud som träffas regelbundet i arbetsmiljögruppen. Föräldrarådsmöten inplaneras tre gånger per år och vid behov ordnas extra möte.

Sista ansökningsdagar: Gymnasiet – 15 februari Yh-utbildning – 15 april Sista ansökningsdag för 2013 är 15 februari för gymnasieskolan och 15 april för Yh-utbildningen. Besök oss gärna! Kontakta våra utbildningsadministratörer: Gymnasiet:  maria.hjelm@elajotec.com, 0491-76 76 49. Yh-utbildningen: ingela.yderhag@elajotec. com, 0491-76 76 99. Du kan också hälsa på oss på www.facebook.com/elajotec

Vi hjälper Er med Installation & Antennservice. AUDIO VIDEO - OskArshAmn 1325 1

22 |

Flanaden 2 • Tel 0491-121 88

www.elajotec.com

Öppettider: mån - fre 10-18, lör 10-15


SMÅTT & GOTT FRÅN ETEC

”Etec är ett praktexempel på hur man kan bygga broar mellan skolan och näringslivet.” Näringsminister Annie Lööf under sitt besök på Etec september 2012.

Nya Yh-utbildningar? Etec har ansökt hos Yh-myndigheten att få starta tre nya Yh-utbildningar, samtliga med programstart redan nu till hösten 2013: • Automationstekniker Hydraulik, 300 Yh-poäng • Automationsoperatör Robot, 200 Yh-poäng • Elprojektör/Elkonstruktör, 200 Yh-poäng I slutet av januari 2013 kommer vi att få besked om vilka utbildningar som har beviljats. Håll utkik på vår hemsida www.elajotec.com

Inte så puckat! Tack vare ett nära samarbete mellan Etec och IK Oskarshamn, går det att läsa El- och energiprogrammet med speciell ishockeyprofil. – Men skolan går alltid i första hand. Etec är fruktansvärt bra på att leverera utbildning till killarna – det måste man alltid ha att falla tillbaka på, konstaterar IK Oskarshamns ungdomstränare Johan Hellström. Tre förmiddagar i veckan släpper Etec i väg eleverna till ishallen, för individuell träning och gemensam frukost. På fritiden står förstås ännu mer hockey, träningar och matcher med föreningens J18 och J20-lag på programmet. – Det är sjukt roligt att jobba med oerhört ambitiösa ungdomar, som har så stora drömmar, lägger ner så mycket energi och verkligen brinner för detta. Det är inte varje dag man träffar 16 –17-åringar som dessutom tycker om att gå i skolan!

Företagen som ingår i Etecs utvecklingsråd Företrädare från 15 olika teknikföretag samarbetar just nu med Etec och ingår även i Utvecklingsrådet, som ger stor möjlighet att påverka utbildningen för att säkra framtida rekrytering av rätt kompetens.

Establ. 1934

Installation Primovägen 3 • Oskarshamn Tel. 0491- 576 00

På www.nea.se hittar du våra lediga tjänster El-teknik • El-lösningar www.elajotec.com

| 23


©2012 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

Välkommen till Specsavers

Företagsoptikern Har din personal ibland trötta ögon eller huvudvärk? Specsavers står till tjänst med en helhetslösning för ditt företags synvård. Våra legitimerade optiker gör synundersökningar samt tillhandahåller bildskärmsglasögon och skyddsglasögon av högsta kvalitet.

Oskarshamn Frejagatan 1, 0491- 138 10 www.specsavers.se

Framtidsutsikterna är goda eftersom vi strävar efter att skapa allt bättre förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv. I Oskarshamn finns världsledande internationella storföretag, drivna entreprenörer och skickliga småföretagare. Vi satsar på VISION 3030 - att kommunen ska ha 30 000 invånare 2030. Ett hållbart Oskarshamn - en kommun med stora livskvaliteter, rikt stadsliv, stark handel, attraktivt boende och goda kommunikationer. Vi värnar om de mjuka värdena - socialt arbete är en av våra specialiteter. I våra förskolor, grundskolor och gymnasieskola möts barn och elever av en lärandemiljö som präglas av trygghet och lugn. Där uppmuntras nyfikenhet och lust att lära. Här finns ett rikt fritidsliv med attraktiva idrottsanläggningar och över 180 föreningar och organisationer med engagerade människor som skapar kraft och energi. Vi satsar även på kommunikationer. Tågtrafiken är åter igång med anslutning till både Södra stambanan i Nässjö och Stångådalsbanan Kalmar-Linköping. Ny reseterminal, tätare bussturer till och från Oskarshamn och nya infarter planeras.

