Page 1


Гвидо Тартаља

Весела зоологија Илустрације Маринко Лебовић Уредник Анђелка Ружић Лектор Мирјана Делић Дизајн Душан Павлић Припрема за штампу Татјана Ваљаревић Издавач Креативни центар, Београд, Градиштанска 8 тел. 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs e–mail: info@kreativnicentar.rs За издавача Љиљана Маринковић Штампа Графостил Тираж 1.500

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 821.163.41-93-1 ТАРТАЉА, Гвидо, 1899-1984 Весела зоологија / Гвидо Тартаља ; илустровао Маринко Лебовић. – Београд : Креативни центар, 2013 (Крагујевац : Графостил). – 127 стр. : илустр. ; 19 cm Тираж 1.500. ISBN 978-86-529-0017-6 COBISS.SR-ID 199421196


Гвидо Тартаља

Весела зоологија Илустровао

Маринко Лeбовић


двориштe


МАЧКА

Кад би мачка пала и са петог спрата, на ноге би стала као акробата, па би опет стала да једе и пије и мишеве хвата кô да ништа није.

6


ПЕТАО

Петô увек када сване,

диже главу, право стане и када се сунце јави, кô будилник неки прави, буди своју станодавку. „Кукурику, већ је зора!“, тако виче и сав сија тај будилник што не мора да се било кад навија ни да иде на оправку.

7


МАГАРАЦ

Два велика ува има.

Мислиш: стално ослушкује. Ал’ често, упркос њима, све се прави да не чује. Кад се тако узјогуни, кад се џапа, буни, онда ти је залуд вика ма колика.

8


ОПЕТ МАГАРАЦ Магарац је

доброћудна животиња. На увреду никад се не вређа и кад треба, подметнуће леђа. Само некад кад не жели никуд даље ићи – мало се усићи.

9


ВРАБАЦ

Да мора џивџан да ћути вас дан, истог би часа променио стан.

Он би, да мора, пристô на све: да пређе три мора, да живи ма где. Али џивџан да ћути – то не.

10


ПАТКА

Кад би патки док је мала, рибљи зејтин мама дала и још пића свакојака да јој буде крупна, јака, да л’ би патка остала још и даље патка ил’ би она постала гуска дуговратка?

11


Весела зоологија | Гвидо Тартаља  

Шта уче мишеви у школи? Да ли џивџан може да ћути? Kаква је бува у лава? Чему се веселе сарделе? Kако мама кит тепа своме чеду и шта тата со...

Весела зоологија | Гвидо Тартаља  

Шта уче мишеви у школи? Да ли џивџан може да ћути? Kаква је бува у лава? Чему се веселе сарделе? Kако мама кит тепа своме чеду и шта тата со...