Page 1

kl p책 ikk m he el r di fo ng r


De fleste av oss har ofte god og detaljert kunnskap innenfor vårt eget spesialfelt. Behovet til slik spesialistkunnskap har økt i takt med samfunnets kompleksitet og er helt nødvendig i våre dager. Den er imidlertid lite verd hvis vi ikke evner å sette den inn i en større helhet. Hva kreves så for at den enkelte skal se sin rolle i den store helheten? Det krever for det første en annen type samarbeide enn tidligere. Informasjonen vi trenger finnes - eller den kan finnes. Kunsten ligger i rett behandling for å gjøre informasjonen tilgjengelig og operativ. Dette er blitt enda mer sentralt i en verden i rask endring – på både godt og vondt. Utfordringene er menneskelige så vel som tekniske. For å lykkes må man fjerne bransjespesifikke

skylapper og se utover, til sidene, fremover – og litt bakover, både fysisk, mentalt og teknologisk. Dette er viktig uansett hvilken side av bordet du sitter på.

Vårt håp og ønske er at Proffseminaret kan bidra til at du som deltager vil ha spesielt nytte av erfaringene fra seminaret fremover, og får muligheten til å dele dem.

Proffseminaret har som målsetting å fokusere på både faglig relevante problemstillinger samt å heve blikket mot andre disipliner. Vi har invitert en rekke spennende foredragsholdere med bakgrunn fra kundebehandling, markedsføring, kommunikasjon, strategi, ledelse, HR og informasjonshåndtering. Det de har til felles er at de er plukket ut for å åpne både øyne, ører og dører, eller som Dag Erik Pedersen sier det ”aldri best alene”.

Vi oppfordrer alle til å delta på de foredragene som ikke umiddelbart virker relevante. Det er fra ukjente arenaer man ofte har mest å lære. Velkommen til et Proffseminar med nye utsikter! Vennlig hilsen Kredinor

Vi er overbevist om at evnen til å jobbe på tvers av avdelinger, åpne for nytenking, kreativitet og utradisjonelle løsninger er nyttig og nødvendig uavhengig av hvilken bransje du jobber i.

2


Program

Onsdag 16.11 - Fellesprogram

07.30

Buss fra Oslo

09.00 Registrering 10.00

Velkommen til Proffseminaret! Det uforutsette blir morgendagens største utfordring

v/Rune Brandstadmoen

10.30

Norges plass i Europa

v/Göran Persson

11.30 Lunsj 12.30

Makroøkonomiske tendenser – hva har Norge i vente?

v/Arne Jon Isachsen

13.15 Pause 13.30

Er det mulig å regulere seg bort fra at enkeltpersoner kommer i gjeldsproblemer?

v/Baard Sig. Bratsberg

14.15 Pause 14.30

Betyr virksomhetens omdømme noe for meg som medarbeider?

v/Hilde M. Solegaard

15.15 Pause 15.30

Sosiale medier i arbeidslivet, vil vi ha de eller kjempe en forgjeves kamp mot de?

v/Tor Berntsen

16.15 Pause 16.30

Nextopia - Livet, lykken og pengene

17.15

Happy Hour hos utstillerne

18.15

Tid for spa eller annet

19.30

Aperitiff og middag

v/Micael Dahlén

3


Program

Torsdag 17.11 - Felles og parallelle foredrag

09.00

Proud people perform v/Jörgen Oom

09.45 Pause 10.00

Hva kan næringslivet lære av idretten? v/Åge Skinstad

10.45 Pause 11.00

Parallell A

Parallell B

Skyldners rettigheter ifb. med inkasso og tvangsfullbyrdelse v/Baard Sig. Bratsberg

Fra data til analytisk beslutningsstøtte v/Terje Veblungsnes

Optimale inkassoprosesser finnes de? v/Tor Berntsen

Lønnsomhetsstyring v/ Rickard Moestam

Endring I EU-direktivet om «Kampen mot forsinket betaling» v/Baard Sig Bratsberg

Den moderne controllerrollen v/Petter Morseth

11.45 Pause 12.00 12.45 Lunsj 13.30 14.15 Pause 14.30

Aldri god alene v/Dag Erik Pedersen

15.30

Oppsummering og hjemreise

* Det kan forekomme justeringer i oppsatt program.