Oskarshamns kommun | 0491-880 00 | kommunen@oskarshamn.se | www.oskarshamn.se Företagslots | 0491-76 40 94 | foretagslots@oskarshamn.se Servicecenter | 0491-880 00 | servicecenter@oskarshamn.se 24 |

www.elajotec.com


ATTRAKTIVA OSKARSHAMN

Plugga i attraktiva Oskarshamn Man ska ha kul på fritiden! För dig som väljer att studera på Etec finns en mängd evenemang och fritidsaktiviteter att välja på i Oskarshamn.

PLATSUTVECKLARE. Daniel Fagerlund utbildade sig på Etec, och i dag jobbar han med utveckling av platsen Oskarshamn.

www.elajotec.com

Deltagarna visar upp sina pärlor och kvällens trevligaste fordon röstas fram. Musik året runt

Daniel Fagerlund gjorde ett lappkast efter gymnasietiden på Etec. Mest av ren nyfikenhet, valde han att läsa Internationell kommunikation vid Linnéuniversitetet i Kalmar. – Att välja Etec på gymnasiet är ett säkert kort. Man får en riktigt bra yrkesutbildning att falla tillbaka på, och en bra plattform för att klara av studier på universitetsnivå.

Musik är något som präglar staden året runt. Bland de större evenemangen utmärker sig särskilt Latitud 57, en musikfestival i dagarna två med en stor bredd av artister. Hamnfestivalen sätter guldkant på fyra julidagar, då Brädholmen sjuder av musik och roliga aktiviteter för stora och små. – En annan stor händelse är Oskarshamn Offshore Race, vilken är havets svar på Monaco Grand Prix.

Utvecklar Oskarshamn

Se dig omkring

I dag jobbar han som platsutvecklare på Attraktiva Oskarshamn AB, som verkar för tillväxt och utveckling av varumärket och platsen Oskarshamn. – Var du än bor finns skärgården, skogen, staden och kulturen inom räckhåll. Här finns aktiviteter för alla åldrar och intressen, inomhus såväl som utomhus, säger Daniel Fagerlund. Oskarshamn är en riktig sommarstad. Då fylls gästhamnen med båtar och flera fik vaknar till liv. Det är i hamnen som de största evenemangen äger rum. Fordonsentusiaster lockas varje vecka ut på Brädholmen.

Oskarshamns utmärkta placering på Sverigekartan gör att du har flera olika möjligheter till dagsutflykter, exempelvis till Öland, Kalmar eller Astrid Lindgrens Värld. Från Oskarshamn utgår även färjan till landets två största öar, Gotland och Öland. Under våren 2013 lanseras också Oskarshamns nya webbplats, www.oskarshamn.com. Här kan du få inspiration till att hitta just ditt Oskarshamn. Genom evenemangskalendern håller du dig uppdaterad om konserter, teaterföreställningar med mera.

Info Invånare: Cirka 26 200 Landareal: 1 055 km2 Invånare per km2: 25 Fastlandskust: 32 mil Öar i havet: 5 429 Största ö: Runnö (589 Ha) Sjöar: 553 Naturreservat: 19 Nationalpark: Blå Jungfrun

| 25


OSKARSHAMN ENERGI

Praktiken gav höjdarjobb Kalle Mogensen är skåningen som lämnade Simrishamn för att börja plugga på Etec. Han blev kvar i Oskarshamn och arbetar nu som elmontör på Oskarshamn Energi. 21 år ung hade den nybakade elektrikern, som utbildade sig på gymnasiet hemma i Simrishamn, svårt att hitta ett varaktigt jobb. – Jag hoppade runt lite mellan olika arbetsplatser, ett tag jobbade jag på Skånemejerier, säger han. Så småningom sökte Kalle Mogensen sig till Etecs Yh-utbildning till eloch distributionstekniker. – Jag valde mellan Katrineholm och Oskarshamn, det blev det sistnämnda och Etec eftersom det ligger närmare Simrishamn, säger den hemkäre österlenspågen. Började direkt efter utbildningen

