Page 1

SKY is the Limit

NEBO je Granica


REACH the Sky

DOHVATITE Nebo


Funkcionalni uredski prostori pru탑aju ugodno radno okru탑enje i optimalnu iskoristivost prostora Functional office space provide a pleasant working environment and optimal usage of space


gradskoj prometnici

• reprezentativni poslovni prostori na atraktivnoj lokaciji

• zdrava radna okolina

• imidž društvene odgovornosti - prema zaposlenicima, klijentima i javnosti

INTRO into the Future

• fleksibilan raspored prostora • najnoviji standardi energetske učinkovitosti • smanjeni režijski troškovi • smanjena emisija stakleničkih plinova

UVOD u Budućnost

• dominantan položaj na glavnoj

• dominant position on the main arterial road • representative offices accommodation at an attractive location

• flexible organization of space • latest standards in energy efficiency • reduced utility costs • reduced greenhouse gas emissions • healthy work environment • image of social responsibility – towards the employees, clients and public


Niži katovi (spojeni) cca. 860m2, viši katovi cca. 770m2. Lower floors (connected) cca 860m2, for upper floors cca 770m2.


Poštovanje prema prostoru i prirodi i poštovanje prema ljudima koji koriste prostor ovih tornjeva ugrađeno je u svaki djelić zgrade – Sky Office dokazuje da i poslovna građevina može imati dušu. Zgrada komunicira s okolinom na svim razinama – prima, propušta i isijava svjetlost, svojim volumenom okreće se prolaznicima, prilaznim cestama se otvara okolini, a klasičnim žičnim i bežičnim sustavima povezuje se s globalnom komunikacijskom mrežom. Napredan sustav grijanja, hlađenja i provjetravanja osigurava zdravo i ugodno radno okruženje.

Sigurnosni sustavi idu korak dalje od dosadašnje prakse, daleko nadmašuju propisane minimume i stvaraju uvjete za neometan rad. Ekonomičnost pri izgradnji i uporaba modernih sustava namijenjenih uštedi energije osiguravaju dugoročnu troškovnu efikasnost i pristupačnost prostora. Jednostavnost organizacije prostora dopušta brzu prilagodbu zahtjevima stanara.

STORY about Blueprint

Parking za korisnike prostora i parking za posjetitelje su smješteni na podzemnim etažama zgrade i izravno povezani s uredskim prostorima.

PRIČA o Nacrtima

Sky Office povezuje dizajn, funkcionalnost i energetsku učinkovitost i postavlja nove standarde za poslovne zgrade: organizacija uredskih prostora, krovni vrt, stakleno pročelje pune visine, komunikacijska povezanost, sustavi sigurnosti, najnoviji sustavi grijanja i hlađenja i napredni sustavi namijenjeni uštedi energije svrstavaju ovu zgradu u vrh zagrebačkih arhitektonskih dostignuća.

Sky Office combines design, functionality and energy efficiency and sets new standards for business buildings: organization of office spaces, rooftop garden, full-height glass façade, communication connectivity, security systems, sophisticated heating & cooling systems and advanced systems for reduction of energy consumption – their combined effect sets Sky Office into the top of Zagreb architectural accomplishments. The respect towards the space and nature, and the respect towards people which use the space of these two towers are built into every fabric of this building – Sky Office proves that office building can have a soul, too. The building communicates with the surroundings at all levels – it accepts the light, lets it flow through and it emits light, its volume addresses people passing by, it opens itself to the surroundings with its access roads, and by means of wired and wireless systems it is connected to the global communication network. An advanced heating, ventilation and cooling system provides a healthy and pleasant working environment. Tenant parking and visitor parking are located within subterranean levels of the building and they are directly connected to the office spaces. Security systems take an extra step compared to the common practice, they surpass legal requirements by far and provide conditions for undisturbed work. Cost-effectiveness during construction and the use of modern systems for reduction of energy consumption have secured long-term cost efficiency and affordability of space. The simplicity of space organization allows fast customization based on tenant's requirements.


Podzemne etaĹže s parkingom i priruÄ?nim spremiĹĄtima izravno su povezane s uredskim prostorima. Underground levels with parking and storage spaces are directly connected to office levels.


• ukupno 706 parkirnih mjesta - 659 u garaži i 47 na vanjskom prostoru

• pristup garaži omogućen je i korisnicima i posjetiteljima

parkirna mjesta sadrže tehničke prostorije s postrojenjima i instalacijama nužnim za funkcioniranje građevine

• prostorije za potrebe korisnika

(priručna spremišta, arhive i sl.)

