Page 1


Весели вртић припремни предшколски програм прво издање Аутори Др Симеон Маринковић, Славица Марковић Стручни консултант Мр Милица Ћебић, Учитељски факултет, Београд Рецензенти Јелена Дајовић, педагог ПУ Полетарац, Стара Пазова Мр Далиборка Живковић, сарадник, ПУ Ната Вељковић, Крушевац Снежана Илић, психолог, ПУ Радост, Чачак Татјана Јовановић, васпитач, ПУ Наша радост, Смедерево Евалуација радних листова обављена је у следећим предшколским установама: ПУ Бајка, Књажевац: координатор Јасмина Ћирић, педагог; Јелена Јаначковић, васпитач; Светлана Милојковић, васпитач ПУ Дечја радост, Панчево: координатор Ђорђе Стојковић, стручни сарадник – педагог; Смиљана Голубовић, васпитач; Наташа Козловачки, васпитач ПУ Дуга, Аранђеловац: координатор Татјана Колић, психолог; Зорица Симић, педагог; Радава Бајовић, васпитач; Драгица Аврамовић, васпитач ПУ Младост, Бачка Паланка: координатор мр Драгана Чикош, стручни сарадник – педагог; Александра Марцикић, васпитач; Татјана Стевановић, васпитач ПУ Ната Вељковић, Крушевац: координатор мр Далиборка Живковић, сарадник; Зденка Новичевић, васпитач; Биљана Недић, васпитач ПУ Наша радост, Смедерево: координатор Марина Станојевић, стручни сарадник - психолог; Нела Грујев, васпитач; Татјана Јовановић, васпитач ПУ Полетарац, Стара Пазова: координатор Јелена Дајовић, педагог; Татјана Радисављевић, васпитач; Ружица Ковачевић, васпитач ПУ Пчелица, Апатин: координатор Милка Сљепчевић, стручни сарадник – педагог; Виолета Ловас, васпитач; Валерија Амбруш, васпитач ПУ Радосно детињство, Нови Сад: координатор Мирјана Ђурђев, стручни сарадник; Љубица Пантелић, васпитач; Вера Јуришић, васпитач ПУ Радост, Чачак: координатор Снежана Илић, стручни сарадник – психолог; Весна Ћусловић, васпитач; Зорица Стојановић, васпитач ПУ Ракила Котаров Вука, Лазаревац: координатор Марија Марковић, педагог; Снежана Смиљанић, васпитач; Снежана Вељковић, васпитач ПУ Чукарица, Београд: координатор Дејан Виденовић, психолог; Гордана Благојевић, васпитач, Верица Дмитровић, васпитач Илустратори Маја Веселиновић Борис Кузмановић Уредник Мр Љиљана Маринковић Ликовни уредник Душан Павлић Графички дизајн Душан Павлић Лектор Виолета Бабић Припрема за штампу Небојша Митић Издаје Креативни центар Београд, Градиштанска 8 Тел./факс: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs e-mail: info@kreativnicentar.rs За издавача Мр Љиљана Маринковић Штампа Публикум

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:0/9-028.31 МАРИНКОВИЋ, Симеон, 1941 Весели вртић : припремни предшколски програм / [Симеон Маринковић, Славица Марковић ; илустратори Маја Веселиновић, Борис Кузмановић]. - 1. изд. - Београд : Креативни центар, 2013 (Београд : Публикум). - 138 стр. [2] стр. с налепницама : илустр. ; 29 cm Подаци о ауторима преузети из колофона. Тираж 10.000.

Тираж 10.000

ISBN 978-86-7781-951-4 1. Марковић, Славица [аутор]

Copyright © Креативни центар 2013

COBISS.SR-ID 191950348

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу ових радних листова у предшколском образовању и васпитању решењем број 650-02-109/2012-06 од 18. 2. 2013. године.


Др Симеон Маринковић

Славица Марковић

РЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ П И Р П

5го-ди7на Стручни консултант Мр Милица Ћебић

ема за Припр о читање почетпнисање и Свет с око на

атика Матем

моторика о ф а р Г


Упутство

ДРАГИ ВАСПИТАЧИ,

П ЗАДАЦИ ЗА ПОЧЕТАК ДАНА

ЦРТАМО И БОЈИМО

ПИСАЊЕ

ЛЕПИМО НАЛЕПНИЦЕ

ВЕЖБАМО ЧИТАЊЕ

БРОЈИМО И РАЧУНАМО

РАЗГОВАРАМО

За васпитача: РАЗГОВОР О ТЕМИ

ред вама је Весели вртић, ново издање Креативног центра, у којем су у једној књизи обједињени разноврсни садржаји неопходни за темељну припрему детета за полазак у школу. Радни листови полазе од Општих основа предшколског програма и обухватају програмске садржаје и задатке из математике, предмета Свет око нас, графомоторичке вежбе и вежбе повезане с припремом за почетно читање и писање. У редоследу садржаја примењени су општеприхваћени принципи за сваку наведену област посебно. Поштована је и уобичајена пракса васпитача у припремним предшколским групама. Садржаји се могу прилагођавати потребама, актуелностима и плану конкретне васпитне групе. Активности су структуриране тако да омогуће лако сналажење деце у самосталном раду, али су обогаћене и бројним идејама за додатни рад, због чега ће бити од велике помоћи и искусним васпитачима, али и васпитачима почетницима. Задаци омогућавају деци да напредују сопственим темпом, подстичу на опажање и трагање за различитим решењима, негују креативност и стварају основ за неопходно умрежавање различитих садржаја који су важни у припреми за школу. Издање Весели вртић од почетка су пратили тимови сарадника 12 предшколских установа из свих делова Србије, па са сигурношћу можемо рећи да су ови радни листови у потпуности прављени по мери деце и у складу с потребама васпитача.