Sista praktikperioden under den tvååriga utbildningen valde han att förlägga till Oskarshamn Energi. Och som för många av sina klasskamrater, var praktiken en dörröppnare till arbetsmarknaden och en för Kalle efterlängtad fast anställning. – Det var klart att jag skulle börja på Oskarshamn Energi direkt efter utbildningen, säger Kalle Mogensen. Varierande arbetsuppgifter

Kalle Mogensen är en av 34 anställda på företaget som ansvarar för större delen av eldistributionen i kommunen, samt fjärrvärme i tätorten. – Jag jobbar med allt möjligt. Det kan handla om ett kabelfel i en gatubelysning, eller att gräva ned lågspännings- och högspänningskablar. Oskarshamn Energi bygger kontinuerligt ut stadsnätet bit för bit för snabb datakommunikation. 26 |

SOLSTRÅLAR. För Kalle Mogensen ledde praktiken på Oskarshamn Energi till en fast anställning.

” Jag trivs i Oskarshamn, det är en fin stad.

Kalle är en av dem som ser till fiberkablarna kommer på plats, så allt fler oskarshamnare kan surfa snabbt och säkert på Internet. – Det är ett kul jobb jag har, säger han. Hemlängtan är heller inte längre lika stor – fast visst händer det att han fortfarande saknar sin gamla hemstad. – Jag trivs i Oskarshamn, det är en fin stad. Lite större än Simrishamn. På det sättet har jag bytt upp mig ett snäpp. Men på somrarna saknar jag min gamla hemstad och stränderna där nere, säger Kalle Mogensen.

Info Oskarshamn Energi 1900 - Första gatlyktan tändes. 1982 - Fjärrvärmeutbyggnaden påbörjas. 1995 - Verksamheten flyttade från Garvaregatan till Hantverksgatan. 2000 - 100-års jubileum.

www.elajotec.com


Elajokoncernen finns idag representerad på ett 40-tal orter i Sverige och våra ca 1 000 medarbetare inom de rörelsedrivande affärsområdena El- och Energiteknik och Mekanik/Energi och omsätter tillsammans ca 1 miljard.

El- & Energiteknik har en bred kompetens inom el, tele, data, larm, kyla, vs och ventilation.Vi kan därför erbjuda våra kunder allt från energieffektiviseringar, totalinstallationsåtagande, service och underhåll inom alla fastighetstekniska områden. Vi utför alla uppdrag hela vägen från planering och konstruktion till färdiga installationer och driftsättning.

Mekanik/Energi har en stark identitet inom flera olika områden: kärnkraft, naturgas och kemisk industri är några. Vi tillverkar även värmeväxlare och tryckkärl. I Mekanik/Energi ingår även Elajo Engineering AB. Vi utför strålskyddstjänster till kärnkraftsindustrin, driftteknikertjänster till energisektorn samt konstruktionsarbete från idé till färdig produkt.

Etec är Elajokoncernens Tekniska Utbildningscentrum i Oskarshamn. Genom samarbetsavtal med näringslivet ges företagen möjlighet att påverka utbildningarnas innehåll. Etec erbjuder förutom gymnasiala och yrkeshögskoleutbildningar även uppdragsutbildningar inom elteknik- och automationsområdet. www.elajotec.com

Elajo - en trygghet för både stora och små kunder!

Elajo El- & Energiteknik AB Box 904 572 29 Oskarshamn 0491-76 76 50 info@elajo.com

Elajo Mekanik AB Box 904 572 29 Oskarshamn 0491-76 76 00 mekanik@elajo.com

Etec AB Box 904 572 29 Oskarshamn 0491-76 76 99 info@elajotec.com

www.elajo.se www.elajotec.com

| 27


DYNAMATE

UNDERHÅLLANDE TJEJER. Pauline Sjöstedt och Paulina Wehlin sköter DynaMates produktionsunderhåll av Scania Oskarshamn.

