Page 1

BYGGEBOVECKAN

Lär känna dina grannar och Byggebos medarbetare

FRAMTIDEN

Samarbete med Etec ger framtidens fastighetsskötare

BästaBoendet Nyheter & information från Byggebo i Oskarshamn AB • www.byggebo.se

Ett tjugohundrasjutton

Snabbare fibernät Förnuftig rekrytering

Stor lycka i första boendet TR T A

A

IV KT

T

DE N E BO


www.byggebo.se

Bästa

BOENDET

O

nt om lägenheter är det gott om i Oskarshamn. Läget är till och med ­ansträngt. Nackdelarna är många. Valfriheten har ­minskat. Det är svårt för företagen att ordna boende åt nyrekryterade med­ arbetare. Och prognosen för att Oskarshamn 2030 ska ha ­ 30 000 invånare har fått sig en törn. DÄRFÖR ÄR DET med glädje Byggebo under de närmaste åren kan förbättra situationen på bostadsmarknaden högst avsevärt. Våren 2019 står bebyggelsen på Mejeriplan klar. Den största och enda sats­ ningen i centrala Oskarshamn på många år! Att nyproducera lägen­ heter är ingen billig historia, något som brukar generera i höga hyror. Men företaget har gått in i sats­ ningen med öppna ögon. En del av byggnationen finansierar Byggebo med egna medel och den andra via en positiv lånebild. Därmed inte sagt att bebyggelsen av Mejeriplan på något sätt äventyrar Byggebos

ekonomi. Däremot betyder det att vi skapar attraktiva bostäder till en rimlig kostnad. Kalkylen pekar mot cirka 8 500 kronor för en trea och ungefär tusenlappen mindre för en tvåa. Byggebos ansträngning att minska bostadsbristen visar sig också genom att företaget genom­lyser hela beståndet för att hitta outnyttjade ytor, som kan ­förvandlas till attraktiva bostäder. ARBETET HAR RESULTERAT i två projekt. En tidigare företagslokal på Stengatan blev som genom ett trollslag två tvåor. Och vinden på kvarteret Lejonet, fastigheten som löper utmed Västra Torggatan och Köpmangatan, är snart ombyggd till några av Oskarshamns absolut mest attraktiva lägenheter. DET ÄR BYGGEBOS absoluta ­ambition att även i fortsättningen gå i bräschen för utvecklingen av ­Oskarshamn och minska bostads­ bristen. Under de närmaste fem åren har ägaren, Oskarshamn kommun, gett direktiv om en årlig planering av 30 nya lägenheter. Dessutom fortsätter jakten på o ­ utnyttjade ytor som kan bli bostäder. Byggebo gör inte bara ­Oskarshamn attraktivare genom att minska bostadsbristen. Under de senaste åren har 230 miljoner ­kronor satsats på fastighets­ bevarande underhåll, som också stärker Oskarshamn som bostads­ ort och vår roll som leverantör av Bästa Boendet.

Benoni Ingelsjö, vd Byggebo Byggebo AB Postadress: Box 34, 572 21 Oskarshamn Besöksadress: Västra Torggatan 12, Oskarshamn Tel: 0491-888 00 Fax: 0491-888 99 Hemsida: www.byggebo.se E-post: info@byggebo.se Produktion: KrePart AB, Box 4010, 572 04 Oskarshamn Tel: 0491-178 80, www.krepart.se Ansvarig utgivare: Benoni Ingelsjö Foto: Curt-Robert Lindqvist Tryck: V-TAB, 2017/06

BästaBoendet

2

LYXIGA. De nya lägenheterna i Lejonet fastig

Mer k Kakel, klinkers, rostfria ­vitvaror och trägolv. När Byggebo BYGGER OM vinden i fastigheten ­Lejonet i centrala Oskarshamn till ­lägenheter sparar inte ­företaget på krutet.

Y

tterligare en ansträngning i att bredda utbudet och minska ­bostadsbristen, förklarar Byggebos vd Benoni Ingelsjö. Bostadsbristen har börjat göra sig påmind på allvar i ­Oskarshamn. Tillskapandet av ­60 bostäder på Mejeriplan förbättrar


www.byggebo.se

heten som löper utmed Västra Torggatan och Köpmangatan blir exk lusiva och erbjuder ­fantastiska möblerings ­möjligheter.

lös i Lejonet VACKER VY. Lägenheterna har sekelskiftesatmosfär och en unik utsikt.

läget. Men det behövs fler lägenheter. – Vi går i spetsen för utvecklingen. För att kommunens vision om 30 000 invånare 2030 ska förverkligas krävs det ytterligare bostäder. Nyproduktion är ett sätt att skapa nya lägenheter. En annan, billigare,

väg är att bygga om outnyttjade ­utrymmen som vindar och förråd, till moderna bostäder. Lysande exempel Bästa exemplet är de nya lägen­heterna i Lejonet. Kreativitet och ett omfattande­

analysarbete innebär att B ­ yggebo, nästan ur tomma intet, ser till att skapa fem av de absolut attraktivaste ­lägenheterna i hela Oskarshamn. Fastigheten, som är byggd i början av 1900-talet, är en av Oskarshamns vackraste. Utsikten är slående. Och lägenheternas sekelskiftesatmosfär ger förstås extra edge. Till detta ska läggas kakel, ­klinkers, rostfria vitvaror och trägolv. – Det här är speciella bostäder, som sticker ut ur vårt totala utbud, understryker Benoni Ingelsjö. Lejonet får också mera klös tack vare att taket läggs om och fasaden renoveras. Stammarna byts liksom elen. Det blir också en ordentlig ­översyn av lägenheterna. 3 BästaBoendet


www.byggebo.se

FAKTA FASTIGHETS­ AUTOMATION På fastighetsnivå så används samlingsbegreppet fastighets­ automation för en rad ­informa­tions-­ och styrsystem för styrning och övervakning av funktioner som värme, ventilation, belysning, hissar och passer­ system. Traditionellt så har systemen varit isolerade från om­ världen. Den tekniska utvecklingen har dock lett till att fler och fler system kopplas upp mot internet för att till exempel avläsning av förbruknings­data ska vara möjlig. I princip är det bara fantasin som sätter gränser för hur ­systemen kan användas. Några exempel: Översvämnings­sensorer som slår larm om en diskmaskin springer läck. Utomhusbelysning som tänds natte­tid när någon rör sig i o ­ mrådet. Styrning av fastighetens värme­ system från mobiltelefonen. SAMARBETE. Fredrik Larsen, teknisk chef Byggebo tillsammans med Ylva Andersson, rektor och vd vid Etec.

