Page 1

GRAMI PËR PRO GATITOR PA R ASHKOLLOR

GRAMI PËR O R P GATITOR PA R ASHKOLLOR

Kopshti 5-7 8

+8

afishe

i lumtur

Përgatitja për lexim dhe shkrim fillestar

atika Matem

B rrethonta esh

Grafomotorika

VJET


Dr Simeon Marinkoviq

Slavica Markoviq

PROGRAMI PËRGATITOR PARASHKOLLOR

Kopshti i lumtur Konsultent profesional

Mr Milica Qebiq

Përgatitja për lexim dhe shkrim fillestar

eth nesh r r a t o B atika Matem

Grafomotorika

5V-JE7T


Udhëzime

DETYRA PËR FILLIMIN E DITËS

VIZATOJMË DHE NGJYROSIM

SHKRIMI

NGJESIM AFISHET

USHTROJMË LEXIMIN

NUMËROJMË DHE LLOGARISIM

FLASIM

Për edukatorin BISED RRETH TEMËS

TË DASHUR EDUKATORË,

P

ara jush është “Kopshti i lumtur”, botim i ri i Qendrës Kreative, në të cilin, në një libër janë bashkuar përmbajtje të llojllojshme të domosdoshme për përgatitje bazike të fëmijës për shkuarje në shkollë. Fletët e punës nisin nga Bazat e përgjithshme të programit parashkollor dhe përfshijnë përmbajtjet programore dhe detyrat nga matematike, lënda Bota rreth nesh, ushtrimet grafomotorike dhe ushtrimet që lidhen me përgatitjen për fillimin e leximit dhe shkrimit. Në radhitjen e përmbajtjeve janë zbatuar edhe principet gjithëpërfshirëse veçanërisht për çdo lami të theksuar. Janë respektuar edhe praktikat e rëndomta të edukatorëve në grupet parashkollore përgatitore. përmb ajtjet mund t`i përshtaten nevojave, aktualitetve dhe planit të grupit konkret të edukimit. Aktivitetet janë rradhitur ashtu që mundësojnë gjetshmërinë e lehtë të fëmijëve në punën e pavarur, por të pasuruar me shumë ide për punë shtesë, që është një ndihmesë e madhe edhe për edukatorët me përvojë, por edhe për edukatorët fillestarë. Detyrat u mundësojnë fëmijëve të përparojnë me një ritëm të vetin, t`i nxitë vështrojnë dhe kërkojnë zgjidhje të ndryshme, të kultivojnë kreativitet dhe krijojnë bazë për rradhitjen e domosdoshme të përmbajtjeve të ndryshme të cilat janë të rëndësishme për përgatitje në shkollë. Botimin Kopshti i lumtur nga fillimi e ka përcjellë ekipi i bashkëpunëtorëve nga të gjitha pjesët e Serbisë, prandaj me shumë bindje mund të themi se këto fletë pune janë bërë plotësisht sipas nevojave të fëmijëve në harmoni me nevojat e edukatorëve.


Si je sot me disponimin? Ngjyros. 

Ky/ Kjo jam unë Këtu vizato veten dhe dikë të cilin e do. Zbukuro kornizën ashtu siç është filluar.

Me ndihmën e një të rrituri shkruaj emrin dhe zbukuro kornizën si është filluar.

Trego sa vjeçимаш ke. Çfarë ngjyre kanë flokët e tua? Ç`ngjyrë kanëјеsytë tu? Ç`model flokësh dëshiron të kesh? Si Кажи колико година. Кажи које су боје твоје очи. Које бојеe твоја коса? Какву фризуру волиш да имаш? Како quhetда personi të cilin eКако ke vizatuar vetes? pëlqen ky person?поред себе? Зашто ти је та особа драга? волиш се облачиш? се зовеafër особа којуPse сиtë нацртао/нацртала

3 3


Çfarë është moti sot? Ngjyros. 

Lodrat e mia Ngjyros lodrat ashtu siç janë filluar.

Këtu vizato lodrën tënde të preferuar. Zbukuro kornizën.

4

Si duket lodra yte e preferuar? Si luan me të? Cilat janë lojrat e tua të preferuara? Me kë të pëlqen të luash?