Airport180x64.pdf

1

2012-12-13

11.28

TILL AR LAN

Tre turer/ d

DA

ag mån – fre Boka på www.dire ktflyg.com eller 024 3-444 70 0

BARA NÅGRA STEG IFRÅN LUFTEN 0491-76 48 70 www.oskarshamnairport.se airport@oskarshamn.se 28 |

www.elajotec.com


DYNAMATE

Dynamisk duo på driftigt drömjobb Klasskamraterna Pauline Sjöstedt och Paulina Wehlin håller kontakten efter Etec. Tillsammans ser de båda automationsingenjörerna på DynaMate till att Scanias europeiska hyttproduktion hela tiden rullar. För två år sedan träffade Etec Magasin Pauline Sjöstedt och Paulina Wehlin, två av blott tre tjejer i Etecs avgångsklass 2011 med tjoget fullt av blivande automationsingenjörer. Efter examen fick de som utlovat genast anställning på DynaMate, som utför produktionsunderhåll på Scania i Oskarshamn. Otroligt hjälpsamma

Men vad hände egentligen sedan – och blev arbetslivet som de hade tänkt sig? – Bättre, faktiskt! Precis som klasskamraterna och lärarna under skoltiden är kollegorna det allra bästa med jobbet. De är otroligt hjälpsamma och det finns alltid någon att fråga eller bolla med, säger Paulina Wehlin som har hunnit med att sköta det tekniska underhållet i såväl täcklacksmåleriet som i monteringsverkstaden. Pauline Sjöstedt är fortfarande kvar i karossverkstaden, började som

elektriker men har efter hand specialiserat sig alltmer på robotteknik. Alltid omväxlande

– För mig är det robotarna i kaross som lockar, något jag verkligen blev biten av på Etec. I kaross är det mycket mekanik, robotteknik och programmering vilket gör att det alltid blir omväxlande och aldrig långtråkigt, säger Pauline. Bred utbildning värmer

För närvarande hjälper också Pauline till med att handleda två praktikanter från Etec, en från gymnasiet och en från samma Yh-utbildning till automationsingenjör som Pauline och Paulina har i verktygsbältet. Det blir förstås en hel del snack om skolan, lärorika år som de båda minns med värme. – Bredden på utbildningen var fantastisk, vi fick lära oss väldigt

VEM ÄR VEM? Två 20-åriga klasskamrater och kollegor på DynaMate med liknande namn, vana vid förväxlingar. Pauline Sjöstedt till vänster, Paulina Wehlin till höger.

mycket olika saker och system..., säger Pauline Sjöstedt. – ...och förstås kontakten med alla företag. DynaMate var det allra första stället jag praktiserade på, men det var jättebra att få prova på flera olika praktikplatser innan man bestämde sig, fyller Paulina Wehlin i.

Det är Vi som utbildar YKB (Yrkeskompetensbevis) för tunga fordon!

Utbildningen var fantastisk.

B

ult A

s kon

afik g Tr

Rin

0491-210 89 www.elajotec.com

| 29


BEVI

Följer strömmarnas kraft Magnus Andersson, 21, tillverkar bland annat styrskåp till vattenkraftverk på Bevi i Blomstermåla där han började direkt efter Automationsingenjörsutbildningen på Etec. – Redan innan jag slutade skolan var det klart att jag skulle börja här, säger han. Magnus Andersson från Mönsterås gick först tre gymnasieår på elprogrammet på Etec och sedan direkt till den tvååriga Yh-utbildningen till automationsingenjör. – Visst är det så att jag valde utbildningen för att det finns en bra arbetsmarknad inom det här området. Men samtidigt så måste man ha intresse och motivation, säger automationsingenjören Magnus Andersson. Magnus fick under utbildningen chansen att visa vad han gick för under flera praktikperioder på motortillverkaren Bevi i Blomstermåla. Går på högvarv

På höstkanten går tillverkning av styrskåp till vattenkraftverk på högvarv. Kunderna vill ha skåpen på plats innan snön faller och vattendragen fryser till. Kapaciteten för vattenkraftverken BRETT SORTIMENT. Bevis frekvensomriktare finns på sågverk över hela landet.

