Page 1

Szรณrakoztatรณ matematika


SZÓRAKOZTATÓ MATEMATIKA

az általános iskolák harmadik osztálya számára hatodik kiadás

szerzík Dr. Marinković Simeon Begović Dejan illusztrálat Milutinović Miroljub Brada fordította Dr. Andrić Edit recenzensek Dr. Egerić Milana, a jagodinai Tanítóképzí Kar tanára, Rikalo Vesna, a belgrádi Jovan Popović Á. I. tantárgytanítója, nyomdai feldolgozás Pavlić Dušan nyomadi elíkészítés Pavkov Ljiljana kiadó Kreatív Központ Gradištanska 8 Belgrád Tel/fax: 011/38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs szerkesztí Petrović Svjetlana a kiadó nevében Marinković Ljiljana, magiszter nyomtatás Publikum példányszám 2.500 copyright

©Kreatív Központ, 2012.

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:51(075.2) MARINKOVIĆ,Simeon,1941 Szórakoztató matematika : az általános iskola harmadik osztálya számára / [szerzők Marinković Simeon, Begović Dejan ; illusztrált Milutinović Miroljub Brada ; fordította Andrić Edit]. - 6. kiad. Belgrád : Kreatív Központ = Kreativni centar, 2012 (Belgrád : Publikum). - 81 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm. - (Kreativna škola) Izv. stv. nasl.: Забавна математика. Podatak o autorima preuzet iz kolofona. Tiraž 2.500. ISBN 978-86-7781-454-0 1. Begović, Dejan [аутор], 1957 COBISS.SR-ID 191504140

Szerbia Oktatás Minisztériuma a 650-02-00150/2008-06 számú (2008.06.25.), meghozott döntése alapján jóváhagyta a tankönyv kiadását és használatát az általános iskolák harmadik osztályában.


SZÓRAKOZTATÓ MATEMATIKA az általános iskolák harmadik osztálya számára


Mit tanultunk meg a második osztályban? 1.

Összeadás és kivonás 100�ig 2.

Számold ki, és az eredményt �rd be a négyzetekbe! A köröcskékbe pedig a számnak megfelel� betűt �rd be! Megoldásul egy üzenetet fogsz kapni.

■ 71 – 2 = ■ 66 + 6 = ■ 61 + 7 = ■ 51 – 9 = ■ 62 + 4 =

● ● ● ● ●

49 + 7 = 74 – 9 = 80 – 8 = 87 + 4 = 81 – 6 = 21 + 7 =

■● 92 + 5 = ■ ● 38 + 4 = ■ ● 45 + 9 = ■ ● 100 – 3 = ■ ● 31 + 6 = ■ ● 74 + 8 = ■ ● 45 – 6 = ■● 33 – 8 =

88 + 9 =

81 – 3 = 99 – 8 = 45 – 3 =

P T H E O Á LY É SZ J A R M D B

I

■● ■● ■● ■● ■● ■● ■● ■● ■● ■●

19

35

17

81

11

2

65

39

80

49

79

9 6

55 20

3.

20

27

75

38

55

69

12 10

35 16

Számold ki!

■ 26 + 46 = ■ 15 + 25 = ■ 33 + 49 = ■ 17 + 34 =

Számold ki!

■ 33 – 14 = ■ 82 – 37 = ■ 46 – 37 = ■ 56 – 21 =

Karikázd be a legnagyobb számot a sorban! 71

4

50

20

3

5.

Karikázd be a legkisebb számot a sorban! 42

10

K

66 72 25 68 56 91 75 69 65 78 97 42 54 37 28 82 39 4.

Állap�tsd meg a szabályosságot és �rd be a hiányzó számokat!

25 4


7.

A nyilak irányában számolj!

49

–7

– 55 + 1 2

+9

– 34 18

44

+ 13

+ 39

+

+ 18

– 33

2 –16 –

+ 30

Számold ki, majd az eredményt �rd be a négyzetekbe! A levélen húzd át azt az eredményt, amely nem szerepel a virág szirmain!

