Page 1

ala

PSImH O L O G I J A

Vodič za

BOLJI USPEH U ŠKOLI Upotrebite urođene aplikacije koje se nalaze u vašem mozgu da biste izoštrili pažnju, pobedili dosadu i povećali mentalnu snagu

KAKO TREBA PRESPORO

PREBRZO

Ron Šomski, Suzan M. Islaskoks, Rob Bel


Edicija Mala psihologija Vodič za bolji uspeh u školi Autori Ron Šomski, Suzan M. Islaskoks, Rob Bel Prvo izdanje Naslov originala: Ron Shumsky, Susan M. Islascox, and Rob Bell, The Survival Guide for School Success Text copyright © 2014 by Ron Shumsky, Susan M. Islascox, and Rob Bell Illustrations © 2014 by Free Spirit Publishing Inc. Original edition published in 2014 by Free Spirit Publishing Inc., Minneapolis, Minnesota, U.S.A., http://www.freespirit.com under the title: Survival Guide For School Success. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. Za izdanje na srpskom jeziku © Kreativni centar 2017 Korice i dizajn Taša Kenjon (Tasha Kenyon) Ilustracije Lejn Rejhert (Lane Raichert) i Raichert Media Prevod Mirjana Popov-Slijepčević Urednik Natalija Panić Lektor Ivana Ignjatović Priprema za štampu Ljiljana Pavkov Izdaje Kreativni centar Beograd, Gradištanska 8 tel.: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs e-mail: info@kreativnicentar.rs Za izdavača Ljiljana Marinković

CIP – Katalogizacija u publikaciji – Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.015.3:159.953.5(035) 371.212.7(035) 159.922.72(035)

Godina štampe 2017

ŠOMSKI, Ron Vodič za bolji uspeh u školi : upotrebite urođene aplikacije koje se nalaze u vašem mozgu da biste izoštrili pažnju, pobedili dosadu i povećali mentalnu snagu / autori Ron Šomski, Suzan M. Islaskoks, Rob Bel ; prevela Mirjana Popov-Slijepčević ; [ilustracije Lejn Rejhert]. – 1. izd. – Beograd : Kreativni centar, 2017 (Kragujevac : Grafostil). – 154 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Edicija Mala psihologija)

Tiraž 2.000

Prevod dela: The Survival Guide for School Success / Ron Shumsky, Susan M. Islascox and Rob Bell. – Tiraž 2.000. – Upoznajte autore: str. 154. – Registar.

ISBN 978-86-529-0384-9

ISBN 978-86-529-0384-9

Štampa Grafostil, Kragujevac

COBISS.SR-ID 228687372


ala

PSImH O L O G I J A

Vodič za

BOLJI USPEH U ŠKOLI Upotrebite urođene aplikacije koje se nalaze u vašem mozgu da biste izoštrili pažnju, pobedili dosadu i povećali mentalnu snagu Autori Ron Šomski, Suzan M. Islaskoks, Rob Bel Prevela Mirjana Popov-Slijepčević


Svoj deci koja su nas naučila tome šta je stvarno pažnja. I našim porodicama, koje su nam pomogle da ovo napišemo: Hi-čanu, Mi-kunu i Nahu, Ajsaku i Dejvidu, Maksu, Maji i Kristini


Sadržaj Uvod: Pažnja i uspeh............................................. 1 Aplikacije za pažnju.. ............................................................... 2 Dobit: uspeh u školi i van nje.. .................................................. 3 Kako da koristite ovu knjigu.................................................... 4 Ko smo mi............................................................................. 6 Spisak obrazaca koji se mogu kopirati.. ...................................... 6

Meni aplikacija za pažnju..................................... 7 APLIKACIJA 1 BIRAČ SAJTOVA VAŠEG UMA....................................11 Kako da održite pažnju kada se namrtvo dosađujete APLIKACIJA 2 SEKAČ PICE VAŠEG UMA..........................................30 Kako da podelite posao na manje delove APLIKACIJA 3 VIDEO-EKRAN VAŠEG UMA.......................................41 Zamislite brdo domaćih zadataka i sebe na vrhu APLIKACIJA 4 NAVIJAČ VAŠEG UMA...............................................50 Kako da se motivišete i obodrite (za školu) APLIKACIJA 5 KASICA PRASICA VAŠEG UMA...................................62 Dajte prednost učenju u odnosu na zabavu (i kakve veze s tim imaju čokoladne bombone)