KRAFTFULLA STYRSKÅP. Magnus Andersson på Bevi ser till att svensk vattenkraft går på högvarv.

skiljer sig åt och alla styrskåp anpassas efter särskilda specifikationer och önskemål från kunden. – Tillverkningen sker alltid i dialog med våra kunder som finns över hela Sverige, det finns betydligt flera vattenkraftverk än man tror lite här och var ute i skogarna – inte bara de stora i de norrländska älvarna.

” Det bästa är att jag hela tiden utvecklas.

Bevi etablerades i Blomstermåla redan 1931 och har i dag cirka 90 anställda i sju länder – Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Litauen och Kina. Den största produkten är elmotorer i standardiserat utförande med effekter från 0,006 kiloWatt till flera MegaWatt. Specialtillverkade och driftsäkra virkestorkmotorer återfinns på sågverk över hela Sverige och på lagret i Blomstermåla finns även allt från mekaniska växlar och frekvensomriktare till PLC-system, HMIskärmar och servomotorer. Egna tekniker styrkan

– Vår stora styrka är våra egna tekniker, som hjälper våra kunder att skräddarsy en lösning just efter speci-fikt behov. Samarbetet med Etec har vi haft i flera år och jag ser mycket positivt på att det finns både en elutbildning på gymnasienivå och en Yh-utbildning inom samma område, säger vd Rolf Persson. 30 |

www.elajotec.com


Scania kör in i framtiden mot många spännande, roliga och utmanande projekt!

www.scania.com

www.elajotec.com

www.soders.eu

| 31


SAFT

Saft välkomnar gärna studenter från Etec Allt bygger fortfarande på uppfinnaren Waldemar Jungners snillrika patent från 1899. – Det är fortfarande lika spännande att se produkten växa fram från ax till limpa, säger Safts personalchef Frida DelmebyHagsér och pekar på ett batteri.

Totalt 550 anställda, varav 90 tjänstemän, ser till att produktionen rullar dygnet runt, sju dagar eller 168 timmar i veckan. Under den senaste femårsperioden har Saft i Oskarshamn fördubblat omsättningen. – Vi anställer gärna Etec-studenter, det är en riktigt bra skola med gott renommé i hela branschen, säger personalchef Frida Delmeby-Hagsér. Stor bredd och variation

Underhållet på Saft är indelat i sex olika produktionsavsnitt, med respektive områdesansvarig. – Det gör att vi har stor bredd och variation inom underhållsarbetet. Det spänner i stort sett mellan allt inom robotteknik, el och mekanik, säger teknisk chef Jimmy Svensson. Helt nytt robotavsnitt

FRÅN AX TILL LIMPA. Arbetet på Saft är indelat i sex olika produktionsavsnitt. Här testar Jessica Johansson ett batteri.

Ett helt nytt robotavsnitt ersatte tidigare manuell hantering i produktionen så sent som 2010. Ökad automatisering och en högre teknisk nivå, gör att kompetenskraven för underhållspersonalen har blivit högre. – Våra underhållstekniker är vana

att agera självständigt och bidra till förbättringar, fortsätter Jimmy Svensson. Självständiga och självförsörjande

Saft ingår i den franska batterikoncernen Saft Groupe SA. Anläggningen i Oskarshamn tillverkar och utvecklar industriella batterier för riktigt kritiska situationer. Till exempel reservkraft till hela städer, flygplatser, sjukhus och satelliter. – 99 procent av produktionen i Oskarshamn går på export. Samtidigt är vi både väldigt självständiga och självförsörjande, vi förädlar mycket i huset och hela koncernens utvecklingsavdelning för nickelkadmiumbatterier finns här, säger Frida Delmeby-Hagsér. Trivs i tuffa miljöer

I de allra tuffaste miljöerna är Saft som mest konkurrenskraftigt. Företaget är världsledande med ungefär 60 procent av den totala marknaden för nickelkadmiumbatterier. – Produkterna är väldigt robusta och fungerar felfritt mellan 60 graders värme och minus 40 graders kyla, säger Jimmy Svensson.

