Page 1

Burde du hjelpe barna dine inn pü boligmarkedet? – CompareKing.no


Burde du hjelpe barna dine inn på boligmarkedet? Med dagens høye krav til egenkapital er det stadig flere foreldre som må hjelpe barna inn på boligmarkedet. Det finnes flere måter å gjøre dette på, men ikke alle alternativene kommer med like store anbefalinger.


Forskudd på arv De fleste er riktignok enige om at forskudd på arv eller en pengegave kan være en fin løsning. For at dette skal bli skattefritt kan ikke pengegaven være mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp. Det vil si at foreldre kan gi en årlig pengegave hver på 41 061 kroner.


Når det gjelder arv er det også mulig med fribeløp. Foreldre kan nemlig gi hele 470 000 kroner hver uten at det utløser arveavgift. Ytterlige 330 000 kroner hver kan dessuten gis med en mellomsats på seks prosent. Det kan altså bli ganske betydelige summer hvis foreldrene har oppsparte midler. Bare pass på at dere ikke gir bort alt til den eldste. De andre alternativene kommer ikke med fullt så varme anbefalinger og innebærer en viss risiko. Forbrukerområdet advarer blant annet mot å stille som kausjonist når barna skal ha lån.


Tilleggsikkerhet i egen bolig Når foreldrene tar tilleggsikkerhet i egen bolig gjør de seg i praksis medansvarlig og er nødt til å punge ut hvis barnet selv ikke kan betjene låneutgiftene. Som kausjonist er man ikke direkte ansvarlig for gjelden, men hvis alternativet er at banken krever dekning i hele eller deler av den pantsatte eiendommen, velger de fleste foreldre å trå til. Kausjonisten kan også bli ansvarlig for restlån ved salg.


I perioder med høy arbeidsledighet er det ofte unge mennesker dette går ut over, og hvis man stiller som kausjonist må man derfor være forberedt på at barnet kan miste inntektsgrunnlaget sitt. Det er også viktig at låntager er forsikret mot død og uførhet. Som kausjonist vil man kanskje også føle behov for å kontrollere barnets personlige økonomi og det kan være uheldig for begge parter.


De samme advarslene gjelder i minst like stor grad hvis man vurderer å stille som medlåntaker. Dette er ikke anbefalt som en varig løsning og kan i verste fall ende med at foreldrene sitter igjen med lån etter at boligen er tvangssolgt. Da kan man selv få problemer med å oppnå lån eller innfri eksisterende gjeld.


Som et alternativ går det an å gi et privat familielån, eventuelt med midler som foreldrene får gjennom lån fra banken. Slike lån skal skje etter skriftlig avtale om tilbakebetaling, og man er nødt til å bruke normrenten for å unngå arveavgift. Avtale må føres opp i begges selvangivelse.


Før du søker om et boliglån burde du alltid sjekke kredittvurderingen din. Vet du ikke hva en kredittvurdering er? Trykk her for å lære mer


https://www.compareking.no/burde-du-hjelpe-barna-dine-innpa-boligmarkedet-compareking-no

Burde du hjelpe barna dine inn på boligmarkedet? – CompareKing.no  
Burde du hjelpe barna dine inn på boligmarkedet? – CompareKing.no  

Burde du hjelpe barna dine inn på boligmarkedet? Med dagens høye krav til egenkapital er det stadig flere foreldre som må hjelpe barna inn p...

Advertisement