• pristup podzemnim garažama omogućen je

preko dvije ulazno-izlazne rampe. U zidove rampi integrirana je rasvjeta, a rampa je grijana protiv smrzavanja

ISPOD Površine

• podzemne etaže uz prometne površine i

BENEATH the Surface

• total of 706 parking spaces - 659 garage and 47 surface spaces

• garage is accessible to both tenants and visitors

• in addition to traffic lanes and parking spaces, underground levels host plant & machinery required for building operation

• tenant spaces (storages, archives etc.) • access to underground levels is provided by

two entrance/exit ramps. Walls of the ramp feature integrated lighting, and the floors are heated to prevent ice formation


• dominantna lokacija u zapadnom

dijelu grada, na središnjoj prometnici istok-zapad

• smješteno na križanju Zagrebačke avenije i buduće produžene Vrapčanske koja će voditi izravno na novi Jarunski most i nastavljati prema južnom dijelu grada

• novi zagrebački landmark – urbanistička važnost novog prepoznatljivog obilježja

• autobusna stanica – 50 m • tramvajska stanica – 650 m

r ribo a M na, a j l b Lju

Ljubljanska avenija

• dominant location in the western

part of the city, on the central East-West arterial road

• location on the junction of Zagrebačka

avenija and future extended Vrapčanska, which will lead directly to the new Jarun bridge and continue to the South of the city

• new Zagreb landmark

– urbanistic importance

• bus station – 50 m • tram station – 650 m

Sp lit ,R ije ka


SKY OFFICE

Savska

Beograd

a jek i R it, Spl

LOCATION from Dreams

Zagrebačka avenija

LOKACIJA iz Snova

Trg Bana J. Jelačića

Ilica


• dva tornja visine 22 etaže međusobno povezani od 2. do 14.kata

• svaki toranj funkcionira kao individualna zgrada

• vertikalna komunikacijska jezgra sa šest

brzih modernih dizala i dva stubišta koja povezuju sve katove

• horizontalna komunikacija na svakom

katu organizirana je oko centralne jezgre

• izolacija od vanjskih utjecaja s efikasnom zaštitom od buke, vrućine i izravne sunčeve svjetlosti

• two towers with 22 levels, connected from the 2nd to the 14th floor

• each tower functions as an individual building

• vertical communication core with 6

modern high-speed elevators and two staircases which connect all floors

• horizontal communication at each level is organized around the central core

• isolation from external influences with

efficient noise protection, heat protection and protection from direct sunlight


CLOSE to the Clouds

NADOMAK Oblacima


• stakleno pročelje pune visine – prozori od poda do stropa

• rasvjeta prostora podijeljena u manje zone (lakše optimiziranje)

• senzori dnevne svjetlosti na vanjskoj rasvjeti kako bi se isključila na vrijeme

• na unutarnju rasvjetu zajedničkih prostora ugrađeni su senzori pokreta

• štedljiviji režim uporabe vikendima i noću • LOW-E stakla • automatizirana zaštita od sunca ugrađena je

između dva sloja staklenog pročelja (aluminijske žaluzine s horizontalnim lamelama)

• nadstandardna izolacija • staklene nadstrešnice za zaštitu od kiše i snijega

PERFECT Day, peacfull Night

Pročelje SKY OFFICE-a najmodernija je aluminijska dvostruka ventilirana fasada (tri sloja stakla) koja je omogućila vrhunski dizajn uz vrhunsku osvijetljenost prostora i ekonomičnost korištenja zgrade


SAVRŠEN Dan, mirna Noć

• full-height glass facade – windows from the floor up to the ceiling

• office lighting divided into smaller zones (easier to optimize)

• daylight sensors on external lighting, in order to provide timely power-off

• motion detectors for internal lighting fixtures in common areas

• economy mode during nights and weekends • LOW-E glass • automated sun protection is installed between

two layers of glass façade (venetian blinds with aluminium horizontal blades)

• above-standard insulation • glass canopies provide protection from rain and snow

SKY OFFICE facade is the most advanced aluminum double-skin ventilated facade (triple glazing) which allows to combine superior design with excellent daylight conditions and economical use of the building


SKY OFFICE otvara se okolini i zelenilu. Pri gradnji su u najvećoj mjeri koriťteni prirodni materijali. SKY OFFICE opens up towards the surroundings and greenery. During the construction, natural materials were used wherever possible.