Kontor - Skolor - Förskolor - m.m. Med våra flexibla modulsystem bygger vi vad du behöver. www.pamil.se 32 |

042-29 30 55 www.elajotec.com


SAFT

LADDAD KVARTETT. Fyra av Safts cirka 550 medarbetare: Fredrik Johansson, Eva-Lena Lövgren, Frida DelmebyHagsér och Jimmy Svensson.

System 800xA Ett lönsamt samarbete

www.elajotec.com

Hela anläggningen i ett och samma system. 800xA integrerar information från produkter, system och lösningar i anläggningens samtliga avdelningar. Läs mer på www.abb.se/styrsystem

| 33


Specialist på administration av företagsbilar w w w. b i l re d a. se

Din samarbetspartner i alla led

Skog - Industri - Färdig produkt

Spetskunskap inom automationsteknik en förutsättning för att bli bäst även i en traditionell industri. Vill du vara med och bygga vår framtid? www.bergstimber.se

Midroc Electro - det självklara valet!

För allt inom elinstallation, industriell automation & IT, kraft, kommunikation och säkerhet

Branchens bästa yrkesfolk www.midrocelectro.se

Automation • Processautomation El- och installationsteknik www.kltkonsult.se

Växjö • Kalmar • Kristianstad • Västervik • Högsby • Ljungby 34 |

Allègatan 21 • 57275 Figeholm • 010-470 75 00 www.elajotec.com


ÅF

En väloptimerad problemlösare Martin Johansson har tre stora intressen. – Programmering, programmering och programmering! konstaterar han. Den nybakade automationsingenjören är med andra ord som klippt och skuren för kontorsstolen på ÅFs kontor i Oskarshamn. När Etec Magasin i början av december får tag i honom för en pratstund mellan alla programmeringsuppdrag åt ÅFs uppdragsgivare, är han lika precis och exakt optimerad som sin programkod. – Sex månader, i förförrgår, säger Martin Johansson genast.

– Sedan var jag nere på Etec under ett öppet hus på rundvandring. Det passade perfekt med vad vi hade gått igenom och på den vägen är det. Gillar svåra problem

Lika självklart som studier och yrkesval, är att lämna tydliga spår efter sig även i den digitala världen. ÅFs konsultuppdrag handlar ibland om att skriva helt nya program, men minst lika ofta om att förbättra eller lägga

till rutiner i befintliga applikationer. Med flera programmerare inblandade i samma projekt sett över längre tid, är det viktigt med tydlig och välkommenterad programkod. – En stor fördel med att jobba på ÅF är att jobbet hela tiden är så omväxlande. Allt från några rader programmeringskod, till stora komplexa projekt. Framförallt gillar Martin Johansson när det verkligen finns något att bita i. – Jag ställs hela tiden inför olika arbetsuppgifter som är både helt nya och utmanande, vilket passar perfekt eftersom jag är väldigt intresserad av problemslösning.

” Jag ställs hela tiden inför olika arbetsuppgifter som är både nya och utmanande.

Alla bitar föll på plats

Linköpingsbördige Johansson gjorde sin sista praktikperiod som Etecstudent på ÅF förra våren. – Då föll väl alla bitar på plats och man fick den där klarheten, då man plötsligt förstod precis hur det man hade lärt sig i skolan och vad som praktiseras ute i verkligheten verkligen hänger ihop. Den 4 juni, innan bläcket på examensbeviset knappt hade hunnit torka, gjorde han sin första arbetsdag. – Jag hoppade direkt in i ett projekt till Scania. Sedan dess har jag hunnit med en rad programmeringsuppdrag, främst för OKG och Saft. Öppet hus på Etec dörröppnare

Redan på gymnasiet, när han gick elprogrammet i Västervik, visste Martin Johansson vad han ville syssla med i framtiden. Det individuella valet, examensarbetet, handlade förstås om robotprogrammering. www.elajotec.com