Byggebo och Etec i unikt samarbete

Byggebo är nu med och utbildar framtidens fastighetsreparatörer och driftingenjörer. Etec ger bostadsbolaget en unik möjlighet att vara med och forma innehållet i Yh-utbildningen Automationsingenjör 4.0.

F

redrik Larsen, teknisk chef Byggebo, tar till hösten plats i ledningsgruppen för Etecs Yh-utbildning Automations­ ingenjör 4.0. – Ett kul och spännande projekt. Det här är ett sätt för oss att få fram vassa fastighetsreparatörer och driftingenjörer. Och för Etec en möjlighet att bredda utbildningen och få in flera delar som rör fastighets­automation, säger han. Tvåårig Utbildningen Automationsingenjör 4.0 är tvåårig och leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen som ingenjör inom området automationsteknik. Fokus i utbildningen ligger på de automatiserade system som används inom industrin. BästaBoendet

4

– Fastighetsbranschen ligger 20 år efter industrin. Samtidigt så blir allt mer automatiserat även på fastighetssidan och därför är det viktig att vi kan vara med och höja kompetensen inom området fastighetsautomation. Teknisk förflyttning Fastighetsautomation är ett samlingsbegrepp för en rad informations- och styrsystem för styrning och övervakning av funktioner som värme, ventilation, belysning, hissar och ­passersystem med mera. – Det sker en stor teknisk förflyttning inom fastighetsbranschen. Vi ser att det krävs mer av teknik och upp­samlande av data. Samma system som a ­ nvänds inom industrin börjar allt mer användas inom fastighets­ branschen. Genom att bjuda in

branschen får vi in delar som rör fastighetsautomation i utbildningen, säger Ylva Andersson, rektor och vd vid Etec. Ett led i samarbetet är att Byggebo tar emot praktikanter från automationsingenjörsutbildningen. Sammanlagt gör studenterna 23 veckors praktik, så kallade Lia-perioder. Lia står för lärande i arbetslivet. – Det är redan klart att det till nästa läsår kommer att vara en Liastudent hos oss. För Byggebo är det viktigt att kunna visa att det finns den här typen av jobb på fastighetssidan, säger Fredrik Larsen.

”DET HÄR ÄR ETT SÄTT FÖR OSS ATT FÅ FRAM VASSA FASTIGHETS­ REPARATÖRER OCH DRIFTINGENJÖRER.” FREDRIK LARSEN


www.byggebo.se

Byggeboveckan 21–24 augusti

Lär känna dina grannar

– och Byggebos medarbetare

Mindre problem, bättre service och ökad trygghet. Byggebo strävar målmedvetet för att utveckla boendet i hyresrätt, att skapa det bästa boendet. I den ansträngningen är de mjuka värdena mycket viktiga. Och av den anledningen arrangerar bostadsföretaget Byggeboveckan mellan den 21 och 24 augusti. De fyra träffarna ute i fastighetsbeståndet ska ­utveckla kontakten mellan hyresgästerna och ­företagets medarbetare. Men minst lika viktigt är naturligtvis att hyresgästerna lär känna varandra, att alla tendenser till anonymitet försvinner Samtliga hyresgäster är inbjudna till ­aktiviteterna i augusti. Missar du en aktivitet i det egna området finns det givetvis inget hinder för att du istället besöker någon av de övriga träffarna.

Program

Måndag 21 augusti 18-20 Terrassvägen (intill Byggebos förvaltarkontor i Kikebo) Tisdag 22 augusti 18-20 Ekvägen (parkeringen) Onsdag 23 augusti 18-20 Pilen (Innergården) Torsdag 24 augusti 18-20 Marieborg (lekplatsen på garagetaket)

Välkomna! Beda un

Missa inte Beda

derhåll

er

Musikquiz Allsång n arne b l l i is t Fest org b p p Ho

Låt barnen hoppa högt!

5 BästaBoendet


www.byggebo.se

Rekordung ordförande

med stora VISIONER

Anton Sejnehed är BYGGEBOS NYE ORDFÖRANDE. Endast 26 år ung är han en av Sveriges yngsta på ordförandeposten för ett allmännyttigt bostadsbolag.

B

yggebo har fått en mycket kompetent och engagerad ­styrelseordförande som ­brinner för bostadsfrågor. Och Anton Sejnehed vet vad det innebär att bo i hyresrätt efter att ha bott på Stångehamnsvägen i Kristineberg. – Jag tror på jämlikhet, att ­människor ska kunna vara med och påverka. Att kunna påverka oavsett ekonomi och bakgrund. Alla ska ha rätt till en bra bostad och där spelar allmännyttan en viktig roll. Attraktivt boende Förre ordförande Greger Phalén ­lämnade Byggebo vid årsskiftet i samband med att han blev pensionär. Anton Sejnehed, som då var vice ord­ förande, gick då in på ordförandeposten. Vid bolags­stämman den 20 april i år blev han formellt vald till ordförande. Det är ett välskött bolag som Anton Sejnehed har blivit ordförande för. – Byggebo har gjort en fantastisk resa sedan 2010. Från en stor vakansgrad, till dagens situation där i princip alla lägenheter är uthyrda. Samtidigt har företaget lyckats göra boendet ännu mer attraktivt. I den resan är Byggebos kompetenta personal en oerhört viktig nyckel, säger han. Mejeriplan, där hälsocentral och folktandvård i kombination med hyreslägenheter är under uppförande, är ett exempel på Byggebos centrala roll för lokalsamhället. – Oskarshamns kommun har en vision som heter 30/30, det vill säga att vi ska vara 30 000 invånare 2030. För att nå dit behövs det tillföras cirka 100 nya bostäder per år och där är Byggebo en av aktörerna. Vi har ett ägardirektiv från kommunen om att planera för 30 nya lägenheter per år. De 57 lägenheter BästaBoendet

6

som uppförs på Mejeriplan är ett bidrag till att den visionen ska bli verklighet, säger Anton Sejnehed. Ytterligare ett femtiotal bostäder kan vara på väg att skapas i centrala Oskarshamn. Utmaning Samtidigt ser han utmaningen att i bostadsbristens Oskarshamn tillföra lägenheter på ett hållbart sätt. – Det är viktigt att vi bygger på ett ekonomiskt sätt så att det blir rimliga hyror. Men det är svårt att bygga billigt i dag. Ett sätt att hålla ned kostnaderna är att konvertera tomma samlingsoch kontorslokaler till lägenheter, vilket har gjorts med framgång i ­Kristineberg. Ett annat sätt är att förädla befintliga fastigheter. Ett exempel är i fastigheten Lejonet 13 i centrala Oskarshamn, där Byggebo bygger fem nya vindslägenheter. Anton hoppas att han under de kommande åren får jobba vidare med resan mot Bästa Boendet. – Det Bästa Boendet handlar också i hög grad om utemiljö. De lekplatser som byggts i Kristineberg är fantastiska mötesplatser för familjer och skapar en härlig stämning där, säger han.

