Page 1

Ă…rsrapport 2010


�Innovation distinguishes Innledning

1

Innovasjon man har bruk for

2

Samle, sette sammen og bruke informasjon

4

Nye kilder til inspirasjon

7

Hva har skjedd

9

Fra informasjon til kundebehandling 10 Styrets beretning 12 Resultatregnskap 2010 16 Balanse 31. desember 17 Kontantstrømoppstilling 19 Noter til ürsregnskapet 2010 20 Revisors beretning 25 Betalingsforholdene i 2010 26


Loading... 6


KrediNor Oslo Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo Tlf. 22 00 91 00 Fax 22 42 23 71 marked@kredinor.no

KrediNor Hamar Postboks 129 2301 Hamar Tlf. 62 54 14 30 Fax 62 52 88 39 hamar@kredinor.no

KrediNor Trondheim Jonsvannsveien 82 7051 Trondheim Tlf. 73 95 28 00 Fax 73 95 28 01 trondheim@kredinor.no

KrediNor Fredrikstad Postboks 918 1670 Kråkerøy Tlf. 69 35 46 00 Fax 69 35 46 01 fredrikstad@kredinor.no

KrediNor Bergen Postboks 1874 Nordnes 5817 Bergen Tlf. 55 11 41 20 Fax 55 11 41 39 bergen@kredinor.no

KrediNor Tromsø Postboks 1201 9262 Tromsø Tlf. 77 66 11 22 Fax 77 66 11 23 tromso@kredinor.no

KrediNor Skien Postboks 280 Sentrum 3701 Skien Tlf. 35 58 71 11 Fax 35 58 71 10 skien@kredinor.no

KrediNor Kristiansund Langvn 21 6509 Kristiansund N Tlf. 71 57 04 70 Fax 71 57 04 80 kristiansund@kredinor.no


Ă…rsrapport 2010

design: reactorretail.com trykk: printhouse.no

Kredinor Pb 782 Sentr. 0106 Oslo

marked@kredinor.no www.kredinor.no

Årsberetning 2010  

Kredinors årsberettning for 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you