KNÄCKER KODEN. Martin Johansson är ÅF:s nye programmerare i industriföretagens tjänst. | 35


Kvalificerad utbildning nära dig! Läs mer om våra utbildningar från hälsa till musik och teknik, och gör din ansökan via vår hemsida www.oskarshamn.se/nova

Telefon: 0491-882 97 E-post: nova@oskarshamn.se

 

  36 |

www.elajotec.com


PRONECTA

NYBRO NÄSTA. Under sin praktik på Pronecta har Gustav Olsson hjälpt golvtillverkaren Kährs att föra in säkerhetsdetaljer på ritningen.

Omväxling förnöjer. Praktikperioden på Pronecta har gjort Gustav Olsson allt säkrare på att konsultbranschen är hans framtid.

Praktik som ger mersmak Efter fyra av sex veckors praktik på Pronecta har Etecstudenten Gustav Olsson hunnit jobba på Cementa i Degerhamn, suttit på kontoret och CADat om några danska ritningar, samt gjort en viktig insats åt Kährs i Nybro där företaget har två fasta konsulter stationerade. – Det är en maskin som har försetts med säkerhetsgrindar, vilket förstås måste föras in även på den digitala ritningen, berättar Gustav Olsson. Att praktikvalet föll på just Pronecta har också sin naturliga förklaring. Det relativt nystartade

” Konsultbranschen lockar mig, den kräver att man har bred kunskap.

(2010) och expansiva konsultföretaget i Kalmar har redan gjort stort avtyck inom industriell automation. Deras lösningar återfinns främst inom process- och tillverkningsindustrin, samt energisektorn och det offentliga. – Pronecta har mycket på programmet. Allt från elkonstruktion till programmering och projektledning. Programmering av HMI och PLC är väl det som lockar mig allra mest. Välkomponerad symfoni

Det avslutande projektarbetet görs till våren i skolans egen robotcell. Robot,

INNE I VÄRMEN. Gustav Olsson trivs med att som konsult hjälpa olika kunder. www.elajotec.com

HMI och databas ska alla samspela i en välkomponerad symfoni, signerad maestro Olsson. Samma devis gäller i Etecs fullskaliga processlaboratorium. – Ja, det är ju riktigt vatten i rören så man får verkligen testa programmeringen mot verkligheten och se hur allting funkar – inte bara i datorn. Kräver bred kunskap

Sedan är det förstås ingen högoddsare om han som nyutexaminerad automationsingenjör framåt sommaren tar anställning på just Pronecta. – Konsultbranschen lockar mig, den kräver att man har bred kunskap och kan lite av varje. Man blir heller inte fast på en och samma underhållsavdelning, utan är runt på flera företag och hjälper olika kunder. Det är förstås en viss skillnad mellan skolarbete och praktik – men kanske inte så stor som man tror. – Jobbet på Pronecta är väldigt självständigt. Man jobbar i sitt eget tempo och får samtidigt ta ansvar. Men precis som i skolan är det gott om duktiga kollegor och det finns alltid någon att fråga om man kör fast. | 37


SKB

ORDNING OCH REDA. Joakim Kenczek är som klippt och skuren för jobbet som instrumentingenjör på SKB.

Arbete som instrumentingenjör på Clab ställer krav på såväl noggrannhet som förmågan att hålla många bollar i luften. – Det handlar mycket om kalibrering och mätteknik. Att hela tiden se till att hanteringsmaskiner, brandlarm och ventilationssystem fungerar perfekt och exakt, berättar före detta Etecstudenten Joakim Kenczek.