4


“a good decision is based on knowledge and not on numbers.� - Platon


forelesere

Göran Persson

Politiker og tidligere svensk statsminister Norges plass i Europa Hvordan lykkes på både ute og hjemmemarkedet? Hvilke bedrifter er det som lykkes best? Hva er norske bedrifters komparative fortrinn? Hvordan skal vi kunne konkurrere med Kina og andre lavkostland. Hva kan politikerne gjøre for å legge forholdene best mulig til rette for næringsutvikling. Gøran Persson er utvilsomt en av Skandinavias fremste kommunikatorer og har en egen evne til å gjøre kompliserte forhold lett forståelige. Med sin bakgrunn som svensk statsminister 1996-2006 samt mange år som finansminister og skoleminister, fremstår han som en Skandinavias mest markante politikere de siste tiår. Han er kjent for sine inngående kunnskaper om klimaspørsmål, politikk og velferdsstatens utfordringer. Gøran Persson snakker også gjerne om internasjonal politikk, økonomi og om hvordan klima- og miljøspørsmål påvirker samfunn og samferdsel. Med hans erfaringer snakker han selvsagt også om et bredt felt av andre temaer som for eksempel makt, ledelse, endringer i offentlig sektor og fremtidens turisme med mer. Siden 2007 har Persson jobbet som senior advisor for det nordiske kommunikasjonsrådgivningsselskapet JKL Group.

Arne Jon Isachsen

Professor, økonom, skribent og samfunnsdebattant.

Hilde M. Solegaard Konserndirektør Marked, EDB ErgoGroup ASA

Makroøkonomiske tendenser – hva har Norge i vente?

Betyr virksomhetens omdømme noe for meg som medarbeider?

Arne Jon Isachsen er en av Norges fremste økonomer. Han har doktorgrad fra Stanford University og er professor i internasjonal økonomi ved Handelshøyskolen BI.

Hilde M. Solegaard kommer fra stillingen som kommunikasjonsdirektør i ErgoGroup. Tidligere var hun direktør for forretningsutvikling i SAP Norge der hun har hatt ulike lederroller innen kommunikasjon, marked og partnere de siste åtte årene. Hun har vært over ti år i Visma-konsernet og dets forløpere MultiSoft og SATT Electronics. Er omdømmet noe som bare informasjon og ledelse bør bry seg om? Eller kan mitt bidrag og engasjement skape en arbeidsplass som gir meg utfordringer, spennende kolleger og noe å være stolt over?

Han har forsket mye på valutapolitikk og har en spesiell innsikt og kompetanse på internasjonal økonomi generelt, og dens konsekvenser og påvirkning på norsk økonomi spesielt. I den senere tid har Isachsen arbeidet mye med den politiske og økonomiske utviklingen i Kina. Han har undervist på Fudan-universitetet i Shanghai, skrevet artikler og holdt tallrike foredrag om det som skjer i Kina. Isachsen har tidligere arbeidet som sjeføkonom i Elcon Securities, forløperen til First Securities. Han har også arbeidserfaring fra Finansdepartementet og Norges Bank. Han har publisert en rekke bøker og artikler, herunder ”Finanskrisen – hvem skal betale gildet?”, ”Korrupsjon i Kina – kommet for å bli?”, ”Felles mynt i Europa. Økonomiske og politiske vurderinger”. Isachsen er leder for Centre for Monetary Economics ved Handelshøyskolen BI, en arena for forskning og debatt innen monetær økonomi.

Micael Dahlén

Professor ved Stockholms Handelshøyskole Nextopia – Livet, lykken og pengene Micael Dahlén er professor i markedsføring og konsumatferd ved Stockholms Handelshøyskole. I forbindelse med utgivelsen av hans siste bok, er han i svensk presse introdusert på følgende vis, ”Markedsføringsguruen ved Stockholms Handelshøyskole er på banen igjen. I hans siste bok tar han for seg et av de mest kontroversielle tema innen business: Kreativitet”. Han har tidligere utgitt fire bøker. Den “Kotlerske” universitetstekstboka ”Merker og markedsføringskommunikasjon” ble globalt lansert av Wiley i 2007. Dahlén er en kommende stjerne innen akademia og har publisert et stort antall artikler i akademiske tidsskrift om emnene merkeskaping, reklame, PR og media. Micael Dahlén er en ofte innleid foreleser og konsulent i firmaer og på skoler. Den nye boka “Nextopia – livet, lykken og pengene i forventningssamfunnet” av professor Micael Dahlén er i butikkene.

