Page 1

та све Сазнајтешше дете, може ваите учење подстичтивност, и креа те свет, откривај те се! дружи

Ова серија децу у узрсликовница за до шесте г асту од прве помоћи р одине може најранијиходитељима да од малишана дана код својих према књи развијају љубав њихово запзи – да подстичу ажање, ма шту и радознал ост.

ЗЕКИНА

њига к е њ а т и ч ко ешто н Заједничњ х и њ з у е и дружепше што можете те je најле детету. Тако ће поклониртаибрити да постанеа, га ох на особ но ћ е р с и а н сигур оно што је важ је јер се свдеетињству – касни догађа у само понавља. се

За подстицање дечјег развоја и креативности Зекина школица

Јежићева школица

1. година

Куцина школица

3-4 годинe

Медина школица

1-2 годинe

Мацина школица

4-5 година

Совина школица

2-3 годинe ЗЕКИНА ШКОЛИЦА • прво издање • аутори Симеон Маринковић и Славица Марковић • илустратор Евелина Данева Рајнингер • графички дизајн Душан Павлић • уредник Славица Марковић • лектор Виолета Бабић • припрема за штампу Небојша Митић • издаје Креативни центар, Београд, Градиштанска 8 • тел./факс: 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs • штампа Графостил • тираж 3000 • година штампе 2016 • copyright©Креативни центар 2016

5-6 година

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86-529-0330-6 COBISS.SR-ID 225722636

ЗА П ТТИИ С С О О Н Н ОДСТ ТТИИВВ А Е А ИЦАНЬЕ Д Р Е к Р ЕЧjeГ РАЗВОjА и К

1ди.нA

Го


А

1ди.нA

Го

ЗА ТИ С ПОДС О Н ТИЦАНЬ ТИВ Е ДЕЧjeГ РАЗВОjА И КРЕА

СИМЕОН МАРИНКОВИЋ СЛАВИЦА МАРКОВИЋ Илустрације Евелина Данева Рајнингер


Развој детета у првој години Неке одлике развоја

Активности одраслЕ ОСОБЕ

Развој говора

Развој говора

У прва три месеца живота дете најпре само слуша говор, звук звечке, музику и оглашава се грленим гласовима, а затим са а, у, гу, бу, бе, е.

Све активности с дететом пратити нежним говором, певушењем, гукањем, меким звуцима.

У другом триместру постепено почиње да изговора вокале а – а – а, у – у – у, уа – уа, ау – ау, да пева еда, ма, нга, бља, енг и да формира слогове: ба‑ба, ма‑ма, еда‑еда, нга‑нга. У другој половини прве године почиње да брбља, разуме једну, а затим и неколико речи. На налог окреће главу ка познатој особи или предмету, слуша и опонаша звуке и гласове.

Разговарати с бебом, имитирати оно што она изговара. Разумети захтеве детета и одговарати на њих осмехом, погледом, узимањем у руке, пружањем жељеног предмета. Подстицати дете да понавља радње и опонаша звуке: Дођи, дођи… Где је?... Види мацу… Дај мами… Ово је звонце цин, цин… Како звони звонце?

Пред крај прве године може да зна неколико речи (мама, тата, баба, па‑па) и да извршава једноставне налоге (дођи, немој).

Игре: Буба лази, Иде бубамара, игре скривања, ташуњалке, бројалице, успаванке и друге.

Интелектуални развој (логичко мишљење)

Интелектуални развој (логичко мишљење)

Око половине прве године дете почиње да дохвата предмете и да их разгледа.

Подстицати дете на то да: - посматра; - открива делимично видљив предмет; - додирује и дохвата предмете; - ставља једну коцку на другу; - имитира гласове; - показује и именује предмете са слике.

Помоћу предмета намерно производи звуке. У другој половини године најпре тражи тек сакривен предмет (око деветог месеца), а пред крај прве године успева и да га пронађе. Тада почиње и да тражи предмете изван видног поља и да даје предмет на захтев. Учи путем покушаја и погрешака.

2


Графомоторика

Графомоторика

Око деветог месеца дете увиђа траг фломастера или оловке на папиру. Може да заједно са одраслoм особом повлачи линије.

Док вам дете седи у крилу, ставите му оловку или фломастер у шаку, обухватате дететову шаку и заједно повлачите линију по папиру.

Крајем прве године опонаша шарање оловком по папиру.

Подстицати дете да само повлачи линију и да само шара оловком по папиру.

Упознавање околине

Упознавање околине

У прва три месеца дете најпре само нетремице гледа мајку док му говори, а онда постепено почиње да окреће главу према извору звука и да очима прати особу која се креће.

Показивати детету слике у књизи и говорити му о њима.

У другом триместру почиње да примећује ситне предмете на столу. У другој половини године разликује познате особе од непознатих и обраћа пажњу на говор других. Воли да се игра скривача: Где си, где си?, почиње да правилно локализује извор звука.

Изводити ташуњалке, бројалице, успаванке. Игре скривања. Игре имитације одрасле особе и детета. Игре показивања.

