Page 1

SZÓRAKOZTATÓ

MATEMATIKA


SZÓRAKOZTATÓ MATEMATIKA az általános iskolák negyedik osztálya számára hatodik kiadás szerzők illusztrálta fordította szakvéleményezők szerkesztő lektor

Stefanović Aleksandra, dr Marinković Simeon, Marković Slavica Dokić Neda Dr. Andrić Edit doc. dr Zolić Arif, a belgrádi Matematikai Kar docense, Rikalo Vesna, a belgrádi Jovan Popović Á. I. tantárgytanítója Petrović Svjetlana Pavić-Szulocki Eszter

nyomdai feldolgozás

Pavlić Dušan

nyomadi előkészítés

Dinčić Dragica

fedőlap kiadó

Pejkić Ivan Kreatív Központ Gradištanska 8 Belgrád Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

a kiadó nevében nyomtatás példányszám copyright

Marinković Ljiljana magiszter, igazgató Publikum 2.000 © Kreativni centar, 2014

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:51(075.2) STEFANOVIĆ, Aleksandra, 1968Szórakoztató matematika : az általános iskola negyedik osztálya számára / [szerzők Stefanović Aleksandra, Marinković Simeon, Marković Slavica ; illusztrálta Dokić Neda ; fordította Andrić Edit]. - 6. kiad. Belgrád : Kreativ Központ = Kreativni centar, 2014 (Belgrád : Publikum). - 127 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm. - (Kreativna škola) Izv. stv. nasl.: Забавна математика. Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. Tiraž 2.000. ISBN 978-86-7781-560-8 1. Marinković, Simeon, 1941- [аутор] 2. Marković, Slavica, 1967- [аутор] COBISS.SR-ID 207859724

Szerbia Oktatás Minisztériuma a 650-02-00161/2008-06 számú (2008.06.25.), meghozott döntése alapján jóváhagyta a tankönyv kiadását és használatát az általános iskolák negyedik osztályában.

128


SZÓRAKOZTATÓ MATEMATIKA az általános iskola negyedik osztálya számára


MIT TANULTUNK A HARMADIK OSZTÁLYBAN? 1. Mindegyik sorba írd be a képen levő idom vagy test nevét!

2. Kösd össze növekvő sorrendben, egyenes vonallal, az első ezres százasait! 100

1 000

200 400

300 500

2

900 700

800 600

3. Helyezz át egy gyufaszálat úgy, hogy pontos egyenletet kapjál!


4. Ha pontosan megoldod a feladatokat és a kulcsban kiszínezed a kapott eredmény alatti betűt, a következő találós kérdés megoldását kapod: Egyik szárnyán három petty van, a másikon négy petty, ügyes kertész, kártekvőktől sok levelet véd meg. 746 + 154

824 – 112

956 – 768

345 + 286

294 – 175

488 – 299

400 – 298

259 + 368

555 – 466

516 –77

439

422

631

513

712

626

627

189

119

219

423

900

800

E

89

O

87

H

796

788

188

202

102

K L

288 46 377 52 + 33

U

G

B I

B T

A C

Á

N A

D

T P

R

5. Mi rejtőzik e sok vonal mögött? 124 216

850

111

521 566 700

550

930

860

21

95

948

534

800

215 · 4 =

372 : 3 =

316 · 3 =

864 : 4 =

89 · 6 =

475 : 5 =

160 · 5 =

888 : 8 =

283 · 2 =

210 : 10 =

121 3


6. Oldd meg a feladatokat, majd színezd ki a megfelelő mezőket! (156 + 259) : 5 = =

152

972 : 4 + 88 =

330

=

331

156

775 – 169 · 3 = =

330 585 80

841 – x = 256

256

x=

83

x · 5 = 780 x=

58 268

7.

Ha a feladatokat pontosan oldod meg és a kulcsból a megfelelő betűket írod be, eredményül egy szót kapsz. a) A gépkocsi 100 km-es óránkénti sebességgel halad. Hány kilométert tesz meg 15 perc alatt? MŰVELET:

MEGOLDÁS:

b) A 186 juhot számláló nyáj 1 -a fekete, a többi pedig fehér. Hány fehér juh van? 6 MŰVELET:

MEGOLDÁS:

c) Két szám összege 30. Ha az elsőt háromszorosára növeled, az összeg 48 lesz. Melyek ezek a számok? MŰVELET:

4

Az első szám:

155

255

19

21

25

18

9

E

M

B

G

O

H

Y

A második szám:


8. Jelöld a pontos választ

jellel, ahogyan a példa mutatja!

félegyenes zárt görbevonal szakasz tört vonal nyílt görbevonal zárt tört vonal 9. Színezd ki pirossal azokat a szakaszokat, amelyek az AB szakasszal párhuzamosak, kékkel pedig azokat, amelyek merőlegesek rá!

10. • Hány szakasz van a képen? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! D a) 4 A

E

b) 6

C

c) 8 d) 10

A

B

B Az alábbi vonalra írd be azokat a szakaszokat, • amelyek az AC szakaszra merőlegesek! .............................................................................

11. Állapítsd meg, hogy mely idomból hány szerepel a képen! Egy szót kapsz eredményül.