• organizirano sortiranje otpada u određenim prostorijama • otpad se reciklira u najvećoj mogućoj mjeri • jasno označena mjesta za odlaganje reciklažnog otpada • sustavi podešavanja potrošnje vode (WC) • promocija teme održivosti na web stranici zgrade

• organizirani sustav upravljanja okolišem (Environmental Management System) • godišnja revizija standarda održivosti • procedure za nadgledanje i reviziju potrošnje energije • procedure za smanjenje količine otpada

RETURN into the Green

• edukacija o temi održivosti putem redovitog newslettera

POVRATAK Zelenome

• u izgradnji su korišteni lokalni materijali

• locally available materials were used during the construction • the waste is sorted and separated in designated rooms • the waste is recycled wherever possible • clearly marked places for collection of recycling waste • systems for reduction of water consumption (WC) • sustainability is promoted on the web page of the building • regular newsletter will educate users on the topic of sustainability • organized system to manage the environmental issues (Environmental Management System) • annual revisions of sustainability standards • procedures for monitoring and audit of energy consumption • procedures for reduction of waste quantity


Logičan i fleksibilan raspored uredskih jedinica omogućava jednostavnu prilagodbu prostora pojedinačnim zahtjevima. Logical and flexible layout of office units allows simple adjustment of space to individual requirements.


• organizacija ureda ovisno o željama korisnika – individualni uredi (cellular offices), otvoreni prostori (open space) i kombinacija gornje dvije mogućnosti • moderni tehnički koncept grijanja/ hlađenja i ventilacije • mikroklimatski uvjeti za ugodan rad korisnika

INNER Beauty

• grijanje/hlađenje uredskih prostora ostvaruje se preko spuštenih klima stropova 'isijavanjem' toplinske energije

UNUTARNJA Ljepota

• fleksibilni radni prostori

• flexible work spaces • organization of office units (depending on tenant requirements) – cellular offices, open space and combination of these two possibilities • modern technical concept of heating, ventilation and cooling • microclimate conditions allow pleasant working environment for occupiers • heating/cooling of office spaces conducted through thermo active suspended ceilings by emission of heating energy


IZABERITE Najbolje


CHOOSE the Best


• Skygarden je prostor visine dvije etaže na kojem će se korisnici tornja moći odmoriti, susretati i razgovarati uz panoramski pogled na grad • Wi-Fi Hotspot - na Skygardenu je dostupan bežični pristup internetu • nalazi se na 7. katu spojnog dijela između dva tornja • integracijom stabala i drvenih površina za sjedenje postignut je kontakt između prirodnih elemenata i poslovne zgrade • unutrašnja staklena fasada dijeli uredske površine od zajedničkog prostora • meteorološka stanica na krovu tornja povezana je sa centralnim nadzorom i omogućava prilagodbu svih sustava vanjskim prilikama

• Skygarden is two storey high space where tower tenants will be able to take a break, meet and talk , with panoramic view of the city • Wi-Fi Hotspot – Skygarden features public wireless Internet access point • located on the 7th floor of the part which joins two towers • contact between the building and natural elements is provided by integration of the trees and wooden benches • internal glass facade separates offices from common areas • weather station on the top of the tower is connected to the central building management system, and it enables adaptation of all systems to external elements


WELCOME to the Paradise

DOBRODOSLI u Raj


VIDIMO se SEE You

Sky Office pruža priliku za korak naprijed u poslovanju. Zaposlenicima omogućuje funkcionalno i udobno poslovanje u uredima budućnosti, a tvrtkama organizaciju prostora sukladno zahtjevima modernih poslovnih procesa. Projekt poštuje važnost održivosti i odnosa prema okolini, a pritom nudi i udobno i humano okruženje. Zajedničkim prostorom za odmor i relaksaciju, opremljenim bežičnim internetom, koji smo nazvali „Skygarden“, učinili smo sve da se ovdje osjećate posebno.

Sky Office provides the opportunity to take a step forward in business – to the employees it provides a functional and comfortable workplace in offices of the future, and to companies it provides organization of space in accordance with the requirements of the modern work processes. The project respects the importance of sustainability and environment protection, and simultaneously offers a pleasant and human working environment. With a Wi-Fi outfitted common area designed for taking breaks and relaxation, which we named “Skygarden”, we have done everything to make you feel special here.

Postanite dio Sky Office poslovnog kompleksa jer poslovanje može izgledati drukčije.

Become a part of the Sky Office business complex, because business can look different.

Eurotower, Ivana Lučića 2a HR 10 000 Zagreb T: +385 1 4826 114 F: +385 1 4826 194 e-mail: kingsturge@kingsturge.hr www.kingsturge.hr

Nova Ves 17 HR 10000 Zagreb T : +385 (0)1 4860-114 F : +385 (0)1 4860-222 e-mail:zane@zane.hr www.zane.hr

Sky office - Nebo je granica  

Sky office je projekt arhitektonske vrijednosti i vizualne prepoznatljivosti koja nadrasta uobičajenu “tržišnu” ponudu, postavlja nove stand...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you