Page 15

Písanie, čítanie a porovnávanie štvorciferných čísel 1.

A

B

4 672 din.

C

3 926 din.

D

6 039 din.

E

1 708 din.

2 564 din.

• V ktorej kasičke je najmenej peňazí? ................................... • V ktorej kasičke je najviac peňazí? ................................... • V ktorých kasičkách je viac ako 3 500 dinárov? ................................... • Pridaj do každej kasičky 100 dinárov. A ..................................., B ..................................., C ..................................., D ..................................., E ................................... • Vezmi 10 dinárov z každej kasičky. A ..................................., B ..................................., C ..................................., D ..................................., E ................................... • Napíš slovami, koľko je peňazí v každej kasičke. A ......................................................................................................................................................................................................... B ......................................................................................................................................................................................................... C ......................................................................................................................................................................................................... D ......................................................................................................................................................................................................... E ......................................................................................................................................................................................................... 2.

Do prázdnych políčok napíš zodpovedajúce čísla. 4 000

200

60

3

6 000

700

80

0

4 263

7 000

100

40

9 5 016

8 925

3T

8S

0D

7J 13

Zabavna matematika 4 slovački  
Zabavna matematika 4 slovački