Page 1


Весели вртић

припремни предшколски програм прво издање Аутори Др. Симеон Маринковић, Славица Марковић Стручни консултант Мр. Милица Ћебић, Учитељски факултет, Београд Рецензенти Јелена Дајовић, педагог ПУ Полетарац, Стара Пазова Мр. Далиборка Живковић, сарадник, ПУ Ната Вељковић, Крушевац Снежана Илић, психолог, ПУ Радост, Чачак Татјана Јовановић, васпитач, ПУ Наша радост, Смедерево Пријевод и адаптација Сенада Хусовић Лектура Аида Смајовић Евалуација радних листова обављена је у сљедећим предшколским установама: ПУ Бајка, Књажевац: координатор Јасмина Ћирић, педагог; Јелена Јаначковић, васпитач; Светлана Милојковић, васпитач ПУ Дечја радост, Панчево: координатор Ђорђе Стојковић, стручни сарадник – педагог; Смиљана Голубовић, васпитач; Наташа Козловачки, васпитач ПУ Дуга, Аранђеловац: координатор Татјана Колић, психолог; Зорица Симић, педагог; Радава Бајовић, васпитач; Драгица Аврамовић, васпитач ПУ Младост, Бачка Паланка: координатор мр Драгана Чикош, стручни сарадник – педагог; Александра Марцикић, васпитач; Татјана Стевановић, васпитач ПУ Ната Вељковић, Крушевац: координатор мр Далиборка Живковић, сарадник; Зденка Новичевић, васпитач; Биљана Недић, васпитач ПУ Наша радост, Смедерево: координатор Марина Станојевић, стручни сарадник - психолог; Нела Грујев, васпитач; Татјана Јовановић, васпитач ПУ Полетарац, Стара Пазова: координатор Јелена Дајовић, педагог; Татјана Радисављевић, васпитач; Ружица Ковачевић, васпитач ПУ Пчелица, Апатин: координатор Милка Сљепчевић, стручни сарадник – педагог; Виолета Ловас, васпитач; Валерија Амбруш, васпитач ПУ Радосно детињство, Нови Сад: координатор Мирјана Ђурђев, стручни сарадник; Љубица Пантелић, васпитач; Вера Јуришић, васпитач ПУ Радост, Чачак: координатор Снежана Илић, стручни сарадник – психолог; Весна Ћусловић, васпитач; Зорица Стојановић, васпитач ПУ Ракила Котаров Вука, Лазаревац: координатор Марија Марковић, педагог; Снежана Смиљанић, васпитач; Снежана Вељковић, васпитач ПУ Чукарица, Београд: координатор Дејан Виденовић, психолог; Гордана Благојевић, васпитач, Верица Дмитровић, васпитач Илустратори Маја Веселиновић Борис Кузмановић Уредник Мр. Љиљана Маринковић Ликовни уредник Душан Павлић Графички дизајн Душан Павлић Припрема за штампу Небојша Митић Издаје Креативни центар Београд, Градиштанска 8 Тел./факс: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs e-mail: info@kreativnicentar.rs За издавача Мр. Љиљана Маринковић Штампа Публикум

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:0/9-028.31 MARINKOVIĆ, Simeon, 1941 Veseli vrtić : pripremni predškolski program : 5-7 godina / Simeon Marinković, Slavica Marković ; stručni konsultant Milica Ćebić ; [ilustratori Maja Veselinović, Boris Kuzmanović ; prijevod i adaptacija Senada Husović]. - 1. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2013 (Beograd : Publikum). - 138 str., [1] str. s nalepnicama, [1] presavijen list s nalepnicama : ilustr. ; 29 cm Tiraž 1.000.

Тираж 1.000

ISBN 978-86-529-0038-1 1. Marković, Slavica [аутор], 1967

Copyright © Креативни центар 2013

COBISS.SR-ID 200472076


Др. Симеон Маринковић

Славица Марковић

М Н М А И Е Р Р Г П П Р О Е Д Р И Ш П К ОЛСКИ ПР

5го-ди7на Стручни консултант Мр. Милица Ћебић

ма за Припрео читање почетн сање и пи Свијетс око на

атика Матем

моторика Графо


Упутство

ЗАДАЦИ ЗА ПОЧЕТАК ДАНА

ЦРТАМО И БОЈИМО

ПИСАЊЕ

ЛИЈЕПИМО НАЉЕПНИЦЕ

ВЈЕЖБАМО ЧИТАЊЕ

БРОЈИМО И РАЧУНАМО

РАЗГОВАРАМО

За васпитача: РАЗГОВОР О ТЕМИ

ДРАГИ ВАСПИТАЧИ,

П

ред вама је Весели вртић, ново издање Креативног центра, у којем су у једној књизи обједињени разноврсни садржаји неопходни за темељну припрему дјетета за полазак у школу. Радни листови полазе од Опћих основа предшколског програма и обухватају програмске садржаје и задатке из математике, предмета Свијет око нас, графомоторичке вјежбе и вјежбе повезане с припремом за почетно читање и писање. У редослиједу садржаја примијењени су опћеприхваћени принципи за сваку наведену област посебно. Поштована је и уобичајена пракса васпитача у припремним предшколским групама. Садржаји се могу прилагођавати потребама, актуелностима и плану конкретне васпитне групе. Активности су структуриране тако да омогуће лахко сналажење дјеце у самосталном раду, али су обогаћене и бројним идејама за додатни рад, због чега ће бити од велике помоћи и искусним васпитачима, али и васпитачима почетницима. Задаци омогућавају дјеци да напредују сопственим темпом, подстичу на опажање и трагање за различитим рјешењима, његују креативност и стварају темељ за неопходно умрежавање различитих садржаја који су важни у припреми за школу. Издање Весели вртић од почетка су пратили тимови сурадника 12 предшколских установа из свих дијелова Србије, па са сигурношћу можемо рећи да су ови радни листови у потпуности прављени по мјери дјеце и у складу с потребама васпитача.


