Etec • El- och Energiprogrammet

Page 1

En hållbar utbildning för eltekniker morgondagens

El och automation för en hållbar generation

ETEC TEKNIKUTBILDNING är mer än bara en skola som erbjuder modern utbildning inom el och automation. Förutom att tillgodose behovet av framtida eltekniker vill Etec också bidra till en bättre morgondag genom att ge kunskap och handlingskompetens som skapar en hållbar generation. Vägen dit går via anpassad pedagogik som når fler och utvecklar mer.

SEDAN DRYGT 20 år tillbaka har Etec gett sina gymnasieelever på El- och energiprogrammet en bred och grundlig utbildning med inriktning på installation, industri, automation, processtyrning, service och underhåll. Genom utbildningen får eleverna de grundläggande kunskaper som krävs för att kunna få ett arbete inom modern el- och processteknisk verksamhet samt även allmän högskolebehörighet.

HAND I HAND med utbildning inom el och automation är även hållbarhet och de globala målen numera en självklarhet på schemat hos Etec. 2020 inleddes Etecs hållbarhetsarbete med anpassad pedagogik och olika åtgärder som löpande integreras och utvärderas i skolarbetet. Syftet är att förbereda eleverna för framtiden och en bransch i ständig utveckling med den kunskap som krävs för att på olika sätt kunna arbeta hållbart.

MED EN omfattande kompetens och god förmåga till samarbete och problemlösning står Etecs gymnasieelever väl rustade för kommande yrkesliv. Utbildningen bidrar även till att stimulera ett fortsatt livslångt lärande. Oavsett yrkesval, fortsatta studier eller andra visioner ger Etec en stadig och stabil grund för en hållbar framtid.

Efter gymnasiet kan du arbeta som...

Elektriker l Eltekniker l Automationstekniker l Drift och underhållstekniker

Industrielektriker l Instrumenttekniker l Robottekniker l Operatör l Driftoperatör

Mät- och reglertekniker l Teknisk säljare l Fastighetstekniker l Hissmontör

Automationsingenjör l Elingenjör l Driftingenjör

Maskiningenjör l Processingenjör l Automationstekniker/-ingenjör l Elingenjör

Driftingenjör l Maskiningenjör l Instrumenttekniker l Robottekniker ...och om du väljer att studera vidare:

Se när Anfred, Alicia och Antonio berättar om framtidens energi, jämställdhet och hållbarhet

Scanna respektive QR-kod

Det självklara valet för framtidens eltekniker

El- och energiprogrammet inriktning Elteknik varvar teori med praktiska övningar. Dessutom ingår hela 20 veckors APL, Arbetsplatsförlagt lärande. En heltäckande utbildning som gör Etecs elever väl rustade och redo för arbetslivet efter avslutade gymnasiestudier.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Kurser & poäng

n Engelska 5 100 poäng

n Engelska 6 100 poäng

n Historia 1a1 50 poäng

n Idrott & hälsa 1 100 poäng

n Matematik 1a 100 poäng

n Naturkunskap 1a1 50 poäng

n Religionkunskap 1 50 poäng

n Samhällskunskap 1a1 50 poäng

n Svenska 1 100 poäng

n Svenska 2 100 poäng

n Svenska 3 100 poäng

TOTALT 900 POÄNG

ÖVRIGA KURSER

Kurser & poäng

n Belysningsteknik 100 poäng

n CAD 1 50 poäng

n Elinstallationer 200 poäng

n Elkraftteknik 100 poäng

n Elmotorstyrning 100 poäng

n Gymnasiearbete 100 poäng

n Kommunikationsnät 1 100 poäng

n Larm & säkerhet 100 poäng

n Matematik 2a 100 poäng

n Mät- och styrteknik 100 poäng

n Mät- och reglerteknik 100 poäng

n Praktisk ellära 100 poäng

n Programmerbara styrsystem 100 poäng

n Distribuerade styrsystem 100 poäng

n Servicekunskap 100 poäng

TOTALT 1 550 POÄNG

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

Kurser & poäng

n Datorteknik 1a 100 poäng

n Elektromekanik 100 poäng

n Energiteknik 1 100 poäng

n Mekatronik 1 100 poäng

TOTALT 400 POÄNG

FÖR DEN STUDIEMOTIVERADE

Nedanstående kurser kan väljas till årskurs 3

n Engelska 7 100 poäng

n Fysik 1a 150 poäng

n Kemi 1 100 poäng

n Matematik 3c 100 poäng

n Matematik 4 100 poäng

n Matematik 5 100 poäng

TOTALT 650 POÄNG

OBSERVERA

Med anledning av den snabba tekniska utvecklingen som Etec måste förhålla sig till, reserverar vi oss för eventuella ändringar.

Se vår film om Etec

Etecs programråd

Regionala företag i samverkan för el- och energiprogrammets långsiktiga utveckling. Etecs programråd ska bidra till att innehållet i utbildningen motsvarar arbetslivets behov.

ELAJO EL & ENERGITEKNIK

Gediget familjeföretag som startade i Oskarshamn 1958. Kombinerar det lilla företagets närhet och flexibilitet med det stora företagets resurser. Levererar allt från lokal service till helhetslösningar/entreprenader med fokus på energieffektivisering och hög kvalitet.

