Page 1

Szรณrakoztatรณ matematika


SZÓRAKOZTATÓ MATEMATIKA az általános iskolák első osztálya számára nyolcadik kiadás

szerzők Dr. Marinković Simeon illusztrálta Vitković Nikola fordította Dr. Andić Edit szakvéleményezők Dr. Mirko Dejić, a belgrádi Tanítóképző Kar tanára, Jasin-Mojse Tatjana, a verseci Mladost Á. I. tantárgytanítója, nyomdai feldolgozás Pavlić Dušan kiadó Kreatív Központ za izdava Gradištanska 8

Belgrád Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs

~a szerkesztő Petrović Svjetlana Marinković a kiadó nevében Ljiljana, magiszter nyomtatás Grafiprof példányszám 3.200 Copyright © Kreativni centar, 2014

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:51-028.31(075.2) MARINKOVIĆ, Simeon, 1941 Szórakoztató matematika : az általános iskolák első osztálya számára / [szerző Marinković Simeon ; illusztrálta Vitković Nikola ; fordította Andrić Edit]. - 8. kiad. Belgrád : Kreatív Központ = Kreativni centar, 2016 (Belgrád : Grafiprof). - 80 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm. - (Kreativna škola) Izv. stv. nasl.: Забавна математика. Podatak o autoru preuzet iz kolofona. Tiraž 3.200. ISBN 978-86-7781-456-4 COBISS.SR-ID 223841804

Szerbia Oktatás Minisztériuma a 650-02-00144/2008-06 számú (2008.06.25.), meghozott döntése alapján jóváhagyta a tankönyv kiadását és használatát az általános iskolák első osztályában.


SZÓRAKOZTATÓ MATEMATIKA az általános iskolák első osztálya számára


Viszonyok

Színezd ki a lefelé futó gyereket!

Fesd ki azt a gyereket, aki a bal kezében tartja a pórázt!

Színezd ki azt a babát, amelyet hátrafelé fordítva tolnak!

2

Színezd ki a fent levő gyereket!


Azt, ami a pad alatt van színezd ki kékkel! A pad fölötti dolgokat színezd ki pirossal! Karikázd be a felfelé néző gyereket!

Karikázd be a fa előtt levő kutyát!

Színezd ki a két másik gyerek között levő gyereket! Karikázd be a balra néző gyereket!

3


Mértani testek 1. Kösd össze a megfelelő formákat!

2. Karikázd be a kockát!

3. Karikázd be a hengert!

4. Vajon a képen a kocka a téglatest és a gömb között van-e? Karikázd be a választ! IGEN

NEM

Vajon a képen a henger a gömb bal oldalán foglal-e helyet? Karikázd be a választ!. IGEN

NEM

5. Van-e a képen kocka? Karikázd be a választ! VAN

NINCS


6. Karikázd be azokat a mértani alakzatokat, amelyek az alábbi ábrán láthatóak!

5


Egyenes, görbe és törtvonalak 1. A három ponton keresztül vonalzó segítségével húzzál egy egyenes vonalat!

2. Kösd össze a pontokat egy görbe vonallal!

3. Vonalzó segítségével folytasd a rajzolást úgy, hogy törtvonalat kapjál!

4. Vonalzó segítségével hosszabbítsd meg az egyeneseket a keret széléig!

5. Erősítsd meg az egyenes vonalakat kék színnel!


Nyílt és zárt vonalak 1. Erősítsd meg a nyílt vonalakat!

2. Erősítsd meg a zárt vonalakat!

3. Fejezd be a vonalak rajzolását úgy, hogy minden juh biztonságban legyen a farkastól!

7


Belül, rajta és kívül 1. Mindegyik ábrán rajzolj egy-egy pontot a vonalon belül, rajta a vonalon és a vonalon kívül!

2. Hol van az úszógumi a medencéhez viszonyítva?

BENNE

RAJTA

KÍVÜL

BENNE

RAJTA

KÍVÜL


A (metszés)pont 1. Jelöld pontokkal azakot a helyeket, ahol a vonalak szelik egymást!

2. A síelő kösse össze a három zászlót egyenes vonalakkal!

M

A

N 3. Kösd össze a pontokat egyenes vonalakkal!

O

M

A

V

4. Rajzolj egy egyenes és egy görbe vonalat, amelyek három ponban metszik egymást!

9


A szakasz 1. Erősítsd meg a legrövidebb utat amelyen a gépkocsi eljuthat a célig!

2. Erősítsd meg a leghosszabb vonalat!

CÉ L

3. Az azonos hosszúságú szakaszokat erősítsd meg azonos színekkel!

4. Vonalzó segítségével rajzolj azonos rajzot!


Hosszú, hosszabb, leghosszabb. Magas, magasabb, legmagasabb. 1. Színezd ki a leghosszabb zsineggel megkötött sárkányt!

2. Színezd ki a legalacsonyabb fát!

3. Mely bogárka tette meg a leghosszabb utat?

4. Karikázd be kék színnel a legrövedibb 'klikk-klakk'ot! Karikázd be a legmagasabb gyereket!

Írd fel a nevét: Anna Sára Zita Melyik bogárka a leghosszabb?

11


Mértani alakzatok 1. Színezd ki a következő színekkel: kék

piros

zöld

sárga

2. Az ábrán levő alakzat (karikázd be a helyes válasz előtti betűt): a) négyzet b) téglalap c) háromszög a) négyzet b) téglalap c) háromszög a) gömb b) kör c) henger a) négyzet b) kocka c) téglatest

3. Fejezd be az ábra másik felét és írd be minden alakzat nevét!

5. Folytasd a megkezdett sort!

4. Kösd össze a sütőformákat a tésztában hagyott nyommal!


A halmaz. A halmaz elemei. 1. A halmaz mindegyik eleme után színezz ki egy négyzetet!

2. Karikázd be a lepkék halmazát!

5. Rajzold le a mértani alakzatok halmazát! 3. Nevezd meg a halmazt!

4. Ez a halmaza. Nevezd meg a halmaz minden elemét!

6. Ez a mértani testek halmaza? Karikázd be a választ! IGEN

NEM

Ez a halmaza.

13


www.kreativnicentar.rs

Zabavna matematika 1 mađarski  
Zabavna matematika 1 mađarski