Page 1

Модул 2

Урок 4: Електронни обществени поръчки и „зелени“ обществени поръчки

Ref: 2016-1-ES01-KA202-025294


Модул 2 - Урок 4 ВЪВЕДЕНИЕ Резюме: целта на урок 4 е да се научат най-важните аспекти на електронните обществени поръчки по отношение на „зелените“ обществени поръчки. Продължителност на урок 4: 2 ч. Резултати от обучението: -Използване на системи за електронни обществени поръчки.

 Всички изображения, използвани в този урок са от pixabay.com и са с лиценз CC0 Creative Commons, свободни за търговски цели, и без необходимост от признание.


Модул 2 - Урок 4

ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И „ЗЕЛЕНИ“ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ВИДЕО 1)


Модул 2 - Урок 4 Електронни обществени поръчки: сега или никога


Модул 2 - Урок 4 Електронни обществени поръчки: начинът, по който да станат реалност


Модул 2 - Урок 4 Електронни обществени поръчки: ценен инструмент за „зелени“ обществени поръчки


Модул 2 - Урок 4 Избор на система за електронни обществени поръчки


Модул 2 - Урок 4 Отбелязване и проследяване на договорите с критерии за „зелени“ обществени поръчки


Модул 2 - Урок 4 Интеграция с източници на критерии за „зелени“ обществени поръчки


Модул 2 - Урок 4 Разходи за целия жизнен цикъл


Модул 2 - Урок 4 Научете изискванията за „зелени“ обществени поръчки


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО


This work by GPP-Furniture Consortium (2018) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Електронни ОП и Зелени ОП  
Електронни ОП и Зелени ОП  
Advertisement