Page 1

Szรณrakoztatรณ matematika


SZÓRAKOZTATÓ MATEMATIKA az általános iskolák második osztálya számára nyolcadik kiadás

szerzõ Dr. Marinković Simeon illusztrálta Živković Mirjana fordította Dr. Andrić Edit szakvéleményezõk Dr. Egerić Milana, a jagodinai Tanítóképzõ Kar tanára, Jašin-Mojse Tatjana, a verseci Mladost Á. I. tantárgytanítója, nyomdai feldolgozás Pavlić Dušan nyomadi elõkészítés Pavkov Ljiljana kiadó Kreatív Központ Gradištanska 8 Belgrád Tel/fax: 011/38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs szerkesztõ Petrović Svjetlana a kiadó nevében Marković Slavica magiszter, igazgató nyomtatás Publikum példányszám 2.000 copyriht Kreatív Központ, 2014

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:51(075.2) MARINKOVIĆ, Simeon, 1941Szórakoztató matematika : az általános iskolák második osztálya számára / [szerző Marinković Simeon ; illusztrálta Živković Mirjana ; fordította Andrić Edit]. - 8. kiad. - Belgrád : Kreatív Központ = Kreativni centar, 2014 (Belgrád : Publikum). - 70 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm. (Kreativna škola) Izv. stv. nasl.: Забавна математика. Podatak o autoru preuzet iz kolofona. Tiraž 2.000. ISBN 978-86-7781-455-7 COBISS.SR-ID 207858700

Szerbia Oktatás Minisztériuma a 650-02-00138/2008-06 számú (2008.06.25.), meghozott döntése alapján jóváhagyta a tankönyv kiadását és használatát az általános iskolák második osztályában.


SZÓRAKOZTATÓ MATEMATIKA az általános iskolák második osztálya számára


Mit tanultunk meg az els� osztályban? 1. Kösd össze a számokat 1�t�l 20�ig!

3

2 1

4 19

6

12

7

15 5

8

11

2. Sz�nezd ki!

16

20

· a négyzeteket sárgával · a téglalapokat kékkel · a háromszögeket pirossal · a köröket zöld sz�nnel!

10

9 13 14 17 18

– b�l

van.

– b�l

van.

– ból

van.

– b�l

van.

3. Hány mértani alakzat van a képen? Keresd meg a megoldásokat a kulcsban, egy szót kapsz megfejtésül!

2

8

D

3

E

7

6

R


4. Oldd meg a feladatokat, keresd meg a megoldásokat a kulcsban és fejtsd meg az elrejtett szót! 1.

14�b�l vonjál ki 5�öt!

2.

Számolunk:

5�höz adjál hozzá 6�ot!

Számolunk: Megoldás:

3.

Megoldás:

A labda és a ceruza 10 dinárba kerül, a labda és két ceruza 12 dinárba. Mennyi a labda ára?

4.

Számolunk:

A játszótéren 13 kisfiú és kislány volt. Mind az 5 kislány hazament, de újabb 3 kisfiú érkezett. Hány gyerek van most a játszótéren?

Számolunk: Megoldás:

11 10 9

8

7

A

P

O

L

K

Megoldás: 1.

2.

3.

4.

5. Oldd meg a feladatokat! A képen sz�nezd ki a négyzetekben lev� számokat tartalmazó mez�ket!

9+6= 8+7+3= 7+

= 13 + 2 = 11

5+3+9= 18 – 7 =

15 – 6 – 4 =

6 11

15

12

5

17

7

14 –

9

3

13

8

18

10

–9=7 8+5–3=

4 16

=6

14 1

2

18 – 9 +

= 13

10 – 6 + 8 = 3


6. Írd be a táblázatba azokat a számokat, amelyeknek összege 19! Húzd át az általad felhasznált számokat!