73

–2

6.

– 44 + 17 –3

+ 29

+ 11

57

8.

Oldd meg a feladatokat és a jobb oldali körökbe, az eredmények alá �rd be a megfelel� betűket!

■ 52 – 8 = ■ ■ – 12 = 36 16 + 24 + ■ = 58 47 – 13 – ■ = 23 6 + 36 + ■ = 72 75 – 54 + 6 = ■ 44 + 33 – 11 = ■ 43 + 7 =

Ó ● É ● Á ● T ● R ● T ● J ● SZ ●

27

90

91 51

– 21

– 17

29

18

48

62

30

39

85

66

24

50

18

44

11

3


9.

10. Számold ki!

Számold ki és karikázd be a pontos eredmény alatti betűt! ◆ Mária 65 m�t úszott, Iván pedig 18 m�rel kevesebbet. Mennyit úszott Iván?

45 47 39

Számolunk: ..................................... Megoldás:

M

◆ A réten 78 háziállat legelt – ezek között 23 juh és 19 kecske volt, a többi pedig szarvasmarha. Hány szarvasmarha legelt a réten?

36 42 48

Számolunk: ..................................... Megoldás:

R

◆ Az egyik ládában 19 kg alma van, a másikban viszont 17 kg. A mellettük lev� almával teli zsák 39 kg�ot nyom. Mennyi almánk van összesen?

71 81 75

Számolunk: ..................................... Megoldás:

L

B

E

C

V

11. Számold ki!

G

27

4

19

8

49 –11

51 –22

73 –54

91 –78

Z

◆ A III. a osztály 52 kg hulladékpap�rt gyűjtött össze, a III. b osztály bedig 7 kg pap�rral kevesebbet. Mennyi pap�rt gyűjtött össze a két osztály összesen? 91 94 97

+

33 +48

A

Számolunk: ..................................... Megoldás:

12. Egész�tsd ki a táblázatot!

18 +55

N

27 25 29

I

29 +32

T

◆ Péter 47 dinárt takar�tott meg, Marika meg 35 dinárt. Vettek egy csokoládét, amely 55 dinárba került, a többi pénzt a perselyükbe tették. Mennyi pénz van a perselyben?

Számolunk: ..................................... Megoldás:

45 +24

R

Ó

13. Egész�tsd ki a táblázatot! 36

52

28

– 14

51

69

22

80

72


A vonalak fajtái. A szakasz. 1.

2.

Rajzolj egy egyenes vonalat, amely áthalad az A és a B ponton!

3.

Vonalzó seg�tségével rajzolj egy törtvonalat, amely áthalad a P és az R ponton!

Rajzolj egy görbe vonalat, amely áthalad az M és az N ponton! N

B

P R

A

4.

5.

Vesd össze az alábbi szakaszokat és �rd be a >, < vagy = jeleket! A

O D

B

G

■ PO GD ■ AB PO ■ GD PO ■ LM LM ■ AB

Vonalzóval mérd le a 4. feladatban megadott szakaszokat és �rd be a hosszúságukat! AB = ..........................

AB

M

P L

6.

M

GD = .......................... LM = .......................... PO = ..........................

Keresd meg az ábrákon lev� minden szakaszt és �rd be jelzésüket az üres mez�kbe! D

C

AB

M

N

MN

O

A

B

P

R

5


Egyenletek 1.

3.

Ha

2.

akkor

Kösd össze az egyenletet a megfelel� megoldással!

x + 17 = 58

x=

25 + x = 49

x=

x = 71

72 + x = 91

x=

x = 71

x + 44 = 73

x=

x = 81

x + 29 = 82

x=

x = 28

51 + x = 70

x=

x = 48

5.

Egész�tsd ki a táblázatot!