DE FEM BÄSTA SAKERNA MED BYGGEBO, ENLIGT ANTON Samhällsnyttan: Att Byggebo jobbar för att alla ska ha tillgång till en bra bostad. Miljöfokus: Att Byggebo ständigt arbetar för att verksamheten ska vara miljömässigt hållbar. Delaktighet: Genom bra samarbete mellan Byggebo och Hyresgäst­

föreningen kan alla vara med och påverka sin närmiljö. Helheten: När man hyr hos ­Byggebo hyr man inte bara en lägenhet utan ett hem. Något för alla: Hos Byggebo finns det boenden för olika tillfällen i livet.


www.byggebo.se

FAKTA ANTON SEJNEHED Gör: ordförande Byggebo, ordförande Socialdemokraterna i Oskarshamn och anställd vid kommunen som politisk samordnare Ålder: 26 år Bor: I Kristineberg Familj: Fru Elin och två katter, Tage och Olof Fritidsintresse: Förtjust i att gå på bio, går ofta i Oskarshamn Senast lästa bok: Harry Potter och det fördömda barnet av J K Rowling, John Tiffany och Jack Thorne

KÄRLEK. Anton och Elin Sejnehed träffades genom sitt engagemang inom politiken.

Hett politikerpar Det var under valrörelsen 2014 som kärleken började spira. Numera är Anton och Elin Sejnehed Oskarshamns hetaste politikerpar. Elin Sejnehed, 20 år, är ordförande för SSU Oskarshamn, samt kassör och studieledare för SSU Kalmar län. – Det var genom politiken som vi träffades. Vi blev vänner och sedan utvecklades det till nåt mer, berättar hon. Den 14 januari 2017 gifte de sig. Anton, som hette Holmgren i efternamn, valde då att ta sin hustrus efternamn. Pratar ni mycket politik hemma? – Det blir ju så naturligt, samtidigt får man se till att det inte blir för enformigt. Men visst är det så att politiken utgör en stor del av våra liv, säger hon. När Elin Sejnehed inte ägnar sig åt de politiska uppdragen så arbetar hon som butiksbiträde, medan Anton Sejnehed numera är heltidspolitiker. Innan han blev det arbetade han som skattehandläggare, en tjänst som han är tjänstledig från.

Varför är det viktigt att engagera sig politiskt? – Det är viktigt att man ska kunna ha möjligheten att kunna påverka oavsett vem man är. I ett öppet, demokratiskt samhälle ska man ta chansen att säga ifrån när man tycker saker och ting är fel. Det är grunden för mitt engagemang, säger Elin Sejnehed. Finns den klassiska politiska skil­ jelinjen, ungdomsförbundet vs moder­ partiet, mellan dig och Anton? – Jag får ibland påminna honom var han kommer från. Men han är bra på ta tillvara på folks engagemang och bjuder ofta in SSU till samtal. Vad gör ni när ni inte pratar politik? – Vi delar ett intresse för film och tycker om att gå på bio. Dessutom tycker vi om att åka runt i kommunen till platser där vi inte varit tidigare, säger Anton Sejnehed. Hur kommer det sig att katterna heter Tage och Olof? – Vi funderade på vilka kattnamn det finns. Sen kom vi på att det vore kul att döpa dem efter några kända socialdemokrater och då landade vi i Olof och Tage, säger Elin Sejnehed. 7 BästaBoendet


www.byggebo.se

V MER ÄRD R HY R E FÖ

SG

DAN 20 SI

E

Ä ST E N S E

FAKTA BYGGEBOS NYA FIBERNÄT För hyresgästerna så innebär det nya fibernätet inga extra kostnader, såvida man inte vill uppgradera det tv-paket som ingår i hyran, Telias paket Lagom. När det gäller bredbands­ abonnemang så löser hyresgästerna det själva med Telia. För den som exempelvis streamar mycket musik, arbetar med tunga online­program eller spelar så finns det nu möjlighet att uppgradera ända upp till 1 000 Mbit/s.

SNABB UPPKOPPLING. Mikael Karlsson har mött många positiva reaktioner efter installationen av det nya fibernätet.

Framtidssäkrat nät med hög kapacitet

Arbetet med det NYA FIBERNÄTET är nu slutfört. Samtliga Byggebos hyresgäster har nu tillgång till det nya, snabba fibernätet med en kapacitet på 1 000 Mbit/s.

I

slutet av maj i år gjordes de sista installationerna. Arbetet har gått helt enligt uppsatt tidsplan. – Med tanke på att vi har varit inne och installerat i 2 299 lägenheter så har allting fungerat fantastiskt smidigt, säger Mikael Karlsson, teknisk förvaltare på Byggebo. Ny möjlighet Det gamla nätet tenderade att bli överbelastat, och det problemet har försvunnit i och med uppgraderingen. Med det nya fibernätet överges det gamla bredbandsnätet, som special­ anpassades för Byggebo när det installerades. Det nya nätet är byggt enligt Telias standard. BästaBoendet

8

”VI GER VÅRA HYRESGÄSTER TILLGÅNG TILL ETT BRA, MODERNT FIBERNÄT.” MIKAEL KARLSSON

Hyresgästerna har fått nytt ­ ablage och nya routrar i sina k ­lägenheter. Ericsson har på uppdrag av Telia ansvarat för installationerna. Efter installationen är det bara för hyres­gästerna att fortsätta som ­vanligt, men de nya routrarna kräver en omstart. De nya routrarna ger också hyresgästerna möjligheter att

koppla upp sig trådlöst mot nätet. Reaktionerna från hyresgästerna är positiva och många njuter nu av att kunna streama film och arbeta med tunga online-program. Bättre bild – Det är väl ingen tvekan om att det blivit bättre och det har definitivt b ­ livit bättre bild på teven. Sedan är det väldigt praktiskt med den nya routern som man kan köra trådlöst mot, säger Roger Ring på Ekvägen i Södertorn. I hyran ingår Telias paket Lagom med cirka 30 kanaler och cirka 20 playtjänster. Bredbandsabonnemang löser hyresgästerna själva med Telia och kan uppgradera ända upp till 1 000 Mbit/s. – För att försäkra oss om att våra hyresgäster får Bästa Boendet är det viktigt att vi ger dem tillgång till ett bra, modernt fibernät. Nu har vi ett framtidssäkrat nät med hög kapacitet, säger Mikael Karlsson.


www.byggebo.se

Hyresgästernas respons

utvecklar boendet Tyck till om ditt boende! DET LÖNAR SIG. Med mätsystemet LiveSteps kan Byggebo ge snabb återkoppling, både till nöjda och missnöjda hyresgäster.