En exakt vetenskap

” Jag har handlett ett par stycken Etecelever, det har varit bra grabbar. 38 |

Många av studenterna hamnar hos en tidigare Etecstudent – och själv en gång SKB-praktikant förstås. Joakim Kenczek, 28, har jobbat som instrumentingenjör på Clab, SKBs mellanlager för använt kärnbränsle, allt sedan han själv tog examen från Etecs Yh-utbildning sommaren 2010. – Jag har handlett ett par stycken Etecstudenter, det har varit bra grabbar. Jag brukar inte försöka påverka dem i någon riktning, utan det viktigaste är att de får skapa sig en egen bild av vad det innebär att jobba som instrumentingenjör och känna efter om det kan vara något för dem, säger han. God inblick i hur vi arbetar

Urban Karlsson är i sin tur spindeln i nätet som ser till att alla praktikanter från Etec hamnar på rätt ställe och får ut så mycket som möjligt under sin praktikperiod på SKB. – Framförallt vill vi ge dem en god inblick i hur vi arbetar med förebyggande och avhjälpande underhåll. Hur vi utformar och provar av utrustning innan vi inför och driftsätter dem i anläggningen, berättar han.

Urbans uppgift som gruppchef för el- och instrumentunderhåll på underhållsenheten är att se till att el- och instrumentingenjörer ges allra bästa förutsättningar för att bedriva löpande underhåll för en säker drift på anläggningen.

Att exakt samma utrustning återfinns i Etecs fullskaliga processlabb, som har sponsrats av OKG, är förstås ytterligare en stor fördel för den som lockas av en framtida karriär inom kärnkraftsindustrin.

Viktigt kunna lite av varje

En stor del av jobbet handlar om att dokumentera och rapportera. Att kontrollera och bevaka installerad utrustning, väcka tekniska frågor när modifiering krävs för att vidmakthålla utrustningen. Delta vid införande av ändringar i anläggningen som teknisk resurs. Det ingår även att utföra reservdelsoptimering för de system som man tilldelats systemansvar för. Joakim Kenczek har som instrumentingenjör dessutom delat ansvar för hela processinstrumenteringen, något som krävs att en god instrumentingenjör kan lite av varje om. – Etecs Yh-utbildning till automationsingenjör ger en bra grund att stå på, det är en väldigt bred, genomarbetad och väl genomtänkt utbildning, konstaterar Urban Karlsson.

Info Instrumentingenjör Processindustrin präglas i dag av ett ökat behov av automation, med allt större inslag av mer avancerad instrumentering och ökade krav på exakthet i mätningar och styrning av processen. Behovet av instrumentingenjörer väntas därför öka framgent. Arbetet är mycket varierande och innebär att utveckla och förbättra automationsarbetet inom övergripande områden som projekt, konstruktion och teknisk support.

www.elajotec.com


Vi rustar för framtiden. Väx med oss!

Swedspan Sweden har under de senaste åren genomfört stora kapacitetsinvesteringar och kommer att öka produktionen med 50 % till cirka 600 000 m³ spånskivor per år. Under de kommande fem åren står Swedspan Sweden inför ett stort generationsskifte och vi ser ett ökat behov av såväl välutbildade operatörer, elektriker, mekaniker som akademiker inom vår organisation.

swedspan.com Swedspan Sweden AB Box 52 • Nytorpsvägen 10 SE-577 26 Hultsfred Tel. +46 (0) 495 75 50 20 therese.nilsson@swedspan.com Munthesalen

En trygg och stabil finansiell partner nära er

Annons för Etecbladet insänd 2010-11-17/ Ulf ETEC HT 2010 Yvonne Forsberg, Krepart, 0491-178 80 88 mm x 132 mm yvonne@krepart.se

En föränderlig omvärld blir lättare att hantera med en trygg och stabil partner. Vi har lösningar utifrån de förutsättningar och behov som just ert företag har - med rätt kompetens vid rätt tillfälle. Nordea Bank AB (publ)

Låt oss berätta mer om vad vi kan stå till tjänst med. Välkommen att kontakta oss!

Gör det möjligt

nordea.se

www.elajotec.com

| 39


”Att skapa hållbara industrilösningar utmanar mig som tävlingsmänniska” ÅF-medarbetare

På ÅF har vi en passion för smarta industrilösningar. Som ledande teknikkonsult bidrar ÅF till en bättre framtid. Vi är ett starkt team av konsulter som ökar lönsamheten i våra kunders verksamheter genom effektiva lösningar som optimerar produktionen.

2012133

Följ våra framgångar på afconsult.com

Etec Magasin 2013