6


Jörgen Oom

Psykolog og foredragsholder Proud people perform Psykologen og foredragsholderen Jörgen Oom har blitt kåret til Årets taler av Talerforum. Han fikk prisen for sin unike evne til å engasjere, underholde og motivere sitt publikum til positiv endring. Motivering: Utstyrt med humor og retorikk i verdensklasse lykkes Jörgen Oom som ingen annen å engasjere til økt motivasjon og arbeidsglede, engasjement, initiativ og ikke minst til å føle seg stolte av seg selv, sine kolleger og bedriften. I 2010 lyktes han ytterligere å styrke sin allerede fremragende foredragskunst. Jørgen taler like mye til hjertet som til hjernen, han underholder, inspirerer og etterlater ingen uberørt.

Dag Erik Pedersen

Rune Brandstadmoen

Baard Sig. Bratsberg

Aldri god alene

Det uforutsette blir morgendagens største utfordring

Baard Sig. Bratsberg er advokat i Kredinor hvor han har arbeidet siden 1976. Frem til 2007 var han administrerende direktør. Han har deltatt i en rekke lovkomitéer og lovutvalg innen kredittretten. Han deltar aktivt i Advokatfellesskapet Bratsberg, prosederer en rekke saker for retten og bistår medlemmer av Kredinor både i forbindelse med avtaleutforming, avtaleforhandlinger, tvisteløsninger og konkurs, insolvens og gjeldsforhandlinger. Bratsberg er styreleder i Norske Inkassobyråers Forening. Bratsberg er en kjent og avholdt foredragsholder og han tar en full gjennomgang av lovendringer og nye signaler fra myndighetene.

TV-personlighet, tidligere proffsyklist og etterspurt foredragsholder

Dag Erik Pedersen er en av Norges beste syklister gjennom tidene, med en 12 år lang sykkelkarriere og 43 proffseire bak seg. I dag er han mest kjent som en av NRKs største profiler. Han har lang fartstid fra TV-sporten, både som anker og reporter. Pedersen var kompromissløs når det gjaldt å oppnå resultater da han syklet aktivt. Slik tenker han om det han gjør i NRK i dag også: Du er aldri bedre enn ditt siste resultat! Derfor må det skapes glød, engasjement og vilje til å lykkes, foredraget hans er bygget opp rundt dette. Aldri god alene er den enkle historien om å tenke annerledes i livet. Det er et lynkurs i kunsten å snu negative tanker til å bli positive, men det handler like mye om å forstå hvor viktig du er for laget ditt og hva din jobb egentlig betyr.

Administrerende direktør, Kredinor

Rune Brandstadmoen begynte sin karriere i Orklasystemet, men er mest kjent for sine 17 år som konsernsjef i Lindorff. Rune Brandstadmoen har også, gjennom sin tid som frittstående konsulent og flere styreverv, erfaring fra organisasjoner i andre bransjer som har ekspandert i nordiske og senere europeiske markedsområder. Hans hovedfokus og styrke har vært strategisk forretningsutvikling som er spesielt viktig i den tid vi nå er inne i med store endringer.

Advokat, Kredinor og styreleder i Norske Inkassobyråers forening

Er det mulig å regulere seg bort fra at enkeltpersoner kommer i gjeldsproblemer? Media, politikere, organisasjoner og Finanstilsyn har alle et stort fokus på samfunnets gjeldsutvikling generelt, og forbrukernes gjeldsbelastning spesielt. Finanskrisen er et godt nok argument for oppmerksomheten. I foredraget vil Bratsberg se på foreslåtte endringer og reguleringer innen Kredittrettens

område og veie effekten opp mot formålet. Er hensynet til forbrukeren viktigere enn hensynet til næringslivets aktører? Hvor langt skal men gå i å regulere den enkeltes valgmuligheter? Skyldners rettigheter ifb. med inkasso og tvangsfullbyrdelse Innfordring av utestående fordringer er velregulert og velfungerende I Norge men prosessen er svært detaljregulert. I foredraget gis det en samlet oversikt over de reglene som er laget for å ivareta skyldnerens rettsstilling og som må følges og respekteres av fordringshaver. Endring I EU-direktivet om «Kampen mot forsinket betaling». Europaparlamentet har vedtatt å endre 2000-direktivet som ble implementert i norsk rett i 2003. Endringene som ligger i det nye 2011-direktivet kan på overflaten synes som små, men vil få store konsekvenser for innfordrings-prosessen og kan, hvis Justisdepartementets forslag går igjennom, få store innvirkninger på avtaleforholdet på inkasso- og innfordringssiden.