A

lla som lämnar kontaktuppgifter tar vi kontakt med, via telefon eller mejl, säger AnnChatrine Gunnarsson, ekonomi- och administrationschef. I september förra året sjösatte ­Byggebo det nya mätsystemet Live­ Steps, som innebär att enkätundersökningar kring boende och service genomförs kontinuerligt under hela året. Från den 13 september 2016 till den 31 maj i år har 611 hyresgäster svarat på enkäten. Förutom frågor om själva bostaden så får hyres­gästerna svara på frågor om bland annat utemiljö, tvättstugan, säkerhet och trygghet och om hur man blir bemött av Byggebo i allmänhet. Många kommentarer – Av de som hittills svarat är 32 procent ”mycket nöjda med sitt boende”. Plus att vi fått in över hundra kommentarer om boendet, säger hon. Cirka en tredjedel mycket nöjda hyresgäster är en bra siffra. Men AnnChatrine Gunnarsson och ­ hennes kolleger slår inte av på takten i ­arbetet med att ständigt skapa det Bästa Boendet. – Vi strävar efter att de som är väl-

digt nöjda ska bli fler. Därför vill vi att så många som möjligt svarar på enkäten och att de lämnar kontaktuppgifter. Det är tack vare hyresgästernas respons som vi kan utveckla boendet till att bli ännu bättre. Tanken är att vi ska lyssna. Svaren och kommentarerna kan leda till att vi som hyresvärd får upp ögonen för sådant som vi inte tidigare tänkt på, säger hon. Stor möjlighet Självklart kan den som vill vara ­anonym. Men då missar man som hyres­gäst en möjlighet att vara med och påverka. AnnChatrine Gunnarsson ­betonar också att såväl positiv som negativ feedback är välkommen. – Det finns de hyresgäster som säger att allt är bra och även där är vi intresserade av att de delger oss sina tankar. När vi kontaktar våra hyresgäster via mejl eller telefon så kommer det ibland fram saker och ting som inte kommer fram via enkätsvaren. När det är möjligt så försöker vi att reagera snabbt. Det kan vara något som är trasigt och som enkelt kan åtgärdas, men samtidigt ska inte det här ersätta den felanmälan som vi har, säger AnnChatrine Gunnarsson.

UNDERSÖKNING. Byggebos bovä rden Solili Wigren och hyresgäs ten Dennis Johansson diskuterar alla mervärden som LiveSteps har skapat.

UPPSKATTAT. Fler och fler av Byggebos hyresgäster är nöjda enligt mätsystemet Live­ Steps. Bovärden Johan André och Lena Bohman ­diskuterar här fördelarna med undersökningen.

Bättre tvättider Flera hyresgäster har via LiveSteps haft synpunkter på tvättiderna i de gemensamma tvättstugorna. Nu har Byggebo bestämt sig för en gemensam standard för alla sina fastigheter.

E

n återkommande kritik har varit att tvättpassen är för korta i många av våra fastigheter, medan de är längre i andra, säger Byggebos AnnChatrine Gunnarsson. Byggebo har tagit till sig av kritiken och ett snabbt beslut togs under våren om att så långt som möjligt införa standardiserade tvättider i beståndet . – Nu ser det likadant ut i 99 procent av våra fastigheter. På alla ställen där har varit möjligt har vi förlängt, från tre till fyra timmars tvättpass, säger förvaltare Bo Nilsén. Det första passet löper från klockan 06.00 till 10.00 och det sista från klockan 18.00 till 22.00. Enligt Bo Nilsén är nyordningen uppskattad bland hyresgästerna. Från förvaltningens sida var också det en enkel åtgärd att ändra tvättiderna – I och med att vi har elektroniska bokningstavlor så var det bara att skicka ut ny programvara så systemet uppdaterades. Det känns bra att vi med så här enkla medel kan få nöjdare hyresgäster, säger Bo Nilsén. 9 BästaBoendet


www.byggebo.se

CENTRALT. Victor Magnusson och Kajsa Wilhelmsson är glada över att lägenheten ligger centralt så att många vänner lätt kan komma och hälsa på.

Första boendet blev Bästa Victor Magnusson, 20 år, och Kajsa Wilhelmsson, 19 år, har fått sitt FÖRSTA EGNA BOENDE på Ringvägen 9A. – Det är suveränt att bo i hyresrätt, konstaterar de.

B

åda tog studenten från Oscarsgymnasiet förra året. Victor Magnusson jobbar nu på Scania och där började Kajsa Wilhelmssons yrkeskarriär också. Men sedan en tid tillbaka ­jobbar hon på Willys och trivs som fisken i vattnet. I mars i år flyttade de in i lägenheten på Ringvägen. Victor hade då stått i Byggebos kö i cirka 1,5 år. Fram till flytten bodde båda hemma hos sina respektive föräldrar.

skönt att ha ett eget hem, säger Kajsa ­Wilhelmssons med ett leende. Paret har snabbt kommit i ordning i tvårumslägenheten på 58 kvadratmeter. Efter bara ett par månader har de fått det allra mesta på plats. – Jag får lägga band på mig själv ibland. Det är så mycket som jag vill fixa och köpa, men det är bättre att ta det lugnt och se till att det blir bra. Vi hade också hjälp av att vi köpte några möbler av den tidigare hyresgästen. Det underlättade en del, säger hon.

Stor omställning – Det är en omställning att flytta hemifrån, men samtidigt väldigt

Flera resor Under våren har det blivit några turer till Ikea i Kalmar för det unga paret.

BästaBoendet

10

Hushållsprylar, möbler, t­ extilier och belysning är bland annat sådant som stått på inköpslistan. – Man inser hur mycket saker man behöver när man flyttar hemifrån, säger Victor Magnusson. De båda ungdomarna ser för­ delarna med att bo i hyresrätt. – Om en kran läcker i köket eller något annat går sönder i lägenheten, så ringer vi vår bovärd så ser han eller hon till att problemet åtgärdas, säger han. Perfekt läge En annan fördel som de båda lyfter fram är att de har sluppit att ta lån för att få ett eget boende, vilket hade varit fallet om de satsat på att köpa en bostadsrätt eller en villa. Plus att det i dagsläget krävs en kontantinsats vid hus- och lägenhetsköp. – Jag måste säga att jag tycker det är billigt att bo här. Vi betalar


www.byggebo.se

tor Magnusson är Kajsa Wilhelmsson och Vic hemifrån tidigt. några av dem som flyttat

På egna ben I Sverige flyttar kvinnor och män hemifrån relativt tidigt jämfört med många andra länder. Under senare år har dock både kvinnor och män i Sverige kommit att flytta hemifrån allt senare.