ANTAL ANSTÄLLDA: 80-tal VERKSAMHETSOMRÅDEN:

El- & energiteknik, mekanik och Technology Solutions KONTAKTA OSS PÅ:

0491-76 76 00

HEMSIDA: www.elajo.se

FRÅN VÄNSTER Patrik Nordgren, serviceledare el Elajo, Jimmy Hammarberg, driftingenjör Oskarshamn Energi, Morgan Bengtsson, enhetschef installation Oskarshamn SSE, Magnus Sjöberg, gruppchef elverkstaden Scania IM Oskarshamn, Jimmy Wennerström, avdelningschef el Bravida Oskarshamn, Thomas Ivarsson, arbetsledare elavdelningen Saft AB.

Saknas på bilden gör

Peder Karlsson, projektledare, Granitor Electro samt Thor-Björn Johansson, chef Teknikservice på Södra Cell i Mönsterås.

OSKARSHAMN ENERGI

El, elnät, fjärrvärme, biogas, solceller, laddlösningar till elbilar, samt tjänster och entreprenader i Oskarshamnsregionen. Med driftsäker och kostnadseffektiv infrastruktur erbjuds energileveranser samt innovativa produkter och tjänster.

ANTAL ANSTÄLLDA: 30-tal VERKSAMHETSOMRÅDEN: El, elnät, fjärrvärme, biogas, solceller, laddlösningar, tjänster och entreprenader KONTAKTA OSS PÅ: 0491-881 10 HEMSIDA: www. oskarshamnenergi.se

SSE

Sydsvenska Elanläggningar AB är en helhetsleverantör inom el, kraft och automation. Avdelningen Automation & IT erbjuder konsultativa tjänster inom elkonstruktion och programmering med avseende på process och industri.

ANTAL ANSTÄLLDA: 80-tal VERKSAMHETSOMRÅDEN: El, kraft och automation KONTAKTA OSS PÅ: 0491-38 22 50

HEMSIDA: www.sse.se

Kalmar läns största privata arbetsgivare med 2 700 medarbetare som står för Scanias Europaproduktion av lastbilshytter. Inom Scania Industrial MaintenanceAB finns avdelningarna Produktionsunderhåll, Anläggningsunderhåll samt Projekt Bygg & Media.

ANTAL ANSTÄLLDA: Runt 200 VERKSAMHETSOMRÅDEN: Underhållstjänster till Scanias olika verksamheter

KONTAKTA OSS PÅ: 0491-76 50 00

HEMSIDA: www.scania.com

BRAVIDA OSKARSHAMN

Energieffektiva lösningar inom fastighetsservice och installation. Grundades 1922 och är i dag branschledande i Norden. Startades som filial i Oskarshamn 2017 och blev sedan egen avdelning sex år senare vid samgående med LR Installation.

ANTAL ANSTÄLLDA: 60-tal VERKSAMHETSOMRÅDEN: El, vs, industriservice, säkerhetsinstallationer, portservice KONTAKTA OSS PÅ: 0491-78 17 90

HEMSIDA: www.bravida.se

SAFT AB OSKARSHAMN

Världsledande inom forskning och utveckling samt tillverkning av högteknologiska batterier för industri-, kommunikations-, rymdoch försvarsapplikationer. I Oskarshamn tillverkas och utvecklas industriella batterier för riktigt kritiska applikationer.

ANTAL ANSTÄLLDA: 450 VERKSAMHETSOMRÅDEN: Utveckling och tillverkning av högteknologiska batterier

KONTAKTA OSS PÅ: 0491-680 00

HEMSIDA: www.saft.com

SÖDRA CELL MÖNSTERÅS

Södra Cell är en världsledande producent av marknadsmassa. Har som uppgift att förädla skogsråvara till förnybara, klimatsmarta produkter. Verksamheten sträcker sig från pappersmassa och trävaror till förnybar energi, byggsystem och textilmassa.

ANTAL ANSTÄLLDA: Runt 400 VERKSAMHETSOMRÅDEN: Producerar pappersmassa, textilmassa och trävaror

KONTAKTA OSS PÅ: 0470-890 00

HEMSIDA: www.sodra.com

GRANITOR ELECTRO AB

Ett av tio bolag i den stora Granitor-koncernen, som etablerades i Oskarshamn 2005 i samband med uppköp av Elektrotjänst i Figeholm. Är en svensk familjeägd företagsgrupp som utvecklar hållbara lösningar för morgondagens samhälle och industri.

ANTAL ANSTÄLLDA: 30-tal VERKSAMHETSOMRÅDEN: Entreprenad och servicetjänster inom bygg, fastighet och industri

KONTAKTA OSS PÅ: 010-470 75 00

HEMSIDA: www.granitor.se

SCANIA IM

BJÖRN LEKSELIUS

Rektor och lärare med ansvar för gymnasiet

MARIA HJELM

Utbildningsadministratör/ koordinator för gymnasiet

Etec sätter elevernas utveckling i centrum

VI STÅR inför stora utmaningar. Med vår kunskap och kompetens vill vi göra eleverna redo att på bästa sätt möta en föränderlig framtid och en bransch i ständig utveckling. Vid sidan om att erbjuda en modern gymnasieutbildning inom el- och automationsteknik pågår också arbetet kring att bli Sveriges mest hållbara skola.

Har du frågor kontakta:

MARIA HJELM

Utbildningsadministratör/koordinator för gymnasiet

TEL 0491-76 16 72

E-POST maria.hjelm@etecteknikutbildning.se

Läs mera om våra utbildningar och vårt pågående hållbarhetsarbete på www.etecteknikutbildning.se

Förrådsgatan 6, 572 36 Oskarshamn | Tel vxl: 0491-76 16 70 | www.etecteknikutbildning.se Etecteknikutbildning Etec_oskarshamn
www.krepart.se

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.