Page 1


Beograd

2008


utros, dok je ~ika Mraz {tipk’o sunce za obraz, jedna ovca u {ipragu ojagwila belu jagu!

{iprag - gusto izraslo {ibqe, `buwe, grmqe.

02


03


Grunu vrap~ji hor u pru}u i potpra{i zeka pete i dotr~a, pevu{e}i i uze tu jagu dete i otr~a s wom u ku}u i smesti je pored pe}i. A zatim, na jednom koncu, dovede i mamu ovcu. Svi se kraj we postrojili i jagwence pridojili i svi su se klackali i radosno mqackali...

grunuti ovde zna~i: jako zabrujati. prut - tanka, vitka {iba o~i{}ena od li{}a; pru}e je {ibqe. potpra{iti pete zna~i: ute}i, pobe}i.

04


05


Велика песма о једном малом јагњету | Добрица Ерић  

Добрица Ерић се родио и провео детињство у шумадијском селу Доња Црнућа. Чувао је стадо на ливадама поред реке Груже и радо се играо с децом...

Велика песма о једном малом јагњету | Добрица Ерић  

Добрица Ерић се родио и провео детињство у шумадијском селу Доња Црнућа. Чувао је стадо на ливадама поред реке Груже и радо се играо с децом...