7


Tor Berntsen

Advokat, leder juridisk avdeling og faktisk leder i Kredinor Tor Berntsen prosederer en rekke saker for domstolene innenfor ulike rettsområder, både på vegne av medlemmer av Kredinor og på vegne av andre klienter og bistår klienter med avtaleforhandlinger og kontraktsutforming. Sosiale medier i arbeidslivet vil vi ha det eller kjempe en forgjeves kamp mot det? Sosiale medier brukes nå av nær sagt alle. Hva skal vi mene og tenke om bruken av dette i arbeidslivet, og ikke minst i innfordringdsarbeidet. Vi har noen rettsregler som sier noe, men mye er overlatt til det enkelte firmas vurderinger. I foredraget gis det råd og veiledning om bruk/misbruk av sosiale medier og det henvises til aktuelle bestemmelser. Optimale inkassoprosesser finnes de? I foredraget vinkles det på inkassoprosesser og tiltak ut fra tesen om at aktører i samspill gir de beste resultater.

Terje Veblungsnes

Åge Skinstad

Rickard Moestam

Petter Morseth

Fra data til analytisk beslutningsstøtte

Hva kan næringslivet lære av idretten?

Lønnsomhetsstyring

Den moderne controllerrollen

Terje Veblungsnes har ledererfaring fra flere nasjonale- og internasjonale konsern og konsulentvirksomheter på høyt nivå i privat og offentlig sektor, spesielt innen endringsog utviklingsorienterte virksomheter. Det er slik at flere og flere bedrifter konstaterer at informasjon kan være selve nøkkelen til suksessfulle forandringer - uansett om det handler om mersalg, optimalisering av prosesser, styre risikoer eller å implementere helt nye forretningsmodeller. Fremtidens informasjonsløsninger kommer derfor til å basere seg på en solid kombinasjon av teknologiske og forretningsmessige kompetanser. Den helt store åpenbaringen i denne sammenhengen er at det blir helt nødvendig med evnen til å forstå og forandre forretningsmodeller, prosesser og beslutninger.

Åge Skinstad er tidligere norsk eliteløper i langrenn. Skinstad er utdannet lærer i merkantile fag. Skinstad er kjent som ekspertkommentator i langrenn for NRK. I 2006 forlot han jobben som landsansvarlig for Adidas Norge, for å bli sportssjef for langrenn i Norges Skiforbund. I april 2011 gikk han over i en nyopprettet stilling som langrennssjef i Norges Skiforbund.

Prodacapo har spesialisert seg innen lønnsomhetskalkulering. Rickard var med og etablerte selskaptet Prodacapo i 1994. Han har arbeidet som konsulent, prosjektleder, kundeansvarlig eller rådgiver for hundretalls ulike virksomheter, store og små, bl.a med DnBNOR, Kredinor, ABB, Scania, ICA, DB Schenker, Elektroskandia, Skandia.

Petter Morseth, har jobbet som bedriftsrådgiver i store norske og internasjonale miljøer, og har lang erfaring fra mange økonomiske fagfelt. Han har ledet arbeid med effektiviseringsprogrammer, virksomhetsstyring og strategiutvikling for et utvalg norske selskaper, blant annet Avinor, Norske Skog og Statskog. Morseth har skrevet flere artikler om temaet den moderne controllerrolle, og han har inngående kjennskap til hva denne stillingen går ut på.

Strategidirektør, Kredinor

Langrennssjef i Norges Skiforbund

CEO, Prodacapo AB

I foredraget vil han vise modeller/kalkyler for kostnads- og lønnsomhetsstring: Hvorfor? Hvordan kan det benyttes? På hvilket detaljnivå og hvordan gjør man det?

Partner, Hartmark Consulting AS

8


Festkveld med

Thomas og Harald

Faglig høyt nivå er en selvfølge på Proffseminaret, men vi mener opplevelser og kontakt med andre i en god sosial ramme forsterker verdien av et fagseminar. Vi har i år, som tidligere år, satt sammen et fantastisk show med både humor og musikalske innslag. For dere som har vært med tidligere så har vi ikke senket lista, tvert i mot… Fulgt av god mat og drikke tror vi dette vil bli en uforglemmelig kveld.