APLIKACIJA 6 POKRETAČ VAŠEG UMA...........................................74 Prestanite da ređate trojke i počnite da dobijate petice APLIKACIJA 7 RADNI STO VAŠEG UMA...........................................92 Šta treba da uradim sledeće? APLIKACIJA 8 BRZINOMER VAŠEG UMA....................................... 108 Treba ići brzinom od osamdeset na sat autoputem, a osam na sat uskom stazom (ne obrnuto) APLIKACIJA 9 KALENDAR VAŠEG UMA......................................... 120 Odredite kada šta treba da radite tako da vam se obaveze ne preklapaju APLIKACIJA 10 POSMATRAČ VAŠEG UMA....................................... 136 Kako da se ne ponašate nepromišljeno

Ovo su vaše aplikacije – upotrebite ih............. 145 Izrazi zahvalnosti............................................... 150 Indeks................................................................. 151 Upoznajte autore............................................... 154


Uvod: Pažnja i uspeh U mnogim školama vlada mišljenje da su dobri đaci inteligentni, a da loši đaci nisu. To je pogrešno. Za uspeh u školi potrebno je mnogo više od inteligencije, a za neuspeh mnogo više od manjka inteligencije. Uzmimo, na primer, domaći iz matematike. Možete da budete matematički genije ili čak najveći genije svih vremena. To je odlično, ali ako ne uradite domaći, dobićete jedinicu. A da biste ga uradili, potrebno je mnogo više od znanja. Morate da planirate i da odvojite dovoljno vremena za rad. Morate da isključite ekrane i monitore, da se bacite na posao, da ostanete usredsređeni, da ne gubite koncentraciju, da radite pravom brzinom i tako dalje. Za to su potrebne određene veštine. Mi ih nazivamo veštinama pažnje ili veštinama usredsređivanja. Drugi ih nazivaju izvršnim funkcijama, samousmeravanjem 1


2

Vodič za bolji uspeh u školi

ili samoregulacijom. U stvari i nije važno kako ih nazivate. Važno je da ih primenjujete. Postoji mnogo dokaza za to da veština usredsređivanja ima većeg uticaja na uspeh u školi i životu nego inteligencija. To znači da je najvažnije da kontrolišete pažnju ako želite uspeh u školi i van nje (a ko ne želi?). Još je više dokaza koji govore da je odsustvo pažnje glavni uzrok lošeg uspeha u školi. Ako u školi nemate dobre rezultate ili ako oni nisu onako dobri kao što biste želeli, to ne znači da niste pametni. Mnogo je verovatnije da niste dovoljno usredsređeni na ono što radite.

Aplikacije za pažnju O pažnji razmišljajte ovako: to je način na koji dajete sve od sebe i koristite svoju inteligenciju. U ovoj knjizi govorićemo o deset alatki koje vam u tome mogu pomoći. Mi ih nazivamo aplikacijama za pažnju. Vaš mozak* je kao moćan kompjuter, nešto kao smartfon, * Vaš mozak i vaš um ali mnogo pametniji i moćniji. Aplikacije u ovoj knjizi namenjene Aplikacije za pažnju omogućuju su vašem umu, delu vašeg bića koji razmišlja, mašta i pamti. Sve vam da koristite mozak na te radnje odvijaju se u vašem načine za koje ranije možda mozgu. U ovoj knjizi koristimo niste znali ili niste u tome obe reči – um i mozak – u istom bili naročito uspešni. Pomoću značenju. aplikacija možete da rešavate uobičajene probleme – da uradite domaći iz matematike, ostanete budni na času biologije ili da se bacite na posao koji vam uopšte nije zanimljiv.


Uvod: Pažnja i uspeh

Što je još bolje, ove aplikacije ne morate kupovati. Besplatne su – već ih imate u svojoj glavi. Potrebno je samo da im pristupite i da ih upotrebite. Ova knjiga će vam pokazati kako to da uradite.