8

19

2

7

3

5

6 1

8

14

17 11

15

16

11

13

4

12

18

7. Oldd meg a feladatokat és a képen sz�nezd ki a kapott számok által jelölt mez�ket!

6+5=

10

14 – 8 =

16

7 6

8+7=

15

5+9=

11

14

9

16 – 9 =

13

8

8. Állap�tsd meg a hiányzó számokat és a képen sz�nezd ki a megfejtésül kapott számokkal jelölt mez�ket!

– 9 = 11 + 8 = 17 12 – 5+ 4

=5 = 13

6 20 21

4

8

9 7

5


9. Az üres mez�kbe �rd be a számokat 1�t�l 9�ig úgy, hogy az összeg minden irányban 15 legyen!

5

5 1

1

2

10. Számolj a nyilak irányában!

–5

20 –7

–9

–7 –5

+7 +5

+4

+4 –5

+8

–5 –4

–6 –5

+3

–11 –3

+7 +9

+4 –6

Karikázd be a helyes megoldást:

15

9

10 5


11. Oldd meg a feladatokat! A képen sz�nezd ki a négyzetekben lev� számokat tartalmazó mez�ket! Az ágon 8 madár volt, közülük 6 elrepült, de számuk csakhamar 9�cel növekedett. Hány madár van most az ágon? Számolunk: Megoldás:

9

Melyik számot kapod ha a 15�b�l kivonsz 6�ot?

4

16

6

Számolunk:

12 7

Megoldás: Dóra 6 préselt virágot hozott a gyűjteményhez, Márta pedig 4 virággal kevesebbet nála. Hány virágot hoztak �k ketten összesen?

11

Számolunk: Megoldás: Egy könyv és három ceruza 16 dinárba kerül, csak 2 ceruza viszont 4 dinárba. Mennyibe kerül a könyv? Számolunk: Megoldás: 12. Pótold a hiányzó számokat!

30 100

10 20

100 60

6

10

5


13. Számold ki! A képen sz�nezd ki a kapott számokat tartalamazó mez�ket! Mely állatot rejti a kép? 70

60

80 – 50 =

40 + 30 = 20 + 60 =

20

30 + 70 =

40

30

50

10

60 – 20 = 70 – 50 =

100 80

14. Oldd meg a feladatokat! A körökbe �rd be a betűket a kulcs alapján! A versenyben 28 gépkocsi vett részt. Közülük 7 elállt a versenyt�l. Hány gépkocsi érkezett célba? Számolunk:

Megoldás:

Misinek 31 üveggolyója volt, a bátyjától kapott még 9�et. Hány üveggolyója van most Misinek? Számolunk:

Megoldás:

Máriának 16 dinárja volt. Almát vett, de maradt még 12 dinárja. Mennyibe került az alma? Számolunk:

Megoldás:

Az 50 ül�helyes buszban 20 utas ül. Hány utasnak kell még felszállnia, hogy a busz tele legyen? Számolunk:

Megoldás:

Vilmának 20, Móninak pedig 10 szalvétája van. Vilmának hány szalvétát kellene Móninak ajándékoznia hogy egyforma számú szalvétával rendelkezzenek? Számolunk:

Megoldás:

5

V

15

O

21

K

30

Y

50

R

40

Ö

70

E

4

N 7


15. Figyeld meg az alábbi táblázatban lev� számokat és állap�tsd meg, hogy milyen szabályosság alapján foglalnak benne helyet! Utána töltsd ki a kisz�nezett négyzeteket! 1

16. A példa alapján töltsd ki a kisz�nezett négyzeteket!

példa:

8

24 33 34 35

23

42

44

61

83 100

21 50

17. Egész�tsd ki a táblázatot és sz�nezd ki a képet!

7

a

24 41 43 21 32 81

b a + b 29 48 47 30 38 89 8

1 3

9

6

4 8 10

5

2


18. Figyeld meg a táblázatban lev� számokat és állap�tsd meg, hogy mely szabályosság alapján lettek oda be�rva! Utána töltsd ki a kisz�nezett négyzeteket!

