Page 1


С

рећко је пронашао морску траву и неколико облутака. „Не, није то то“, рече Срећко.


О

нда је нашао пужеву кућицу. Била је розикаста и шиљата. „Савршено!“, помисли Срећко.


Замак | Мик Инкпен  

Срећко или Kиппер, како га зову у Великој Британији, спада у ред омиљених ликова из света дечјих књига. Његов творац је познати британски ил...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you