6 12 3

4

5

1

N

Á

D

Y

R

S

5


12. Oldd meg a feladatokat és a kulcs alapján írd be a megfelelő betűket. Ha jól megoldottad, a következő találós kérdés megfejtését kapod: Magasabb a toronynál, vékonyabb a zsinórnál. Művelet: A•

...................................................

1. Az A pontból kiindulva rajzolj egy négyzetet, amelynek kerülete 12 cm! Mekkora lesz a négyzet a oldala?

2. A P pontból szerkessz egy egyenlő oldalú háromszöget, amelynek kerülete K = 12 cm! Milyen hosszú az a oldala?

................................................... ...................................................

a=

P

cm

Művelet:

................................................... ................................................... ...................................................

a=

cm

Művelet: 3. Az M pontból rajzolj egy téglalapot, amelynek hossza a = 3 cm 5 mm, a kerülete pedig K = 12 cm! Mekkora lesz b szélessége?

................................................... ................................................... ...................................................

................................................... ...................................................

M

...................................................

b=

6

2 cm

4 cm

R

S

2 cm 5 mm 3 cm 5 mm

Ő

M

3 cm

E

cm

mm


13. A hosszmértékeket színezd ki pirossal, a tömeg mértékegységeit sárgával, a folyadék térfogatának mérésére szolgáló egységeket pedig kékkel! cl

g

mm hl

km

cm

h

dl

kg

dm

t

perc

l

m

Egészítsd ki az alábbi mondatot! Nem színeztem ki az ............................................... mérésének mértékegységeit. 14. Anna 1996. szeptember 15-én született, Marika 1997. IX. 15-én, Sári pedig 1996. 9. 16-án.

15. Fejezd ki a megfelelő mértékegységgel!

Legidősebb közülük: .............................................................................. Legfiatalabb: .............................................................................................. SZEPTEMBER H 4

K 5

SZ CS 6

7

P

SZ

V

1

2

3

8

9

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

.........................

dl

.........................

cl

2l

A tanév kezdetének időpontja: .......................................................

A hét melyik napja ez? .......................................................

.........................

l

.........................

dl

1 hl

Mikor kezdődik az ősz? .......................................................

A hét melyik napján? .......................................................

16. Egészítsd ki az alábbi értékeket 1 m-ig! 3 dm

2 dm 6 cm

100 cm 450 mm

17. Egészítsd ki a táblázatot a megkezdett módon!

70 cm 8 mm

1 kg

1 kg 2

1 000 g

...........

1 kg 10

g

...........

1 kg 5

g

...........

1 kg 4

g

...........

g

7


18.

VÍZSZINTES: A è 2 m 15 cm – 12 dm =

cm

C è 1 km – 452 m = F

m

è 1 hl – 25 l =

FÜGGŐLEGES: A ê 3 dm + 62 cm =

B ê Marci 183 kg burgonyát szedett, Laci pedig

l

ennél 3-szor többet. Mennyi burgonyát szedett

GY è A hordó egyharmada 82 l-t tesz ki. l-es.. napot tesz ki.

A teli hordó

I

1 è A szökőév 2 -e

K è Az osztandó 400, az osztó pedig 100. Mennyi a hányados?

tehát Laci? C ê 155 : x = 31 D

x=

1 ê Mennyi a 287 7 -e?

E

ê 1 000 – x = 118

F

ê 127 · x = 889

G ê 1 km – 455 m =

LY è 180 perc. =

h

H ê 342 l + 258 l =

M è 730 nap =

közönséges év l

J

1 è 4 hl 5 l 9 -e =

30 perc alatt?

km

R è A kisebbítendő 512, a kivonandó ennél

cm

pedig 3-szor többet. Mennyit takarított meg Miklós?

O ê A gépkocsi 180 km-es óránkénti sebességgel halad. Mennyi idő alatt tesz meg 18 km-t?

è Márta távolugrásban 2 m 18 cm-t ért el. cm.

P

SZ è Melyik számot szorozunk 8-cal, hogy 496-ot kapjunk? Ez a szám è 1t – 436 kg =

kg

dinárt

NY ê 221 · 1 · 2 =

8-szor kisebb. Mennyi a különbség?

T

h

N ê Zoli 146 dinárt takarított meg, Miklós

è A busz 86 km-es óránkénti sebességgel

Ez

ê 45 perc + 2 h 15 perc. =

gyerek összesen?

halad. Mekkora távolságot tesz meg

S

hl

Laci pedig 1 m 52 cm. Milyen magas a három

pedig ennek háromszorosa. Mekkora az P

m

LY ê Móni 1 m 18 cm magas, Anna 1 m 28 cm,

NY è Az egyik összeadandó 124, a másik összegük?

x=

x=

dl

N

8

kg-ot.

è 1 l – 1 dl =

L

cm

perc alatt ê x : 2 = 207 x =

R ê A 414 1 -e 9

S

ê x · 7 = 182

x=

T

ê A 35 egy heted része


A

B

GY

C H

D

E

I

L

LY NY

F J

M O

R

G K

N P

S

SZ

T

19. Ha pontosan megoldod a feladatokat, megtudod, hogy milyen is a matematika.

megoldás

szótag

• A 302 és 3 szorzatát csökkentsd 6-szor!.......................................................................................... • A számból, amelynek egyese, tízese és százasa helyén 8-as áll, vond ki az 527-et

követő szám felét!............................................................................................................................................