D boendet 4 700 kronor i månaden. Det blir ingen större kostnad när vi är två som delar på hyran, säger Kajsa Wilhelmsson. De flesta av deras jämnåriga kompisar bor fortfarande hemma och i fastigheten på Ringvägen är Victor och Kajsa de yngsta hyresgästerna. – Vi ville helst ha en lägenhet ­centralt i stan. Det gör det lätt för våra kompisar att komma och hälsa på. Den här lägenheten har ett ­perfekt läge, samtidigt som det är lugnt och skönt här utan en massa störande trafik, säger Victor. Paret tycker det är härligt att få rå om sig själva. Laga mat och fixa i lägenhet. Men Victor erkänner att det är en sak han redan tröttnat på. – När vi flyttade hit tyckte jag till och med att det var kul att diska. Men det är inte så roligt längre. På det s­ ättet var det enklare att bo hemma hos mamma och pappa. Då slapp jag det…

FAKTA KAJSA OCH VICTORS TIPS INFÖR FÖRSTA FLYTTEN

agens kvinnor och män ­flyttar hemifrån omkring ett halvt år senare jämfört med de som flyttade under början av 2000-talet. Den genomsnittliga ­åldern vid flytten hemifrån var 21 år för kvinnor och nästan 22 år för män som lämnade föräldrahemmet under 2013. Av alla kvinnor och män som flyttade hemifrån under 2013 flyttade omkring 70 procent till ett eget boende inom hemlänet. Av dessa bodde de flesta kvar i hemkommunen. Källa: SCB, På egna ben. En beskrivning av ungas flytt från föräldrahemmet.

• Planera mycket innan flytten! Planera hur du/ni vill ha det i lägenheten, och vad som behövs i form möbler och husgeråd. • Spara pengar! Det kostar att sätta sitt första egna bo, så det är bra att ha en buffert med pengar för alla inköp som behöver göras. • Köp bra grejer med bra kvalitet! Välj inte det billigaste, köp hellre få saker med bra kvalitet och lång livslängd. • Ta inte första bästa lägenhet! Det ska kännas rätt i magen när du tittar på lägenheten första gången. Om du inte känner efter först riskerar du att hamna i en lägenhet som du inte kommer att trivas i.

TÄNK PÅ DET HÄR NÄR DU FLYTTAR HEMIFRÅN

• Var försiktig med att köpa saker på avbetalning. Ofta blir det dyrare än man tror. Det som verkar som små summor i dag kan bli jobbiga utgifter om du blir av med din inkomst. • Gör en hushållsbudget så att du har koll på hur mycket pengar du har att röra dig med varje månad. • Spara ihop till en buffert så att du klarar av oförutsedda händelser. Källa: Konsumentverket

11 BästaBoendet


www.byggebo.se

NNEN

BOSSES 3 BÄSTA MI

GRUNDLURAD – Vi har en regel att de anställda inte får ställa ifrån sig våra elbilar med nycklarna i. En dag hittade jag dock en bil som stod parkerad ute i beståndet med nyckeln i tändnings­låset. Jag körde undan och gömde bilen och efter en timmes letande ringde syndabocken upp och var alldeles förtvivlad över att elbilen var försvunnen. Lite elakt kanske men det var ett av de roligaste telefonsamtalen någonsin.

PEDALTRASSEL – Vi hade en gång en praktikant i Påskalla­ vik som var en hejare på att köra traktor. En dag gick det dock lite snett då han skulle åka iväg och köpa frukost. På något sätt fastnade han i ­pedalerna och brakade rakt in i affären... med traktor och allt!

TRAKTORKÄR – Vi hade ytterligare en anställd som tyckte om traktorer. Han tyckte det var så kul att köra traktor att han gick till jobbet riktigt tidigt på morgonen för att åka ut och leta snö han kunde ta hand om. Det har han fått höra flera gånger om i fikarummet!

FAKTA 5 VIKTIGA HÄNDELSER I BYGGEBOS HISTORIA Ombyggnaden av Kristineberg där Bosse Nilsén kom in i matchen när ungefär halva projektet var klart. – Ett riktigt lyft för området och för hela staden. Ett projekt som Byggebo kan vara riktigt stolt över. Nybyggnationerna inne i centrala Oskarshamn. – Jag tänker på till exempel Pilen och Källgatan. Två fastigheter som jag tycker förskönar stadskärnan och ger möjlighet till ett fint och centralt boende. UVS - Underjordsbehållare för avfall – Cirka 90 procent av beståndet har i dag

BästaBoendet

12

tillgång till detta nya och moderna sätt att ta hand om hushållens avfall. Ett viktigt steg inför framtiden! Uppgraderingen av belysning på allmänna platser. – Bytet från vanliga glödlampor till LEDarmaturer har inte bara gjort belysningen mer effektiv, den sparar också en hel del på miljön och plånboken. Och ger trygghet. Moderniseringen av Byggebos tvättstugor. – Ett riktigt stort projekt där jag har varit delaktig. Så småningom ska hela bestån­ det ha nya, smarta tvättstugor som även de sparar på miljö och plånbok.


www.byggebo.se

Gunnar Karlsson och Bosse Nilsén i samspråk.

KOLLEGOR. Bo Sjöberg och Bosse Nilsén har jobbat länge tillsammans i Byggebo.

Ett socialt geni tar farväl

Han tror att han började sitt JOBB PÅ BYGGEBO 1992. Men han är inte riktigt säker. – Jag tillhör dem som aldrig blickar bakåt, bara framåt, säger Bosse Nilsén som nu går i pension efter 25 år på företaget. Och tiden går ju fort när man har roligt!

E

n social problemlösare är ord som beskriver förvaltaren Nilsén allra bäst. ­Egenskaper som verkligen kommit ­Byggebo till gagn under alla dessa år. – Min yrkeskarriär började jag inom industrin, minns han. När jag kom till Byggebo så fick jag helt ­plötsligt börja jobba med människor också. Det var lite skakigt i början men jag ångrar inte en sekund av min tid här. Nej, ärligt talat så var det nog så att jobbet på det kommunala bostads­ bolaget passade herr Nilsén som handen i handsken. Den ständiga ­kontakten med hyresgästerna har visat att han, i det närmaste, är ett socialt geni. – Jag har nog inte skaffat mig en enda ovän här, varken bland hyresgäster eller arbetskamrater, k ­ onstaterar han nöjt. Fast det är klart, tillägger

”JAG HAR NOG INTE SKAFFAT MIG EN ENDA OVÄN HÄR, VARKEN BLAND HYRESGÄSTER ELLER ARBETSKAMRATER.” BOSSE NILSÉN

han med ett skratt, det är ju min syn på det hela. Vad andra tycker vet jag ju inte, hahaha. Men efter en snabb rundfrågning bland Bosses kollegor så är det nog ändå med sanningen överensstämmande. Bosse är populär, inget snack om saken. Stolthet Mycket har hänt inom Byggebo under de 25 år som Bosse Nilsén varit aktiv.