47 – x = 19 x – 33 = 38

72 – x = 24 x – 19 = 62

Oldd meg az egyenleteket! 21 + 18 + x = 52

a

43 35

b a–b

88

21

16

74

.................................................x

25 39

26

...................................................................

19

Egész�tsd ki a táblázatot!

34 + x + 29 = 85 ................................................................... .................................................x

4.

=

=

51 + x – 31 = 42 ...................................................................

a

39 28

b a+b

6

13

72

55

26 33

41

81

.................................................x

=

x – 17 + 33 = 66

66

................................................................... .................................................x

=


Szorzás és osztás 1.

Számold ki és töltsd ki az üres mez�ket! A képen kösd össze a számokat, éspedig olyan sorrendben, ahogyan a feladatokban követik egymást!

■ 8 · ■ = 72 7 · ■ = 49 ■ · 4 = 16 9·4=■ ■ · 7 = 42 5 · ■ = 25 5·4=■ 3·7=■ 9·3=■

■ 27 : ■ = 9 ■:4=8 ■:8=7 100 : 10 = ■ 18 : ■ = 9 ■:9=9 ■:4=6 ■:6=3 ■:9=7

6·9=

2.

64 : 8 =

12 5 20 2127 6 8

36 4

13 7 11

9

3

32

56 50 10

54

Melyik szám:

30 2

63 18

40 81

24

3.

Egész�tsd ki a táblázatot!

·

◆ 4�szer kisebb 36�nál? ◆ 3�szor kisebb 15�nél?

7

.....................................................................................................

9

.....................................................................................................

◆ 5�ször kisebb a 28 és a 32 összegénél? .....................................................................................................

◆ 9�szer kisebb a 99 és a 18 különbségénél? .....................................................................................................

4

8

6

9

4

.....................................................................................................

◆ 5�tel kisebb 50�nél?

3

4.

Töltsd ki az üres négyzeteket!

■ 70 : ■ = 10 48 : ■ = 8 64 : 8 = ■ 32 : 4 =

■=9 ■: 6 = 6 45 : 5 = ■ ■: 4 = 7 81 :

7


Az id� mérése 1.

Ha ma ... van

3.

2.

Gondolkozz és válaszolj! három nap múlva .... lesz.

két nappal ezel�tt .... volt.

Húzd át a nem létez� dátumokat! 1997. február 29.

2000. május 31.

csütörtök

2001. VIII. 13.

2001. 7. 31.

szombat

2002. június 31.

2003. november 30.

hétf�

2004. VIII. 31.

1999. 9. 31.

4.

Számold ki, hogy mennyi id� alatt és milyen sorrendben értek célba a veresnyz�k!

Számold ki! 2 h – 50 p =

név

Péter

Tamás

László

János

Ödön

..............................................

p

rajt

10.05

10.40

10.39

10.54

10.36

= .................. h

p

cél

10.50

11.28

11.08

11.31

11.12

eredmény helyezés

.................

8 h + 120 p = ....................................................

h

= .......................................... p 1 h 25p + 3 h 35 p = ........................................................ .............................................. p

= .................. h

8

.................. p


A törtek 1.

Mindegyik mértani alakzat alá �rd le törtszámokkal és betűkkel is, hogy az egésznek hányad része van kék sz�nre festve!

2.

Sz�nezd ki a poharakat úgy, mintha azok

3.

◆ Egy év fele ........... hónapot tesz ki.

◆ negyedig

◆ félig

Írd be a hiányzó szavakat a mondatokba!

◆ Egy óra negyed része ........... perc. ◆ Egy év az évtized ............. részét képezi. ◆ Harminc másodperc a perc .............. ◆ Huszonöt év az évszázad ........... részét képezi. lennének megtöltve gyümölcslével! 4.

Sz�nezd ki különböz� sz�nekkel az AB szakasz tizedét, negyedét és felét képez� távolságot!

0

1

1 10 1 4 1 2

A

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

B 20

9


Az els� ezres százasai 1.