Kush të solli sot në kopsht? Ngjyros.  BABI

MAMI

GJYSHI

GJYSHJA

DIKUSH TJETËR

Gjej kafshën e dashur shtëpiake Ndihmo çdo fëmijë të gjejë kafshën e vet shtëpiake. Vizato çdo kërpesh me ngjyrën që është filluar.

A ke kafshë shtëpiake? Përshkruaje. Si luani ju? Ç`kafshë shtëpiake do kishe dëshiruar të kesh? Si do të ishe kujdesur për të?

5


Çfarë ke veshur sot? Ngjyros. 

Shoqëria Këta shokë dëshirojnë të luajnë. Vazhdo të vizatosh rrugën nga njëri deri te tjetri. Kështu do ti ndihmosh që të takohen.

Vizato shokun ose shoqen më të ngusht. Përfundo kornizën.

MIQËSIA Miqësia e mirë Çdo gjë mes vete ndanë Qesh kur njëri qesh Qajnë kur tjetri qanë.

6

Çfarë nënkupton të jesh shokë apo shoqe i/e mirë? Si duhet të sillesh ndaj shokut ose shoqes? Si nuk duhet të sillesh?


Si ke ardhur sot në kopsht? Ngjyros. 

Gjeje çka Gjeje se çfarë vëlla, Motra në dorë ka! • Një pjesë sheqerkë! • Po , e gjete. Por në cilën dorë, Këtë a mund ta dish? Nëse do ta gjesh, Atë do ta kesh.

Tash vëllau ishte Në vështirësi. Mendoi mendoi dhe tha: Dora e djathtë e ka! - Jo, jo, jo! Qeshi motra ha-ha-ha Por përsëri sheqerkën, Vëllaut ia dha. J. J. Zmaj

Këtu vizato veten dhe personat me të cilët jeton. Zbukuro kornizën.

РОДБИНА ДРУГОВИ ДРУГАРИЦЕ Numëro anëtarët e familjes tënde. Çka e ke ti, vëllaun e babit, motrën e babit, vllaun e И mamit, motrën e mamit? Kush mund të jenë të gjithë ata që e përbëjnë familjen? ИЗ ВРТИЋА

7


Përmbajtja Ky/ Kjo jam unë  3 Lodrat e mia  4 Gjej kafshën e dashur shtëpiake  5 Shoqëria   6 Gjeje çka  7 Cilëve grupe u takojmë?  8 Çfarë është lart, çfarë është posht?  9 Shtëpia ime  10 Shtëpitë për arusha  11 Çfarë është jashtë, e çfarë është brenda?  12 Kush lëviz lart, kush lëviz poshtë?  13 Ndihmoj në shtëpi  14 Ç`është më e gjatë, ç`është më e shkurtër?  15 Rrepa e madhe  16 Çfarë është e gjerë, çfarë është e ngushtë?  18 Shkronja А  19 Nga shtëpia deri në kopsht  20 Vijat e drejta dhe të lakuara  21 Unë në trafik  22 Shkronja B  23 Ç`është e lartë, ç`është e ulët?  24 Shkronja C  25 Rrethi im  26 Vijat e hapura dhe të mbyllura.  27 Ruaj natyrën  28 Shkronja Ç  29 Katrori, kënddrejti, trekëndëshi, rrethi  30 Shkronja D  31 Vjeshta  32 I dua pemët  33 Natyra  34 Shkronja DH  35 Njoh format  36 Shkronja Е  37 Bimët  38 Perimet  39 Çfarë fotografie fshihet këtu?  40 Shkronja Ë  41 Bashkësitë   42 Shkronja F  43 Iriqi dhe mollët  44 Gjeje rrugën  45 Formo një bashkësi të re  46 Shkronja G  47 Kafshët shtëpiake  48