Ombyggnationer, nybyggnationer och ändringar bland personal och ledning. – Men jag har trivts varenda dag, konstaterar han. Jag har haft lätt att anpassa mig och tror att det finns något gott i alla människor. När Bosse trots allt blickar bakåt så kan han med stolthet konstatera sin egen och Byggebos roll i vissa människors liv. – Vi har tagit ett socialt ansvar i många fall och gett människor både en och två chanser. Vi bryr oss om folk och i ett företag av den här storleken finns det plats för mångfald. En social filosof Bosse funderar nu som allra bäst på vad han ska hitta på när han går i pension, efter alla år på Byggebo. – Jag har inte riktigt kommit till något beslut men funderar på att ­förkovra mig på ett eller annat sätt. Han har redan nu tagit ett steg i den riktningen och läser Bibeln för fulla muggar. – Vi är ett gäng som träffas ­regelbundet för att läsa ur Bibeln och analysera det som står där. Inte bara ur ett kristet perspektiv utan kanske lite mer filosofiskt. 13 BästaBoendet


www.byggebo.se

NYTT ANSIKTE. Thommy Johansson är ny på Byggebo och chef för yttre förvaltningen. Här är den nya förvaltaren i samtal med Jimmy Nilsson.

Smart rekrytering Thommy Johansson är Byggebos NYA FÖRVALTARE med ansvar för utemiljön. Med en gedigen bakgrund inom VVS är han en smart rekrytering för bostadsbolaget.

T

hommy Johansson efter­ träder Bo Nilsén, som går i pension efter sommaren. – Det känns kul och ­spännande att sadla om till ett nytt jobb när man är 50 år, säger han. Närmast kommer han från en tjänst som bostadsanpassningshandläggare och VVS-inspektör vid Oskarshamns kommun. Innan dess så drev han under många år en egen VVS-firma. – När jag arbetade som bostadsanpassningshandläggare så var jag ofta i kontakt med Byggebo. När de utlyste tjänsten som förvaltare yttre skötsel blev jag rekommenderad att söka den, säger Thommy Johansson. Ledarrutin Sagt och gjort. Thommy Johansson sökte jobbet och fick det. I början av maj i år gjorde han sin första ­arbetsdag hos sin nya arbetsgivare. BästaBoendet

14

– Det som talade till min fördel är att jag har ledarerfarenhet och att jag kan VVS, säger Thommy Johansson. Som förvaltare har han personalansvar för 14 medarbetare som sköter all skötsel av vägar, grönytor, städ, viss sophantering, snöröjning och en del före­byggande och avhjälpande underhåll i fastighetsbeståndet. P ­ ersonalen vid den yttre förvaltningen ansvarar även för underhåll och reparationer av Byggebos maskinpark. – Byggebos viktigaste uppgift är ju att erbjuda attraktiva hyres­rätter och där spelar också utemiljön en ­central roll. För mig gäller det att vara lyhörd för hyresgästernas behov och på ett respektfullt sätt ta hand om deras synpunkter. Genom att arbeta med ständiga förbättringar för att u ­ tveckla verksamheten så ska jag se till att vi verkligen lever upp till v ­ isionen Bästa Boendet, avslutar Thommy Johansson.

FAKTA THOMMY JOHANSSON Yrke: Chef för yttre förvaltningen vid Byggebo Ålder: 50 år Bor: Påskallavik Fritidsintresse: Musik, jag har sjungit i band. Nu har jag ett musikprojekt där vi skickar ljudfiler till varandra. Favoritmusik: Allt inom hårdrock


www.byggebo.se

Foto: Ikea

BLAD. En fin prydnads­ kudde som ger extra färg på balkongen. 99 kr, Hemtex.

HÄNGA. Ampel i bomull med plats för två krukor för snygg upphängning av blommor och växter. Krukor ingår ej. 159 kr, garnit.se.

GRÖNSKA.Ute­möblerna ”Saltholmen” som går att fälla ihop. Bord och två stolar, 797 kr; Ikea.

Balkong

BLOMHYLLA. En hylla att placera i hörnet på din uteplats. Fyll den med blommor och njut av doft och färg. 329 kr, clasohlson.com

sommar!

MINIVÄXTHUS. Hemtrevligt på balkongen med ”Socker” växthus 149 kr, Ikea.

Gör balkongen till ditt bästa sommarrum i form av en grön oas. Skapa en härlig uteplats eller odla goda smaker att ha i maten.

FÖRVARING. Fyll korgen med plädar. Perfekt att ha nära till hands en sensom­ markväll. 299 kr, Åhléns.

STILREN. Modern, rektangulär blomlåda i grått kompositmaterial. Ca 699 kr, Plantage.

VÄTSKA. En vacker vattenkanna i järn att vattna din gröna oas med, 279 kr, indiska.com.

DEKORATIV. Odla på höjden med en smidig växtpelare. Perfekt om du gillar växter men bor på liten yta. 399 kr, Ikea.

ÖRTER. En liten kryddsax som kan hänga på balkongen. Att ta fram när du behöver smaksätta din matlagning, 29 kr, Ikea.

FÄGKLICK. Horredsmattan är en lättskött svensktillverkad plastmatta i modern färgställning. 799 kr, ellos.se.

KLOROFYLL. Fyll din balkong med härlig grönska. Rund blomkruka med hängställning för balkong­ räcke. 129 kr, Åhléns.

15 BästaBoendet


www.byggebo.se

ARBETSPLATS. Daniel Melzén, platschef vid Hansa Bygg, berättar att bottenplattorna är på plats efter ett sprängarbete som blev mer omfattande än beräknat.

Febril aktivitet på Mejer Byggandet på Mejeriplan är i full gång. I MARS 2019 flyttar de första hyresgästerna in i Gripen 20.

