Page 1

УЏБЕНИЦИ ЗА ОНЕ КОЈИ МЕЊАЈУ СВЕТ Највећи и највише награђиван издавач за децу у Србији Више од 25 година у образовном издаваштву са више стотина објављених уџбеника 6 награда на међународном такмичењу за најбољи европски уџбеник

Члан Европског удружења издавача уџбеника од 2006

НОВИ УЏБЕНИЦИ ПО НОВОМ ПРОГРАМУ ЗА ПРВИ РАЗРЕД Креативни центар припрема нове уџбенике за први разред основне школе према новим програмима наставе и учења за школску 2018/2019. годину. Нови програми засновани су на општим циљевима и исходима образовања и васпитања, оријентисани су ка овладавању функционалним знањима, ставовима и вештинама код ученика и усмерени су на процес и исходе учења, а не на саме садржаје.

НОВИ ПЛАНОВИ И ПРИПРЕМЕ У складу с новим програмом за први разред припремамо детаљно разрађене наставне припреме са уграђеним образовним стандардима и годишње и месечне оперативне планове. Примере наставних припрема за НОВЕ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ за српски језик, математику и Свет око нас за први разред можете преузети на нашем сајту www.kcskola.rs у делу Приручници и Припреме.


НОВ ПРОГРАМ 2018/2019

 Код уџбеника и радне

свеске задржани су исти концепт и исти формат.  Комплет је у потпуности прилагођен захтевима новог програма наставе и учења.

 У нашим новим уџбеницима за српски језик (Читанка, Буквар и Почетница) налазе се сви обавезни текстови за обраду предвиђени новим наставним планом и програмом.  Већи формат Читанке омогућава бољу прегледност садржаја.  Нов, повећан формат Буквара пружа већи и прегледнији простор за рад, а тиме и више могућности за потпуно овладавање техникама постепеног учења почетног писања и читања.

 Уџбеник и радна свеска

допуњени су новим темама и одговарајућим активностима.

Добар уџбеник – ослонац ђаку и подршка учитељу Добри уџбеници могу да помогну у стварању бољег света. Требало би да обрадују децу и наставнике који их користе и да им олакшају овладавање новим знањима, вештинама и навикама, као и да подстичу развијање креативних способности. При изради уџбеника трудили смо се да буду јасни, научно утемељени и занимљиви, али и мудри, духовити и привлачни деци. У прављење тих књига укључен је велики број стручњака из различитих области, а нарочито оних с практичним искуством у школству. Поносни смо на то што је више генерација ђака истакло да су им наше књиге најлепше и најзанимљивије, да објашњавају градиво на јасан начин и да их подстичу на стваралаштво. Креативни центар види будућност школства у неговању стваралачког рада и мудрости живљења, као и осећања за лепо и добро – међу људима и према природи. Управо те вредности заступљене су у нашим уџбеницима, који су прављени тако да буду добар ослонац ђаку у постепеном грађењу знања, као и важна подршка учитељу у његовом послу. Симеон Маринковић, оснивач Креативног центра и аутор Буквара

Буквар – најважнија књига за сваког првака Буквар је први уџбеник с којим се дете сусреће у школи после искуства са сликовницама и другим илустрованим књигама из предшколског периода. Поред текста, илустрације су најважнија структурна компонента уџбеника креирана с циљем да учење из књиге учини бољим и ефективнијим. На националној научној конференцији Педагошка истраживања и школска пракса – Улога уџбеника у савременом образовању представљено је истраживање Однос илустрације и текста у савременом буквару, које су радили сарадници Института за педагошка истраживања, и у којем је испитан однос текстова и илустрација седам буквара који се тренутно користе у настави. Највећи број илустрација с којима су се истраживачи сусрели има декоративну функцију у односу на текст. С друге стране, издвојен је одређен број илустрација које описују не само остваривање блиске садржинске повезаности илустрације и текста већ и представљање апстрактних и конкретних процеса описаних у тексту. Буквар Креативног центра издвојен је као један од ретких примера уџбеника у којима се налазе управо такве илустрације – оне које олакшавају разумевање текста и подстицајне су за ученике.

РАДНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПРВАКЕ

У припреми! Контролне вежбе Свет око нас за први разред


ЕЛЕКТРОНСКИ МАТЕРИЈАЛ КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА Као одговор на захтеве Министарства просвете за развојем дигиталних уџбеника, као и на чињеницу да Закон о уџбеницима из 2015. године прописује да сваки уџбеник мора имати и додатни интерактивни електронски материјал намењен самосталном раду ученика и развоју њихове креативности – Креативни центар је припремио савремене електронске образовне материјале посебно водећи рачуна о потребама ученика и наставника. Поред електронских материјала намењених ученицима, припремамо и адекватне електронске материјале намењене наставницима. ШТА ЈЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ОБРАЗОВНИ МАТЕРИЈАЛ Електронски образовни материјал није само друга форма класичних уџбеника. Реч је о материјалима који су важан додатак традиционалним методама учења и који пружају програме за индивидуално учење и проверу знања у школи и код куће. КОЈЕ СУ ПРЕДНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ МАТЕРИЈАЛА КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА Материјали прате школски план и програм за сваки разред и предмет и садрже 20 разноврсних типова задатака. Сваки задатак се аутоматски прегледа после решавања, чиме наставници и родитељи могу да прате напредак сваког ученика. Наше електронске материјале можете користити на телефону, таблету и компјутеру – подржавају их сви оперативни системи и нема потребе за додатном инсталацијом програма.

ПРОЈЕКАТ РАЗВОЈ ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА Пројекат Развој електронских уџбеника који Креативни центар спроводи у сарадњи са Институтом за психологију смишљен је с намером да се на стручан и квалитетан начин понуде смернице за креирање врхунског електронског материјала који одговара образовним стандардима и сазнајним могућностима деце различитог узраста. Истраживали смо постојеће моделе електронских материјала у европским земљама и дошли смо до значајних сазнања о томе какав би електронски образовни материјал био најбоља допуна постојећим уџбеницима. У току је припрема првих дигиталних материјала чији је пилот-модел представљен на Београдском сајму књига у октобру 2017, где је привукао значајну пажњу публике, а следећа фаза пројекта биће тестирање материјала у школама. Циљ нам је да креирамо нове технолошки савремене електронске материјале, који би на најбољи начин мотивисали ученике за самостални рад. Једино с таквим материјалима можемо ухватити корак с модерним европским образовањем, у којем се електронски материјали успешно користе већ годинама.


НОВА СНИЖЕНА ЦЕНА ЛИКОВНА КУЛТУРА 4

500 динара

РА 2

ЛИКОВНА КУЛТУ

500 динара

ГРАЂАНСКО Е2 ВАСПИТАЊ

ЛИКОВНА КУЛТУРА 3

500 динара

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 3

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 4

300 динара 300 динара 300 динара БЕСПЛАТНИ ПРИМЕРЦИ ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ УЧЕНИКЕ За сва одељења која у школској 2018/2019. години наруче уџбенике Креативног центра за предмете Музичка култура и Ликовна култура, као и за изборне предмете Грађанско васпитање, Лепо писање и Чувари природе, обезбедили смо бесплатне примерке за социјално угрожене ученике (у обзир долазе ученици за које Министарство просвете већ набавља бесплатне уџбенике из основних предмета). ПРИЈАВА НА ШКОЛСКУ МЕЈЛИНГ ЛИСТУ Ако желите да добијате најновије информације о уџбеницима Креативног центра и нашим активностима, можете се пријавити на нашу школску мејлинг листу слањем мејла на bookmaster@kreativnicentar.rs, с назнаком Школа. ЖЕЛИМО ДА ЧУЈЕМО ВАШЕ МИШЉЕЊЕ – ЕВАЛУАЦИЈА УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД Све учитеље који су користили наше уџбенике за други разред позивамо да нам пошаљу своје коментаре и сугестије како бисмо следеће године могли да их узмемо у обзир при изради нових уџбеника. Упитнике за евалуацију уџбеника можете преузети с нашег сајта www.kcskola.rs Попуњен упитник пошаљите нам мејлом на info@kreativnicentar.rs или поштом.

CIP – Каталогизација у публикацији – Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86-529-0497-6 COBISS.SR-ID 256006668

КОНТАКТ Креативни центар, Градиштанска 8, 11120 Београд, тел.: 011 3088 446 За све потребне информације јавите се тиму надлежном за вашу територију: Тим задужен за град Београд Тел.: 011 2440 659, 011 3820 464 e-mail: jelena.banjanin@kreativnicentar.rs Тим задужен за централну Србију и КиМ Тел.: 011 3820 483 e-mail: dragan.nikolic@kreativnicentar.rs Тим задужен за Војводину Тел.: 011 2400 333 e-mail: jelena.markovic@kreativnicentar.rs

www.kcskola.rs www.kreativnicentar.rs www.kcknjizara.rs

Пратите нас на друштвеним мрежама

Udžbenicki bilten 2018.  

Predstavljanje novih udžbenika "Kreativnog centra" po novom programu za prvi razred.

Udžbenicki bilten 2018.  

Predstavljanje novih udžbenika "Kreativnog centra" po novom programu za prvi razred.