19. A példa alapján töltsd ki a kisz�nezett négyzeteket! példa:

100

35

92 83 82 81 72

67

46

55 1 20. Kösd össze sorban a számokat! Kezd a csillagocskáktól! 82 58 62 54 42 76 88 56 60 44 70 79 50 38 85 64 73 52 40 67 64 91 68 66 48 97 46 34 36 70 94 72 74 32 30  100 28 76  26 78 80

61 55

58

49

52 46

43

40 37

34

31

28

25 22

9


21. Egész�tsd ki az üres négyzeteket és a táblázatba �rd be a megfelel� betűket!

20 = 19 +

P

30 = 25 +

U

40 = 36 +

T

50 = 47 +

K

70 = 62 +

A

90 = 88 +

S

80 = 73 +

I

1 8 4 7 3 5 2

30 =

+ 28

É

40 =

+ 36

K

20 =

+ 14

M

50 =

+ 45

S

70 =

+ 62

NY

80 =

+ 73

E

90 =

+ 81

P

60 =

+ 59

R

10 =

+7

4 2 6 2 8 5 7 9 1 3

22. Pótold a hiányzó számokat!

4

5 10

8

12

10 15

40

50


23. Oldd meg a feladatokat és �rd be a megfelel� betűket a táblázatba!

20 – 2 =

Y

30 – 5 =

É

23 + 2 + 3 =

Z

50 – 2 =

K

31 + 6 – 4 =

Á

60 – 3 =

Ü

42 – 2 + 8 =

S

40 – 8 + 5 =

E

56 – 0 + 3 =

R

80 – 8 =

S

78 – 5 + 2 =

L

90 – 9 =

N

69 – 4 + 3 =

T

40 – 3 =

E

82 + 7 – 6 =

Y

60 + 1 – 3 =

M

96 + 0 – 5 =

I

100 – 3 =

T

70 – 8 + 5 =

G

72 57 97 37 58 25 81 18 37 48

75 91 48 28 68 67 83 33 59

24. Oldd meg a feladatokat! Miklósnak 12 dinárja van, a húgának pedig 9 dinárral több. Mennyi dinárjuk van együtt?

Az összeg 100. Mely azonos összeadandó eredménye ez a szám?

Számolunk:

Megoldás:

és

Ellen�rzés:

11


25. Oldd meg a feladatokat! A képeken sz�nezd ki a kapott számok által jelölt mez�ket. Egy szót kapsz eredményül!

40 +

= 70

80 +

= 90

70 –

= 30

60 –

= 40

30 10 40

15 6 25

80 60 70

20

+ 30 = 90

50 5

– 30 = 20

20 + 30 + 40 = 60 + 20 – 30 =

15

90 50

30

90 – 30 – 40 =

5 40 10 70

60

50 + 30 –

= 70

20

70 – 50 +

= 60

+ 30 – 40 = 50

25

46 + 3 =

49

29

67

27 + 2 = 63 + 4 = 52 + 6 =

65

35 45

58 80

71 + 9 = 83 + 5 = 12

30

88

70

90


Összeadás és kivonás 100�ig 1. Egész�tsd ki a táblázatot! Mely szó rejlik a hiányzó számok mögött?

a

15

b

47 18 22

55 16

26 46

56 16

a + b 23 31 53 22 24 64 52 31 23 65 betű

A=9

M=8

E=4

S=3

I=5

2. Hasonl�tsd össze az alábbi összegeket a táblázat alján lev� számokkal és a táblázatba �rd be a megfelel� <, > vagy = jelet!

T=6

G=1

K=7

B = 10

Z=2

Katinak 37 képecskéje volt, a bátyjától kapott még 8�at. Hány képe van most Katinak? Számolunk:

25 + 6

<

12 + 8

=

29 + 3

Mely számot kell hozzáadni a 34�hez, hogy 43�at kapjunk?

>

44 + 1 19 + 9

<

<, >, =

45

Válasz:

Számolunk: Válasz:

20

38

32

31 13


www.kreativnicentar.rs

Zabavna matematika 2 mađarski  
Zabavna matematika 2 mađarski