Како си данас расположен/расположена? Обоји. 

Ово сам ја Овдје нацртај себе и неког кога волиш. Украси рам као што је започето.

Уз помоћ неког старијег напиши своје име и украси рам као што је започето.

Кажиколико коликоимаш имашгодина. година.Кажи Које које је боје твојатвоје коса?очи. Које су боје твоје очи? Какву фризуру волиш да имаш? Кажи су боје Које је боје твоја коса? Какву фризуру волиш да имаш? Каковолиш се зове коју си Како нацртао/нацртала себе? Зашто ти је тапоред особасебе? драга?Зашто ти је та особа драга? Како даособа се облачиш? се зове особапоред коју си нацртао/нацртала

3 3


Какво је данас вријеме? Обоји. 

Моје играчке

Обоји играчке онако како је започето.

Овдје нацртај своју омиљену играчку. Украси рам.

4

Како изгледа твоја омиљена играчка? Како се њом играш? Које су твоје омиљене игре? С ким се најрадије играш?


Ко те је данас довео у вртић? Обоји. 

ОТАЦ

МАЈКА

ДЈЕД

НАНА

НЕКО ДРУГИ

Пронађи кућне љубимце Помози сваком дјетету да нађе свог кућног љубимца. Нацртај сваки поводац оном бојом којом је започето.

Да ли имаш кућног љубимца? Опиши га. Како се ви играте? Ког би кућног љубимца желио/жељела да имаш? На који би се начин о њему бринуо/бринула?

5


Шта си данас обуо/обула? Обоји. 

Другарство Ови другови желе да се играју. Настави да црташ необичан пут од једног до другог. Тако ћеш им помоћи да се састану.

ЈЕДНА ПРИЧА ИЗ ВРТИЋА Шапуће се – у вртићу једна Ема воли Зићу, па му првом колач реже, па му стално пертле веже, а кад је у соби зима покрива га по леђима.

6

А и Зићо воли Ему, Касније се чуди мама само има страшну трему, шта куца у ципелама! одмах ријечи заборави, смијеша му се све у глави, па кад му Ема приђе срце му у пете сиђе.

Шта значи бити добар друг или добра другарица? Како се треба понашати према другу или другарици? Како се не треба понашати?


Како си данас дошао/дошла у вртић? Обоји. 

Моја породица Мајка, мати, мама, мамица, отац, тата, бабо, бабука, сестра, сеја, сека, сестрица, брат, брацо, бразор, брацука, дидо, ноно, дједа, дједица, и, наравно, још и ја, то је пјесма најљепша, и мени најмилија,

то је моја породица, обитељ, фамилија. Ту још треба да се дода екипа из мога рода: стричеви и стрине – амиџе и амиџинице, ујаци и ујне – даиџе и дајџинице,

теци, тетке и тетићи, па сестричине и братићи, и сви други врли птићи што нам наше стабло красе, наше стабло породично, што га држи име дично, то име и моје, зна се... Исмет Бекрић

Овдје нацртај себе и особе с којима живиш. Украси рам.

РОДБИНА ДРУГАРИЦЕ Наброј чланове своје породице. Шта су теби: очев брат, очева сестра,ДРУГОВИ мамин брат,Имамина сестра? Ко све може да чини породицу? ИЗ ВРТИЋА

7


Како си данас расположен/расположена? Обоји. 

Којим групама припадамо?

ПОРОДИЦА

РОДБИНА

У празном пољу нацртај себе и другове и другарице из вртића. Украси рам.

8

Ко све спада у твоју родбину? Ко припада твојој групи из вртића? Ко чини твоје друштво из краја? Да ли је маца на првој слици члан те породице? Објасни.


Какво је данас вријеме? Обоји. 

Шта је горе, шта је доље? На свакој слици обоји жутом бојом оно што је горе. Зеленом бојом обоји оно што је доље. У празном раму нацртај нешто што је горе и нешто што је доље.

Покажи шта је горе у вашој соби у вртићу. Покажи шта је доље.

9


Како си данас расположен/расположена? Обоји. 

Моја кућа

НЕКЕ ПОРОДИЦЕ ЖИВЕ У КУЋАМА.

НЕКЕ ПОРОДИЦЕ ЖИВЕ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА.

Овдје нацртај кућу или зграду у којој ти живиш. Украси рам.

10

По чему се разликује живот у кући од живота у стамбеној згради? Како изгледа кућа или зграда у којој живиш? По чему је она посебна? Каква је извана? Каква је унутра? Како изгледа двориште испред ње? Како би твоје двориште могло да се уљепша?


Ко те је данас довео у вртић? Обоји. 

ОТАЦ

МАЈКА

ДЈЕД

НАНА

НЕКО ДРУГИ

Куће за медвједиће Сваком меди нацртај кораке на путу до куће, као што је започето.

Који је меда направио највише корака до куће: велики, средњи или мали? Зашто? Који је меда направио најмање корака до куће? Зашто? Ком је меди кућа најближа?

11


Весели вртић - босански језик (ћирилица)  

У овој књизи обједињени су разноврсни садржаји неопходни за темељну припрему детета за полазак у школу. Радни листови полазе од Општих основ...

Весели вртић - босански језик (ћирилица)  

У овој књизи обједињени су разноврсни садржаји неопходни за темељну припрему детета за полазак у школу. Радни листови полазе од Општих основ...