Dobit: uspeh u školi i van nje Ako koristite svoje aplikacije, znatno povećavate šanse za uspeh u školi. Ako ih ne koristite, mnogo gubite. Ova tabela pokazuje ono što smo ovim želeli da kažemo. Da li se isplati koristiti urođene aplikacije za pažnju? Procenite sami. Koristite aplikacije za pažnju

Ne koristite ih

Pokazujete svoju inteligenciju

Osećate se neinteligentno

Dobijate bolje ocene

Dobijate loše ocene

Odrasli vas ne gnjave

Odrasli vas gnjave: • „Usredsredi se!“ • „Koncentriši se!“ • „Moraš više da učiš!“

Savlađujete školsko gradivo bez problema

Stalno ste u zaostatku i vremenskom tesnacu

Koristite um na najbolji način

Traćite potencijale svog uma

3


4

Vodič za bolji uspeh u školi

Što je još važnije, aplikacije za pažnju nisu nam potrebne samo dok idemo u školu. Hteli vi to ili ne, mnoge veštine koje su vam potrebne u školi biće vam neophodne i u budu­ćnosti. Evo kratkog spiska tih veština: • preuzimanje inicijative da se obavi posao (umesto da se odlaže ili odugovlači s njim); • motivisanje sebe za rad; • obavljanje onoga što morate da uradite, a ne onoga što vam se sviđa; • upravljanje vremenom i ispunjavanje rokova; • saradnja; • učenje na greškama. Jednom rečju, vaše aplikacije za pažnju doprineće tome da situacija u školi danas i sutra bude u velikoj meri drugačija nego dosad. Zahvaljujući njima, sve takođe može da bude sasvim drugačije za pet, deset, dvadeset i trideset godina u vašem poslovnom i privatnom životu – stvarnom životu.

Kako da koristite ovu knjigu Svako poglavlje u ovoj knjizi posvećeno je jednoj aplikaciji za pažnju i počinje uvodom koji objašnjava kako se i za koje izazove aplikacija koristi. Posle toga pronaći ćete četiri glavna dela: 1. Način funkcionisanja aplikacije – pokazuje kako se aplikacija koristi. 2. Demonstracija aplikacije – priča učenika koji koristi aplikaciju. To su izmišljene priče, zasnovane na iskustvima dece s kojom smo radili. 3. Vežbanje aplikacije – praktične aktivnosti koje vam pomažu da naučite kako se aplikacija upotrebljava.


Uvod: Pažnja i uspeh

5

4. Ono što dobijate – pokazuje kakve koristi imate od aplikacije. Kao i u tabeli datoj na str. 3, i ovde se poredi ono što se događa kada koristite aplikaciju sa onim što se dešava ako je ne koristite. U knjizi ćete naći i tekstove pod sledećim naslovima: • Lično iskustvo Iskustva učenika koji su koristili aplikacije. • Saznajte još nešto U uokvirenim tekstovima dati su dodatni naučni podaci koji stoje iza opisanih aplikacija. • Obrasci Oni će vam pomoći da vežbate upotrebu aplikacija. Možete da fotokopirate obrasce date u knjizi ili da preuzmete one sa sajta www.freespirit.com/school-success i da ih odštampate u većem formatu. Meni aplikacija za pažnju pronaći ćete na str. 7–10. Tu je dat sažet pregled svih aplikacija, a on će vam pomoći da saznate kakvim ćete veštinama ovladati. Preporučujemo vam da posle upoznavanja sa aplikacijama iz menija otpočnete s Biračem sajtova svog uma (aplikacija 1). Tako ćete lakše moći da koristite sve druge aplikacije u ovoj knjizi. Zatim ponovo pogledajte meni da biste se odlučili za aplikaciju koju želite da naučite. Ako imate problem i mislite da vam neka od aplikacija može pomoći u njegovom rešavanju, slobodno preskočite ostale i ovladajte onom koja vam je u tom trenutku najpotrebnija. Ili, ako vam tako više odgovara, počnite sa aplikacijom koja vam se čini najlakšom, a kasnije pređite na one teže. Sve zavisi od vas. Najviše koristi od ove knjige imaćete ako naučite sve aplikacije – koji god redosled da odaberete.