I

början av juni råder det febril aktivitet på byggarbetsplatsen mitt i centrala Oskarshamn. Daniel Melzén är platschef vid Hansa Bygg. Under sig har han ett knappt 20-tal anställda. – Den mest personal­intensiva ­perioden är när vi börjar med ­interiören. Då kommer vi att vara runt 50 man med alla underentreprenörer inräknade, säger han. Bottenplattorna till det hus­ komplex som ska rymma vårdcentral, folktandvård och 57 h ­ yreslägenheter är på plats efter ett intensivt BästaBoendet

16

s­ prängande. Ett sprängarbete som blev lite mer omfattande än beräknat. Även väggarna till källarplanet och bjälklagret till vårdcentralen har kommit upp. Miljövänligt Gripen 20 är ett projekt som ska bli både miljövänligt och energisnålt. Fastigheten är av modell passivhus. Kortfattat kan denna teknik ­förklaras med att man bygger energisnålt genom att minimera värmeförluster genom klimatskalet. – De höga energikraven leder till att det blir allt tjockare väggar. För att motverka fukt i fastigheten använder vi organiskt material i form av betong i källaren och stål i ytterväggarna, säger Daniel Melzén. Under sommaren och hösten fort­

sätter arbetet med att resa väggarna. I början av 2018 börjar taken att läggas. Sommaren 2018 startar de invändiga arbeterna. Och det sista som kommer på plats runt årsskiftet 2018/19 är vitvaror i köken samt lister. Viktigt projekt Den största utmaningen för bygg­ arbetarna är utrymmet och logistiken för transporter av byggnadsmaterial till fastigheten eftersom den uppförs mitt i centrala stan. – Vi har löst det genom att vi har monterat en tornkran, som vi sedan lyfter bort när bygget är klart, säger Daniel Melzén. Kranen har en räckvidd över hela byggarbetsplatsen och en bra bit utanför. Med den kan material lyftas in från transporter ute på gatan. Den blå


www.byggebo.se

”FÖR ATT ­MOTVERKA FUKT I ­FASTIGHETEN ­ANVÄNDER VI ­ORGANISKT ­MATERIAL I FORM AV BETONG I ­KÄLLAREN OCH STÅL I YTTER­ VÄGGARNA.” MIKAEL KARLSSON

Stort intresse Den som vill få det Bästa Boendet i Oskarshamn bör skynda på. Över hundra personer har visat intresse för Mejeriplan, som tveklöst blir ett av stans MEST ATTRAKTIVA boende.

I

slutet av november förra året inleddes byggandet på Mejeriplan. Oskarshamns mest centrala lägenheter är nu under uppförande i det fastighetskomplex som rymmer ny vårdcentral, som ska bli Sveriges modernaste, och folktandvårdens nya mottagning, Lägenheterna kommer, med tanke på att de ligger i samma hus som folktandvård och hälsocentral, att kunna erbjuda en service och trygghet långt utöver det vanliga. Byggebo tar emot intresseanmälningar löpande.

iplan kranen, som är 50 meter hög, gör också att Oskarshamns stad­ silhuett signalerar framåtanda. – Det här är ett av de ­viktigaste projekten i ­Oskarhamns senare historia. Det har inte byggts nya hyresrätter i Oskarshamn på 25 år. Det är jättekul och spännande, säger Benoni Ingelsjö, vd ­Byggebo. Den totala ytan för fastigheten på Mejeriplan uppgår till 6 000 kvadratmeter, varav 3 500 kvadratmeter lägenheter i storlekar från ettor till fyror men främst trerums­ lägenheter. I bottenplanet blir det parkerings­platser och förråd. Projektet beräknas kosta 200 miljoner kronor.

Många intressenter – Det är väldigt glädjande att så många är intresserade. Blir det i slutändan mer än 57 personer som vill ha en lägenhet så tittar vi bland annat på hur länge man har stått i kö hos oss, säger Byggebos vd Benoni Ingelsjö. Förutom servicen och tryggheten spelar det centrala läget i Oskarshamn en stor roll.

– Det är helt klart ett stort sug e­ fter centralt belägna lägenheter, säger Benoni Ingelsjö. Att lägenheterna är attraktiva beror också på ljusa och öppna planlösningar i kombination med en toppmodern standard. Lägg därtill de bästa materialvalen och den senaste byggtekniken och fastigheten blir något utöver det vanliga. Den exakta hyresnivån är inte bestämd ännu, men enligt Benoni ­Ingelsjö, så ska den hamna i paritet med övriga lägenheter i beståndet. Vilket innebär runt 8 500 kronor i månaden för trea och drygt tusenlappen mindre för en tvåa. –Det är ju knappast någon mening att bygga nya bostäder som ingen i slutänden har råd att bo i, säger Benoni Ingelsjö.

17 BästaBoendet


www.byggebo.se

Vad heter din granne? Vet du vad din granne heter? Vem är det du ofta MÖTER I TVÄTTSTUGAN? Och har du en aning om att damen i trappuppgången intill drömmer om att få sitta barnvakt åt någon av fastighetens barnfamiljer?

A

tt delta i någon av träffarna under Byggeboveckan är ett fantastiskt bra sätt att lära känna grannarna bättre, säger Byggebos ekonomi- och administrationschef AnnChatrin Gunnarsson. Börjar vi prata med varandra leder det ofta till en rad olika mervärden. Byggebo har kommit långt i ansträngningen att skapa det Bästa Boendet genom att eliminera problem, förbättra service och öka tryggheten. Men det räcker inte. Även om saker och ting är bra så går de alltid att förbättra ytterligare. Och i den ­ambitionen spelar de mjuka värdena en stor roll. Vinnande koncept För några år sedan sjösatte Byggebo en speciell vecka för sina hyresgäster, Byggeboveckan. Genom träffar under angenäma former på olika platser ute i beståndet var målsättningen att hyresgästerna skulle lära känna

varandra bättre. Men också att hyresgästerna och Byggebos medarbetare skulle finna varandra vid sidan av ”felanmälningar”. – Satsningen har slagit mycket väl ut. Det handlar helt klart om ett vinnande koncept. Något som understryks av responsen från både hyresgäster och företagets medarbetare. Byggeboveckan är här för att stanna! Beda underhåller Vid aktiviteterna i augusti, 21 till 24, blir det musikunderhållning, musikquiz och allsång. Den här ­gången signerad Beda. Berth Nilsson och Danne Erickzon är rutinerade rävar i branschen. Under drygt 25 år har de spritt glädje runt om i regionen. Deras musikstil är en blandning av visa, pop, allvar och humor. – Vi tycker om att jobba nära ­publiken, att få den delaktig, säger Berth Nilsson. Under aktiviteterna runt om i fast-

UNDERHÅLLNING. I år kommer Beda sprida glädje med sina fina stämmor.

ighetsbeståndet bjuds vuxna på fika medan barnen kan se fram mot festisar och kakor. På två platser, Ekvägen och Marieborg, kan de unga rikta in sig på hopp och lek i en hoppborg. I år arrangeras aktiviteterna under Byggeboveckan på Terrassvägen, Ekvägen, Pilen och Marieborg. – Vi alternerar mellan olika platser varje år för rättvisans skull, säger AnnChatrin Gunnarsson. Det n ­ ormala är att den träff som arrangeras ­närmast hemadressen gäller. Men den som missar en aktivitet är välkommen till någon av övriga. Det viktiga är att vi får till mötet mellan hyresgäster och hyresgäster och Byggebos personal.