Musikalsk show

Vi har i år, som tidligere år, satt sammen et fantastisk show med både humor og musikalske innslag, musikalske topp-artister som vi tror vil tilfredsstille noen og enhver. Madcon har vi allerede røpet, men vi har også en overraskelse som vi gleder oss til å dele med alle som tar veien til Strömstad. Vi avrunder kvelden med dans og den eksentriske men sympatiske DJ Peter Siepen ut i de små timer.


oppholdet Strömstad fra onsdag 16. t.o.m. torsdag 17. november, dersom ikke annet er bestilt. Seminaret starter onsdag kl. 10.00. Hotellopphold fra lunsj onsdag til og med lunsj torsdag SEK 2.960,inklusive alle måltider. Ekstradøgn fra tirsdag 15.11 SEK 1.295,-. Vi inviterer til “Get Toghether” tirsdag kveld med italiensk aften som inkluderer middag og vinsmaking. Pris SEK 495,-. Dagpakkepris for de som ikke ønsker å bo på hotellet er SEK 445,-.

Påmelding Du kan melde deg på via våre nettsider www.kredinor.no eller via e-post til marked@kredinor.no, eller via telefon 22 00 91 00 / 22 00 91 33. Påmeldingen er bindende og blir bekreftet av KrediNor.

Transport Vi setter opp en buss fra Gardermoen tirsdag kl. 17.30, denne kjører rett til hotellet. Buss kjører fra Galleri Oslo onsdag morgen kl. 08.00. Vi setter opp busser fra Strömstad til Oslo og Gardermoen torsdag ettermiddag.

Deltakeravgift Kr. 5.900,- for medlemmer, kr. 6.900,- for andre.

Avmelding Før påmeldingsfristen 28. oktober kan du trekke deg fra deltakelse uten omkostninger. Ved avmelding etter påmeldingsfristen og inntil 4. november belaster vi halv seminaravgift.

Hotell Vi reserverer enkeltrom på Quality Spa & Resort

Ved avmelding senere enn fem arbeidsdager før seminaret, belastes full deltakeravgift. Kursdokumentasjon blir da tilsendt etter seminarets slutt.

kl på ikk m he el r di fo ng r

Generell informasjon Årets seminar holdes på Quality Spa & Resort Strömstad. Det er kun 1,5 times biltur fra Oslo. Her står et lekkert Spa, aktivitets- og konferansehotell klar til å ta imot årets deltakere. Hotellet er designet for nytelse og velvære og ligger mellom bryggekanten på Nötholmen og Strömstad Golfklubbs 18. hulls bane. Dette er et av skandinavias flotteste Spa-, aktivitets- og konferansehotell. www.stromstadspa.se

11


Kredinor Oslo Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo Tlf. 22 00 91 00 Fax 22 42 23 71 marked@kredinor.no

Kredinor Skien Postboks 280 Sentrum 3701 Skien Tlf. 35 58 71 11 Fax 35 58 71 10 skien@kredinor.no

Kredinor Kristiansund Langvn 21 6509 Kristiansund N Tlf. 71 57 04 70 Fax 71 57 04 80 kristiansund@kredinor.no

Kredinor Tromsø Postboks 1201 9262 Tromsø Tlf. 77 66 11 22 Fax 77 66 11 23 tromso@kredinor.no

Kredinor Fredrikstad Postboks 918 1670 Kråkerøy Tlf. 69 35 46 00 Fax 69 35 46 01 fredrikstad@kredinor.no

Kredinor Hamar Postboks 129 2301 Hamar Tlf. 62 54 14 30 Fax 62 52 88 39 hamar@kredinor.no

Kredinor Bergen Postboks 1874 Nordnes 5817 Bergen Tlf. 55 11 41 20 Fax 55 11 41 39 bergen@kredinor.no

Kredinor Trondheim Jonsvannsveien 82 7051 Trondheim Tlf. 73 95 28 00 Fax 73 95 28 01 trondheim@kredinor.no

Program Proffseminaret 2011  

Program og praktiske opplysninger om Kredinors Proffseminar 2011

Program Proffseminaret 2011  

Program og praktiske opplysninger om Kredinors Proffseminar 2011

Advertisement