• A 196 és a legkisebb páros szám hányadosát növeld ugyanezek szorzatával! ............ • (256 : 2) + 363 = ......................................................................................................................................... • 68 · 3 – 9 =

......................................................................................................................................................

KA

RA

TA

KOZ

BE

SZÓ

1

624

491

490

660

151

195 9


A TERMÉSZETES SZÁMOK Az első ezres számai 1.

Egészítsd ki a táblázatot! 369 724

3s6t9e

3 . 100 + 6 . 10 + 9 . 1

háromszázhatvankilenc

4s9t6e 5 . 100 + 8 . 10 + 2 . 1 kilencszázharmincegy 648 8s3e ötszázkilencven 2.

Írd be a hiányzó számokat! 463,

, 465

998,

3. Írd be a hiányzó számokat úgy, hogy a különbség közöttük mindig 10 legyen!

, 500,

598 608

501

Fedezd fel milyen szabályt kell követned és folytasd a megkezdett sorokat! a)

326

328

b)

525

520

c)

485

488

d)

909

808

350 691

250 240

, 679,

10

400

999, , 350,

5.

4. Melyik a következő 100-zal nagyobb szám!

900


6.

Rendezd az 562, 526, 652, 56, 265 és 256-os számokat növekvő sorrendbe!

7. Írd be a sárkányokba a megfelelő számokat! 713

710

720

730

8. a) Írd be a képen ábrázolt számot!

s

t

e

740

750

760

770

b) Ábrázold az adott számokat!

s

t

e

s

456 9.

Alkoss háromjegyű számokat a 2, a 4 és a 7 segítségével! Ügyelj arra, hogy minden számban csak egyszer forduljanak elő! ......................., ......................., ......................., ......................., ......................., .......................

t

e

638

10. Ide azokat a háromjegyű számokat írd be, amelyeket a 3 és a 8 segítségével állíthatsz össze! ......................., ......................., ......................., ......................., ......................., .......................

11


Számok tízezerig

Az ezresek írása, ejtése és összevetése 1.

Írd be a hiányzó számokat az üres téglalapokba! 1 000

3 000

8000

10 000

a) Írd le szavakkal az alábbiaknál 1000-rel nagyobb számot! b) Ide az alábbiaknál 1000-rel kisebb számot írd be szavakkal!

2.

5 000 ..............................................................................................

3 000 ................................................................................................

7 000 ..............................................................................................

6 000 ................................................................................................

9 000 ..............................................................................................

8 000 ................................................................................................

Írd be a hiányzó ezreseket!

3.

Írd be a körökbe a megfelelő jelet (<, > vagy =)!

a) 7 000, ................., 9 000

8 000

7 000

6s

6E

b) ................., 4 000, .................

5 000

5E

1E

10 000

c) ................., ................., 6 000

4E

d) 8 000, ................., .................

2 . 1 000

4.

200

Zoli Mi kló s

5 000 din.

500 din.

......................................... Kinek

b) Kinek van több dinárja: Tominak vagy Miklósnak? c) Kinek van 3 000 dinárnál kevesebb pénze?

900

Tomi

1 000 din.

a) Melyik gyereknek van a legtöbb pénze?

7 . 100

3 000

7s 9 000

Sári

2 000 din.

van legkevesebb pénze? .........................................

.............................................................................................................................

................................................................................................................................................

d) A görkorcsolya 1 500 dinárba kerül? Ki vásárolhatja meg közülük a zsebpénzén? ............................................................... 12


A négyszámjegyű számok írása, ejtése és összevetése 1.

A

B

4 672 din.

C

3 926 din.

6 039 din.

• Melyik perselyben van a legkevesebb pénz? • Melyik perselyben van a legtöbb pénz?

D

E

1 708 din.

2 564 din.

...................................

...................................

• Mely perselyben van 3 500 dinárnál több?

...................................

• Adj hozzá mindegyik perselyben levő összeghez 100 – 100 dinárt! A ..................................., B ..................................., C ..................................., D ..................................., E ................................... • Most vegyél ki mindegyik perselyből 10 – 10 dinárt! A ..................................., B ..................................., C ..................................., D ..................................., E ................................... • Írd le szavakkal, hogy mindegyik perselyben mennyi pénz van! A ......................................................................................................................................................................................................... B ......................................................................................................................................................................................................... C ......................................................................................................................................................................................................... D ......................................................................................................................................................................................................... E ......................................................................................................................................................................................................... 2.

Az üres mezőkbe írd be a megfelelő számokat! 4 000

200

60

3

6 000

700

80

0

4 263

7 000

100

40

9 5 016

8 925

3 E

8 s

0 t

7 e 13


ISBN 978-86-7781-560-8

9 788677 815608

www.kreativnicentar.rs

Zabavna matematika 4 mađarski  
Zabavna matematika 4 mađarski