BARN. Susanne Widström fick förra året ta en hopptur i hoppborgen på ­Ekvägen tillsammans med barnbarnet Keyla Johansson.

GOTT. Även i år serverar Byggebo

fika.

AKTIVITET. Familjen Nilsson: Jonas, Julia, Eva och Victor, samt grannens hund njöt av Byggebos tipspromenad förra året. BästaBoendet

18


www.byggebo.se

UNDERHÅLL. Fastigheten Lejonet har fått nytt tak, nya fönster och en renovering av fasaden. Sen ska det även byggas fem nya lägenheter på vinden.

Föredömligt förebyggande 24 miljoner kronor. Så mycket satsar Byggebo på det FASTIGHETSBEVARANDE UNDERHÅLLET under 2017. – Ytterligare ett steg mot det problemfria boendet, konstaterar Byggebos tekniske chef Fredrik Larsen.

E

n omfattande satsning på det fastighetsbevarande underhållet har gått som en röd tråd genom bostadsföretagets verksamhet sedan 2010. Sammantaget har Byggebo under sju år lagt ned 230 miljoner kronor för att höja attraktionskraften i beståndet. Anmärkningsvärt är att det uteslutande har handlat om egna medel. Det händer alltså en hel del i ­Byggebos fastigheter under året. – Jag ser verkligen fram emot det arbete som vi har startat på Västra Torggatan, menar Fredrik Larsen. Fin julklapp Nytt tak, nya fönster och en renovering av fasaden på fastigheten Lejonet 13 på Västra Torggatan är egentligen bara förrätten. Fem nya lägenheter på vindsvåningen i fastigheten är utan tvekan själva huvudnumret. – Det blir tre stycken ettor på v ­ ardera cirka 35 kvadratmeter. Sedan blir det två lite mer exklusiva lägenheter varav den största mäter hela 127 kvadrat.

Alla lägenheterna ska stå klara för inflyttning den första december i år. Vidare så kan Fredrik Larsen och hans kollegor konstatera att Trast­ vägen 1 nu står klar efter en rejäl makeover. Liksom grannhuset Stengatan 18 har fastigheten genomgått en rotrenovering och nu är det bara sista handen som ska läggas vid utemiljön. Förebyggande underhåll – Det har varit ett riktigt lyckat projekt och vi är otroligt nöjda med samarbetet med Skanska och deras underentreprenörer på Trastvägen.

Förra sommaren påbörjades arbetet med balkongerna på Kikebogatan, ett arbete som nu ska slutföras med nya fönster och dörrar på balkongerna. Även Norra Långgatan får en översyn av balkongerna. – Där ska vi påbörja arbetet med balkongskärmarna, berättar Fredrik Larsen. De ska blästras, lagas och målas och arbetet beräknas vara färdigt i slutet av augusti. Arbetet med förebyggande underhåll har blivit något av ett rättesnöre för hela Byggebos organisation och Fredrik Larsen poängterar vikten av att hela tiden hålla koll på beståndet. – Det är otroligt viktigt att hela tiden vara på tårna, undersöka och jobba med tillståndsbaserat och förebyggande underhåll. På så sätt kan vi göra mindre insatser regelbundet för att i slutänden slippa stora skador som kostar onödigt stora pengar.

BALKONGER. Nu ska Kikebogatan få nya fönster och dörrar på sina balkonger.

19 BästaBoendet


Mervärde ATT BO HOS BYGGEBO

FAKTA BYGGEBO AB Bildat: 1950 Antal lägenheter: 2 300 Uthyrningsgrad: 100 procent Antal anställda: 41 Certifieringar: ISO 9 001 (kvalitet), 14 001 (miljö), OHSAS 18 001 (arbetsmiljö) Omsättning: 178 miljoner kronor Soliditet: 13,6 procent Resultat: 1,7 miljoner Verkställande direktör: Benoni Ingelsjö

I Byggebos 2 300 lägenheter bor det tusentals människor, som trivs med sitt boende i hyresrätt. De berättar dock sällan om sitt smarta boende­ val. Däremot kan de kosta på sig ett leende när andra skottar snö, klipper gräs, renoverar eller utsätts för andra oväntade kostnader. Hyresrätten er­ bjuder frihet. Som boende hos

Gräsklippning

Bilplatser

Du slipper gräsklippning, ibland flera gånger i veckan, under säsong. Desssutom undviker du irriterande flugor och myggor.

Boende hos Byggebo har god tillgång på bilplatser. Fria parkeringsplatser, 103 platser i varmgarage, 445 garageplatser med egen port och 461 platser under skärmtak. Samt 89 parkeringsplatser för uthyrning.

Snöskottning När andra lider i kylan kan du koppla av med lite glögg i favoritfåtöljen.

Lövkrattning Är det inte bättre att ta en utflykt till svampskogen i stället för att jaga löv?

Kontantinsats Den som köper en bostadsrätt eller villa måste lägga upp en kontantinsats om 15 procent på köpeskillingen. Den som bor i hyresrätt kan sätta guldkant på tillvaron i stället.

Haverier

Obehagliga överraskningar som spis-, kyl- eller fryshaveri kostar skjortan. Hos Byggebo innebär det bara att reparatören kommer på besök.

BästaBoendet

20

­ yggebo slipper du att oroa B dig för lån och för att vitva­ rorna ska haverera. Går något sönder är det bara att ringa bovärden så är felet avhjälpt snabbt. I stället för att syssla med det som är tråkigt är det fritt fram för att prioritera exempelvis golf, resor eller att meka med bilar. Visst är det smart att bo i hyresrätt!

Underhåll Investeringar i form av nytt tak, fönsterbyten eller omfattande renoveringar är ett dyrt nöje. Som hyres­ gäst hos Byggebo kan du tänka på andra nöjen.

Räntehöjningar En räntehöjning på någon procent ställer till problem för villaägaren. Som boende i hyresrätt slipper du sådana överraskningar.

Teknik

Hos Byggebo är det bara att plugga in tv:n och datorn och vips har du tillgång till ett bra utbud av tv-kanaler och bredband på 100 Mbit/s.

Återvinning

I flertalet av Byggebos fastigheter finns möjlighet till källsortering några meter från ytterdörren.

Profile for KrePart

Byggebo - Bästa boendet nummer 1 2017  

Byggebo - Bästa boendet nummer 1 2017  

Profile for krepartab