6

Vodič za bolji uspeh u školi

Ko smo mi Mi veoma dugo radimo u školi. Za to vreme naučili smo nešto što većina odraslih ne zna ili bar nikada neće priznati. Za mnogu decu škola je dosadna. U školi vrlo često morate da pazite i da vredno radite kada ste psihički odsutni i nemotivisani. Da je škola uvek zanimljiva i zabavna, bilo bi mnogo lakše održati pažnju i ova knjiga vam ne bi bila potrebna. Ali škola često nije zanimljiva i zato ova knjiga jeste potrebna. To je razlog zbog kojeg smo je napisali. Želimo da pomognemo deci kao što ste vi da im škola ne bude teret.

Spisak obrazaca koji se mogu kopirati Veće verzije ovih obrazaca mogu se preuzeti sa sajta www.freespirit.com/school-success kao PDF, a zatim se mogu odštampati ili koristiti elektronski. Potrebne podatke možete da unosite u PDF na svom monitoru. Birač sajtova .......................................................................... 28 Strategije za održavanje usredsređenosti ...................... 29 Sekač pice ............................................................................... 40 Video-ekran vašeg uma ....................................................... 49 Brzinomer ............................................................................ 119 Koliko sam nepromišljen/nepromišljena? . . ......... 143–144


Meni aplikacija za pažnju APLIKACIJA 1: BIRAČ SAJTOVA VAŠEG UMA

Svako ko je išao u školu suočio se sa ovim osnovnim pitanjem: Kako pažljivo slušati nastavnika kada postoji toliko toga zanimljivog o čemu se može razmišljati? Birač sajtova rešava ovaj problem. Kada koristite svoj Birač sajtova, kliknete na sajt Nastavnik i isključite druge sajtove. Jednom rečju, Birač sajtova vam omogućuje da odstranite sve ono što vam odvlači pažnju kako biste mogli da se usredsredite. Sledećih nekoliko aplikacija – od druge do pete – pomaže vam u razmišljanju i učenju. U psihološkom rečniku to se naziva kontrolisanjem umnog napora. Verovatno su vam mnogi rekli da treba više da radite, ali vam verovatno niko nije pokazao kako to da postignete. Pomoću sledeće četiri aplikacije sve ono što je teško postaće vam mnogo lakše nego dosad. APLIKACIJA 2: SEKAČ PICE VAŠEG UMA

Ova aplikacija deli velike i zastrašujuće zadatke na manje delove. Ako imate mnogo domaćih zadataka ili je pred vama ogroman projekat, podelite ga – kao picu – na manje parčiće. To će vam znatno olakšati posao. Ovo je posebno korisno kada ste preopterećeni. Ponekad vam se čini da je ono što treba da uradite preveliko i onda jednostavno ne možete da se naterate da počnete. Ali kada to podelite na manje delove, sve će vam postati mnogo pristupačnije. 7


8

Vodič za bolji uspeh u školi

APLIKACIJA 3: VIDEO-EKRAN VAŠEG UMA

Kada treba da uradite nešto što vam izgleda teško ili besmisleno, upotrebite Video-ekran svog uma da biste vizualizovali koristi koje ćete od toga imati. To mogu da budu dobre ocene ili savladavanje izazova. Na taj način vidite razloge zbog kojih nešto radite, kao i ciljeve kojima stremite. APLIKACIJA 4: NAVIJAČ VAŠEG UMA

Ova aplikacija se koristi za bodrenje samog sebe – za slanje poruka kojima ćete se ohrabriti da nastavite s pokušajima i da istrajete. Ako ne koristite ovu aplikaciju, izlažete se riziku da sami sebe demotivišete – da sebi šaljete poruke koje će vas obeshrabrivati. A ako to radite, verovatno ćete odustati. APLIKACIJA 5: KASICA PRASICA VAŠEG UMA