Írd be a hiányzó százasokat! 900 400

100

700

1000

300

2.

3.

Sorakoztasd fel a százasokat nagyság szerint! ◆ kezd a legkisebbel 100

◆ kezd a legnagyobbal

Írd be az el�z� és a következ� százast! 400

300

500 600

400 800

300

600

800

200

700

900 4.

900 500 700

200 400

háromszáz

900

200

700

Írd be a megfelel� számot!

400 100

kilencszáz ötszáz ezer

10


Az els� ezres százasai és t�zesei 1.

2.

A kisz�nezett mez�kbe �rd be a megfelel� hiányzó számokat! 10

Írd fel a golyók által ábrázolt számokat!

70

110

sz

t

e

sz

t

e

sz

t

e

sz

t

e

400

3.

A négyzetekbe �rd be a megfelel� jelet: <, > vagy =!

630

850 1000

4.

500

4sz 2t

420

1 sz 7 t

190

850

790

690

760

3 sz 4 t

340

300

280

5sz 4t

4sz 9 t 6 sz 6 t

590

Folytasd az elkezdett sorokat! 100

200

20 160 435 5.

490

600 140

40

430

190 475

440

Írd be a hiányzó számokat! el�z� t�zes szám

210

970

90

620

300

440

110

740

800

990

következ� t�zes

11


Háromszámjegyű számok. A háromszámjegyű számok összevetése. 1.

2.

Írd fel a golyók által ábrázolt számokat!

A 6�os, a 3�as és a 8�as számok seg�tségével �rd le az 500�nál nagyobb háromszámjegyű számokat! .................., .................., .................., ...................

3. sz

t

sz

e

t

e

sz

t

e

sz

t

Az 1�es, a 4�es és a 7�es számok seg�tségével �rd le az 500�nál nagyobb háromszámjegyű számokat!

e

............................................................................

4.

A bal ábrán sz�nezd ki a 421�nél kisebb számokkal jelölt mez�ket! A jobb ábrán sz�nezd ki a 421�nél nagyobb számokkal jelölt mez�ket! Két hangszer képét fogod eredményül kapni. 450 1000 1 9 29 10

396

Az alábbi számokat sorakoztasd fel a legnagyobbtól a legkisebbig! 118

225

12

19

2 51 76

0

218

8

10

00

421<

82 8

56

525

95

422

64 2

42 0 92

730 49

412

5.

37

40 9

85

7

914

21

31

645 274

860

409

156

5

7

< 421

551

814

472

902

609

340

753

112

901

619


Római számok 1.

Írd le a megfelel� számokat arab számjegyekkel! Sz�nezd ki az ezekkel a számokkal jelölt mez�ket és fedezd fel, hogy mit rejt az ábra!

XXX = .................

100

CCC = ......................

410

XL = .....................

50

920

LXX = ..................

DC = .........................

80

XC = .................... CL = .....................

70 150 60

3.

CDX = ......................

300

Számold ki és �rd le a kapott eredményt arab számokkal! Sz�nezd ki az eredményül kapott számokkal jelölt mez�ket és állap�tsd meg, hogy mely állat van elrejtve a képen! 15

17

90 30

600 900

7

CMXX = .................. CM = .........................

500

Mindig csak egy gyufaszálat helyezz át, mint ahogyan az els� példa mutatja, ilymódon pontos egyenl�ségeket fogsz kapni!

13

9

16

18

DCCL = ...................

40 750

2.

2

8 6

10

5

1 11

12

14

IX + VIII = ...................... VII + V = ...................... XV – IX =

.....................

XII – VII = ...................... IX + IX = ..................... III + V = ......................... VI + III = ......................... V + VI = ......................... XIII – VI = ......................... XX – V = ........................ 13


www.kreativnicentar.rs

Zabavna matematika 3 mađarski  
Zabavna matematika 3 mađarski