Како си данас расположен/расположена? Обој. 

Ово сам ја Овде нацртај себе и неког кога волиш. Украси рам као што је започето.

Уз помоћ неког старијег напиши своје име и украси рам као што је започето.

Кажиколико коликоимаш имашгодина. година.Кажи Које које је боје твојатвоје коса?очи. Које су боје твоје очи? Какву фризуру волиш да имаш? Кажи су боје Које је боје твоја коса? Какву фризуру волиш да имаш? Каковолиш се зове коју си Како нацртао/нацртала себе? Зашто ти је тапоред особасебе? драга?Зашто ти је та особа драга? Како даособа се облачиш? се зове особапоред коју си нацртао/нацртала

33


Какво је данас време? Обој. 

Моје играчке

Обој играчке онако како је започето.

Овде нацртај своју омиљену играчку. Украси рам.

4

Како изгледа твоја омиљена играчка? Како се њом играш? Које су твоје омиљене игре? С ким се најрадије играш?


Ко те је данас довео у вртић? Обој. 

Пронађи кућне љубимце Помози сваком детету да нађе свог кућног љубимца. Нацртај сваки поводац оном бојом којом је започето.

Да ли имаш кућног љубимца? Опиши га. Како се ви играте? Ког би кућног љубимца желео/желела да имаш? На који би се начин о њему бринуо/бринула?

5


Шта си данас обуо/обула? Обој. 

Другарство Ови другови желе да се играју. Настави да црташ необичан пут од једног до другог. Тако ћеш им помоћи да се састану.

Нацртај свог најбољег друга или другарицу. Доврши рам.

ДОБРИ ПРИЈАТЕЉИ Пријатељи добри што имају деле, док им срећа сија, заједно с' веселе. Јован Јовановић Змај

6

Шта значи бити добар друг или добра другарица? Како се треба понашати према другу или другарици? Како се не треба понашати?


Како си данас дошао/дошла у вртић? Обој. 

Моја породица ЧИК ПОГОДИ – Чик погоди, бато, шта ти сека носи! – Једно парче шећера! – Јест', погодио си. Ал' у којој руци, Би ли мого знати?

Ако и то погодиш, Ја ћу ти га дати. Сад је био бата На великој муци. Мисли, мисли, па рече: – У десној је руци!

– Није, није, није! – Сека се смејала, Ал' је опет шећер Своме брату дала. Јован Јовановић Змај

Овде нацртај себе и особе с којима живиш. Украси рам.

РОДБИНА ДРУГОВИ И ДРУГАРИЦЕ Наброј чланове своје породице. Шта су теби: татин брат, татина сестра, мамин брат, мамина сестра? Ко све може да чини породицу? ИЗ ВРТИЋА

7


Како си данас расположен/расположена? Обој. 

Којим групама припадамо?

ПОРОДИЦА

РОДБИНА

У празном пољу нацртај себе и другове и другарице из вртића. Украси рам.

8

Ко све спада у твоју родбину? Ко припада твојој групи из вртића? Ко чини твоје друштво из краја? Да ли је маца на првој слици члан те породице? Објасни.


Какво је данас време? Обој. 

Шта је горе, шта је доле? На свакој слици обој жутом бојом оно што је горе. Зеленом бојом обој оно што је доле. У празном раму нацртај нешто што је горе и нешто што је доле.

Покажи шта је горе у вашој соби у вртићу. Покажи шта је доле.

9


Како си данас расположен/расположена? Обој. 

Моја кућа

НЕКЕ ПОРОДИЦЕ ЖИВЕ У КУЋАМА.

НЕКЕ ПОРОДИЦЕ ЖИВЕ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА.

Овде нацртај кућу или зграду у којој ти живиш. Украси рам.

10

По чему се разликује живот у кући од живота у стамбеној згради? Како изгледа кућа или зграда у којој живиш? По чему је она посебна? Каква је споља? Каква је унутра? Како изгледа двориште испред ње? Како би твоје двориште могло да се улепша?


Ко те је данас довео у вртић? Обој. 

Куће за медведиће Сваком меди нацртај кораке на путу до куће, као што је започето.

Који је меда направио највише корака до куће: велики, средњи или мали? Зашто? Који је меда направио најмање корака до куће? Зашто? Ком је меди кућа најближа?

11


Весели вртић | Симеон Маринковић, Славица Марковић  

Priprema za predškolce

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you