Око деветог месеца дете већ препознаје многе предмете из своје околине. Пред крај прве године уме да тапше рукама на познате песме, опонаша једноставне радње укућана (плази се, жмирка, кашљуца), показује прстом у жељеном правцу.

Чулна осетљивост и опажање

Чулна осетљивост и опажање

Око другог месеца дете почиње да разазнаје неке боје и облике предмета на слици.

Показивати детету крупне цртеже јарких боја, без детаља.

У другој половини године радо разгледа цртеже јарких боја, а на питање: Где је? окреће главу и тражи познати предмет или лице.

Разговор: Ово је лопта. Лопта је жута. Где је жута коцка? Где је жути ауто?

Визуелно разликује троугао, круг, четвороугао, показује прстом познати предмет, разазнаје шта је нацртано на слици – ликове и предмете. Пред крај године запажа разлику између два разнобојна предмета истог облика и може да пружи предмет тражене боје.

Читати детету прве књиге с јасним цртежима познатих предмета. (Где је миш? Покажи.) Подражавати звукове предмета са слике. (Ауто свира би–би.) Подстицати дете да покаже шта ко ради на слици. Подстицати имитирање звукова и опонашање радњи. (Како миш цијуче?)

О овим темама можете сазнати нешто више из следећих наших издања: Х. Муркоф, Ш. Мејзел: Шта да очекујете у првој години Х. Муркоф, Ш. Мејзел: Шта да очекујете у другој години А. Ајзенберг, Х. Муркоф, С. Хетавеј: Шта да очекујете у другој и трећој години И. Ивић и др.: Развојна мапа М. Шаин и др.: Корак по корак 1 М. Шаин и др.: Корак по корак 2 М. Шаин, С. Чарапић: Корак по корак 3 М. Шаин, С. Чарапић: Корак по корак 4 Ч. Вуд: У корак с развојем

3


Ово је зека.

Погледај како је леп овај зека! Хајде да га помазимо! Где је зекино уво? Покажи га. А друго уво? Где је твоје уво? Покажи зекино око. А друго око? Где је твоје око? Где је зекина нога? Где му је друга нога? А где је твоја нога?

Еци, пеци, пец, ја сам мали зец. Ти си мала препелица, еци, пеци пец.

4


Добро јутро, зеко!

Зека се пробудио. Где је зекин креветац? Зека има плаву пиџаму. Покажи зекину пиџаму. Где је зекина играчка? Покажи је. Где ти спаваш? Покажи.

Устао је зека из топлог кревета. Добро јутро, добар дан, зека нам је наспаван.

5


Тата облачи зеку.

Тата је зеки скинуо пиџаму. Тата сада облачи зеки мајицу. Покажи зеку. А где је зекин тата?

Оја, оја, оја-ја, где је моја мајица? Оја, оја, оја-ја, ту је моја мајица. Пружи, зеко, ручицу, да обучеш мајицу. Руке си провукô, сад си се обукô.

6


Ово су зекини мама и тата.

Покажи зекину маму. Покажи зекиног тату. Мама и тата воле зеку. Зека воли маму и тату.

7


та све Сазнајтешше дете, може ваите учење подстичтивност, и креа те свет, откривај те се! дружи

Ова серија децу у узрсликовница за до шесте г асту од прве помоћи р одине може најранијиходитељима да од малишана дана код својих према књи развијају љубав њихово запзи – да подстичу ажање, ма шту и радознал ост.

ЗЕКИНА

њига к е њ а т и ч ко ешто н Заједничњ х и њ з у е и дружепше што можете те je најле детету. Тако ће поклониртаибрити да постанеа, га ох на особ но ћ е р с и а н сигур оно што је важ је јер се свдеетињству – касни догађа у само понавља. се

За подстицање дечјег развоја и креативности Зекина школица

Јежићева школица

1. година

Куцина школица

3-4 годинe

Медина школица

1-2 годинe

Мацина школица

4-5 година

Совина школица

2-3 годинe ЗЕКИНА ШКОЛИЦА • прво издање • аутори Симеон Маринковић и Славица Марковић • илустратор Евелина Данева Рајнингер • графички дизајн Душан Павлић • уредник Славица Марковић • лектор Виолета Бабић • припрема за штампу Небојша Митић • издаје Креативни центар, Београд, Градиштанска 8 • тел./факс: 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs • штампа Графостил • тираж 3000 • година штампе 2016 • copyright©Креативни центар 2016

5-6 година

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86-529-0330-6 COBISS.SR-ID 225722636

ЗА П ТТИИ С С О О Н Н ОДСТ ТТИИВВ А Е А ИЦАНЬЕ Д Р Е к Р ЕЧjeГ РАЗВОjА и К

1ди.нA

Го

Zekina školica  

Prva knjiga u novoj seriji za decu namenjena je mališanima u uzrastu od jedne godine. Pomoću ove slikovnice roditelji će od najranijih dana...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you