Page 1


1) Javiti se odmah ratnoj postrojbi ____________________ _____________________________________________ Mob. mjesto _____________________________________ Mob. zborište ____________________________________ (mjesto javljanja)

RATNI RASPORED

(M.P.)

___________________________________ (potpis ovlaštene osobe)

2) Javiti se odmah ratnoj postrojbi ____________________ _____________________________________________ Mob. mjesto _____________________________________ Mob. zborište ____________________________________ (mjesto javljanja)

(M.P.)

___________________________________ (potpis ovlaštene osobe)

3) Javiti se odmah ratnoj postrojbi ____________________ _____________________________________________ Mob. mjesto _____________________________________ Mob. zborište ____________________________________ (mjesto javljanja)

(M.P.)

___________________________________ (potpis ovlaštene osobe)


1) _______________________________________________________ 2) _______________________________________________________ _______________________________________________________ 3) _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ 4) _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ 5) _______________________________________________________ _______________________________________________________ 6) _______________________________________________________ 7) _______________________________________________________ 8) _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ 9) _______________________________________________________ 10) ______________________________________________________ 11) ______________________________________________________ 12) ______________________________________________________ 13) ______________________________________________________ 14) ______________________________________________________ _______________________________________________________ 15) ______________________________________________________ _______________________________________________________ 16) ______________________________________________________ 17) ______________________________________________________ _______________________________________________________ 18) ______________________________________________________


57


RJEŠENJE O OCJENI SPOSOBNOSTI ZA VOJNU SLUŽBU I ODRE IVANJE RODA — SLUŽBE 1) _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________

________ 20____

____________________________ (potpis ovlaštene osobe)

(M.P.)

2) _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________

________ 20____

____________________________ (potpis ovlaštene osobe)

(M.P.)

192


U vremenu opće relativizacije svega, pa tako i ustaljenih načina iščitavanja povijesti, došlo je do gubitka vjere u njezinu relevantnost, ali što je još važnije, i u njezinu istinitost. Naime, naratologija je denuncirala njezin pripovjedni karakter koji je ona dugo nastojala prikriti ne bi li sačuvala auru objektivnosti. Time je povijest postala tek još jedan tekst, vrlo blizak, ako ne i isti, književnosti. Jasno nam je da svakome pripovijedanju prethodi prikupljanje i odabir građe koji su određeni intencijama povjesničara, a konačna pripovijest koja iz toga nastaje nije ništa više doli iskolažirana konstrukcija imanentne performativnosti. Tako je povijest uvijek interpretacija koja uvjerava u vlastitu točnost, a ne prikaz prošlosti. Dakako, vremenski odmak od konkretnoga događaja omogućuje njegovo čitanje s manje strasti, ali takvo čitanje i dalje ne podrazumijeva opredmećenje slike nekadašnjega realiteta. Naime, stvarnost nam uvijek izmiče, kako ona sadašnja, tako i ona prošla. Njezin totalitet je nemoguće uspostaviti, stoga i pribjegavamo mehanizmima konstruiranja cjelovitih pripovijesti, mehanizmima kojima se kreira povijest. Poznato je da prošlost Sjedinjenih Američkih Država nije duga vijeka, ali također znamo da je američka filmska industrija, vješto iskoristivši gotovo neograničene priopćajne mogućnosti filma, od svakoga svoga rata stvorila po jednu veliku priču, jedan veliki mit u čijem su središtu veličanje slobode, pravde, jednakosti, junaštva. Vjerojatno najveći američki mit koji je Hollywood uspio iskonstruirati je onaj prisutan u vesternima o osvajanju divljih prostranstava sjevernoameričkoga Zapada, junaštvu usamljenih jahača, uspostavi vladavine prava, odnosno o postavljanju temelja na kojima će biti izgrađena gospodarski najsnažnija država na svijetu. Međutim, mitovi postoje da bi se rušili, pa tako od Točno u podne (F. Zinnemann, 1952.) do nedavno na televiziji prikazivane 193