Ova aplikacija je povezana sa osnovnim pitanjem o tome zašto uopšte nešto radite. Zašto biste radili nešto što je teško i dosadno, poput vežbanja matematike za pismeni, umesto da radite nešto zabavno? Razlog je to što učenjem štedite i ulažete u svoju budućnost. Kada odaberete rad umesto zabave, trenutno se odričete malih nagrada u korist veće kasnije dobiti. To se naziva odlaganjem zadovoljstva, a Kasica prasica vašeg uma pomaže vam da u tome uspete. APLIKACIJA 6: POKRETAČ VAŠEG UMA

Da li ste ikada učili za pismeni zadatak i pomislili da ste spremni, a onda ga uradili mnogo gore nego što ste očekivali? Često je razlog to što niste učili


Meni aplikacija za pažnju

9

dovoljno aktivno. Za mnoge pismene zadatke nije dovoljno samo pročitati gradivo ili beleške. Potrebno je da nešto uradite s tim podacima. Na primer, da ih prepričate svojim rečima, da predvidite pitanja na pismenom zadatku i da na njih odgovorite, da navedete primere za ono što ste naučili. Pokretač svog uma koristite da biste kontrolisali svoje aktivno razmišljanje. Kada se pripremate za pismeni ili odgovaranje, pojačavate ga do nivoa na kojem možete aktivno da učite i da stvarno nešto naučite. APLIKACIJA 7: RADNI STO VAŠEG UMA

To je mesto na kojem nešto možete da držite na umu dok razmišljate o nečem drugom. Ono se takođe naziva radnom memorijom. Da biste pratili uputstva, na primer, morate ih držati na umu dok razmišljate o tome kako da napravite svaki korak. Kada učite i čitate neki pasus teksta, ne bi trebalo da zaboravite prethodni. Radni sto vašeg uma potreban vam je za gotovo sve ono što radite u školi. APLIKACIJA 8: BRZINOMER VAŠEG UMA

Ova aplikacija pomaže vam da uravnotežite brzinu i tačnost kada nešto radite. Ono što vam je jasno ili lako radite punom brzinom. Kada je nešto teže, radite sporije i pažljivije. Ako ne koristite Brzinomer svog uma, postoji opasnost od toga da ćete raditi pogrešnom brzinom. Možete da radite prebrzo i da u žurbi pravite nesmotrene greške (zamislite vožnju uskom ulicom brzinom od devedeset kilometara na sat) ili možete da radite presporo i tako pažljivo da to traje beskonačno (kao kros-kontri sa dvadeset kilometara na sat).


ala

PSImH O L O G I J A Od onih koji muče muku sa školom do đaka generacije – svi se bar ponekad osećaju preopterećeno, nemotivisano ili im je naprosto dosta učenja. Dobra vest glasi: svi mogu da imaju bolji uspeh u školi. Da, čak i ti! Kako? Samo uključi aplikacije za pažnju u svom mozgu.

Vodič za

BOLJI USPEH U ŠKOLI Koncentrišite se bolje koristeći aplikaciju Birač sajtova vašeg uma. Podelite posao na manje delove pomoću aplikacije Sekač pice vašeg uma. Zamislite uspeh pomoću aplikacije Video-ekran vašeg uma. Motivišite sebe (za školu) – iskoristite aplikaciju Navijač vašeg uma. Planirajte zabavu kad uradite domaći pomoću aplikacije Kasica prasica vašeg uma. Prestanite da dobijate trojke i počnite da dobijate petice koristeći aplikaciju Pokretač vašeg uma. Poboljšajte pamćenje – upotrebite aplikaciju Radni sto vašeg uma. KAKO TREBA PRESPORO

PREBRZO

Radite pravom brzinom pomoću aplikacije Brzinomer vašeg uma.

Napravite raspored – u tome će vam pomoći aplikacija Kalendar vašeg uma. Saznajte kako radite – koristite aplikaciju Posmatrač vašeg uma.

Svih 10 aplikacija za pažnju već su prirodno instalirane u vašem mozgu. Treba ih samo upotrebiti. Ova knjiga vam pokazuje kako to da učinite.

9 788652 90384 9

Vodič za bolji uspeh u školi  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you