Bashkësitë dhe nënbashkësitë  49 Kafshët e egra  50 Shkronja GJ  51 Ku jetojnë kafshët?  52 Shkronja H  53 Si rriten kafshët?  54 Bashkimi i anëtarëve të grupeve  55 Keni parë  56 Shkronja I  57 Numri 1  58 Shkronja Ј  59 Pushimi dimëror  60 Numri 2  61 Harabeli i uritur  62 Shkronja К  63 Numri 3  64 Shkronja L  65 Zogu dhe djali   66 Numri 4  67 Kalendari për muajin janar  68 Shkronja LL  69 Nga më i vogli deri te më i madhi  70 Shkronja М  71 Përse është i rëndësishëm uji?  72 Numri 5  73 Si lëviz uji në natyrë?  74 Shkronja N  75 Numrat nga 1 deri 5  76 Shkronja NJ  77 Ajri është çdokund rreth nesh  78 Numëroj dhe ngjyrosi në shi  79 Kërkoj fotografinë e fshehur  80 Shkronja О  81 Bashkësitë nga disa anëtarë  82 Shkronja P  83 Kush si po lëvizë?  84 Numri 6  85 Nga se janë të ndërtuara gjësendet?  86 Shkronja Q  87 Ngjyros djalin dhe vajzën  88 Mbledhja (plus +)  89 Pranvera  90 Shkronja R  91 Numri 7  92 Rretho dhe ngjyros bashkësitë  93 Lajmëtarët e pranverës  94 Shkronja RR  95 Si rriten bimët?  96 Çka ju nevoitet bimëve për tu rritur?  96

Rradhiti kapelat dhe kësulat  97 Trupi im  98 Shkronja S  99 Mbledhja (plus +)  100 Numri 8  101 Çfarë ndjej, çfarë ndjen?  102 Shkronja SH  103 Numri 9  104 Shkronja Т  105 Masa dhe matja  106 Shkronja ТH  107 Numëro dhe vizato  108 Shkronja U  109 Loja e ariut  110 Shkronja V  111 Numri 10  112 Renditja e numrave prej 1 deri 10  113 Kur e feston ditëlindjen ...  114 Shkronja X  115 Mbledhja (plus +)  116 Shkronja XH  117 Zbritja (minus –)  118 Shkronja Y  119 Zogjët jo shtegtar  120 Zogjët shtegtar  120 Shkronja Z  121 Zbriti pullat  122 Shkronja ZH  123 Katër qukapikat  124 Insektet  125 Tri macet  126 Bleta dhe arëza  127 Pesë pulat  128 Vera   129 Gjashtë rosat   130 Katër stinët e vitit  131 Shtatë bletat  132 Kujt çka i takon?  133 E plotë dhe gjysma  134 Me çfarë udhëton?  135 Pjesët e barabarta  136 Kali i vogël  137 Vargjet   138 Kujdesem për shëndetin tim  139 Sjellja e mirë  140 Profesionet  141 Çfarë do të bëhem kur të rritem?  142


Kopshti i lumtur

Programi përgatitor parashkollor Botimi i katërt Autorë Dr. Simeon Marinkoviq, Slavica Markoviq Konsultant profesional Mr. Milica Qebiq, Fakulteti i mësuesisë, Beograd Recensentë Jelena Dajoviq, pedagog EP Poletarac, Stara Pazova Mr. Daliborka Zhivkoviq, bashkëpunëtore në EP Nata Velkoviq, Krushevc Snezhana Iliq, EP Radost, Çaçak Tatjana Jovanoviq, edukatore, EP Nasha radost, Smederevo Ilustratorë Maja Veselinoviq Boris Kuzmanoviq Redaktor Mr Liljana Marinkoviq Redaktor artistik Dushan Pavliq Dizajni grafik Dushan Pavliq Përkthyese Bukurije Hetemi Ahmedi Përgatitja për shtyp Nebojsha Mitiq Boton Qendra Kreative Beograd, Gradishtanska 8 Tel./faks: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs e-mail: info@kreativnicentar.rs Për botuesin Mr Liljana Marinkoviq Shtypi Grafostil Tirazhi 3.000 Copyright © Qendra kreative 2017

Ministri i arsimit, shkemcës dhe zhvillimit të teknologjisë i Republikës së Serbisë ka lejuar për botim dhe përdorim këto fletë pune në arsimin parashkollor me vendimin nr.: 650 – 02 – 109/2012 – 06 nga 18. 2.2013.


48 16

96

97

70

127

121 73

76

114

90

129 22


48 16

96

97

70

127

121 73

76

114

90

129 22


48 16

96

97

70

127

121 73

76

114

90

129 22


GRAMI PËR PRO GATITOR PA R ASHKOLLOR

GRAMI PËR O R P GATITOR PA R ASHKOLLOR

Kopshti 5-7 8

+8

afishe

i lumtur

Përgatitja për lexim dhe shkrim fillestar

atika Matem

B rrethonta esh

Grafomotorika

VJET

Veseli vrtić - albanski jezik  
Veseli vrtić - albanski jezik