serije Deadwood, svjedočimo o holivudskom sve radikalnijem propitivanju ključnih mjesta toga žanra (neustrašivost glavnog lika, oštra polarizacija dobra i zla, motivi izvršenja pravde, neupitna moralna ispravnost predstavnika zakona). Unutar žanra antivesterna (ili točnije, podžanra) Clint Eastwood (Mistična rijeka, Djevojka od milijun dolara) je ostavio neizbrisiv trag snimivši 1992. Nepomirljive, jedan od najboljih filmova svoje redateljske, ali i glumačke karijere. Kasnije ćemo vidjeti kako se u svojoj sedamdeset i petoj godini snašao u demitologizirajućem sagledavanju jedne od, za SAD i Japan, najkrvavijih bitaka Drugoga svjetskoga rata za važan strateški položaj na Pacifiku. Žanr ratnoga filma u svojoj povijesti nije razvio zakonitosti i konvencije kao klasični vestern da bismo mu na osnovi njihova redefiniranja mogli dodati prefiks anti. Njega dodajemo ako je riječ o filmu koji ukazuje na ratne strahote i koji se za razliku od proratnog ne zalaže za rat kao način rješavanja sukoba i problema. Iako je odavno, na svu sreću, prošlo vrijeme kada su ratni filmovi služili slijepoj divinizaciji jedne, uz paralelnu sotonizaciju druge zaraćene strane, a sve to u propagandne svrhe, jasno nam je da i osuvremenjeni ratni film pati od ideoloških ograničenja. On je prisiljen „odabrati stranu“, rakurs iz kojega će sagledati određeno vrijeme, bitku, naciju, ljude... Rezultat toga ne mora biti monumentalistički prikaz hrabrosti i uspjeha jedne strane, već je moguć i kritički odnos naspram zločina koje su pojedinci iz njezinih redova počinili (primjerice Žrtve rata Briana De Palme iz 1989.) kao i naspram 194


se ne zalaže za uništenje slike herojstva, već za njezino redefiniranje. Naime, smatra da kada se oljušti lažni sjaj herojstva ispod njega još uvijek ostaje dovoljno onoga stvarnoga koje zaslužuje poštovanje. Važno mu je da nam kaže da je na fotografiji Harlon Block, ali da zbog toga nije ništa veći junak od Hanka Hansena. Zaključujući razmišljanja o Eastwoodovom ratnom diptihu možemo si postaviti pitanje je li u vremenu političke korektnosti „klasični“ ratni film s jednodimenzionalnom optikom „pobjednika koji piše povijest“ više i moguć? U vremenu i općem trendu razumijevanja i prihvaćanja različitosti, solidariziranje s Drugim, dojučerašnjim krvavim neprijateljem, nije nešto što treba iznenaditi. Međutim, povijest pamti prve (kako ironično zvuči ako se sjetimo zastave), pa će Eastwoodovi filmovi ostati zapamćeni kao važna djela promicanja međukulturnoga dijaloga i razumijevanja. Iako su ovo vrijedna ostvarenja, teško se oteti dojmu da nam je autor mogao pružiti i više. Vjerojatno su kriva velika očekivanja koja nam je svojim iznimnim redateljskim opusom sam Eastwood nametnuo.

197


RJEŠENJE O OCJENI SPOSOBNOSTI ZA VOJNU SLUŽBU I ODRE IVANJE RODA — SLUŽBE 1) _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________

________ 20____

____________________________ (potpis ovlaštene osobe)

(M.P.)

2) _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________

________ 20____

____________________________ (potpis ovlaštene osobe)

(M.P.)

242


Naru ili smo oružje bez nišana, precizniji smo nasumice. Smrtmo smo se voljeli. Zato je bio neizbježan bratoubila ki rat. Cio svijet je pro v nas, a i mi se kolebamo kome da se priklonimo. Da nam je kako ukloni o evidce, da saznamo is nu. U cilju štednje neka regru ponesu od ku e oružje i municiju. Svijet sve ini da nam dostavi humanitarnu pomo ve ih kalibara. Njegov ulazak u legendu mnogi su pla li glavom. Vatreno oružje je najopasnije u rukama buzdovana. Maskirajmo se da neprijatelj može neopaženo pro i. Uhva en je državni neprijatelj, porijeklom je iz prijateljske zemlje. Nama je u interesu da isprovociramo svjetski rat. Imamo ins nkt za pravu stranu. Kad mi pobijedimo niko ne priznaje poraz. Upu eni smo jedni na druge i to radimo ne biraju i sredstva. Na mene još ra unaju samo neprijatelji (nemaju pravu informaciju).

243

Re 14  

Art & culture magazine / časopis za umjetnost i kulturu || Outside cover / vanjski ovitak: Mario Depicolzuane || Inside cover & layout / unu...

Re 14  

Art & culture magazine / časopis za umjetnost i kulturu || Outside cover / vanjski ovitak: Mario Depicolzuane || Inside cover & layout / unu...

Advertisement