Page 6

6. Vypočítaj a vyfarbi zodpovedajúce políčka. (156 + 259) : 5 = =

152

972 : 4 + 88 =

330

=

331

156

775 – 169 · 3 = =

330 585 80

841 – x = 256

256

x=

83

x · 5 = 780 x=

58 268

7.

Ak správne vyriešiš úlohy a vnesieš písmená z kľúča, dostaneš slovo. a) Automobil jazdí rýchlosťou 100 km na hodinu. Koľko prejde za 15 minút? VÝPOČET:

VYRIEŠENIE:

b) Spomedzi 186 oviec v čriede 1 sú čierne, ostatné sú biele. Vypočítaj, koľko je v čriede bielych oviec? 6 VÝPOČET:

VYRIEŠENIE:

c) Súčet dvoch čísel je 30. Ak prvé číslo zväčšíme trikrát, súčet bude 48. Ktoré sú to čísla? VÝPOČET:

4

Prvé číslo je:

155

255

19

21

25

18

9

R

D

M

H

B

O

E

Druhé číslo je:

Zabavna matematika 4 slovački  
Zabavna matematika 4 slovački